26 martie – 1 aprilie 2012

Săptămâna 26 martie – 1 aprilie este plină de contradicţii, de predispoziţii care în definiţiile standard conţin alte mesaje decât cele pe care le vor oferi cu atât de multă generozitate în acest interval. Chiar din prima zi, Junon intră în mers retrograd şi va sta aşa până pe 17 iulie, iar joi Soarele şi Pluton, va aduce în chip de etapă împlinită, prin careul lor, o dificultate în a depăşi bariere, de a linişti mintea plină de gânduri, de a dezveli fiinţa de hainele murdare ale prejudecăţilor sau ale fricii. Pe acest fond, nu ca o completare, ci ca un traseu paralel, intervin trigoanele pe care Soarele le va împlini miercuri cu Junon şi Capul Dragonului. Asta înseamnă, în contrast cu apriga intervenţie a lui Pluton, soluţionare grabnică, împlinire mulţumitoare, echilibru apărut în zona unui conflict mai vechi, nu pentru că părţile s-au hotărât dintr-odată să îngroape securea războiului, ci pentru că zonele de influenţă sunt distribuite altfel. Aşa cum este şi îndemnul anului 2012, ca an al extremelor, se atinge periodic valori limită ale relaţiilor sociale şi, oricât de riguros este construită schema socială de către cei care „au grijă” ca rasa umană să urmeze un anumit traseu, acest balans între valori extreme atrage un element special, numit de astrologi „neprevăzut” care poate să realizeze combinaţii variate, nemaiîntâlnite până acum.
Dacă trigonul/sextilul Soarelui la Nodurile Lunii ne aduce soluţionări pe care le-am aşteptat de la începutul anului, iar relaţia Soarelui cu Pluton, sub pretextul că „neprevăzutul”, ascuns bine în spatele siguranţei şi a zâmbetelor largi, ne duce spre o serie nouă de experienţe asupra căreia nu avem control, Luna, la începutul şi respectiv la finalul săptămânii, ne picură evenimente care realizează un contrast local, unul superficial şi care nu poate interveni câtuşi de puţin asupra evenimentelor de fond. Starea generală va fi aceea de confruntare, de lupta şi implicit teamă şi arogantă, de concentrare de proiecte de mare anvergură ce nu pot fi coordonate pe măsura intenţiei.
Viaţa socială va fi însă marcată de decizii referitoare la zone de influenţă ale etniei, comerţului, lăsând impresia că sunt aduse în discuţie probleme ale umanităţii. În realitate, sunt duse în discuţie probleme ale unor grupuri restrânse care ating acest obstacol al mentalităţii, al lipsei de comunicare, al maniei între bresle, competiţiei între oameni care nu s-au văzut niciodată, revoltei inconstante împotriva unor direcţii. Într-un cuvânt, săptămâna 26 martie – 1 aprilie devine săptămâna forfotului. Cei care, aflaţi sau nu sub impulsul tinereţii, nesocotesc toate etapele pe care le presupune acest interval se vor trezi în finalul ei cu preschimbări de direcţii, puşi să parcurgă răsturnări de situaţii să piardă ceea ce la începutul săptămânii erau siguri că au obţinut deja. Oamenii, atunci când sunt în situaţii limită reuşesc să-şi mobilizeze resurse de care nu erau conştienţi că le deţin. Întreg anul 2012 este plin de astfel de situaţii, dar acum, în acest interval, în absenţa unor principale direcţii menite să creeze valori, să le mobilizeze sau să le administreze pe cele pe care le deţin deja lasă impresia unui capăt de drum şi deopotrivă a unei extinderi spre limite pe care nu am crezut vreodată că le putem depăşi. Fiind implicată planeta Pluton în toate aceste trăsături, nimic din ceea ce mobilizăm în această săptămână nu ne aparţine, iar dacă vom încerca să ni le revendicăm vom risca să pierdem, nu neapărat totul, ci ceea ce făcea diferenţa între oameni, între grupuri, elementul care ne evidenţia, care ne ridica deasupra celorlalţi, coroana şi sceptrul care transforma un om obişnuit într-un rege.

Luni, 26 martie
Luna şi Jupiter se întâlnesc azi într-o conjuncţie, la aproximativ o oră de la miezul nopţii, iar Junon, spre dimineaţă, intră în mers retrograd. În finalul zilei, Luna, tranzitând a doua jumătate a zodiei Taur, se întâlneşte cu Venus într-o conjuncţiei. Aceste trei evenimente astrale aduc zilei o notă de prospeţime, de noutate, de înţelegere complexă, de acceptare a unei sarcini suplimentare cu speranţa celui care nu cunoaşte etapele viitoare. Se va pune problema gândirii structurate, a echilibrării sentimentelor, a juxtapunerii intereselor personale cu cele ce ţin de grup, societatea, naţiune, poate chiar rasa umană în ansamblu. Dacă oamenii sunt orientaţi spre mister, dacă viaţa lor se coordonează după regulile transmise prin inspiraţie, comportamentul lor în această zi se va dovedi unul duplicitar. În autocritică, vor considera că se implică în acţiuni duplicitare, că îşi neagă palmaresul vieţii personale, că nu mai pot duce mai departe un demers, nu mai pot continua în acelaşi registru, că au obosit, că se simt stingheri şi se arată nemulţumiţi de ceea ce deţin. Din afară această frământare ia înfăţişarea omului dornic de autoperfecţionare, a celui care cugetă, care se apleacă asupra fiinţei sale cu înţelegere şi dorinţă de cunoaştere ori de progres.
Această diferenţă îi face pe unii să se simtă constrânşi de context să aleagă între viaţă personală şi cea socială, să facă alegeri, lipsite de amploare, între preocupări intime sau de grup, între acţiuni în familie, în cercul de prieteni sau grupul de apartenenţă sau în zona publică.
Pentru că Junon va fi retrograd până pe 17 iulie, dar şi pentru că Luna trece prin sectorul lezat de Luna neagră, maturitatea acestei zile va fi una înşelătoare, evidentă prin suita de fapte, nu prin adâncimea gândirii, nu prin profunzimea spiritului. Această trăsătură anticipează vibraţiile Lunii în Gemeni ce ne vor invada începând de mâine şi care vor ţine până joi, 29 martie, inclusiv. În tot acest timp Junon împlineşte un trigon cu Soarele, iar acesta un careu cu Pluton. Înţelegem, astfel, că predispoziţiile acestui început de săptămână ne duc într-o zonă dificilă, delicată, de avertizare, de pregătire, de informare sau de indicare a ceea ce ne vor aduce următoarele trei zile. Luna în Taur are însă alte valenţe decât Luna în Gemeni, însă există în astrologie un concept care ne spune că atunci când o planetă se confruntă cu defectele zodiei din spatele ea va trece printr-un proces de depersonalizare îndreptându-se spre trăsăturile zodiei din faţă. Descoperim astfel că depersonalizarea Lunii din Taur ne pune în vedere agresivitatea la care am fost supuşi în cursul săptămânii anterioare (22-24 martie) când Luna a trecut prin Berbec. Totuşi, scopul acesteia nu este acela de a ne arăta vulnerabili în faţa problemelor, ci de a ne elibera de o tensiune, de a soluţiona, rezolva, finaliza un demers, ceea ce ne complică şi mai mult mijloacelele, instrumentele de lucru, procedurile, căile de comunicaţie.
Ca eveniment, ziua ne aduce o informaţie, un mesaj, o scrisoare, o veste, un ordin care ne schimbă planurile pe care le deţinem şi pe care nu am apucat să le împărtăşim, părând în faţa celorlalţi altfel decât suntem în interior. Dacă din afară va părea că îmbrăţişăm cu bucurie scopul şi mijloacele de acţiune, în realitate nu va avea loc decât o disimulare, o reaşezare a scopului într-o altă albie, o modulare a elementelor de comunicare a scopului pentru a ne atinge ţinta aleasă în perioada 22-24 martie, când Luna trecea prin Berbec.
Retrogradarea lui Junon, are însă conotaţii afective dificile. Pentru că Luna neagră este în continuare vedetă în configuraţiile astrale, tensiunile, inhibiţiile, frustrările sau chiar disconfortul afectiv care ne vin din partea lui Junon vor trece în planul secund. Adică, nimic din ceea ce este nou ca nemulţumire sau perspectivă nu ne atrage, nu prezintă interesul necesar, pentru că încă nu am rezolvat cozile trecutului, încă nu am gustat din răzbunare, din victoria asupra duşmanului.
Prin urmare, începutul de săptămâna pare să se desfăşoare într-un tonus aparte. Nu pare nici prea agitat, dar nici liniştit încât să ne permitem un moment de relaxare, de visare sau destindere. Aceasta se întâmplă pentru că Luna predispune o călătorie în trecut, în ultimele zile de Berbec (22-24 martie) atunci când evenimentele nu s-au consumat în conformitate cu propriile planuri, cu propriile idealuri, cu schema gândită, cu voinţa sau idealurile care ne-au încălzit venele. Juxtapunerea dintre nevoile personale şi cele colective vor reprezenta voalul evidenţei pe care această zi îl prezintă, însă, în spatele acestora, datoria faţă de trecut îşi cere dreptul la replică şi va câştiga.
Dacă nu se impune un control sever asupra impulsurilor, planurile pe care ni le facem azi, obiectivele pe care ni le stabilim, fie că implică şi anturajul sau că le facem în intimitatea căminului vor duce, chiar de mâine, la un conflict de interese, lezând imaginea. Cine ştie, poate că imaginea aceasta care, prin lezare, ne umple de durere, nu ne mai este necesară. Nu putem şti, însă, cu certitudine, adevărul, pentru că în a doua zi de Gemeni (Luna în Gemeni), când ar putea apărea deznodământul, Soarele va trece printr-o mare dilemă, neştiind dacă să aleagă reminiscenţele trecutului (trigonul cu Junon retrograd) sau premizele unui viitor puternic şi edificator (trigonul cu Capul Dragonului). Şi toate îşi vor avea rădăcinile în oscilaţiile acestei zile, în alegerile ei. Tocmai de aceea recomandarea de acum este aceea de a medita asupra diferenţelor dintre oameni aşa cum ne învaţă Confucius: „Înăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa”.

Marţi, 27 martie
În a doua zi a săptămânii ne vom preocupa mai mult de regrete. Fie că ne lăsăm antrenaţi în rememorarea eşecurilor socioprofesionale sau ale celor ce ţin de relaţiile intime, fie care ne amintim de ţinte stabilit anterior pe care nu am mai reuşit să le atingem, totul se consumă într-un ton uşor agresiv faţă de propria persoană. Pentru că Luna şi Mercur se întâlnesc într-un sextil maniera în care vom gândi şi înţelege evenimentele va fi una restrictivă, dominată de obstacole, schimbări de strategie, ajustări, nemulţumiri sau remuşcări.
Chiar dacă prima jumătate a zilei este marcată de finalul tranzitului Lunii prin Taur, vibraţiile zodiei Gemeni, prin intermediul guvernatorului său, Mercur, acum retrograd, pune stăpânire pe gândire, exprimarea ideilor, alegeri. Sunt, astfel, aduse în discuţie probleme legate de patrimoniu, retribuirea unui drept, exprimare verbală, convingeri, comerţ, comunicare, chiar speculaţii la bursă, cu creşterile şi scăderile cursului. Pentru că sunt afectate toate sectoarele sociale, nu pentru aprofundarea lor, ci pentru a le comercializa, a le oferi o valoare, a le căuta o nouă formă de exprimare, a le vinde, eticheta sau a le scoate din limitele impuse de reguli înţelese în mod rigid. Putem invoca aici ideea de comerţ până în cele mai adânci şi neaşteptate sectoare. Azi vom fi tentaţi să vindem orice, să punem preţ pe gândire, sentiment, pe zâmbet, pe simpla prezenţă, nu neapărat în mod vulgar prin preţ, ci printr-un calcul personal care ne va face să ne gândim ce-am avea de câştigat şi ce nu din această preocupare.
În a doua parte a zilei când Luna va trece în Gemeni registru nu se va schimba, ci doar va fi mai evident, alegerile şi gândurile vor fi mai accentuate atât în aspectul lor negativ, cel legat de nemulţumire şi regret, care duce, de altfel, la frustrare, dar şi cel care cere doborârea limitelor, înlăturarea lor, identificarea unei noi modalităţi de expresie, cercetare într-o nouă dimensiune a vieţii.
Pentru că Lilith se află încă în conjuncţie cu Jupiter, iar Marte în fereastra opoziţiei cu Chiron, convingerile personale par să ne ducă într-o zonă neplăcută. Mulţi vor fi tentaţi azi să generalizeze după un caz particular, după o singură sursă de informaţii, după un singur îndemn, o singură percepţie să refuze schimbul constructiv de idei, ci doar o comunicare într-un flux unilateral, care îi pune în dificultate atunci când au nevoie de feedbach pentru că nu dispun de armonia necesară, nu pot empatiza, nu se pot deschide pentru a primi, ci doar pentru a oferi. Înţelegem, astfel, că, dat fiind contextul încă dificil indicat mai sus, azi ne pierdem controlul în ceea ce oferim, în ceea ce dăm, în ceea ce punem la dispoziţia celorlalţi. Nu este deloc o speculaţie dacă amintim aici şi componenta complicaţiilor de natură karmică, cele care survin atunci când orgoliul de a modifica mediul pune stăpânire pe aspiraţiile spirituale, amestecând creşterea şi dezvoltarea în profunzimile fiinţei, cu extinderea în mediul social, prin relaţii, multitudinea contactelor, adică prin cantitate, nu calitate, prin speculaţie, nu aprofundare.
Prin urmare, 27 martie ne menţine încă în contextul în care încercăm să impunem o schimbare mediului, dar nu reuşim în totalitate, nu putem să ne bucurăm pe deplin de etapele mici, de cele intermediare, de paşii pe care îi facem pentru că o uşoară dizarmonie ne face să ne gândim doar la finalitate, doar la beneficiile finalităţii, nu şi la cele intermediare. În felul acesta, vom fi tentaţi azi să ne amintim de eşecuri similare, de frici pe care nu le-am împărtăşit până acum, de griji care se activează, nu neapărat în faţa unor situaţii reale, ci printr-un stimul, printr-un press buton, printr-un activator. Deşi vom fi provocaţi nu vom dispune de susţinerea necesară pentru a înţelege corect derularea evenimentelor. Tocmai de aceea, a vinde înseamnă azi a investi, a pune în valoare un un obicei, o rânduială, a face public un concept, a beneficia de reclamă. Însă, atât timp când această orientare spre speculaţie nu ne duce spre trecut, nu ne tulbură sentimentele şi nu ne convinge că, dacă anterior suita de evenimente a fost asemenea celei de acum, obligatoriu finalitatea va trebui să fie şi acum la fel, îndemnul va fi unul care ne va destinde, ne va face să ne simţim bine.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desprinde de ambiţiile pe care le-am dezvoltat în trecut şi care ne revin acum în minte pentru ca ele vor stoarce până şi ultima picătură de lumină şi energie punând în dificultate discernământul şi obiectivitatea. Cel mai câştigat va fi cel care va gândi că întâmplările zilei de azi aparţin doar zilei de azi şi nu va dori să le amestece cu trecutul şi nici să le proiecteze în viitor.

Miercuri, 28 martie
A doua zi de Gemeni aduce întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului, cu regretele sau greşelile trecutului, cu faptele ultimelor două săptămâni, cu erorile de judecată, cuvintele jignitoare pe care le-am spus anterior când, pe predispoziţiile benefice ce veneau din partea planetelor Jupiter şi Venus, ne-am simţit îndreptăţiţi şi când nu am luat în considerare variabila Lilith, cea care putea, printr-o lipsă de atenţie sau o răutate ascunsă cu mare grijă, să strice totul.
Relaţia Lunii cu Axa Dragonului devine azi una de compromis pentru că, pe de o parte, împlineşte un trigon cu Soarele, lansând mesaje benefice, putere de concentrare, atenţie, echilibru în gândire şi linişte, iar pe de alta se opune faptelor constructive, viitorului, dimensiunii evolutive a propriei existenţe din teama de neprevăzut sau din prea multă agitaţie pe care ne-o alimentăm singuri.
Până la răsăritul Soarelui se împlinesc deja cinci aspecte, din cele şapte câte sunt repartizate acestei zile, asta înseamnă că dinamica interioară, motivaţia, emoţiile sunt importante în tot ceea ce urmează să decidem de-a lungul zilei. Dacă mergem pe calea emoţiilor, ne vom trezi într-un veritabil tumult social pe care oamenii îl numesc „socializare” şi prin care ei înţeleg, nu mobilizarea trăsăturilor interioare pe ideea elevării şi rafinării propriei structuri, ci un schimb abundent de informaţii, poate chiar haotic, în care toţi vorbesc pe rând şi fiecare se înţelege separat. Această nevoie de agitaţie scoate în evidenţă teama de singurătate sau o altă teamă care are la bază, nu o relaţie de tipul „eu supravieţuiesc împotriva ta”, ci una de tipul „nu pot să merg fără tine”. Ne putem gândi că dependenţa de o prezenţă, adică de un şablon comportamental, prin uşurinţa cu care ne ascunde teama de a face de unul singur progrese pune la îndoială seriozitatea înţelegerii, curajul de a trăi printre oamenii, fără să ştim ce fel sunt, neputinţa de a construi ceva şi plăcerea de a reproduce modele confortabile.
A fi inspirat de lumina spiritului, a te lăsa în voia unei liniştii subtile care se ridică din întuneric asemenea Soarelui, înseamnă a fi deasupra problemelor, a fi stăpânul propriilor greutăţi, adică de a fi cu adevărat învingător. Dacă, pe de o parte, careurile pe care Luna le împlineşte cu Marte şi Chiron, le duce spre un proces interior încărcat de vinovăţie, ce ne tulbură gândurile, emoţiile, ne face să ne îndoim de faptul că putem reuşi, opoziţiile pe care Luna le împlineşte în preajma răsăritului cu Junon şi Capul Dragonului ne blochează înţelegerea şi nu ne permite să vedem mai departe de teamă, plată imediată, susţinere, opresiune, schimbare.
Pe acest fond afectiv uşor dizarmonic, prin care esenţial va fi „e bine, dar nu aşa cum vreau eu” trigoanele pe care Soarele le împlineşte cu Junon şi Capul Dragonului ne îndeamnă la reculegere, la întoarcere din drum, la reanalizarea posibilităţilor, la rediscutarea unor condiţii contractuale, rememorare pozitivă, toate cu scopul de a ne ridica din negura afectivă care ne-a cuprins încă de ieri.
Prin urmare, ziua de 28 martie ne pune în faţa unei deviaţii, a unei bucle în proiectele, demersurile sau planurile pe care le avem. Combinaţia de noroc şi obstacol, de succes condiţionat de revizuire ne aduce în faţa unui nou probatoriu care îi va descuraja pe unii. Tocmai de aceea ziua nu este în totalitate benefică şi nici în totalitate negativă, nu conferă succesul garantat, dar nici nu ne distruge speranţele, ci ne pune în faţa unei simulări care, până la urmă, va avea un final real, cu rezultatele măsurabile în plan social.
Când Soarele şi Junon sunt în trigon relaţiile personale intră într-o lumină favorabilă, prin care oamenii sunt remarcaţi, ideile lor de asemenea, iar buna înţelegere îi duce spre un tip de relaţionare armonios, curat, limpede, plăcut. Prin cuvinte sau nonverbal se vor îndemna spre a explora noi zona ale înţelegerii, îşi vor recomanda unii altora subiecte de discuţie, autori, lucrări sau îşi vor lansa invitaţii spre a petrece timpul împreună, spre a-şi suprima teama de singurătate, incertitudinea sau lipsa de perspectivă. Pentru că pe aceste unghiuri sentimentul că „împreună este mai bine decât de unul singur” devine prioritar retrogradarea lui Junon, nu va complica îndemnurile care se nasc din relaţia de trigon, ci le va orienta spre trecut, spre luna februarie sau chiar începutul anului când tulburările de gândire şi agitaţia socială au marcat structura emoţională şi i-au impus etaloane eronate. Acum ne construim relaţiile pe ideea de „a câştiga” sau „a pierde” aşa cum anterior, în primele luni ale anului, eram îndemnaţi spre confruntare. Pe acest fond trigonul Soarelui cu Capul Dragonului, ca în cazul trigonului cu Junon, îl transformă pe acesta în mediator al Nodurilor, dar şi al relaţiei de opoziţie pe care o construieşte Luna prin trecerea ei peste Coada Dragonului. Se poate aminti aici ideea de curaj, progres, ridicarea deasupra limitărilor impuse de vechile scheme, vechile metode, vechile obiceiuri, de depăşire a unei condiţionări impusă de limbă, tradiţie, mod de percepţie, lege şi atingerea unei finalităţi fără a mai trece prin etape intermediare. Rezultatul final al acestei construcţii socio-comportamentale se va împlini în vară, la finalul lunii iulie, când Soarele va trece peste gradul 7 Leu, punctul reflex al poziţie de acum.
Această anticipare nu ne va opri însă din a ne consuma şi a face un sacrificiu pentru modelul pe care îl avem. Prin Berbec sacrificiul se consumă printr-o explozie, prin degajare agresivă şi poate implica distrugere, renunţare, separare într-un ton categoric, imbatabil, agresiv, iar asta înseamnă efort, consum.
În felul acesta, se impune o recomandare, aceea pe care orice înţelept ne-a oferit-o ori de câte ori a fost întrebat de evoluţie: respectaţi munca şi nu vă speriaţi de obstacole, ele sunt probe, repere pentru gândire, pentru suflet menite să ne convingă că, promovându-le, suntem mai buni. Fiinţa Supremă sau entităţile angelice care ne inspiră nu au nevoie de probe, dovezi. Noi înşine avem nevoie de rezultatele acestui probatoriu şi doar cei care respectă munca şi se simt bine consumându-se, după modelul Universului, într-un proces de creaţie continua, pot înţelege apoi trăi în deplinătatea fiinţei lor ca fiinţe superioare cu voinţă proprie, călători într-un univers infinit ca expresie şi adâncime.

Joi, 29 martie
Sextilul lui Mercur cu Venus ca şi careul Soarelui cu Pluton sunt două aspecte majore ale acestei zile care ne încurajează spre a gândi faptele şi a ne opri asupra celor importante, spre a extrage din trecut, din experienţele anterioare o învăţătură valoroasă, prin care să ne motivăm faptele următoare.
Nu putem vorbi însă despre o amplă desfăşurare a gândirii în direcţie exprimării sale estetice sau în cea a creării de valori, pentru că Mercur este retrograd în exil, chiar dacă Venus se află în afara magnetismului malefic al lui Lilith. Pentru că impusul există, interesul pentru frumos, dragoste, echilibru va apărea ca o nevoie de a ne desprinde de greutăţi sociale, de tensiuni. În felul acesta, prima parte a zilei va sta sub semnul identificării problemelor personale majore şi soluţionării lor în cel mai scurt timp. Ne grăbim, poate mai mult decât trebuie, ne pierdem cu firea în soluţii incomplete doar pentru a vedea finalitatea şi a ne găsi liniştea pe care ne-am dorit-o de mult. Semnele de înţelegere şi apropiere ale acestei zile sunt însă incomplete, oricât de mult am încerca să le soluţionăm, iar cele spirituale cu atât mai mult îndreptate spre finalităţi care nu au nicio relevantă pentru cunoaştere, nici măcar pentru înţelegere. În Peşti retrogradarea lui Mercur aduce teama de nedreptate şi din această atitudine nu se naşte soluţia, ci ne ţine captivi în preajma problemei alimentând-o, paradoxal, chiar cu atenţia pe care i-o acordăm.
Luna, în fundal împlineşte în aplicaţia sextilului Mercur-Venus, un careu cu Mercur, aducând motivaţiilor un strop de dezamăgire, neîncredere în mijloacele proprii şi, în mod paradoxal, ambiţia de a demonstra, de a impresiona un auditoriu, de a capta atenţia, de a schimba sensul faptelor, de la a oferi acestora în ultima clipă o calitate remarcabilă sau de a transforma întregul context al vieţi sociale într-o piesă de teatru. Actul dramatic al zilei, cel puţin în prima parte a sa, va avea o melodicitate aparte în care prin negaţie sau explicaţii suplimentare va căuta să se depărteze de esenţial oferindu-şi, totuşi, satisfacţia că participă la ceva magnific. Dacă ne referim la existenţa comună întâmplările vin să ne convingă că toţi oamenii îşi duc existenţa după interes, după motivaţii subiective şi că devotamentul, dragostea, generozitatea sau altruismul sunt doar nişte fantezii. Această detaşare de povara comportamentului eludat aduce o sinceritatea plăcută, dar ineficientă. Prin această selecţie forţată, înţelegerea se aplică doar comportamentului, nu persoanelor, iar confuzia nu-i va afecta pe ceilalţi, ci doar propria persoană ce va deveni vizibilă prin aspectul său tensionat, limitat, lipsit de informaţii sau grosolan în comportament. Acest tip de generalizare chiar dacă va avea o componentă reală, chiar dacă, într-o anumită etapă se va dovedi util, în momentul în care îl raportăm la probleme mai mari, cele ce ţin de societate sau rasă umană în ansamblu nu mai are nicio utilitate, nicio relevanţă.
În plan spiritual, această negaţie pozitivă îl transformă pe omul obişnuit într-o maimuţă. El va reproduce finalităţi ale etapelor spirituale după cum înţelege mintea sa, aşa cum fetiţa de 6 anişori se încalţă cu pantofii mamei, îi foloseşte fardurile aruncându-şi-le pe faţă şi, în ochişorii ei, este deja asemenea modelului. Pornind de la conceptul „Eu sunt Acela” sau de la termeni sintetici referitori la timp şi spaţiu mulţi ajung, prin relaţia complicată dintre Mercur retrograd din Peşti şi Venus din Taur, dornică de plăceri simple şi intense, să-şi atribuie un înţeles fără a parcurge etape şi, desigur, fără a-l proba ca rezultat. Raţionamentul este relativ simplu. Când un înţelept spune „Eu sunt Acela” el este deja altceva decât era în stadiul existenţei comune. Cel puţin prin această schimbare de statut, motivată sau nu de Cunoaşterea sa, el probează faţă de anturaj veridicitatea căii sale. Legile complicate ale acestei lumi nu-ţi permit să fii funcţionar la bancă (evident, cu toată suita de atitudini complicate ce ţin de orgolii, duplicitate ş.a.m.d.) şi în acelaşi timp „Acela”. Când realizezi că eşti Acela mobilul care te-a dus spre bancă şi care te-a ţinut captiv în acele necesităţi dispare şi devii Altceva sau te descoperi A Fi Altceva, dar nu ceea ce te-a făcut captiv pentru că ai deja experienţa captivităţii şi însuşi raţionamentul pentru care ni se cere Cunoaştere şi Evoluţie, cel al experienţei, susţine această idee.
Raportul dintre sextilul Mercur-Venus şi careul Soare-Pluton reprezintă raportul dintre dorinţa de împlinire şi frustrare ce apare în faţa blocajelor ce vin din societate. Omul intervine asupra grupului său cu o calitate, cu o trăsătură de caracter, cu un rezultat al muncii sale de până acum, iar societatea îl respinge, îi spune că nu este suficient, nu e bun, nu reprezintă nimic din ceea ce înseamnă necesitatea colectivă. În felul acesta, traversăm careul Soare-Pluton cu o agresivitate mută, deci cu o atitudine de tipul pasiv-agresiv cea care se face vizibilă întâi printr-o rezistenţă faţă de pretenţiile ori exigenţele celorlalţi, apoi prin refuzul unei autorităţi şi ajunge în final să îmbrăţişeze o trăsătură de caracter care îl ţine captiv în neputinţa sa: tergiversarea.
Pasionaţii de astrologie ştiu însă că o cuadratură vine cu conflicte interioare, spre deosebire de opoziţie care scoate conflictul din intimitate şi-l manifestă în public, în văzul tuturor. Asta înseamnă că 29 martie ne aduce în primul rând conflicte interioare, tulburări de conştiinţă, descurajări şi o tendinţă de a renunţa la proiectele personale pentru a le îmbrăţişa pe ale celorlalţi, nu pentru a că se dovedesc a fi mai bune, ci pentru a ne proteja de criticile, acuzaţii gratuite sau eşecuri.
Prin urmare, 29 martie este o zi de decepţie şi nemulţumire. Chiar dacă de dimineaţă suntem în fereastra sextilului Venus-Mercur, în aplicaţia careului Soare-Pluton suntem de o săptămână şi greutăţile sociale s-au selectat atât de bine încât speranţa, acolo unde apare, este subţire şi superficială, iar bucuriile sunt menţinute prin autosugestie. Conştientizarea acestei zile ne spune că suntem înconjuraţi de fals, prefăcătorie şi răutate, toate acestea îmbrăcate în hainele interesului, a materialismului, dezinteresului faţă de sistemul de percepţie al celuilalt, al zâmbetelor false sau a ajutorului care şantajează.
Indiferent că se manifestă în sfera vieţii comune sau în cea spirituală, 29 martie este un lup îmbrăcat în haine de oaie. Nimic nu vine însă ca noutate, ci se susţine pe ceea ce a doua jumătate a lunii februarie a predispus, când Mercur se află în plin tranzit prin Peşti. Acum ne vin probleme nerezolvate atunci care se aşează după mecanismul indicat mai sus.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detaşa de resentimentele trecutului. A fi în prezent înseamnă întâi a accepta ceea ce vedem, simţim şi înţelegem acum, a fi împăcaţi cu succesul şi eşecul, a fi pregătiţi nu resemnaţi în faţa viitorului, a ne aminti că bucuria efortului se susţine pe lecţia muncii, a plăcerii de a depune efort, a respectului faţă de cel care prestează o activitate sau faţă de motivaţia sa.

Vineri, 30 martie
Ziua de 30 martie vine cu soluţii speciale. În primul rând Luna va părăsi zona confortului, a speculei, şantajului sau a teatralizării, a demonstraţiilor lipsite de importanţă şi va intra într-o zonă a severităţii, romantismului a munci în echipă, a strategiilor constructive şi a soluţionării imediate a ceea ce doare cel mai intens ori acut. Intrarea Lunii în Rac o plasează pe aceasta în postura de planetă mediatoare opoziţiilor Marte-Chiron şi Marte-Neptun, adică să ofere soluţii pentru lipsa de consecvenţă ori pentru revolta împotriva tradiţiilor. Racul este prin excelenţă păstrător al tradiţiilor, având o rezonanţă specială cu egregorul naţional fără să se lase sensibilizat de accentele sale populiste şi va reacţiona azi la esenţa sa prin exprimare, port, obiceiuri, muzică, dans, ataşamentul faţă de locurile natale, faţă de glia strămoşească, faţă de tradiţii.
În felul acesta, ziua de 30 martie ne va satisface nevoia de stabilitate, curaj şi iniţiativă în raport cu grupul de apartenenţă, înaintaşi, valori ancestrale, etape vechi. Aici includem şi nostalgia tinereţii, a copilăriei, a perioadelor care ne-au umplut sufletul de bucurie şi încântare, care sunt purtătoarele unor mesaje care şi acum ne mai înalţă sufletul.
Trecând de la fariseismul zilei de ieri, la nostalgia vremurilor apuse, omul comun va considera că a venit timpul să se aşeze la casa lui, să se oprească din alergat, din efort, din căutat şi să se mulţumească, aşa cum face înţeleptul, cu ceea ce are, cu ceea ce Bunul Dumnezeu i-a dat, cu ceea ce a reuşi să-şi adune de-a lungul vieţii.
Între trigonul Lună-Neptun şi opoziţia Lună-Pluton, conştiinţă individuală pare să treacă printr-o simulare, cea a transformării esenţiale. Ne gândim că această deplasare este doar simulată pentru că finalitatea (careul luminariilor împlinit seara, aproape de finalul zilei), ne va pune în faţa unor complicaţii personale, ca şi cum nu am înţeles nimic din ceea ce ni s-a întâmplat peste zi, ca şi cum viaţa ne-a transformat în nişte răsfăţaţi care aşteaptă doar să primească şi cărora mulţumirea le este dependentă doar de acest sens, doar de această direcţie a fluxului informaţional.
În realitate, viaţa, aşa cum o vom percepe azi, se va dovedi din nou foarte complexă, iar atracţia către trecut va însemna, de fapt, atracţia către valori stabile, care se vor manifesta printr-o acută nevoie de stabilitate. Nevoia de stabilitate apare atunci când individului se situează în punctul opus, adică atunci când traversează faze neplăcute de transformare, când experimentează durere, nemulţumire, agresiune, când se confruntă cu neajunsuri sau când este blocat în procese pe care nu le înţelege şi, deci, nici nu şi le poate depăşi. A trece de la trigon la opoziţie, înseamnă a pune în valoare un talent şi a întâmpina din partea anturajului refuz sau respingere, prin exploatarea unor greşeli, prin neputinţa de a găsi cel mai bun canal de comunicare, prin cercetarea elementelor neesenţiale. Având, însă, ca lumină, ca făclie, talentul, deci a beneficia de rezultate care, prin probatoriu, dovedesc că au împlinit corect un proces, primesc vibraţiile zilei ca pe un gol de putere. Nu mai pot merge corect, nu mai pot primi lumina soarelui cu aceeaşi bucurie, mâncarea nu mai are gustul ştiut, iar prietenii, parcă, nu mai sunt aşa cum erau pe vremuri. Aşa îşi dau seama că viaţa lor s-a schimbat, că mai important este ceea ce s-a împlinit, ceea ce a fost, pentru că viitorul, evenimentele ce urmează să se consume vine spre noi cu o mare nebuloasă, cu o formă de incertitudine pe care nici pe aceasta nu o putem încadra. Golul, dispersia de forţe, cea pe care o experimentăm azi are o finalitate – careul Lună-Soare – care se împlineşte în aplicaţia sextilului Lună-Lilith ceea ce înseamnă asociere negativă, tulburare a gândirii, atitudini tendenţioase, regrete şi mai mari decât am avut la începutul săptămânii, impurificare prin criză de nervi sau iritare, irascibilitate.
A trece de la talent la dezamăgire, înseamnă azi a ne întoarce la valorile ancestrale, la limba vorbită în copilărie, la alinturile care ne-au bucura primii ani de viaţă, la distracţiile din tinereţe sau la aspiraţiile care ne-au mobilizat în anumite momente ale existenţei. Putem traversa o anume încredere în sine, însă ea este susţinută pe autoindulgenţă, ca atunci când ne amăgim singuri că suntem apreciaţi, valoroşi sau vom fi apreciaţi pe măsura valorii închipuite.
Prin urmare, 30 martie se întinde în faţa noastră cu chipurile pe care le-am avut în trecut, cu puterile pe care le avem cândva şi ne vom aştepta să obţinem aceleaşi rezultate, aceleaşi aprecieri. Azi nu se va întâmpla aşa ceva, nu vom putea să ne ridicăm nici măcar la nivelul stabilităţii afective pentru că a fi prieten cu războiul (sextil Luna-Marte retrograd), dar a nu face faţă unei confruntări (opoziţie Luna-Pluton) nu face decât să erodeze încredere în sine, autocontrolul, stabilitatea profesionale, criteriile de colaborare sau bucuriile vieţii.
Oamenii comuni traversează o zi cu pierderi de valori, în care uitarea, le va fi mai aproape decât înţelegerea şi pentru a o ascunde sau a o compensa se vor apropia cu nostalgie de evenimentele trecute. Dacă din trigoanele sale cu Neptun şi Chiron, Luna transpare ca o nimfă învăluită în mister capabilă de mari sacrificii, dovedind putere şi efervescenţă pe cât de senzuală şi ingenuă pare, prin relaţiile de sextil cu Marte retrograd şi opoziţie cu Pluton ea devine vulnerabilă la reproşurile anturajului său la absenţa vreunui feedback aducând zilei abandonul ca trăsătură definitorie.
Cei care sunt prinşi într-un proces de autocunoaştere, care se preocupă în permanenţă de evoluţia lor, care doresc să-şi modeleze caracterul pentru a face puterea personală identică purităţii şi rafinamentului trăiesc azi confuzii teribile. Dacă pentru omul comun careul Lună-Uranus aduce întâlnirea cu teama care îi este de altfel foarte familiară, cel care a depus efort să se hrănească cu linişte atinge azi un moment de tulburare sufletească, de dizarmonie care îl va contraria. Va fi însă nevoie să-şi dovedească talentul pe care şi l-a cultivat detaşându-se de agitaţia şi promiscuitatea vieţii cotidiene.
Recomandarea acestei zile este aceea de a accepta provocarea de a face dovada priceperii, de a ne arăta transparenţi faţă de ceea ce suntem cu adevărat, aşa cum ne învaţă Cezar Petrescu: „Un om trăieşte prin gând, pentru un gând. Dar gândul nu-şi capăta realitatea decât prin faptă.”

Sâmbăta, 31 martie
Deşi ar fi trebuit să fie o zi de analiză, pentru că, în definitiv, este ultima zi a lunii, 31 martie, ca şi cea de mâine, 1 aprilie, ne pregătesc pentru a face faţă influxurilor astrale ale săptămânii viitoare, care încep, încă de marţi, 3 aprilie, cu conjuncţia Lună-Marte pe Fecioară, şi care vor lansa confuzia că puterea care transpare din această fuziune de forţe seamănă cu ceea ce am experimentat în zilele de joi şi vineri ale acestei săptămâni. Din nefericire, săptămâna următoare, Saturn, care va trimite sextile la această conjuncţie şi trigoane planetei Neptun, nu va putea media conflictul, făcându-l oarecum identic celui de acum. Spun aceste lucruri acum pentru că predispoziţiile ce încep de marţi se încadrează în nişte directive pe care le facem acum. Sub deviza „Încep să fac, deşi nu ştiu dacă pot termina. Poate vin vremuri mai bune!”, care ne este, de altfel, foarte cunoscută multora dintre noi, ascunde o proiecţie în spaţiul săptămânii viitoare, deci nu foarte departe în viitor.
Azi Luna cu Lilith şi apoi cu Jupiter împlinesc pe rând câte un sextil convingându-ne ca această amânare, această perspectivă este una cât se poate de sustenabilă, cu atât mai mult cu cât schema deziluziilor abordată anterior ne convinge că oricât de mult ne dorim nu mai putem reedita trecutul, deci viitorul este singurul în măsură să ne îndeplinească o solicitare formulată acum. Dacă în faptele comune a impune o amânare nu presupune niciun pericol, a angrena în această ezitare proiect de anvergură şi care de rezultatul lor depind mulţi oameni, poziţii profesionale, relaţii sociale, înseamnă a refuza realitatea, a ne dispensa de simţul concretului printr-un îndemn venit din anturaj care ne spune „Lasă pe mâine ce nu poţi face azi”. Înţelepciunea populară ne învaţă că niciodată nu e bine să laşi pe mâine ceea ce poţi termin acum, adică să iei în serios prezentul pentru că dacă prezentul nu există în echilibru, nici ceilalţi doi timp, trecutul şi viitorul, nu pot exista în armonie.
Relaţia dintre Rac şi Taur se poate transforma azi în relaţia dintre secret şi mister, adică dintre ceea ce nu trebuie împărtăşit şi ceea ce nu poate fi descoperit. Omul comun nu poate face uşor diferenţa între acestea şi nici nu se preocupă. Puţin îi pasă lui dacă există sau nu o diferenţă între mister şi secret. 31 martie, pentru că Lilith şi Jupiter care sunt încă într-o conjuncţie periculoasă pentru sănătatea fizică, mentală, pentru escapadele celor tineri sau ieşirile din ritm ale celor în vârstă, se va dovedi compromiţătoare. Sextilele nu vor aduce împăcare sau linişte, nici disponibilitatea pentru a asculta şi înţelege, ci o curiozitate periculoasă în a sonda şi apoi compromite secretele cuiva, în a transforma misterul într-un element de proastă factură care trebuie desconsiderat sau folosit ca sursă de batjocură.
Prin urmare, ultima zi a lunii ne aduce în faţă ideea că nimeni nu se poate declara învingător înainte de vreme. Azi multe dintre schemele sigure ale întregii săptămâni se pot reconfigura, multe dintre valorile stabile sau finalităţile pe care le-am atins recent se pot modifica într-o revizuire, într-o preschimbare a etapelor ca şi cum mai este nevoie de un detaliu, de o dovadă, de o informaţie sau de o relatare. Sextilele Lună-Lilith şi Lună-Jupiter conţin în ele sămânţa preschimbărilor prin răscolirea secretelor, a misterului, a elementelor care trebuie ţinute departe de ochiul celui care nu are cu informaţia sau întâmplarea respectivă o legătură directă.
Cercetarea propriului mod de a fi şi sondarea lui încă de la începutul săptămânii ne poate proteja azi de la reacţii neobişnuite de înclinaţie spre a spune ce nu trebuie, de a ne asocia cu oameni care ne complică existenţa pentru că sunt pe nivele diferite de cunoaştere. Fie că este vorba despre cei care ne sunt inferiori ca înţelegere sau nivel de cultură, fie că ne sunt superiori, fluxul informaţional care merge din direcţia celui puternic spre cel slab pentru a-l expune, va fi activ întreaga zi.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a considera asemenea lui Descartes că „bunul simţ este însuşirea, puterea de a judeca bine şi de a distinge ce-i adevărat de ce este fals”, nu un imperator care le spune celorlalţi ceea ce este bine şi ceea ce este rău.

Duminică, 1 aprilie
Finalul săptămânii ne aduce trecerea Lunii din Rac în Leu şi împlinirea a patru unghiuri, trigon cu Mercur, careu cu Saturn, sextil cu Venus şi trigon cu Uranus.
Chiar dacă împlineşte şi un aspect cu Uranus ziua nu are nimic original şi va lăsa impresia că evenimentele sunt desprinse dintr-o schemă construită încă de la începutul săptămânii sau poate chiar de la începutul lunii anterioare. A împlini un trigon Lună-Mercur în plină noapte înseamnă a face apel la o memorie involuntară, a accesa forţele puternice ale subconştientului şi a impune acestora comenzi pe care apoi în timpul zilei, la lumină, să le execute. Acest proces este cunoscut de pasionaţii de ezoterism ca fiind unul creator de valori şi el ţine de plasarea percepţiei la limita dintre somn şi veghe pentru a atinge elementele abstracte şi, deopotrivă, puterea acestora, şi a le implementa la nivelul vieţii individuale.
Aceasta este o zonă a inspiraţiei de care beneficiază cei care cad în visare sau cei care consideră că somnul îi inspiră. De asemenea, anumite substanţe psihedelice conduc starea de conştienţă spre acest sector însă efectele secundare, cele care slăbesc rezistenţa corpului, evidenţiind faptului că nu e pregătit, ne pun în situaţia de a transforma dorinţa de mai bine, de superioritate într-o corvoadă, într-un proces de degradare accentuată care poate duce în mod inevitabil la moarte.
Careul Lună-Saturn, împlinit în separaţia trigonului Lună-Mercur ne duce cu gândul la ceea ce se află dincolo, la puterea sufletului său la slăbiciunile acestuia pe care oamenii nu au cum să le cunoască decât când le explorează. Având parte de un Mercur retrograd exemplul personal, experienţa personala nu va fi bună, nu va fi suficientă, nici plăcută, ci fiecare va considera că este mai comod să se îndrepte spre experienţele celorlalţi. Numai că azi, ca de multe ori de la începutul anului încoace, socoteala de acasă nu se prea potriveşte cu cea din piaţă şi speranţa, visul, aspiraţiile sau certitudinile ne îndreaptă spre suferinţe şi decepţii şi mai mari.
De asemenea, trebuie să luăm în considerare că finalul lui martie a venit cu o neobişnuită schimbare de situaţie, că tot ceea ce a fost distrus să se ridice din propria cenuşă, nu pentru a se schimba ordinea, structura sau rândurile, ci pentru că ne-am cam grăbit să punem etichete şi să ne declarăm, înainte de vreme, învingători. Noaptea de sâmbătă spre duminică este plină de frământări şi, spre ziuă, rezultatele ne vor duce spre necesitatea de a pune în aplicare ceea ce gândim sau primim ca informaţie.
Pentru că toate aceste predispoziţii vin când Luna se află încă în domiciliu ele vor fi luate în serios. Acordându-li-se acestora credibilitatea necesară evenimentele vor lua o tentă pătimaşă, severă, ca şi cum întreaga zi ne vom afla în faţa unui ultimatum.
Trecând în Leu când efortul şi tensiunea sunt mai mari dorinţa de putere, de impunere, de a devia înţelesul spre un sector subiectiv poate suna a dreptate fără dreptate sau a oboseală majoră. În ambele cazuri corpul fizic este cel care are de suferit prin slăbire, epuizare, lipsa poftei de mâncare sau atenuarea simţurilor. Finalitatea acestora este una puternică, menită să-l convingă pe cel în cauză că rezolvarea a venit în momentul în care a decis să renunţe la amânare. Această deschidere către acţiune imediată va oferi senzaţia de putere, de libertate, de curaj care va cere anturajului respect, atenţie, aprobare sau o altă formă de plată.
Prin urmare, ultima zi a săptămâni ne pune în faţa unor situaţii delicate. Pe de o parte ne aduc în faţa unor regrete menite să ne mustre conştiinţa că repezeala, lipsa maturităţii sau a judecaţi au făcut din acest final al săptămânii un sector periculos, cu întoarceri la eşecul anterior, la modul de viaţă din trecut, la greşelile sau sărăcia de altădată. Pe de altă parte, efortul depus sub impusul unui moment de inspiraţie care ne cuprinde din timpul nopţii ne poate oferi rezultate speciale, înclinaţie spre nou, pe care le vom valorifica destul de bine şi care vor spori respectul faţă de sine, încrederea în forţele proprii, stima de sine, nevoia de a primi un feedback pozitiv, de a fi recompensaţi, apreciaţi.
Efortul intens, nu doar cel al acestei săptămâni, ci şi cel al săptămânilor anterioare, poate aduce acestei zile afecţiuni puternice, în salturi, ce pot debuta cu dureri de cap, de picioare, cu oboseala accentuată sau cu tensiune nervoasă.
Ultima zi a săptămânii cere însă mai multă seriozitate decât suntem noi dispuşi să oferim şi ne recomandă să ne orientăm gândurile şi trăirile spre o zonă a calmului şi echilibrului. Cei care lucrează cu energia care sunt angrenaţi într-un proces de creştere interioară se vor preocupa azi mai mult de misiunea pe care simt ca o au, de sarcinile spirituale pe care şi le atribuie singuri. Şi ei, ca şi oamenii comuni sunt avertizaţi să privească cu detaşare influxurile acestei zile pentru că patimile azi pot trece uşor drept pasiuni.

1 thought on “26 martie – 1 aprilie 2012

  1. otilia spune:

    minunata, incheierea video a zilei de marti, 27 martie… amuzant de reala a fost pentru mine, va multumesc, cu respect, otilia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.