16 – 22 aprilie 2012

Săptămâna 16-22 aprilie este neobişnuită. Ea ne aduce ingresul lui Mercur în Berbec (marţi), al Soarelui în Taur (miercuri), Luna nouă (sâmbătă) şi patru aspecte speciale, chiar la final: trigon Uranus-Junon, sextil Soare-Neptun, trigon Mercur-Junon şi conjuncţie Mercur-Uranus. Luna parcurge un segment de zodiac de la 25 grade Vărsător la 20 grade Taur, adică un sfert de zodiac, fiind Vida în intervalul 17 aprilie ora 17:34 – 18 aprilie 18:58.
Întreaga suită de evenimente repartizată acestei săptămâni se manifestă în crescendo până duminică, atunci când se împlinesc cele patru aspecte indicate mai sus. Cele două ingresuri aduc, pe rând, câte o modificare de vibrație, dar şi posibilitatea de a experimenta, miercuri, o descindere astrală neobişnuită, un gol ciudat, o înclinație spre desprindere de întreg, de acţiune singulară sau chiar de degenerare prin motivaţii. Patru dintre aceste zile se grupează două câte două, 17 şi 18 aprilie pe o parte şi 19 cu 20 aprilie de cealaltă, aducând evenimente în pereche. Se începe în prima zi şi se finalizează în a doua zi, în aşa fel încât cele 48 de ore de acţiune să apară ca un interval de sine stătător. Această extindere ne va afecta percepţia spaţio-temporală, gustul pentru frumos, artă, lăsându-ne în voia a ceea ce este perisabil şi ignorant. Săptămâna ne pune mult mai uşor decât altele în fața confuziilor, a regretelor, a interpretărilor eronate, fără a ne putea oferi şi un feedback pe măsură. Astfel, riscăm să rămânem cu impresiile false despre faptele pe care le facem, despre demersurile în care suntem implicaţi, despre convingerile pe care le avem. Echilibrul se menţine acum destul de greu pentru că forţa ascendentă, cea care se încheie duminică, ne jalonează aspiraţiile şi ne oferă explicaţii simpliste, cele care pun Eul fals în centrul atenţiei: „Eu am făcut”, „Eu am construi”, „Eu am spus”, „Eu am ştiu” s.a.m.d. chiar dacă, în realitate, nimeni nu va ști concret cine a „făcut”, cine a „construit”, cine a „spus”.
Finalul săptămânii împlineşte toate aceste direcţii pe care le experimentăm oarecum disparat de-a lungul săptămânii oferindu-ne privilegiul de a gusta din putere şi de a nu şti acest lucru.
Avertismentul pe care îl presupune acest context astral este cel pe care ultima zi a săptămânii îl lansează ca recomandare: atenţie la ucenicul vrăjitor! Forţă fără iubire, faptă fără sentiment pozitiv, gândul fără compasiune usucă seva vieţii.

Luni, 16 aprilie
Cu Soarele în Berbec şi Luna pe ultimul segment al zodiei Vărsător parcurgem azi un sextil intre luminarii în plină noapte, în separaţia trigonului pe care Luna îl împlineşte cu Saturn, octava să superioară. După ce trece în Peşti (8:37), Luna va fi, în mijlocul zilei în conjuncţie cu Neptun, apoi în opoziţie cu Marte pentru ca seara să se situeze în careul cu Junon şi Axa Dragonului.
Aceste aspecte aduc o uşoară împovărare a atmosferei, o întristare greu de explicat prin evenimentele care se consumă acum, o apăsare care vine dintr-o oboseală acumulată de-a lungul săptămânii anterioare. Totuşi, caracterul dur al acestei zile vine din indecență, din indiferență, din lipsă de scrupule şi dintr-o curiozitate specială în a ne detaşa de grup, prieteni, familie, de a visa la a trăi în solitudine, fie şi numai pentru puţin timp.
Trigonul Lună-Saturn şi sextilul luminariilor este semnul unei selecţii interesante. Faptul că se produce seara face ca aceste unghiuri obişnuite să fie speciale pentru că se impune un apel la sensibilitate, ponderaţie, la linişte şi înţelegere. În timpul nopţii receptivitatea creşte şi are loc un schimb de informaţii pe căi indirecte, prin fascicule energetice, prin gând, prin mişcarea energiei de la emitent la receptor lăsându-i celui care primeşte impresia că ideea, percepția, gândul, senzaţia, sentimentul îi aparţin în totalitate. Ceea ce la lumina zilei poate însemna încredere venită din anturaj, susţinere, apreciere şi respect, în timpul nopţii, când atenţia oamenilor trece într-un alt sector, aceste îndemnuri astrale ne duc spre o îmbogăţire a patrimoniului personal cu elemente nevăzute ce ţin de interiorizare, trăire sau bogăţia spirituală. Multe se vor consuma în timpul somnului sub forma unor vise speciale, poate chiar bizare care nu au, însă, nimic negativ în ele şi care pot anticipa evenimentele ce se vor desfăşura în timpul zilei. Este deja cunoscută puterea vărsătorilor de a căuta lumina şi de a o integra în propria existenţă de cele mai multe ori fără a se preocupa de modul cum va fi ea percepută, de a rezona cu bagajul informaţional al celorlalţi, de acceptarea ei. A fi, a simţi, a exista, a dăinui, a coordona reprezintă, pentru sfera de acţiune a Lunii din Vărsător, mai ales când ridică un trigon cu octava să superioară din exaltare (Saturn din Balanţă), un mod de creştere şi elevare, de purificare a mentalului, a gândirii, de a gusta din neobişnuit, nu dintr-o excentricitate, ci dintr-o dorinţă de a combate absurdul, banalul, rutina bolnăvicioasă.
Intrând în plină zi cu dorinţa de a schimba şi promova, de a ne petrece timpul în modul cel mai plăcut cu putinţă, atingem prima barieră a zilei: conjuncţia Lună-Neptun. Aceasta implică a alege cea mai bună metodă pentru a nu fi combătuţi de cei din jur. Neptun nu este prin definiție un benefic, ci, uneori el se comportă ca un veritabil malefic, folosind, ce-i drept, metode mai puţin violente decât celelalte. A fi indiferent la părerile celorlalţi într-o conversaţie, prin alegerile pe care le abordăm în această dimineaţă, a abuza de starea de confort şi a prefera negația în locul efortului pe care trebuie să-l facă orice persoană inteligentă pentru a înţelege mesajul interlocutorului sunt dovezi ale faptului că educaţia și, după caz, absenţa ei pot duce la divergențe de opinie, pot pune bariere complicate într-un context care nu este, inițial, agresiv, ci doar delicat.
Opoziţia Lună-Marte, în contextul vieţii de familie, este un aspect care susţine contradicţia şi cearta, disputele aducând ca produs final al acestora ideea de împărţire, bun, drept, gelozie sau frustrare a celui care se simte ignorat. Nu este însă un aspect care nu poate fi înţeles sau combătut. Mulţi aleg însă glumiţele, dulcegăriile, alinturile sau acele dantelării comportamentale pe care le preferă spontan, le vin ca o mănuşă şi sunt convinşi că folosindu-le vor obţine efectul scontat. Experienţa le spune însă că această metodă este cea bună, însă astrologia, cel puţin azi, îi contrazice. Luna şi Venus, chiar dacă nu împlinesc azi niciun unghi major, relaţia lor, prin intermediul zodiilor pe care le ocupă, este una de careu, deci mijloacele indicate mai sus, ce ţin de o latură venusiană a vieţii, nu vor duce la nimic bun. Ideea de maturitate, seriozitate, verticalitate, adevăr, dialog pe baza argumentelor susţinut prin consistența mesajului şi, deopotrivă, respectul faţă de interlocutor este singurul mijloc prin care este combătută dizarmonia ce ne vine din opoziţia Luna-Marte.
Finalul zilei ne rezervă o ieşire dificilă din ritm. Aceasta va fi o altă încercare în fața căreia mulţi vor ceda. Falsele sentimente sunt, prin careul Lună-Junon judecate aspru, criticate, respinse, afişate, divulgate. Nu trebuie să uităm că acest îndemn relativ minor ce vine din careul Lună-Junon este susţinut de un context general destul de încordat cel al opoziţiilor Marte-Neptun şi Soare-Saturn care agresează visul, speranţa, energia personală și vitalitatea. Pe acest fond, careul Lunii la Axa Dragonului ne vorbeşte despre fapte săvârşite într-un mod complicat, poate chiar împotriva idealului personal. Negaţia, dificultatea de a împlini toate etapele pe care le cere demersul vieţii sociale ne aduc azi o anticipare negativă, una care ar putea mâine să devină realitate.
Prin urmare, 16 aprilie ne plimbă cu gondola pe canalele unei Veneţii virtuale oferindu-ne deopotrivă momente de bucurie şi încântare, de nostalgie, destindere, distracţie, de relaxare sau adâncime însă, curajul și îndrăzneala de a ne pune în valoare calităţile, de a oferi ceea ce avem mai bun, ne vor lăsa descoperiţi în faţa unui auditoriu care este mai mult înclinat să critice pentru că, la rândul său, are de protejat un sector intim, o dimensiune personală a vieţii, un bun, o funcţie, un proiect, un demers.
Trecând în Peşti, în dimineaţa acestei zile, Luna va impune o altă stare de spirit, o greutate aparte evenimentelor, care va părea fie susţinută de naivitatea lui „Nu!”, fie nemulţumirea lui „Nu exista certitudini!”. Această oscilaţie, care are ca esenţă o motivaţie personală, o amintire, o experienţă personală, o învăţătură, o metodă, o tehnică, un raţionament, devine în a doua parte a zilei decizie, hotărâre, adică iese din sfera personală, ia o formă și se concretizează pentru familie sau grup.
Pentru a depăşi acum acest impediment, pentru a compensa impulsul de a ascunde sau afişa ceea ce creează impresii negative sau nemulțumire, ca recomandare, este important să se face azi apel la educaţie.

Marţi, 17 aprilie
Încheierea tranzitului lui Mercur prin Peşti reprezintă şi o nouă ieşire la rampă, o nouă deschidere, o nouă oportunitate, un nou început, o nouă formă de manifestare pentru cei care doresc să-şi reîmprospăteze patrimoniul existenţial sau, pur şi simplu, doresc o noutate. Înainte ca Mercur să-şi schimbe semnul, Luna şi Chiron se întâlnesc, de asemenea în Peşti, aducând, ca şi luni, gând de noapte, sinteze, concluzii interesante, adică un fel de diseminare pe care oamenii să o facă uzând mai mult de subconştient, adică într-un plan profund al fiinţei.
Părăsind o zodie care îl incită la gânduri şi concluzi obscure (Pești), Mercur ne va delecta la intrarea în Berbec, întâi de toate, cu impresii de natura fizică. Este impulsionată vitalitatea, viteza de reacţie, rapiditatea cu care sunt procesate informaţiile, dar şi uşurinţă cu care sunt gândite situaţii noi, conjuncturi noi. Această schimbare de vibraţie este nu doar un semn de concentrare, ci şi unul de atenţie unidirecţională, în care individul se poate preocupa doar de un singur lucru, de un singur traseu. Deci acest aspect, după tulburarea mentală ce s-a manifestă în ultimele săptămâni, în timpul tranzitului prin Peşti, va părea un lucru bun, lăudabil, el de fapt subliniază o înclinaţie spre rigiditate, lipsa dialogului, neputinţa de a găsi în vechile scheme soluţia cea mai bună. Nerăbdarea îi va face pe oameni incisiv poate chiar lipsiţi de simţul ridicolului, de parcă doresc să acţioneze într-o individualitate absolută, rapidă, în goana trenului, cu fler, dar fără a ţine cont de modulaţiile conjuncturii, de particularităţile momentului sau, la modul concret, de părerile celorlalţi.
Pentru că întregul ansamblu al lunii aprilie ne îndeamnă să acţionăm mai mult la nivel individual sau să motivăm acţiunile din zona publică prin aspiraţii individuale, egoiste, Mercur în Berbec, pentru toate zodiile, înseamnă deconspirare, poate chiar prin explozii, revoltă, ieşire din anonimat, nu doar a individului care se plasa într-un plan secund, ci şi a adevărurilor care se situau după cortină.
Debutul său în Berbec are în fundal patru aspecte pe care Luna le va împlini cu Pluton, Lilith şi Jupiter (sextil) şi Venus (careu) lăsând impresia că materialul este acelaşi, însă se schimbă metoda, procedeul, calea de atac, replica, motivaţia.
Prin urmare, 17 aprilie aduce, până pe 9 mai, când Mercur va părăsi zodia Berbec o importantă schimbare de atitudine şi mijloc de exprimare. Trecând în Berbec, Mercur se apropie de conjuncţia cu Uranus care se va împlini la finalul acestei săptămâni, duminică seara. Aplicaţia acestui aspect este un semn de inspiraţie şi deschidere spre atitudini pozitive, spre exprimare la scenă deschisă, spre a face gesturi magnifice, însă nu dintre cele mai corecte. A fi în conjuncţie cu Uranus implică, până în 2016, şi a fi în careu cu Pluton, ceea ce va da oricărei iniţiative o opoziţie, o blocare, o otrăvire cu negaţii care nu au niciun fundament real, dar care pot găsi în jur susţinere. Ideea de a lansa un concept, un mesaj, de a iniţia un proiect sau de a invita persoane din jur la un dialog simplu şi constructiv răscoleşte, prin careul cu Uranus-Pluton serioase probleme ale trecutului, ipostaze în care s-a săvârşit o greşeală pe care cineva acum o aduce în prezent pentru a-şi susţine o declaraţie în apărarea sa. Nu se poate vorbi însă despre conflict, ci mai curând despre o opoziţie, un dezacord, o lipsă de comunicare, o nesincronizare care se desfăşoară la vedere, în văzul tuturor, fără elemente de culisă.
Nerăbdarea care ne vine din acest semn este însă cunoscută foarte bine de pasionaţii de astrologie şi tocmai de aceea recomandarea merge în această direcţie a autocontrolului, a respectului faţă de om, a simplificării şi a acordării interlocutorului sau unui alt for implicat dreptul la replică. Aplecaţi mai mult asupra aparenţelor, am putea să confundăm oamenii cu atitudinile pe care le au acum. Cel care va face primul pas spre moderaţie va intra sub tutela lui Uranus, adică va fi inspirat şi imprevizibil pentru cei care şi-au propus azi să-i nege calitatea acţiunilor.

Miercuri, 18 aprilie
Schimbarea de zodie pe care Mercur a abordat-o cu succes ieri este urmată de Lună care intră în acelaşi semn (Berbec) spre seară şi la câtva ore de la ingress împlineşte o conjuncţie cu Mercur. Până atunci întreaga zi ne vom afla în perioada fără direcţie (Lună vidă) care, este ştiut de toţi pasionaţii de astrologie, nu favorizează acţiunea, dinamismul ori construcţiile personale ample.
Fiind într-o dispunere atât de neobişnuită, acest fundal este asimilat de direcţiile majore le perioadei, cele marcate de conjuncţia Jupiter-Lilith, de cele două opoziţii (Soare-Saturn şi Marte-Neptun) de conjuncţia asteroidului Junon cu Capul Dragonului, deci de fuziuni şi prietenii suspecte, de compromisuri neplăcute, de asocieri abordate pentru a dărma un ideal corect promovat cu mult efort de la începutul anului încoace.
Acest mesaj complicat care acţionează în sfera individual, după cum ne sugerează întreaga direcţie a contextului astral al lunii aprilie, ne aduce azi un mesaj de stagnare, acţiune în fundal, de intervenţie într-un cadru străin locului unde se vor manifesta rezultatele finale, dar mai ales de compromisul care poate avea în viitorul apropiat rezultate bune. Aceste semnale pozitive sunt lansate de Venus, care peste câteva zile va intra în fereastra trigonului cu Neptun şi va putea prezenta din Gemeni (tranzacţie, negociere, mobilitate, inteligență, socializare) o soluţie aplicată tensiunilor de acum, a acelor elemente care, fără rezolvare, nu indică stagnare, aşa cum ne spune Luna vidă, ci involuţie. Berbecul, semnul care ne ridică acum multe semne de întrebare prin invitaţia la confruntări deschise, prin rolul său de element care scoate problema din întuneric şi o expune grupului pentru soluţionare, nu deţine, prin însăşi natura sa, această componentă a stagnării. Pentru acest semn există două direcţii: ori înainte, ori înapoi.
În felul acesta, înţelegem cât de complicat este acest final de tranzit al Lunii prin Peşti pentru că presiunea pe grup, pe decizii importante pe care acesta trebuie să le ia în absenţa iniţiativei complete, în lipsa unei majorităţi cantitative (număr de persoane) sau calitative (informaţii incomplete) cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte din zi Luna se află în fereastra conjuncţie cu Mercur.
Prin urmare, 18 aprilie pare să fie o zi fără soluţii imediate. Faptul că se ridică probleme importante, că aspiraţiile sunt ample şi ele merg cu proiectarea până departe în timp, chiar până la următorul careu Uranus-Pluton din toamnă, acum nimic din ceea ce se consumă nu pare să fie spectaculos. Primele etape vor apărea abia din ziua următoare, după ce Luna şi Uranus vor trece printr-o conjuncţie şi după ce vom înţelege cum să lucrăm cu informaţiile, ce fel sunt oamenii cu care interacţionăm sau cum să reconfigurăm traseul pe care l-am modificat în ultimul moment.
Dacă invocăm aici regretul că ideea nu prinde rădăcini, că încrederea în sine nu ne foloseşte pentru adjudecarea unor rezultate imediate putem să adăugăm zilei această componentă neplăcută care va funcţiona ca un resort pentru evenimentele viitoare.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi dreptul de a spera. Finalul tranzitului Lunii prin Peşti nu aduce doar un nou probatoriu, ci şi un nou mod de a vedea lucrurile, o invitaţie la a ne folosi anumite rezerve de care nu am uzat până acum.

Joi, 19 aprilie
Finalul de tranzit al Soarelui prin Berbec este unul încărcat de învăţăminte. Gândul că omul se ridică deasupra condiţiei sale devine azi un element care pune puţină sare pe rană, care ridică multe semne de întrebare referitoare la mijloacele de expresie, limbaj, cunoştinţe, relaţii. Spre deosebire de ziua anterioară, azi pare să se întâmple ceva. Mecanismul dă semne că se mişcă, oamenii îşi pot împărtăşi din impresii şi pot lucra în echipă cu motivaţie şi eficienţă.
Chiar de dimineaţă, Luna împlineşte o conjuncţie cu Uranus şi, la o oră distanţă, un trigon cu Junon atribuindu-şi calitatea de distribuitor de lumină. Astfel, prindem curaj chiar de dimineaţă şi vom fi energici în a ne programa acele conjuncturi care să ne scoată din banal, din rutină, din a repeta la nesfârşit aceleaşi operaţii în acelaşi decor şi cu aceleaşi persoane. Aşa cum indicam anterior, până în 2016 când o planetă se apropie de Uranus va trebui să-i declare război lui Pluton, pentru ca Uranus şi Pluton nu-şi slăbesc unghiul de cuadratură în următorii patru ani. Pe acest fond, înţelegem că majoritatea ideilor novatoare, a intenţiilor de a schimba şi a mobiliza un anume sector va plia acţiunea pe tensiune şi o va încărca de stres şi grijă. Asta nu înseamnă că rezultatele nu pot fi benefice.
Azi binele este jalonat, pentru a fi delimitat de ceea ce ar putea să-l compromită sau pentru a evita schimbările neprevăzute pe care o acţiune de amploare o presupune. Ceea ce vine însă de la Pluton, şi care se concretizează în mijlocul zilei prin împlinirea careului cu Luna, reprezintă, în contextul acestei zile, mai curând o provocare, o desconsiderare a unei directive elaborată pe frica de pierdere, deposedare sau preschimbare. Ea, însă, participă la un demers important pentru că îşi uneşte forţele nu doar cu Uranus, ci şi cu Mercur, intrat de curând în Berbec. Astfel, evenimentele zilei sunt deschizătoare de drumuri, fiecare separat sau, privind într-un context mai mare, împreună, conlucrând pentru un ţel nobil.
Multe dintre elementele care ne vin din Berbec şi care ne indică materialul, substanţa, mijloacele folosite de aceste unghiuri, ţin să agreseze patina timpului, ceea ce este vechi, ceea ce este cunoscut, verificat în timp sau adjudecat ca un element aparţinând tradiţiei, obiceiului, felului de a fi. Asta implică administrarea de valori, pionieratul, evaluarea unei munci pe baza unor criterii noi. Cu toate că elementul novator ţinteşte azi spre un plan superior şi doreşte să producă o modificare prin calitate, implicarea maleficilor în contextul acestei zile are rolul de mediator. Nu va exista cumpătare, echilibru şi în mod absolut sigur acesta este marele impediment pentru care pionieratul de acum nu va putea să dăinuiască. Mai târziu, după ce vom lăsa în urmă vibraţiile lunii iunie, după ce Jupiter se va desprinde de Lilith vom reuşi să gestionăm complicaţiile pe care le observăm azi.
Chiar dacă avem încă un careu Uranus-Pluton, o opoziţie Soare-Saturn, cu Soare pe ultimul grad din Berbec, dispus să ne expună unor pericole majore, legate de foc, explozie, fractură, segmentare sau dezicere, scânteia care apare prin conjuncţia Luna-Uranus-Mercur ne alimentează speranţa că ideea ne salvează, ne încurajează să ne promovăm ideile, să fim curajoşi, liberi în gândire şi exprimare, să spunem lucrurilor pe nume şi, poate, puţin mai mult, să sfidăm, acolo unde nu se poate învinge, gândirea viciată, negativitatea concepţiilor, faptele aberante. Judecând după faptul că Luna, prin ceea ce promovează azi este încărcată de soluţie, reuşind prin trigonul cu Capul Dragonului să medieze tendinţa Nodurilor, putem avea speranţa că întregul spectru personal și social conlucrează acum pentru o finalitate bună, pentru o devenire echilibrată. Este adevărat că nici vechile metode, cele care prin gradul anaretic din Berbec atins de Soare, ni se vor părea azi puţin cam periculoase, dar nici entuziasmul fără fundament sau precipitarea tipică superficialităţii (metoda struţului) nu conferă viitorului un statut sigur.
Trecerea Soarelui în Taur, spre seară, va schimba patima şi ne va îndrepta atenţia spre valori materiale, confort, spre ceea ce este sigur pentru traiul comun, spre fericirea pe care ni le conferă elementul concret, palpabil. Cei care nu au o mai bună flexibilitate astrala şi care se vor mai menţine încă în valul dinamici careului Uranus-Pluton și a opoziţiei Soare-Saturn, îşi vor aminti brusc de titlurile pe care le-au pierdut, de orgoliul rănit, de moştenirea de la care au fost înlăturaţi şi de cât de multe ar fi câştigat dacă erau pe un anume val. Pe acesta nici măcar sextilul Luna-Venus nu-i va ajuta să se tempereze şi aşa cum se vor arăta azi, aşa vor fi şi mâine.
Prin urmare, 19 aprilie este o zi intensă cu multe elemente care îşi vor adjudeca fiecare câte un teritoriu, cu multe procese de conştiinţă şi multe impulsuri care vor fi percepute, mai ales atunci când sunt exprimate la scenă deschisă, ca dovezi de impulsivitate, aroganță sau chiar agresivitate. Gradul anaretic al Soarelui din Berbec aduce o dorinţă de a recupera timpul pierdut, de a repara erori lamentabile desfăşurate în ultimele două luni. Dacă ieri Luna vida a acaparat o mare parte din preocupările cotidiene multe fiind lipsite de consistenţă, încărcate de indecizie, regret, eşec sau dezamăgire, acum când se împlinesc unghiuri deosebit de active toate simţurile se trezesc şi fiecare îşi amintește ce a pierdut, ce trebuie să-şi recupereze, unde trebuie să insiste pentru a aduce vieţii sale o notă de pasiune, de câştig, de succes.
Până spre seara se va pune problema unui eşec, a unei pierderi, a unei fisuri ce ar putea apărea într-un demers ascuns bine în lunile anterioare. Asta aduce o uşoară tensiune şi disponibilitatea spre a apăra chiar în exprimări la scena deschisă tot ceea ce face parte din patrimoniul personal. Acolo unde avem de-a face cu o înţelegere greşită, ziua de 19 aprilie va fi puternic legată de cea de 20 aprilie aducând ca şi în cazul zilelor de 17 şi 18 aprilie ideea de cărăuş, de acţiune de amploare, de efort, muncă intensă, preocupare care ne ţine blocaţi în gânduri mai mult decât trebuie. Finalul zilei aduce revenirea la o formă de siguranţă de care nu au mai avut parte din 2011. Evident, nu se poate vorbi de linişte, ci de o anume stabilitate ce îşi extrage puterea din rezultatele muncii.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne controla impulsurile în prima parte a zilei, oricât de bine sunt ele justificate. Agresivitatea gradului anaretic din Berbec este proverbială, tocmai de aceea, dacă este posibil, să amânăm decizii, conversaţii, întâlniri până după ora 19:11, când Soarele va fi deja în Taur.

Vineri, 20 aprilie
Singurul aspect pe care îl conţine această zi este opoziţia pe care Luna şi Saturn o împlinesc cu câteva ore înainte de miezul nopţii, ceea ce aduce zilei o notă uşor confuză. Pentru că nu există o directivă clară a contextului astral prin unghiuri împlinite la grad perfect, deciziile de acum cad sub incidenţa unui dreptunghi mistic pe care Soarele cu Marte, Saturn şi Neptun îl împlinesc pe cer, la limita maximă a tolerantei dintre Marte şi Saturn.
În primul rând, dreptunghiul mistic indică provocare şi apoi, dacă aceasta este înţeleasă corespunzător şi integrată cu acordul părţilor, reprezintă un semn de progres şi stabilitate. Fără o echilibrare a celor două opoziţii pe care le conţine configuraţia (Soare-Saturn şi Marte-Neptun) dezideratele trigoanelor (Soare-Marte şi Saturn-Neptun) şi sextilelor (Soare-Neptun şi Marte-Saturn) devin mijloace de a conlucra la uzurpare, şantaj, promovarea de nonvalori, ridicarea egoismului la rang de bună practică.
Cele două sextile pe care le conţine dreptunghiul sunt, în interpretare, emanaţii ale tensiunilor născute din opoziţii. Asta înseamnă că orice idee nouă, orice element care să ducă la buna înţelegere şi echilibru, la înţelegerea noilor directive, la conlucrarea pentru un ideal comun, la desfăşurarea activităţii prin inspiraţia creatoare, printr-o armonie afectivă are la baza teama unei destabilizări, a unei destructurări, a unei pierderi. Dacă sextilul Soare-Neptun înseamnă inspiraţie şi înţelegere superioară, sextilul Marte-Saturn aduce răbdare, supunere, muncă, efort, fuziune între gândire şi efort, aplicarea unor reguli de bună purtare într-un context în care până acum acestea provocau ilaritate. De partea cealaltă, trigoanele (Soare-Marte şi Saturn-Neptun) vin cu îndrăzneală, curaj, cu o înclinaţie spre investigare, cercetare, descoperirea şi o anume supleţe în a aplică la scară largă reguli personale corecte şi benefice.
Este greu de înţeles cum de se pot îngrămădi acestea într-o singură zi, așa cum se întâmplă de acum. Luna este, de asemenea, elementul care le declasează pe toate acestea. Ea nu doar se apropie de momentul de opoziţie cu Saturn, ci şi de cel de conjuncţie cu Soarele (Luna nouă) moment special în astrologie când se iniţiază un nou ciclu, care se va împlini mâine. Acum parcurgem deci ultima zi a ciclului lunar început în 22 martie, ultima etapă a acestui interval care a tulburat viaţa intimă într-un mod neplăcut, tragic şi poate chiar dureros.
Apropiindu-se de Soare-Luna restrânge seria evenimentelor la nivelul unui singur element care este privit ca un produs final al ultimelor patru săptămâni: oportunitatea. Dacă, aşa cum am văzut ieri, elementele novatoare şi cele conservatoare ating un apogeu în confruntarea lor, diferenţa dintre această ipostază şi împlinirea unor deziderate stabilite acum patru săptămâni în urmă, cele care au dat substanţă perioadei şi au ridicat spre celebritate replici, gesturi sau chiar persoane, rezidă în lipsa de apreciere faţă de valorile trecutului, desconsiderarea elementului novator, toate acestea puse în slujba dorinţei de a deţine controlul, adică a egoismului care dăinuieşte în timp şi este identificat cu civilizaţia umană. Dacă ieri am dorit să schimbăm mentalitatea, azi se schimbă persoana care se identifică cu ea, dacă am dorit să înlăturăm turnul de control care supraveghea în mod nedorit activitatea oamenilor de pe o anumită rază, azi el este dărmat peste casele celor din jur şi totul va fi integrat în categoria pagubelor colaterale.
Cei care sunt în afara acestor inginerii sociale vor încerca din răsputeri să înţeleagă ceva, dar nu vor reuşi tocmai pentru că nu iau în calcul egoismul, ca element principal care motivează gama acţiunilor de azi şi oportunitatea, prezentată ca element evident, ca aparenţă, ca fard aplicat pe un ten plin de defecte.
Prin urmare, 20 aprilie, deşi nu deţine o suită întreagă de aspecte, pentru că include o continuare a evenimentelor de ieri şi construieşte un imens gol în gânduri, în emoţional, chiar în fapte, va slăbi rezistenţa celui necălit şi va avea ca principal efect distrugerea unei construcţii aparente, a unei imagini, a unei iluzii, ceea ce va face din această zi una dintre cele mai neobişnuite zile ale acestei săptămâni.
Cei care cred că neîmplinirea unor aspecte la grad perfect îi va proteja de amplitudinea evenimentelor se înşeală. Ieri, prin cele cinci aspecte pe care le-am împlinit Luna, dar şi prin trecerea Soarelui în Taur, multe din demersurile cu caracter general au stagnat, au fost amânate, lăsate în aşteptare. Azi ele îşi cer drepturile.
Cei care azi se vor detaşa, îşi vor motiva gestul prin saturaţie, printr-o lehamite care va fi explicată mâine prin lipsa suportului material, lipsa banilor, a dorinţei de a acţiona, a fricii de a nu pierde o bătălie înainte de a o începe. Aceste elemente sunt însă vizibile în sfera relaţiilor personale, în cea a dinamicii vieţii intime pentru că luna aprilie, oricât de ample vor fi evenimentele, aici va acţiona.
Tocmai de aceea se recomandă ca relaţia cu anturajul să se limiteze azi la cotele minime. Judecând după cât de ample sunt conjuncturile acestei zile ne putem apropia azi de pilda Fiului Risipitor, cea care ne ajută să apreciem valorile ancestrale, patrimoniul, dar şi jalonarea acestora pe demersurile viitoare.

Sâmbăta, 21 aprilie
Trecerea Lunii în exaltare este unul din elementele benefice ale acestei zile. Dacă anterior gândirea a fost un element care, prin apelul la trecut şi, deopotrivă, ţinta spre un viitor ce abia mijea la orizont, a fost un motiv de bulversare, incertitudine sau de a decide confuz şi cu teamă, întoarcerea la tradiţional, la intuitiv, la efort practic, la acea simţire care îi spune omului cât de bine se simte într-un loc sau cât de elegant se deplasează de la un punct la altul, reprezintă elementul de noutate care ne schimbă complet modul de a ne raporta la proiectele personale, la anturaj. Soarele a intrat în Taur de ieri. Azi este rândul Lunii şi acum avem patru planete în această zodie.
Ziua de azi este în mare parte pozitivă pentru că nu indică, decât în stadiu potenţial, ca germene, complicaţiile zilelor următoare. Nu se poate spune însă acelaşi lucru despre finalul săptămânii următoare, care aduce intrarea Soarelui în fereastra conjuncţiei cu Lilith şi deci evidențierea unor noi elemente de deviaţie comportamentală, noi răutăţi, noi elemente negative pe care societatea le va asimila destul de greu.
Caracterul complicat al acestei zile nu este însă deloc perceput de omul comun. El va vedea în conjuncţia luminariilor o oportunitate, un nou imbold, o elevare a spiritului de competitivitate, o ridicare a disponibilităţii spre efort, spre muncă, spre a consuma, nu pentru a valorifica un bun, ci pentru a construi, a pune bazele unei afaceri, a consolida un element personal extrem de important.
Va fi însă destul de dificil de dominat presiunea care vine din partea anturajului, de a renunţa la susţinători, protectori, consilieri, vraci, ghicitori, ocultişti sau chiar astrologi pentru a acorda mai multă importanţă experienţelor personale. Puţini sunt cei care atunci când observă uşurinţa cu care produc asupra celorlalţi ataşamente se desprind, renunţă la privilegii şi prefera să se ascundă într-un nor dens, departe de ochii lumii. Prin zodia Taur acest gest este privit ca un semn de imaturitate. „Cum să nu valorifici o oportunitate?” se vor întreba cei care nu înţeleg acest gest. Pentru că suntem în perioada în care rememorăm victoria vieţii asupra morţii, este oportun să ne amintim acum exemplul lui Iisus şi nu altul. Iisus a spus „Eu sunt Adevărul, Calea şi Viaţa” în momentul în care s-a oferit pe sine celor trei elemente ale Creaţiei. Topindu-şi individualitatea în cele trei mari fluide ale Creaţiei orice urmă de devoţiune îndreptată spre personajul istoric Iisus a trecut prin el ca săgeata prin fum. Această evocare a depersonalizării, care nu încurajează nici pentru sine, dar nici pentru ceilalţi, ataşamentul, este marea dilema a acestei zile şi, evident, a următoarelor aproximativ 30 de zile, până la cealaltă Lună nouă. Pornind de la ceea ce a spus Iisus şi până la ceea ce vom fi tentaţi să spunem noi în faţa unei accentuate sporiri a încrederii, omul obişnuit se întâlnește azi cu elementul care-l susține cel mai tare sau cu drumul care devine brusc un traseu plin de pericole invizibile. În felul acesta, omul va deveni mult mai sensibil la ceea ce îi este evident, la ceea ce nu-l tulbură deloc, la chipuri, voci, îndemnuri, sfaturi simple, recomandări pe care le va lua ca atare. Cel care este angrenat pe o cale spirituală, care doreşte să-şi schimbe modul de a fi, se va simţi tulburat în elementul său cel mai puternic, dar nu prin ceea ce se consumă acum, ci prin perspectiva evenimentelor ce pornesc de azi. Astfel, aceştia vor deveni morocănoşi, nemulţumiţi, interiorizaţi, speriaţi fără motiv, nesiguri, stresaţi invocând o zăpăcire a simţurilor care le dau semnale tot mai confuze şi intense. Aceştia simt, încă de azi, caracterul confuz al perioadei de două săptămâni care va începe cu finalul săptămâni viitoare şi care va avea ca apogeu conjuncţia Soare-Lilith din 5 mai.
Lună nouă de azi se împlineşte într-un colţ al dreptunghiului mistic desenat pe cer cu ajutorul maleficilor Marte, Saturn şi Neptun. Aceasta va aduce în sfera vieţii personale pretenţii mari de la sine, de la o persoană mai în vârstă, o informaţie care poate fi integrată în codul de reguli, în învăţătura personală şi care este legată de modul cum sunt abordate relaţiile personale. Aşa cum se poate deduce, este un semn de progres mai curând pentru cei tineri, dar în special pentru cei care au trecut prin încercări familiale, certuri, destrămări, separări, divorţuri şi care au parte acum de puţină linişte, puţină împăcare, de un moment când mintea nu li se mai ascunde în hormoni, iar urechile par să fie deschise faţă de sfaturile şi recomandările pe care cei în vârstă le au pentru ei.
Într-o altă dimensiune a vieţii, celor sensibil li se permite azi accesul la informaţii speciale. În ropote de aplauze vor fi azi inspiraţi, deschişi către surse de informaţii pe care nu le înţeleg în totalitate. Vor lucra azi mult mai uşor cu noţiunile abstracte, cu tehnicile pe care nu le-am putut aplica şi se simt privilegiaţi doar pentru acest lucru. Riscul de a se pierde în concluzii pripite, de a înlocui noţiunea, ideea forţă, progresul, munca, efortul, cunoaşterea, cu o persoană care poate elabora toate acestea pentru el este foarte mare. Astfel ideea de a fi un mesager, îi va pune pe căutătorii Adevărului, pe cei care îşi urmează Calea şi pe cei care se lasă trăiţi de Viaţă (cei cărora li se adresează Iisus) în mare dificultate. Unii se vor simţi păcăliţi pentru că, în realitate, ei au dorit să păcălească. Cunoaşterea spirituală nu este o vacă bună de muls, ci o stare de spirit la îndemâna artistului care doreşte să se modeleze. Dacă un dealer de tablouri se crede şi artist, evident, că nu va fi decât problema sa atunci când va vedea că nu-l învaţă nimeni cum să semneze tablourile pe care le vinde. Opera strigă prin forma şi conţinutul său numele artistului, cu atât mai tare cu cât acesta refuză să şi-o atribuie. Acesta este unul din marele paradoxuri ale evoluţiei spirituale.
În felul acesta, este lesne de observat că omul obișnuit nu are nimic în comun cu aceste dileme, de vreme ce nu va putea sa facă diferenţa între mesager şi mesaj, nu va avea conştiinţa emoţiei mistice, ci va primi produsul gata elaborat de la un dealer de tablouri pe care îl va adula şi se va simţi confortabil și împlinit cu această stare.
În rest, evenimentele zilei poartă amprenta convingerilor. Multe le vom săvârşi pentru că „Aşa ştiu”, „Aşa cred”, „Aşa mi s-a spus” sau „Aşa trebuie”. Acum toate acestea nu par să fie deloc periculoase, ci doar uşor incomode.
Prin urmare, 21 aprilie ne aduce un nou desen al convingerilor personale, o nouă schemă de supravieţuire, prin obiect, instrument, prin idee, prin lumină, întuneric sau prin lege. Azi ne amintim că nu am fost trataţi cum trebuie, că nu ni se oferă respectul cuvenit şi procedăm după cum am fost învăţaţi mai bine sau după cum ne-am format. Pentru omul comun toate acestea par a fi desprinse dintr-o schemă banală, obişnuită care nu are absolut deloc nevoie de un context astral pentru a se manifesta, însă pentru cel care se află într-un proces de rafinare lăuntrică, apelul la normalitate va fi azi o mare provocare. Simţurile şi ideile sale sunt răvăşite, impresiile se amestecă printre recomandări, sugestiile sunt puse pe picior de egalitate cu experienţele personale şi, când îi este lumea mai dragă, sare din nimic o îndoială care le spulberă pe toate. Rămâne, astfel, singur în fața problemei aproape dezvelit de idei, cunoaştere, experienţă, pricepere, putere sau luciditate. Dacă nu va plecă fruntea în faţa necunoscutului, dacă nu va dori să facă un pas dincolo de „Eu ştiu”, „Eu experimentez”, „Eu am învăţat” pentru a fructfica această cunoaştere preliminară care îl are pe „Eu” ca personaj principal va simţi pe pielea sa că „Eu” nu există aşa cum crede, ci este doar o plăsmuire a minţii false căreia i se permite, dintr-un considerent cosmic necunoscut, să existe.
Evenimentele comune ale acestei zile sunt centrate pe modele, recomandări, certitudini, obiecte, plăceri, chiar fizice, organice pe care omul nu doreşte să şi le refuze (alimentaţie, somn, sexualitate).
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi din nou de condescendenţă. Dacă nu suntem opriţi direct şi brutal nu înseamnă că ni se și permite să facem ceea ce ne taie capul. Respectul pentru viaţa nu este o pedeapsă, ci un privilegiu pe care viaţa însăşi ni-l plantează în suflet. A-l ucide înseamnă a lăsa planta vieţii fără frunze, iar ea, la rândul său, va căuta să se împrejmuiască cu alte plante care sunt la fel de golaşe şi triste. Aşa vom ajunge să locuim într-o pădure sinistră a copacilor verzi fără frunze, gândind că întreaga lume este aşa.

Duminică, 22 aprilie
Ultima zi a săptămânii este cea mai bogată în aspecte. Azi se împlinesc opt aspecte din care doar patru aspecte sunt împlinite de Lună (sextil Lună-Chiron, trigon Lună-Pluton, conjuncţie Lună-Lilith, conjuncţie Lună-Jupiter).
Prima jumătate a zilei este marcată de împlinirea trigonului Uranus-Junon, şi respectiv de sextilul Soare-Neptun, deci spectrul acestora de acţiune este extins la nivelul mai multor zile. Acest interval va fi dominat de emoţiile puternice, de forţa gândurilor, aspiraţiilor, de intenţiile de a schimba anturajul după propriile aspiraţii şi de a adăuga palmaresului personal încă un element pe care să se poate susţine întreaga construcţie viitoare.
Toate acesta debutează cu sextilul Lună-Chiron, care se împlineşte în timpul nopţii şi care are ca principal scop aşezarea gândurilor pe o albie corectă, sedimentarea intenţiilor, temperarea pornirilor. Pentru că se va împlini în timpul nopţii când mulţi se vor odihni, acţiunea acestuia va fi vizibilă mai mult la nivel subconştient. Viaţa va avea astfel o altă însemnătate prin legăturile energetice pe care oamenii le menţin cu fiinţele din subtil. Adepţii terapiilor holistice, cei care doresc să-şi folosească perioada dedicată odihnei cât mai eficient, nu doar pentru relaxare fizică, apelează la programul de regenerare şi vindecare al fiinţei invocând ajutorul subtil pe care l-ar putea primi din templele de vindecare şi armonizare situate Dincolo. Ei ştiu din experimentele lor, ca prin aceste construcţii subtile entităţi aflate într-un avansat stadiu evolutiv susţin procesele de expansiune ale conştiinţei, privite aici ca escapade evolutive, ca încercări de renunţare la impurităţi, iluzii, ataşamente. Sextilul Lună-Chiron ne susţine acest apel la sacru, subtil, la puritatea inimii, la experienţele anterioare, atunci când am dat dovadă de înţelepciune, de alegeri multidimensionale menite să producă efecte remarcabile ce au reaşezat evenimentele în timp, adică le-am schimbat ordinea naturală. Această forță de a impune destinului propria desfăşurare este o graţie specială pe care lumina subtilă o oferă celor care se dovedesc puternici şi înţelepţi în a o folosi. Dacă în înţelepciunea orientală această putere este atribuită lui Kali, zeiţa cea care stăpâneşte timpul şi deopotrivă moartea, distrugând dintr-o atingere tot ceea ce este impur, ignorant şi nu se dovedeşte încă pregătit să evolueze, în astrologie forţa timpul este atribuită lui Saturn, iar cea a morţii lui Pluton. Tot în astrologie, prin intermediul luminariilor aceste elemente abstracte ale vieţii, care dau fiori înţelepţilor cărora le este pusă în mâna puterea de a decide pentru alţii, sunt activate azi prin trigonul Lună-Pluton şi opoziţia, încă activă, dintre Soare şi Saturn. Aceste elemente ale zeiţei Kali, cea pe care Ramakrishna a adorat-o cu insistenţă până la realizarea sa supremă, se dezvăluie în conjuncturile acestei zile în multiplele sale aspecte. Conjuncţia Lună-Lilith, cea care aduce spaima şi regretul într-un singur aliaj, ne înfăţişează aspectul teribil al lui Kali (Rudra Kali) adică goliciunea, dezordinea şi distrugerea. În a doua parte a zilei, conjuncţia Lună-Jupiter ne aduce aproape aspectul benefic al zeiţei Kali (Badra Kali), cea care protejează de haos şi impune seriozitate, metoda şi cunoaşterea. Toate acestea se vor manifesta în această zi când Uranus şi Junon se întâlnesc în trigon și când Soarele şi Neptun ating unghiul de 60 de grade pe care îl tot formează de o săptămână.
Pentru cei care doresc să afle din conjuncturile astrologice ceea ce altcineva le poate ghici în ghioc, valenţele subtile al acestor împletiri astrale nu le spun nimic, nici atunci când se vor dovedi cu adevărat magice. Azi se poate vorbi despre magie la modul concret, fie că asta implică doar împlinirea unei dorinţe stranii, fie ca se descinde în manipularea energiei pentru a lucra cu noţiunile sau pentru a activa un centru, un bindu sau o zonă de putere situată la mare distanţă de emitent. Toate au ca scop jocul puterii, cel care ţine de forţă cu care este impus un angajament, o atitudine şi cu care un element al relaţiei este obligat să lucreze sau care ţine de manipulare (ameninţarea abandonului, flirt, culpabilizare, cheltuieli exagerate, îndulcirea tonului etc.).
Spre seară, când Mercur se întâlneşte cu Uranus (conjuncţie) întărind şi trigonul cu Junon, curajul de a folosi aceste metode poate duce la rezultate remarcabile. Jocul puterii devine, astfel, jocul celui puternic, iar forţa este un element că se dizolvă atunci când motivaţia, ce depinde strâns de emitent, este disipată. Pentru că avem de-a face cu o conjuncţie Mercur-Uranus pe Berbec, imprevizibilul este cel care va ridica standardul, va duce rezultate bune, însă emitentul, cel care a iniţiat procedeul, acţiune, demersul îşi va revendica totul chiar dacă habar nu va avea cum s-a ajuns la un asemenea rezultat. De vină va fi chiar aceste trigon al celor doi în conjuncţie cu Capul Dragonului din punctul care mediază tendinţele Nodurilor. În felul acesta, printr-o inspirație de moment, printr-o ieşire din ritm, parcă sugerată dintr-o lume nevăzută, şoptită la ureche de un îngeraş ghiduş, totul ia o întorsătură neaşteptată care se va solda în cea mai mare parte cu un rezultat benefic.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii, ne va pune în faţa unor evenimente ciudate. Mulţi vor avea impresia că le pot controla, că le determină, că le folosesc aşa cum foloseşte păpuşarul sforile sale, însă nu este aşa. Nu dorinţele ascuţite, nu cârligul pasiunii ne pune în postura de dictatori ai forţelor subtile în această zi, ci eleganța stilului, rafinamentul exprimării, subtilitatea cu care combinăm gândul cu sentimentul, aceste cărămizi esenţiale oricărui proces armonios, sunt cele care ne duc într-o poiană unde liniştea şi armonia vieţii sunt cele care îşi dictează singure acţiunile. În felul acesta, devenim beneficiari ai mişcării subtile, nu imperatori ai acestor forțe.
Omul obişnuit va cădea azi în păcatul orgoliului, socotind că dacă a primit de îndată ceea ce a cerut, rezolvarea în sine îl indică pe el ca principal acţionar. Şi în zilele anterioare când aceste fluxuri subtile au fost la fel de puternic inserate în dimensiunea socială a vieţii a reacţionat la fel. Ierarhia stabilită de oameni în această lume, pentru simplu fapt că nu a fost aşa de la începutul societăţii umane, dovedeşte că reprezintă o realitate care se aplică doar acestui plan şi că orice asemănare cu ceea ce se întâmplă Dincolo este pur întâmplătoare. Nebunia orgoliului, cea care uzează de dreptul la a crea, chiar şi imagini, impresii, păreri, crezuri, despre ce s-a întâmplat Acolo, va avea azi dovezi magnifice. Prin aceste dovezi viaţa lor se va schimba intrând pe un făgaş pe care nu o vor cunoaşte în totalitate şi asupra cărora oamenii nu vor putea interveni prea uşor decât prin şlefuiri repetate până în 2016 când careul Uranus-Pluton se va dizolva. Acum când Uranus mediază tendinţa Nodurilor această şansă se dovedeşte a fi o imensă provocare, unică în viaţă, puternică prin cantitatea de energie şi determinare mobilizate, prin uşurinţa cu care folosim cuvântul sau gândul în a dicta scopul pe care dorim să-l atingem.
Pentru că azi lucrăm cu energii pe care altfel le-am folosi incredibil de greu, se impune să ne amintim de pilda Ucenicului Vrăjitor şi de îndemnul său de a nu ne juca de-a Puterea, de a nu folosi ceea ce nu cunoaştem, de nu utiliza energii, prin gânduri, intenţii, aspiraţii, mobilizări interioare, dacă nu ştim precis pentru ce le folosim. A putea să faci nu implică și a avea permisiunea pentru a face.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.