7 – 13 iunie 2010

Luni, 7 iunie
Un alt mare eveniment al înanului 2010 este încheierea tranzitului lung al lui Marte în Leu. Cu trecerea lui Marte în Fecioara se încheie o etapă importantă a lui 2010, cea legată de obsesiile penibile asupra personalităţii, însuşirea de foloase nemeritate prin fraude, abuzuri, beţia puterii şi din cauza ei atingerea unor cote alarmante în exercitarea diferitelor drepturi în absenţa totală a obligaţilor. Mutarea acestui centru de putere de pe un semn puternic şi incisiv, pe unul temător şi compulsiv aduce o mare schimbare de vibraţie o modificare de direcţie şi suport astral şi, din această cauză, vom avea parte în următoarea perioadă de întorsături, schimbări de situaţie, modificări ale unor decizii, reveniri asupra unor hotărâri anterioare, dar şi impunerea cu o mare duritate a unor reguli în mod special de factură administrativă care vor eclipsa, prin amploare şi duritate, aroganta şi nepăsarea unor impuneri, unele dintre ele cu adevărat aberante.
Trecerea lui Marte dintr-un semn de foc pe unul de pământ, aduce un moment de şoc, de tulburare, de zguduire, care va duce la stingerea acelor disensiuni din planul personal care se manifestau zgomotos, alarmant şi mutarea lor într-un plan interior, unde se vor manifesta la aceeaşi intensitate, dar cu alte repercusiuni. Chiar dacă se va înlocui gălăgia şi acuzele alarmante sau obsesive la adresa unui colaborator, coleg sau la adresa unui inamic, oricare ar fi el, cu pulsiuni îndreptate spre teamă, indecizie, ezitare, confirmare, aceasta mutare de la cald la rece, de la fix la mobil, de la foc la pământ, este o poziţie de rea factura pentru aparatul de conducere, pentru stabilitatea politică sau administrativă pentru că aduce dorinţe intense de dominare ce nu se vor consuma printr-un ordin, ca în perioada anterioare, ci printr-o strategie, un plan o schiţă şi care nu trebuie neapărat finalizate, importanta fiind tonalitatea cu care va fi impus. Metoda va aminti astfel de obsesii, ambiţii, avariţie, devieri, perversitate, rigiditate sau reguli impuse milităreşte.
Trecerea lui Marte în Fecioară, după ce Uranus abia a păşit în Berbec, aduce înclinaţii spre tehnica militară, spre organizarea acestui sector, spre investiţii în direcţia asta şi, în aspectul negativ, descinderea de forţe care la exterior vor avea motivaţii uraniene lipsite de justificări raţionale, ci doar pulsionale, iar la interior să fie împinse de mânii puternice, ambiţii obsesive de a ocupa sau menţine o poziţie de frunte. Se vor schimba strategiile, metodele, modul de adresare, dispunerea în spaţiu, locurile celor care conduc, iau decizii sau care fac parte dintr-o structură care coordonează, îndruma sau verifica.
Totuşi, Marte în Leu avea o profunzime pe care Marte în Fecioară nu o va avea, dar acest lucru va fi observat doar de cei care iau parte activ la viaţa cetăţii, cei care îngroaşă rândurile cetăţenilor şi care mai curând suporta decât impun, confundând ambiţiile de a domina prin forţă, de a impune reguli noi pentru a mări controlul sau cuprinderea (Marte în Fecioară), cu plăcerea de a străluci pe o suprafaţă cât mai mare şi în cât mai multe case (Marte în Leu).
Şi pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, careul pe care Luna îl împlineşte azi la Nodurile sale aduce ca suport afectiv dezamăgire, îndoială şi teama de eşec, pe fondul unei nostalgii a ultimelor luni când speranţă şi bucuria erau mai dulci decât realitatea amară pe care o trăim acum.
Eliberarea acestui semn fix şi intrarea lui Uranus de curând într-un semn cardinal aduce o altă viteză informaţiilor, ele nu mai decantează, nu mai cer timp pentru a se finaliza şi se rotesc cu mare viteză în jurul obiectivelor până când fie îi ameţeşte pe cei implicaţi, fie găseşte un executant. Aceasta situatei data de efectul cumulat Uranus în Berbec – Marte în Fecioară (între care se ridică o inconjuncţie) îi va încerca pe oameni pe stabilitate, echilibru şi bunătate. Nu întâmplător găsim în momente importante ale istoriei aceste două poziţii sau chiar, dacă ne referim la Marte în Fecioară, în temele marilor lideri, a celor care militează prin forţa pentru extindere teritorială sau imixtiune. Marte în Fecioară nu este un caporal căruia i se umple sufletul de bucurie când este recompensat cu o distincţie pentru fapte eroice, ci un general rece, calculat şi acid, care stă departe de confruntarea directă, dar ale cărui decizii asigura desfăşurarea întregului război. Pe el nu-l va mulţumi nimic, nici chiar victoria pentru că este dominat de obsesia lucrurilor neterminate şi prin asta doreşte să-şi menţină imaginea de bun strateg şi, deopotrivă, de pacoste, chin, corvoadă.
Prin urmare, azi avem parte de un eveniment important prin desprinderea lui Marte de Leu pe care îl tranzitează din 16 octombrie 2009 – un fapt rar pentru o planetă cu un tranzit rapid de aproximativ 2 luni pentru fiecare semn şi 2 ani pentru întreg zodiacul. Şederea lui Marte în Leu timp de aproximativ 8 luni a tulburat atât de mult voinţa personală încât eşecurile au fost confundate cu victoria, lipsa de scrupule cu diplomaţia şi nevoia de a fi în mod obsesiv în frunte a dus la mobilizarea unui volum mare de energie, neaşteptat de mare încât această perioadă, prin amploarea şi insistenţa cu care Marte a traversat fiecare grad, şi-a pus amprenta pe întreaga existenţă, pe întreaga viaţă, în mod special pentru cei care au trecut de adolescentă şi sunt acum în etapa în care îşi hotărăsc singuri, fără sprijin sau modele, destinul.
Marte în Fecioara este o poziţie bună pentru agricultură şi comerţ însă nu acestea sunt marile probleme ale omenirii, de aceea pierderea în detalii sociale neimportante va fi una din trăsăturile definitorii ale trecerii lui Marte prin Fecioară (7 iunie – 30 iulie 2010).
Aşa după cum se poate deduce, tranzitul lui Marte începând de azi intra în normalitate şi ne revine pofta de viaţă, de mers, de confruntări normale, de competiţii în aer liber sau într-un sector neutru. Pentru că se trece de la o vibraţie intensă şi apăsătoare care a tulburat voinţa şi ambiţiile personale dincolo de limitele pe care nu şi le atinge un om într-o viaţă întreagă, nu înseamnă că acest tranzit a lui Marte în Fecioară, pentru că nu se întinde atât de mult ca durată, ar putea fi mai puţin important. Trăsătura principală ce se deduce din această poziţie este aceea că se eliberează zodia Leu de o pacoste, că inima îşi reia funcţionarea normală şi că sentimentele nu mai sunt atât de înflăcărate pentru că ambiţiile aberante se sting încet. Dacă ne menţinem în limita trăsăturilor normale şi nu facem apel la extreme comportamentale, Fecioara îşi va impune prin Marte ambiţiile ei, însă nu le va putea egala pe cele ale lui Marte în Leu şi pentru faptul că tranzitul prin fecioară nu durează 8 luni.
Aşadar, încheiem o perioadă intensă şi epuizantă, deşi dacă vom consulta efemeridele vom constata că pe Fecioară, Marte are o mai mare mobilitate decât pe Leu, că situaţiile în care această planetă să zăbovească pe Fecioara mai mult de 2 luni, cât este în mod normal, sunt mult mai numeroase decât în cazul zodiei Leu, dar asta nu înseamnă că atunci când se întâmplă este mai puţin important sau mai uşor. Anterior, tranzite marcate ale lui Marte prin Leu au fost 1962-1963, 1930-1931, 1915-1916, 1884, dintre care cel din 1915-1916 are o dispunere temporală aproape identică, inclusiv că număr de zile, cu ceea ce am traversat acum: în 1915 intra în Leu la 7 octombrie şi îl părăseşte pe 28 mai 1916, iar acum Marte a intra în Leu pe 16 octombrie 2009 şi părăseşte semnul în 7 iunie 2010.
Iată cum şi această planetă, nu doar cele cu deplasarea lentă, ne oferă lecţii de istorie şi ne avertizează asupra următorilor ani, asupra următorului sau tranzit complet al zodiacului. Conform datele indicate mai sus, atunci când le privim prin acest determinism astral, evenimente importante pentru istoria omenirii se vor declanşa la următoarea trecere a lui Marte prin Leu, adică în intervalul septembrie – noiembrie 2011.

Marţi, 8 iunie
Cea mai mare parte a zilei ne va găsi cu Lună în Berbec, aducând puţin mai multă tensiune, o încordare a relaţiilor şi o grijă pentru ceea ce nu se poate soluţiona repede. Careul Lunii cu Venus şi spoi sextilele acesteia cu Lilith şi Neptun face din acest ultim sector al tranzitului Lunii prin Berbec o nouă formă de ultimatum, o nouă formă de a riposta, de a da replică, de a ataca sau agresa.
Acest conflict între elementele feminine aduce un spor de imagine celeilalte părţi şi o libertate de expresia pe demersuri rapide, impulsive, pe competiţii sau descinderi de forţe.
Pe acest fond Jupiter şi Uranus îşi împlinesc la grad perfect conjuncţia pe care o tot intensifica de o lună de zile. Când Jupiter şi Uranus se apropie într-o conjuncţie şi nu oricum într-un semn atât de dinamic (Berbec) vigoare, tinereţea, forţa interioară, idealismul şi abstractizarea, spiritul moral şi educaţia sunt valenţele exploatate cel mai mult. Se va face mult apel la ingeniozitate, inventivitate, ajustare a consumului sau explozia acestuia fără a putea în vreun fel să se controleze intensitatea cu care se lucrează acum.
Totuşi ştiind că la intrarea acestora în Berbec ipostazele nu erau dintre cele mai fericite, finalitatea şi deopotrivă etapele intermediare până la atingerea acesteia nu sunt dintre cele mai fericite. Aşadar, idealizarea va avea o latură încorsetată, chinuită pentru că va fi viciata de idei rigide privind moralitatea, dreptatea, echilibrul sau justa apreciere a unei situaţii de fapt, iar libertatea limitată drastic de supravieţuitorii care îşi dezlănţuie cel mai mult puterea de a se detaşa de condiţionări, adică, într-o altă accepţiune, libertatea se limitează prin ea însăşi, pentru că nu va cunoaşte măsura ori justa apreciere. În loc că se caute ineditul, noutatea, frumuseţea elementelor novatoare se scot de la naftalină dosarele pline de acuze şi umilinţe şi dacă pe Berbec conjuncţia Jupiter-Uranus ar trebuie să îmbogăţească sufletul în idei noi şi să confere, prin asta, libertate de expresie pe proiecte noi, soluţii şi demersuri consistente, ele cad în ridicolul impus de repetarea unor situaţii din trecut un fel de plagiat al trecutului fără bună cuviinţă, simţ al ridicolului sau conştiinţa.
Uranus în Berbec este nestăvilit, Jupiter dispus să facă un mare efort pentru a-şi lăsa numele scris pe prima pagină şi din aceste ambiţii cei mai dezavantajaţi sunt oamenii care nu s-au debarasat încă de bagajul emoţional greu şi dramatic, acumulat în ultimii 8 ani de zile, prin trecerea lui Uranus prin Peşti, şi aşteaptă de la Jupiter, pentru că e mai tânăr şi mai rezistent la stres, să înfăptuiască gesturi colosale.
Se va încerca însă în zadar să se repare o mare spărtură în zid şi se refuza în totalitate să se vadă că zidul abia se mai ţine şi nu avem meseriaşi harnici, nici arhitecţi pricepuţi pentru o asemenea operaţie.
Încărcarea semnului Berbecului cu aceste două planete expansive după ce din 2008 încoace axa Fecioara-Pesti a fost din ce în ce mai încărcată, ne invită la o lecţie de viteză, eficienta, luciditate şi efort în desfăşurare. Suntem verificaţi şi evaluaţi pe trăsăturile care ne conferă independenta şi că un recul vom avea de întâmpinat experienţă care ne-o vor îngrădi cel mai mult. Epuizarea Berbecului în acţiune este un fapt foarte cunoscut şi cei care nu dispun de resursele necesare vor avea o săptămână grea, împovărata, distrugătoare de bunuri, o săptămână care va încerca să ne desfigureze frumuseţea pe care şi-au protejat-o din 2008 până acum.
Conjuncţia Jupiter-Uranus, la nivel social este semn de revoltă şi lipsa de consens, de instigare şi lipsa de consideraţie, a cererilor lipsite de suport sau a refuzul ideilor venit dintr-un sector elevat, educat, inovator, dintr-un sector ce este tangent cu străinătatea sau chiar străinătatea însăşi. Cu acest aspect care este dublat de prezenţa Lunii (poporul, masele) în acest sector, după ce nici nu s-au închis bine rănile predispuse de Lilith, Junon, opoziţiile Saturn-Uranus, retrogradări sau tranzitul lung în Leu al lui Marte, nu se face decât să se incite şi mai mult la defăimare, adică se va pune gaz pe foc. Aceasta va fi şi deviza conjuncţiei Jupiter-Uranus.
Liderii, aparatul de conducere vor avea o săptămână intensă şi epuizantă pentru că va persista iluzia că se poate merge pe două fronturi: 1. pot să spun ce vreau pentru că oricum nu va conta; 2. important este să nu cedez. În realitatea cele două ascund intensele frământări pe care grupurile sau liderii le parcurg. Se va discuta despre drepturi şi chiar acestea vor fi încălcate, iar acest proces care, pentru cei implicaţi, nu pare a fi esenţial în evoluţia societăţii sau a grupărilor solicitate acum, va provoca în toamna lui 2010 un alt val de nemulţumiri, când se va reveni şi asupra evenimentelor ce se vor consuma acum.
În a doua parte a zilei, în sectorul personal se va instaura o stare de agitaţie, de nervozitate, care de-a lungul zilei va fi înlocuită de oboseală ce se va accentua cu atât mai mult cu cât ne apropiem de miezul nopţii. Trigonul Lunii cu Marte va veni cu multă inspiraţii, dinamism şi energie fără a ne îndemna să facem ceva concret, în timp ce sextilele Lunii cu Chiron sau Junon ne aminteşte de afecţiunile săptămânii anterioare, de efortul fizic şi de consecinţele acestuia.
Prin urmare, a doua zi a săptămânii poate fi asemuita cu o operaţie estetică. Întâi dorim să modificăm ceea ce ni se pare esenţial în conduita proprie, apoi dorim să ne implicăm în demersuri sociale de mare amploare care vor produce efecte pe termen lung, în ciuda aerului banal sau a aparenţelor.
Amploarea evenimentelor şi dinamismul fizic sau mental predispus de planete în această zi fac apel la modele vechi de viaţă, la trăsături tradiţionale sau la o parte dintre acestea pentru a stabili care sunt elementele pe care trebuie să le depăşim până la toamnă. Mulţi îşi vor alege această zi ca fiind începutul unui antrenament sistematic pentru că până la toamnă unii să câştige la săritura cu prăjina, alţii la 100 m garduri. Cu toţii însă vor simţi o tresărire, o invitaţie, o efervescentă care ne duce cu gândul spre acele sectoare ale vieţii care au nevoie de un aer proastă, de mai multă forţă, de mai multă atenţie. În acest demers motivat de ambiţie ne-am putea desfigura, dar vibraţia astrală ne ajută să ne refacem pentru a persevera.

Miercuri, 9 iunie
Pornind de la impulsurile intense de a reformula lumea, de a impune alte standarde de dezvoltare personală şi de a căuta alte modalităţi de integrare într-o societate aflată într-o continuă transformare, aspectele pe care le conţine prima jumătate a zilei invita la reculegere şi analiza, la cumpătare şi observaţie.
Chiar din timpul nopţii Mercur îşi împlineşte, într-un careul şi respectiv trigon, relaţiile cu Lilith şi Saturn pe care le-a tot construit în ultima vreme. În 9 iunie se caută deci soluţii, se cercetează, se invoca necesitatea studiului, a seriozităţii, a obedientei, a înţelegerii practice şi, pornind de la această înţelegere, se cer rezultate concrete pe măsuri, soluţii sau impulsuri.
Azi ne vom pune din nou probleme existenţiale, tangente la acumulări materiale, nivel de cunoştinţe, cultura, abilităţi, chiar manuale, prin care să construim, folosind obiecte sau idei, un decor nou care să ne confere sprijin şi confort. Aceasta este de fapt ideea esenţiale a acestei zile. Orice preocupare am avea, orice înclinaţie, propriul nivel de vibraţie, propriul stadiu de cunoaştere sau moralitate, îşi va construi un alt confort. În această nouă ipostaza grijă, studiu, preocuparea, schimbul de idei, deschiderea faţă de comunicare, acceptarea ideilor venite din anturaj, dar şi punerea lor în practică se prezintă ca o buclă, ca o deviaţie de la intensitatea negativă a predispoziţiilor astrale.
Până la un punct oamenii par să fie pe aceeaşi lungime de undă şi ceea ce pun în dialog este respectuos, benefic şi constructiv.
Ziua conţine însă şi un mare neajuns care devine benefic dacă analizăm la un context macro. Opoziţia lui Marte cu Chiron semnează documente false, demisii, eliberări din funcţii sau caută cea mai bună modalitatea de a preîntâmpina toate acestea. Calităţile şi armonia impusă de trigonului lui Mercur cu Saturn, privit ca un aspect benefic de care nu am mai avut parte de mult timp, se va modula după interese meschine sau duplicitare. Raportul de opoziţie dintre dorinţă şi înţelepciune este unul dificil de înţeles pentru că trigonul Mercur-Saturn ne îndreaptă atenţia spre altceva. Antagonismul acestor două tipuri de energii aduc binele şi răul într-o combinaţie ascunsă, periculoasă, suficient de controlată şi precisă pentru a schimba direcţia de mers şi a anula erorile de judecată pe care le tot predispun planetele de când Soarele tranzitează Gemenii.
Aşadar, se vor căuta justificări materialiste, concrete la greşeli sau decizii neclare ori eronate, dar se va dori şi ascunderea dorinţei de putere printr-un gen de război mesianic, de vânătoare de vrăjitoare sau jihad prin care se dau curs atât tendinţelor revoluţionare impuse de Uranus şi Jupiter din Berbec, cât şi impulsurilor spre echilibru şi cumpătare, spre analiză, respect şi moralitate impuse de trigon lui Mercur cu Saturn pe semne de pământ.
Contextul este însă mult prea intens şi vibraţiile benefice pe care Luna ca astru mediator al Nodurile, alături de trigonul Mercur-Saturn, le răspândesc se pierd în gesturi scurte sau imposibil de finalizat, în eşecuri ale vieţii, aducând mai multă nemulţumire şi frustrare pe ideea “Am pierdut un moment important”, “Acum a fost momentul şi nu am fost în stare…” “a trecut norocul pe lângă mine”.
Prin urmare, 9 iunie este o zi de tulburări sufleteşti şi efervescenţă, de efort îndreptat spre atingerea unui scop, indiferent dacă până acum nu l-am avut sau nu ni l-am definit clar. Demersurile sociale pentru care ne sacrificăm întreaga energie vor aduce şi mai multă îndoială şi nefericire încât mulţi dintre noi îşi vor vedea viaţa şi mai împovărată de griji, în care pe lângă ceea ce aveam am mai adăugat şi ceea ce impulsul astral ne-a adus azi, ca noutate, îndemn sau aspiraţie. Vrem să facem lucrurile mai bune şi ele ies mai rău, dorim să schimbăm aspectul lucrurilor atât în sectorul personal cât şi în cel social şi spre finalul zilei nu ne rămâne decât o luptă între Eul personal şi cel social.
9 iunie va deveni celebra prin motivele susţinute, prin efortul imens consumat pentru a susţine o astfel de cauză şi va aduce drept recompensă două tipuri de efecte: eşecuri şi speranţe.
Privind obiectiv şi fiind, acum, în momentul redactării acestor scurte observaţii, în afara acestui tip de determinism astral, consider că speranţele pe un context astral agresiv şi epuizant constituie una din marile încercări ale vieţii, pe care iniţiaţii le văd că pe un îndemn al acestei lumi de a ne detaşa de ceea ce ea conţine, pentru a înţelege lumina şi frumuseţea unei realităţi subtile cu adevărat impresionante. Iniţiaţii abordează în acest momente un procedeu abstract prin care intenţionează sublimarea naturii inferioare. Ei dăruiesc Providenţei tot ceea ce mintea atinge şi ceea ce oferă fiinţei ideea falsă de cunoaştere sau percepţie. Speranţele sunt şi ele dăruite şi rezultatul ce survine în urma aplicării acestui procedeu complex este un fel de suspendare a realităţii epuizante cu care planul fizic îşi impune drepturile. Dincolo de ceea ce limitează ei găsesc libertăţi pe care aici, în această lume încărcată de griji şi bucurii care devorează, nu le-au atins niciodată. Din acest unghi vibraţia lui 9 iunie este benefică, din altele oricât de multe bucurii sau realizări ar predispune ceea ce vine din această lume se transformă în final în cenuşă. Ne va rămâne speranţa, dar ce folos…


Vezi mai multe video din Muzica

Joi, 10 iunie
Mercur îşi schimba semnul şi prin acest eveniment se schimbă trăsătura utilizată în comunicare, schimb sau relaţie. Contextul în care se consuma acest eveniment astral aduce azi, în prima zi de tranzit al lui Mercur prin domiciliu, o vibraţie cu care oamenii nu sunt obişnuiţi pentru că în ultima vreme norocul ne-a cam părăsit.
În domiciliul sau din Gemeni, Mercur încurajează exprimarea verbală şi în scris, comunicarea pe verticală şi orizontală, coboară limitele impuse de neînţelegere şi diferenţe de gândire, ori de vârstă, aducând un tonus nou peste tot, vizibil mai ales acolo unde închistări de natura afectivă blochează apropierea şi îi face pe oameni să se respingă sau să se dispreţuiască.
Ascendentul momentului de ingres îl va plasa pe Mercur într-o casă în care se simte foarte bine şi care îi valorifica genialitatea şi abilitatea de a pătrunde şi dizolvă limitările lumii, complicaţiile unei gândiri materialiste prin inspiraţie, intuiţie – casa XI. Fiind exaltata în casa XI Mercur va avea de spus un cuvânt bun şi puternic, va oferi şansa şi speranţa, va încuraja şi susţine prin cuvânt său gând, printr-o atenţie continuă şi benefică o mare parte din demersurile care se fac pentru a pune în valoare un concept sau o ideologie. Piramida regală pe semne de pământ oferă lui Mercur un mijloc perfect pentru a-şi pune în aplicare ideile şi pentru a-şi îndeplini idealurile.
În mijlocul zilei, la puţin timp de la intrarea pe domiciliu, Mercur va trece prin sextilul cu Jupiter şi Uranus aflate în conjuncţie. Dacă dimineaţa va fi tonica şi jovială, în care deschiderea către nou, comunicare, uşurinţă de a vorbi şi de a spune cuvinte mari în fraze scurte, de a fi inspirat pentru că aşa cere contextul, în a doua parte a zilei responsabilităţile prea mari epuizează nu prin grija, ci prin efort, pentru că spre seară Mercur să treacă prin careul cu Chiron şi să înţeleagă că bucuria şi încântarea, că relaţiile rapide şi eficiente pe care le leagă acum, ca norocul care pluteşte acum îi umple viaţa de bucurii neesenţiale, de fantezii ale destinului şi care, în realitate, binele acesta este o altă încercare.
În doar 15 zile Mercur va tranzita domiciliul sau (10-25 iunie) ceea ce este prea rapid pentru cât de intense sunt tranzitele, aducând prea multă viteză şi din această cauză o superficialitate stranie în toate tipurile de acţiuni pe care le vom face. Într-o viteză impresionantă în aceste 15 zile se vor consuma multe din elementele esenţiale ale destinului popoarelor, a rasei umane în ansamblu, hotărându-se pentru dreptate şi eliberarea de condiţionările trecutului, de şabloane, încercându-se o redimensionare a vieţii, o încadrare în alte standarde, care, prin tipul de tranzit al lui Mercur descris mai sus, doar va părea bun, eficient sau inspirat.
Nu putem să trecem cu vederea calitatea specială a acestei planete în Gemeni, vibraţia cu care este înzestrată şi care acum se dezlănţuie din abundenţă, dar la fel nu putem să nu trecem cu vederea imensele goluri de înţelegere şi profunzime, risipă de elemente şi, prin asta, distrugerea unor mijloace tradiţionale de menţinere a lumi. Cu Lună în Taur, ce trece de-a lungul zilei prin sextil cu Venus, trigon cu Saturn şi careu cu Lilith, semnul de anarhie invadează din ce în ce mai mult pe dedesubt, prin locuri invizibile contactului direct, vizual sau, mai rău chiar, prin schimbările entuziaste care anunţa înlocuirea uzinei de tractoare, de făcut linguri sau furculiţe, de brodat frunze de crin pe tricouri, cu fabrici gen Nokia, Philips, Renault sau Ford, aducând la vedere entuziasmul unei relansări, a unei dezvoltări şi, pe ascuns, se soldeze cu o deposedare de puţinul care ne ducea mai departe numele său tradiţia.
Prin urmare, ziua aduce o uşoară destindere. Se poate râde uşor, oamenii fac glume şi se simt bine unii în compania altora, se joacă de-a vorbele şi la suprafaţă chiar se înţeleg. În profunzime, situaţia trecerii lui Mercur prin Gemeni va îngreuna şi mai mult responsabilitatea, aruncând într-un viitor apropiat cel care începe din 25 iunie, când Mercur va trece în Rac, sarcini care necesită atenţie, calm, linişte, hărnicie. Un gen de viclenie şi versatilitatea le va uşura liderilor sarcina. Se va hotărî pentru mersul lucrurilor următorilor ani începând cu această zi, timp de 15 zile, pentru că acum şefii se ascultă unii pe alţii şi îşi dau mâna pentru a produce schimbarea pe care marile tranzite, cele ale planetelor grele, le impun din 2008 încoace.
Bucuria, veselia sunt bune, dar cumpătarea şi luciditatea vor avea de suferit din cauza entuziasmului cu care fie rău fie bine omul îşi va striga ideile, gândurile dorinţele pe stradă.
Raportul dintre ceea ce suntem invitaţi să facem, dintre tendinţele acestei perioade de 15 zilei şi ceea ce este imperios necesar să continuăm, să aprofundăm sau să finalizăm, apare ca în fabula lui La Fontaine “Greierele şi furnica”, în care Mercur în Gemeni este greierele şi Mercur în Rac este furnică.

Vineri, 11 iunie
La puţin timp de la miezul nopţii Luna trece în Gemeni, întărind intuiţiile şi impresiile zilei anterioare. Pe ideea “noaptea este un sfetnic bun” mulţi dintre noi se vor confrunta cu percepţii subtile speciale, cu deschideri către informaţi stranii, inaccesibile până acum, despre cum îşi pot atinge scopurile, bune sau rele, despre cum pot câştiga mai mult sau despre cum îşi pot împlini un vis.
Până dimineaţă, la răsăritul Soarelui, Luna împlineşte toate aspectele repartizate acestei zile şi pe o aşa încărcătură noapte va împovăra gândurile şi sentimentele în aşa fel încât dimineaţa ne trezim cu poezia învăţată, cu gândurile puse în ordine, cu planul de acţiune gata elaborate.
Pe un aşa context nu doar impresiile din timpul nopţii, asupra cărora nu putem interveni conştient, ne complica viaţa, ci mai ales calitatea lor, forţa cu care ne menţine mintea orientată exclusiv asupra sectorul material, spre cele care vin din lumea materială şi se întâmplă acolo, cele care acaparează prea mult conştiinţa şi o ţin departe de vibraţiile pure ale unei lumini subtile.
Pentru omul obişnuit, care nu se preocupă de valorile morale ori spirituale ale vieţii, a îndrepta gândul spre cele bune, prin raportarea la valorile morale prin repetarea în gând a unor versuri încărcate de emoţie ori puritate, a-şi aminti de un talisman care îi facilitează contactul cu necunoscutul, cu fiinţele dragi aflate la mii de km depărtare sau într-o altă lume sau a fi pozitiv prin fapta şi atitudine este azi un lucru imposibil. Versatilitatea cu care Luna în Gemeni va modula sextilele pe care le va împlini cu Uranus şi Jupiter apoi careurile pe care le va face cu Chiron şi respectiv Marte, toate beneficiind deopotrivă de o forţă şi o isteţime speciale, prin conjuncţia Luna-Mercur, amplifica o direcţie stabilită deja, o predispoziţie care era deja instaurata când Luna şi celelalte planete indicate mai sus şi-au început urzeala.
În a doua parte a zilei, Mercur va da o turnură negativă oricărei direcţii pe care dimineaţa ne-o va înainta sau materializa. Acum ideea de potenţial va contrasta cu cea de predestinare, abilitatea, măiestria, cu cea impusă prin efort, atenţie, precizie, iar cuvântul, cu exemplul. Această dispută se va consuma într-un plan personal, într-o dimensiune a familiei, a vieţii private, într-o intimidate cenzurata deja de unghiurile negative pe care le tot parcurgem de la începutul anului şi până acum.
Prin urmare, 11 iunie este o zi a conflictului, a disputelor scurte între două tabere ce cred fiecare că deţin puterea. Indiferent că vorbim despre o putere a cuvântului, a sentimentului, a inteligenţei, a norocului sau a efortului, toate vor consuma azi o mare parte din rezerve pentru a se menţine la nivelul la care au ajuns. Unghiul de 90 de grade între Mercur şi Marte este însă deosebit de complicat pentru cei care lucrează activ în societate, care au în perioada asta de elaborat documente, acte, de a face dreptate între două sau mai multe tabere, de a pune în practică o idee sau un proiect construit în luna mai sau în 10 iunie când Soarele, în primul caz, ori Luna, în al doilea, treceau prin Taur.
Ideea de abundentă capătă azi conotaţii periculoase pentru individ şi impune, nu prosperitatea prin eficienţa sau noroc, ci o urzeală de intervenţii care nu se pot finaliza azi, fie din lipsă de timp, fie din lipsă energie. Unii ar spune că în aer pluteşte prea multă energie, iar noi nu avem suficientă minte pentru a o folosi. Au fost astfel de momente de la începutul anului, dar acum nu este asta. Se intensifica fondul care era deja şi cei care pun pe seama hazardului evenimentele zilei nu au depus nici cel mai mic efort pentru a reţine sau, dacă au reţinut, pentru a înţelege ce li s-a întâmplat când Luna ori Soarele au trecut prin Taur.


Vezi mai multe video din Muzica

Sâmbătă, 12 iunie
Ziua de 12 iunie 2010 este o zi de cotitură în destinul oamenilor. Azi, între opoziţia lui Pluton cu Junon, împlinită la puţin timp de la miezul nopţii, şi sextilul Venus-Saturn, Soarele şi Luna trec prin conjuncţie. Anul acesta Lună nouă din Gemeni tensionează relaţiile cu autoritatea, aduce nemulţumiri faţă de idealuri, scopuri, demersuri sociale sau împliniri ce se vor consuma în acest ciclu lunar. Atitudinea faţă de putere, faţă de deciziile luate la nivel înalt, faţă de amplitudinea schimbărilor sociale ce pornesc de la aceste decizii este una rece, dispreţuitoare, încărcată de nemulţumire sau compulsivă.
Relaţia negativă dintre întunecată planeta Pluton şi “Asteroidul căsătoriei”, între o planetă, renumită pentru duritatea şi forţa cu care reformulează totul pentru a permite renaşterea altor idealuri, scopuri, grupări sau fiinţe, şi un asteroid care îşi îndreptă întreaga atenţie spre legăturile dintre fiinţe, menţinând ideea că nimic nu poate fi făcut de unul singur, ca fiinţele au nevoie de schimburi permanente, că nu pot trăi în autonomie, aduce modificări în alianţe şi înţelegeri, ruperi de prietenii vechi, anularea unor înţelegeri sau conflicte între persoanele care se complimentau doar de faţadă.
Aşa după cum se poate observa ambele planete intervin într-o relaţie antagonică, participa în conflict cu două forţe ce doar par diferte, ambele având o putere de coerciţie comună. Dacă Pluton va impulsiona distrugerea totală prin scufundarea într-un mediu nou, necunoscut, ce inspira forţă tocmai pentru că nu i se ştie rostul, scopul, menirea, puterea de coerciţie a lui Junon va duce relaţia până acolo unde compromisul va rămâne îmbrăcat doar într-o singură haina, cea ambivalenta a pericolului, pentru că este deopotrivă lipsit de iertare şi puternic în a menţine o stare continua de umilinţă prin dizarmonie.
Pe acest fond complex, de haos în minte şi suflet, atunci când se pune problema faptelor, dar incisiv şi dinamic atunci când se discută despre instrumente ca ambiţie, voinţa, impunere, sextilul lui Venus cu Saturn, va sună ca o bocitoarea angajată să plângă acum moartea lui Lenin. Acest sextil se va comporta ca un debuşeu al conflictului între reforma, schimbare, distrugere şi asociere, ideal comun, menţinere.
Lună nouă din Gemeni are ca principal scop distrugerea armoniei construită anterior, menţinută cu efort, cheltuiala şi consum şi atentează la tot ceea ce anterior a oferit linişte, încredere, apreciere, crez, luciditate, adevăr ori dreptate. Hotărârile care se vor lua, indicate pe tema acestui moment de Venus din casa din casa X, sunt luate pe resentiment şi drept la replică, pe teama de a nu pierde o funcţie, un statut, pe ambiţii şi orgolii bine argumentate şi susţinute printr-un efort temeinic.
Multora dintre noi nu le mai sunt necesare previziunile astrologice pentru a înţelege în ce direcţie merg trebuinţele societăţii, cel puţin aşa se vor arăta azi. Sfidează ceea ce s-a dovedit temeinic, trainic, puternic şi rezistent şi lovesc acolo unde patina timpului şi-a pus amprenta. Aici vom descoperi un element foarte interesant pe care nici împătimiţii după ştiri mondene, nici cei care lucrează cu aceste informaţii nu-l pot şti ori anticipa. Lupta peste măsură cu valorile care s-au dovedit temeinice nu este în mod exclusiv o luptă împotriva binelui, ci o luptă asupra binelui impus cu forţa. Acest element particular, de detaliu, al temei Lunii noi din 12 iunie va aduce schimbări importante în plan social, recompensând efortul, suferinţa, patimă ori neputinţa, cu o mângâiere şi o alintare atât cât să reînvie speranţă.
Aşa după cum vedem, semnul de reuşita nu sta în nimic din ceea ce am putea face acum, ci în ceea ce am făcut anterior, atunci când destinul ne-a invitat la cumpătare, respect faţă de prieten, vecin, coleg, dragoste faţă de popor, faţă de oameni în general.
Prin urmare, 12 iunie devine o zi complicată de ceea ce am făcut în ultimele 3 luni, dar şi de lipsa de flexibilitate, înţelegere, neputinţa de a ierta sau incapacitatea de a rezona cu binele, frumosul sau adevărul.
Azi sau începând de azi până în 11 iulie multe schimbări esenţiale se vor produce şi dintre acestea cele mai multe vin ca un recul al neputinţei de a evolua. Ceea ce trebuie să lăsăm în urmă este dureros şi mulţi dintre noi vor refuza să meargă înainte. Dacă cedează impulsului de a se întoarce după bagajul emoţional trist şi apăsător pierd un tren important şi rămân părăsiţi şi îndureraţi într-o gară de provincie. Împreună cu ei vor avea toată nostalgia vieţii trăită până acum şi de-a lungul întregului an îşi vor aminti ce vremuri minunate au trăit, de parcă sunt în faţa unui sfârşit iminent.
Suntem obişnuiţi să primim de la o Lună nouă evenimente noi, porţi deschise sau oportunităţi. De data asta, cum anunţăm de la începutul anului, porţile sunt închise şi acum intră ori iese doar cel care are o cartela de acces. În traducere, aceasta cartela de acces este bună purtare, bună creştere, înţelegerea ori compasiunea, lumina şi frumuseţea interioară, tăria de caracter şi perseverenţa. În domeniile în care am dat dovadă cel mai mult de asta, acolo vom fi primiţi cu braţele deschişi şi nici o poartă nu ne va putea sta în cale.

Duminică, 13 iunie
Până la răsăritul Soarelui, Luna va finaliza ultimele aspecte majore cu Saturn, Lilith şi Neptun fără a modifica esenţial vibraţia generală în care se produc. Trecând în Rac evenimentele vor lua o cu totul alta turnură pentru că înainte de a deveni planeta mediatoare opoziţiei Marte-Chiron, Luna devine un pion important in careul în T cardinal împreună cu Pluton şi conjuncţia Jupiter-Uranus.
Având o trecere rapidă prin semn, Luna ar putea, celor care sunt mai calmi sau mai leneşi, care preferă să se trezească mai târziu şi să nu se implice activ în evenimente de amploare, să le amplifice frustrările că viaţa trece pe lângă ei fără să producă nimic esenţial, iar celor care se consuma în fiecare secundă pentru vântul care bâte sau susurul apei de izvor să le ofere impresia că toate aceste evenimente care îi tulbura le consuma din resurse şi dacă vântul bate, atunci bate pentru că ei trăiesc, că îl fac pe vânt să bată sau pe apă să curgă la vale.
După cum se arata vibraţia astrală a zilei de 13 iunie mai exista o categorie de oameni, în afara celor două amintite mai sus, şi aceştia sunt în afară dinamismului sau indiferentei, a succesului revendicat pe nedrept sau al eşecului lamentabil, atât de diferiţi de ceea ce se discută, se bârfeşte, se face, se cere sau se distruge încât prefera să-şi trăiască viaţa într-un spaţiu restrâns, în care câteva amintiri de colecţie să le declanşeze reverberaţii, trăiri sufleteşti pure susţinute pe o nevoie acută de reculegere.
Într-o anumită măsură cele trei tendinţe vor fi regăsite în toţi oamenii, doar că, aşa cum şi ieri s-a întâmplat, semnele trecutului, experienţele ce ne vin de acolo, vindecările miraculoase de care ne amintim sau bolile pe care le ducem pe corp, ori suflet, ne vor măcina sentimentele şi ne vor tulbura mintea. La nivelul vieţii obişnuite, oamenii se vor lăsa în voia vântului care sufla sau apei care susura în vale, amplificând cu propria putere aceste tendinţe. Cei care gândesc educat, care doresc să-şi adauge colecţiilor de aminti încă una specială la finalul acestei zile vor sta deoparte de efort sau lene, dinamism, ori pasivitate. Acestora viaţa le va revela aspecte esenţiale şi, prin condiţionările care se vor succeda cu mare viteză şi în timp, dar şi în spaţiu ei vor înţelege care sunt legăturile esenţiale care îi determină pe oameni să aleagă anumite fapte şi care sunt valorile pentru că ei îşi consuma energia.
La nivel social, cu o aşa predispoziţie puternică impusă asupra sectorului particular, relaţiile vor fi dominate de incertitudine, confuzii de termeni, emiterea de judecăţi pripite şi, pentru că trecem printr-o perioadă în care se caută vinovaţi pentru orice, vom vedea pe scenă socială personalităţi ciuntite, oameni jigniţi, alungaţi, ori dezertori prinşi în flagrant.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii este diferită de cea anterioară pentru că împarte, categoriseşte, clasifica, schimba ori acuza fără o bază reală. Ceea ce se invoca este cât se poate de subiectiv şi pentru a reuşi este imperios necesar să ne schimbăm optică. Să încercăm azi să vedem totul din afară, să privim pădurea şi să nu o criticam pentru uscaturile pe care ni le oferă că lemne de foc pentru iarnă, să fim buni şi generoşi cu sentimentele, dar să nu le lăsăm să zboare aiurea ca vântul, dar nici să cânte singure ca apele curgătoare. Ceea ce este controlat, ceea ce este desfăşurat prin raportare la un etalon are o forţă sublimă şi transformă tot ceea ce anterior ar fi dus la tensiune, grijă, eşec, în cunoaştere directă, înţelegere, ori înţelepciune.

10 thoughts on “7 – 13 iunie 2010

 1. Mirela spune:

  Inainte de a veni cu rugamintea de a-mi oferi un raspuns, vreau sa va transmit cele mai bune ganduri pornite din suflet si multumiri pentru ceea ce faceti zi de zi atat pentru mine cat si pentru toti „iubitorii de astrologie”.
  Din astrogramele mele (06.03.1968/12:55/Bucuresti) – spun „astrograme” deoarece am intocmite cel putin doua, una de Dl. Dan Ciubotaru (Cabinet Ascella) si alta de site de specialitate pe care cu siguranta il cunoasteti [nu il denumesc pt ca stiu ca nu se cade] – rezulta ca BERBECUL nu exista in niciuna din Casele mele astrale. Am constat aceasta din incercarea mea novice de a vedea unde si cum ma va afecta Conjunctia Jupiter-Uranus.
  Ce credeti Dumneavoastra? Va rog din suflet sa-mi acordati cateva clipe din pretiosul Dvs timp.
  Va multumesc si va urez multa sanatate.

 2. Monica spune:

  Domnule Coser
  Va citesc de cateva luni previziunile, iar in ultima perioada chiar cu mult interes. Din ce spuneti chiar dv si am mai citit si pe alte site-uri de astrologie, se pare ca luna iunie este extrem de complicata, spre final vor fi multe cuadraturi – sper sa fi retinut corect termenul, eu nu am cunostinte in astrologie – intre mercur si planetele din berbec si intre soare si aceleasi planete, Uranus si Jupiter. Mai sus am scris „complicata” referindu-ma la luna iunie, dar se pare ca va fi malefica… Spun asa pentru ca eu sunt rac, nascuta in 26 iunie si am citit ca va fi si o eclipsa exact in 26. Asta ca sa ma „linistesc” complet. 🙁

  Indraznesc sa va rog, in masura timpului si a bunavointei dv., sa imi explicati si mie in ce mod ma vor afecta, mai bine zis cat de malefic, toate acele careuri + eclipsa
  Va multumesc.

 3. Ion Arnotescu spune:

  Va citesc in mod constant si la fiecare analiza saptamanala gasesc un nou motiv de a va admira.

  Intr-adevar tranzitul lui Marte pe Fecioara (citat din analiza zilei de 7 iunie 2010): ”acest tranzit a lui Marte în Fecioară (…) eliberează zodia Leu de o pacoste, că inima îşi reia funcţionarea normală”——–

  ——mi-a adus niste ameliorari usoare (insa DURABILE sper!!) pe axa cardio-vasculara (axa care mi-a fost mult prea incercata in ultimile 4-5 luni).

  De aceea, simt nevoia sa va multumesc pentru preocuparea dvs. de a impartasi cu semnificatiile unor cunostinte esoterice (la care – nu absenta generozitatii dvs. – nu am avea acces).

 4. mioara spune:

  E fantastic ca pot sa gasessti oamenii atiti de talentati in astrolocie ,mi ar face placere sa schimbam impresii din cind in cind pentru ca astrologia e unul din hobbyurile mele.Imi va face mare placere sa primesc articole de pe situl dvs.in limba romana

 5. Mirela,
  nu stiu ce aplicatie au folosit cei la care ai apelat, insa niciun program care deseneaza astrograme nu are cum sa nu plaseze undeva in cercul zodiacal zodia Berbec. La tine se suprapune peste casa X. Daca ti s-a spus ca nu ai Berbecul te tema e grav, pentru ca acel astrolog ar fi trebuit sa stie ca esti incepatoare si sa utilizeze un limbaj comun din care sa intelegi ca il ai, dar nu marcheaza niciun inceput de casa (nu lucreaza normal, ci impotriva curentului), adica este inchis intre doua inceputuri de case astrologice, ceea ce nu e de bine. Daca asta a vrut sa spuna atunci ar fi trebuit sa-ti povesteasca despre dificultatile de comunicare, despre tensiunea permanenta care exista in relatiile tale, despre neincrederea ta in oameni, despre sentimentul de neimplinire pe care il ai in orice tip de relatie ce survine la un moment dat in viata ta, despre faptul ca traiesti paradoxul de a avea incredere in mesajul pe care il trasmiti, fara insa sa obtii raspunsul scontat. Acei astrologi minune ar fi trebuit apoi sa-ti spuna ca este necesar sa-ti temperezi impulsivitatea, ca vorbele tale, mesajul tau nu este inteles pentru ca are o duritatea speciala, ca pui in cuvant o tensiune dincolo de care interlocutorul tau nu trece, ca inspiri teama sau respingere si din cauza asta poti fi cu toata lumea, dar intr-o dureroasa singuratate. Ca sa se fereasca de ceea ce le este cel mai teama oamenii te mint, unii chiar in fata, te pacalesc in ceea ce privesc sentimentele si stabilitatea lor si iti arata o latura a vietii care iti alimenteaza dezamagirile pe care le dezvolti oricum prin firea ta (esti Pesti).
  Conjunctia Jupiter-Uranus vine exact pe acest fond si, in acest stadiu, adica in aceasta perioada iti ofera explicati, semne de solutionare, directii de deplasare, iti aduce oameni in prejma care te lumineaza, care trec dincolo de platosa dura pe care o afisezi, dincolo de modul tau de adresare, dincolo de stereotipuri. Din august lucrurile se vor schimba si incet, incet vei intelege prin gandurile tale, dar si din intamplari, ca va trebui sa lasi ceva in urma, ca va trebui sa renunti la ceva, iar asta, pe de o parte te va bucura, iar pe de alta te va intrista. Invitatia de a lasa ceva in urma ce vine dintr-o axa interceptata este insa extrem de dureroasa deoarece vei avea impresia ca niciodata nu e completa, ca revii iar si iar la probleme pe care ai crezut ca le-ai rezolvat. August 2010 este practic inceputul unei perioade de transformari. Este posibil sa-ti schimbi statutul social sau profesia, sa faci ceva nou sa te schimbi in relatiile personale. Sfarsitul anului iti va aduce dezamagiri pe ceea ce intentionezi aici si vei uita ca scopul nu este ceea ce se va intampla atunci, ci altul care va aparea in doua etapa: primul la sfarsitul lui februarie 2011 si al doilea in aprilie 2011. Dincolo de acest determinism trebuie stabilit ca negatisvismul tau poate fi o mare povara in perioada asta. Daca trebuie sa lasi ceva in urma, atunci recomandarea este ca incepi cu asta.

 6. Monica,
  in mod sigur te va afecta daca esti nascuta pe 26 iunie pentru ca revolutia solara, adica revenirea Soarelui la pozitia pe care o avea la nasterea ta (moment important pentru predicitiile astrologie), se produce in fereastra eclipsei. Numai tema ta o poate particulariza, insa privind la modul general momentul eclipsei este dur, periculos. Fereste-te de tot ceea ce ridica temperatura, de descarcari electrice, tensiune electrica si in partea sufleteasca refereste-te de tentatia de a clarifica in intervalul 25-27 iunie o tensiune, semne de intrebare, nemultumiri, incertitudini. Lasa-le pentru o alta perioada pentru ca nu se va solutiona nimic, ci se vor inmulti ca Hidra, monstrul din mitologia elena carei daca ii taiai capul, alte doua cresteau la loc.

 7. Ion,
  iti multumesc, ca de fiecare data, numai ca acum am intarziat putin.
  Cu mult drag va impartasesc din ceea ce stiu.

  Mioara,
  iti multumesc si, in masura in care ma voi mai elibera de sarcini, voi incerca sa acord mai mult timp acestor informatii. In permanenta am sentimentul ca anumite aspecte trebuie detaliate mai mult si analizate pe sectoare ale vietii.

 8. Mirela spune:

  Va multumesc din suflet…poate Dvs. sunteti unul din cei care ma ajuta sa ma inteleg…impresia mea este ca sunt mult prea toleranta, ingaduitoare, intr-un cuvant – naiva (ca sa nu spun, „proasta”) – de cele mai multe ori simt ca sunt luata de …”proasta”…si totusi Dvs. imi spuneti ca sunt rece si respingatoare…poate de aici vine si neintelegerea personala…de 4 ani incoace SUFAR de singuratate…dar mi-am autoimpus-o, din cauza dezamagirilor…oamenii din jurul meu m-au inselat, m-au tradat….si acum, credeti-ma ca nu stiu cum sa fac sa ies din negura in care ma aflu…da…si caut raspunsuri, scormonesc peste tot si insist acolo unde gasesc o raza de speranta, raspunsuri la dilemele si framantarile mele…Asa ca , va rog din suflet sa nu va suparati daca voi mai apela la bunavointa Dvs si la cunostintele in materie pe care, iata, mi le revelati. Cuvintele sunt de prisos in a va putea multumi.

  Dumnezeu sa va dea sanatate si ramaneti langa noi…multi au nevoie de Dumneavoastra,
  Mirela

 9. Mirela,
  solutia este dezvoltarea personala. Ceea ce traiesti tu este o realitate pentru ca evenimentele si raspunsurile pe care ti le oferi in directia asta merg. Gandindu-ma la problema ta, consider ca solutia vine prin a indrazni mai mult, dar in primul rand nu spre oameni, ci spre tine. Astepti sa simti incredere si sustinere din partea celorlalti, dar decat sa admiri florile care cresc dincolo de gard, in curtea vecinului, mai bine iti plantezi singura un strat de flori si toata ziua ai sa te uiti la ele si ai sa le mirosi.
  Incepe chiar de azi sa te lasi preocupata de aceasta noua directie: dezvoltarea personala. Dureri si nemultumiri vei gasi si aici pentru ca atunci cand plantezi o floare poate in pamant mainile vor da de spini sau obiecte ascutite care te vor rani. Cand iti va placea sa-ti plantezi aceste flori ale spiritului in ograda ta, atunci poti sa spui ca ti-ai gasit calea. Sunt absolut convins ca, fiind Pesti, intelegi bine ceea ce-ti spun.
  Indrazneste!

 10. monica spune:

  Multumesc pentru raspuns, il asteptam mult. Incerc pe cat pot sa tin cont ceea ce mi-ai scris, sa ma feresc cat pot, sper sa nu am probleme in continuare. Pana acum a trecut binisor saptamana, de altfel sunt in concediu, iar pentru saptamanlile ce vor urma voi citi cu mare atentie previziunile si o sa tin cont de anumite aspecte mai dificile, adica voi incerca „sa ma tin departe” de provocarri, tensiuni, certuri.
  Multumesc frumos, inca o data, pentru ca ti-ai facut timp sa imi scrii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.