30 mai – 5 iunie 2011

Luni, 30 mai
Trecerea Lunii prin Taur aduce o modelare a caracterelor. Asimilarea noilor elemente de comportament, ajustarea propriilor interese după cele ale grupului aduce impresia unei armonii. În realitate ceea ce se va petrece în aceste două zile ale finalului de lună mai este semnul unei noi inserţii, a unei noi schimbări de ritm, a unor noi strategii pe care vara acestui an, mai exact lunile iulie, august şi septembrie, le vor împlini. Ştim din analiza generală aplicată acestui an că vibraţiile astrale care vor veni spre noi în aceste trei luni (iulie, august şi septembrie) îşi vor pune amprenta prin cauze (iulie), efecte (august) sau reacţiune (septembrie), în aşa fel încât elementul cel mai puţin important, cel care, privit din exterior, pare mic, redus, lipsit de putere sau iniţiativă, cel care pare îngrozit de frica de nu a fi distrus de o ultimă lovitură sub centură, se ridică, îşi priveşte adversarul în ochi şi dintr-odată forţa îi creşte şi el devine oponentul principal. În cazurile izolate, tocmai pentru că multe din întâmplări se extrag din zodia Gemeni, sectorul social poate deveni o scenă perfectă pentru reprezentaţii. Fără a şti care este finalul, cel lovit, care în cele trei luni se va ridica împreună cu puterea de a înfrunta, îi aruncă în faţă adversarului replici celebre gen „I’m back” sau „Astalavista baby”.
Planetele azi şi-au propus să împlinească numai unghiuri pozitive, şi-au propus să cadă la pace, la învoială, să nu se mai certe şi nici să nu-şi mai reproşeze nimic. Ele s-au adunat într-un cerc, într-un grup de terapie, într-un team building, într-o echipă în care se discută schimbări, mutări, transformări, reaşezări ale priorităţilor.
În această aglomerare de intenţii, de modificări de structură, trigonul Lunii cu Pluton ne duce într-o zonă a suspectului. Ceea ce era până mai ieri în interior, ceea ce nu prezenta interes decât pentru sine, într-o astfel de grupare, de organizaţie, într-o astfel de transpunere îndemnul care ne vine dinspre retrogradarea lui Pluton ne poate pune în faţa acelor mistere, acelor informaţii, acelor fapte pe care să nu reuşim să le înţelegem în totalitate. Superficialitatea care ne vine acum din zona Taurului cere dovezi fără ca acestea să schimbe în vreun fel starea generală. Valoarea trăsăturilor comportamentale ne îndreaptă azi spre ceea ce în popor se numesc „toane”, „fiţe” sau pentru cei care îşi justifică fiecare gest şi nu vin cu explicaţii gen „aşa mi-a venit”, „nu m-am putut abţine” relaţia abordată este una de tip pasiv-agresiv care are menirea de producă în jur suficientă agitaţie fără a finaliza pe termen lung ceva. Pentru că evenimentele ce vin din Taur sunt în general pe termen lung, iar cele de acum cer un anume ritm, timp, condiţii şi reguli speciale, o serie de factori pentru a putea fi îndeplinite, maniera rapidă, impulsivă ce ne-a rămas din zilele anterioare nu va reuşi să ne rezolve necesităţile. Pe o aşa descindere de forţe, nefinalizând ceea ce ne propunem, dar neputând nici dezvolta un autocontrol eficient, va plana suspiciunea că intenţiile urmărite nu sunt cele declarate şi că finalitatea va fi negativă datorită ritmului în care se lucrează, materialului folosit sau schemei.
Ceea ce aduce această zi, tocmai pentru că încurajează un comportament pasiv-agresiv, nu poate susţine evenimentele pe termen lung, nu poate aduce rezultate benefice. Poate însă pune bazele unui tip de colaborare care implică analiza de valori, selecţia de personal într-o instituţie, reorientarea spre un anume segment de piaţă, revalorificarea, orientarea spre o zonă a reciclării, a reutilizării unor resurse sau a reangajării unei forţe de muncă ce în trecut nu a fost valorificată corespunzător.
În sectorul vieţii personale, chiar dacă există un îndemn spre superficialitate, multe din cele ce ni se întâmplă azi vin cu un rezultat pozitiv. Se vorbeşte mult mai frumos, se stabilesc sarcini în familie, se acceptă mult mai uşor limitele de înţelegere, expresie sau chiar spaţiale, de zonă, de teritoriu, de sector ale celuilalt şi din această cauză tonusul general, starea sufletească sau demersurile ce nu au repercusiuni asupra vieţii sociale sunt benefice, plăcute şi constructive.
Prin urmare, prima zi a săptămânii ne oferă o nouă şansă de a ne armoniza viaţa personală, de a ne-o încadra pe o albie specială, de a ne soluţiona ceea ce de-a lungul acestei luni nu am reuşit. 30 mai ne aduce un ecou plăcut şi încurajator asupra demersurilor personale. Mulţi se vor teme de ceea ce trebuie să aplice pe spaţiul public, de ceea ce ar trebui să săvârşească în grup pentru că îi încearcă o neîncredere în capacităţile celorlalţi. Nu avem răbdarea necesară azi să investim în încrederea faţă de celălalt, nu ne va plăcea să ne consumăm energia pentru a-i ajuta sau a le soluţiona o problemă, însă în ceea ce privesc problemele personale vom cere ajutor, vom îndrăzni să batem la uşă unui cunoscut şi vom găsi şi resursele necesare pentru a ne argumenta bine solicitarea în aşa fel încât să ne atenuăm teama de pericol sau chiar pericolul în sine.
Dacă învăţăturile ezoterice ne îndeamnă „cere şi ţi se va da”, azi vom observa că suntem îndemnaţi să aplicăm acest dicton doar într-un flux unilateral, adică vrem mai mult să ni se ofere, dar nu să şi oferim.

Marţi, 31 mai
Ultima zi a acestei luni ne aduce într-o zonă a satisfacţiilor personale. Am gustat prea mult ieri din plăcerea de a păstra pentru sine totul, de a nu împărţi, de a nu oferi, de a ne menţine într-o zonă a siguranţei, chiar dacă asta implică şi izolarea sau egoism, şi acum ne vom delecta aprofundând toate acestea şi ducându-le spre o limită periculoasă. Ultima zi a lunii mai este şi ultima zi de Taur (Lună în Taur) şi penultima zi Lunară, când se vor împlini trei aspecte: trigonul Luna-Junon şi conjuncţiile Luna-Venus şi respectiv Luna-Mercur.
Se vorbeşte adesea despre plăcerile ce ne vin dinspre zodia Taur, despre simţul gustativ, despre modul special prin care alimentează zona gâtului, vocea, atitudinea, despre plăcerea de a intra în contact cu informaţia alimentelor, despre calitatea specială pe care o deţine de a ne oferi senzaţii, de a ne oferi impulsul spre senzualitate într-o explozie de valori şi trăsături neexplorate încă. Se vorbeşte adesea despre plăcerea de a ne abandona stărilor situate dincolo de analiză, dincolo de calcul sau dincolo de consum rapid, de autodevorare sau de risipă, pentru a se construi ideea unui paradis în care resursele sunt practic inepuizabile.
Azi oamenii devin buni observatori faţă de propriile nevoi. Va exista un interes puternic spre a pipăi, spre a lua contact cu soluţiile, spre a decide în strânsă legătură cu stimulul, fără a elabora mental o soluţie, şi fără a fi maleabil la ceea ce ne vine din social. Accentuarea jumătăţii mature a Taurului ne îndeamnă pe noi să facem apel la experienţă, la ceea ce ştim să facem bine, dar mai ales la acele sentimente şi acele percepţii care nu ne-au înşelat niciodată. Se caută azi un confort, se urmăreşte linia satisfacţiei şi deciziile pe care le luăm sunt în conformitate cu această nevoie.
Raportul cu societatea se bazează pe schimb, pe stabilitate şi nevoia de certitudine. Nu este o zi în care să ne aventurăm, iar tulburările care vin spre noi azi seamănă cu o furtună într-un pahar de apă. Noi alegem dacă ne reducem dimensiunea pentru a trăi intens acest gen de furtună sau ne detaşăm de problemele minore pentru a ne ocupa de întreg, ansamblu sau de ceea ce este prioritar acum.
Prin urmare, ultima zi a lunii mai ne aduce în faţa unui joc, în faţa unor decizii pe care le luăm simplu şi cu maximă detaşare şi care, în cele mai multe din cazuri, nu reuşesc să ne desprindă de ritmul în care ne place să lucrăm sau să trăim în general.
Maniile acestei zile sunt mai mult verbale şi ele vin dintr-un simţ al concretului, al banului, al funcţiei, al poziţiei. Orice intervenţie are acum menirea de a stabiliza, segrega, depune sau acumula într-o zonă pentru a oferi o mai corectă utilizarea a valorilor, o altă abordare interumană sau pentru a oferi un nou statut pe piaţa muncii sau în cadrul unei instituţii, în ceea ce privesc raporturile profesionale.
Ziua nu aduce căutări, ci ne va încuraja să punem în aplicare, să implementăm, să depunem sau să stabilim reguli pe baza cărora multe din demersurile lunii iunie se vor baza.

Miercuri, 1 iunie
Trecerea Lunii în Gemeni aduce o schimbare în planuri, în modul de răspuns, în modul de a gândi şi evalua o situaţie, dar şi în modul cum ne organizăm timpul. Această relaţie între Lună, ca astru umed, şi Gemeni ca semn uscat, aduce contradicţii de termeni, impulsuri spre a soluţiona în mare grabă ceea ce cere mai mult timp, iluzia că acum putem să ne permitem luxul de a grăbi lucrurile, de a spune orice oricui pentru că nu contează şi nu ne va afecta pe viitor.
Acest mod neobişnuit de a vedea lucrurile este susţinut de trigonul Soare-Saturn, de relaţia între actualul şi vechiul centru de putere, între vocaţie şi rigoare, între expansiune şi limitare. Totuşi, valorile pe care cele două planete le mobilizează acum tind spre un echilibru al valorilor. Oamenii se vor mulţumi să fie de acord unii cu ceilalţi, chiar şi atunci când împărtăşesc puncte de vedere diferite, se vor bucura atunci când schimbul de idei se realizează într-un mod paşnic şi aproape că nu va mai fi important refuzul, de vreme ce el este oferit cu zâmbetul pe buze şi însoţit de un discurs coerent şi cald.
În spatele acestei relaţii un astrolog va descoperi că forţa solară nu mai primeşte obstrucţiuni din partea lui Saturn şi că multe din vibraţiile stelei centrale intervin acum asupra vieţii poate chiar mai agresiv decât ne aşteptăm. Petele solare, relaţia Soare-Luna, influenţa sa între răsărit şi apus şi multe ale ipostaze ale acestui astru acţionează asupra dezordinii atomilor magnetici de tipul CuMn din arhitectura creierului, asupra dendridelor accelerând reacţiile biochimice neuronale, asupra flexibilităţii de răspuns a sistemelor fiziologice. Acestora li se mai adaugă şi alte tipuri de influenţe ce ne vin din partea sa, spre exemplul ritmul celor 160 de minute ce se scurg între două pulsuri solare (o dată la 160 minute soarele se dilată şi se contractă ca inima unui om).
Dacă adăugăm acestora abilitatea lui Saturn de a sublima sau de a elabora percepţiile şi de a le transforma în gândire, relaţia Soare-Saturn de azi devine un element combinatoriu care va energiza ambele emisfere cerebrale, care va realiza asocieri între concepte şi imagini, extrăgând din gândire elemente duale ce conţin deopotrivă informaţii şi emoţii.
Prin această relaţie descoperim că întotdeauna intervenţia armonioasă a lui Saturn asupra Soarelui poate fi privită ca aceea a unui bătrân înţelept asupra discipolului energic şi ambiţios, ca o combinaţie între experienţă şi determinare, între ceea ce este ros de timp şi ceea ce fierbe, încălzeşte sau arde în expansiune.
Azi această relaţie, tocmai pentru că maleficul este retrograd, ne va îndemna să selectăm oamenii, informaţiile despre oameni, veniturile, obiectele din casă, să facem o triere severă a lor, încercând să le privim pe toate ca pe o problemă de matematică în care diferenţa dintre număr ori valoare nu este una atribuită în funcţie de conjunctură sau stare, ci una obiectivă, standard, arhetipală. Din nefericire, nu doar Soarele şi Saturn sunt evidenţiate azi, ci şi Neptun, Uranus, Chiron şi Lilith din relaţiile lor cu Luna. Înţelegem de aici că dimensiunea gândirii, scopul pentru care realizăm procese asociative este acela de a da vieţii sociale o nouă dimensiune, un nou scop, de a-i schimba structura sau de a o valoriza mult mai bine.
Astrologii ştiu că atunci când Soarele şi Saturn sunt în trigon oamenii sunt mai responsabili, mai practici, mult mai atenţi la limbaj, la gesturile lor, sunt mai liniştiţi şi mult mai serioşi în ceea ce fac. Judecând după tipul de relaţie pe care cele două planete le ridică acum între Gemeni (Soarele) şi Balanţă (Saturn) scopul acestui mod de comportare, de altfel diferit de ceea ce am avut în mare parte din luna mai, este o modificare de poziţie, o înclinare a balanţei sociale în favoarea propriei persoane, o aşezare a relaţiilor sociale sau profesionale pe alte criterii. Ceea ce se întâmplă acum este de fapt o încheiere a unei etape dificile pe care am demarat-o la începutul lunii mai şi care s-a axat pe repararea sau finalizarea rapidă a unor situaţii de factură socială sau personală.
Ceea ce aduce luna iunie este ceea ce ţine de sfera discuţiilor, a comunicatelor, a informaţiilor duplicitare, a confuziilor de idei sau termeni. Ziua de azi nu are însă un prea mare cuvânt de spus în sectorul acestei luni, ci vine să finalizeze ceea ce sfârşitul lunii mai nu a reuşit.
Prin urmare, 1 iunie va fi anul acesta o zi a copiilor mari, o zi a înţelegerii jocului pentru o transpunere a acestuia la un nivel social. Dacă se discută în alţi termeni, dacă prin starea sufletească oamenii se vor dovedi mai liniştiţi şi sinceri unii faţă de ceilalţi se întâmplă pentru că îi uneşte un scop comun, pentru că au de îndeplinit un ideal comun sau pentru că acum este programată ultima etapă a unui demers complicat.
Pentru că la doar două minute de la miezul nopţii Soarele şi Luna intră în conjuncţie, cu puţin timp înaintea acestui moment, şi Luna va ridica un trigon cu Saturn, aducând o sedimentare a situaţiilor, nu doar în sfera socială, aşă cum s-a întâmplat de-a lungul zilei, ci şi în cea sufletească, reuşind să intrăm în spaţiul zilei de mâine mulţumiţi că măcar o parte din ceea ce ne-am propus în ultima perioadă am realizat.

Joi, 2 iunie
Luna nouă din Gemeni ne aduce o accentuare a dorinţei de finalizare şi tocmai din această cauză multe din cele pe care le vom aborda în următoarele aproximativ 30 de zile vor semăna cu cele din luna mai, doar că vor fi puţin mai virulente, vor lăsa urme mai adânci în conştiinţa de grup şi ne vor speria cu lipsuri materiale de care acum, la începutul acestui ciclu, nici nu bănuim.
Ascendentul în zodia Capricorn în loc să fie un instrument al profunzimii şi disponibilităţii către muncă şi efort, devine un element al răscolirii interioare, al dezamăgirii, al tristeţii, al tulburărilor interne, al consumului de resurse materiale sau financiare pentru a acoperi o informaţie eronată, o minciună sau o declaraţie politică. Unora, aceste tulburări de dinamică socială, le oferă informaţii despre complexul de factor ce va veni peste noi, cu referire specială asupra acelui sector social în care cel în cauză nu activează. Ideea „ştiu mai bine ce se petrece pentru că văd din exterior” va tulbura atât de mult luna iunie încât, în a doua parte, adică după 16 iunie când Mercur va trece în Rac, vom asista la o formă de topire a voinţei de grup, la o redimensionare a schemelor de acţiune, la o nouă formă de organizare sau protest ce ne va oferi o imagine destul de precisă asupra cadrului social aşa cum îl va prezenta vara lui 2011.
Careul pe care îl fac luminariile azi cu Junon oferă pasionaţilor de astrologie avertismente cu privire la dinamica relaţiilor. Ceea ce până acum stătea mocnit, ceea ce până acum se desfăşura în intimitate, în familie, într-un cadru restrâns, iese la scenă deschisă şi devine vizibil. Maniera complexă prin care se construieşte o relaţie între trăsătura lui Saturn în casa VIII (analogic Scorpionului) şi Soarele din Gemeni face trimitere la ideea de aparenţe, de iluzie, de ascundere a adevărului, preschimbarea lui, răstălmăcirea sa şi construirea unui zid de protecţie care, de data aceasta, nu întârzie expunerea vieţii personale chiar dacă ea se desfăşoară într-un cadru nepotrivit.
Totuşi indiciul acestor poziţii nu este acela de a proteja sau de ascunde, acestea sunt mijloace de prezentare sau expunere, ci acela de a stabiliza o formă de putere. Elementul „putere” ridicat iniţial din structura cea mai slabă, cea mai privată de informaţii sau din rândul grupurilor despre care opinia publică se aşteaptă cel mai puţin la o impunere, va avea întâietate, iar demersul de ascundere, la care vom participa iniţial, este doar o diversiune, doar o preschimbare a adevărului pentru o mai bună punere a sa în valoare spre finalul lunii când multe din planurile de acum, de la început, se vor consuma brusc, dinamic şi cu puternice repercusiuni negative asupra celor care nu-şi respectă dreptul la putere şi şi-l risipesc în agresivitate sau conflicte inutile.
Acest ciclu debutează cu o nevoie de extindere a nivelului de cunoştinţe, a numărului de membri dintr-un grup, sporirea averii familiei sau a instituţiei sau fragmentarea ei pentru o dispunere pe alte sectoare şi da impresia de „mai mult” sau „mai întins”. Dacă toate acestea pot aduce o bucurie forţată, o veselie exprimată în mod sacadat, nervos ori teatral, faptul că împărţirea sau extinderea înseamnă şi asimilarea în cadrul grupului a noi membri care vor avea cu ceilalţi drepturi egale şi în statut şi în consum nu va mai face pe nimeni să râdă sau să se distreze pe seama altora. Bufoneriile şi teatralitatea vor dispărea ca prin farmec împreună cu intrigile pornite de la simple nemulţumiri, de la confuzia pe care, în raporturile sociale, oamenii o fac între a afla lucruri noi sau a elabora un răspuns pe baza informaţiilor pe care le deţin în acest moment.
Totul se va complica de la o zi la alta şi, asemenea îndemnului din zilele anterioare, să oferim ceea ce nu avem este pentru Gemeni supremul efort. Din casa IV a temei Lunii noi, luminariile vin cu argumente în favoarea refuzului de a munci pentru o necesitate, ci de a lucra pentru a câştiga atenţie, avantaje, pentru a accede la un nivel superior în cadrul instituţiei, grupului sau societăţii. Norocul nu ne va veni însă din conjuncturile sociale, nu va veni din modul cum sunt ele aşezate acum, ci de pe alte unghiuri cum sunt trecerea lui Mercur în Gemeni, retrogradarea lui Neptun sau trecerea lui Jupiter în Taur.
Dacă ne gândim numai că începând de azi toate se răstoarnă şi trec pe un alt nivel, totul îşi schimbă viteza de lucru obligându-ne să lucrăm cu alte informaţii, faptul că în aproape fiecare zi ne întâmpină noi forme de acţiune, noi îndemnuri sau noi condiţionări, ne încearcă o confuzie referitoare la Luna nouă.
Luna nouă este deschizătoare de drumuri. Cu ea se iniţiază un nou set de măsuri, o nouă formă de a transfera o informaţie, de a o implementa, se începe un exerciţiu, se pune în aplicare o strategie sau se dezvoltă un elan ce va aşeză într-o altă ordine ceea ce avem deja. Luna nouă în Gemeni ne aduce dorinţa de a impresiona, ului, de a controla prin informaţie şi de a amesteca dragostea cu prietenie numind-o „libertate”, iar libertatea cu lipsa de control numind-o „nebunie”. Dacă facem trimitere la îndemnul de a soluţiona multe din probleme prin disimulare, neadevăr, chiar viciu, de a preschimba ordinea lucrurilor doar pentru a ne oferi un loc în centrul atenţiei, doar pentru a menţine o stare periculoasă de ebrietate ne va fi mai uşor să înţelegem că mobilitatea şi versatilitatea lui Mercur în Gemeni, simţul pecuniar, redresarea valorii pământului, imobilului, a hainelor, a cuvântului legiferat, a valorilor tradiţionale prin Jupiter în Taur şi refuzul atribuirii unei imagini negative doar pentru a menţine statutul de legiuitor, dezvoltarea unui spirit critic gratuit, defularea frustrărilor sau exprimarea unor puncte de vedere eronate ce sunt apreciate ca adevăruri absolute, va găsi în albia Lunii noi din 2 iunie spaţiu, instrumente într-un registru comportamental suficient de larg (de la linişte, calm, indiferenţă, până la nervozitate, spirit justiţiar său comportament aberant) pentru a acţiona sub deviza” E bine pentru că aşa vreau eu!”, „E corect că vine de la mine!”.
Trecerea lui Mercur în Gemeni în momentul când Luna se află la jumătatea ciclului draconitic, aduce o degajare de griji, poveri, de frământări existenţiale, de sarcini pe care ni le-am atribuit din exces de zel sau slugărnicie, aducând o stare de bine, de înţelegere, de uşurare, dar şi de sarcasm, subiectivitate, egoism. În tema propriului ingres Mercur se aşează pe casa IV, la fel în tema Lunii noi, ceea ce nu impune valori suplimentare altele decât cele pe care le-am avut în vedere în observaţiile de mai sus, având o greutate specială în toate tipurile de intervenţii care folosesc vorba, cuvântul, replica, informaţia scrisă sau exprimată prin viu grai, dar chiar şi aceasta este supusă unui determinism general, acela dat de conjunctură, autoritatea unui superior, starea de fapt a lucrurilor, societatea etc. Ne vom dori să producem schimbări importante, dar doar vom rămâne cu sentimentul că vrem să facem ceva important, dar şi cu dezamăgirea că nu dispunem de contextul necesar pentru asta şi fără să înţeleagă de ce au parte de aceste experienţe mulţi vor spune azi „m-am născut într-un timp greşit”, „eu sunt făcut pentru o altă epocă”.
Prin urmare, a doua zi de iunie ne aduce iluzia unui paradis. Şi din vibraţiile Lunii noi, dar şi din noile vibraţii ale lui Mercur în Gemeni suntem încurajaţi să ne extindem comportamentul asupra unor zone de care nu ne-am atins până acum. Din nefericire nu suntem nici pregătiţi şi nu dispunem nici de rezervele necesare pentru asta. Avem doar ambiţie, ne mişcă doar dorinţa de a ieşi în faţă, de a vorbi mai tare, mai clar, de a lovi cu pumnul sau cu un obiect contondent în masă pentru a produce rezonanţe noi în încăpere, de a ne evidenţia prin ceva. Multe din cele ce le vom crede nu sunt aşa cum le vom vedea şi asta nu pentru că lucrurile sunt răsturnate, ci pentru că există un mod eronat de a aprecia situaţia unei forme de venit din prea multă grabă, din idei elaborate doar pe jumătate, fapt care ne va face să ne simţim comozi chiar şi atunci când nu susţinem adevărul.
Luna nouă care începe azi îi va ridica la mari înălţimi pe falşii lideri, pe cei care îşi construiesc un viitor prin false impresii, prin iluzii şi speră în avantaje imediate. Aici putem include izbucnirile temperamentale în grupuri, ieşirile din ritm pe spaţiul public, declaraţiile venite din partea unor lideri importanţi care nu reprezintă în mod special opinia grupului de apartenenţă, ci propriile impresii aruncate pentru a evidenţia că nu sunt marionete ale unor grupuri de interese, ci fiinţe cu voinţă proprie.
În acest cadru, vibraţiile acestei zile ne aduce speranţe revendicative, ameninţări la scena deschisă care sunt numai elemente de recuzită ale aceleiaşi piese de teatru, mijloace de a şantaja sau înşela opinia, de a crea o altă impresie, de a modela conştiinţa grupului şi de a lăsa impresia că puterea este o minge de tenis care trece mai repede sau mai încet de la un jucător la altul în aplauzele rezervate ale unui public educat.
Recomandarea, nu doar pentru această zi, ci pentru întreaga perioadă este aceea de a nu ne speria de durerea pe care ne-o provoacă adevărul. Să spunem adevărul, pentru că forţele astrale duc mesajul nostru mai departe decât putem ajunge cu privirea sau înţelegerea şi neavând contact direct în acel sector nu putem ajusta sau repera o eroare pe care o facem acum mai mult sau mai puţin intenţionat. Să fim drepţi, curajoşi şi chiar dacă suferim spunând adevărul să nu ne dezicem de el. Pe un asemenea context astral adevărul este un fel de Arcă a lui Noe care ne va salva în vara acestui an (iulie, august şi septembrie) de consecinţe dramatice. A spune sau nu adevărul face diferenţa între a suferi pentru purificarea sufletului sau a suporta consecinţe arzătoare ale propriilor erori. Această comparaţie aduce o mai bună înţelegere a faptului că adevărul de acum nu este o opţiune pentru un confort suplimentar sau un răspuns pentru obţinerea unui premiu sau a unei distincţii, ci calitatea aerului pe care îl respirăm.

Vineri, 3 iunie
De azi şi până în 9 noiembrie Neptun va fi în mers retrograd parcurgând câteva grade înapoi şi trecând în 5 august în Vărsător, activând o pagină neagră în istorie menţinându-se, de la aceasta schimbare de zodie prin mers înapoi, timp de o lună şi jumătate pe ultimul grad al Vărsătorului, aşa cum s-a întâmplat în zdruncinata lună martie.
Calitatea specială a acestei zile nu vine însă numai din refuzul lui Neptun de a crede şi prin credinţa sa în necredinţă să modeleze realitatea din jur, ci şi prin faptul că, din postura statică (cu 20 minute înainte de intrarea în mers retrograd) primeşte un careu de la Mercur, puternic şi dinamic din domiciliu (Gemeni) încurajându-i întoarcerea spre un domeniu cunoscut, revenirea la noile forme sau mijloace de apărare, la replici mai vechi, la dispute mai vechi sau întoarcerea din drum de teama neprevăzutului sau din neputinţa de a duce mai departe planul stabilit.
Agresivitatea pe care o vom resimţi noi din această relaţie de careu este una ce apare şi se va menţine prin nepotrivire de caracter, prin absenţa înţelesurilor semantice, prin răscolirea unor obiceiuri care nu mai sunt de actualitate sau, pentru că românii se află sub directa lui influenţă, prin declanşarea celebrei campanii împotriva românilor. Unii astrologi nu văd în această retrogradare niciun pericol, pentru că, spun ei, anual trecem prin aceste perioade de mişcări aparente, însă aceştia privesc situaţia cu multă superficialitate sau cu teama care îi ţine blocaţi în definiţiile prezentate de profesori în manuale. Îndemnul astral agresat popoarelor Peşti are o cu totul şi cu totul altă relevanţă decât îndemnul care este îndreptat spre naţiunile Peşti. Dacă în al doilea caz relaţia se adresează sectorului diplomatic şi uneori celui legat de educaţie sau religie, în primul caz avem de-a face cu o revigorare a tradiţiei, cu alimentarea mândriei de a fi român şi chiar de a aborda sacrificiul ca pe un gest absolut firesc de a ignora viscolul de afară visând la copaci înfloriţi, zile însorite sau susurul cristalin al apelor curgătoare. A renunţa la toate aceste veleităţi, vocaţii sau deschideri emoţionale speciale, la abilitatea de a ne raporta la bucurii personale sau episoade benefice pe care le-am avut în lunile aprilie-mai sau pe care ne-am construit o anumită experienţă de viaţa înseamnă a ne întoarce la două tipuri de experienţă:
1. Risipirea resurselor, goana după senzaţional, refuzul sincerităţii, a adevărului doar de dragul îmbrăţişării reuşitelor comode, accesibile:
2. Efortul susţinut de a supravieţui unui val de schimbări de natură socio-comportamentală în care nici lipsurile nu sunt înţelese, dar nici noile mijloace de subzistenţă nu ne sunt pe plac.
Dacă anul 2008 se situează la cumpăna dintre aceste două tipuri de experienţă, ceea ce ne-a adus Neptun în perioada 4 aprilie-3 iunie se situează în afara acestor două intervale, de o manieră ieşită din comun, diferită de tot ceea ce am mai trăit până acum, periculoasă pentru că am văzut pe de o parte şi cu ce ne-am hrănit până acum, dar şi tipul de abordare pe care trebuie să-l dezvoltăm de acum încolo. Indiferent că am înţeles că munca ocupa alt loc, că lipsurile înseamnă de fapt o reconfigurare a strictelor necesităţi sau că cercul de prieteni are ca şi bioritmul momente de vârf său punct de minim, de azi şi până în 5 august ne va încerca neputinţa de a le accepta sau teama de a le pune în aplicare. Acest gen de îndoială este mai puternică decât orice limitare de natură materială sau orice constrângere de natură comportamentală ce ar putea veni din partea lui Saturn. Neputinţa de a şti, de a înţelege, de a încadra, de a avea o bază informaţională pe care să-şi lege multiple relaţii sau convingeri aduce oamenilor clipe intense de disperare, curajul de a strica difuzorul din care se aude clar şi răspicat: „Vă ordon treceţi Prutul!”.
Aspectul negativ al acestei retrogradări tocmai pentru că se realizează pe linia de delimitare dintre zodii, dintre domiciliu (Peşti) şi cădere (Vărsător) ucide mesagerul şi ne exilează într-o zonă de mari încercări. Cu această poziţie astrală intrăm într-o perioadă de patru luni de complicaţii sociale atât de sever inserate în societate încât la un moment dat vom constata că în fiecare zi se întâmplă ceva important, fiecare zi aduce cu ea o nouă scară pe care trebuie să urcăm sau măcar o nouă treaptă. Nimic nu este simplu şi delicat aici şi nu ţine de interpretarea personală sau de o anume înţelegere, ci de faptul că sunt mobilizate împotriva firii, împotriva curentului, împotriva propriului mesaj energii care vor rupe armonii, vor distruge cămine sau le vor scufunda într-un ocean de lacrimi. Acolo unde se sădeşte o plăntuţă a iubirii acolo se vor scurge râuri de lacrimi pentru a o uda şi tot acolo nu vor mai avea loc germenii altor idealuri, luptându-ne cu dorinţa şi plăcerea de a menţine această dragoste, dar şi cu disperarea că soluţiile profesionale sau sociale nu mai au loc şi deci în acest sector viitorul poate suferi cumplit.
Dacă ne gândim că uneori previziunile astrologilor şi nu numai sunt încărcate de un dramatism aparte, să ne gândim de câte ori am făcut sacrificii pentru a proteja dragostea unui apropiat şi nu pe cea proprie, de câte ori am respirat aerul sacrificiulului fără a avea certitudinea că dincolo de el mai există ceva viabil sau real, de câte ori am iertat o greşeală dureroasă a cuiva fără să o confundăm cu satisfacţia ori confortul inexistenţei unui conflict direct sau deschis. În marea majoritate nu ne coordonăm viaţa pe baza acestor reguli şi când le vede în jur o bulină neagră, o pată lipită de creier sau o răutatea ascunsă cu mare grijă ne controlează impulsurile şi alegem să fim nemulţumiţi de ceea ce nu avem, în loc să ne adaptăm la cât avem, să ne lăsăm tulburaţi de dizarmonia comportamentală a celor din jur în loc să ne căutăm un loc izolat în care să ne construim propria armonie. Neptun va sancţiona toate aceste elemente incomplete sau eronate de comportament, ne va lovi în ceea ce facem de mult şi facem greşit, în ceea ce nu putem lăsa în urmă, va face printr-o vrajă ca pietrele pe care le ducem cu mândrie la gât ca pe nişte coliere să degaje în jur un miros urât şi prin asta să devenim respingători. Cine nu are pietre legate de gât nu are de ce să suporte această formă specială de influenţă a retrogradaţiei neptuniene. Dacă astrologia nu ar vorbi despre oameni, despre obiceiurile lor şi despre înclinaţiile şi desconsiderarea pe care aceştia o au faţă de viaţă poate previziunile ei nu ar fi atât de dramatice.
În a doua parte a zilei va fi vizibil un element straniu ce se va construi dintr-o relaţie neobişnuită între Lună şi Jupiter. Chiar dacă în jurul orei 11,00 cele două trec printr-un sextil, ambele pe grade anaretice, aducând o explozie de scurtă durată de spirit justiţiar, cu cât Luna se va adânci în tranzitul ei prin Rac, savoarea şi răcoarea unei păduri bătrâne ne va chema, ne va invita, ne va magnetiza şi asta ne va aduce o fascinaţie către mister, către ceea ce poate fi aplicat imediat sau ceea ce credem la acest moment că putem face. Acesta este momentul când ni se va părea că ne vom adapta uşor noilor condiţii, dar ne vom înşela pentru că acum nu se pune probleme unor fapte, ci totul se consuma la nivel de gând, de intenţie. Trecerea lui Jupiter în Taur în cursul zilei de mâine ne aduce noi responsabilităţi şi noi deschideri, preocupări diferite chiar şi de ceea ce gândim acum. Am zăbovit asupra acestei idei pentru a nu ne tulbura dacă mâine brusc ne vom schimba planurile pe care ni le facem azi cu atât de multă insistenţă.
Prin urmare, ziua de 3 iunie este o zi de trăire personală într-o zonă a încercărilor fără izbândă, a rememorărilor dureroase şi a atracţiei către informaţii disparate ce nu poate coexista într-o formă unică. Neputând să împăcăm pe toată lumea, avem conştiinţa unui viitor complex, în care fiecare din cei care ne apar azi au un rol decisiv. Acum ne vom tulbura puternic şi vom crede că totul se năruie. Disperarea este o mare încercare a fiinţei umane şi ea se pare că este cea care ne spune că oţetul este diferit de apă, că într-o formă de deschidere mistică sau comună, eroarea săvârşită împotriva unui grup este privită diferit din unghiul celui care o săvârşeşte decât din unghiul celor faţă de care s-a săvârşit. Fluxul energetic deplasându-se de la punct către un sector de cerc, prin expansiune, va trebui să primească un feedback uniform, unitar care va avea o formă mai mare de acţiune decât cea emisă. Aşa se spune că un gând emis se va întoarce înapoi cu toată energia similară pe care o întâlneşte în jur şi la fel, prin analogie, azi oamenii se vor uni împotriva celui care săvârşeşte şi cea mai mică eroare. „S-au unit toţi împotriva mea!” îi vom auzi pe mulţi spunând azi sau chiar dacă nu vor spune le vom citit pe chip teama unui contact direct cu feedback-ul negativ.
Ceea ce se iniţiază acum are savoarea unei mari lecţii de viaţă şi se traduce în fapte ca o formă specială de a decide, înţelege oamenii sau ajuta.

Sâmbătă, 4 iunie
S-a încheiat perioada expansiunii şi a pionieratului, a acţiunilor rapide şi unele dintre ele şi eficiente. Abia peste 11 ani Jupiter va reveni la tumultul vieţii sociale şi intime aşa cum l-a predispus de la începutul anului până acum. Dacă valorile şi evenimentele de la începutul anului şi până acum au merg mult pe latura intuitivă şi până şi cei mai raţionali au lăsat puţin garda jos încercându-şi norocul pe un sector asupra căruia nu aveau control obţinând rezultate notabile, trecerea lui Jupiter în Taur este un mare eveniment al acestui an şi unul care va face din scena socială axată pe un scop, o direcţie, o masă amorfă ce nu va urmari un scop precis, ci doar orientări scurte şi motivate de nevoi imediate. Începând de azi plăcerile materiale devin prioritare nu prin statutul pe care îl conferă, ci prin toleranţă la care ne îmbine, prin pasivitate, prin ritmul lent, dar şi printr-o nevoie acută de expansiune teritorială, spaţială, printr-o atracţie către ceea ce este fix, stabil, static sau foarte puţin mobil. Dacă privind toate acestea prin tendinţa distructivă a Berbecului, valentele conservatoare ale lui Jupiter în Taur par ca o ploaie binefăcătoare de vară, ca un element ce inspiră stabilitate, echilibru şi ponderaţie, atunci când facem trimitere la toate proiectele îndrăzneţe pe care le-am iniţiat de la începutul anului până acum, pauză de masă prelungită pe care ne-o va oferi Jupiter în Taur până în iunie 2012 nu este deloc binevenit şi nici nu va fi plăcută.
În Taur, Jupiter se axează pe două direcţii:
1. acumulare de valori, ponderaţie pe proiecte aflate deja în derulare, uniformizarea tendinţelor de acum;
2. epuizare prin exacerbarea simţurilor, ambiţie de a aboli regulile care cer utilizatorului efort sau implicare activă, reducerea regulilor morale la un minim de subzistenţă, visul de a găsi surse inepuizabile de plăcere.
Este lesne de înţeles că aceste impulsuri antagoniste nu se vor impune haotic, ci pe tipicul şi frecvenţa deja existentă, pe schema de acţiune pe care am construit-o deja şi cu echipa pe care ne-am ales-o. Diferenţa dintre creaţie şi dezordine, privite la nivel major, şi dintre ordine şi dezordine la nivel interior, justificată printr-o acută nevoie de echilibru ne va aduce la lumină semnele puterii personale într-un mod atât de concret încât pentru tot restul vieţii ele vor rămâne vii în minte.
Reproducând acest model, îndrăzneala oamenilor spre a construi noi direcţii de explorare a ştiinţei, tehnicii, a misterelor universului său a psihicului uman are prin Jupiter în Taur un moment magnific, unul practic, ce va încununa semnele, anunţul, ţinta, ideile ori inspiraţia ce au fost lansate în prima jumătate a anului. Acum din sămânţa despre care am aflat din cărţi, din povestiri sau din amintirile depozitate în subconştient se ridică primul rezultat, primele frunzuliţe, apar primele semne de eficienţă şi primele rezultate. Până să le vedem conturate cu adevărat va trebui să treacă un an de zile şi apoi încă un an de zile pentru a le înţelege şi apoi încă unul pentru a le putea valorifica prin reproducere sau strămutare într-un alt domeniu, dar asta este mai puţin important acum. În acest moment semnalul de armonie sau dizarmonie, de boală sau vindecare este semnul unei realităţi pe care va trebui să o înfruntăm în următoarele 12 luni.
Dacă ieri retrogradarea a fost secondată de un careu ridicat de Mercur, azi ingresul lui Jupiter în Taur va fi susţinut de un model de gândire iute, ager, abil, derulat într-o mare viteză sau genial de simplu şi eficient. Acest sextil Mercur-Uranus este semnul că vom şti ce să facem, cum să ne alegem anturajul, proiectele, cum să ne stabilim idealurile şi cum să gestionăm patrimoniul personal pe care îl deţinem deja. Relaţiile intime au pe acest tranzit o mare importanţă şi ele nu trebuie neglijate. Când îşi vor vorbi, oamenii vor face un schimb complex, unul care implică o relaţionare pe mai multe planuri şi prim mai multe module energetice, în aşa fel încât dintr-o relaţie profesională se poate ajunge la una intimă sau invers, depăşindu-se barierele pe care mentalitatea dezvoltată până acum le punea. Se simte intens şi complex, dar în puseuri lente şi largi, cu repercusiuni ale faptelor pe luni, poate chiar ani de zile. Dacă pe tranzitul prin Berbec, Jupiter ne aduce acţiunea şi reacţiunea într-o interval cât mai mic de timp şi spaţiu, cele două acum în Taur se depărtează unele de altele, fără a slăbi intensitatea legăturii, cu scopul de a cuprinde între ele, în magnetismul ce le leagă, în dragostea lor, cât mai mult spaţiul, cât mai multe elemente, cât mai multe valori. Aceeaşi formă de extindere dezvoltată de Jupiter acum va fi direcţionată mai mult spre a cultiva mai multe seminţe, fără a ne preocupa câtuşi de puţin de efortul mare pe care trebuie să-l depunem pentru asta.
Astrologii sunt obişnuiţi să creadă că Jupiter în Taur aduce soluţii în administrarea banului public, descoperirea de noi surse neconvenţionale de energie, mijloace speciale de a-l face pe om să se simtă bine, înseamnă că nu cunosc natura interioară a Taurului care îşi transforma toată senzualitatea în acid, în venin şi nu se linişteşte până când nu arde, nu pârjoleşte totul în jur. Pentru că zodia Gemenii este un semn efector al planurilor din Taur, ambiţiile de descindere, de imixtiune, de expresie agresivă a unui stat împotriva altuia, a unui individ împotriva aproapelui său va căpăta după iunie 2012, după ce Jupiter va îşi va finaliza notiţele, o expresie malefică direct proporţională cu ceea ce vom dezvolta până atunci.
Ceea ce laudă de fapt astrologii care văd în încăpăţânarea ce ne vine dinspre Taur doar stabilitatea elementului pământ, doar rigiditatea celui care cunoaşte valoarea muncii şi sârguinţa efortului pentru atingerea propriului scop este un fel de soluţie de rezervă, un fel de bogăţie în informaţii, de fertilitate omniprezentă, ca umiditatea atmosferică – un element esenţial stabilirii indicelui de confort sau a bunei dezvoltări a plantelor. Misiunea acestei energii ce vine din zodia Taur este aceea ce a lărgi spaţiul până când totul se înglobează într-un singur element, puternic, imbatabil. Aceasta este puterea care ne va veni din trecerea lui Jupiter în Taur, iar sentimentul de unitate, de apartenenţă la un grup în tot acest interval ne va da putere şi ne va amplifica speranţa că zilele ce vor veni vor avea mai multă bucurie pentru noi. La fel, bucuria, prin Taur, este un semn rigid, brut, care poate deveni o masă cleioasă, murdară, mlăştinoasă, umedă, sau poate lua forma mierii pe care hărnicuţele albine ne-o ofere. Albina recoltează nectarul florilor cu ajutorul aparatului bucal (trompă) și îl înmagazinează în gușă, unde sunt amestecate cu salivă, iar la sosire în stup transferă conţinutul zaharat albinelor din stup, care îl prelucrează în continuare, până se obţine produsul finit. Într-o analogie perfectă cu trăsătura lui Jupiter în Taur hărnicia, organizarea, dar şi acele părţi ale corpului pe care minunatele făpturi le folosesc pentru a produce acest produs sunt doar câteva analogii cu care natura nu conteneşte să ne uimească.
La polul opus – mlaştina – este o formaţiune neaerisită, cu exces de umiditate, în care plantele nu intră în putrefacţie, ci se turbifică. Dacă mlaştina este bine cunoscută prin caracterul său periculos, în care nu au stabilitate, nu poţi merge, dar nici înota, tufărisurile pe care aceasta le conţine sunt adevărate oaze pentru păsările care preferă zonele izolate, locuri în care îşi depun ouăle şi înfiinţează colonii. Extinzând această comparaţie cu cadrul natural, nu putem să nu facem trimitere la o veche legendă aztecă prin care se explică stabilirea capitalei acestui popor la Tenoctitlan. Huitzilopochtli, Zeul-Soare al aztecilor, le-a profeţit acestora, pe vremea când duceau o viaţă nomadă, trăind din vânătoare în partea de nord a Mexicului de azi, că îşi vor stabili capitala pe o insulă unde un vultur stând pe un cactus va devora un şarpe. În zonă mlăştinoasă, actualul Ciudat de Mexico, nerevendicată de niciun popor ce trăia pe atunci în acea vreme, s-a împlinit această profeţiei şi în felul acesta s-a pus bazele unui aşezământ care avea să devină capitala unuia dintre cele mai sângeroase naţiuni din istoria omenirii. Deşi nu au fost niciodată un popor limitat, având cunoştinţe avansate de astronomie, matematică, medicină, aztecii nu pot fi judecaţi pentru mentalitatea lor primitivă prin care sacrificau anual circa 50-60 de mii de persoane, trăsătură care, din punct de vedere astrologic, se află pe frecvenţa zodie Scorpion, glorificând acest semn într-un mod cum nimeni nu a reuşit vreodată.
Într-o compoziţie ce unora le poate produce un uşor dispreţ, gustul şi savoarea minunată a mierii, în raport cu mirosul permanent de sânge, cadavrele uitate deja în putrefacţie care erau abandonate cu zilele pe lângă pereţii templelor aztece sunt două mari extreme ce ne vin dinspre Taur şi de care vom avea parte în următoarele 12 luni prin intervenţia justiţiarului Jupiter şi al obsesiei sale de a aduce totul la lumină, de a prezenta totul în mod deschis şi de a expune ceea ce dă semne de independentă pentru a i se oferi dreptul la viaţă. Aşa după cum se poate deduce, de noi şi de modul cum ne-am construit până acum depinde pentru a alege spre ce extremă ne îndreptăm.
Prin urmare, ceea ce începem acum este semnul unei schimbări majore. Viaţa este îndreptată spre un sector care, celor ce nu au acţionat conştient şi s-au lăsat purtaţi de visuri sau inspiraţii de moment, le va părea nouă sau o continuarea firească a unei munci asidue desfăşurată în prima parte a acestui an. Tot ceea ce implică muncă şi efort, schimb de experienţă sau investiţie ne încântă şi pornim pe acest drum cu optimism şi încredere.
În afara trăsăturilor generale ce se vor eşalona în tot intervalul de 12 luni cât va dura tranzitul lui Jupiter în Taur, ziua de azi ne îndeamnă să luptăm împotriva coşmarurilor, a neputinţei, a barierelor de limbaj, ne îndeamnă să călătorim cu gândul său cu inima în lumină sau întuneric fără a trăi dilema lui “bine” sau “rău”. O stranie libertate de expresie ne îndeamnă azi să ignorăm avertismentele ce ne vin în timpul nopţii, să râdem de visele care ne populează somnul, de senzaţiile pe care le avem, chiar şi de durerile, deci avertismentele fizice pe care le avem în timpul nopţii, pe motiv ca ziua, la lumină, demonul suferinţei fuge.
Recomandarea pentru această zi este de fapt o invitaţie la maturitate şi sinceritate faţă de sine. Următoarele luni nu sunt luni care să ne dicteze ce drum să alegem, ci luni care ne vor tenta, ne vor magnetiza, ne vor păcăli sau şantaja să ne abandonăm puterea de decizie, discernământul pe motiv că nu ceea ce trăim sau simţim reprezintă iluzia, ci faptul că vreodată am putea schimba asta.

Duminică, 5 iunie
Ultima zi de Rac (Lună în Rac) ne aduce o senzaţie de greutate, de necuvinte, de gol, de substituire, de neînţelegere şi prin aceste rezonante negative visul că putem înfăptui lucruri măreţe, că ne putem detaşa de valorile neesenţiale pentru a hrăni o plantă firavă ce în timp va deveni un copac falnic, se topeşte în senzaţii neplăcute, stări de nervi, iritare, dorinţe de răzbunare, aversiune sau chiar agresivitate verbală.
În raport cu vibraţiile majore ale zilelor anterioare, careul Mercur-Chiron şi spre seară trigonul lui Marte cu Junon aduce vibraţii atât de contrare încât, chiar şi cei neinteresaţi de senzaţii subtile vor fi surprinşi ca în interiorul lor, în fiecare gest, în fiecare demers există o dualitate stranie, ca binele şi rău şi-au dat mâna şi vor acum să-şi facă pe scenă propriul dans. Acest lucru va fi vizibil printr-o accentuată incertitudine, printr-un gen de neastâmpăr ce va pune stăpânire pe noi şi ne va tulbura la fiecare pas pe care îl vom face.
Unii vor prefera să-şi petreacă ziua în casă, în faţa televizorului sau citind ori dormind şi zvârcolindu-se în pat sub imperiul unor vise adânci şi tulburătoare, iar alţii vor dispreţui cei patru pereţi ai camerei preferând locurile deschise, respirând aerul care vine de peste dealuri oferindu-le astfel senzaţia că preiau din forţa şi plenitudinea lui. Nu va conta că tendinţele acestei zile, în prima sa parte, ne vor duce spre păcat, iar în a doua spre ispăşire într-un ritm fluid, lin, simplu de parcă totul ar fi predispus să se întâmple aşa, de parcă totul ne este dat să trăim, şi suferinţa şi bucuria, într-o absenţă totală a liberului arbitru.
Liberul arbitru al acestei zile survine în jurul orei 18,00 când Luna trece în Leu şi când atinge punctul de armonie cu Uranus din V. Acesta este momentul când înţelegem şi ne desprindem de o informaţie falsă, de o minciună spusă intenţionat sau de o alegere greşită. Acesta este momentul când semnele unui viitor tulbur, agresiv este perceput în luciul unei oglinzi sparte ori zgâriate de timpul neiertător. Adevărul acestui moment poate fi atât de neplăcut încă unii îl vor refuza în faţă, iar alţii se vor izola în alcool, activităţi mondene, conversaţii epuizante sau muncă istovitoare.
Aspectul tulburător al acestei zile vine din faptul că oricât de multe previziuni s-ar face, în aspectul bun sau negativ ele pot fi controlate de viziunea fiecăruia. Totul se ascunde în spatele unui parfum discret şi fin sau dincolo de rotocoalele generoase ale unui fum. Orice privire care le pătrunde nu îi poate spune simţului cum să reacţioneze pentru că azi totul este răsturnat: vedem cu urechile, mâncăm cu ochii sau auzim cu mâinile.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii este semnul că ne-am desprins corabia de la ţărm şi oricât de mult ne-am păcăli că ştim precis unde mergem, plutim în derivă. Pentru a nu ne lasă tulburaţi de ceea ce aflăm sau experimentăm azi ne hrănim cu bucurii limitate pe care cadrul îngust al unei bărci ni le oferă. Ori ne bălăcim în apa din jurul ei, ori ne bucurăm de lumina şi înţelepciunea soarelui, ori scriem versuri chipului pe care apa clipocind ni-l reflectă. Nimic din ceea ce ni se întâmplă azi nu ni se pare o îngrădire şi tocmai de aceea pe valul molcom al acestui traseu simţim că putem face aproape orice, dar ceea ce facem nu este ceea ce ne-am dorit.
Aspectul de tranziţie, de trecere de la o stare la alta ne aduce o zăpăceală teribilă. Gândurile nu mai sunt la locul lor şi nici simţurile, iar ceea ce se ridică în abur sau aromă este întâmpinat cu mâinile murdare de munca săvârşită de la începutul anului sau cu ochiul plin de prejudecăţi.
Recomandarea pentru această zi este o invitaţie le a privi momentul ca pe o colecţie de evenimente răsturnate. Eminescu, în minunata sa înţelepciune, ne-a lăsat poezia Lacul ca o expresie a acestei contradicţii între sentiment, viziune şi simţul lumesc, dar şi ca un liant între toate acestea ce sunt din start diferite între ele. Dacă priveşti Lacul lui Eminescu în absenţa unuia dintre acestea trei elemente te învăluie banalul. Prin cele trei el îţi oferă o perspectivă magnifică asupra vieţii, cea pe care limitele gândirii sau a experienţelor de până atunci nu le putut cuprinde. Şi oricât de mult i-ai aprofunda înţelesurile simţi că nu te depărtezi nicicum de luciul său şi că adâncimile îi rămân veşnic într-o depărtare melancolică.

6 thoughts on “30 mai – 5 iunie 2011

 1. Kore spune:

  Vreau sa te intreb daca un Mercur prin faptul ca este guvernator de NS (nodul sud in fecioara, axa fecioara-pesti interceptata), fiind pozitionat in casa a 9-a(in Capricorn) poate aduce diverse probleme in ceea ce priveste studiile superioare( alegeri gresite, intarzieri, stres foarte mare in acest sector de viata)?
  Mercur face sextil cu Pluton(casa VI), careu cu Marte(casa XII), conjunctie cu Neptun(din VIII) si trigon cu NS-Junona(orb maxim).
  Saturn, guvernatorul casei, se afla in Capricorn, casa a VIII-a in conjunctie
  cu Soare, Uranus, Neptun; opozitie cu Luna-Chiron(care se afla in casa guvernata de Mercur); sextil NN.
  Ce parere ai?

  Numai bine.

 2. mariana spune:

  domnule Coser,
  am citit de cateva ori randurile scrise pentru 01.06 , am studiat cat ma pricep( adica foarte putin) tranzitele pe harta natala …si nu stiu.
  Astazi s-a intamplat un lucru minor, cred, dar care m-a marcat.
  Am fost la un magazin naturist sa cumpar un unguent cu aloe-vera. Magazinul e tare mic, ingust, iar masa pe care ti se pune marfa ,pe langa casa de marcat e incarcata cu tot felul de maruntisuri. Dorind sa indic ceva , am atins un suport pentru creioane care rasturnandu-se, a antrenat si alte obiecte, acestea cazand pe jos.Printre acestea un cristal ( eu i-am spus „floare de mina” ) care , vai, s-a spart. Evident ca mi-am cerut mii de scuze, iar vanzatoarea m-a asigurat ca e in regula, si a adunat cristalul spart intr-un plic, spunand ca il arata proprietarei magazinului , pe care asi stiu in sensul ca ne salutam. M-am dus la un magazin din apropiere , i-am luat o buburuza cu magnet, frumoasa, gandind ca astfel o sa… dreg cumva busuiocul. Peste vreo trei ore cobor din nou (magazinul e vis-a-vis de blocul meu), proprietara fuma in fata magazinului ; ma duc si o abordez usor glumet, la care ea imi spune ca a plans cand a vazut cristalul spart, a ineput sa-i tremure barba… mi-am cerut din nou scuze, dar degeaba, imi spunea ca acel cristal a fost incarcat energetic de un medic , ca ii pare rau dupa el , se uita la mine intr-un fel …nedefinit , care parca m-a incarcat pe mine negativ, vanzatoarea imi devenise si ea potrivnica…si in final i-am spus ca daca era atat de pretios de ce nu l-a asezat intr-un loc unde sa nu fie atat de expus . in orice caz, eu mi-am promis ca n-o sa mai risc sa intru in magazin , dar privirea ei ma urmareste. Credeti , domnule Coser, ca exista vreun risc , in cazul in care spargi un cristat incarcat energetic, chiar daca ai facut-o neintentionat , si ti-ai cerut scuze? Am un sentiment neplacut…

 3. Kore,
  indicatiile tale fac trimitere mai curand la un etalon de viata pe care il preferi, la un tip de temperament, care se prezinta dinamic, impulsiv, dur si care nu accepta concesii tocmai pentru ca ascunde o nesiguranta. Mercur in Capricorn din IX poate aduce o incompatibilitate intre decizia proprie si cea care vine din anturaj. Aici avem de-a face cu un paradox, pentru ca nu prea tii cont de parerile celorlalti, asta in mod declarat, dar ele te influenteaza foarte mult. Pe un asemenea sablonul psihocomportamental se poate vorbi si de alegeri gresite, de profesii cultivate cu amaraciune, in conditii dificile, cu greutati sau platite prost, dar care iti ofera satisfactia ori mandria ca ai face prin asta ceea ce-ti place. Axa Fecioara-Pesti interceptata, care contine si Axa Dragonului, te invita la o purificare a mesajului comunicat, la post de ganduri, la simplificarea trairilor si redefinirea ambitiilor. Toate acestea ar putea sa-ti afecteze schimbul pe care il faci cu societatea (pentru ca profesia este intai un schimb intre tine si comunitate) daca nu echilibrezi balanta lui a da = a lua.

 4. mariana,
  stai linistita. Eu inteleg cum functioneaza aceasta energie a cristalelor si daca se pune problema ca o forta subtila sa actioneze asupra ta, ca un recul al intamplarii, cum inteleg ca ti-a sugerat acea doamna, atunci de ce sa nu luam in considerare ca aceeasi vointa a cristalului a intervenit pentru a-l ajuta pe acesta sa dispara din locul acela?
  Increderea in oameni este un lucru foarte pretios si nu te incurajez sa-ti pierzi increderea in acea doamna, doar pentru ca ti-a spus o prostie ca sa-si ascunda ciuda ca a pierdut contravaloare obiectului deteriorat, ci te rog sa fii atenta ca nu care cumva altcineva sa profite de increderea pe care i-o acorzi.
  Nu vreau sa par insensibil sau nesimti, dar daca mi s-ar fi intamplat mie si pagubitul mi-ar fi expus un asemenea motiv eu m-as fi tavalit de ras…
  Ceea ce ai patit tu este o intamplare nefericita, un ghinion ca ai stricat ceva intr-un magazin, l-ai pagubit pe proprietar, nu i-ai distrus protectia pe care o invoca. Doamna respectiva daca nu-si da importanta, atunci va trebui sa se documenteze cum sta treaba cu incarcatul obiectelor, iar daca nici asa nu pricepe atunci inteleg de ce nu o calmeaza un cristal incarcat, o piatra semipretioasa sau o amuleta mai mult decat o tigara buna….

 5. mariana spune:

  Domnule Coser,
  eu am atat de multa incredere in ce-mi spuneti , de mult timp citesc ce scrieti si nu ma indoiesc de calitatile si cunostintele dumneavoastra. Desi sunt Leu n-am renuntat la „consilierea ” saptamanala nici dupa ce , cu ceva ani in urma ,v-ati referit la harta mea in termeni nu prea magulitori. De aceea cu siguranta ma veti intelege ca mi-ati adus liniste in suflet. E adevarat ca speram sa aud asa ceva dar un sentiment imi dadea furnicaturi pe sira spinarii cand imi aminteam , si-mi intretinea starea neplacuta si cred..o oarecare teama izvorata mai ales din privirea doamnei. Am mai discutat problema azi , pe un forum, si parerile au fost impartite. Dumneavoastra ati pus punctul pe i. Multumesc

 6. Kore spune:

  Am inteles…
  Multumesc.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.