30 ianuarie – 5 februarie 2012

Săptămâna 30 ianuarie – 5 februarie 2012 ne aduce o serie de conjuncturi astrale care au darul de a ne plasează pe linia întâi a frontului pe care l-am declanşat, pentru a fi primii care accedem la o victorie, dar şi primii care decidem când să se termine războiul. Mulţi vor considera că războiul nu se decide în momentul confruntării şi, poate, în anumite privinţe, chiar au dreptate, însă limitându-ne doar la trăsăturile acestei săptămâni, vom înţelege că maniera specială prin care se încheie o etapă şi se începe alta se leagă atât de armonios, atât de subtil încât chiar vor simţi că trăiesc într-un univers nou, că tind să se integreze într-o lume nouă şi că universul pe care îl părăsesc se pierde în zare ca un abur fin. Dincolo de aceste alegorii, mesajul astral al săptămânii 30 ianuarie – 5 februarie este unul deosebit de important pentru ceea ce ne va definit pe noi ca oameni, ca fiinţe dotate cu conştiinţă, ca entităţi angrenate într-un proces evolutiv. Evoluţia va fi canalizată acum şi, după acest model, de-a lungul întregii vieţi, spre o ţintă necunoscută, spre împlinirea unui ideal căruia nu i se poate citi acum în totalitate chipul, dar care este perceput intuitiv. Cei care lucrează cu mesajele socio-culturale, care îşi doresc un destin plin de realizări pe spaţiul public vor fi mobilizaţi acum în zona grupurilor, implicaţi în mişcări de anvergură care îi vor duce spre o zonă periferică a devenirii. Cei care se mobilizează pentru a depăşi un stadiu limitat al sferei individuale se vor înscrie acum într-un vortex energetic menit să le trezească întâi amintirea unor planuri pe care le-au abandonat din copilărie sau tinereţe, care au făcut la un moment dat parte din devenirea personală şi care acum ţin să-i cuprindă în totalitate pentru o supradimensionare a structurilor personale, adică spre a depăşi albia şi inunda malurile din stânga şi din dreapta fiinţei. Acest mesaj astral întruchipează ţinta unor aspiraţii colective şi el nu se poate realiza prin schimbare echivocă, ci doar prin alegeri decisive, lipsite de îndoială, de deziderate univoce pe care fiinţa să le integreze în lumina sa personală şi apoi să le lanseze către eterul din care ne vin deopotrivă inspiraţiile şi îndemnurile spre mai bine.
Mesajul acestei săptămâni, prin complexitatea şi dinamismul ei, depăşeşte cadrul limitat al celor şapte zile şi ne invită la reculegere şi analiză, la putere de discriminare şi autodepăşire. Momentul 3 februarie este de departe personajul principal al intervalului, dar şi al perioadei punând în centrul interesului îngheţarea păcatului, criogenizarea lui, şi topirea sentimentului într-o curgere melancolică, plăcută, care, de această dată, nu mai reprezintă tristeţea, ci cunoaşterea lipsită de echivoc.
Nu putem şti dacă intrarea în Peşti a lui Neptun ne poate aduce nouă, ca români, o întoarcere la liderul pe care l-am avut cu un secol şi jumătate în urmă, dar voinţa românilor, printr-o receptivitate astrală magnifică, în direcţia aceasta se îndreaptă. Nu putem şti acum dacă ceea ce se întâmplă nu este decât ecoul memoriei colective care reacţionează ca un efect de rezonanţă la întâlnirea lui Neptun cu domiciliul său, ca acum aproximativ 160 de ani în urmă. Ştim însă sigur că acum contextul este altul şi dacă în trecut sacrificiul revoluţionarilor paşoptişti a avut un scop nobil, invocarea în acest context tulbur a metodelor şi sentimentelor lor acum înseamnă a ne pripi în concluzii şi a ne rătăci printre idei care nu mai pot prinde rădăcini în acest pământ. România se îndreaptă spre o nouă etapă a destinului său, iar acest destin nu implică şi construirea unei noi identităţi, pentru că are deja o identitate, ci topirea ei într-o structură şi mai mare pentru preschimbarea din interior a bătrânei Europe reîmprospătând-o şi topindu-i din orgoliile care i-au încreţit istoria până la a o transforma într-o dantelă complicată şi îngălbenită.
Este nevoie de o reîmprospătare, însă în genialitatea sa acest popor mereu încercat de suferinţe nu se referă la sine atunci când strigă, ci, asemenea dirijorului, la tonurile viitoare, la sonorităţile care vor veni. Neptun în Peşti nu le va aduce românilor un trai mai bun, dar le va înnobila existenţele cu realizări subtile despre care, paradoxal nici chiar ei înşişi nu vor şti. Ei ştiu că a fi sărac cu duhul nu înseamnă prost, lipsit de cunoaştere, ci a fi lipsit de greutăţi karmice, de ataşamente aberante, orgolii sau de idealuri false, ci a fi pur în gândire şi simţire, adică a fi în aşa fel încât cel care trăieşte în orbire să nu poată şti. România este un ţinut misterios în care trăiesc cei aleşi şi nu este acelaşi lucru cu statul român. România este ceea ce simte românul în intimitatea sa şi adâncimea gândului său atunci când îşi dezbrăcă întreaga sa fiinţă pentru a fi erou unei planete pe care o va părăsi în secunda în care o va cuceri. A fi român în România este un mister, a fi român în lume este o realizare, tocmai de aceea întruchipăm paradoxul de a trăi dezrădăcinarea şi dorul de ţară pe cât de mult dispreţuim toxicitatea structurilor administrative atunci când realizăm că nu este acelaşi lucru cu România. Toate acestea românul adevărat şi le ţine în adâncimile sufletului şi nu se ridică mai sus decât îi este înălţimea capului pentru că el ştie de la bunii şi străbunii săi că simplitatea omeniei este o floare rară pe care o va uda în permanenţă. Neptun în Peşti reprezintă salutul românilor care părăsesc societatea, cu obiceiurile sale de secole, pentru a se retrage în România cea misterioasă pe care nu o văd încă, dar pe care o vor recunoaşte prin sentimentul de… acasă.

Luni, 30 ianuarie
Începem săptămâna cu un alt aspect pe care Mercur să-l împlinească, de această dată cu Lilith, cea care în continuare se află în preajma lui Jupiter. Până să ajungem la împlinirea careului Mercur-Lilith, Luna va trebui să împlinească opoziţia sa cu Saturn, dar şi sextilul cu Neptun, aducând dimensiunii personale o notă socială importantă. În această primă parte a zilei se va pune problema gândurilor curate, a dezicerii de latura negativă pe care săptămâna anterioară a dezvoltat-o şi de alegerea unei componente aparţinând dimensiunii mentale a vieţii care să ne conferă stări sufleteşti corecte, bune, nu neapărat fericite.
Dimensiunea mentală a săptămânii anterioare devine acum constrângere, lecţie de viaţă, temă pentru acasă şi, iniţial, ea va agasa cu seriozitatea acţiunilor, cu mesajele sale, cu severitatea cu care suntem puşi în situaţia de a ne finaliza sarcinile profesionale, de a gândi contextul vieţii personale în viitorul apropiat şi de a arunca speranţele pe fereastră, pentru a îmbrăţişa gândirea practică şi raţională. Pentru că Neptun se interpune printr-o calitate specială, cea de planeta mediatoare, senzaţiile, percepţiile, intuiţiile sunt elemente care se interpun pentru a ne devia de la această tendinţă rigidă prin care vom percepe viaţa. Vom fi practici, dar într-un mod sentimental, vom fi raţionali, dar făcând apel la citate celebre, la sfaturi ale apropiaţilor, la recomandări ale prietenilor, la ceea ce ne-am dezvoltat de-a lungul anilor ca filosofie de viaţă, ca regulă, ca învăţătură, ca înţelepciune. Reuşind să îmbinăm ceea ce este personal cu ceea ce este colectiv, pe fundalul dat de trecerea Lunii în Taur, caracterul practic al devenirii va căpăta o notă terapeutică. Această componentă va fi însă dezvoltată în multiple aspecte, fie prin transfer energetic, fie prin conjuncturi sociale care ne descarcă de o sarcină, ne eliberează de o povară şi ne oferă soluţiile, rezolvările cele pe care ni le-am dorit cel mai mult, dar nu finalizate prin proceduri standard, ci prin anularea unor etape, prin construirea unei scurtături, prin simplificare sau segmentare.
Conjuncţia Lună-Jupiter aduce un plus de putere evenimentelor sociale şi o lecţie care se sprijină pe vocea poporului, pe cea a grupurilor, pe semnalul pe care îl lansează un individ grupului său de apartenenţă şi care se va dovedi edificator în mersul lucrurilor. Până spre seară valoarea acestor mesaje se va dovedi corectă şi supusă unui proces ascendent, validat de feedback-ul grupului.
La trecerea Lunii prin careul cu Mercur (împlinit la 18:14) survine o uşoară frustrare pe demersurile pe care nu am reuşit să le finalizăm, pe tăvălugul pe care nu l-am declanşat, pe ceea ce considerăm că nu am reuşit să împlinim, deşi oportunitate a existat. Asta ne determina să folosim un limbaj neadecvat, să ne coborâm nivelul de înţelegere şi să cădem, încet, încet, în vulgaritate. Acest careu se împlineşte foarte aproape de conjuncţia Lună-Lilith şi sentimentele vor fi privite printr-un gol de putere, printr-o pată oarbă, printr-o ascundere a adevărului.
Pe acest fundal, împlinirea careului Mercur-Lilith pare să fie un element deosebit de negativ menit să ne schimbe întreaga sferă a gândirii spre un sentiment trist, spre un complex de inferioritate, acela că nu dispunem de o informaţie, de un obiect, că nu mai avem postul pe care l-am avut, că nu mai deţinem controlul asupra unui anumit segment sau că nu ne mai putem baza pe un venit sigur. Trăsăturile Taurului, în dubla sa reprezentare, cea dată de cercul materiei ce susţine în partea superioară semiluna spiritului, intervine azi în combinaţii negative, aproape de limita inferioară a înţelegerii şi acceptării. Indiferent ce s-a întâmplat în timpul zilei, indiferent cât de amplu este procesul de defăimare sau de valorizare a unei informaţii, Lilith în Taur ne aduce îndoieli legate de folosirea banilor, nevoilor organice, dar şi cele legate de sentimentele directe. Ceea ce este abstract se situează în afara acestei vibraţii, pentru că azi vom confunda abstractul cu sentimentul şi vom considera că acolo unde nu există pâine pe masă, acolo unde singurătatea ne intră în oase, asemenea reumatismului, acolo viaţa îşi ridică sigură un mausoleu înainte de a trece într-o altă dimensiune.
Idea de templu al spiritului, de biserică, de edificiu dedicat purificării spiritului face din relaţia lui Mercur cu Lilith un mijloc de a înălţa spiritul sau de a păcăli materia, de a asimila informaţii valoroase sau de a denunţa un comportament negativ ce nu mai poate fi menţinut aşa. Oricum ar fi, acest unghi ne aduce un element de renunţare ce va veni, în prima instanţă, ca o dezicere de trecut, de plăcerile anterioare, cele care au îmbolnăvit corpul şi spiritul. Până la un punct această dezicere este uşor de abordat, pentru că se consumă ca un recul al unei forţei interioare. Ulterior deciziei, menţinerea ei va fi o piatră de încercare pe care mulţi o vor privi ca pe o pedeapsă pe care Universul le-o aplică.
Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce o formă de alungare ce se anunţase aşa încă de săptămâna anterioară. Bucuriile zilei de sâmbătă se pot răzbuna azi prin afectarea stării de sănătate, prin întristare cauzată de impresii eronate însuşite atunci, dar şi prin faptul că a sosit momentul să acţionăm în direcţia în care sâmbătă doar am intuit. Acest arc peste timp ne poate duce înapoi, departe, peste ani, în toamna lui 2008, când Uranus şi Saturn şi-au început ciclul lor de complicaţii, anunţând probleme sociale din ce în ce mai grele şi necesitatea unui plan de transformare interioare ce trebuie să pornească din sectorul personal.
Ceea ce vine azi ca soluţie este uşor murdărit de îndoială şi lipsă de consecvenţă, de cuvinte rele spuse cu intenţia de a descuraja, înstrăina, înlătura, alunga de pe moşie sau pune sub acuzare un individ care nu are nimic de-a face cu ceea ce îi este atribuit.
Trecând de la Berbec la Taur, Luna ne va încuraja azi să găsim un beneficiu practic al luptei pentru putere. Mulţi se vor preocupa azi excesiv de mult de bani, avere, patrimoniu, de argintăria primită moştenire sau de înlocuirea perdelelor din sufragerie. Nimic nu pare să îi poate opri din demersul lor, decât o scădere a monetarului, o diminuare a fondului de rezervă, o scădere a venitului. Privindu-şi dorinţa neîmplinită, frustrarea va fi şi mai mare şi întreaga vină o are nu cel care nu-şi poate raporta nevoile la averea pe care o deţine, ci societatea că nu-i împlineşte solicitările absurde. Într-un cadru mai mare, cum este cel social, falsa devenire a individului, îl duce pe acesta în postura de a refuza să vadă principalii vinovaţi şi să considere că acest organism invizibil, artificial şi bolnav care este societatea, trebuie să îi ofere sume de bani pentru a-i spori confortul.
Oameni buni, nu vă lăsaţi păcăliţi de structurile organizatorice nici când au şi nici când nu au ce să ofere, pentru că ele sunt menţinute, nu de contribuabilul comun, ci de o structură şi mai mare situată din ce în ce mai aproape de vârful piramidei. Bucuriile personale nu vin din afară, ci din interior şi a întreţine o structură care să creeze confuzia că de la răsărit ne vine lumina, de la primar bucuria şi de la preşedinte pensia înseamnă a depersonaliza cetăţeanul, desprinzându-l de sine şi ocupându-i mintea cu griji penibile. Realitatea este dură, nimeni nu spune că e altfel, dar privind într-o direcţie greşită vom reuşi să o facem şi falsă pe deasupra.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desprinde de cauzele suferinţei prin meditaţie, prin interiorizare, prin iertare, fără a fi obligaţi să împărtăşim toate acestea, fără a ne exterioriza, doar pentru a fi confortabili cu noi înşine. Aceasta reprezintă etapa iniţială dintr-un procedeu pe care ezoteriştii îl numesc “recuperarea energiei”. Trecutul, prin acest procedeu, devine o simplă amintire curată, limpede, lipsită de ceaţă sau de fumul dureros al patimii.

Marţi, 31 ianuarie
Ultima zi a lunii ianuarie nu se detaşează deloc de predispoziţiile pe care întreaga luna ianuarie le-a lansat. În plus, aduce un sentiment inutil de conştientizare, o înţelegere lipsită de finalitate a acţiunilor agresive care au marcat această lună. Aşa cum anticipam în analiza anului 2012, că a două parte a lunii ianuarie va fi decisivă pentru întregul an 2012, că reacţiile şi impulsurile vor fi din plin valorificate de oportunişti, descoperim că sunt puse pe seama unor comportamente deviante sau a falselor revendicări. Acum, când Soarele şi Capul Dragonului, se întâlnesc într-un sextil, fără ca Soarele să poată media tendinţa Nodurilor, dar când are de împlinit şi un careu cu Luna (Primul Pătrar) dinamica socio-comportamentală intră într-o nouă fază de nemulţumire, de această dată sub forma unor concluzii, a deciziilor pe margine unor evenimente consumate recent.
În absenţa Pătrarului, sextilul Soarelui la Capul Dragonului ar apărea ca o secvenţă pozitivă în care fiinţa se poate desfăşura în conformitate cu ideile sale cele mai puternice şi înălţătoare, în care survine un plus de voinţă şi care ne duce spre realizări personale şi sociale importante. Aducând tensiune şi îndoială predispuse de Pătrar în această ecuaţie cercetarea devine pătimaşă, iar adevărul, dacă ne duce spre calm şi relaxare, nu este agreat, este respins şi blamat. Apare deci şi o transformare în negativ a energiei rezultată în urma unor evenimente, a folosirii în scopuri mai puţin corecte a experienţei de viaţă, a cunoştinţelor, a ascendentului pe care unii îl au asupra celorlalţi. Dacă Soarele însemnă esenţa vieţii, iar Luna valenţele sufletului, din relaţia tensionată a acestora rezultă o împotrivire faţă de sănătate, faţă de linişte, echilibru, faţă de somn şi asimilarea corectă a hranei. Extinzând această înţelegere la dimensiunea socială, pervertirea ideii de sănătate şi asimilare construieşte un întreg set de factori care îi ţine pe oameni departe de soluţionarea demersurilor, favorizând acele structuri care parazitează interesul comun şi îl duc într-o zonă a regresului şi autodistrugerii.
Ultima zi a lunii ianuarie va face deci o combinaţie între o nemulţumire personală şi un ghinion public, o neîmplinire menţinută în zona personală şi o forţă de coerciţie care nu lasă succesul să se instaleze uşor, iar recunoaşterea să nu survină ca un proces firesc al promovării valorii. În felul acesta, se va vorbi azi despre destin, despre căutări pierdute, despre o formă de eşec pe care oamenii s-au obişnuit să o trăiască şi pe care şi-o integrează în structurile personale atât de bine încât să devine o trăsătură de grup, de naţiune, de ţară. Cei care se mai îndoiesc de faptul că trăim într-un lume construită după schemele gândite de un grup elitist vor avea ocazia în aceste câteva zile, cât ne-a mai rămas până la trecerea lui Neptun în Peşti, să observe că fenomenul social, fie el dat de criza economică mondială sau de valul de nemulţumiri, ne transformă în scrum entuziasmul unei redresări economice reale, nu fantasmagorice. Neptun pe gradul anaretic din Vărsător ne lezează imaginea noastră ca stat, însă nu poate să ne schimbe imaginea ca popor. Acest paradox va face ca structurile administrative, liderii care ocupă funcţii importante în stat să treacă prin momente delicate în care viziunea lor să nu semene deloc cu cea a vocii care vine din grupul de apartenenţă, nu pentru că nu am fi cu toţii români şi nu că nu am fi supuşi cu toţii aceluiaşi determinism, ci pentru că deasupra acestor structuri există interese ca România să nu se poată ridica, nici măcar prin suferinţă. Dacă imediat după Revoluţia din ’89 o lume întreagă ne ştia drept un popor de handicapaţi, prin imaginile arătate ostentativ din căminele unde erau cazate persoane cu handicap, acum, prin implicarea câtorva delicvenţi care au grijă să se îmbete bine înainte de a urla în stradă până la limita superioară a vocii, suntem din nou în postura în care să ne scadă ratingul de ţară aşa cum s-a întâmplat, dacă e să invocăm un eveniment recent, în toamna lui 2009 când s-a rup o alianţă politică. Invocând aceste repere nu doresc să politizez analiza astrologică, pentru că părerile mele despre acest domeniu sunt cele ale unui amator, însă ţin să-mi exprim din nou dispreţul în faţa unor conflagraţii europene sau mondiale, ce-or fi ele, care dovedesc din nou că pot cumpăra orice.
Neptun anaretic din Vărsător şi Saturn anaretic din Balanţă nu pot aduce nimic bun în relaţiile acestui stat. Sunt absolut convins că dacă acest debuşeu nu s-ar fi manifestat prin evenimente stradale, România ar fi intrat într-un altfel de derapaj, pe linie diplomatică. Cine ştie, dacă nu cumva această descindere nu este varianta cea mai bună, însă se ştie clar că nici un rezultată bun nu poate ieşi de aici. Nemulţumirile reale ale oamenilor au fost pângărite de comportamentul huligan al unor indivizi manipulaţi simplu şi eficient.
Sextilul Soare-Capul Dragonului despre această răsturnare a valorilor ne vorbeşte, iar înţelegerile pe care le aduce ne va ţine în tensiune şi ne va oferi mai multe informaţii decât putem accepta fără să ne tulburăm liniştea.
Prin urmare, ultima zi a lunii ianuarie se înscrie în seria generală a vibraţiilor astrale ale acestei luni şi ne oferă o şi mai severă înţelegere a valorilor. Abia acum, când Soarele îşi împlineşte sextilul cu Capul Dragonului, survine această înţelegere a evenimentelor şi ea se va răspândi în toate structurile personale în aşa fel încât totul va părea fie o glumă foarte dură, fie un adevăr tranşant care ne va construi reperele întregului an 2012. Nu spun acest lucru ca urmare a evenimentelor care s-au consumat în a doua parte a lunii ianuarie, ci încadrez această observaţie ca un corolar în previziunile pe care le-am făcut asupra anului 2012 în mod general, dar şi ale lunii ianuarie în mod special. Ceea ce se consuma acum are statutul de debuşeu şi nu va reuşi să modifice nimic.
Adevărata schimbare va începe de vineri, 3 februarie, cu trecerea lui Neptun în Peşti, când apele se vor linişti şi când structura socială va merge spre o nouă destinaţie aceea a luptelor interne sau a celor de culise. Imaginea noastră ca stat va fi însă lezată (acesta este şi scopul vandalismelor) şi solicitările paşnice, reale ale oamenilor nu vor fi luate în seamă.
Înţelegând mult mai clar acestea, lăsăm în urmă o lună complicată atât în zona personală cât şi în cea publică şi ne vom pregăti pentru aceleaşi confruntări însă răsfirate de-a lungul întregului an 2012. Azi vom fi însă marcaţi de informaţie, de modul cum o vom folosi şi cei care sunt sensibili vor observa că informaţia este cea care menţine magnetismul în lumea vie.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne scufunda gândirea într-o apă limpede, de a ne relaxa şi de a ne căuta liniştea indiferent cât de tentante sunt informaţiile.

Miercuri, 1 februarie
Pe ultimul sector al zodiei Taur, Luna ne va aduce azi un mesaj interesant, cel al negoţului, al tranzacţiei, al comerţului, fie el cu amănuntul sau engros, al trocului, al schimbului de orice fel şi cu orice material posibil. În toate acestea se prevede că va domina o stare de spirit jovială, deschisă, chiar iresponsabilă în care valorarea pare să fie răsturnată, iar contactele interumane să nu permită cercetarea calitatea gestului sau a mesajului şi să ne pierdem în scheme complicate de gândire, preocupându-ne doar de finalitate. Sextilul Lună-Venus, împlinit chiar în dimineaţa acestei zile, ne conferă acest cadru afectiv interesant, cel de care oamenii nu se sfiesc să uzeze, cel al armoniei, al stărilor plăcute, chiar al plăcerii de a simţi, de a împărtăşi sau de a oferi, aducând starea sufletească la cote înalte. Sextilul celor două planete feminine, ambele aflate în exaltare, ni se va înfăţişa, în această primă parte a zilei, ca o oază de cunoaştere, ca o deschidere spre simţire, spre înţelegere subtilă sau spre a coordona activităţile zilei după un orar nou, după o schema nouă. Schimbând registrul, rezultatele vor fi şi ele noi, iar schimbul pe care îl realizăm cu cei din jur va fi şi consistent şi puternic, dar şi armonios. Această armonie de fond este susţinută de o înclinaţie spre a împărtăşi cu ceilalţi ceea ce este personal, de a oferi totul dintr-un preaplin, de a zâmbi, iubi, atinge, cunoaşte sau oferi cu generozitate acele valori care fac din oameni punţi ce deschid pagini importante în existenţele de grup.
Omul este elementul cel mai important în această zi. Prin el se vehiculează totul. El este şi canalul de comunicare şi obiectul, şi vândutul şi cel care vinde, el este instrumentul şi procesul, reuşind să le întrunească pe toate acestea cu o forţă specială, ce nu ţine în mod special de detaşare sau implicare, ci de o ordine subtilă, una nevăzută, una care scapă privirii directe, dar căreia îi acordăm credibilitate mai mult decât ar părea la prima vedere.
Tot aceste proces, pentru că nu ne pregăteşte deloc, pentru că vine în continuarea unor evenimente complicate ce au marcat o mare parte a lunii ianuarie, pot trece brusc într-un registru negativ prin interpretare. Nu se va gândi nimeni de ce omul este obiectul aflat pe tarabe în piaţă, de ce tot omul vinde acest produs, ci dacă cel care vinde zâmbeşte adecvat, dacă are pregătirea necesară, dacă este instruit să facă un asemenea comerţ sau dacă marfa este corect ambalată. Zdruncinaţi de lucruri care nu au importanţă, agasaţi de tendinţa de a nu vedea pădurea din cauza copacilor, ne vom lăsa azi în voia unor impulsuri care vor complica demersurile sociale şi nu ne vor permite să ne stabilizăm pe aspectul practic al lucrurilor, aşa cum ne îndeamnă vibraţia sintetică a lunii februarie.
Puşi în situaţia de a ne grăbi în tot ceea ce vom face, de a critica după noile sentimente care, tinere fiind, nu pot fi şi înţelepte, ajungem să cerem mai mult decât putem oferi, să pretindem o formă de recompensă dictată de un sistem extern. Că este tradiţie sau lege, că este rugăminte sau promisiune, toate acestea devin reguli de bază prin care invocăm o plată, o formă de recompensă.
Spre seară, când Luna şi Neptun sunt în careu vom realiza că multe din intenţiile bune sunt răstălmăcite sau că am fost, în mod paradoxal, agasaţi prin bine, prin corect, printr-un demers pozitiv în sine, dar care prin abundenţă au lezat, au incomodat, au stânjenit. Aceasta pare să se încadreze în trăsăturile generale ale lunii ianuarie mai mult decât în cele ale lunii februarie, reuşind să se încadreze în tendinţa de a structura întregul an după mesajele pe care le conţin.
Prin urmare, 1 februarie se va dovedi o zi de legendă, de apropiere de valori pe care să le încadrăm, să le vindem, să le externalizăm pentru a câştiga o valoare, un pont, o intrare într-o structură a statului, într-o grupare sau organizaţie.
Dacă în segmentul personal Luna în Taur ne convinge că efortul, munca sunt elemente absolut esenţiale progresului, pe sectorul public acestea duc la o uşoară rigidizarea a relaţiilor. Se poate deci constata o uşoară defazare, o amabilitate motivată, condusă de plăcerea sau de nevoie de a deţine un bun, o relaţie, un avantaj.
Prima zi a lunii februarie devine deci o zi de conduită interpersonală. Ceea ce facem azi poate deveni legendă, dacă vom fi suficient de puternici pentru a ne pozitiva acţiunile şi pentru a ne coordona după o psihologie relaţională pozitivă. Binele, atunci când este făcut cu forţa poate deveni un mare rău, tocmai de aceea înţelepciunea acestei zile va fi dependentă de măsură, de momentul de stop. Relaţiile dintre tineri şi cei situaţi la o vârstă înaintată va fi uşor lezată, la fel şi raporturile dintre instituţia familiei şi celelalte instituţii ale statului.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu răscoli trecutul din dorinţa de a repara cu forţa ceea ce am greşit cândva. Binele trebuie să fie tonic, nu un element cu care un rănit să-şi umple un gol.

Joi, 2 februarie
Axa Fecioară-Pesti trece acum printr-un aspect (opoziţia lui Venus din Peşti cu Marte din Fecioară) care ne va încărca existenţa de suprasolicitare, capriciu, nemulţumire, conflicte de natură relaţională, o formă de hipersesibilitate pe care să nu o perceapă ca pe o tensiune, ci ca o formă de luptă împotriva timpului, regulilor. Chiar dacă această opoziţie se împlineşte în timpul nopţii, vibraţiile ei se vor răspândi de-a lungul întregii zile aducând decepţiile sentimentale, nemulţumirile faţă de tot ceea ce se află în jur la o mare intensitate.
Dacă Luna nu ar asigura un fundal tensionat, prin opoziţia cu Junon şi respectiv transformarea lui Uranus în planetă mediatoare, în situaţia în care aceasta se află deja în careu cu Pluton, aspect periculos pentru grupuri, pentru scena socială, atunci conflictul dintre plăcere şi raţiune, dintre dorinţă şi necesitate, adică opoziţia Venus-Marte, ar trece spre o condiţionare de natură personală care i-ar face pe oameni conştienţi de puterile pe care le au, de vibraţiile de care dispun şi de mănunchiul de patimi pe care ar fi trebuit să le ducă spre o destinaţie precisă.
Opoziţia Lunii cu Junon ne pune în dificultatea de a alege între două rele, de a ne pune în balans stări sufleteşti pe care le dorim uitate sau pe care nu ne-ar plăcerea să le trăim şi ajungem că pulsăm într-un ritm neplăcut. Indiferent că ne implicăm într-un dialog interior sau într-o conversaţie ce se poate desfăşura în etape, secvenţial, de-a lungul întregii zile, mesajele care ne vin în centrul atenţiei sunt adunate într-un grup, într-un mănunchi şi ne vor mobiliza cu mai multă tensiune şi cu acele complexe de inferioritate pe care nu le putem elimina.
Privind realitatea din jur, orice vis, orice devenire spirituală sau morală a fiinţei umane ni se va părea o fantezie, iar partitura în care cântă sufletul se va limita la tonuri joase sau la sunete onomatopeice pe care fiinţa umană le va integra în propria existenţă ca şi cum i-ar fi aparţinut dintotdeauna.
Axa Fecioară-Peşti devine astfel un element care ne va depărta de la compasiune, milă, înţelegere şi care va aduce o uşoară asprime limbajului, exprimării, transferului de valori, punând preţ pe orice, vânzând orice, tocmai pentru că sistemul de convingeri şi credinţe va fi azi puternic zdruncinat.
Careul Lunii cu Chiron împlinit cu puţin timp înainte de apariţia zorilor aduce dificultăţi de alegere şi o tendinţă de a selecta în sens negativ informaţia. Critica este primul semn sau, pentru cei care prin natura lor sunt pozitivi, coborârea nivelului îi duce spre frământări inutile, spre acele gânduri încărcate de reziduuri, de balast pe care se străduiesc de la începutul anului să le combată sau să le elimine.
Trigonul Lună-Mercur nu va reuşi să acţioneze individual, pentru că va tempera tendinţa de repliere sau de autoînvinuire dată de celelalte aspecte ale zilei, ci va participa la construirea unei Nicovale, împreună cu Neptun conjunct cu Chiron şi Jupiter conjunct cu Lilith. Din nou minciuna, cea care ne răstoarnă valorile, care ne ţine într-o mare tensiune, care a apărut declanşată de conjuncţia Jupiter-Lilith şi care este menţinută de Neptun anaretic şi careul Uranus-Pluton, va pune prea mare greutate pe umerii firavi ai celui ce munceşte, ai celui care vrea să medieze un conflict. Cel care doreşte să aplaneze o tensiune, indiferent că ea se manifestă între doi indivizi sau că se consuma între grupuri pe spaţiul public, rezultatul nu va fi bun pentru că, aşa cum ştim din manualele de astrologie, Nicovala se exprimă prin trigoane, dar are la bază tensiunile celor două careuri. Având la bază careurile Luna-(Neptun-Chiron) şi Mercur-(Jupiter-Lilith) resortul intern va fi unul care îi duce pe oameni spre îndoială şi suspiciune, spre a-şi ascunde unii altora sinceritatea, spre a pune la îndoială trăinicia unei colaborări şi a considera că, fiind lipsită de caracterul sincer, relaţia nu poate avea viitor.
Şi pentru că nimic nu este suficient, finalul zilei o aduce pe Lună în postura de a trece prin Coada Dragonului, adică de a ne confrunta cu greşelile pe care nu am dorit să le reparăm. Seara zilei pare a fi momentul decisiv în care ne hotărâm în privinţa anturajului, al tipului de schimb pe care îl dezvoltăm cu acesta, în privinţa unor persoane, dacă să le avem în continuare în preajmă sau nu, dar şi în privinţa unor decizii pe care să ne bazăm în viitor.
Această ultimă zi cu Neptun în Vărsător ne va arde şi mai mult convingerile şi acele depozite existenţiale construite din stări sufleteşti, experienţe, înţelepciuni de viaţă, relaţii, par să nu ne mai ajute cu nimic. Oamenii se schimbă, gândurile lor devin fierbinţi, fierte parcă într-un vas împreună cu o compoziţie toxică şi nu pentru a le oferi acestora o trăsătură hrănitoare, ci pentru a le distruge şi mai mult structura şi a-i face pe purtătorii lor vulnerabili.
Prin urmare, 2 februarie ne pune în postura de a ne risipi în evenimente care ţin de trecut, care ţin de o dinamică socială asupra căreia nu avem control şi care, dacă nu reuşim să ne controlăm patima orgoliului, invidia sau răutatea de a schimba întregul sens în avantaj propriu, aşa cum ne îndeamnă Marte retrograd din Fecioară, intrăm pe un traseu îngust care are ieşire, dar care nu este uşor de găsit şi nici de acceptat. Mesajul astral al Lunii negre este acela de a împovăra şi mai mult fiinţa umană cu sarcini, adică de a suplimenta povara deja existentă, pe care individul crede că a aruncat-o alegând compromisul, cu noi încercări, acelea care vin din contactul cu necunoscutul, cu necunoscuţii, cu necunoaşterea.
Trecem prin ultima zi în care Neptun se află în Vărsător şi se pare că toate amintirile ultimilor 14 ani ne cuprind, ne învăluie, ne duc într-o zonă dificilă. Caracterul complicat va fi aşadar dat de multitudinea de elemente pe care în 2011 am crezut că le-am eliminat, despre care am considerat că nu mai fac parte din propria viaţă, date fiind noile condiţii, noile scheme, noile directive, noile trasee. Azi vom observa că nu este aşa, însă se impune, ca un ultim efort, să facem faţă cu brio acestei tulburări emoţionale, acestei întoarceri ample sau secvenţiale spre trecut pentru a ne păstra în suflet gândul de schimbare, caracterul pozitiv al modificărilor pe care anul 2011 le-a adus şi voinţa de a ne remodela fiinţă după direcţiile novatoare lea lui Neptun în Peşti, aşa cum se vor dovedi începând de mâine încolo.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de sfatul lui Iisus “Daţi-i, aşadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu” (Matei 22:21)

Vineri, 3 februarie
În sfârşit, am ajuns la unul dintre marile evenimente ale anului 2012, trecerea lui Neptun în Peşti. Nu doresc să reiau contextul istoric al acestei poziţii, pentru că el este abordat în analiza generală aplicată anului 2012, ci doresc să inserez o observaţiei care se adaptează prefect la tipul de analiza săptămânală pe care îl abordăm acum şi anume semănarea lui Neptun în Peşti cu o carte, cu un roman ce urmăreşte în desfăşurarea sa structurarea clară a personajelor, cu personalitate şi tipuri de acţiuni specifice, cu un fir epic mai mult sau mai puţin contorsionat ce se evidenţiază printr-o structură complexă şi un mesaj ce ţine de o semnificaţie anume şi care se poate ramifica în multiple ipostaze naratoare sau deduse din tipicul şi constituţia psihocomportamentală a personajelor.
Din multitudinea de tehnici ale romanului trecerea lui Neptun prin Peşti se poate asemăna cu tehnica planurilor paralele în care două sau mai multe domenii de viaţa sunt expuse în paralel şi uneori se întrepătrund pentru a da înţeles întâmplării sau a scoate în evidenţă o trăsătură de caracter a unui personaj. “Anna Karenina” de Lev Tolstoi întruneşte toate aceste caracteristici astrologice pentru a personifica trăsăturile magnifice şi drama apăsătoare a unei iubiri nefericite. Anna Karenina este, nu doar în astrologie, un reper important, prin nivelul cel mai înalt al artei literare la care este situată, dar şi prin trăsăturile autorului (Fecioara cu ascendent în Rac) inserate atât de subtil în conţinut. “Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare familie nefericită, însă, este nefericită în felul ei” îşi începe Tolstoi romanul exprimându-şi opinia de narator şi îl încheie cu “Viaţa mea însă, toată viaţa mea – indiferent de ceea ce s-ar putea întâmpla cu mine – fiecare clipă a vieţii acesteia nu numai că nu mai este acum lipsită de sens ca mai înainte, dar are un netăgăduit rost al binelui pe care eu sunt stăpân să-l dau vieţii” în postura de transfigurare a fiinţei sale în personajul Levin, cu care se identifică pe tot parcursul romanului.
Drama vieţii cea plină de contradicţii, de sentimente intense de dragoste, ura, dorinţa, pasiune devine prin trăsăturile de gheaţă a lui Neptun în domiciliu un deliciu pentru extinderea dimensiunii existenţei individuale la un nivel sociale greu de cuprins în câteva cuvinte. Patima pentru dreptate, aprofundare, pentru a scoate din adâncimile acvatice a unui adevăr ce poate zdruncina uscatul atât de mult încât să-l înmoaie şi să-l scufunde sub valurile înspumate şi purificatoare ale apei, dar şi să strice armonia unui teren arid care este aşa prin tradiţia şi tipicul său. Combinaţia dintre lumină şi întuneric, dintre constrângere şi libertate se asemăna cu picătura care fie este maleabilă prin curgere, fie imbatabilă prin lovituri repetate aplicate stâncii până la erodarea ei toată. Când îngheaţă apa îşi măreşte volumul şi devine o adevărată forţă a naturii, când se înfierbântă trece în altă stare pierzându-şi memoria cu care s-a încărcat, oferind naturii posibilitatea să renască prin depersonalizare, prin uitare. Dragostea comportă aceeaşi evoluţie, de la primul contact cu temperatura, cu obstacolul, cu încercarea şi până la consumarea ei în totalitatea sa, alternată de intensitatea temperaturii, de intensitatea atracţiei ce pune fiinţele într-o mişcare stranie de rotaţie în jurul unei stări care pe cât este de plăpândă pe atât de mult ne domină şi ne controlează vieţile. Pornind de la cele două reprezentări ale lui Tolstoi, cu care începe şi încheie romanul său, momentul de început al acestui eveniment astrologic (trecerea lui Neptun în Peşti) ne indică starea de fapt a lucrurilor de acum, dar şi finalitatea acestui tranzit magnific. Oamenii îşi întemeiază o familie pentru a-şi stabiliza dragostea şi pentru a se bucura de viaţă într-un alt registru. Nefericirea familiilor pare un eşec, pare o înmulţire a problemelor pe care oamenii le pot avea separat, dacă nu şi-ar uni destinele. Acest eşec, explorat şi trecut prin filtrul unei serii complete de evenimente devine înţelepciune de viaţă şi se transformă într-o salbă de idei, de stări sufleteşti care le permite supravieţuitorilor să privească mai departe cu maturitate şi speranţă. Nefericirea familiilor de acum va deveni peste 14 ani înţelepciunea în ceea ce priveşte viaţa personală, pasiunea pentru analiza sentimentelor, pentru experimentarea unor forme noi de relaţionare, pentru a da curs acelei iubiri care se va dovedi simplă, mult mai simplă decât o gândeam în prealabil. Sentimentul, pus în faţa unei scheme complexe, ce îi poate deveni rampa de lansare pentru un viitor mai bun sau o cuşcă încăpătoare, este elementul cu care oameni vor căuta să-şi împlinească visele şi vor realiza schimburi interpersonale pentru a produce mişcări sociale importante. Aceste deplasări ale maselor, întâi în sfera dorinţelor, chiar haotic, de-a lungul tranzitului neptunian prin Peşti ne va duce spre înţelepciunea pe care fiecare popor o deţine prin tradiţia sa. Dacă tradiţia sa este una războinică, în următorii 14 ani ea se va manifesta din plin ca o necesitatea stringentă de a demonstra ce ştie să facă mai bine.
Contextul astral, fundalul, care se desfăşoară la trecerea acestei planete în Peşti ne aduce un trigon între luminarii, unul între Uranus şi Junon, un sextil între Mercur şi Capul Dragonului, dar şi două careuri, Luna-Marte şi, la o oră de la intrarea lui Neptun în Peşti, Luna-Venus.
Putem să spunem că acest context nu este în totalitate negativ şi nu tot valul care ne va ridica este plin de toxine, reziduri, peturi sau resturi alimentare, ci mai conţine şi elemente solide de comportament care vor oferi o uşoară temperare forţei maselor, o detensionare a direcţiilor spre care s-au îndreptat în ultima vreme, o vindecare a rănilor pentru a aduce un spor de imagine.
Dacă trigonul lui Uranus cu Junon este semn de elevare socială, de deschidere spre o nouă formă de comunicare, de cântărire a cuvintelor, de selectare a mesajelor, prin lansarea unor idei noi sau prin ascunderea unor înţelesuri, sextilul lui Mercur cu Capul Dragonului nu ne ajută să ne punem în aplicare soluţiile, ci să le lansăm în eter că poate cineva le prinde din zbor şi le valorifică. Acest amestec de ordine şi dezordine are însă bune intenţii şi ţine de o anume tranziţie, de la o exprimare, la o formă de aplicare, de la o ideea la un mesaj, de la a intui un loc ascuns, la a-l găsi în mod concret.
Pentru că trecerea lui Neptun în Peşti se va produce spre seară, întreagă zi va fi animată de terminaţii ale planurilor demarate în zilele anterioare, de pasiuni care nu mai au spaţiul necesar pentru a se desfăşura, de o dinamică socială care nu poate intra pe un făgaş normal pentru că o sarcină neuropsihică îi traversează corpul şi îi pune la lucru, îi pune pe ceartă, pe reproşuri, îi face să vorbească prea mult să se amestece în treburi care nu-i privesc.
La nivel global amestecul unui stat în treburile altuia constituie o scânteie care nu se va stinge cu apa lui Neptun în Peşti, ci se va aprinde şi mai tare şi care s-ar putea diminua abia spre finalul anului 2012 când Saturn şi Neptun vor trece prin trigon.
Prin urmare, 3 februarie ne aduce deci o inserţie severă într-un nou domeniu de acţiune şi ne cere o atât de multă forţă şi stabilitate cum nu am mai dat dovadă niciodată până acum. Această puternică determinare va fi însă percepută de cei care sunt instruiţi în a observa şi înţelege fenomenul social, de cei care nu se opresc doar la o reacţie emoţională, ci doresc să mai şi gândească ceea ce percep. Neptun în Peşti ne aduce în primul rând o nouă aventură a conştiinţei, o schimbare în structurile interne ale fiinţei, o redefinire a echilibrului între vis şi realitate. Planurile pe care oamenii şi le fac pentru a cuceri un nou teritoriu, pentru a arunca la gunoi structuri sociale pe motiv că nu le mai sunt bune reprezintă de fapt dorinţa de a se schimba pe sine. În tehnicile ezoterice aceasta se numeşte “mobilizare”, însă nu în sensul de a dinamiza un proces, ci de am antrena în desfăşurarea sa elemente depuse pe fundul vasului care schimbă calitatea şi funcţia acestuia. Cei care înţeleg că schimbarea vine cu ei înşişi îşi vor găsi repede echilibrul şi vor căuta să se informeze mai mult, să se documenteze din sursele istorice, literare, ezoterice, pentru a fi mai informaţi, deci de a-şi depăşi stadiul reacţiilor lipsite de motivaţii inteligibile.
Depăşirea etapei “gloatei”, indiferent cât de motivată este nemulţumirea reprezintă o etapă absolut necesară pe care va trebui să o atingem; mai exact, suntem obligaţi de sextilul pe care Neptun în această trecere spre domiciliul său o împlineşte cu Lilith şi Jupiter. Aspiraţiile sociale, pătate de o lipsă de luciditate sau de un interes murdar, tulbură apa în care este introdusă o haină murdară pentru a fi spălată. Spre finalul anului când haina se va usca contextul va fi altul, însă până atunci avem multe de întâmpinat pentru că 2012, aşa cum îl ştim din analiza generală “2012 – un an al extremelor”, nu este deloc simplu.
Într-un registru personal, 3 februarie este o zi agitată, care ne poate tulbura conştiinţa lucrului bine făcut, gândirea structurată cu o altă răbufnire de nemulţumire. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa antrenaţi de un proces de sinceritate cu sine. A fi sincer cu sine este o etapă importantă în aflarea adevărului pentru că doar în calitatea lui Eu se vor prinde în timp rădăcinile adevărului.
“Eva
Când şarpele întinse Evei mărul, îi vorbi
C-un glas ce răsună
De printre frunze ca un clopot de argint.
Dar s-a întâmplat că-i mai şopti apoi
Şi ceva la ureche
Încet, nespus de încet,
Ceva ce nu se spune în scripturi.
Nici Dumnezeu n-a auzit ce i-a şoptit anume
Cu toate că ascultă şi el.
Şi Eva n-a voit să-i spună nici lui Adam.
De-atunci femeia ascunde sub pleoape o taină
Şi-şi mişcă geana parcă-ar zice
Că ea ştie ceva,
Ce noi nu ştim,
Ce nimenea nu ştie,
Nici Dumnezeu chiar.” (Lucian Blaga, 1919)

Sâmbătă, 4 februarie
Înainte de a intra în Rac şi de a împlini cu Neptun primul său aspect de la trecerea sa în Peşti, Luna ne face o retrospectivă a ultimei perioade prin împlinirea trigonului cu Saturn. Semnul de unicitate, de despărţire de un mod vechi de a fi, de decizie importantă pare să se întrevadă până la ivirea zorilor. Pentru că se spune adesea ca noaptea este un sfetnic bun, avem ocazia acum să intrăm cu privirea în zone ale minţii şi sufletului în care nu am putut până acum sau dacă am intrat am privit totul temători şi cu o retractilitate neplăcută. Acum ne simţim mai puternici, mai deschişi, mai apropiaţi de cei din jur prin decizii, prin fapte, prin strategii, prin această forţă interioară care ne spune intuitiv ce anume să facem, cum să procedăm şi cum să ne descurcăm în situaţii complicate.
Acest trigon Lună-Saturn se extinde şi după ora 8,03 când Luna trece în Rac şi împlineşte la doar două minute de la ingres un trigon cu Neptun. Acest triunghi regal atipic (Luna-Saturn-Neptun) este semnul unei descinderi pozitive, a unei explozii de vitalitate aşa cum se spune în muzică, în dizarmonie, sub ton, în afara ritmului, dar care poate duce fiinţa într-o extensie a limitelor sale spre un sector care va presupune cercetare şi exprimare pe un nou nivel.
Constrângerea care poate veni azi din partea careului Lună-Uranus este una menită să motiveze şi să ridice nivelul de expresie şi să aducă evenimentelor un nerv aparte, o contracţie pentru a menţine această determinare. Evenimentele care vin din această combinaţie ţin de valorile timpurilor, de obiectele vechi, de înlocuirea lor, de relaţiile cu persoanele în vârstă, de acele criterii pe care oamenii sunt dispuşi să le abandoneze dacă nu se dovedesc eficiente. Preschimbarea învelişului energetic, dobândirea de noi abilităţi, deschiderea spre noi forme de manifestare face din această zi un prilej de a învăţa lucruri noi, de a intra în contact cu oameni noi şi de a ne destinde în activităţi plăcute care dacă se vor finaliza în mod negativ ele vor produce o stare de ilaritate, indiferenţă sau poate chiar vor întări şi mai mult motivaţia că noutatea are întotdeauna nevoie de o justificare pentru a fi acceptată şi asimilată.
Elementul noutate, cel care ne smulge gândul din structurile vechi ne va pune însă într-un uşor conflict cu noile proceduri, cu noile acţiuni la care trebuie să participăm. Pentru că Neptun a mai trecut pe aici în modul acesta, acum mai bine de un secol şi jumătate, nimeni dintre cei care sunt în viaţă nu au conştiinţa organică a ceea ce trebuie să facă acum. Pentru toţi, elementul noutate este declanşat de contactul cu informaţia pe care acum o vedem altfel, nepus de frumoasă, utilă, plăcută sau vindecătoare.
Fie că ne referim aici la sextilul Lună-Jupiter sau la cel pe care Luna îl împlineşte, spre seară, cu Lilith, fie că ne aplecăm asupra importanţei pe care o au cărţile, literatură, biografiile marilor oameni sau că ne lăsăm consumaţi de imperfecţiunile tehnice care ne pot enerva la maximum în mijlocul zilei, totul ţine de o conştiinţă a noutăţii, a inovaţiei, a perfecţionării unui demers cel ce porneşte în primul rând de la lucrul cu sine. Curajul de a deveni altceva, de a lua contactul cu vibraţiile Puterii, ale Conştiinţei, ale Adevărului devine prin această deschidere iniţiată de trigonul Lună-Neptun un promotor al elevării conştiinţei într-un sector spre care am întins mâinile din clipa în care ne-am născut.
Aşa cum se poate înţelege, schimbările majore nu se fac uşor, ele vin să ne convingă că patimile, asimilarea de cunoştinţe suplimentare, descoperirea unor capacităţi, a deschiderii spre percepţii stranii, neobişnuite, spre înţelegeri noi fac parte din devenirea individului şi ţin de o anume normalitate, aceea de a avea privilegiul de a ne fi născut într-un interval propice pentru a gusta dintr-un sentiment de unitate în simţire, gândire şi profunzimile sufleteşti, predispusă de trecerea lui Neptun în Peşti.
La polul opus îi găsim pe cei care şi-au asumat rolul de cangrenă a societăţii care la contactul cu aceste noi vibraţii intră într-un proces de criogenizare, devin inactivi, lipsiţi de putere şi de înţelegere, disperaţi să reediteze succesul anterior, însă nu mai dispun de focul chimic, artificial al emoţiilor.
Această primă zi cu Neptun în Peşti este o zi de sărbătoare, însă fiecare va descinde după cum îi este felul, după cum se simte mai bine şi după acţiunile care îl fac mai fericit şi mai împlinit.
Prin urmare, ziua de 4 februarie este o zi de apropiere de vibraţiile unui viitor care până ieri ne-a speriat. Acum vedem totul cu alţi ochi. Evenimentele sociale cele care ne-au consumat puterea în luna ianuarie şi care au avut darul de a ne trasa directive importante în 2012 devin acum elemente de relaxare, alimentând bucuria lucrului bine făcut şi a perspectivei de a putea merge mai departe pe acest traseu. Canalele de comunicare, sfera gândirii, dar şi o dorinţă acerbă de a participa la o lucrare măreaţă, de a schimba ceva, de a implementa un nou sistem, de a prelua din profunzimile unei emoţii colective o nouă strategie aduce putere individului care până acum a stat liniştit în banca sa şi forţa exprimări sale cum nu s-a mai întâmplat. Aceste predispoziţii, având un amplu caracter novator, nu se vor limita doar la trăsăturile acestei zile, ci vor deveni promotoare ale demersurilor viitoare pe un sector destul de întins ca timp şi areal geografic.
O melodie aparte stă să se nască în egregorul acestui popor, în ea nu este în armonie cu deviaţiile comportamentale ale celor care doresc prin ton ridicat şi distrugeri în masă să schimbe imaginea ţării. Acestea sunt obiceiuri vechi şi, împreună cu multe altele, vor trebuie lăsate în urmă pentru a putea aprecia lumina zilei de mâine, pentru a putea îmbrăţişa un viitor mai bun.
Cei care au conştiinţa devenirii personale, care simt inima acestui popor bătând nu se compromit în manipulări abjecte, nu se consumă urlând la balcoane, nici pe străzi, ci îşi caută prin efort susţinut, prin muncă şi îmbunătăţirea calităţii sale ca fiinţă să schimbe în mai bine mediul. Violenţa naşte violenţă, iar calitatea unei revendicări agresive în zilele noastre ţine mai curând de un comportament decăzut. Nu este cazul să devenim, asemenea multor greci, protestatarii de meserie, dar se doreşte asta. Lăsând în urma această parte întunecată a confuziei dată de neputinţa de a surprinde şi înţelege fenomenul la nivel global, nu doar cu ceea ce se află în propria farfurie, îndemnul acestei zile este acela de a ne stabili repere corecte, înţelepte şi pe cât posibil combative într-un mod paşnic, prin neadeziune, prin opoziţia pasivă care impregnează istoria prin înţelepciunea motivaţiei.

Duminică, 5 ianuarie
Ultima zi a săptămânii nu ne mai împărtăşeşte din entuziasmul zilei anterioare şi nici nu ne mai susţine o parte din demersuri. Fiind în domiciliu, Luna împlineşte la câteva minute distanţă de miezul nopţii o opoziţie cu Pluton şi această trăsătură pare să fie singurul aspect pe care îl conţine această zi. Acest gol astral va fi perceput şi de oameni ca un gol în decizii. Azi vom fi motivaţi să ne odihnim, să ne izolăm, să lăsăm în urma planurile de viitor, dar şi trecutul care ne agasează pentru a trăi un prezent strivit, slăbit, obosit şi neputincios. Această stare de spirit ni se va părea una absolut necesară însă ea ne tulbură şi mai mult prin confuzia pe care o lansează. Întregul context ni se va înfăţişa ca o acută nevoie de somn în timpul unei puternice bătălii.
Pentru cei care sunt familiarizaţi cu ezoterismul ştiu că proba somnului este una dintre cele mai importante teste pe care trebuie să o depăşească un adept. Acum, privit la nivel de mase, somnul, atât cel ce ţine de corp, dar şi cel ce ţine de conştiinţă, de raţiune, aduce prin relaxare o stare de permanentizare şi este o forţă îndreptată împotriva sensului ascendent, a evoluţiei, a devenirii. În felul acesta, înţelegem că vibraţiile acestei zile ne conferă o stagnare, o ascundere a intenţiilor clare, o împărtăşire a ideilor, o deviere de la cauza iniţială printr-o nepotrivită stagnare, printr-o izolare a voinţei, a motivaţiei sau de oboseală, suprasolicitare, lipsa resurselor necesare.
Cei care comportă azi succesul azi sunt adevăraţi creatori de valori, cei care îşi extrag energia dintr-un context mult mai adânc şi unde vibraţiile planetelor nu pot ajunge, dintr-un plan paralel populat cu fiinţe de lumină, deschise în permanenţă spre nou şi spre ceea ce noi înţelegem prin Devenire. Această deschidere dacă este să fie pusă pe seama vibraţiilor astrale se încadrează pe linia a două combinaţii: intrarea lui Saturn în mers retrograd (marţi, 7 februarie) şi împlinirea sextilului Jupiter-Chiron (miercuri, 15 febrruarie). Aceste două repere par să ne deschidă ceea ce învăţătura ezoterică susţine prin legătura dintre sus şi jos, prin asemănarea dintre planuri. “Precum în cer aşa şi pe pământ” este expresia ideală care indica această atingere a Devenirii, a elevării conştiinţei, a preschimbării gândurilor de egoism, ură, discordie, în gânduri constructive care duc la reclădirea unui edificiu împreună cu semenii.
Azi, prin golul astral pe care îl avem de parcurs, ne vom sustrage acestui proces şi vom suferi prin separare de întreg, de fiinţele de lumină care ne sunt tot timpul alături, de planurile măreţe pe care dorim să le înfăptuim.
Evenimentele comune vor fi marcate azi de acest gol de aspiraţie, gol în ideal şi, dacă mergem din nou pe deviza “Noaptea este un sfetnic bun”, atunci gândurile şi deziluziile pe care le vom gusta în timpul zilei nu vor fi noi pentru că ne vor apărea încă din timpul nopţii şi ne vor învălui într-o descindere puternică până spre seară când Luna va intra în fereastra sextilului cu Marte retrograd. Abia spre seară vom realiza că inacţiunea este inferioară acţiunii şi că a refuza un fapt este ca şi cum am refuza un privilegiu, un aliment sau un drept.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii este una de deformare a realităţii percepută ieri, de dezicere de planurile măreţe care ne-au traversat fiinţa anterior şi de apropiere de o formă de deziluzie pe care ne-o construim singuri prin neapartenenţă, prin refuz, indiferenţă, lipsa de resurse. Succesul acestei zile va fi însă rezervat doar celor pregătiţi să se ridice deasupra maselor, doar liderilor. Aceştia sunt azi favorizaţi să sădească în minţile adepţilor idei care până la finalul anului vor prinde rădăcini.
Semnul de elevare, cel care ne-a încântat atât de mulţi ieri, este trecut în plan secund, este abandonat pentru o zi şi pus pe picior de egalitate cu lipsa de motivaţie sau despărţirile.
A aborda o despărţire pe un asemenea context este ca şi cum am ridica ancora pentru a ne lăsa în derivă barca. Furtunile anului 2012 sunt dese şi distrugătoare, tocmai de aceea golul de acum trebuie să ofere o o zi de lene şi nimic mai mult, iar deziluzia doar o uşoară melancolie. Fără a ne stabili aceste obiective, fără a ne mobiliza fiinţa în această direcţie, vibraţiile astrelor ne vor duce barca în mijlocul unui proces de transformare periculos pentru integritatea personală.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva această zi pentru odihnă activă. Abordarea tehnicilor de vizualizare, de meditaţie, de visare activă, de somn conştient sunt cele mai indicate. A cobora azi nivelul spre tristeţe înseamnă a ne vinde unei surse de Putere care nu poate reclădi nimic decât după ce distruge totul.

5 thoughts on “30 ianuarie – 5 februarie 2012

 1. doina.pascal spune:

  30 ianuarie
  „Oameni buni, nu vă lăsaţi păcăliţi de structurile organizatorice nici când au şi nici când nu au ce să ofere, pentru că ele sunt menţinute, nu de contribuabilul comun, ci de o structură şi mai mare situată din ce în ce mai aproape de vârful piramidei.”

  Ce să ceară oamenii din piaţă?…să cerară înţelepciune pt conducători şi un om a lui Dumnezeu. Ţara are nevoie de oameni noi, creştini şi naţionali.
  La fel ca şi celelalte state din Europa răsăriteană avem un singur căpăstru, suntem mânaţi …noi nu avem niciun drept, nicio personalitate, nu avem prestigiun…
  Parintele Justin despre revoltele din Romania din ianuarie 2012
  http://www.stelian-tanase.ro/sa-stam-de-vorba/de-ce-nu-va-fi-revolutie-in-romania/

 2. doina.pascal spune:

  Scuze, aici aveţi link-ul
  Parintele Justin despre revoltele din Romania din ianuarie 2012
  http://www.youtube.com/watch?v=L90o_Nmq1w8&feature=youtu.be

 3. doina.pascal spune:

  http://www.stelian-tanase.ro/la-zi/regele-mihai/

  „Ele însele o surpriză, protestele din ultimele două săptămâni continuă să provoace surprize. Un sondaj IMAS, comandat de ziarul Adevărul, arată că regele Mihai se află acum pe primul loc în topul încrederii românilor, cu un procent de 36,6% faţă de 25, 7 în decembrie. În mai puţin de o lună, regele Mihai a urcat deci mai mult de 10 procente”….

  …„Versiunea care circulă este că machiavelicul Duda și liderii USL, sprijinit de Voiculescu cu Antenele sale, pun la cale o lovitură de stat. Beneficiari ar fi, deducem, liderii SL Ponta și Antonescu. Ei sunt adversarii înrăiți ai republicii dar mai ales ai lui Băsescu. În lipsă de altceva mai bun, se încearcă înlocuirea șefului statului cu regele Mihai. Acesta îi lasă tronul fiicei sale Margareta, dar de fapt Duda, complicele celor trei, va conduce. Cu asemenea zvonuri (lansate mereu în momente delicate), Băsescu capătă o statură eroică, de reprezentant al democrației. Îndemnul este – Fraților ieșiți să apărați republica și pe președintelele ei legitim! Regele Mihai pregătește o lovitură de stat sprijinit pe Opoziție (în subsidiar – aveți grijă să nu o votați! ).”…

  Unii analişti dar şi parapsihologi, astrologi văd posibilă o astfel de variantă, MONARHIA. Cu tot respectul, domnule Coşer ce părere aveţi, nu cumva ni se pregăteşte ceva?. La ora actuală ar fi posibilă reinstalarea monarhiei?. Dacă ar fi reinstalată ar fi benefică pentru România sau nu? Tare mă tem că aşa cum spuneaţi dvs: „Romania, incet, incet, risca sa treaca in patrimoniul altora. Intai suntem obisnuiti cu ideea, apoi agresati cu revendicari aberante, ca in final sa devenim musafiri in propria casa.”… „Pentru ca iubesc Romania ma declar dezamagit de ceea ce vad in jur si pentru asta nu ma lasa sufletul sa-i acuz pe romani, asta pentru ca, probabil, mecanismele care se mobilizeaza pentru aceste efecte sunt cu mult mai complicate decat incercam noi sa surprindem aici in cateva imagini.”
  Din ce în ce mai clar ni se conturează un astfel de tablou sumbru. Oare ce rămâne de făcut?

 4. Parerile mele despre politica (pentru ca am si asemenea pareri) nu vor fi inserate aici pentru ca eu nu fac politica. Parerile despre fenomenul social le-am formulat deja si, din prudenta pentru ca nu-mi doresc faima, publicitate sau alt spectacol ieftin, nu doresc sa le particularizez si nici sa le extind mai mult decat fac saptamanal.
  Romania este la rascruce de vanturi. Spun asta de cativa ani incoace, chiar de pe vremea cand geniile astrologiei romanesti prevesteau succes, prosperitate si dezvoltare sociala pentru tarisoara noastra, vanzand iluzii pe net sau in emisiunile tv. Preocuparea mea se indreapta spre poporul roman si mai putin spre statul roman. Nu ma intereseaza ce soarta are regele, in ce directie se intreapta vreun partid anume sau cat va rezista o anume alianta, ci care este pulsul popular. Aici se lucreaza mult, aici sunt localizate loviturile cele mai dureroase. Cred insa ca acest neam incercat de vreme nu si-a spus ultimul cuvant si mai poate aduce pe frontispiciul vietii sociale strategi buni care vor reusi sa duca nacela in care suntem cu totii pe un teren stabil, fara sa o disturga.

 5. doina.pascal spune:

  Mulţumesc frumos pentru răspuns d-le Coşer, mă luase valu şi, încet, încet pe nesimţite, teama. Mi-aţi reamintit de credinţă, un dar dumnezeiesc, adevăr şi virtute, de speranţă…”Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperamântul meu este Sfântul Duh”. Vă apreciez fff mult pt. profunzimea analizelor pe care le faceţi (din care am ce învăţa, de foarte multe ori mă regăsesc în ele), pentru bunul simţ şi modestia de care daţi dovadă. Să vă dea Domnul sănătate şi multă lumină în suflet!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.