30 iulie – 5 august 2012

Săptămâna 30 iulie – 5 august nu se remarcă prin evenimente astrale majore, însă vine cu direcţii agresive, susţinute pe descinderile sociale din ultimele luni. Trigonul Soarelui cu Uranus sau cel dintre Venus şi Saturn, împlinite marţi, alături de sextilul Soare-Jupiter ce atinge gradul perfect al unghiului pe momentul de Lună plină, fac din cele două zile două vârfuri importante ale acestei săptămâni. Pe de o parte, valorile personale, încrederea în sine, înţelegerea privită ca dimensiune esenţială creşterii spirituale sunt puse serios la încercare, dar şi, spre finalul săptămânii, justa apreciere a anturajului şi racordarea dorinţelor şi aspiraţiilor la contextul actual, iar de cealaltă parte, fenomenul social nu pare să se oprească din procesul de transformare pe care l-a declanşat încă de la începutul lui 2012. Dacă finalul lunii iulie întăreşte ideea că această lună a fost un exemplu de descindere la scena deschisă, de impunere a unor valori, despre care nu mai ştie nimeni de sunt bune sau rele, cu o agresivitate de zile mari, începutul lunii august, deşi uşor diferit de ceea ce s-a-ntâmplat în iulie, duce mai departe mesajul său, generând, în acest prim decan al său, cu fiecare zi, câte o nouă etapă, o nouă formă de înţelegere atingând finalul săptămânii şi implicit unghiurile de duminică, 5 august, cu înţelegerea lui “Acum ştiu cine este de vină”.
Nu ne vom petrece săptămână căutând vinovaţi, ci consumându-ne în nemulţumiri şi incertitudini, în impulsuri şi ridicări puternice la rampă, în căutări care, pe alocuri, vor fi lovite de sentimentul că mergem într-o direcție greşită, că deţinem puterea de a hotărî, de a acţiona după bunul plac sau de a impune o selecţie severă informaţiei ori cercului de prieteni. Începem şi terminăm săptămâna între aceste valori, cel care ne spune că dorinţa este utilă, la început, şi altele care ne aduc în faţa unor adevăruri dureroase, spre final, pe care nu le mai putem expune în public, reconfigura, corecta şi pe care, dacă vom dori să le folosim după cum le este mesajul în acest stadiu va trebui să o facem singuri, fără vreo susţinere sau vreun ajutor din afară.
Acest moment de ridicare şi coborâre poate produce în planul social, chiar dacă planetele nu impun în mod direct acest lucru, evenimente spectaculoase. O nemulţumire, o frustrare, un impediment, o limitare de ordin personal poate pune capăt unei înţelegeri vechi, planurilor de viitor în care fiecare se vedea privilegiat sau recompensat în vreun fel.
Avertismentul acestei săptămâni se îndreaptă spre sectorul muncii, a recompenselor băneşti, a aprecierii efortului sau, de partea cealaltă, a îndreptării întregului arsenal psihoemoţional sau social spre a distruge calitatea muncii, o construcţie, un mecanism, pentru a pune în pericol, printr-o nesăbuinţă, calitatea umană şi o parte din realizările sale. Este adevărat că Marii Maeştri ne-au îndemnat să privim viaţa cu bucurie şi simplitate şi, dacă dorim să descoperim calitatea spiritului şi să ne bucurăm de beneficiile acestui progres, să ne limităm nevoile la minimum, dar nuanţe ale acestei existențe, cele care ţin, probabil, de etapele preliminare ale Devenirii, cele care se adresează marii mase ce nu este decisă încă să abordeze trezirea spirituală, ci moţăie într-o stare de incertitudine şi superficialitate, are nevoie de apreciere, încurajare, susţinere, protecţie. Cel care este puternic şi curajos va simţi în această săptămâna îndemnul să facă fapte bune, să rupă barierele impuse de castă, vârstă, sex, nivel de cultură, limbă şi să se integreze în ceea ce misticii numesc “Lucrare”. Dacă la începutul săptămânii faptele nu au un caracter precis, ci sunt coordonate doar de impulsuri sporadice, spre final, vor şti că sunt pioni într-un proces pe care şi l-au ales conştient şi în care doresc cu ardoare să se integreze. Prin lumina lor faptele sociale vor urmări un proces terapeutic, unele vor durea sau se vor desfăşura într-o explozie de informaţii, iar altele vor selecta oamenii pentru următoarea etapă care se va consuma în a doua jumătate a lunii septembrie, pe următoarea împlinire la grad perfect a careului dintre Uranus şi Pluton.

Lună are azi un mod inedit de a ne pune în valoare sentimentele, prin promovarea adâncimii lor, în defavoarea mobilităţii. Vom avea impresia că gândim mai încet, că ne mişcăm agale, că nu ne mai grăbim şi că toate acestea ne indică un soi de lene. În realitate, se schimbă doar viteza de lucru, nu prin impunerea unei diminuări, ci prin raportarea acestei dinamici la o altă vibraţie de ordin interior, sufletesc. Azi facem apel la gânduri şi stări sufleteşti pe care nu le-am experimentat, asupra cărora nu am zăbovit prea mult şi care acum, prin folosirea lor, ne dau impresia de noutate, de revenire la o formă de comportare care ne-a încântat trecutul, dar pe care până acum nu am adus-o cu noi în prezent.
Azi Luna, pe ultimul sector al zodiei Săgetător, se întâlneşte cu Saturn într-un sextil, iar pe primul segment al zodiei Capricorn, într-altul cu Neptun, pentru ca, spre seară, va trece prin conjuncţia cu Pluton. Această trecere de la un sextil cu octava sa superioară, la altul, cu o planetă (Neptun) care se află de ceva vreme cu Pluton într-o relaţie armonioasă de reconstrucţie a valorilor, de reînviere a obiceiurilor vechi pentru a fi şterse, anulate sau transmutate, aduce Luna în postura de purtător de lumină, de mesaje subtile benefice, de forţă regăsită în momente greșite, de motivaţie care ne ridică dintr-un adânc dureros, neplăcut şi complicat. Conjuncţia cu Pluton din seara acestei zile va avea menirea de a oferi răspunsuri. De fapt, întreaga zi ne va pune în relaţia cu soluțiile, ajutându-ne să ne gândim altfel viaţa, să îndrăznim mai mult, dar, acum, nu cu lăcomie, ci cu ponderaţie, cu măsură, într-un alt ritm şi cu altă determinare.
Privind în ansamblu trecerea prin unghiuri a Lunii de la o planetă la alta, de la un malefic la altul (Neptun fiind retrograd poate fi inclus în aceeaşi categorie) ne ajută să înţelegem că experienţele vieţii pot fi şi altfel decât dureroase, pot fi sublime, înălţătoare. Pe unele le putem descoperi azi ca fiind încărcate de un mister aparte, că oamenii din jur, cu care până acum am construit o altă relaţie, devin dintr-odată purtători ai unor mesaje speciale. Nu se va pune problema dezvoltării încrederii, ci doar de a ne raporta altfel la ceea ce avem în jur. Transpus în evenimente, acest nou mod de a ne raporta înseamnă a accepta, a îndura cu seninătate o complicaţie sau a depune mai mult efort chiar şi pentru lucrurile care nu beneficiază de o plată imediată.
Maleficii, în astrologie, nu au darul doar de a indica suferinţa, de a ne aminti că viaţa, prin experienţele la care ne supune, este un şir întreg de evenimente triste şi apăsătoare, ci ne pun şi la muncă. Azi, în prima zi a săptămânii, ideea de muncă, de efort, de înţelegere, de cunoaştere va căpăta o nouă înfăţişare una care le ofere confirmări asupra faptului că deviaţia, neputinţa, incultura, necunoaşterea sunt doar ipostaze, bucle, ale unui drum care nu va conteni să ne surprindă: cel a vieţii.
Prin urmare, 30 iulie devine o zi în care puterea de muncă, disponibilitatea pentru lucrul în echipă, înclinaţia spre a lucra prin atenţie şi conştientizare ne încântă şi ne oferă indicii asupra unor posibile finalităţi. Unii vor considera că aceste finalităţi sunt legate de un câştig material, de o nouă relaţie de prietenie, de o nouă formă de asociere sau de accederea spre noi înţelegeri aplicaţii oamenilor, lumii, vieţii. Nu se poate şti precis care sunt, în mod particular, aceste elemente. Fiecare îşi va extrage din seva sa, din trecutul său, din suita de evenimente, de întâmplări sau de experienţe ceea ce constituie acum rampa de lansare, nu foarte departe în viitor, ci spre începutul lunii august care ne va aduce multiple motive referitoare la ideea că este nevoie să ne ridicăm, să ne permitem o altfel de viaţă, să trăim prin suflet, prin noutatea sa continuă, prin adâncimile şi profunzimile sale, nu prin frământările unei vieţi plină de promiscuitate şi lipsă de condescendenţă.
Azi simţim nevoia de a ne sustrage acelor direcţii pe care le indică familia, grupul, locul de muncă, căutând un moment personal de parcă numai de acolo ne-ar putea veni liniştea şi mulţumirea. De dimineață ne trezim cu o stare, cu o idee, cu o impresie în urma a ceea ce s-a consumat în sfera interioară în timpul nopţii şi întreaga zi vom fi ghidaţi de această voce lăuntrică pentru a ne regăsi într-o nouă ipostază. Dacă nu vom reuşi să evităm agitaţia, ziua de mâine ne va încuraja şi mai mult în această direcţie, pregătindu-ne pentru ceva anume, pentru un eveniment pe care o previziune generală nu-l poate anticipa, unul care este atât de personal şi intim încât se va lipi de memorie într-un mod în care ne va afecta întreaga structură mentală, volitivă sau afectivă.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi dreptul la a ne ridica prin calităţi, prin efortul de a înţelege, de a munci, de a respecta omul şi valorile sale, adică de a face altceva decât ne îndeamnă acum modele culturale sau, mai exact, modele inculturale.

Ultima zi a lunii iulie ne aduce împlinirea a două aspecte importante pentru această perioadă: trigoanele Soarelui cu Uranus şi respectiv al lui Venus cu Saturn. Pe lângă acestea, Luna, în a doua zi de Capricorn (Luna în Capricorn), împlineşte azi două careuri (cu Uranus şi respectiv Marte) şi un sextil, cu Chiron.
Întreaga zi de va desfăşura, aşadar, în tonul informaţiei. Relaţia dintre Soare şi Uranus ne aduce în postura de a gândi profund, de a ne exprima liber, de a depăşi limitele care ne-au speriat până acum, de a renunţa, fie şi numai pentru o zi, la acele atitudini, la acele stereotipuri care ne impregnau structură cu aceleaşi vibraţii, iar şi iar, amplificând de la o zi la alta povara karmică, nemulţumire, tristeţea. Azi ne simţim mai liberi, mai puternici, mai motivaţi şi ceea ce trăim nu este un element de factură subiectivă, nu se bazează doar pe impresiile personale, ci reprezintă efectul unei deschideri, a unei mobilizări pentru obţinerea unui avantaj sau pur şi simplu de dragul schimbării.
Aspectele în care intervine Uranus sunt marcate, deopotrivă, de dorinţa de noutate şi de cea de progres. Dacă noutatea nu reprezintă o prea mare problemă, ea putându-se desfăşura şi la nivel orizontal, prin schimbarea unei probleme cu o altă care să lase impresii eronate, progresul presupune desprinderea de un factor care până acum ne ţinea pe loc. Mulţi nu ştiu ce anume îi ţine pe loc, care sunt elementele care nu le permit folosirea funcţiilor psihice la întregul potenţial sau, în registru comun, care nu le poate oferi, aşa cum îşi doresc, o stare continua de confort. Uranus, nici măcar când este în trigon cu Soarele, nu este prieten cu confortul. El iubeşte tot ceea ce este nou, tot ceea ce se mişcă, ce schimbă, înlocuieşte, distruge sau modifică, pentru a pune bazele unui edificiu care poate avea acelaşi rol, aceeaşi funcţie, dar nu poate avea aceeaşi înfăţişarea.
În felul acesta, raportul dintre conţinut şi idee, dintre dorinţă şi finalitate se măreşte atât de mult încât mulţi se vor mira de ei înşişi de ceea ce vor face azi. Cumulând trigonul Soare-Uranus (prietenia între rivali) cu trigonul dintre Venus şi Saturn, putem îndrăzni să aprofundăm observaţiile care merg spre a anticiparea unor semne stranii de înţelegere între părţi adverse. Dacă la nivelul vieţii comune, pasul spre înţelegere a fost de cele mai multe ori apreciat ca un element tonic, menit să susţină armonia grupului, a relaţiei, a familiei, nu să distrugă prin umilinţă identitatea personală, în privinţa relaţiilor sociale lucrurile se complică puţin. Retrogradarea lui Uranus în Berbec aduce focul care distruge brusc, explozia care îi întoarce pe oameni la stadiul primar, la sărăcie, la puţinul pe care-l aveau când au început construirea acestui drum, adică la o formă neobişnuită de început, care anunţă o nouă serie de evenimente complicate, poate chiar asemănătoare cu cele pe care le-am parcurs în ultimii ani.
Prietenia dintre rivali devine astfel o consecinţă a exploziilor sociale, a modificărilor iresponsabile care sunt atât de mult încurajate de fondul astral de acum. Indiferent de arsenalul pe care îl pun în joc, grupurile par că rămân acum fără armele necesare, însă aceasta este doar o păcăleală, pentru că nu instrumentele folosite au reprezentat pericolul cel mare, ci voinţa, intenţia de a distruge, de a înlătura, cu ură, duşmănie, invidie, cu o agresivitate de care, aşa cum am tot anunţat de câţiva ani încoace, noi, cei din prezent, nu am avut parte. Pericolul întoarcerii la o nouă atitudine, la un nou mod de a acţiona este inerent, fie prin repetarea istoriei, fie prin repetarea efortului de ridicare. Brusc ne trezim că peretele pe care l-am construit nu este conform standardelor şi dărmându-l o luăm de la capăt cu adunarea materialelor, consilierea din partea unui profesionist, eşalonarea timpilor de lucru, consultarea unui observator s.a.m.d. adică lucruri pe care noi le-am parcurs deja, însă produsul final pentru care s-au consumat toate acestea nu a fost cel aşteptat.
Aşa după cum se observa, fenomenul social, cel desprins din mesajul astral depăşeşte graniţele unui stat, al intereselor care există în cei care deţin factorul de control la nivelul unei comunităţi, ci ţintesc pe decizia unor factori situaţi în umbră, în spatele cortinelor, dincolo de privirile agresive ale maselor.
Pe acest fundal, Uranus poate aduce sclipirea de iluminare. Se combină într-un mod armonios cu lumină solară şi ne aminteşte de îndemnul Filocaliei “Dai voinţă, iei putere”.
Dimensiune personală capăta astfel un rol esenţial pentru că pe acest unghi se vor ridica voci din mulţime care vor spune că a venit timpul să ne oprim murmurul acid şi să ne amintim de respiraţie şi, prin intermediul ei, de liniştea unui moment care să pulseze în absenţa a ceea ce am construit. A te opri când îndemnul este de a te exprima, iar mulţimea, gloata, îţi spune că te poţi exprima numai în direcţia aceasta, cere efort, înţelegere şi dorinţa de a te simţi bine cu tine. Într-un contrast cât se poate de evident, azi, în această perioadă (aspectele indicate îşi răspândesc vibraţiile cel puţin 4-5 zile înainte şi după), a te opri înseamnă a renunţa la peretele pe care le-ai ridicat cu atât de mult efort căutând prin agoniseala de o viaţa rostul acestui demers, însemnătatea faptului că tu, ca individ, ai participat la ridicarea acestui element. Poate nu vei reuşi să obţii un răspuns, pentru că mintea, atrasă de forţa distructivă a gloatei cere un înlocuitor obiectului la care trebuie să renunţăm pentru a se mulţumi, însă simpla raportare la acest mod de înţelegere aduce fiinţa aproape de momentul magic al liniştii și aceasta într-un haos social care nu mai are nevoie de niciul fel de prezentare, nici măcar de una astrologică.
Prin urmare, ultima zi a lunii iulie ne pune în fața convingerilor personale, în faţa unor creaţii personale, în fața tendinţelor personale cele care ne fac diferiţi de grup sau elemente reprezentative pentru acesta. Prin trăirile de acum, prin faptele în care suntem implicați, luaţi de val, descoperim că îndemnul de a participa la preschimbarea lumii coexistă cu necesitatea de a împinge, alături de alte mâini, zidul pe care tot noi l-am construit. Sub convingerea că distrugerea lui ne permite să vedem mai departe, mulţi se vor consuma intens pentru a-şi vedea dorinţa îndeplinită. Acest zid le poate apărea unora azi sub forma fricii de a vorbi, de a împărtăşi, de a schimba impresii, de a se împrieteni, de a se deschide, de a avea încredere în oameni. Dărmând această barieră trăiesc un mare paradox: se simt bine şi deopotrivă îngruziţi în fața perspectivei. Nici Uranus şi nici celelalte planete care lansează azi mesajele lor nu ne ajută să ne reconfigurăm după momentul exploziei. Este, deci, nevoie de multă cumpătare şi la fel de multă luciditate pentru că nu distrugerea în sine reprezintă succesul acestei zile, ci îndemnul subtil de a renunţa prin distrugere, nu prin sublimare, la ceea ce am construit. De asemenea, din observaţiile cu caracter general al acestor previziuni nu se poate stabili calitatea acestui demers. În funcţie de mesajul natal al fiecărei teme, renunţarea la trecut poate fi dureroasă, negativă sau benefică.
Tocmai de aceea, ca recomandare, este important să nu renunţăm la luciditate atunci când dezvoltăm ambiţii atât de mari, când ne lăsăm pradă unor decizii atât de categorice aşa cum sunt cele din finalul acestei luni.

În exil (Capricorn), în prima parte a zilei, Luna împlineşte azi trei aspecte: sextil cu Junon, careu cu Saturn şi trigon cu Lilith. În a doua parte a zilei, când va trece în Vărsător, Luna va împlini un sextil cu Capul Dragonului şi o opoziţie cu Mercur, aflat încă în mers retrograd.
Întreaga schema astrală se împarte, deci, în două direcţii. Prima, se va baza pe frustrarea că emoţia nu se ridică la nivelul aşteptărilor, iar a doua vizează accesul la informaţii pe care nu le putem încă încadra. Indiferent de direcţia spre care merge, prima zi a lunii august se va dovedi încărcată de răspundere ca şi cum fiecare cuvânt, fiecare expresie, fiecare semn ne pune la încercare nivelul de cunoştinţe, puterea de a aprecia oamenii la justa valoare, disponibilitatea spre a ne separa de frică, incertitudine, poate chiar neputinţă.
Trecând de la Capricorn (exil) la Vărsător, Luna nu face decât să evadeze dintr-un prizonierat, să părăsească un câmp minat, să iasă din zona în care erau amplasate capcanele pentru animalele sălbatice şi să intre într-o zonă care să nu-i ofere prea multe certitudini, dar care să fie lipsită de pericolele îndreptate cu precizie împotriva sa.
Fundalul acestei zile este unul riscant, ca şi cum ceva ne urmăreşte fiecare mişcare, ca atunci când este făcută o greşeală din neatenție și imediat, din jur, cineva sare şi sancţionează, acuză, deconspiră, spune mai departe, adică face totul vizibil. Dacă în prima parte a zilei acest lucru ne poate deranja, pentru că face mediul în care trăim uşor nesigur, în a doua parte a zilei vom deveni uşor refractari la acest tip de predispoziţie, căutând să ignorăm şi să cultivăm încrederea în sine ca principal antidot al nesiguranţei.
Sextilul Lunii cu Capul Dragonului sub razele dizarmonice ale lui Mercur retrograd, face din a doua parte a zilei o perioadă foarte apăsătoare din punct de vedere afectiv, supusă riscului de calcul, de timp, de energie, de rezistenta, de luciditate. Deşi vom fi tentaţi să mergem înapoi cu mintea, cu sufletul, să căutăm sentimente în evenimente consumate care să ne reabiliteze, să ne remonteze, azi este greu de călătorit cu mintea în trecut pentru că, prin retrogradarea lui Mercur, chiar mintea este cea care nu se poate coordona singură. Altădată s-a putut media tendinţa Nodurilor prin apelul la evenimentele şi, instinctiv, acum, se va încerca acelaşi procedeu, însă fără a avea sorţi de izbândă. Problemele generate de calcul, de timp, de energie, de rezistență sau de luciditate vor tulbura atmosfera acestei zile și nu ne permit călătorii atât de delicate şi, în absenţa unei planete colective care să susţină, prin accesul la egregor, acest tip de proces, ne va fi imposibil să invocăm trecutul, evenimente sau traume fără să ne tulburăm şi mai tare liniştea.
Prin urmare, luna august debutează cu o formă de modulaţie astrală care ne duce la complicaţii de natură interioară, de tulburări de gândire şi toate ar putea mai curând să ne susţină convingerile negative despre sine decât curajul, abnegaţia sau dorinţa de cercetare. Unii vor considera că destăinuirile, cele încurajate de trigonul Lună-Lilith, reprezintă cele mai bune soluţii pentru această zi. Din nefericire, nu, iar aceasta nu doar în intervalul 5,02-12,55, când Luna se află în perioada fără direcţie, ci de-a lungul întregii zile, orice formă de deschidere lasă un gust amar. Acest lucru se întâmplă pentru că înţelegerea răspunsului devine, prin retrogradarea lui Mercur, o forţă întoarsă împotriva propriei persoane.
Judecând după faptul că Jupiter este planeta focar în triunghiul minor pe care îl construieşte cu Soarele şi Uranus şi îndemnul său de a ne implica în clarificări de factură socială, în a ne îndrepta spre oameni care deţin funcţie, care sunt purtătorii unui mesaj, care promit susţine sociale este unul foarte mare, azi ne menţinem în registrul consumului şi al nemulţumirii şi oricât de mult am încerca să ne ridicăm, să sărim, ne vom lovi cu capul de tavan şi vom considera că acestea ne sunt limitele creşterii personale. Nu, categoric nu acestea ne sunt limitele, doar trebuie să ieşim din acest cadru strâmt, să abandonăm aceste sentimente periculoase, de culpabilizare, de agresivitate, de neputinţă, de incertitudine, de teamă. Fără acestea, lumea devine mai mare, mai cuprinzătoare, mai generoasă.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi azi timp pentru a înţelege de ce am ajuns să fim ceea ce suntem şi să ne întrebăm: dacă nu ar fi fost să fiu aşa, oare cum aş fi fost? Pentru cei care prefera profunzimile spirituale, trecerea Lunii de la Capricorn la Vărsător înseamnă trecerea de la experimentare la înţelegere, de la observaţie la cunoaştere prin lucrul cu sine.

Luna plină de azi este singurul aspect stresant care se împlineşte la grad perfect, celelalte fiind benefice (sextil Lună-Uranus, trigon Lună-Jupiter, sextil Soare-Jupiter, trigon Luna-Marte). Luna plină împlinită pe acest semn vine să încurajeze nevoia de glorie, de curaj, de deschidere către spaţii mari, de adjudecare a ceea ce promite întregire sau extindere. Sextilul Soarelui cu Jupiter chiar în momentul de Lună plină aduc un plus de forţă şi o direcţie pozitivă evenimentelor acolo unde se mai poate ajusta ceva. Bucuria şi progresul, cele care ne vin din acest unghi reprezintă azi expresia plăcerilor multiple. Plăcerea de a vorbi, de a împărtăşi, de a oferi, de a deschide sufletul sau Cutia Pandorei, de a descoperi lucruri noi, de primi şi prin acest gest, de a intra într-o nouă familie, un grup sau într-o nouă structură socială. Viaţa, prin acest aspect, va primi mai mult decât va oferi, nu pentru că forţa sa ar fi slăbită, ci pentru că, paradoxal, azi mai dispune de spaţiul necesar pentru a se desfăşura, pentru a se extinde și în lisa unul debuşeu plătim scump pentru putere şi confort sau pentru plăceri personale. Este însă ușor de dedus că toate acestea duc la frustrare, iar Luna plină din Leu are darul de a construi păreri eronate despre viaţă şi a-i încuraja pe oameni să şi le exprime în diferite moduri. Că ele ţin de fenomenul social, de impresiile desprinse din lectura unui articol, a unei cărţi sau că vin ca un rezumat al unei perioade mai dificile, spre exemplu cea care s-a desfăşurat de la începutul anului încoace, ne pune într-o postură penibilă, neobişnuită, care poate leza elementul pozitiv pe care l-am hrănit până acum. Unii ar putea considera acesta momentul adevărului, clipa în care înţeleg în ce constă opoziţia anturajului, cât de puternici sunt, cât de determinaţi sunt cei din jur în a-şi proteja propriile interese sau propriile valori şi cât de util este exemplul lor.
Relaţia dintre luminarii şi implicarea justiţiarului Jupiter în această dispunere antagonică pune la grea încercare sinceritatea, echilibrul emoţional, respectul faţă de oameni şi corecta folosire a energie sau, a puterii. Jupiter în Gemeni, într-o relaţie de bună înţelegere cu Soarele din domiciliu (sextil), foarte sensibil la laude, aprecieri, recompense, intervine asupra acestei zile prin elementele de factură comportamentală menite să ascundă adevărul, să spună ceea ce-i convine lui, nu grupului, să deformeze anumite informaţii și să lase la voia întâmplării relaţiile dintre oameni care acum, mai mult ca oricând, au nevoie de şlefuire. Această invocare nefirească a naturalului justifică, prin neimplicare, ireponsabilitatea şi duce spre greşeli în cascadă. Exilul lui Jupiter (Gemeni) reprezintă şi exilul dreptăţii, neputinţa de a expune un concept fără a-l păta de subiectivitatea care îi deformează mesajul şi îi poate impune o altă finalitate.
Ceea ce ne vine prin Jupiter acum nu are însă darul de a ne pedepsi, de a ne sancţiona, de a ne pune într-o lumină proastă doar pentru a ne oferi o lecţie de viaţă, ci de a ne ajuta să vedem că există elemente de comportament, atitudini care în acest context, dacă nu sunt șlefuite, compromit, în loc să ajute. Aceasta înseamnă că orice încercare de a ridica nivelul social, de a accede la o funcţie, de a obţine un avantaj într-un demers social cere mult consum interior şi finalitatea nu este cea aşteptată. Toate acestea se întâmplă pentru că dinamizarea, amplificarea ambiţiei, a dorinţei de a acţiona trebuie să ne ducă spre a înţelege rolul sau calitatea prezentului şi doar în funcţie de acestea să ne stabilim paşii următori.
Evenimentele sociale, cele predispuse de acest unghi nu sunt însă lovite noutate, chiar dacă în Gemeni Jupiter caută să schimbe doar pentru că se plictiseşte de ceea ce nu înţelege. Ele îşi urmează cursul, nu prea bun, cel pe care îl tot indicam de la începutul anului şi care evidenţiază trăsătura generală a lui 2012: un an al extremelor. Implicarea sa în relaţiile dintre grupuri are însă o componentă specială, datorită Lunii pline. Sunt încurajate exprimările la scenă deschisă, declaraţiile tendenţioase, de forţă, chiar de război, cele care susţin exacerbarea orgoliului şi care în loc să ducă spre creativitate, spre susţinere, protecţie (trăsături ale zodiei Leu) duc spre dizolvare, separare, chiar anarhie. Înţelegem deci că, în special prima parte a zilei, se va afla sub semnul unei expulzări, a unei explozii, a unei ieşiri din fire, a neputinţei de a controla, de a conduce în condiţii de siguranţă, de a aprecia la justa valoare calitatea şi prezenţa unui om sau a unui grup.
Prin urmare, ziua de 2 august reprezintă o evidenţiere a calităţii umane, o deschidere, cu bune şi cu rele, a individului faţă de grupul său, faţă de anturaj, faţă de acel element care, anterior, prin intervenţii repetate, l-a constrâns în intenţia de a coordona drumul său de a impune o anume finalitate. Poate fi o zi a jocului periculos soldat cu urmări dramatice dacă forţa cu care se acţionează nu este supusă unui minim de discernământ.
Oamenii învaţă azi cum să meargă, iar cei care cad dau vina pe apropiaţii lor, pe forţele naturii, pe întâmplare, pe soartă, pe ghinion, nici într-un caz nu fac trimitere la lipsa lor de experienţă sau la orgoliu pe care acum nu mai ştiu să şi-l măsoare.
Luna plină va tensiona azi sistemul cardiovascular, forța picioarelor, tonusul muscular, rezistența la efort şi va impune o dizarmonie între minte şi corp la o intensitate care duce imediat la oboseală, epuizare.
Cei care lucrează cu energia vor simţi azi că opusul furtunii astrale este liniştea (pacea sufletească), cea care există în absenţa unei creaţii mentale, fără gând, prin totală atitudine de martor. Nimic nu ne aparţine, totul este creat deja, iar cei care vor folosi ceea ce este în jur în detrimentul celorlalţi, vor veda pe propria piele cum mecanismele astrale îşi vor regla tonusul izolând dizarmonia și atribuind-o celui care a produs-o pe ideea „Fiecare pasăre pe limba ei piere”. Trăind în dizarmonia produsă de el însuşi, omul va genera la rândul său forme gând de aceeaşi factură. Soluţia, mai ales la ceea ce ne invadează azi, este liniştea, pacea, solitudinea. Cei care consideră că pot mai mult de atât îşi vor impune postul de gânduri, exerciţii de vizualizare cu lumina colorată, cu focul sau tehnici abstracte ce permit rezonanţa cu arhetipuri.
Recomandarea, indiferent de disponibilitate, de forţa cu care se parcurge această zi, este aceea de a nu uita că sistemul de valori, cel pe care Marii Maeştri ni le-au adus din subtil este singurul menit să ne protejeze de consecinţele faptelor egoiste și, conform proverbului “Iubeşte-mă când o merit cel mai puţin, atunci am nevoie mai mult”, să încercăm să ne iertăm toate aceste porniri azi, mai ales că Luna plină nu alege, nu selectează, ci umflă totul ca pe un balon şi îl lasă să plutească în derivă după propriile sale programe de zbor.

Pe ultimul sector al zodiei Vărsător Luna ne instigă la conversaţie, la vorbire, la exprimare diversificată ca şi cum am dori să compensăm un deficit, să ascundem cât de multe avem pe cap, cât de mult gândim asupra grijilor pe care le avem şi cât de puţin înţelegem din ceea ce ni se întâmplă. Ca într-un paradox, azi observăm corect defectele personale sau ale celorlalţi, le tolerăm şi vom considera că putem convieţui cu ele, că a le avea în preajmă nu constituie niciun impediment pentru că nu au deloc efect coroziv asupra sufletului, minţii sau structuri emoţionale. Unii se vor juca azi cu vorbele uitând că, de fapt, efectele Lunii pline se mai resimt încă, în special în prima parte a zilei.
Cele patru aspecte pe care Luna le împlineşte azi (careuri cu Junon şi respectiv Lilith, trigoane cu Saturn şi respectiv Venus) vor face trimitere la calitatea umană, la încrederea pe care suntem dispuşi să o investim în relaţii, la adâncimea sentimentelor sau absenţa acesteia. Acest caracter duplicitar dezvoltat fără o intenţie clară, formulată în această direcţie, ne va oferi puternice conflicte în a doua parte a zilei, îndoială sau nemulţumire în faţa unor refuzuri. Bucurându-se de libertatea de a nu simţi la intensitatea reală constrângerile, oamenii se pot uşor refuza, pot spune Nu sau Da fără a cântări decizia. Dacă în prima parte a zilei această tendinţă nu pare să fie deloc periculoasă, ci mai curând un joc al deciziei, în a doua parte a zilei ne vin răspunsurile, ecoul acţiunilor săvârşite ieri sau de dimineaţă, iar calitatea lor ne va lăsa într-o mare confuzie.
Este de aşteptat ca unii să-şi ofere singuri răspunsuri, pentru că Luna, intrată în Peşti în preajma orei 17,00 aduce o apăsare, o nemulţumire faţă de ceea ce ne oferă societatea, faţă de calitatea vieţii, de conţinutul relaţiilor, dar şi faţă de cum ne-am construit ca oameni.
Trecând prin careul cu Nodurile sale şi, implicit, prin conjuncţia cu Neptun, mulţi se vor simţi refuzaţi de grup, de familie, prieteni, de societatea, respinşi într-un demers publicistic sau într-unul administrativ într-un mod în care pe viitor se vor gândi serios dacă să mai încerce această variantă sau nu. De asemenea, a lua decizii pe acest fond reprezintă un mod propriu de autoagresare, adică adâncirea rezonanţei negative cu care intră azi în contact.
Prin urmare, 3 august reprezintă o nouă etapă în autocunoaştere. Bucuriile, cel puţin cele dezvoltate în prima parte a zilei, se vor dovedi lipsite de conţinut, nefireşti său împotriva a aceea ce se cere şi se caută acum. Ele nu fac însă referire la un comportament antisocial, ci mai curând la o formă de revoltă împotriva rutinei, a limitărilor informaţionale, afective, a constrângerilor care pendulează în jurul stării de confort. Cei care fac totul pentru confortul acestei zile, care prefera acum lenea sau care fug de solitudine, adică întâlnirea cu sine, au în a doua parte a zilei de dat socoteală faţă de propria persoană. Pentru că nu obţin ceea ce vor, spre seară vor considera că acest traseu, că l-au ales din propria iniţiativă sau că le-a fost recomandat, nu este potrivit, nu este nici măcar corect, iar finalitatea sa este o iluzie.
Pentru a compensa din dezamăgire, se caută mulţumirea în bucurii mici, multe dintre ele cu efect scurt (tutun, energizante, alcool, medicamente etc.) şi, în felul acesta, se depăşeşte ziua în speranţa că multe dintre aceste dezamăgiri se pierd împreună cu noaptea.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lasă în voia magnetismului astral, dar de a nu lua în serios nici bucuriile, dar nici tristeţile, indiferent de motivaţiile care le însoţesc.

Cele trei aspecte pe care Luna le împlineşte azi ne îndreaptă spre relaxare. Dacă sextilul Luna-Pluton şi, deopotrivă, conjuncţia Lunii cu Chiron ne oferă motivaţii de ordin interior, în a doua parte a zilei mulţi vor renunţa la această direcţie şi vor avea nevoie de justificări, de încurajări, de motivaţii de ordin exterior pentru a se destinde, relaxa.
Această a doua zi de Peşti devine astfel o zi a căutărilor benefice. Vom fi încurajaţi să ne apropiem de ceea ce ne vindecă, de ceea ce ne echilibrează, iar aici nu mă refer numai la odihnă, ci şi la tehnici de relaxare, de reîncărcare energetică, de reconectare la un focar energetic menit să-l ajute pe individ să înţeleagă că nu e singur, că este ajutat, susţinut şi că ideea de confort, așa cum o vedea în zilele anterioare, poate comporta diferite modulaţii.
Avantajul de care beneficiem azi constă în faptul că Peştii se exprimă prin intermediul Lunii într-o manieră enigmatică, puternică şi fără o agresivitate evidentă, cea de gheaţă pe care o cunoaştem foarte bine din relaţiile existente între această zodiei şi planete. În felul acesta, intuiţiile, destinderea, izolarea, chiar somnul devin mijloace prin care fiinţa creşte se înalță, se extinde spre zone despre care în stare de luciditate nu vorbeşte sau vorbeşte foarte puţin. Destinderea prin acest raport devine creştere spirituală, amplificarea forţei lăuntrice, nu însă şi îmbunătăţirea ei. Din fericire, calitatea acestei vibraţii nu se schimbă prin influenţa astrelor de acum, ci doar sub impulsul unui factor de ordin exterior sau al unuia ce ţine de educaţie. Se ştie că elementul cel mai sensibil care ne vine din acest semn este chiar lipsa de voinţă, nu pentru că din subtil suntem secătuiţi de putere, de vlagă, ci pentru că suntem încurajaţi să ne extindem într-o altă dimensiune câmpul conştiinţei, aura, gândurile, sentimentele fără a ni se opune rezistenţă. Acest mister, pentru cel lipsit de antrenamentul spiritual adecvat, reprezintă o motivaţie în favoarea renunţării la voinţă pe ideea: “Dacă tot îmi este bine, de ce să cer mai mult!”, “Îmi este suficient!”. Întreaga zi se va situa sub imperiul acestor forţe şi azi oamenii se vor împărţi în categorii doar după intensitate voinţei.
Prin urmare, 4 august reprezintă o zi în care atenţia ni se îndreaptă spre alte griji decât cele materiale, acordându-se importanță acelor aspecte ale vieţii care ţin de sentiment, suflet, moralitate, chiar de spiritualitate sau misticism. Vibraţia acestei zile nu este suficient de puternică încât să ne anuleze obiceiuri, pasiuni practicate cu perseverenţă, însă ne poate impune o distorsiune în desfăşurarea acestora prin motivaţii exprimate cu tact şi diplomaţie: “Cred că am obosit!”, “Am nevoie de o pauză”, “Aş vrea să vorbim despre asta, dar mâine, azi nu mă simt prea bine” ș.a.m.d.
Pe acest fond, careul dintre Luna şi Jupiter ne avertizează ca această nevoie are un preţ, că ieşirea din ritm îşi cere drepturile şi ceea ce pierdem acum, prin acordarea atenţiei propriei persoane în detrimentul celorlalți, va avea nevoie mâine, spre seară, de explicaţii.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu pierde această oportunitate. Nu relaxarea, repausul, solitudinea sunt cele de care trebuie să profităm acum, ci de uşurinţa cu care acestea ne duc spre zona moralităţii, a misticului sau a spiritualităţii. Chiar dacă spiritualitatea nu-i atinge pe unii, roadele acestui proces le cad şi lor în traiste.

Ultima zi săptămânii şi ultima zi de Peşti aduce împlinirea a trei aspecte: trigon Lună-Junon, sextil Lună-Lilith şi careu Lună-Venus. Mesajul acestora ne extrag din tumultul întregii săptămâni acele elemente ce ţin de sfera sentimentală şi le amplifică. Trigonul Lunii cu Junon aduce o formă de selecţie a evenimentelor pornind de la această structură afectivă a informaţiilor. Pe cerul acestei perioade Soarele este planeta focar într-un triunghi minor construit împreună cu Jupiter şi cu Marte, ceea ce face din această zi, după ce Luna ne-a trezit ieri interesul pentru o anume problemă de factură relationala prin careul cu Jupiter, împlinit ieri, o zi de soluţii, rezolvări, explicaţii. Mulţi se vor vedea în postura de a oferi noi explicații, de a demonstra caracterul benefic sau tendenţios al faptelor, de a fi constrânşi să renunţe la pretenţii pentru a se menţine pe o linie de plutire. Această constrângere are o finalitate bună, însă procesul ne consumă multă energie.
Acţionând din umbră, acest triunghi minor se adresează azi şi instituţiilor statului, relaţiilor dintre acestea, dar proceselor de elaborare a soluţiilor ce vizează promovarea unui anumit tip de leadership. Ideile şi soluţiile acestei zile, pentru că acest demers se întind pe mai multe zile, este impregnat de erori. Lipsesc cuvintele potrivite, ideile adecvate, nu este găsită persoana potrivită şi o nelinişte face ca întregul demers programat pentru azi să nu se soldeze cu rezultatul aşteptat. Oamenii sunt prea emoţionali, prea impulsivi şi în loc să probeze nivelul de cultură, studiile şi moralitatea dobândite de-a lungul vieţii se răzbună pe tot ceea ce i-a constrâns să înveţe, să studieze, să şlefuiască procedând în contrast cu acestea.
Începând de azi ne dăm seama că atingerea scopului, așa cum ni l-am formulat în ultimele zile înseamnă a dezvolta o altă relaţie cu oamenii, o altă inserţie socială, adică folosirea unor metode care au ca efect transferarea răspunderii pe umerii celorlalţi. În felul acesta, ne putem trezi că lucrând pentru soluţionarea unei probleme, că cedăm în fața tentaţiei de a da vina pe altcineva şi, la scurt timp după aceea, să constatăm că altceva a procedat la fel şi că ducem acum pe umeri o vină inutilă pe care alții n-o pus-o cu generozitate.
Judecând după faptul că Jupiter are acum doar reminiscenţe ale conjuncţiei cu Lilith, cele care se activează azi prin trigonul Luna-Lilith, putem spera ca adâncirea în greşeală nu va fi un fenomen de masă. Dacă luna iulie, aşa cum anticipam în analiza aplicată lui 2012 “ne pune în situaţii limită cu o insistenţă şi o agresivitate de zile mari”, luna august (în special prima decadă) ne va aduce, cu fiecare zi a sa, etapele începutului de an 2012. Cel care este călit, care s-a pregătit pentru aceste confruntări căutând să se echilibreze, să tempereze ţinuta negativă, agresivă sau antisocială îngropând securea războiului se îndreaptă spre un final de luna august benefic şi încurajator. Ziua de 5 august este edificatoarea în a înţelege din ce direcţie bate vântul, cum se grupează centrele de putere şi care le este punctul slab.
Prin urmare, 5 august reprezintă prima etapă desfăşurată la lumină din spațiul prima decadă a lunii august. Trecerea de la întuneric la lumină, de la trăire la exemplificare, de la instinct la acţiunea conştientă poate fi dureroasă, poate chiar confuză şi îi poate leza puternic pe cei care nu doresc să facă nimic serios şi constructiv cu viaţa lor. Momentul de trecere de la a simţi la a face, în situaţia în care ei nu şi-au propus nimic special, va fi perceput ca o nelinişte, ca un neastâmpăr. Nu se pot odihni, nimic nu le intră în voie, nu suporta tonul prea ridicat, liniştea, vecinii, țara, perioada istorică în care s-au născut ș.a.m.d. pentru că în realitate nu se suportă pe ei înşişi.
Când te preocupi ca locul pe care îl ocupi în această lume să fie mai bun, exigența ta devine constructivă pentru grup şi ajutorul căutat, solicitat sau cerut cu insistenţă. Oamenii slabi, care devin privilegiaţi prin compromisurile pe care le fac, de altfel, cu atât de mare uşurinţă, dispreţuiesc rezistența prin moralitate şi dezvoltă o antipatie spontană pentru sărăcie, simplitate, anonimat. Aceste fiinţe de carton deşi nu fac nimic pentru grup, anturaj, țară, pretind celorlalţi cu nesimţire standarde pe care ei înşişi nu le recunosc. 5 august este o zi tristă pentru aceştia. Au mai avut asemenea zile de gol şi cu fiecare dintre acestea care se adaugă, cartonul din care sunt făcuţi se corodează şi se pierd în anonimatul care i-a speriat atât de mult. Numele celebre pe care şi le-au scris pe tot materialul din care sunt făcuţi pentru a-şi ascunde identitatea anostă, se şterg şi golul pe care-l lăsă în urmă este înfricoşător.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta azi să dezvoltăm sentimente pozitive faţă de propria persoană, faţă de propria familie, propria țară, iar celor de carton spuneţi-le poveşti frumoase azi, desprinse din realitate, reproduceri după cazuri reale, exemple de bune practici ale Marilor Învăţaţi şi poate vor accepta mai uşor că a desconsidera, urî, dispreţui ceva ce nu cunoşti sau pentru care nu ai făcut nimic niciodată este semn de laşitate.

10 thoughts on “30 iulie – 5 august 2012

 1. Miha spune:

  Acum am inceput sa-ti inteleg mesajele…desi iti citesc predictiile de mult timp.Am inceput sa practic sahaja yoga de doua saptamani,si au inceput sa se sparga ziduri care le-am cladit foarte multi ani…problema cea mare e ca se vede acum ce se ascundea dupa acele ziduri.Acum nu stiu cum sa scap de mizeria care am tinut-o ascunsa…de frica si deznadejdea care imi rodea sufletul si acum iese la iveala .E mult de vorbit pe tema asta…

 2. Miha,

  Mă bucur mult pentru tine. Este important să fii constantă în atitudinea ta de a-ţi echilibra fiinţa, de a descoperi ceea ce reprezinţi cu adevărat, dar la fel de importante sunt alte trei componente:
  1. să te aştepţi ca progresul să-ți ajusteze, iniţial, atitudinile, părerile despre oameni, mecanismul social la care participi să-şi schimbe calitatea, viteza de lucru, iar oamenii să aibă faţă de tine reacţii ciudate la contactul cu lumina care se trezeşte în tine şi care ar putea să te intrige;
  2. să nu-ţi ajustezi procedeele după mesajele înşelătoare ale fricilor care deja au început să iasă:
  3. să nu uiți de Yama și Niyama.
  Dacă ceea ce faci produce deja efecte este important pentru tine să fii martor la aceste procese, să nu ai aşteptări formulate pentru că ele te vor înşela (mintea este extrem de vicleană şi-şi va produce propriile rezultate pentru a te devia de la orice procedeu care-i va modifica starea) şi să-ţi permiţi să trăieşti această nouă ipostază a vieţii cu mulţumirea că în sfârşit faci ceva cu adevărat valoros pentru tine.
  Nimeni nu-ţi va putea spune însă dacă este bine ceea ce faci sau nu, dacă eşti pe drumul cel bun sau nu. Doar tu poţi face asta dacă eşti sinceră cu tine însăţi şi dacă n-ai să uiți că acum lucrezi cu instrumente care răscolesc impresii, atitudini, relaţii extrem de vechi, la care poate n-ai umblat niciodată.
  Îţi doresc mult succes şi… inspiraţie!

 3. Miha spune:

  Sincer traiesc niste stari care pe altii i-ar pune in situatia de a renunta,frica,o oarecare depresie…nesigurata,disperarea…dar ceva in interiorul meu spune sa nu abandonez.Sper sa gasesc putere sa nu clachez,sunt abia la inceput dar sper sa vad ceva rezultate bune ca sa-mi dea speranta ca merg pe drumul cel bun.

  E prima data cand practic yoga iar din cele citite cred ca asta e ceea ce m-ar aduce in contact cu „bucuria suprema”.Mereu m-am simtit de parca locul meu nu e aici pe pamant,e prea multa suferinta,prea multa ura…si eu uras involuntar si incerc sa iert.

  Nu stiu,daca ma mai poti ajuta cu niste sfaturi….ar fi bine primite.Noi,contact cu persoane mai intitiate ca noi,avem contact mai rar…incercam sa lucram singuri si cred ca de aceea e mai greu pentru mine acum.Inca nu stiu cum sa reactionez la starile prin care trec,ca prea au iesit toate odata la suprafata.Meditez,si incerc sa depasesc singura starea…
  Scuze pentru modul de exprimare,dar sunt total debusolata,si sper ca trairile mele actuale sa nu dureze mult,ca-mi afecteaza si serviciul.

 4. În orice cale spirituală, aceste obstacole sunt indicate precis ca fiind manifestări ale reziduurilor pe care mintea le menţine. Tu nu este starea, nu eşti frică, tu nu eşti nici măcar bucuria, aşa cum se prezintă ea acum, pentru că toate sunt expresii ale unor manifestări subiective generate de nivelul de conştiinţă. Orice urcare provoacă durere în sectorul cel mai vulnerabil. Se pare că la tine emoţia este o zonă prioritară. În astfel de situaţii, dacă nu ai un prieten care să mai fi trecut prin aşa ceva, un maestrul, un profesor care să înţeleagă ce ţi se întâmplă și să te ajute să depășești, oricine ţi-ar recomanda Vipassana. Ai nevoie să devii martor la ceea ce se întâmplă. Nu te gândi prea mult, nu analiza pentru că nu dispui încă de instrumentele necesare ca, prin gând, să înlături obstacolul. Fii martorul.
  Meditaţia este un procedeu care duce fiinţă umană spre armonie, tocmai de aceea aceste stări nu trebuie să dureze prea mult. Înţeleg foarte bine ceea ce spui şi te încurajez să fii puternică, să ai încredere în tine, să lucrezi cu măsură şi, când nu poţi fi martor, să priveşti totul prin bun simţ. Eu am depăşit aceste obstacole iniţial prin Vipassana, apoi prin Tumo, aşa cum le-am înţeles eu. Deci se poate…

 5. Miha spune:

  Multumesc pentru sfaturi…

 6. Miha spune:

  Nu te supara ca te intreb,dar ai fost curios ce inseamna „sahaja yoga”?
  Nu ma refer la cuvinte ci la aspect..ce reprezinta pentru omenire…

 7. Nu stiu daca am inteles bine intrebarea, dar iti spun ca sunt familiarizat cu sistemul Sahaja Yoga si stiu ca aceasta cale daca este practicata cu seriozitate duce adeptul la aceleasi tipuri de incercari, la aceleasi beneficii si, evident, la aceleasi finalitati ca altele mult mai vechi. Din punctul meu de vedere, atat timp ca este o cale verificata in timp, nu este mai importanta pentru omenire decat sunt altele care vor fi privite de adept cu aceeași seriozitate.
  Cine-ti spune ca practica lui este cea mai buna si trebuie sa o urmezi doar pentru ca este singura buna, are o problema chiar cu calea pe care o urmeaza. Aceasta te va tine captiva in indoiala lui pentru ca doar credinta ta ii sta drept confirmare in ceea ce face si nu te va elibera de buna voie. Fii libera pentru tine insati nu pentru a sustine idealurile altora!

 8. Miha spune:

  Tocmai asta e ideea,ca eu incepanad sa practic sahaja yoga vad ca oarecum se impune a fi loiali aceastei practici,dar problema mea e ca de fiecare data cand practic yoga in grup am dupa aia vreo doua-trei zile de convalescenta…si ma simt foarte rau.Nu as zice ca sunt fara pacat dar parca am prea multe de „curatat” dupa spusele altora,iar in loc sa simt bucuria si fericirea launtrica e doar o lupta a sentimentelor negative.Eu aveam o relatie buna cu dumnezeu inainte,si acum nu mai am atata incredere in mine.
  Te-am intrebat de sahaja yoga pentru ca mereu se zice ca aceasta practica ne aduce renasterea…eu nu zic ca nu,dar cred ca e mai mult o practica acelor persoane care sunt realizati material si singura lor problema e doar relatia cu dumnezeu.Iar noi astia care supravetuim de pe o zi pe alta nu putem sa simtim bucuria interioara atata timp cat nu avem ce da la copii sa manance sau sa ne platim datoriile lunare.
  Pana la urma de ce practicam yoga?E recomandata la toata lumea sau doar la cei care nu-si gasesc linistea interioara?
  Am discutant cu alte persoane care practica sahaja yoga am constatat ca ei au avut parte de mici miracole,cum le zic ei,si nu ma indoiesc de asta…dar eu oare nu sunt un bun yoghin,sau doar sunt la inceput?De ce trebuie sa sufar atat de mult dupa meditatiile in grup,si nu simt macar liniste?

 9. Cred ca te confrunti cu o incercare evidenta, aceea de a confunda sistemul cu adeptii. Aceste explicatii pe care le primesti vin de la oameni care traverseaza si ei, la randul lor, acelasi tip de probleme insa le afiseaza altfel. Sa fii in contradictie cu propria cale reprezinta o proba de foc cu care orice adept se confrunta la inceputul traseului sau initiatic si promovarea ei reprezinta garantia ca informatiile care vin vor fi integrate intr-un vas mai mare dupa ce vor fi intelese corespunzator. Intrebarile si dilemele tale sunt nascute din nevoia de a sti, insa, in acest gen de abordare, in cercetarea spirituala, nimeni nu-ti poate garanta fericirea. Cand cauti sa-ti explici sau sa-ti insusesti fericirea prin acel sector social care te-a departat de fericire ajungi in genul acesta de dilema, iar conflictul cu cei jur pe acest subiect este inerent. Fiind destul de practica de felul tau, bag de seama ca ai reusit sa descoperi mult mai repede decat altii anumite subtilitati legate de cercetarea spirituala care tin de diferentele dintre cai, proceduri, tehnici. In raport cu alte sisteme de yoga, in faza incipienta si prin tipul de abordare de tip occidental (nu ca tehnica, ci privit ca mod de raportare) Sahaja Yoga este pe langa alte ramuri yoga asa cum este fitnessul pe langa gimnastica artistica. Este evident ca fiecare isi alege ramura care i se potriveste in raport cu finalitatea, adica unde isi propune sa ajunga.
  Fericirea, multumirea, echilibrul sunt niste conditii pe care sa le indeplinesti pentru evolutie spirituala si pentru care profesorul tau trebuie sa-ti acorde o atentie speciala, adica sa te ajute sa vezi drumul care te duce la poiana, nu sa-ti povesteasca despre cele sapte poieni si sa nu te duca in mod concret la niciuna. Daca nu stii ce gust are o mancare etalon, nu prea ai cum sa faci una la fel, decat in orb.
  Deci, problema, in acest stadiu, nu este la tine ca simti ceea ce simti, ci la cei care, erijandu-se in postura de profesori, in realitate nu sunt.
  Nu te ghita dupa miracolele altora pentru ca nu stii nici daca sunt reale si nici daca, experimentandu-le, te-ar putea ajuta la ceva. Intereseaza-te de lucrul acesta, dar cu titlul informativ, altfel amesteci ce este al tau cu ceea ce este al altora, realizarile necesare fiintei tale, cu cea ce au avut nevoie altii si au primit.
  Starile acestea de care spui sunt firesti in orice practica spirituala, nu doar in yoga, indiferent de ramura ei, insa ai nevoie de o indrumare. Cand nu esti indrumata corespunzator, opreste procedura sau aplic-o ponderat. Cand invatatorul iti pune prima data pixul in mana te ajuta sa faci contur literelor, apoi scrisul va fi al tau, va capata personalitate… Tu, acum, te afli in stadiul in care vezi ca pixul scrie, ca face niste dâre pe hartie, dar nimeni nu doreste nici sa te ajute sa conturezi litere si nici sa-ti citeasca urmele colorate care apar acolo.
  Fara o indrumare calda, inteligenta, inteleapta, nu bazata pe entuziasm artificial sau proiectii, ceea ce faci poate deveni periculos. Totul in univers merge in sistem dual: bucuria cu tristetea, elevarea cu suferinta, inteligenta cu optuzitatea mentala s.a.m.d. Suferinta ta are nevoie acum de rostul elevarii, sa stii unde vrei sa ajungi, sa te ia cineva de mana si sa te ajute sa-ti gasesti singura calea interpretadu-ti ce traiesti, ce simti, ce ti se intampla, dupa tinta pe care ti-ai propus-o. Fara acestea, cazi intr-o alta schema duala – inteligenta versus optuzitatea si de aici nu ai cum sa primesti raspunsuri.
  Eu inteleg ce ti se intampla si doresc sa-ti recomand sa ai incredere in tine, sa fi curajoasa si sa nu uiti ca daca masura ta este corecta, daca aportul tau este potrivit dorintelor, Universul iti va raspunde intotdeauna si vei reusi sa depasesti acest impas.
  Iti doresc mult succes!

 10. Miha spune:

  Multumesc din suflet pentru raspunsuri…cred ca final mi-ai raspuns la toate intrebarile care le aveam.Si eram sigura ca fara o persoana realizata nu o sa facem decat sa suferim,este exact ca intr-o clasa de mediocri care incearca sa invete singuri sau cu un suplinitor care nici el nu prea are habar despre esenta realizarii ci stie doar teorie.Oricum mi-ai confirmat banuielile mele,si o sa ma ghidez dupa ce-mi spune instinctul.
  Multumesc din nou!!!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.