26 septembrie – 2 octombrie 2011

Luni, 26 septembrie
Trecerea lui Mercur în Balanţă schimba multe din situaţiile săptămânii anterioare în mod negativ, la fel şi opoziţia Soare-Uranus ce se împlineşte în timpul nopţii, sau opoziţiei Junon-Lilith. Însă cel mai interesant aspect al zilei nu este nici opoziţia Soare-Uranus, nici opoziţia Junon-Lilith şi nici ingresul lui Mercur în Balanţă, ci sextilul lui Saturn direct cu Capul Dragonului, aspect de o mare importanţă pentru societate, pentru existenţa individuală, pentru devenirea fiinţei şi împlinirea aspiraţiilor.
Mercur în Balanţă este semnul că negaţia, elementul definitoriu al acestei zodii, se conturează în idei şi expresii, în demersuri sociale cu caracter selectiv, într-o eficienţă relaţională care poate ascunde deficitul de informaţie sau caracterul superficial al demersurilor în care se implică. Se spune că în această zodie Mercur instigă la simţul culorii, al formei, la gust pentru artă, pentru frumos, pentru elegantă, dar în acelaşi timp se poate construi un comportament care să nege toate acestea dacă avem de-a face cu un tip de educaţie restrictiv, în care televizorul este o tentaţie, fardurile un mod de a dezlănţui senzualitatea, iar vestimentaţia bogat colorată o manifestare imorală îndreptată împotriva credinţei sau a conceptelor spirituale. Predispunând la oscilaţie permanenta influxurile Mercur în Balanţă lasă uşor impresia de indecizie sau de preocupare exclusiv materialist, de pas înapoi, de ezitare sau de ascundere a acestora prin indiferenţă ori detaşare. Este adevărat că planetele în Balanţă devin rafinate şi distinse, însă componenta educaţie, adică etalonul la care tind mereu să facă apel, ne indică nouă care este materialul ce va fi sculptat şi ce este considerat balast. Discernământul nu vine din acest semn şi tocmai de aceea experienţele anterioare, până pe 13 octombrie când Mercur va trece în Scorpion, nu ne vor folosi decât să îmbrăcăm ideile cu explicaţii, dar nu să ne dezvoltăm din punct de vedere social şi nici personal. Aşa după cum se poate înţelege tranzitul lui Mercur prin Balanţă, de altfel şi foarte rapid, prea rapid de a lăsa urme stabile în modul cum apreciem lumea sau în tipurile de relaţii asupra cărora ne îndreptăm atenţia, ne aduce mai curând modalităţi de supravieţuire, ne oferă câteva etaloane, specifice altor tranzite, de care se va prinde şi care ne va salva de forţa distrugătoare a vântului astral, manifestat într-un mod dinamic şi agresiv în această săptămână.
Opoziţia Soarelui cu Uranus şi careul pe care Luna îl împlineşte cu Axa Dragonului va fi perceput ca o luptă împotriva valorilor personale, ca o desconsiderare faţă de tot ceea ce s-a constituit ca etalon de moralitate şi evoluţie, faţă de tot ceea ce ne-a plăcut să facem, să mâncăm, să folosim ca vestimentaţie pentru corp sau spirit. Ruptura apare brusc, fără avertismente, fără elemente ajutătoare pe care citindu-le să putem controla ceea ce ni se întâmplă, fără a avea nici cea mai mică informaţie despre ceea ce vine spre noi. Modul cum ni se va părea că se mişcă evenimentele va inspira teamă, refuz de a lucra, refuz de a primi ajutor, refuz de a accepta un sprijin şi deopotrivă de a oferi soluţii viabile. Nu ne hazardăm deloc dacă vom pune pe acest aspecte un vârf al declinului, o dovadă a degradării condiţiei umane, una care va face referire la familie, valorile tradiţionale. Şi ca un paradox, deşi puterile ne părăsesc suntem invitaţi să facem dovada lor, să facem dovada eficienţei, să muncim pentru a umple un gol, să acoperim un deficit de sistem, să ascundem caracterul bizar al eşecului şi efectele sale în cascadă.
Aceste informaţii, în comparaţie cu tot ceea ce am avut ocazia să experimentăm de la începutul anului până acum, ne lasă indiferenţi, nu ne vor impresiona mai mult decât au făcut-o celelalte informaţii cu care am intrat în contact de-a lungul acestui an. Însă sextilul lui Saturn din Balanţă cu Capul Dragonului din Săgetător ne aduce un rost al acestor evenimente pe care nu l-am mai avut până acum şi care era programat în general pentru anul 2011 şi în special pentru această perioadă. Astfel, trăsăturile acestor aspecte, care se împlinesc azi, au fost active din 8 august şi se vor finaliza în preajma zilei de 8 noiembrie. În tot acest interval dinamica socială aduce la lumina informaţii prin intermediul confruntărilor, din descinderi de forţe, fiecare parte cu motivaţiile lor, ipostază în care vor fi mult mai bine percepute motivaţiile fiecărui participat faţă de reuşită personală sau socială.
Când Saturn şi Capul Dragonului sunt în sextil oamenii se simt motivaţi să facă gesturi categorice pentru a-şi îndeplini idealurile. Simt că adevărul este de partea lor, îşi pot explica mai bine motivaţiile intuitive cărora le-au dat curs anterior şi îşi gândesc fiecare pas pentru reuşită, fără să se intereseze dacă succesul lor nu atentează cumva la integritatea celorlalţi. Combinaţia dintre maturitate, gândire, discernământ şi ideal, menire, scop, privite prin intermediul sextilului, a armoniei gândurilor, dar luând în considerare că sextilul aduce o anume frânare impulsurilor, înţelegem că maniera prin care evenimentele vor fi scoase la lumină, ca reuşită în sine, conjuncturile sociale pe care le vom experimenta în valuri vă depinde mult de trăsăturile definitorii ale Săgetătorului. Dacă simţul dreptăţii ce ne vine din acest semn este atât de dezvoltat încât se poate îndrepta chiar şi asupra propriei persoane în egală măsură ca asupra celorlalţi, poate şi pentru a compensa imensa indulgenţă pe care Gemenii, semnul complementar, o au faţă de sine, nevoia atingerii unui ideal înalt, de a obţine o performanţă, de a ţinti punctul cel mai înalt de pe bolta cerească, de a fi în poziţia cea mai înaltă din ceea ce le poate oferi destinul. În felul acesta sextilul Saturn din exaltare cu Capul Dragonului din domiciliu ne aduce o ipostază magnifică, o formă de reuşită dezlănţuită într-un mod imbatabil. Acesta este momentul când un adevăr spus de a începutul anului a început să prindă contur, însă nu azi, ci în perioada 8 august – 8 noiembrie cât timp aspectul va fi activ sextilul.
Dacă privim înapoi, ultimul sextil dintre cele două au fost în 2004 (17.05), dar cu Saturn în exil participând alături de Lună şi Mercur la unul din punctele Vaporului – configuraţie care aduce un control puternic asupra situaţiei ce poate fi folosit ca modalitate de expresie. Interesant este că poziţia lui Pluton din 2004 este aproximativ aceeaşi cu poziţia lui NN de acum, că opoziţia lui cu Lilith din Gemeni a însemnat atunci modificarea unei opinii publice, demascarea unor informaţii, schimbarea direcţiei de valorificare a informaţiilor şi apariţia premisei unor schimbări calitative însemnate.
Anterior acestei poziţii, ultima dată când Saturn din Balanţă a fost în sextil cu Capul Dragonului s-a petrecut în 1981, când Axa Dragonului era pe Leu-Vărsător şi când a dezvoltat simţul creaţiei, nevoia de a manipula informaţia pentru putere, pentru a controla necontrolabilul şi a schimba ceea ce nu putea fi schimbat. Anul 1981, nu doar în ştiinţă, dar şi în politică a adus ipostaze sociale importante, momente de descindere socială într-un mod convenabil pentru istorie, adică util pentru cei mulţi.
Anul 1806 este însă anul când cele două s-au întâlnit din acelaşi poziţii ca acum, Saturn din Balanţă şi Capul Dragonului din Săgetător. Dacă ne gândim la efectele Revoluţiei franceze asupra zonei Haiti, Egipt, America Latină, desfăşurată în perioada 1791-1824, în care apar semne ale schimbărilor sociale susţinute de acest mare Moment al istoriei, faptul că se asociază abolirea sclaviei cu independenţa de stat, nu reprezintă decât întruchiparea ideală a ţintelor impuse de zodia Săgetător, prin intermediului lui Saturn aflat în Balanţă în una dintre cele mai favorabile expresii ale sale. La vremea aceea, cea mai favorabilă expresie era aceea a libertăţii sociale ce nu putea fi înfăptuită decât printr-o consonanţă cu idealul de grup, cu statul.
În vremurile pe care le trăim, când sclavia are alte forme de expresie, când bogaţii nu mai au titluri nobiliare, ci eticheta unui produs de care noi consumatorii suntem dependenţi, desprinderea de vechile structuri, de formele de îngrădire a libertăţii va întâmpina o opoziţie teribilă în Luna neagră, care opunându-se din zodia complementară aduce lui Saturn din Balanţă prea multă confuzie şi teamă în faţă schimbărilor sociale majore. Deşi semnele unei reorganizări dau un sens pozitiv frământărilor sociale, multe din relaţiile sociale stagnează sau se desfăşoară într-o zonă necunoscută opiniei publice. Judecând după faptul că în 1806 ciclul Uranus-Pluton, denumit şi ciclul războiului, era în fază descrescătoare, deşi îndeplinea condiţiile necesare finalizării unor etape, deci un moment bun pentru a schimba un sistem, indiferent de consecinţe, acum, ciclul războiului început în 1965, prin conjuncţia celor doua din 9 octombrie, se află în faza ascendentă, deci sextilul Saturn-NN devine un subsidiar pentru alte evenimente astrale, ce se vor consuma în viitor şi care vor preschimba actuala faţă a mapamondului. Dacă pentru ipostaza 1806 a fost relativ simplu ca evenimentele să se desfăşoare spre a revaloriza independenţa şi exprimarea personală a individualităţilor, acum ne confruntăm cu un fenomen care pentru împlinire are nevoie de mai multe etape. Structura administrativă este cea care va trebui trecută prin schimbare şi, prin noua formă de organizare, se va descinde la un proces de epurare etnică, izolare a elementelor negative, gruparea pe zone sau aplicarea unor strategii menite să strămute, ca în chirurgie, elementul negativ pentru a salva organismul. Ciclul ce include etapa 1806 a fost iniţiat în 1710 prin conjuncţia celor două planete pe gradul anaretic din Leu, iar etapa 2011 se consuma în cadrul ciclul început în 1965 cu conjuncţia celor două planete în Fecioară, iar comparaţiile ori similitudinile între cele două referitoare la devenirea societăţii umane şi preschimbarea structurilor administrative se opresc aici.
Pe acest fond opoziţia Junon-Lilith are rolul de substanţă de contrast. Ea nu va rupe de la sine nicio alianţă, pentru că nu va avea o putere de distrugere mai mare de câtă forţa de coerciţie are sextilul Saturn-NN. Este, de altfel, un element pozitiv, poate unul din puţinele din anul acesta care ne spune că toate au un final pozitiv, chiar dacă nu şi pentru noi, chiar dacă poate nici nu vom mai trăi în vremurile acelea pentru a le vedea. Viaţa are un curs sinuos şi pe lângă existenţa individuală, care se desfăşoară după legi karmice personale, pe care le ducem cu noi de la o existenţă la alta, multe le consumăm şi le lăsăm aici în aşteptarea unei alte întâlniri cu societatea pentru o nouă etapă de purificare, pentru o nouă dezvoltare personale, pentru o nouă încarnare. Avem deci obligaţia de a participa cu implicare totală şi cu toate elementele pozitive pe care le avem pentru a da şi celorlalţi dreptul la o etapă fizică de cunoaştere aşa cum noi, la rândul nostru, am beneficiat de acest privilegiu. Ideea de sacrificiu nu intră aici în discuţie, ci doar aceea de determinare, respect şi muncă.
Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aminteşte azi ce vremuri trăim, ce efort intens de voinţă şi cunoaştere trebuie să facem pentru a ne menţine pe poziţie, cât de multă energie trebuie să consumăm pentru a ne integra în noile structuri, cât de multă atenţie trebuie să avem pentru a nu ne desprinde şi apoi pluti în derivă fără a avea un rost sau a ne dezvolta câtuşi de puţin.
Vibraţiile pe care această zi le conţine sunt cu mult mai importante decât evenimentele personale care se vor consuma acum şi prin ele disputele personale, formele de revoltă nu vor mai reproduce aceeaşi schemă ca în 1806, pentru că baza acum este alta. Independenţa a fost obiectul de atunci, cea personală, prin abolirea sclaviei, a feudalismului, prin anularea titlurilor nobiliare şi prezentarea omului prin ceea ce este el ca individualitate, nu prin grupul de apartenenţă sau prin statutul pe care îl poate avea la un moment dat. Acum nu se mai potriveşte nici dezideratul şi nici stadiul transformărilor nu mai este similar celui de acum 200 de ani. Tocmai de aceea, păcăleala pe care Lilith o lansează este aceea dată de noile forma de asociere. Sub deviza „împreună suntem mai puternici” se va iniţia o strategie de fuziune socială, de reaşezare pe zone mai întinse fără a observa că inamicul de această dată nu este în exterior, ci în interior, prin ceea ce întreţinem noi, prin frica de puţin, sărăcie, prin frica de deposedare a ceea ce ne întreţine acum un mod aberant de trai.
Într-un cadru personal ziua este complicată de nepotriviri de caracter, de refuzuri, de schimbări ale direcţie, reindexare, reinventare, de schimbare a asociatului, de întoarcere din drum, însă toate acesta făcute pentru un scop bun de a perfecţiona metoda, de a obţine o mai mare eficienţă în demersuri sau de a câştiga într-o confruntare. Ţinta pe care ne-o vom stabili va fi însă foarte mare, foarte sus şi trebuie să ne aşteptăm ca pentru asta să ne sacrificăm întregul spectru al percepţiilor sau întreaga energie de care dispunem.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne împăca azi cu destinul personal. Multe din cele care nu ne plac sunt reziduuri, pe unele le-am creat pe altele le-am preluat din jur, însă a trăi cu ele înseamnă a ne hrăni structuri moarte sub falsă impresie că ne sacrificăm pentru un ideal. Scopul vieţii este acela de a perfecta, iar dacă prin existenţa comună sau de avangardă, prin faptele obişnuite sau stranii nu reuşim să îmbunătăţim calitatea vieţii înseamnă că nu avem un scop mai înalt decât stadiul în care suntem şi nefixându-ne un astfel de deziderat nimic nu ne va trage în sus, ci dimpotrivă.

Marţi, 27 septembrie
Aspectelor de ieri li se adăugă azi opoziţia lui Mercur cu Uranus şi nu oricum, ci chiar pe Lună nouă, moment de mare importanţă pentru dimensiunea personală a vieţii.
Când Mercur şi Uranus sunt în opoziţie oamenilor le este diminuată puterea de înţelegere, abilitatea de a lucra cu noţiunile, limbajul se simplifică, iar replicile au în ele o doză de răutate gratuită greu de controlat. Pornind de la această modalitate complicată de a relaţiona se ajunge relativ uşor la a se considera că duritatea şi atitudinea care bruschează sentimentele sunt elemente absolut justificate pe care orice om le foloseşte atunci când sănătatea îi este afectată, când cineva din anturaj nu ţine cont de acest lucru şi când, pe deasupra, este şi ignorat orice autor pe care l-ar putea cere.
În acest context, Luna nouă plasează această dispunere negativă de forţe pe axa caselor III-IX ceea ce va aduce disfuncţii în sistemul educaţional, complicaţii legate de deplasări, sistemul de comunicaţii sau aplicarea unui proiect. Aripile de pasăre, configuraţie responsabilă de înclinarea spre creaţie, spre valorificarea unui talent, spre a comunica în scris sau prin vorbă ceea ce mentalul, gândirea elaborează. Punând aceste elemente personale, de creaţie, de deschidere, pe acelaşi nivel cu tulburările de comunicare, lipsa de coerenţă, uitarea sau refuzul de a folosi judecat pe un instrument de lucru, îi va pune pe oameni în mare dificultate. Totuşi, nimeni nu se poate sustrage gândirii, chiar dacă ea se va situa la cote minime, aşa cum se întâmplă cu sentimentul sau cu voinţa şi folosirea ei în dizarmonie relaţională aduce efecte negative în plan social, devitalizare, confuzie, suferinţă.
Ceea ce este special în Luna nouă din Balanţă de anul acesta vine din modul cum se va integra o sancţiune, o restricţie pusă pe picior de egalitate cu modul cum este consumată o sumă de bani, cum este valorificat un obiect sau cum este pus în valoare un talent. Cu Pluton planeta focar al careului în T cardinal din casa I orice demers va avea susţinere şi el va fi stimulat spre a se împlini. Din nefericire, contextul astral nu ne ajută să alegem între bine şi rău, nu ne dă discernământul necesar şi nici nu ne lasă să înţelegem asta din rezultate. Binele va fi astfel amestecat cu răul şi sub apelativul de „bine” sau sub cel de „rău” se va găsi tot ceea ce ne va face plăcere, tot ceea ce ne va incita simţurile, tot ceea ce ne face fericiţi, tot ceea ce ne ajută, nu ceea ce ne ne conferă stabilitate în perspectivă.
Astfel în următoarele 30 de zile pornind de la aceste confuzii de ordin interior, pe spaţiul public mulţi vor căuta să-şi adjudece cât mai multe avantaje, să agaseze moralitatea, bunul simţ, integritatea fizică pentru a-şi oferi sieşi bunăstare şi succes. Această formă de descindere doar seamănă cu supravieţuirea, dar nu este pentru că acum se va proceda aşa pentru că se doreşte mai mult, se cere mai mult, se aspiră la mai mult decât merită sau poate înţelege ori duce.
Prin urmare, 27 septembrie ne va abandona unei forme stranii de uitare astrală care, celor raţionali, educaţi, care nu-şi trăiesc viaţa doar prin plăcere şi încântare, le va inspira haos. De data aceasta nu este haos, ci doar absenţa discernământului moral, cel care îi face pe oameni să nu-şi îngrădească unii altora liberul arbitru. Dacă din opoziţia lui Mercur cu Uranus oamenii se vor alege cu injurii, capete sparte şi bani mai puţini în buzunare, opoziţia pe care Luna nouă o primeşte de la Uranus pe axa Berbec-Balanţă va agresa la modul amplu tot ceea ce implică spirit estetic, justiţie, comunicarea unei sancţiuni, verdict ca şi cum vinovaţii au voie să umble liberi pe stradă, iar cei care nu au săvârşit nicio infracţiune să se ascunde în casă de teama poliţiei.
Amploarea evenimentelor care se iniţiază acum va atinge un moment de maximum la Luna plină din Balanţă de pe 12 octombrie 2011 când abuzurile cu substrat material de acum, desprinse din relaţia de trigon iminent dintre Neptun şi Saturn va primi atunci şi influxurile altor planete (Mercur, Junon), chiar şi a Soarelui, la o toleranţă a unghiului foarte mare, ceea ce va însemna o pedeapsă, ca soluţie, prin identificarea unui ţap ispăşitor.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza de luciul iluzoriu al şansei de azi pentru că nu se ştie cine va fi peste două săptămâni sacrificat şi oferit ca exemplu pentru că atunci la fel ca şi acum va pluti în aer o formă de inconştienţă ascunsă prin agresivitate, lipsă de control, boală, neputinţa de a ţine un secret.

Miercuri, 28 septembrie
Azi Soarele şi Mercur, înainte de a ridica împreună o conjuncţie la grad perfect ridică pe rând câte un careu cu Pluton. Luna, în ultima zi de Balanţă, trece prin conjuncţiile cu Venus, Saturn şi respectiv Junon, opoziţia cu Lilith şi sextilul cu capul Dragonului, mediind tendinţa Nodurilor şi aducând zilei o notă în plus de instabilitate.
Chiar dacă Soarele şi Mercur sunt în conjuncţie, faptul că primesc un careu de la Pluton ne spune că ne vom alege prost momentul de a vorbi, clarifica anumite lucruri, de a acţiona într-o anumită direcţie, pentru că ceea ce vom afla sau lucrurile cu care vom intra în contact vor fi atât de agresive încât să ne inspire frică.
Ziua de 28 septembrie este o zi de frică. Mulţi pe această teamă o vor numit grijă, suspiciune, încordare, stres, dar în realitate fiecare se va teme acum să nu piardă o poziţie socială importantă prin subminarea autorităţii, printr-un gen de gafă sau replică aruncată în mod necontrolat, să nu se degenereze o tensiune deja existentă şi să se apeleze la justiţie, la avocaţi sau poliţie pentru soluţionare.
Din capul locului, ziua de 28 este o zi de tensiune şi oricât de mult ne-am dori să ne controlăm, de la sine nu ne va veni liniştea. Cuvinte ca „pur”, „puritate”, „urmaş”, „modă’, „acceptare”, „expansiune” vor tulbura mult şi vor scoate la lumină cele mai periculoase explicaţii raţionale dezvoltate împotriva lor. În absenţa careurilor care ne transformă în combatanţi, conjuncţie Soarelui cu Mercur ar fi fost extrem de binefăcătoare pentru echilibrul psihic, sănătatea fizică, pentru relaţiile socio-profesionale sau pentru cercetarea spirituală.
Cei mai mulţi vor acţiona pentru că vor avea impresia că nu sunt ajutaţi, că sunt abandonaţi în momentele cele mai importante, că sunt folosiţi ca momeală pentru personaje periculoase şi că nu sunt deloc protejaţi în faţa fatalităţii vieţii. În aspectele avansate, unghiul îmbracă forma violenţei fizice, a luptelor în ring, pe stradă, a agresiunilor în propria locuinţă sau a marilor descinderi sociale ca efect al unor planuri făcute chiar din prima zi a săptămânii, când Saturn şi Capul Dragonului şi-au împlinit la grad perfecte sextilul.
Prin urmare, 28 septembrie este o zi severă. Indiferent că este vorba despre contactul cu duritatea verbală sau cu cea fizică, că suntem deposedaţi de ceea ce ne întunecă mintea prin posesiune, de ceea ce nu putem să protejăm, nu suntem destul de puternici să folosim pentru binele celorlalţi, tot ceea ce implică replică sau gest obţine ca efect o nemulţumire.
Având nemulţumirea ca element comun, dar că mobil nevoia de a ieşi în frunte, de a crea, de a gândi în profunzime, de a căuta în locuri ascunse, de a da viaţă unei forme deranjante de curiozitate, înţelegem că în două parte a zilei, când aceste aspecte se vor consuma, cu cât ne apropiem de miezul nopţii, cu atât tensiune va fi mai intensă. Cu mai puţin de o oră înainte de miezul nopţii, când Soarele şi Mercur vor fi în conjuncţie, pentru că toată ziuă ne-am ţinut în tensiune şi ne-am supărat până şi pe direcţia vântului sau lumina soarelui, înţelegerea ce survine acum ne oferă multiple argumente în favoarea acestui comportament.
Ştiind care este cursul natural al influxurilor este firesc să ne folosim energia pentru a contrabalansa această tendinţă. Tocmai de aceea recomandarea merge spre a ne controla azi foarte mult orice impuls gândindu-ne că nu reprezintă realitatea, ci doar o parte din adevărul total. Nefiind întreg, acest adevăr poate fi relativ uşor considerat minciună, cu atât mai mult dacă el instigă la iritare, nervozitate, comportament antisocial.

Joi, 29 septembrie
Trigonul Lună-Neptun este un semn de înţelegere subtilă, de sensibilitate, de inspiraţie şi intuiţie, însă nu este semn de maturitate şi nici de discernământ. Tocmai de aceea în prima zi de Scorpion (Luna în Scorpion), severitatea cu care se trece de la emoţii la spirit practic este încărcată de duritate. Se ştie că în Scorpion, Luna nu prea face concesii de dragul celorlalţi, ci doar de dragul său şi pe cât de multă duritate predispune atunci când omul nu trebuie să se abată cu niciun chip de la cale, pe atât de indulgenţă este atunci când dragostea îi înmoaie sufletul. La fel, se ştie că dragostea ce vine dinspre Scorpion este ca floarea rară, cu cât e mai rară cu atât este mai frumoasă şi mai rezistentă la intemperiile vremii. Totuşi, doza de negativitate ce ne vine dinspre Scorpion atunci când este îndreptată împotriva propriilor metode, atunci când se autoreflectă în metodele de lucru sau în instrumente este un element de auflagelare şi toate acestea îi duce spre interior. În cazul fiinţelor superioare această călătorie spre interior, singurul traseu pe care merge fără să-l poată desfiinţa cu săgeţile lor acide, devine un mijloc de a sări etape, de a obţine acea transformare pe care mulţi o obţin prin moarte şi renaştere periodică. Acest semn de elevare pe care îl indică Scorpionul pentru că porneşte de la negaţie, otravă, conflict, contracţie, ambiţie rece şi ajunge la împăcare cu sine şi compasiune, este azi absent din schema astrală. Faptul că întâi trecem prin trigonul Luna-Chiron, sextilul Mercur-Marte, sextilul Luna-Pluton şi sextilul Venus-Capul Dragonului, abia apoi careul Luna-Marte şi opoziţia Luna-Jupiter, înţelegem că traseul evolutiv este inversat şi tentaţia victoriei, atât de periculoasă pentru evenimentele ce vin din Scorpion, ne va acapara în totalitate.
A beneficia de confirmarea gradului de analiză pe care îl aplicăm anturajului, de aprecieri la adresa nivelului de cultură, profesionalismului, apoi de a descoperi că de fapt elementul care ne aduce succes este uşor de obţinut este o tentaţie care ne depărtează de efort, muncă, seriozitate, chiar de respectul faţă de creaţie.
Dacă sextilul lui Mercur cu Marte ne aduce o formă de gândire îndreptată spre autoexprimare, punând totul pe seama personalităţii, fără a ne asuma răspunderea expresiilor, ideilor, ci doar de a pune preţ pe modul cum sunt ele valorificate, sextilul lui Venus cu Capul Dragonului ne aduce beneficii fără să facem efort direct. Acesta este semnul norocului, a beneficiilor care ne parvin uşor şi simplu, prin vorbire, prin contact, prin creaţie, prin rafinament, fără să fim obligaţi să trecem prin etape intermediare, acelea în care ni se testează încrederea, rezistenţa la efort, credinţă.
Prin urmare, 29 septembrie este o zi de mare determinare. Azi putem să fim păcăliţi cu bucurii pe care nu ni le-am dorit în mod direct, cu beneficii pe care nu le-am cerut sau cu drepturi pe care nu prea ştim să le valorificăm. Gândirea şi voinţa, acţiunea şi nonacţiunea sunt azi într-o consonanţă plăcută.
Mulţi vor aprecia azi viaţa uşoară, beneficiile unui trai foarte simplu pentru că oricum încercările de natură spirituală sunt departe de a le produce vreun fior. Asta nu înseamnă că sunt vinovaţi, că se situează pe o poziţie dizgraţioasă, ci înseamnă că ambiţiile lor se situează la nivelul stadiului de consumator şi că oricât de elevate le par ideile, oricât de bine îşi disimulează lipsa de profunzime, faptul că au cedat tentaţiilor de a se bucura de nimicul care străluceşte ne dezvăluie nivelul nu prea strălucit pe care îl au. În felul acesta putem înţelege pildele lui Iisus cu Fericile şi doar aşa putem integra beneficiile rafinamentului moral în schema unui noroc trecător pe care viaţa, în multiplele sale meandre, ni le oferă necondiţionat.
A parcurge, prin Scorpion, traseul de la beneficiu la nemulţumire înseamnă a ne situa pe arcul descendent al evoluţiei. Nu se ştie care este motivaţia acestui proces, dar el se manifestă la fel de pregnant aşa cum se manifestă negaţia în cazul Balanţei sau performanţa în cazul Săgetătorului.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri puţin asupra profunzimii lucrurilor şi de a ne întreba dacă rostul acestui univers infinit este acela de a produce fiinţe muritoare lipsite de putere sau profunzime. Dacă descoperim prin asta un element misterios care animă viaţa înseamnă că bucuriile de carton ale acestei zile nu ne vor atinge şi putem fi chiar şi numai pentru noi înşine stâlpi ai autocunoaşterii şi înţelepciunii.

Vineri, 30 septembie
Ultima zi a lunii septembrie ne-o aduce pe Venus în conjuncţie cu Saturn, iar pe Marte în sextil cu Soarele, activând astfel o trăsătură complicată a tranzitului Solar, aceea de a-şi nega propria avere pentru a se preschimba într-o fiinţă rafinată şi distinsă.
Când Venus şi Saturn sunt în conjuncţie, într-un semn în care ambele planete se simt bine, Venus este în domiciliu, iar Saturn în exaltare, se constată o eliberare masivă de energie, dar nu pentru a constrânge, ci pentru a detensiona, destresa, destinde într-un mod plăcut şi constructiv. Dacă în Balanţă, Venus vine cu prospeţimea organică, cu subtilitatea gesturilor, cu eleganţa limbajului, toate combinate într-o armonie specială, ce ne duce cu gândul la perfecţiunea spiritului şi strălucirea desăvârşită a zeilor şi zeiţelor, Saturn în acest semn ia înfăţişarea unui bătrân realizat, care nu mai este consumat de chinurile progresului său, care a atins stadiul suprem al elevării sale şi îşi permite să se delecteze, în mod obiectiv, în tot felul de preocupări, fără să le influenţeze în vreun fel. Combinaţia celor doi, dar numai în această ipostază, este semnul unei supreme realizări. Numai că Venus, în acest context, având şi o relaţie de opoziţie cu Lilith va face ca această asociere cu Saturn să fie imperfectă şi asta înseamnă că înţelegerile între frumuseţe şi experienţă nu vor da rezultate, iar bucuriile nu vor fi nicidecum întregi.
Pentru a compensa această neputinţă, această nesincronizare sau acest mister negativ care se ridică între Venus şi Saturn, oamenii se vor lăsa antrenaţi de dorinţa de acţiune, de nevoia de competiţie, de a se relaxa în aer liber, prin activităţi plăcute, printr-un gen de activitate care incită simţurile, produce plăcere şi încântă.
În felul acesta 30 septembrie devine o zi plăcută, dar incapabilă să împlinească momentul de graţie, ipostaza unică a acestui an în care să ne ridicăm, fără prea mare efort, ci doar prin sinceritate şi alegeri totale, deasupra condiţie de fiinţă suferindă.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne oferă privilegiul relaxării, beneficiul de a ne simţi bine în casă, în grupul de prieteni sau de a ne simţi confortabil pur şi simplu. Mulţi nu-şi vor pune problema de unde le vine binele, cum de se simt confortabil cu acele probleme nerezolvate în zilele anterioare, sau în ansamblu cu propria viaţă.
Într-un alt registru, prin relaţiile dintre grupuri, influxurile astrale ale acestei zile ne simplifică mult evenimentele. Cei care şi-au programat întâlniri dificile azi, care doresc să discute în termeni elevaţi, care au nevoie de atenţie maximă din parte auditoriului şi apoi să primească şi un feedback realist pot comporta un succes major.
Condiţia esenţială a acestei zile şi, în acelaşi timp recomandarea, este aceea de a nu risipi o şansă prin lăcomie, de a nu ne hazarda prin a cere mai mult, ci de a ne menţine într-o zonă a bunului simţ şi de a profita de energia pozitivă care ne inundă.

Sâmbătă, 1 octombrie
Prima zi de Săgetător (Lună în Săgetător) este ca şi ziua anterioară dependentă de un element de detaliu. Chiar de dimineaţă, înainte de a-şi schimba semnul, Luna împlineşte un careu cu Neptun şi asta înseamnă că întreaga zi ne va consuma un gând, o idee fixă, o imagine pe care nu ne-o putem scoate din cap şi nici nu ne-o putem sublima într-o altă preocupare.
Intrând în Săgetător cu o asemenea predispoziţie, Luna ne va convinge că este important să ne ascundem sentimentele, să nu ni le împărtăşim auditoriului, să nu ne deschidem sufletul în faţa nimănui şi nici să nu ne facem planuri că măcar în viitorul apropiat vom discuta cu cineva despre asta. Aglomerându-se în special pe segmentul Berbec-Balanţă, dar în parte superioară a zodiacului, nemulţumirile vor avea pentru fiecare în parte o explicaţie solidă. Nu vom veni cu explicaţii gen „Aşa simt şi nu ştiu de ce!” pentru că imaginea reprezintă o frântură dintr-un episod pe care nu putem să-l uităm.
În acest context, fixaţia ne poate motiva să lucram mai mult, să ne schimbăm atitudinea faţă de anumiţi oameni, să fim mai disponibili, fără mofturi, fără pretenţii şi înclinaţi mai mult să ascultăm opiniile celorlalţi decât propria opinie înşirându-se în multiple variante.
Trigonul Lunii cu Marte împlinit în a doua parte a zilei şi apoi sextilul luminariilor ne duce pe un tărâm corect. Pe aceste influxuri ne regăsim liniştea şi piesele lipsă din schema pe care am frământat-o în gânduri toată ziua. În acest moment vom considera că a fost o fază, un moft, un episod care a trecut, însă nu este aşa.
Prin urmare, ziua de întâi octombrie ne loveşte cu o schemă veche pe care nu o putem integra într-un mecanism nou. Nu putem să ne adaptăm schema veche, modul vechi de a gândi şi simţi, revoltele de altădată, reproşurile şi chiar obsesiile din trecut la noile modalităţi de manifestare, la noile scheme de comportament, la noile relaţii, la nou mod de comportare al oamenilor.
Schimbările nu sunt majore, ci minime, dar chiar şi aşa, nu vom putea să ne adaptăm la noile scheme sociale cu aceleaşi expresii, cu aceleaşi idei fixe şi cu aceleaşi texte. Ziua nu ne îndeamnă spre schimbare, dar ne arată că universul apreciază schimbarea oricât de mică este, că relaţiile cu ceilalţi, acum trebuie să se ajusteze după schemele de acum, adică luând în calcul, şi respectând asta pentru că, poate, cei din jur, între timp s-au schimbat.
Evenimentele acestei zile nu au însă nimic nou şi nici nu ne dorim o schimbare pentru că oricât de bine ne-am simţi de dimineaţă, repetând aceeaşi idee fixă obosim. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de acea parte a rugăciunii Tatăl nostru în care rugăm Divinitatea să ne ierte greşelile după măsura iertării pe care o aplicăm celorlalţi.

Duminică, 2 octombre
Azi se împlineşte opoziţia pe care Venus şi Luna neagră au tot construit-o în ultima vreme. Înainte de a ne confrunta cu momentul de vârf al acestei vibraţii, Luna împlineşte un sextil cu Mercur şi trece prin conjuncţia cu Capul Dragonului iniţiind un nou ciclu draconitic.
Având şansa de a se iniţia ciclul draconitic în aplicaţia opoziţiei Venus-Lilith o vom considera pe aceasta ca un prim eveniment al ciclului, nu ca un element care a intervenit informaţional la formarea să.
În acest moment zodia Balanţa este deosebit de încărcată şi primeşte opoziţie de la Luna neagră din Berbec, ceea ce înseamnă că rezonanţA mesajelor ce ne vin din această axĂ este puţin distorsionată, că oricât de negativă ar fi agresivitatea, spiritul combativ sau negativ, atunci când o compari cu obsesia dreptăţii, a schimbărilor pe baza exclusivă a regulilor, fără pic de implicare afectivă, te simţi îndreptăţit să înclini spre păcat, greşeală, dizarmonie invocând motivul umanului: „Măcar aşa ştiu că trăiesc”, „Nu vreau să fiu robot” Ş.a.m.d.
Marcajul de pe zodia Balanţă aduce o doborâre a limitelor prin adaptare şi luând în considerare cuiul din talpă, adică Lilith, multe din cele ce se vor decide în aceasta perioadă, chiar azi, ce sunt bune în forma în care se prezintă acum, vor fi ajustate în timp pentru a conveni celor puţini. Nu cred că este cazul să ne mai mirăm de acest fapt pentru că trăim într-o societate în care cei puţini fac regulile pentru că profită de lipsa de fuziune a maselor şi cu cât grupul este mai mare cu atât este mai greu de găsit un consens, iar fără consens decizii delicate de grup sunt amânate sau adoptate într-un mod impracticabil.
Contextul planetar al zilei de azi ne aduce la lumină valorile oscilante ale conceptului de echilibru, aşa cum îl înţelegem noi. Balanţa, aşa cum învăţăm din manualele de astrologie, aduce în zodiac mesajul echilibrului. Ea îşi dedică întreaga structură pentru a lucra cu noţiunile, cu evenimentele şi pentru fiecare dintre acestea ea are de partea cealaltă o contraparte. În situaţia în care braţele sale sunt inegale, când relaţiile sociale, încurajate de anumite predispoziţii planetare le înclină, apare în mod indubitabil procesul de creare a problemelor. Sextilele pe care Luna le face cu planetele din Balanţă indică rezonanţa majoră a acestor frământări, complexul major al factorilor sociali generatori de dizarmonie asupra cărora mulţimea în sine nu poate găsi o soluţie. Abia în 7 octombrie când Luna va fi în sextil cu Lilith şi trigon cu planetele din Balanţă vom fi în stare să integrăm o parte din soluţiile de acum şi să le urmărim rezultatele, numai că atunci Venus se va afla la limita maximă a toleranţei în opoziţia cu Lilith, deci soluţiile ar viza mai mult probleme ce apar atunci, pe loc, sau în răstimpul de aproximativ o săptămână între cele două momente.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce o formă de revoltă pe care omul obişnuit nu o poate înţelege. Responsabilitatea faţă de procesul social produce în individ o schimbare profundă care poate aduce uneori schimbarea agresivă a polarităţii: cel care a lucrat pentru binele ţării se poate întoarce brusc împotriva statului şi îl poate negat datorită confruntărilor de tip personal nu cu grupul, ci cu cel care conduce grupul. Cel care se responsabilizează pentru grup obţine printr-un proces subtil dreptul de a migra de la o zodie la alta, de la un centru de putere la altul, de la a se integra în fluxuri secundare pentru a le face prioritare, la situaţia în care nu poate să se substituie pe sine în proces. La cel mai mic semn de egoism el se va comporta ca zodia Balanţă întinzând braţele şi punând greutăţi egale pe ambele pentru a cântări. Când nu va avea ce pune într-unul din talere el îşi va construi situaţii, probleme, va invoca roluri mesianice, îşi va victimiza familia, prietenii şi se va rătăci uitând de unde a plecat şi unde trebuie să ajungă.
Acest fenomen relativ simplu, pentru un ocultist, se va manifesta azi printr-o provocare, printr-o tentaţie de ordin personal care îl va devia pe individ de la scopul pentru care acţionează. Nu va fi important pentru grup că datele problemei se schimbă, că asocierile se rediscută, că prieteniile se rup şi se leagă altele, ci va fi importantă nouă poziţie pe care o va avea cel în cauză.
Judecând după tipul de predispoziţie pe care oamenii o vor lua în serios azi este mai mult decât limpede că tot schemele clasice dau rezultate şi că proverbul „prostul dacă nu e şi fudul, nu e prost destul” este şi azi cât se poate real.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti cine suntem şi pentru ce lucrăm, de ce suntem membri ai unui grup, de ce suntem prieteni cu anumiţi oameni. Toate acestea, atât cât ni le putem explica sunt elemente de progres, scheme de gândire pe baza cărora individul participa la procesul de transformare socio-profesională. El nu ştie că până când nu se erijează în lider de opinie toate acestea îi vor fi arhisuficiente pentru a evolua în grup şi tocmai de aceea momentul luciferic al acestei zile apare când vom considera că „unele animale sunt mai egale decât altele”, ceea ce poate deveni secunda magnifică a decăderii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.