10 – 16 octombrie 2011

Luni, 10 octombrie
Numai ce a trecut în Scorpion ca Venus şi face un trigon cu Chiron din Peşti, aducând împreună cu asimilarea elementelor rezultate din tranzitul Lunii prin Peşti o uşoară desconsiderare a valorilor materiale, dezvoltându-se un comportament universal, extins, care cere bogăţie de idei, dorinţa de cunoaştere, netulburare, plăceri liniştite, chiar studiul. Toate acestea se sprijină pe ceea ce zodiile de apă dezvolta mai mult decât zodiile de aer: setea de cunoaştere.
Din combinaţia Venus în Scorpion – Chiron în Peşti se naşte o înclinaţie spre înţelegerea comportamentului oamenilor, a gândirii, reacţiilor şi, ca domenii conexe, o aplecare asupra psihologiei, metafizicii, misticii, religiei sau chiar matematicii din nevoia de a stabili cu precizie care sunt elementele esenţiale pe care le foloseşte viaţa pentru extindere. Această nevoie de extindere îi poate duce pe oameni spre cunoaşterea spaţială, spre descoperirea elementului lipsă care nu ne permite să cunoaştem adevărul, abordarea teoriei într-un mod ştiinţific, riguros şi analizarea ei cu o mare detaşare ce se află dincolo de orice umbră de conflict, dincolo de orice lăcomie sau greutate. Prin aceste componente socio-comportamentale, evenimentele cotidiene nu sunt programate, ci vin ca un efect al gândurilor, al cultivării unor idei, ca reacţie în faţa unor nedreptăţi ce trebuie înlăturate cu tact şi sârguinţă.
Vând Venus şi Chiron sunt în trigon oamenii au de-a face cu şansa destinului. Un noroc neaşteptat, o formă nouă de a facilita dialogul şi de a îmbogăţi spiritul cu noi abordări ale aceloraşi informaţii. Când acest unghi se construieşte cu o planetă debilă, norocul nu vine spontan, iar beneficiile sunt cele pe care omul în sine şi le construieşte sau pe care le cere în mod direct. Nu se poate vorbi deci despre spontaneitate, chiar dacă ceea ce se alege şi ceea ce se primeşte au componente benefice importante.
Faptul că în a doua parte a zilei Luna trece prin conjuncţia cu Uranus ne aduce un plus de vitalitate de iniţiativă. Ceea ce se dorea corectat este acum supus unei noi analize, este încadrat în reguli noi şi se constată că absenţa spiritului practic imediat, cel care ne facilitează accesul rapid la rezultatele muncii, a lipsit din acţiunile anterioare şi se doreşte recuperarea timpului pierdut. Această abordare greşită ne duce la diversificarea spectrului emoţional rezervat zilei, dar nu ne va permite obţinerea a ceea ce dorim.
Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce descoperirea unei noi dimensiuni a spiritului. Moralitatea, gândirea sănătoasă, echilibrul dezvoltat prin diplomaţie, pacifism, ponderaţie, modestie şi rezervă ce se poate transpune în reacţii organice, produce vindecarea de afecţiuni agravate prin extreme termice, aciditate, mişcări bruşte, efort sau stres. Tot acest mediu acid spiritual este pentru omul obişnuit o dovadă de deviaţie de la cale, de încercare majoră a vieţii, de tulburare a conştiinţei, pe motiv că nu suntem nici împăcaţi cu restricţiile, nici dispuşi să ne îndreptăm spre noi direcţii de dezvoltare.
În timpul derulării acestora, printr-un liberalism adecvat momentelor de criză, ne vom vedea în situaţia de a ne hrăni cu bucurii simple, dar într-un mod dinamic şi amplu, fără timpi morţi, aşa cum o pisică se joacă plină de inventivitate cu o minge de pluş.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apleca asupra sensurilor vieţii. Viaţa este minunată dacă alegem să o trăim în absenţa fricii. Fără frică evenimentele ne hrănesc cu informaţii de o bogăţie fascinantă, iar savoarea lor creşte cu cât suntem mai atenţi la esenţa lucrurilor.

Marţi, 11 octombrie
Săptămâna 10 – 16 octombrie 2011 este plină de evenimente astrale, practic fiecare zi conţine unghiuri speciale, care se vor regăsi, ca influenţe de bază, în tot acest interval şi care vor aduce acestui ultim sector al anului evenimente marcante.
A doua zi a săptămânii ne va aduce o conjuncţie Mercur-Junon şi un sextil pe care Soarele din Balanţă îl va împlini cu Capul Dragonului, devenind astfel planta mediatoare Nodurilor, aspect deosebit de benefic pentru proiectele personale ce nu au avut până acum şansa să se finalizeze. În fundal, Luna împlineşte un careu cu Pluton şi un trigon cu Marte conturând, de dimineaţă, o configuraţie numită „aripi de pasăre”, împreună cu Jupiter Marte şi Pluton.
Când Mercur şi Junon sunt în conjuncţie se întăresc convenţiile de colaborare, se facilitează contactele umane, schimbul de experienţă, deschiderea faţă de nou, faţă de oameni în general în aşa fel încât multe dintre barierele impuse de statut, profesie, nivel de cultură, sex, religie sunt înlăturate de dragul stării de confort, prioritară în această zi.
Pasul important pe care suntem acum dispuşi să-l facem pentru a fuziona, pentru a cădea la o înţelegere, pentru a aplana un conflict sau pentru a soluţiona un demers ce implică relaţii sociale de factură publică ne va duce spre o satisfacţie personală ce contravine sentimentelor. Judecând întregul context după careul pe care Luna îl face cu Pluton, în separaţia conjuncţiei Mercur-Junon, finalitatea evenimentelor, chiar dacă este bună, nu se va încadra în premize şi asta ne va oferi o uşoară nesiguranţă. Totuşi, disconfortul pe care careul Luna-Pluton îl va menţine toată ziua va fi atenuat de percepţia reală a evenimentului, de extinderea viziunii personale la nivelul unei perioade mai mari, depăşirea impasului personal impus de concepţii rigide despre cum ar trebui să arate viitorul şi cu ce bagaje socio-comportamentale am putea ajunge acolo.
Când Soarele şi Capul Dragonului se află în sextil relaţiile personale şi sociale trec printr-o preschimbare benefică importantă. Dacă până acum multe din demersuri au stagnat sau nu s-au putut finaliza, în special cele care aveau nevoie de un îndemn suplimentar, de o formă de încurajare, de o susţinere dintr-un alt plan al existenţei, fie ca protector, persoană dintr-un alt sector social, fie ca inspiraţie, prin susţinerea acordată de fiinţele subtile, angelice, prin relaţia benefică dintre Soare şi Axa Dragonului, ce implică nu doar sextilul cu Nodul Nord, ci şi trigon cu Nodul Sud, faptele bune devin acum elemente de netăgăduit, dovezi ale eficienţei şi elementele personale cele mai preţioase la care se va face acum apel pentru a se avansa pe un traseu corect, pentru a se împlini cu bine, un demers.
Aşa cum se spune adesea că „acolo unde-i stă puterea, îi stă şi slăbiciune cea mai mare”, aspectul magnific al acestei zile pe lângă triumful binelui asupra răului aduce şi elementul de slăbiciune prin descoperire, divulgare, împărtăşire, destăinuire. În felul acesta, înţelegem cât de important este să nu avem aşteptări nerealiste pentru că această nesăbuinţă, producându-se în aplicaţia Lunii pline de mâine, poate fi imediat sancţionată, nu prin eliminarea şansei, ci, mai rău, prin diminuarea ei, în aşa fel încât dintr-o poziţie secundă să urmărim promovarea altora care nu au dispus de un trecut atât de bogat în elemente pozitive, apreciate acum, deci care nu ar fi meritat într-un mod atât de evident sa primească ceea ce primesc.
Putem aici să amintim şi de sentinţă, decizie, pronunţare sau o amânare a deciziei negative ceea ce va constitui o şansă pentru cel acuzat şi o neşansă pentru cel care aprecia sancţiunea altuia ca fiind un gest de dreptate pe care destinul i-l făcea. În schema aceasta complicată, relaţiile de factură sentimentale vor trece prin intensificări bruşte, prin tensiuni pe probleme ciudate, nerealiste, care vin din trecut în mod fracţionat şi care nu par să aibă, în contextul vieţii de acum, nicio logică. În contextul major, totul are însă logica şi totul se susţine pe rădăcinile faptelor bune din trecut. Schema lor nu se extinde însă haotic şi se rezumă la acea karmă pozitivă construită prin cuvânt, prin adresare, prin recomandare, prin intervenţie oratorică, prin demers săvârşit prin cuvinte.
Prin urmare, 11 octombrie este o zi de celebrare a binelui, de onoruri aduse faptelor bune, de înţelegere a mecanismului subtil care ne permite să ne uşurăm viaţa, să ne schimbăm sensul destinului şi să-l îndreptăm spre demersuri plăcute, spre mai puţine umilinţe sau spre o formă de manifestare în armonie cu concretul şi deopotrivă cu perceperea realităţii, fiecare după puterile sale.
Sextilul Soare-Capul Dragonului va veni însă cu un mesaj pozitiv acolo unde rugăminţile erau mai arzătoare, acolo unde solicitările au fost cel mai intens formulate şi acolo unde lumina avea cel mai mult nevoie de o spărtură în zid pentru a se extinde. Nu este în mod obligatoriu un semn de câştig material, decât dacă demersurile sociale şi personale ale unui individ nu au fost săvârşite anterior decât în acest registru comportamental. În general, oamenii îşi doresc şi nu ştiu cum să încadreze răspunsurile, trec de la o dorinţă la alta şi amestecă bucuriile unor împliniri cu eşecul neîmplinirii altora. Din combinaţia celor două tipuri de rezultate nu poate ieşi decât un conglomerat de stări sufleteşti, destul de confuze pentru a ne putea face acum lucizi în faţa a ceea ce vom primi. Pentru unii, care au dezvoltat anterior o severitate intensă faţă de semeni, chiar şi apropierea stranie pe care o cunoştinţă o prefera faţă de distanţa sau chiar evitarea contactului, momentul prezentului poate fi considerat un gest de clemenţă din parte destinului care se pare ca nu are altceva de făcut decât să ne spună că dragostea este cea care ne uneşte şi ea se manifesta prin trăsăturile angelice, lipsite de orgolii sau de inhibiţii. Fiind lucizi, putem să înţelegem şi care este sectorul unde avem cel mai mult nevoie de susţinere pentru a putea integra corect rezultatul său, dar şi de a înţelege cum se face vizibil elementul cel mai vulnerabil.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiul de a fi deschişi faţă de tot ceea ce avem în jur, fără teamă că asta ar însemna vulnerabilitate sau coborârea standardului personal. Ceea ce există în jur face parte din schema karmică pe care o deţinem, de vreme ce încă funcţionam aici, de vreme ce încă nu ne-am mutat fiinţa într-un alt plan al existenţei. Azi această formă de acceptare ne poate face sensibil la elemente esenţiale, personale care ne pot ajuta să depăşim în mod miraculos obstacole importante.

Miercuri, 12 octombrie
Luna plină din Balanţă de anul acesta pare să aducă o severă zdruncinare a contextului social, prin impunerea unor elemente minore de dizarmonie într-un context macro ceea ce poate produce fisuri majore prin lipsa de integrare, neatenţie, răutăţi personale îndreptate împotriva unei persoane cu repercusiuni ample asupra evenimentelor sociale.
Când luminariile se opun pe axa Berbec-Balanţă, celorlalte două protagoniste aflate în prejmă, Lilith din Berbec şi Saturn din Balanţă, ce se opun şi ele aliniindu-se tensiunile vechi la cele ce apar acum, iar pe axa următoare, Taur-Scorpion, beneficii Jupiter şi Venus se opun şi ei, se intenţionează aducerea la lumină a focarelor de tensiune pe care lunile august şi septembrie le-au dinamizat apoi temperat într-un mod specific. Pe lângă acestea Mercur şi Neptun retrograd ridică un trigon, participând la evenimentele agresive majore de pe axele Berbec-Balanţă şi Taur-Scorpion cu o notă boema, de nostalgie, de inspiraţie, de implicare a cunoscutului într-un cadru necunoscut pentru a combate teama.
Luna parcurge sectorul final al Berbecului, participând la o distanţă de doar trei ore de la Luna plină la opoziţia cu Saturn, apoi, mai târziu, la conjuncţia cu Lilith şi respectiv opoziţia cu Junon. Nu se poate spune că unghiurile, materialul didactic al lecţiilor astrale de acum, sunt benefice, chiar dacă începem ziua cu trigon Lună-Capul Dragonului şi ar fi trebuit ca întregul arsenal să se coordoneze după ceea ce este important pentru destin, după ceea ce ne strigă din interior, după ceea ce ne dictează vocea conştiinţei. Cu atâtea opoziţii se poate spune că tipul de acţiune pe care îl vom prefera azi va fi cel care se împotriveşte normalităţii, echilibrului şi acumulărilor materiale. Ceea ce se ridică în faţa noastră şi ţine de un anume şablon material, moral sau spiritual este combătut, alungat sau negat. Pentru că la finele lunii august, pe opoziţia Soare-Neptun au fost speculate erori individuale, greşeli cauzate de uitare, rătăcire mentală, imaginaţie haotică, aprecieri eronate la adresa uni grup de oameni, acum, prin trigonul pe care Neptun, de asemenea retrograd, le împlineşte cu Mercur, avem de înfruntat o reacţie din partea acuzaţiilor din trecut, ca o replică scurtă, tăioasă, ce lasă urme adânci în toate tipurile de relaţii. În felul acesta, ne putem opri asupra jocului de imagine, asupra exploatării imaginii de victimă, lovit, năpăstuit al sorţii sau de salvator, de lider de opinie ce este cu atât mai blamat cu cât schimbările pe care le aduce sunt mai îndrăzneţe.
Privind Luna plină în mod separat de opoziţia Saturn-Lilith pasionaţii de astrologie pot obţine aprecieri eronate, privind complicaţiile zilei ca pe nişte episoade trecătoare, ca pe nişte elemente de comportament ce pot fi ignorate. Pentru că Saturn se află în preajma Soarelui, tocmai problema comportamentului, a memoriei, tocmai relaţionarea sunt cele care vor fi luate în considerare, care vor conta, care ne vor mobiliza. A privi Luna plină unilateral înseamnă a accepta să ne lăsăm în voia dinamizării, amplificării pornirilor comune, a inspiraţiei sau a tendinţelor marcante ale personalităţii cu care suntem în conflict sau pe care nu le acceptăm uşor. Dacă pe acest fond intervine opoziţia Saturn-Lilith, care ne va selecta din acele trăsături ale comportamentului acele elemente care deranjează şi pe noi şi pe ceilalţi şi cu toate acestea este impotant să le folosim, rezultanta nu poate fi decât o formă de manifestare ce conţine elemente de comportament antisocial, dar şi impulsuri care ne permit să vedem ceea ce facem, să ne reflectăm în acţiunile pe care le facem. În felul acesta, ne vedem puşi în faţa unor experienţe inedite prin intensitate, nu prin calitatea lor şi care pot avea o semnificaţie negativă în contextul în care se produc.
Luna plină din Balanţă ne agresează noţiunile legate de geneză, cicluri, caracterul repetitiv al fenomenelor, legătura de natură biologică între fiinţe, despre moştenirea pe care o primim de la părinţi şi despre modul cum se integrează aceasta în relaţiile socio-culturale pe care societatea de acum le manifestă. Ideea de naştere, de renaştere va avea pe această Luna plină o direcţie importantă. În mod comun, oamenii îşi vor aminti azi de copilărie, de trecutul îndepărtat, iar alţii, înzestraţi cu o sensibilitate aparte, vor depăşi bariera impusă de ipostaza astrală a spiritului şi se vor delecta cu senzaţii cu totul stranii legate de gust, miros, impresii despre oamenii, atracţia către o anumită zonă de pe glob, către o anumită cultură fără a avea o explicaţie raţională cu care să-şi susţină toate aceste orientări.
Apropierea şi depărtarea dintre oameni ne duce pe noi acum într-un sector al rememorărilor, al puterii de a pătrunde esenţa lucrurilor, de a înţelege de ce suntem prieteni cu anumiţi oameni şi de ce ne luptăm cu prejudecăţile altora, ori de ce ne luptăm cu întunericul lor, cu personalităţile lor aberante. Experienţa este însă rezultanta principală a acestei zile şi ea ne reaminteşte că înţelegerea şi apoi cunoaşterea vin în mod individual, ca atunci când le primim pe acestea în mod colectiv atunci este vorba despre un proces care poate depăşi nivelul de înţelegere comun şi poate însemna întoarcerea sufletului într-o zonă astrală în care viaţa este privită şi socotită altfel, în care elementele fundamentale nu ne apar codat sau simbolic, aşa cum sunt semnele rutiere, nu au referiri, indicaţii, unele vorbesc singure despre ceea ce reprezintă, nu pentru că întregul univers s-ar schimba pentru a ne face nouă pe plac, ci pentru că fiinţa individuală trece printr-un proces de expansiune a conştiinţei, adică trece de la daltă şi ciocan, la creion şi hârtie, până când atinge stadiul comunicării în eter, adică până când poate vorbi în limba zeilor.
Deşi ni se va părea că ziua de 12 octombrie ne aduce cam multe pentru o singură zi, azi vom fi disponibili, vom fi deschişi faţă de tot ceea ce se îndreaptă spre noi, ne vom elibera de prejudecăţi şi vom privi dezvoltarea, întâi prin necesitatea de a acumula cât mai multe informaţii, apoi prin dorinţa de a le încadra într-o albie nouă, una personală.
Spre seară, când Luna se va întâlni cu Junon într-o opoziţie, cei mai mulţi vor fi în contrast cu experienţele zilei, vor plânge că au pierdut şansa vieţii lor, că nu au fost înţeleşi cum trebuie sau că nu au trăit suficient de profund şi, într-un mod numai de ei ştiut, s-au izolat într-o zonă care le-a oferit mai multă protecţie.
Prin urmare, Luna plină de azi ne va vorbi despre viaţă, despre înţelegere, despre cunoaştere, despre descendenţă, despre transfer de informaţii şi despre locaţia personală pe care dorim să o folosim pentru a le oferi acestora o însemnătate aparte. Azi intrăm în contact cu forma holistică a relaţiilor sociale, fiind liberi să alegem deschiderile spre informaţii noi sau limitarea în prejudecăţi penibile Şi într-un caz, şi în celălalt, finalitatea este cea legată de cunoaştere prin conştientizare. Ceea ce pare a fi aprioric este de fapt rememorare şi aceste trăsături ne hrănesc individualitatea aducându-ne cu cei din jur relaţii stranii, abordări neobişnuite pe care nu le-am mai folosit până acum. Se va pune azi problema pasului, a numelui, a faimei, a revelaţiei, dar şi a sentimentului că între oameni există o diferenţă substanţială, că dincolo de elementele vizibile, explicaţii sau de justificări există o construcţie magnifică numită „experienţă”.
Nu ne vom arăta însă azi vulnerabili şi acea parte ascunsă a vieţii pe care predispoziţia astrelor ne-o aduce la lumină, ne-o inundă de înţelegere şi cunoaşterea nu ne oferă informaţii haotice, ci este edificatoare în direcţia în care ne-am manifestat setea de cunoaştere, în direcţia în care ne-am folosit cel mai mult curiozitatea şi din locul despre care am dorit să ştim cel mai mult, de acolo ne vin informaţii bogate. Este ca în o relaţie de tip empatic, afectiv şi multor ar putea să le scape din vedere că centrul interesului de azi este omul cu simţirile lui, nu omul cu interesele lui.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta cu seninătate şi curaj tot ceea ce vine spre noi azi pentru a înţelege care sunt raţiunile inimii, pe care raţiunea nu le înţelege sau nu le ştie.

Joi, 13 octombrie
Prima zi de Taur (Lună în Taur) ne aduce şi ingresul lui Mercur în Scorpion, însă opoziţia celor două planete nu atinge momentul de maximum pe axa Taur-Scoprion pentru că, înainte de a trece în Taur, Luna a împlinit cu Mercur acest aspect când acesta încă se afla în Balanţă, iar ea in Berbec. Venus, aflată în plin tranzit prin Scorpion ne aduce un sextil cu Pluton, lăsând impresia că orice înţelegere poate fi legată dacă există un argument raţional şi dacă se identifică interesul comun.
Rotindu-ne în jurul acestei idei şi plasându-ne speranţele în vârful acestor preocupări, chiar dacă ziua ne aduce o vivacitate specială, avem toate şansele să ne risipim în ambiţii inutile şi să ne consumăm energia pentru a face impresie, pentru a culege roadele din acţiuni sterile sau pentru a lenevi, motivând odihna atât de necesară.
Ultimul segment al Berbecului, pe care îl parcurge Lună în noaptea de miercuri spre joi, ne aduce un sextil Lună-Neptun şi o opoziţie Lună-Mercur, ceea ce va face din Neptun planeta mediatoare opoziţiei. Soluţiile care vin prin Neptun nu sunt niciodată simple, ba mai mult ele nu se finalizează niciodată aşa cum se stabileşte iniţial. În această întorsătură de situaţie nu intervin elemente noi, cum se întâmplă în cazul aspectelor cu Uranus, ci se întâmplă ca energia să fie distribuită altfel, în funcţie de ceea ce individul, prin folosirea intuiţiei sau prin ascultarea celuilalt, descoperă pe parcurs. Împlinindu-se noaptea, când activitatea principală a celor mai mulţi dintre noi este somnul, mesajele, înţelegerile vin pe această cale, prin imagini cu un substrat existenţial, simboluri, vise premonitorii. Activitatea mentală a nopţii de miercuri spre joi este importantă pentru că implică accesul la informaţii ce până acum ne-au fost ţinute ascunse, iar calitatea acestora nu este una plăcută. Ne îndoim de metodele pe care le-am aplicat, de tipul de relaţionare pe care l-am folosit, de replicile folosite, de modul cum le-am răspuns celor din jur sau chiar de modul cum i-am tratat. Ne vom simţi vinovaţi de o anume răceală pe care am dezvoltat-o anterior, fără să ne acordăm circumstanţe atenuante. Dacă raţiunea, pe baza educaţiei primite, se va dovedi mai puternică, am putea să ne consolăm cu gândul că am făcut ceea ce trebuia, că în realitate ne-am apărat de ceea ce era evident sau măcar ni s-a părut aşa, de ceea ce mocnea şi ar fi putut să se transforme într-un conflict deschis.
Înfruntarea sextilului Venus-Pluton cu aceste gânduri aduce o resemnare rece, acidă, care roade stomacul şi ne oferă palpitaţii. O lume fără prieteni, fără amici, ci doar încărcată de comercianţi de impresii, de vânzători de iluzii sau patroni ai speranţelor deşarte este o lume care ne va tenta foarte mult. Producându-se la câteva ore de a împlinirea sextilului Lună-Chiron, dar cu Mercur încă pe gradul anaretic din Balanţă, ne face să apelăm la un balsam otrăvitor pentru suflet. Pe aceste unghiuri simţim că putem alege orice, că durerea nu ne mai sperie pentru că de fapt cea mai mare dezamăgire o avem faţă de noi înşine şi, fugind de aceea ce suntem sau ne-am fi dorit cândva să fim, considerăm că am rezolvat problema şi am eliminat multe dintre complicaţiile ce se arătau la orizont.
Trecerea lui Mercur în Scorpion ne aduce o nelinişte legată de anturaj, dar pe care deja ştim să o ascundem, să o încadrăm, să o ţinem departe de aprecierile superficiale ale celorlalţi din jur. Brusc devenim sensibili la bârfe, ne interesează ceea ce se întâmplă cu ceilalţi, dar refuzăm categoric să vorbim despre sine, ne ascundem, ne disimulăm problemele, şi pe cele reale, dar şi cele închipuite, pentru a fi tot timpul cu simţurile vii şi a recepţiona totul în jur. În absenţa pericolului, spiritul studios, dorinţa de cunoaştere, de a şti cât mai multe ne va îndrepta spre mistere, ocultism, spre acele informaţii care au nevoie de mecanisme mentale ample pentru a putea fi sondate, înţelese şi aplicate. Dacă această condiţie este îndeplinită, ceea ce descoperim este un adevăra izvor de împlinire şi linişte. Puterea va creşte prin folosirea lor, atât cea interioară, cât şi cea dezvoltată prin relaţii de subordonare, profesionale sau sociale.
În a doua parte a zilei, ceea ce se consideră că este pentru zodia Scorpion lama cu două tăişuri – critica – va atinge relaţiile personale impunându-le noi standarde sau poate nu standarde noi, dar cu siguranţă noi etaloane, noi repere, fără a considera că atingerea lor este obligatorie. Aceste elemente noi nu sunt figuri apărute pentru prima dată în schemă, ci etape noi, deschideri noi pe care cel care studiază le-a accesat lucid din subconştient şi care au fost predispuse încă din timpul nopţii. Lucrând cu acestea în cele două etape, spre seară vom descoperi că ceva s-a schimbat în modul de a simţi, că ne simţim bine, siguri pe sine şi mulţumiţi de ceea ce am adjudecat în timpul zilei. Bucuriile şi fericirile Scorpionului nu sunt însă niciodată întregi şi tocmai de aceea modul cum le obţinem ne va lăsa azi un gust amar.
Prin urmare, 13 octombrie este o zi de descoperire a adevărului. Privind realist, nimeni nu se aşteaptă ca adevărul să fie descoperit într-o clipă, până şi Iisus în rugăciunea Tatăl nostru ne invită la realism („pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”), deci „astăzi”, nu „acum”, „în secunda aceasta”. Tocmai de aceea procesul de înţelegere va avea pentru fiecare un făgaş extrem de personal. Alianţele, înţelegerile de factură socială, pasul înainte pe care credem că îl putem face prin asocieri sau contracte va deveni de fapt un prilej de a afla mai multe despre sine, despre oameni, despre modul cum îşi organizează timpul, ce le place, cum se simt unii în prezenţa altora sau ce fel îşi motivează acţiunile. Acest mod de comportare nu reprezintă Cunoaşterea, dar este un mijloc de a sonda teritoriul, de a înţelege viaţa şi de a aprecia relaţiile şi motivele celor ce se întâlnesc sau se asociază după faptele lor, în mod practic nu după declaraţiile lor sau după un filtru subiect pe care l-am putea folosi la un moment dat.
În absenţa unui stimul negativ, a unei confruntări sau pur şi simplu în absenţa unor probleme ce ar putea să vină din zilele anterioare, curiozitatea merge până departe, până la experimentare, la aprofundare şi abia prin acestea ea poate deveni cunoaştere.
Pentru că mulţi vor putea azi să facă diferenţa între curiozitate în preocupare, între a-ţi umple timpul de plăcere studiind şi a cerceta cu seriozitate, recomandarea merge în direcţia spre care ne duce atenţia. Azi nimic nu este ceea ce pare a fi, dar nu pentru a ne păcăli, ci pentru că dincolo de fiecare element există unul şi mai mare, şi mai puternic, şi mai interesant ce aşteaptă să fie descoperit.

Vineri, 14 octombrie
Azi se împlineşte ultima conjuncţie Soare-Saturn din acest ciclul, următoarea va fi pe 28 octombrie 2039, în următorul ciclu al lui Saturn. Dar conjuncţia Soarelui cu Saturn nu este singurul eveniment al zilei, şi Mercur cu Chiron se întâlnesc într-un trigon, iar Luna din exaltare ridică un careu cu Marte din Leu.
14 octombrie devine astfel o zi a orgoliilor, o zi a înţelegerilor răsturnate, o zi deosebit de complicată care, pe baza semnalelor pe care le am primit în ultimele 7 zile, se arată deosebit de importantă. Chiar dacă Saturn este în exaltare şi multe din elementele de factură sociale care ţin de schimbare, relaţionare în condiţii vitrege, complicate, au protecţia sa, Soarele este în cădere în Balanţă şi, în ceea ce privesc relaţiile animate de motive personale, cariera personală, interesul egoist de a susţine o ideea sau de a obţine o realizare, vor trece printr-o acută criză de identitate, generând o întreagă colecţie de situaţii penibile şi abia pe acestea Saturn va dori să le repare cu brio pentru a nu cădea în derizoriu.
Dacă nu putem privi decât în direcţia spre care arata degetul, conjuncţia lui Saturn cu Soarele este o reuşită a perioadei pentru că ea ne va pune stop pe demersuri constructive, răbdare, schimbarea politicii sau a orientării sociale, dezvoltarea ambiţiei, pentru a culege cele mai multe plante medicinale, pentru a face curăţenie într-un timp record, pentru a depăşi planul la serviciu, pentru a aduna cele mai multe informaţii de pe net, pentru a face cele mai multe achiziţii sau a purta cele mai multe discuţii ori a parcurge într-un timp record cele mai multe interviuri. Aceste situaţii „record” sunt lipsite de relevanţă pentru cei care se preocupă de aspecte profunde ale vieţii şi care nu se mulţumesc cu simplul fapt că respiră, mănâncă şi seara au un televizor într-o cameră cu care îşi omoară timpul. Ei vor vedea în toate acestea o pierdere de vreme, o risipire a timpului preţios şi vor dezvolta faţă de acest feedback pozitiv un dispreţ total, ceea ce poate duce spre însingurare şi respingere a popularităţii. Dacă în cazul unor femei dacă nu se duc periodic la coafor, la un salon, dacă nu se epilează periodic sau nu-şi îngrijesc unghiile la specialist este o tragedie, pentru o altă categorie de oameni, a fi obligaţi să facă asta reprezintă o pedeapsă teribilă, chiar dacă, privind în mod obiectiv înfăţişarea şi aspectul plăcut, agreabil ar putea să avantajeze ambele tabere. Norocul nu este însă tot ceea ce te face frumos la trup, adică tot ceea ce te şlefuieşte pe dinafară, ci el trebuie să se îngrijească şi de componentele mentale, de suflet, de rafinamentul spiritual care poate fi azi lăsat într-o părăsire totală.
În ceea ce privesc evenimentele sociale ample, ultima conjuncţie a acestora pe Balanţă poate fi şi ultimul semn de pace rece între două sau mai multe puteri, ultimul semn de păcăleală pe care îl primesc grupurile de oameni de la cei care le negociază drepturile sau condiţiile viitoare de trai. Saturn va mai sta însă pe Balanţă şi vă mai avea ocazia să ridice şi alte aspecte cu Soarele, însă ceea ce se iniţiază acum, pe ultima conjuncţie a ciclului în Balanţă, se constituie ca o ultimă şansă de a împlini un deziderat, de a da o formă unei idei sau de a stabiliza, printr-o restricţie sau printr-o corectare a restricţiei, o lecţie de viaţă absolut esenţială pentru tranzitul lui Saturn în Scorpion ce va începe din 5 octombrie 2012.
Componenta care se va evidenţia cel mai mult este cea legată de maturitate. Un examen important sta să se producă, unul în care gândirea şi dificultăţile vieţii, curajul de a experimenta şi încrederea în relaţiile severe cu greutăţile vieţii fac din acest ultim interval o formă de maturizarea pe care oamenii o vor primi cu deschidere şi acceptare. Relaţia Soarelui cu Saturn, când Seniorul karmei se afla în exaltare, se reproduce cu o periodicitate de aproximativ 28 de ani, şi de fiecare dată oamenii pun schimbările pe care vieţile lor le comportă pe seama noilor conjuncturi, a vârstei, a noilor forme de înţelegere la care au avut acces în ultimul interval, la faptul că le-a venit mintea la cap sau ca li s-au stins din dorinţele arzătoare încărcate de hormoni, deci la instrumentele lui Saturn.
Acum ele vor lăsa urme importante în existenţa propriei şi ne vor maturiza în aşa fel încât căutările să ni le rafinăm şi să obţinem prin folosirea noilor instrumente realizări stabile. Aspectul nu favorizează însă inspiraţia, tocmai de aceea mulţi dintre cei care lucrează cu energia, care se preocupă de ezoterism vor simţi că multe din elementele practice ale vieţii îi frânează, îi întârziere sau le îngreunează activităţile. Dacă vor face un efort de înţelegere, vor observa că starea de greutate pe care o resimt este cauzată de modul greşit cum interpretează simbolurile, semnele, cum îşi caută răspunsurile la frământări existenţiale, adică după cum le este practica.
Prin urmare, 14 octombrie este o zi de conduită. Oamenii vor căuta azi sensuri complicate, vor încerca să se implice în activităţi dinamice pentru a câştiga timp şi pentru a obţine maximum de efect. Cariera îi va preocupa mult, imaginea socială de asemenea şi pe toate le vor judeca după modul cum vor obţine rezultatele, după cât de sus vor reuşi să ajungă, după cât de bine îşi vor organiza munca şi mai ales după cât de stabile le vor fi rezultatele pe care le vor obţine.
Pentru că azi experimentăm relaţia dintre o planetă colectivă în exaltare şi una individuală în cădere, maniera prin care oamenii îşi vor suprima nevoile personale pentru reuşita socială va fi demnă de luat în seamă. Ceea ce se va iniţia acum va fi perceput ca o ultimă etapă, ca o ultimă formă de manifestare a unor structuri vechi ce nu vor mai putea niciodată să ocupa locul privilegiat pe care îl deţin acum, tocmai de aceea unii se vor grăbi la tot felul asocieri, adică să se facă aşa cum spune proverbul: „frate cu dracul, până trec puntea”. În această formă de anulare a elementelor personale, structurile sociale, grupurile, vor trece prin preschimbări interesate. În cadrul lor un interes personal substituit unuia social poate fi legată de o deviză de grup, de un efort comun de a promova valorile în care au crezut până acum, chiar schimbări de factură administrativă ori în organigramă. Totul va fi făcut de dragul unei reuşite sociale, cu promisiunea sau speranţa unor beneficii de grup direct proporţionale cu privaţiunile fiecărei persoane în parte.
Ziua este însă şi sub aspectul de careu intre Luna şi Marte şi tocmai de aceea nevoile personale, plăcerile, pasiunile particulare trec acum prin criză şi raportul dintre atenţia pe care ne-o acordăm acum pentru ceea ce ne place mult să facem şi ne delectează şi ceea ce construim pe spaţiul public va fi menţinută până la anul viitor în octombrie când Saturn va părăsi Balanţa şi va intra în Scorpion.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta echilibrul între Eu şi Celălalt şi de a ne preocupa mult de echilibrul, de armonia care trebuie să existe între oameni sau între om şi idealurile sale.

Sâmbătă, 15 octombrie
Împlinirea opoziţiei beneficilor pe axa Taur-Scorpion, cu Venus în exil, ne aduce momente de consum interior, de înclinaţie spre dramă, spre tragedie, spre pesimism şi deznădejde. Pentru că şi Luna din Taur se află în careu cu Neptun, ideea de necesitate, de consum fizic, de deschidere spre evenimente care încep într-un ton lipsit de gust sau simţ al aventurii şi se finalizează periculos, prima parte a zilei ne îndeamnă spre panică, spre himere, spre acele evenimente pe care viaţa le încadrează în categoria celor periculoase pentru că sunt trecătoare. Mulţi consideră că fiind vorba de benefici, chiar dacă ei sunt într-o relaţie negativă, raportul de forţe duce cel mult la divergenţe de opinie, care pot fi şi constructive nu numai păguboase, însă se pierde din vedere faptul că prin relaţia celor doi, Jupiter este cel care stabileşte ţintele foarte înalte, iar Venus ne oferă substratul, energia de bază, materialul pe care, prin tipul de unghi pe care-l dezvolta cei doi, îl vor prelucra. Ţintele lui Jupiter în Taur nu sunt foarte înalte sau dacă sunt atunci ele ni se înfăţişează ca un terasament amplasat la o mare înălţime, cum sunt celebrele culturi de orez amplasate pe celebrele chei ale Fluviului galben (Huang He), deci nu impresionează decât prin consecinţe, prin fructele pe care le obţin, prin minuni culinare, prin menţinerea vieţii sau a hranei în condiţii vitrege de viaţă. De partea cealaltă, materialul, baza pe care Venus în exil le menţine sunt viciate de ambiţii prea mari, de interese materiale dezvoltate în afară necesităţii epurării sufletului, cizelării metodelor sau studierii amplasamentului. În felul acesta fuziunea celor două elemente ne aduce o modalitate specială de a străbate un deset, de a săpată la mari adâncimi, de a descoperi tunele ascunse sub pământ, de a găsi metode de epurare a apei de a găsi noi metode de folosire a apei sau de influenţa clima, regimul hidric al planetei.
Privind toate acestea în raport cu cuadratura dintre Luna şi Neptun, ziua de 15 octombrie ne va aduce aşteptări nerealiste, o dorinţă de a modela ceea ce se afla deja într-un stadiu final, ceea ce nu poate fi prelucrat decât dacă se doreşte schimonosirea artei, a capodoperei pentru a produce o creaţie aberantă, lipsită de vraja şi situată în afară vreunui simbol eficient.
În a doua parte a zilei, Luna, trecând în Gemeni, ne oferă explicaţii pentru această atitudine haotică, pentru această dorinţă aprigă de a strica, de a ponegri, de a impurifica ceea ce se află deja în stadiul final şi ne aduce o plăcere aproape neomenească de a ne juca de-a vorbele, de a folosi cuvintele într-un mod necuviincios, de a ne detaşa în totalitate de simţul ridicolului, ca şi cum am fi într-o stare avansată de ebrietate.
Spre seară, toate iau însă o formă neobişnuită. Motivând că patina timpului este adesea haină cu sentimentele sau cu relaţiile la distanţă, ne va încerca un gând de despărţire, de înstrăinare sau de ruptură. Din fericire, toate acestea fac parte dintr-o fază, o ipostază ciudată a personalităţii, care doreşte să uite de bine pentru ca binele pe care nu-l înţelege o arde cel mai tare. Realizând că tot ceea ce am dorit să menţinem, să trăim, să dezvoltăm ne-a consumat mai multă energie decât am obţinut, punem totul pe capriciile vieţii, pentru a nu regreta mai mult decât este cazul. Aici putem deci include şi decepţiile sentimentale, senzaţia de gol, neplăcerile în cuplu, lipsa banilor suficienţi, neputinţa de a ne stabili un ideal realist şi de a-l atinge cu rezervele pe care le avem acum. Trăind această lipsă de putere, această şchiopătare, mulţi îşi vor consum viaţa mai multe pentru anturaj şi se vor gândi mai puţin la aşteptările lor nerealiste, la neputinţa de a gândi corect evenimentele, de a le încadra pe făgaşul normal şi a evita pe viitor o ipostază penibilă.
Prin urmare, 15 octombrie este o zi a penibilului. Azi vom considera că diferenţele dintre individ şi societate nu sunt realiste şi tocmai de aceea cei mai îndrăzneţi vor aprecia oportunitatea care le apare acum în faţă şi care îi îndeamnă să-şi revendice munca celorlalţi. Furând, mai mult sau mai puţin intenţionat, cei instabili, care văd deformat şi care consideră asta o şansă a vieţii ajung să se sugestioneze ca simt valoros şi în final ajung să creadă că produsul final pe care îl deţin le aparţine în totalitate şi este doar meritul lor că au atins acest stadiu.
Diferenţa între o ţintă realistă şi una fantasmagorică, apare azi că diferenţa dintre bine şi rău, într-un context în care binele nu are loc să iasă în frunte, ci doar ridică într-un mod hilar un tablou cu chipul său într-o mare de mulţime dezordonată. Sentinţa, negativitatea, egoismul şi lipsa de scrupule face, dintr-o zi în care binele se uneşte cu raul, o zi a decăderii, a ruperii de întreg, a schimonosirii prin fapte rele sau prin greşeli lamentabile.
Evenimentele sociale ale acestei zile nu au consistenţă, dar o vor simula prin apelul la tragic, efemer sau la rezultatul spectaculos pe care demersurile iniţiate azi l-ar sugera. În realitate, totul pare să fie un circ, o adunătură de saltimbanci care i-au viaţă în balon şi, în mod paradoxal, când vine vorba de rezultatele muncii lor îşi dau importanţă şi se cred mult mai sus decât sunt.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza orice avantaj, dacă el nu este produsul muncii, dacă el nu reprezintă o formă de recompensă pentru un efort anterior sau un mod de a aprecia statutul ori gradul de cultură. Viaţă are multe cărări tocmai pentru că trebuie să încăpem cu toţii pe ele, dar nu putem merge pe mai multe drumuri în acelaşi timp, decât dacă suntem într-o avansată stare de ebrietate.

Duminică, 16 octombrie
Ultima zi a săptămânii este lovită de dualitate. Ceea ce ieri părea o iluzie teribilă, ceea ce ieri ne îndemnă la revendicări penibile azi se dovedeşte a fi exemplu de viaţă ce începe cu titlul „Aşa nu!”. Dacă sextilul lui Mercur cu Pluton nu ar fi venit în aplicaţia opoziţiei beneficilor, atunci nu ar fi predispus înclinaţia spre demagogie, spre ridicol, spre grotesc sau penibil într-un mod care îi va face pe cei înzestraţi cu bun simţ sau bună creştere din familie să roşească.
Dacă prin apelul la baza problemelor, la cauza lucrurilor, la natura intrinsecă a fenomenelor reprezintă o calitate pe care cu toţii o vom simţi cum se dinamizează, atunci când se încearcă menţinerea amintirilor, a relaţiilor de până acum într-o zonă a convenţionalului, după ce ieri au explodat pur şi simplu şi au împroşcat cu noroi sau cu frişcă, aşa cum se întâmplă în celebrele scene cu Stan Laurel şi Oliver Hardy (Stan şi Bran) când nu exista plăcere mai mare decât să-şi arunce cu felii de tort în faţă, raporturile de familie par să devină un fel de oază pentru cei rătăciţi, pentru cei care nu sunt siguri pe sentimentele lor, pentru cei care nu au un etalon de normalitate foarte clar şi care se bazează mai mult pe declaraţii decât pe fapte sau pe realitate. Acţionând în acest registru, mulţi vor bate pasul înapoi, renunţând la ceea ce au făcut până acum, separându-se de binele de până ieri pentru a se elibera de greşelile zilei anterioare, pentru a uita că a gândit sau a procedat în felul acesta.
Nu este însă o acţiune impulsivă, ci una raţională ce ne împinge spre studiu, lectură, analiza caracterelor, cercetare documentară, arhivare, îndosariere, categorisire. Depăşind momentul periculos pe care îl moştenim din ziua anterioară, momentul dureros ce ne sugerează că suntem fii ai eşecului sau urmaşii unui ghinion teribil, putem deveni creatori, inspiraţi şi puternici în a ne orienta pe un traseu nou şi a deschide un drum acolo unde nimeni nu a reuşit vreodată să meargă. Nu trebuie să uităm că acest sextil se construieşte între două zodii (Scorpion şi Capricorn) care au asemănări izbitoare şi care, atunci când reprezintă punctul cel mai înalt al unui demers progresist, ne sugerează că au pornit din Leu, adică din generozitate, creaţie, din mândrie sau din sacrificiul săvârşit pentru un ideal. Luând în considerare acest detaliu, putem mult mai uşor să înţelegem de ce pe sextilul Mercur-Pluton oamenii nu sunt atât de creatori sau dacă sunt atunci de ce li se pune o condiţie, aceea de a depăşi o încercare sau de ce sunt chinuiţi până când se desensibilizează de sursa suferinţei. La noapte, la puţin timp de la miezul nopţii Soarele şi Lilith împlinesc opoziţia la care au muncit toată săptămâna şi tot ce ţine de creaţie, dăruire, căldură, simbolul tatălui său de putere în general este lezat ca şi cum cineva ne-a blestemat să ne amintim doar ceea ce ne sperie cel mai tare, doar ceea ce ne enervează sau să ne îndreptăm spre acţiuni care ne compromit personalitatea.
Rămânând în stadiul percepţiei, adică doar observând ceea ce se întâmplă şi care ne sunt impulsurile şi nedepăşind tonalitatea acestei partituri zgomotoase multi se vor trezi că îşi somatizează aceste neîmpliniri acuzând dureri de spate, dacă se tem de viitor, dureri de gleznă dacă se simt nesiguri pe faptele lor şi dezvoltă, pentru a supravieţui, încăpăţânare, rigiditate, crize biliare dacă nu sunt în armonie cu deciziile lor, afecţiuni gastrice dacă nu pot digera evenimentele vieţii lor ş.a.m.d. În aparenţă, lipsite de o relevanţă subtilă importantă, aceste afecţiuni, privite prin contextul lucid al lui Mercur din Scorpion, au o explicaţie perfect logică. Mulţi vor putea să observe că de câte ori greutăţile vieţii le tulbură perspectiva şi viziunea muncii rămân contractaţi mai mult timp, se confruntă cu crampe musculare şi spatele se rigidizează, că stomacul îi doare mai ales dimineaţa în zilele care seama unele cu altele sau ca de fiecare dată când nu sunt luaţi în seama, când ideile pe care le spun le sunt respinse trec prin migrene cumplite. Toate au o legătură specială şi meritul acestei zile pare să fie acela de a le conştientiza, de a le percepe aşa cum sunt.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii este parte dintr-un proces amplu de cunoaştere. Gândurile şi experienţele, conexiunile şi evenimentele la care se referă par să se împrietenească nu împotriva noastră, ci pentru creşterea şi dezvoltarea morală, educaţională sau chiar spirituală. Luându-le în considerare simţim ca ne cuprinde un moment de progres, însă el nu este aşa, ci doar o simplă percepţie a realităţii, un val scurt care ne loveşte ţărmurile sufletului şi ne aminteşte de o muzică subtilă, cea a modulaţiei valurilor vieţii. Din toate acestea putem învăţa şi ne putem hrăni sufletul mult timp de acum încolo, dar condiţia pentru a beneficia de toate acestea este aceea de a depăşi momentul de schismă faţă de propria fiinţă. Fiind lucizi şi făcând, prin această lumină a atenţiei, diferenţa între ceea ce a fost până ieri şi ceea ce a fost ieri, mulţi vor prefera să nege beneficiul apei tulbure a zilei anterioare pentru a uita de suferinţă sau penibil. Cei înţelepţi nu se tem de apa tulbure ei ştiu că în trecut, când apele nu erau poluate de atâţia compuşi extrem de toxici, ci doar cu ceea ce natura însăşi a produs, oamenii tulburau apa din rău înainte de a o bea şi asta nu pentru că se temeau să-şi vadă chipul în luciul apei, ci dintr-un concept de salubritate. Ei antrenau argila pe care o introduceau în corp pentru a se vindeca. Cei ce preferă să rămână în sfera superficialităţii nu văd în cercurile apei decât o simplă superstiţie. Cei care nu se tem de natură, chiar dacă uneori este teribilă, se apropie de ea şi se unesc cu informaţia pe care lumina Spirtului Universal a impregnat-o, căutând vindecarea. Între a căuta vindecarea şi a prefera uitarea, sextilul Mercur-Pluton singurul aspect major ce se împlineşte azi la grad perfect, ne oferă informaţii. Numai de noi depinde ce vom face cu ele. Dacă vom prefera să râdem de viaţă sau să o luăm în serios, aşa cum ne-am jucat ieri, va trebui să o şi dovedim şi nu în faţa unui auditoriu, ci faţă de noi înşine.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti pe tot parcursul zilei că viaţa este ceea ce trăim, iar traiul nostru poate fi o scară ca să ne înalţe spiritul către lumină sau o forţă, poate chiar a gravitaţiei, care ne duce spre abisuri în care întunericul este singura lumină despre care se poate vorbi.

2 comentarii la „10 – 16 octombrie 2011

  1. Kore spune:

    Ce are in spate si din ce se trage un Capricorn atunci cand nu este vorba de un salt evolutiv (care se realizeaza prin zodia Leului) care l-a facut sa ajunga la acesta zodie ?

  2. Kore,

    o variantă ar fi Balanta decăzută care se regăseşte în trăsăturile mobilizate ale Capricornului, dar de cele mai multe ori descoperim în chipul angelic, inocent, ce se păstrează mai mult decât la celelalte zodii, marţianul nocturn, adică tipul Scorpion, care fuge de moarte deşi o urmăreşte îndeaproape, care sfidează regulile sociale pentru a se situa deasupra celorlalţi, care dezvoltă o puternică dorinţa sexuală, pătimaşă, primară care, prin folosirea ei necorespunzătoare, îi amplifică latura negativistă, pesimistă. În încercarea sa de a se ridica din această schemă obţine succesul social prin relaţionare, avansare în studii, practicarea unei meserii, dar rămâne fidel unor pasiuni care-i compromit structura şi care, de fiecare dată, îi spun că doar prin căldură, generozitate se poate ridica deasupra condiţiei sale. De altfel, acesta este lucrul cel mai dificil pe care îl poate face un Capricorn care a ajuns în această zodie prin involuţiei. Aci sunt incluşi cei care au un marcajul principal al temei pe acest semn, nu cei care au doar Soarele în această zodie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.