17 – 23 octombrie 2011

Luni, 17 octombrie
Momentul 17 octombrie este unul special pentru că aduna nu mai puţin de cinci aspecte majore la care iau parte Soarele, Luna, Mercur, Jupiter, Junon, Neptun, Marte, Lilith şi Capul Dragonului într-o construcţie magnifică. Se ridică astfel o opoziţie Soare-Lilith, un trigon între luminarii, o opoziţiei Mercur-Jupiter şi două tigoane, Neptun-Junon şi respectiv Marte-Capul Dragonului. În fundal, Luna ne aduce două sextile cu Marte şi respectiv Lilith, o conjuncţie cu Coada Dragonului şi un trigon cu Saturn.
Aceste unghiuri construiesc pe cer configuraţii variate, de la triunghiuri minore, la piramide de aer şi chiar un cort lăsând impresia de zi importantă, de delimitare între două perioade, nu prin caracterul penetrant al unui ingres, ci prin amploare, prin amplitudinea forţelor ce acţionează acum ca o forţă comună pentru a atinge un ideal foarte înalt. Coloratură acestor forţe, care îşi unesc idealurile pentru a da viaţa unuia şi mai înalt, se află pe vibraţia zodiei Săgetător, iar Capul Dragonului devine astfel personajul principal al acestei direcţii.
În primul rând, azi se va pune problema sensibilităţii. A simţi sau nu ceea ce trebuie, a ne racorda la un ocean de emoţii, a înţelege cu sufletul nu doar cu mintea ceea ce ne sugerează anturajul va avea azi o forţă specială. Mulţi vor alege să nu-şi împărtăşească emoţiile pentru că sunt acaparaţi în totalitate cu ale simţi pe ale celorlalţi. Semnul înţelegerii, privit prin percepţie, nu ca proces analitic, se integrează azi în evenimente prin scop. Simţi ceea ce este conform cu scopul, trăim ceea ce ne face plăcere, dar nu oricum, ci ceea ce ne alimentează placerea închipuită pe care o legăm de succes, victorie, rezultate, finale, apreciere, statut. În acest proces oamenii fug de sine, de impactul pe care îl are asupra celuilalt schimbul de cuvinte şi vor lăsa impresia de rezervă, retragere, bun simţ, măsura. Este însă doar o simulare şi nefiind reală, dinamica acestor impulsuri va face din prima parte a zilei o perioadă grea apăsătoare în care vom privi totul prin confuzia dintre emoţiile proprii şi cele induse prin cuvânt. Aşa cum de multe ori am specificat, este mai puţin important pentru o analiză astrologică elementul care se interpune, suita de evenimente. Mecanismul care le ordonează este însă absolut esenţial şi orice ajustare a sa va produce valuri de modificări pe care superficialitatea analizelor de duzină, care se prezintă ca adevărate colecţii de cuvinte, evenimente şi ipostaze comune, trec într-un plan secund, se evaporă, îşi pierd din relevanţă. Azi mecanismul este controlat de emoţie şi nu este deloc puţin lucru pentru că prin ele se ating extreme periculoase pentru destin, pentru sensul şi direcţia vieţii, pentru modul cum cercetăm viaţa şi cum reuşim să o rafinăm.
Când Soarele şi Lilith sunt în opoziţiei oamenii sunt irascibili, se simt goi pe dinăuntru, scapă din mâna obiecte, lucruri, pierd sensul frazelor pe drum, se simt cuprinşi de o negură mentală şi nimic din ceea ce-şi propun nu realizează în totalitate. Sunt însă extrem de virulenţi cu greşelile celorlalţi şi nu se jenează deloc să-şi atribuie roluri negative. Percepţia asupra propriei existenţe le este deformată şi acum pot privi totul cu reticenţă, suspiciune, tristeţe. Vocaţia li se pare o conjunctură a naturii şi nu pot nicicum să se apropie de lumina vreunui talent, decât dacă acesta produce răni, suferinţa, dacă aduce tristeţe, dacă loveşte sau lasă o urmă negativă oricât de discretă ar fi.
Pe fondul acesta, trecerea Lunii prin punctul de pedeapsă, de sancţiune, de confruntare cu trecutul (Coada Dragonului) ne oferă explicaţii despre modul cum aceste valori se integrează, despre cum sunt înţelese faptele oamenilor şi care le este rostul. Perfect în sine, mecanismul se autosusţine prin argumentul negativ al faptei. Ceea ce nu înţelegem este perpetuat, iar ceea ce este perpetuat se menţine prin propria energie fără să se autoanalizeze fără să se raporteze la un etalon subtil, fără să ceară ajutor, fără să conţină în vreun fel dorinţa de a preschimba întunericul cu lumina. A învinui un apropiat de greşeală înseamnă a continua această latura negativă şi a ne integra pe sine în această schema perfectă în sine. “Pasul pe loc” este elementul cel mai dureros al acestui aspect de opoziţie între Soare şi Lilith, iar Luna prin ataşamentul ei faţă de trecutul cuvintelor, faţă de declaraţiile patetice, faţă de închipuiri efective, speranţe false, alimentează această schemă afectivă, acest proces subtil care îi va ţine pe oameni captivi în negativitate.
Totuşi, amploarea evenimentelor de azi ne pune într-un lumină pozitivă pentru că ne lasă să alegem între negativitate şi nevoia de o părăsi. Aflaţi la intrarea în această peştera oamenii vor alege între a-şi încadra imaginea în schema omului primitiv şi a–şi încadra existenţa în condiţia acestuia de viaţă sau a urmări curenţii de aer, a percepe consistenţa lor, mirosul, umiditatea, viteza de deplasare pentru a înţelegere esenţa tenebrelor, pentru a şti unde ne aflăm, cât de departe suntem de lumină şi dacă avem vreo şansă să ne întoarcem spre ea. A ne apropia de schema de recunoaştere a curenţilor de aer implică o tensiune şi forţă de coerciţie ce trebuie integrate în gândire. Se va pune problema să iertăm, să ne detaşăm de impactul negativ pe care îl are un eşec, să căutăm informaţia din evenimente nu remanenţa negativă a rezultatului şi doar prin acestea ne putem încadra într-un curent pozitiv care ne va scoate eroare şi nu ne va lăsa captaţi de ecoul negativ al faptelor.
În a doua parte a zilei, valorile personale sunt puternic zdruncinate de semnale negative. Cu toţii, pentru că vom fi prinşi în acest mecanism negativ, vom fi înclinaţi să participăm la o suită de evenimente care ne vor motiva să ironizam, să jignim, să negăm, să minţim să ameninţăm cu despărţirea, cu izolarea, să ne propunem să o luăm pe un alt drum. Mulţi vor considera că interpretarea este esenţială în acest context şi se vor consuma căutând sensuri care îi vor depărta de la drumul corect. Opoziţia Mercur-Jupiter ne duce în postura de a repeta aceeaşi greşeală ca în trecut, de a folosi aceleaşi cuvinte într-un context complicată şi de a face din nou dovada neputinţei, de a pică un examen în acelaşi mod ca în trecut, de a interpreta legea la fel de greşită ca atunci când am fost favorizaţi de ea. Acum însă elementul particular chiar dacă este nostalgic, doare prea tare, ne oboseşte şi ne reaminteşte de situaţii din trecut pe care nu am putut să le rezolvăm. Ceea ce ni se pare că se repetă nu este altceva decât o reexaminare, adică ni se oferă din nou şansă să promovăm un examen, să depăşim o etapă, să încheiem un ciclu să ne putem preocupa de ceva constructiv şi bun.
Trăsăturile acestei zile se încheie într-un ton pozitiv. Marte şi Capul Dragonului, prin trigonul pe care îl ridică, ne inundă cu impresii pozitive, cu mulţumire, dar mai ales cu fapte bune. Ceea ce vine prin acest unghi este pozitiv şi puternic, dar nu prin modulaţie, ci prin finalitate. Azi avem puterea să integrăm toate acestea într-un context macro şi vedem semnul de evoluţie pe care îl conţin. În acest context, trigonul pe care Neptun şi Junon îl împlinesc azi va fi mai vizibil în ziua următoare, când Luna va trece în domiciliu şi când elementul feminin şi înclinaţia spre a ne lipi de ceea ce este mai dulce şi plăcut va domina întreaga conjunctura astrală a zilei.
Prin urmare, 17 octombrie este o zi de segregare a celor mai dificile elemente de peste an. Întâi suntem inundaţi de acestea prin caracterul lor mental, ne amintim şi le analizăm în minte cu o mare rapiditate şi orice am face nu ne putem desprinde de informaţia pe care o conţin. Apoi ne trezim că simţim conjunctura ca în trecut, că ne temem la fel ca atunci, chiar dacă acum personajele sunt diferite şi avem toate prerogativele necesare pentru a nu crede asta. Inima are raţiuni pe care raţiune nu le poate înţelege şi tocmai de aceea nu trebuie să ne aşteptăm să fim acceptaţi de anturaj, să fim înţeleşi, să ni se aprecieze argumentul, ci să ni se opună rezistenţă pe o înclinaţie spontană spre negativ pe care cu toţii o vom aveam. În prima jumătate a zilei nu vom putea să înţelegem acest mecanism la care luăm parte şi, cuprinşi de dramă, vom suferi sau vom face scene pentru a ne apăra propriul argument.
Aceste atitudini afective constituie un bagaj negativ pe care conjunctura acestei zile îl va exploata la maximum. Acţionând în acest registru fiecare se va simţi îndreptăţit să capteze atenţia, să fie consultat, să i se ofere ocazia să demonstreze ce ştie, cum ştie şi cât, asta pentru a ascunde teamă sau neputinţa de a soluţiona ceea ce nu s-a putut soluţiona anterior. Cei care sunt realişti şi sinceri cu sine, văd în conjuncturile acestei zile un prilej de a se desprinde de modele greşite de acţiune, de oameni de joasă factură, de relaţii păguboase sau de obiceiuri proaste.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne situa la mijlocul situaţiilor. Echidistanţa, măsura în adresare, bunul simţ sunt azi agresate şi având simţurile atenuate nu vom fi deloc ajutaţi să ne menţinem echilibrul. Să nu uităm că scopul zilei este acela de a trece pe malul celălalt al fluviului şi este posibil ca, pentru unii, fluviul să fie învolburat, cu cascade sau cu deviaţii bruşte de curs.

Marţi, 18 octombrie
Chiar dacă multe din aspectele zilei anterioare sunt şi azi active, acţionând în acelaşi mod strâns, ca într-o ţesătură, trigonul lui Neptun cu Junon se va evidenţia, oferind zilei o notă nostalgică, de tristeţe, de expansiune într-un câmp de forţă ce impune constrângere sau experimentare tragică.
Înainte de a trece în Rac, Luna împlineşte un trigon cu Neptun şi altul cu Junon, aducând zilei tonul şi gama, lăsând impresia că starea sufletească pe care ne-o presară visul se va reproduce în totalitate şi în starea de veghe.
În Rac, Luna devine melancolică, atrasă de tot ceea ce este maleabil, de tot ceea ce curge sau care îşi modifică uşor forma, de tot ceea ce are nevoie de o structură pentru a o umple sau pentru a-i preschimba statutul. Ea devine din mesager colecţionar şi ceea ce memorează duce mai departe în timp sau spaţiu pentru a oferi vieţii o componentă absolut esenţială: curgerea.
Fiind într-o continuă deformare, într-o continuă ajustare a formei sale exterioare, dar într-o stabilitate impresionantă în ceea ce priveşte structura sa internă vibraţia apei din Rac aduce prospeţime şi preschimbare, noutate şi perseverenţă, deschidere spre un nou câmp de trăiri şi atingerea unor noi orizonturi arhitectonice. Având o mare putere de absorbţie, această formă poate părea o forţă descinsă în afară sentimentului, dar aceasta este dor o iluzie. Când priveşti un element din exterior, îl judeci după unghiurile pe care le formează, după liniile frânte pe care le pune în contururi şi nu pui toate acestea pe o anumită emergenţă specifică structurii sale interioare. În felul acesta, judecăm vibraţia ce ne vine din Rac drept purtătoarea unor elemente negative şi nu reflecţia unor drame cu care s-a încărcat într-un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat.
Trigonul pe care Junon şi Neptun îl împlinesc azi aduce la lumină această forma maleabila a apei şi o transpune într-un limbaj al emoţiilor dând zilei o notă tristă, dar plăcută, dureroasă, dar suportabilă. În felul acesta, ne vom confrunta cu emoţii ce ni se par noi, cu observaţii pe care nu le-am mai făcut, cu imagini care ne-au fost ascunse până acum. Având parte şi de o opoziţie Lună-Pluton chiar în mijlocul zilei multe dintre aceste contacte ar putea avea o notă uşor agresivă, ar putea brusca simţul cu care intră în contact şi prin conţinut, dar şi prin caracterul inopinat (careu Luna-Uranus).
“Aveam impresia că ştiu totul despre el/ea, dar m-am înşelat!”, “Nu conteneşte să mă surprindă!”, “Până nu face el/ea o gafă nu se simte bine!” ar fi câteva din reperele spre care ne vom îndrepta atenţia în această zi.
Când Junon şi Neptun sunt în trigon schema efectivă trece printr-o reformulare căreia nu i se poate opune rezistenţă. Oamenii îşi vorbesc frumos, dar rece, renunţă la dispute pe un ton ridicat, nu mai doresc să-şi reproşeze nimic, dar asta înseamnă şi a amâna o clarificare. Pe acest fond al îngheţării relaţiilor, o formă de îndoială apare, dar fiind vorba de trigon între cele două şi nu de alt unghi, ea va fi controlată de o motivaţie socio-comportamentală. “Nu am ce să fac, trebuie să fac aşa cum spune!” vom gândi şi ne vom comporta ca şi cum deţinem soluţia şi ea este relativ simplu de aplicat. În realitate, este o formă de diminuarea a independenţei sau a libertăţii de expresie. Este adevărat că în absenţa careului Lună-Uranus imensă determinare relaţională de azi ar fi luat forma unei abundenţe cu care nu am fi ştiut ce să facem, dar acum nu vom şti asta, nu vom reuşi să construim virtual variante posibile pentru a cântări gravitatea faptelor sau pentru a judeca amploarea deciziilor. Acest semn de reţinere a impulsurilor în albia proprie este un îndemn spre puritate şi nu oricum, ci unul practic.
Prin urmare, 18 octombrie se va afla sub deviza “Frica păzeşte bostănăria!” pentru că ea include ipostaze sociale sau personale în care libertatea de expresie este sever afectată. Nu ne va păsa însă de ceea ce am fi putut face dacă nu ne-am fi confruntat cu această condiţionare pentru că ne vom simţi bine trecând peste podul de gheaţă fără ghetuţe în picioare.
Ipostaza cea mai neplăcută a acestei zile va depinde mult de anturaj. Anturajul este cel care ne va răscoli temerile cele mai mari şi tot din anturaj ne vor veni semnalele de boală pe care le vom amplifica şi le vom aplica la nivel individual. Pe ideea “Parcă am şi eu simptomele acestea!” mulţi vor internaliza gândurile de boala şi le vor alimenta până când acestea vor somatiza în conformitate cu informaţia de acum. Cu toate acestea azi ne va lipsi, fie acea formă de revoltă care ne amplifică tristeţea faţă de problemele de natură materială, fie cele referitoare la perspectiva socio-profesionaleă.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda calmul şi deciziile mature cu diminuarea voinţei sau renunţarea la visele şi aspiraţiile ce consumau timp şi energie. Liniştea este o stare şi ea se înfige în pământ, adică în motivaţie, la fel ca bucuria, tristeţea, entuziasmul sau ambiţia. Azi descoperim că linişte fără motivaţie ori scop ne duce spre o formă modernă de sclavie.

Miercuri, 19 octombrie
A doua zi de Rac ne aduce într-o formulă constructivă două planete feminine. Luna şi Venus se întâlnesc azi în trigon, iar Luna şi Saturn în careu ceea ce va face din 19 octombrie o zi practică, o zi în care demersurile sociale vor fi mai curând necesare decât plăcute.
Multe din cele ce le vom face azi vor fi încărcate de o dramă afectivă suspectă. Deşi la exterior oamenii vor părea cât se poate de raţionali, vor judeca situaţiile cu maximă luciditate, vor cânta replicile şi reacţiile celorlalţi de asemenea, când elaborează deciziile ele nu se bazează deloc pe ceea ce observă ca şi cum un simbiont le oferă decizia, dar pentru asta, fiind că este simbiont, are nevoie de ceva în schimb. Acţionând în acest registru, confuzia dintre liniştea aparentă oferită de judecata raţională şi neputinţa de a uita o întâmplare consumată în ultimele două zile va face din această zi una agitată în care oamenii îşi pot pierde relativ uşor popularitatea, pot strica obiecte importante din casă sau se vor confrunta cu crize ale unor boli pe care până azi le-au ignorat. Putem vorbi aici de afecţiuni ale oaselor, de cele de natură tumorală sau chiar de crize reumatice.
Partea cea mai bună a acestei zile vine dintr-un confort intim straniu. Obiectele din jur radiază ceva special, prin formele lor, prin emoţiile cu care le-am încărcat, prin amintirile de care sunt legate. Toate acestea au azi o rezonanţă specială asupra segmentului afectiv şi ele se vor dovedi adevărate talismane. Cei care suferă azi de dureri sufleteşti sau fizice vor observa că terapiile cu pietre, cu lichide încărcate informaţional sau meditaţiile cu figuri geometrice sacre sunt deosebit de eficiente.
Prin urmare, 19 octombrie ne vine în ajutor cu o dihotomie specială. Valenţele sociale, comportamentale vor avea asupra noastră o greutate specială, ele vor fi greu de ignorat şi chiar de înţeles pentru că poartă cu ele stigmatul frustrării sau chiar al abandonului. Ceea ce atingem se strică, scăpăm din mâini şi obiectul se duce într-un loc inaccesibil, renunţăm la un contract de colaborare sau chiar se consumă azi o despărţire cu care ameninţam în ultima perioadă. Toate acestea se consumă azi tocmai pentru că o presiune interioară nu este privită aşa cum este, tocmai pentru că lumina spiritului, a înţelegerii sau moralităţii nu ne spune nimic şi credem că fără ele ne putem descurca de minune. Dacă în privinţa dezamăgirilor sau durerilor sufleteşti acestea pot fi tolerate, când vine vorba de dureri fizice lucrurile se complică pentru că ni se vor înfăţişa ca nişte copilaşi plângăcioşi pe care nimic nu-i poate mulţumi.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiul de a iubi. Nu există un rost mai important în viaţă decât să iubeşti, nu să te laşi consumat de senzaţii, plăceri sau trăiri care doar seamănă cu iubirea. A trăi prin ceilalţi fără ca ei să vadă acest lucru ţine de magia iubirii pe care cel iubit o vede numai după ce cel ce iubeşte dispare.

Joi, 20 octombrie
Azi vom experimenta o legătură specială între Lună şi Marte, prin faptul că prima va fi toată ziua în trigon cu Uranus, iar a doua este deja în trigon cu Capul Dragonului. Luând în considerare că marţi, când nostalgia trecutului şi tristeţea ne-au cuprins, Luna şi Uranus ne-au pus în faţa unor situaţii penibile, relaţia lor de acum ne aduce repararea acelor situaţii pe care acum două zile le-am stricat intenţionat sau din neatenţie. Sigur, nu tot ceea ce se ridică de la sol zboară, asta pentru că Luna şi Junon nu sunt încă într-o relaţie armonică, iar rectificarea de care spuneam se produce doar într-un registru limitat, cel al deciziilor, nu şi în cel al relaţiilor.
Până la trecerea sa în Leu, Luna are de împlinit trei careuri, cu Lilith, Soarele şi respectiv Junon, aducând, în preajma orelor 1:00, 6:00 şi 11:00, tot atâtea ipostaze eliberatoare. Se ştie din manualele de astrologie că într-o temă cuadratura cu orbul cel mai mic este considerat aspectul eliberator, adică acel instrument care, prin înţelegere şi experimentare, poate detensiona întreaga construcţie a hărţii.
Dacă în timpul nopţii careul Luna-Lilith poate aduce insomnie, nelinişte, agresivitate ce poate pune corpul în alertă, stricând somnul prin inversiune oferindu-i o prea multă energia şi de aici neputinţa de a se relaxa, spre dimineaţă, când luminariile sunt în careu, disponibilitatea spre efort poate fi substanţial diminuată. În mijlocul zilei careul Luna-Junon va risipi încrederea în apropiaţi şi ne va aduce o uşoară criză în relaţii. Dacă în primul caz ne impunem o relaxare fizică, în mod gradat, de la picioare până la cap, a doua presupune trezire lentă, o pozitivare a gândurilor prin folosirea unor formule sacre, un peisaj, o secvenţă video, iar spre final de a ne opri orice gând de reproş detaşându-ne de întregul context care duce spre dizarmonie. Asta înseamnă că am folosit cu brio toate cele trei aspecte eliberatoare ale zilei.
Trecând în Leu, Luna ne introduce într-o atmosferă caldă în care trăirile sunt elemente de bază şi în care propria opinie este mai importantă decât orice stimul din jur. Pe această nouă poziţie portretul, stima de sine, laudele, egoul, excelenţa, culoarea şi imaginaţia sunt elemente care îşi vor cere dreptul la exprimare. Prin trigonul pe care Luna şi Uranus îl vor împlini, valorile pe care Luna din Leul le distribuie devin forme de exprimare a personalităţii, ca şi cum ceva ne-a schimbat dintr-odată şi nu mai privim viaţa prin tragic sau nostalgic, ci urmărim să trăim clipă, iar clipa înseamnă “Eu simt”, “Eu vreau”, “Eu spun”.
Prin urmare, 20 octombrie ne aduce la lumină o formă severă de stimă de sine. Pentru că în prima parte a zilei avem trei ipostaze în care suntem încercaţi, în a doua parte a zilei ne vedem înţelepţi, cu multe experienţe la activ, mult mai siguri pe sine şi mult mai indulgenţi faţă de propriile păreri decât faţă de ale celorlalţi. Integritatea şi onoarea sunt elemente pe care oamenii le vor prefera, la care vor face apel şi de care nu se vor putea desprinde uşor. Se vor arăta dispuşi să înveţe din greşelile lor pentru a construi situaţii în care să vorbească despre experienţele pe care le-au avut şi această disimulare va apărea celor lucizi ca o formă neplăcută de iluzie.
Parte cea mai bună a acestei zile este aceea că oferă tuturor ocazia să vorbească despre sentimente, oportunităţi, despre relaţiile dintre oameni, despre aspiraţii sau idealuri, elemente care până acum erau mult prea abstracte pentru a putea fi integrate în discurs, iar asta înseamnă o nouă deschidere, o experienţă utilă, în niciun caz un stadiu.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiul de a învăţa de la viaţă şi de a ne exprima folosind un limbaj elevat, prin cuvinte noi, o nouă intonaţie sau o nouă atitudine, nu pentru a epata, pentru a teatraliza situaţii banale, ci pentru a le valoriza şi a ne oferi dreptul de a simţi şi trăi viaţa într-o diversitate mai mare decât cea pe care am trăit-o până acum.

Vineri, 21 octombrie
Momentul de careu al Lunii cu Jupiter şi respectiv Mercur o aduce pe aceasta în postura de planeta focar a careului în T pe semne fixe. Această dispunere aduce o notă specială zilei pentru că, dacă de dimineaţă oamenii vor avea impresia că a invoca legea lui “ochi pentru ochi, dinte pentru dinte” ca un privilegiu şi o modalitate de a rezista agresiunii, spre seară puterea de a cuprinde sensurile unor întâmplări ne fac să credem că lipsa de control este o formă de explorare a limitelor, chiar dacă are integrată o notă vulgară, ridicolă sau haotică. Mintea va păşi în schema aceasta cu reţinere şi discreţia celui care vrea să i se facă dreptate, dar nu ştie ce lege să invoce. Ideea lui “nu ştiu cum să se facă, dar trebuie să se întâmple” aduce acestei zile o dinamică specială. Curajul celui care crede în sine este azi agresat pentru că, având de-a face cu semnul vibrator fix, magnetismul astral ne loveşte în elementul cel mai stabil, în elementul de la baza edificiului, în Piatra Călcâiului, în convingerile cel mai solide, punând astfel în balans ceea ce în mod obişnuit este static sau parţial mobil. În felul acesta, careul Lunii cu Mercur, direct răspunzător de caracterul maliţios al replicilor, dar şi cel cu Jupiter, ce caută să discrediteze creativitatea, dreptatea sau adevărul transpuse în idei, devin mijloace de a aprecia viaţa, de a o interoga sau de a delimita concepte care, la prima vedere, par identice.
Întregul tablou de complicaţii psiho-comportamentale ce constă din defect, îndoială, temeri sau dintr-o relaţie încordată cu subalternul, cu cel care ne susţine, cu cel care ne-a soluţionat o problemă sau care intervine prin efort propriu pentru a ne preschimba statutul sau pentru a ne diminua din instabilitate, are azi înfăţişarea unui îndemn revoluţionar. Chiar dacă în interiorul său el nu mai poate rabdă, se teme că în plan social drama sufletească poate lua înfăţişarea lipsurilor sau a singurătăţii şi devine categoric. Acest mod categoric de a fi, fără a renunţa la frică, fără a ne desprinde de gândul trist al singurătăţii, fără a reuşi să se hrănească din bucurii simple, dar fertile, are asupra destinului un efect benefic. Dacă invocăm motivul sacrificiului, ne vom grăbi să tragem concluzii şi vom rătăci în sensuri superficiale deşi, privind din afară sau din viteză, totul va lua chipul eroului care este dispus să moară pentru familie, ţară, naţiune.
Să nu uităm că oricât de categoric este îndemnul şi oricât de rigid par încadrate idealurile, Luna este în Leu şi eroismul este confecţionat, drama este mai curând strigătul unor culori aruncate pe o pânză nouă care trebuie să impresioneze un auditoriu.
Ceea ce este important în această zi vine din pasul pe care îl facem pentru a ne depăşi limita curajului. Dacă nu ar exista nevoia de a impresiona un auditoriu, multe din cele ce se vor constitui ca un elevator pentru destin nu le vom atinge.
Prin urmare, 21 octombrie este o zi a mirajului pe care îl avem în faţa eşecului sau efortului prea mare. Fie că este vorba despre un demers public (relaţie Lună-Jupiter), de unul de factură personală, ce implică un schimb de idei, o tranzacţie (relaţie Luna-Mercur) sau pur şi simplu o interacţiune de natură afectivă (relaţie Luna-Venus) ideea de a face un efort peste limita rezistenţei ştiute nu ne încântată deloc azi. Chiar aceste careuri, care ne cer aşa cum ne sugerează învăţătura creştină atunci când ne spune să dăruim şi ceea ce nu avem, vin şi ne epuizează, ne slăbesc puterile, ne diminuează luciditatea mentală şi ne induc o stare de somnolenţă atunci când este nevoie mai mult de activitate.
Pentru că în a doua parte a zilei Luna şi Capul Dragonului sunt implicate într-un trigon, iar Marte intervine cu un plus de putere peste toată devitalizarea din prima parte a zilei, elementele lui 21 octombrie ni se vor înfăţişa ca o recompensă pentru efortul depus. Este, de altfel, o mare iluzie şi lipsa de putere, dar şi sporirea ei din a doua parte a zilei, însă implicaţi până peste cap în demersuri nu vom reuşi să vedem totul clar. În felul acesta, ne consumăm cu intensitate în dispute, ne lăsăm cuprinşi de tristeţe sau chiar de disperare şi nu ne putem exalta sufletul în parfumul stelelor, în savoarea unei stări sufleteşti neatinsă de ură, dispreţ, mercantilism sau indecenţă. Vom privi totul cu implicare şi în cele mai multe cu dramă, iar recompensa, care va veni după, va fi privită ca o răsplată faţă de suferinţei.
Pentru că azi vom greşi aducând un elogiu durerii, amplificând-o până când ne va apăsa cu caracterul ei real, chiar gregar, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că suferinţa este un privilegiu doar când nu ne-o cumpărarăm din talcioc, când nu o adunăm din ploaie ca o plată în avans aplicată destinului, Universului, karmei sau lui Dumnezeu. Lumina evoluţiei nu poate fi în afara unei binecuvântări pe care spiritul a primit-o împreună cu atingerea divinităţii la care putem face azi apel pentru a ne reaminti cine suntem, nu ce suntem.

Sâmbătă, 22 octombrie
Gradul anaretic al lui Junon în Balanţă ne introduce într-o atmosferă complicată în care în această zi a aparenţelor să descoperim că predomină binele, inspiraţia şi echilibrul.
În prima jumătate a zilei ne vom confrunta cu trigonul pe care Soarele şi Neptun îl împlinesc, aspect încadrat de un sextil Lună-Saturn şi un trigon Luna-Lilith. Între severitate şi prefăcătorie, între privilegiul obţinut din munca serioasă şi cel adjudecat prin inginerii financiare, prin păcăleală sau promiscuitate, trigonul Soarelui cu Neptun va dezvolta o înclinaţie spre acele fapte care uşurează muncă, spre acele demersuri legate de frumos, simţul estetic, inspiraţie combinând urâtul şi frumos în aşa fel încât niciunul dintre acestea să nu-şi dezvăluie în totalitate caracterul.
Când Soarele şi Neptun sunt în trigon, oamenii se simt invadaţi de emoţii pozitive. Elementul emotivitate, cu toată gama de trăiri pe care le implică, de la instabilitate afectivă, la inspiraţie, medumitate sau chiar clarviziune, ne apare azi ca un instrument al maturităţii. Oamenii ştiu că simt corect şi cei mai mult îşi vor coordona evenimentele, nu după informaţii, ci după emoţii. Relaţiile susţinute pe acest tip de abordare are o componentă diplomatică prin care vom fi mai eficienţi în a ne îndeplini un ideal, în a duce la punctul final un deziderat sau pur şi simplu pentru a socializa de dragul de a pierde timpul în mod plăcut.
Ceea ce este interesant la acest unghi vine din uşurinţa cu care vom dori să ne disimulăm problemele. Chiar dacă, în cele mai multe din situaţii, oportunităţile vieţii ne motivează aceste gesturi, cu toţi ne vom comporta ca şi cum ne căutăm singuri problemele, ca şi cum le atragem, printr-un mecanism mental, prin teama de eşec, neîncredere, fixaţii, repetarea unui automatism cu sentimentul că orice am face finalul va fi nefast. Având susţinerea pe care o impune trigonul, multe din cele pe care le antrenăm acum, indiferent că este vorba de persoane sau situaţii vom fi învăluiţi într-un nimb pozitiv. “Uite, până la urmă nu e chiar aşa!”, “Am crezut altceva, dar până la urmă are intenţii bune.”, “Ce tare m-am speriat şi uite că, până la urmă, m-am speriat degeaba!” sunt doar câteva din expresiile ce ne vin din această conjunctură.
Aşa după cum se poate observa, elementul Eu, împreună cu egocentrismul caracterului său, are azi mai multă greutate, dar nu întreaga zi, ci până la 17:35 când Luna trece în Fecioară. Cu Soarele în Balanţă şi Lună în Leu, impulsul spre a pune în valoare omul, propria fiinţă, gustul sau, simţul său estetic, mersul, lucrurile pe care le deţine, titlurile ştiinţifice, chiar cunoştinţele, se manifestă azi într-un mod stângaci. Eul nu este pe deplin susţinut sau nu este susţinut într-un mod corect din cauza căderii Soarelui. Persistenţa acestui impuls, prin poziţionarea Lunii în Leu, nu face decât să simuleze, să teatralizeze sau să sugereze ceea ce în luna august, când Soarele trecea prin Leu, s-a împlinit. Aceste aspecte, care în mare parte par nevinovate, pot fi cauzatoare de probleme şi mai mari dacă se vor situa la baza unor decizii. Fiind pe gradul anaretic din Balanţă, Junon nu va şti cum să înţeleagă şi prin asta să repare anturajul în ansamblu, ci se va axa doar pe poziţia şi rolul Eului în acest context, doar pe ceea ce a rănit acest Eu, pe ceea ce a fost distrus, pe ceea ce nu s-a realizat sau nu a reuşit să împlinească. Ceea ce va face, va fi în mare parte pozitiv, dar nu va fi real, nu va fi de viitor şi cine se va ambiţiona să vadă în aceasta o realitate, va avea de lucru apoi cu efectele sale iluzorii pentru care contextul lunii noiembrie nu va fi aşa de indulgent.
Trecerea Lunii în Fecioara schimbă fundalul aducând o reţinere sentimentelor, o plăcere de a se apropia de lucruri mici, de ceea ce pare mic şi neînsemnat, de ceea se diminuează prin consum. Seara acestei zile ne aduce, din nefericire, un gen de lăcomie care creşte cu cât ne apropiem mai mult de miezul nopţii. Ne va consuma dorinţa de a face mai mult, de a acumula mai mult, de a clarifica o situaţie iar şi iar, de a relua o discuţie care se încheiase, de a reaşeza mobila prin casă sau de a reinventaria relaţiile pentru a le încadra după reguli, scheme. Fecioara, prin intermediul Lunii, are această obsesie pe care, dacă o scapă de sub control, o duce la degradare. Dintr-o nevoie acută de a încadra, tot ceea ce deţine aşează în rafturi, în locuri precis delimitate, până atunci neocupate, în spaţii inaccesibile pe care le face utilizabile prin implicare personală. Când această ordine devine obsesie, declara război spontaneităţii şi neprevăzutul, mai exact ordinii Universului susţinută de mecanisme care într-un context major au altă înfăţişare decât într-unul minor. În felul acesta, oamenii vor considera că anturajul este imperfect şi doar schemele lor de gândire, doar ceea ce fac ei este edificator pentru a restabili ordine. Chiar dacă în cazul unora acest comportament aste puţin probabil să fie vizibil, pentru că sunt, din naştere, prea detaşaţi de acest aspect, va exista un element asupra căruia mintea se va opri mai mult decât până acum în intenţia obsesivă de a-i găsi un loc sau de a modifica întregul ansamblu, întregul edificiu, pentru a-l pune în valoare.
Trecerea lui Junon în Scorpion ne aduce un moment de separare de plăcere şi bucurie, de acea componentă a relaţiilor care le menţineau fără un scop practic evident, doar de dragul diversităţii, şi abordarea unui mod de comportare uşor refractar faţă de plăcerea rafinată, faţă de convenienţe sprijinind totul pe scop, motiv, finalitate. Aşa cum lesne se înţelege, până pe 26 ianuarie, când Junon va intra în Săgetător, pasiunile ne vor consuma atât de mult încât părerile pe care le avem acum despre oameni vor fi substanţial schimbate, şi nu în bine. Scorpionul intervine asupra acestui asteroid cu vocaţii ce nu-i sunt specifice, iar pentru a menţine armonia mecanismului va aborda sacrificiul, renunţarea ca pe nişte elemente de strictă necesitate. Asta se va întâmpla pentru că se va pierde din vedere o componentă absolut specială: înţelegerea. Pentru că Scorpionul nu poate ierta uşor, compasiunea îi este străină, iar pentru a o învăţa el se foloseşte iniţial de mijloace auxiliare, aşa cum, într-o vreme, în Republica Moldova se foloseau chirilicele pentru scrierea cuvintelor româneşti. În fluxul acesta totul este disimulat şi luat ca pe o aventură, fie a cunoaşterii, fie una propriu zisă, transformând un eveniment aparent banal într-unul de amploare, cu multe etape şi presărat la tot pasul cu obstacole sau drame. Scopul acestui demers este acela de a ascunde stresul, tensiunea, neîncrederea, dispreţul spontan pe care această zodie îl predispune pentru că sinceritatea va fi văzută ca un punct vulnerabil.
Prin urmare, 22 octombrie este o zi emoţională. Oricât de mult am încerca să o vedem altfel, oricât de mult ne vom lăsa cuprinşi de aspecte ale personalităţii, de elemente impuse prin voinţă sau raţiune toate sunt trecute prin judecata inimii şi vom considera că doar prin intermediul lor vom avansa.
Aceasta atracţie către disimulare ne va face să ne menţinem structură la acelaşi nivel de vibraţie, doar că folosind alte instrumente. Că ne vom simţi mai atraşi de poezie sau de literatură, de ceea ce este matematic, precis, ordonat, nu va fi important. Azi va fi important tot ceea ce ne hrăneşte ego-ul şi, în acelaşi timp, ceea ce ne oferă sentimentul menţinerii, al permanenţei, al continuităţii, al respectului. Nu este suficient să fie clar, azi orice element trebuie să fie şi precis. Dacă Luna nu ar fi fost lezată de Chiron sau de un alt element astral responsabil cu maturitatea, cu profunzimile existenţiale, această trecere de la volatil la dens, de la bucurie, la durere ar fi avut o explicaţie practică, ar fi fost susţinută de o delimitare, de o situaţie de frontieră între cele două tipare. Acum singurul element de legătură între cele două situaţii va fi eşecul, indiferent sub ce formă se va prezenta el, ca modalitate de a repara o greşeală a trecutului sau ca un mijloc de a anticipa posibile neîmpliniri, înfrângeri.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne respecta dreptul de a ne tempera aciditatea energetică pe care ne-o va oferi din abundenţă criticismul, individualismul sau comportamentele obsesive. Calmul, privit ca un pansament cu care s-a curăţat o rană, va trebui să fie imediat urmat de un unguent terapeutic pe care să-l aplicăm pe rană pentru a ne vindeca. Acest unguent este azi iertarea. Intrând în spaţiul zilei de mâine cu experienţa iertării înseamnă a depăşi acea etapă confuză în care ţi se cere să mergi pe sârmă sau să vorbeşti într-o limbă nepotrivită contextului sau pe care nu o cunoşti bine.

Duminică, 23 octombrie
Ultima zi de Balanţă ne aduce o ipostază astrală interesantă în care Luna, pe lângă piramida de pământ pe care o împlineşte împreună cu Jupiter şi Pluton ridică un careu cu Nodurile sale şi ne plasează întreaga gamă de trăiri într-un sector complicat, plin de extreme, cu tendinţa spre duplicitate şi cu nevoia de a preschimba vorba bună în interdicţie sau ordin, iar pe cea rea într-o recomandarea negativă cu titlul de avertizarea sau adevăr.
Primele două aspecte pozitive ale zilei sunt chiar trigonale prin intermediul cărora Luna ridică piramida de pământ. În felul acesta, primul impuls, prima reacţie ne îndreaptă atenţia spre dorinţa de putere, de a domina anturajul şi de a dezvolta, prin fiecare intenţie, o formă pozitivă de posesivitate care ne ţine voinţa întinsă şi ne permite să obţinem multiple avantaje, chiar materiale. Pentru că azi Soarele este anaretic în Balanţă, avantajul pe care îl aşteptam de la anturaj ne îndeamnă să sfidăm bună conduită, de regretăm o perioadă, un statut, să ne dezicem de o etapă şi asta nu dintr-o implicaţie spre negaţie, ci dintr-o nevoie de risipă, de a gusta din plăcerea opulentei, chiar şi atunci când opulenţa nu există. Nu mai este însă nicio surpriză această tendinţă extravagantă a Balanţei care îi îndeamnă pe unii să-şi consume agoniseala de o viaţă într-o seară dacă asta înseamnă a simţi libertatea bogăţiei sau a îndestulării. Azi însă această risipă se răzbună pentru că atrage replici şi remarci răutăcioase. Menţinându-ne în aceeaşi tendinţă dihotomică, putem spune că voinţa şi puterea, privite ca instrumente ale devenirii, sunt zdrobite de o tentă superficială ce ne poate pune foarte uşor într-o lumină proastă, ne poate compromite sau ne poate deposeda de o imagine socială pozitivă. Cei care sunt atent implicat într-un proces de înţelegere a vieţii, care nu se mulţumesc cu bucurii superficiale, se vor uita la sine şi nu se vor recunoaşte. Nu doar că multe din cuvintele pe care le vor folosi nu-i caracterizează, dar multe din gesturile pe care le vor face nu le sunt specifice şi vor fi contrariaţi.
Toate acestea vor lăsa semne adânci pe corp sau pe suflet, pe structura emoţională sau pe cea mentală pentru că vor fi privite ca erori majore ce nu vor fi tolerate de grup sau de anturaj. Privind toate acestea din afară, înţelegem că o mică greşeală, o rătăcire de moment va genera repercusiuni pe termen lung. Dacă această ipostază devine decizie, efectele negative, indicate pe cerul zilei de careul Lunii la Noduri, vor fi mai ample şi cea mai rapidă reparare va apărea cel mai devreme la începutul lunii decembrie, când Soarele va intra în conul conjuncţiei cu Capul Dragonului şi când fondul negativ al gradului anaretic de acum, ce se răsfrânge fatidic asupra Axei dragonului prin intermediul Lunii, va fi adus la lumină şi i se va da acestuia o tentă pozitivă.
Sextilul Lunii cu Mercur, în acest context, va fi ca un talent folosit într-o conjunctură negativă. În felul acesta, cuvintele care ne vin, inspiraţia, înclinaţia spre a comenta, discuta, împărtăşi, de a transfera o informaţie sau de a ne folosi de calitatea acesteia pentru a obţine avantaje ne va amplifica starea de dizarmonie, stricând mai mult, decât ar putea să repare.
Trecerea Soarelui în Scorpion va amplifica această tendinţă spre dezintegrare. Ascendentul în Rac al acestui eveniment astral ne aduce o motivaţie complicată, o teamă dezvoltată pe o agresiune anterioară sau un eşec peste care nu am reuşit să trecem. Mândria, plăcerea de a deţine un statut, o funcţie, lipsa de măsură când vine vorba de avansare, neputinţa de a simţi ridicolul ne aduce un alt risc al trăirilor şi noi motivaţii. Dacă în ultima lună motivaţiile de natură estetică ne-au coordonat viaţa, acum plăcerea de a aduce la lumina trăiri ascunse, de a ne scufunda în tenebre, de a evita sau de a îngropa ceea ce a fost evident pentru a lăsa libere sentimente care anterior nu aveau voie să umble libere pe strada pentru a nu strica relaţiile, acum se constituie ca judecători şi în loc să rezolve au menirea de a amplifica problemele sau de a le treace într-un alt plan.
Scorpionul ce are Racul la ascendent intră în posesia unei calităţi deosebit de râvnite: tenacitatea. Combinaţia ambiţie + tenacitate aduce contextului astral calităţi pe care puţini vor reuşi să le folosească în mod pozitiv. Semnul de putere pe care îl implică aceasta avantajează mai curând natura vulgară, ceea ce nu are nevoie de rafinament pentru a-şi reconfigura elementele puterii, ci doar de spaţiu pentru a se extinde, doar de oameni în jur care să le execute ordinele sau să-şi asume statutul de contribuabili.
Cu toate acestea o componentă legată de adâncimea sentimentelor va fi evidentă şi ea nu va fi în totalitate vulgară, ci va avea şi momente de eleganţă ori modulaţie mai ales în retorică, în dialogul interior, în analiza care se realizează într-un for interior la care să nu aibă acces nimeni din exterior, ci doar prin medierea realizată de persoana în cauză. Toate acestea vor fi încadrate într-o formă de extremism dramatic în care elemente legate de viaţă şi moarte, de bucurie şi suferinţă, de atracţie şi respingere au o dinamică aparte. Chiar dacă la exterior nu va fi vizibilă frământarea decât printr-o încleştare a fizionomiei, o expresie rigidă sau o privire rapace, interiorul va fi ca un vulcan încins.
Unii dintre noi au însă firi pacifiste, care nu se lasă uşor compromise de această dinamică a pasiunii, însă chiar şi aceştia îşi vor depăşi limitele obişnuitului şi se vor consuma mai mult decât până acum. Cei mai mulţi nu vor observa că alunecă pe o pantă a stresului şi, pe nevăzute, vor scădea în greutate, li se va diminua rezistenţa la stres, la boli, că nu li se mai potriveşte tratamentul sau că relaţiile li se depreciază progresiv.
Această dinamică a personalităţii, va aduce o tentă negativă impulsurilor pe care le vom avea în următoarele 30 de zile. Azi însă nu vom fi în totalitate influenţaţi de ingresul Soarelui în Scorpion, ci mai curând de gradul anaretic din Balanţă, adică de tendinţa de a nega ceea ce până acum a fost reprezentativ pentru personalitate.
Prin urmare, 23 octombrie ne introduce într-o zonă neobişnuită. Azi avem nevoie să ni se tolereze ieşirile, să ne fie înţelese gândurile, să ne fie acceptate ideile atât cele pozitive cât şi cele negative. Semnul de putere pe care Luna îl va construi împreună cu Pluton şi Jupiter ne permite să ne deschidem spre noi direcţii, să ne extindem într-o zonă pe care nu am explorat-o până acum şi aceasta să ni se înfăţişeze ca o dezvoltare într-un domeniu, ca o elevare într-un sector pe care nu-l putem controla, dar din interiorul căruia ne aşteptam la semnale pozitive, chiar la susţinere sau apreciere.
Pentru că este o zi duplicitară, o zi a extremelor, ceea ce credem că este realizare azi este de fapt eşec, iar eşecul ne va oferi oportunităţi pe care să nu ştim cum să le integrăm corect. Toată ziua va fi presărată de situaţii în care intenţiile bune vor fi răsplătite cu refuzuri, ironii ieftine, sfidare.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că iertarea este mai valoroasă şi mai eficientă în situaţiile în care este cel mai puţin preferată, cum se întâmplă azi, ca în proverbul „Iubeşte-mă când merit cel mai puţin, atunci am nevoie cel mult!”.

6 comentarii la „17 – 23 octombrie 2011

 1. Mihaela spune:

  ” A trăi prin ceilalţi fără ca ei să vadă acest lucru ţine de magia iubirii pe care cel iubit o vede numai după ce cel ce iubeşte dispare.”

  ..a fost esenta mesajului astral de astazi, 19 octombrie, exprimat superb…

 2. doina.pascal spune:

  Completând cele spuse de Mihaela, nu numai exprimarea ci şi profunzimea analizei realizate este extraordinară. Cel puţin pentru mine, previziunile din această săptămână concordă cu realitatea, ba chiar mai mult, vin în ajutorul meu în încercarea de a înţelege evenimentele trăite sau de a-mi defini existenţa.
  Cât adevăr reflectă, pentru societatea românească actuală (pentru sufletul românului de rând neluat în seamă niciunde), afirmaţiile de mai jos:
  „…nu confunda calmul şi deciziile mature cu diminuarea voinţei sau renunţarea la visele şi aspiraţiile ce consumau timp şi energie. Liniştea este o stare şi ea se înfige în pământ, adică în motivaţie, la fel ca bucuria, tristeţea, entuziasmul sau ambiţia. Azi descoperim că liniştea fără motivaţie ori scop ne duce spre o formă modernă de sclavie.” (marţi, 18 oct.)

  „…etapă confuză în care ţi se cere să mergi pe sârmă sau să vorbeşti într-o limbă nepotrivită contextului sau pe care nu o cunoşti bine.”(sânbătă, 22 oct.)

  „…iertarea este mai valoroasă şi mai eficientă în situaţiile în care este cel mai puţin preferată, cum se întâmplă azi, ca în proverbul “Iubeşte-mă când merit cel mai puţin, atunci am nevoie cel mult!” (duminică, 23 oct.) – Soluţia perfectă, dar cea mai dureroasă, însă, la final se află MÂNTUIREA.

 3. Mihaela spune:

  Da, Doina….
  Ceea ce ne fascineaza, ne copleseste aici, pe acest blog, „tine de magia iubirii”, iubirea vazuta ca o stare permanenta a sufletului…

  “Iubirea este atunci cand sufletul incepe sa cante, si florile vietii tale infloresc singure.” (Rabindranath Tagore)

 4. doina.pascal spune:

  http://www.youtube.com/watch?v=NoO76vUchxE&feature=player_embedded

  Se spune că aşa cum eşti tu aşa îi vezi şi pe ceilalţi, iar dacă tu vezi dragoste în ochii celor din jur, atunci dragostea este cea care te face să respiri. Daca tu vezi nobleţe în ceilalţi, atunci ea este motorul sufletului tau. Daca tu vezi speranţă, atunci ea este cea care alcătuieşte lumea ta. Se transmite prin empatie. Important este ca sufletul tau, înarmat cu atatea daruri divine, să rezoneze cu celălalt, să ajungă la inima celui de langă tine şi să-i şoptească: vezi, toate astea sunt şi pentru tine, căci şi tu eşti la fel. Şi asta este dragostea…Nimic mai mult sau mai puţin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.