15 – 21 august 2011

Luni, 15 august
Împlinirea triunghiului minor în prima parte a zilei este un element absolut special al acestei zilei ce ne aduce semnul unei redresări în ceea ce privesc problemele personale, viaţa intimă sau demersuri pe care nu le-am desfăşurat pe spaţiul public pentru că nu am avut echilibrul necesar. Acum, prin sextilul pe care Luna îl împlineşte în timpul nopţii cu Pluton, apoi prin trigonul pe care îl împlineşte cu Marte şi sextilul cu Jupiter din preajma prânzului ne aduce indicii că în interior s-au produs schimbări importante pe care să ne bazăm şi să ieşim pe spaţiul public cu solicitări sau proiecte noi.
Ceea ce ne tentează acum, prin faptul că Luna este în Peşti, ne pune în faţa unor jocuri periculoase. Ele nu par să fie mai periculoase decât au fost săptămâna anterioară sau mai încărcate de neprevăzut decât a fost prima jumătate a lunii august. În faţa acestor evenimente, configuraţia numită Cortul, ce se ridică intre Lună, Jupiter, Marte şi Pluton, ne readuce în centrul atenţiei o schemă de conflict pe care am crezut că am lăsat-o în spaţiul săptămânilor anterioare. Se trezesc astfel o mânie faţă de partener, o agresivitate verbală faţă de schema lui de acţiune, faţă de ceea ce ar putea veni din zona lui de activitate, însă nu pentru a perpetua conflictul său a-l lega de alte elemente negative, ci pentru a-l soluţiona, pentru a se ajunge la un compromis, pentru a-şi împărţi spaţiul în zone de influenţă, pentru a depăşi momentul penibil al conflictului lipsit de motivaţia conflictului.
Cei care încă mai au proaspăt în minte seria evenimentelor din săptămâna anterioară vor înţelege acum că avertismentele de atunci, care ne îndemnau la înţelegere şi control al agresivităţii aveau un substrat real. Abia acum, când rezervele pe care am fost dispuşi să le folosim în descinderi publice s-au epuizat, abia acum când constatăm că dialogul interior folosea personaje imaginare, replici ireale înţelegem că dinamica astrală are o formă de modulaţie care îl ajută pe om să-şi descopere sensibilitatea şi să şi-o exprime. Se întâmplă însă ca această sensibilitate să nu fie ca florile frumoase ce cresc pe câmpuri, ci îmbrăcată în agresivitate şi tristeţe, în resentimente sau în veşmintele unor amintiri înţelese, analizate şi încadrate greşit.
A ierta, a lăsa de la sine, a uita, a rupe un conflict, a abandona o temă de dialog interior, a schimba modul de a comunica sau abordarea în sine este pentru cerul astral al acestei zile principalul îndemnul şi, evident, principalul beneficiu.
Prin urmare, lupta cu sine este o formă de expresie a acestei zile. Faptul că ne vom aminti de ceea ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni nu trebuie să ne mire. Orice formă de sensibilitate, dacă nu este prelucrată, rafinată şi încadrată într-o albie construită prin educaţie şi dorinţă de autoperfecţionare răbufneşte în reprize, prin ton ridicat, irascibilitate, duritate în atitudine sau chiar agresivitate. Nu înseamnă că persoana care trece prin asta este vinovată pentru că deţine o aşa structură, dar ar putea deveni dacă persistă în a o menţine.
Semnul de armonie vine azi ca în versul eminescian „c-o năframă-n vârf de băţ” şi, iniţial, va primi o opoziţie ca în acelaşi vers „Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ”. Instinctele, impulsurile primare, obişnuinţa de a acţiona într-un anumit registru comportamental va avea în primele momente întâietate, apoi fiecare va face un pas înapoi, fie pentru că nu mai deţine suficientă motivaţie, suficientă susţinere, fie pentru că nu mai are ce consuma în confruntare. În felul acesta, ne întoarcem la obiceiurile lunii iulie, la aspiraţiile ei şi la complicaţiile pe care le-am lăsat acolo nerezolvate. Este însă important să nu gândim superficial această situaţie, deoarece un îndemn spre agresivitate nu este atât de uşor temperat de astre, tocmai de aceea întoarcerea la complicaţiile lunii iulie, cumulat cu retragerea din lipsă de putere, va readuce în discuţie o tensiune, un disconfort care exista în acea perioadă în familie. Că este vorba de o disfuncţie organică sau pur şi simplu de un dialog neterminat, nu are importanţă. Dependenţa de nervozitate, de tensiune îşi va spune cuvântul şi va lua azi, în cazul cel mai fericit, forma unei griji care în realitate ascunde o teamă pe care fiinţa nu o poate ţine vie dacă o formă de agresivitate nu este ea însăţi prezentă undeva în fiinţă.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi momente de delectare prin peisaj, oameni, printr-o retrospectivă pozitivă a ceea ce am reluat prin activităţi publice, dar şi printr-o hrănire a mulţumirii personale. Mulţumirea este un balsam pentru aceste vremuri.

Marţi, 16 august
Momentul conjuncţiei Soarelui cu Venus este un element spectaculos al lunii august nu pentru conjuncţia în sine, pentru că ea este un element comun, ci şi pentru că peste acest unghi se suprapun încă trei aspecte, ceea ce va complica gama de trăiri sufleteşti, dar şi pe cea a evenimentelor pe care le dictam prin sentimente. Mercur, în mersul său retrograd, se află la un pas mic de conjuncţia perfectă cu Soarele şi Venus, iar Neptun aruncă săgeţi otrăvitoare către explozia de vitalitate, către dinamismul personal şi social ce ne vine dinspre Leu. De asemenea, Luna, la 24 grade Peşti împlineşte o inconjuncţie cu toate acestea în momentul conjuncţiei Soare-Venus.
Pornind de la o idee-forţă pe care amplasarea planetelor o sugerează, ne putem opri asupra unei direcţii pe care mulţi o văd ca o poveste frumoasă sau ca o construcţie filosofică deosebit de complexă: magia destinului. Destinul nu este o linie absolută de la care mulţi consideră că nu trebuie să se abată, că le este interzis să se îndrepte spre alte construcţii decât cele pe care le au deja desfăşurate înaintea lor. În realitate, destinul reprezintă o sinteză a faptelor trecute, a dorinţelor, a planurilor şi programelor de viitor pe care fiinţa le deţine şi pe care alege să le experimenteze sau să le reevalueze într-o înşiruire pe care singur şi-o dictează. Evident, atunci când se vorbeşte despre destin, este important să se înţeleagă că direcţia sa de deplasare prin care îşi aranjează evenimentele se referă în mod special la acest plan. Mulţi dintre cei pasionaţi de ezoterism ştiu însă că se foloseşte adesea şi termenul de destin cosmic, însă el este confundată cu anumite fapte pe care un individ, înclinat spre evoluţia sa spirituală, le săvârşeşte pentru a se conecta la o reţea subtilă şi pentru a-şi extinde orizontul cunoaşterii. Acestea nu ţin de destinul cosmic tocmai pentru că sunt ocazionale, tocmai pentru că fiinţa nu trăieşte în mod conştient expansiunea sa spre alte nivele. Magia destinului, aşa cum ni se va înfăţişa în această zi, se apropie mult de acest concept de destin cosmic, de acele înclinaţii care îl duc pe om spre expansiunea câmpului conştiinţei, spre a percepe ce fiinţe puternice sunt în univers şi cum pot fi ele abordate. Ideea de fiinţă puternică, de corp frumos, minte sănătoasă, de putere de influenţă, de fascinaţie prin personalitate, prin vitalitate, prin înţelegeri superioare, dar şi printr-o predestinare magică va aduce acestei zile o serie de evenimente care în prima parte vor bulversa, apoi vor fascina tocmai pentru că vor impune o deplasare a percepţiei, a conştiinţei de la neclar la luminos, de la incertitudine la susţinere şi de la eşec la o reuşită stranie, ce stătea ascunsă în spatele unor evenimente şi aşteptau să ne decidem.
Această componentă benefică pe care avem privilegiul de a o experimenta azi este un semn de zdruncin pentru grupurile oculte, pentru secte, pentru acele adunări de oameni în care liderul dictează deplasarea spre o anumită zonă şi nu se preocupă dacă oamenii sunt sau nu liberi. Încărcarea axei Leu-Vărsător aduce sentimentului de neapartenenţă justificări ample, elaborate, unele dintre ele foarte aproape de realitate pe care, însă, cel în cauză, nu va reuşi să şi le explice inteligibil. Că este vorba despre un conflict de idei, că dintr-odată ideologia practicată nu mai seamănă cu ideile iniţiale, că un membru al grupului îşi schimbă tactica, orientarea sau încearcă să se integreze şi în alte grupuri face din atmosfera de lucru una acidă, tensionată şi, prin aceasta, sunt aduse la lumină cele mai mari şi complicate probleme de natură morală pe care le au deopotrivă individul şi grupul de apartenenţă.
Mulţi vor considera că nefăcând parte oficial dintr-o organizaţie nu sunt în raza de acţiune a acestor predispoziţii astrale, însă rezonanţa pe care astrele o impun azi porneşte de la idee, de la forme-gând, de la emanaţii, de la asocieri prin limbă sau prin mod de a simţi, prin dorinţe ori practici abordate chiar din locuri diferite, elemente pe care le avem cu toţii în sfera noastră de preocupare. Destinul, atunci când iese din sectorul personal şi uneşte mai mulţi indivizi sub deziderate comune, depăşeşte bariera spaţiului construind o reţea de gânduri şi acţiuni comune de care vor uza cei cu idealuri asemănătoare. În felul acesta, oameni care nu s-au văzut niciodată, care nu şi-au vorbit niciodată, ajung să facă parte dintr-o construcţie comună, dintr-un grup, chiar dacă din punct de vedere fizic se află la mari depărtări unii de alţii. A face sau nu parte dintr-un destin comun, adică a activa în majoritatea timpului într-o reţea de grup şi mai puţin în domeniul personal, este o problemă ce ţine de devotament, de alegere, de desprindere de trecut, de ştergere a trecutului şi de recuperare a energiei pe care am lăsat-o în evenimente.
Privind întreaga construcţie prin ochii celor pe care o formează, tandemul între oportunitatea care ni se oferă acum şi teama pe care o resimţim în faţa noului vor fi cele care ne vor situa pe trepte diferite. Magia destinului se va naşte deci din această suprapunere, din această îngemănare între determinismul unor evenimente ce ne vor apărea clar în faţa ochilor (neputinţa de a schimba un tip de relaţie, de a depăşi o condiţie materială, de a învăţa mai repede, de a promova un examen, de a elimina un inamic etc.) în acelaşi timp cu tentaţia de a ignora toate acestea pentru a ne pune în braţele unui ideal care ne va înnobila sufletul şi ne va arunca în necunoscut. Privind toate acestea din perspectiva căutătorului, înţelegem cât de multe variabile vor intra în joc, cât de amplă va fi modificarea, însă nu vom reuşi să avem nici cel mai mic indiciu asupra a aceea ce ne aşteaptă.
Dacă ne depăşim puţin cadrul destinului personal, obţinând rezultate pe spaţiul public, nu înseamnă că avem un destin social, ci doar că avem în destinul personal elemente sociale pe care ne-am propus să le împlinim. În această devenire socială Eul personal este înfrânt şi motivaţii sociale importante ne fac să trăim prin grup, comunitate, să ne bată inimile prin amploarea schimbărilor prin care trece societatea, dar să preferăm în continuare fotoliul din sufragerie şi fereastra veche care scârţâie sau strigă de durere la fiecare deschidere, decât să invocăm elogii de la tribună. Totul ţine de o magie, de o lumină subtilă, de o formă de transformare care atinge acum apogeul, care cere acum o schimbare de nivel. Cel care va fi implicat în transformarea personala, în progresul cei permite să se ridice deasupra nevoilor personale pentru a se preocupa de bunul mers al grupului, va putea să facă diferenţa între a merge pe Cale şi a vorbi despre ea.
Aşadar, chiar dacă azi suntem în stare să vedem componenta socială a destinului personal, multe din evenimente sunt construite şi ghidate doar pentru împlinire personală. Careul Lunii cu Nodurile sale ne va face în aşa fel încât să fugim de sine, să nu ne dorim să mai stăm în casă, să refuzăm acel fel de mâncare pe care l-am tot preferat, să ne depărtăm de ceea ce ne-a făcut atât de bucuroşi şi puternici până acum tocmai pentru că se activează acea componentă falsă a destinului, acel element care ne aduce confuzii. Pentru că Soarele şi Venus sunt în conjuncţie multe din cele ce le vom face vor fi plăcute, chiar dacă nu vor avea un final pozitiv. Pentru că este şi Mercur în ecuaţie o parte dintre acestea nu vor fi percepute la adevărata intensitate deoarece vor fi privite prin înţelesuri noi, prin expresii cu substrat filozofic, prin vorbe de duh, prin proverbe.
Prin urmare, ultima zi de Peşti (Luna în Peşti) are de oferit multe lecţii de viaţă şi multe alegeri complicate vor trebui abordate acum. Dacă în ceea ce priveşte viaţa personală gândul de a nu răni un apropiat ne face să ne concentrăm mai mult pe aspectul practic al evenimentelor, pe spaţiul public noile responsabilităţi vor speria atât de mult încât vom accepta noul doar dacă va veni îmbrăcat în haina minciunii totale sau adevărului parţial. Opoziţia lui Neptun cu Soarele, Mercur şi Venus pe axa Leu-Vărsător, aduce o agresare a tot ceea ce este personal şi benefic în acelaşi timp, a tot ceea ce s-a construit ca element benefic, tot ce ţine de karma bună, de oportunitate, de sporire a averii, a cunoştinţelor, a bagajului emoţional, a personalităţii. Privind la modul concret, această ipostază astrală este semn de pagubă în sectorul cel mai bogat şi preschimbă ierarhia în aşa fel încât cel mai bogat devine cel mai sărac sau rămâne bogat pentru că se îmbracă cu hainele noului bogat, deci pentru a se prezenta prin identitatea altuia.
Aceasta este o formă de anulare a libertăţii prin mijloace meschine, egoiste, susţinute pe frică în general sau teamă de singurătate în special, dar este încadrată în modificările benefice, necesare pe care societatea trebuie să le comporte. Nimănui nu-i va conveni să se încadreze în termenul de „pagube colaterale”, nimeni nu va accepta să fie indus în eroare, să cadă sub influenţa personalităţii celorlalţi, dar nici nu se va dori aflarea adevărului pentru a se evita durerea. Ne vom referi aici şi la marile descinderi sociale, dar şi la confruntările din sfera personală, în aşa fel încât copia va fi mai apreciată decât originalul, ambalajul mai valoros decât conţinutul.
Cei care sunt familiarizaţi cu tehnicile de manipulare ştiu că o sectă îl va respinge pe cel care va opune chiar şi cea mai mică rezistenţă mentalităţii de grup. Pentru că acest crez al grupului, la care se face apel, are motivaţii înalte lipsa de toleranţă este cel mai clar exemplu că evenimentele mici, schema de lucru privită la nivel individual sunt greşite, cu toate că scopul pentru care grupul în sine există este unul bun. În felul acesta, magia destinului va face să coexiste binele şi răul într-o formă compactă, atribuindu-şi fiecare areale diferite de acţiune într-o absenţă aproape totală a disputei directe. Cine va vrea să le combine, va şti că este tras în două direcţii, că se complică făcând acelaşi lucru în două domenii, că trebuie să se cloneze pentru a îndeplini două cerinţe în acelaşi timp ş.a.m.d.
Recomandarea pentru această zi confuză este aceea de a ne apropia corect faţă de propria persoană şi de a o privi cu obiectivitate. Dacă nu o putem vedea decât prin profesie, statut social, apartenenţă la un grup atunci să încercăm, doar printr-o simulare, să ne detaşăm de ceea ce ne învăluie. Dacă din grup întâmpinăm chiar şi cea mai mică opoziţie, dacă de acolo ne vin semnale cum că nu ni se respectă individualitatea, atunci prima etapă a dezvoltării personale – destinul personal – nu este îndeplinită şi deci ne alegem statutul de „pagubă colaterală” pierzând pe sectorul personal, dar creând un rost grupului, fiind un număr într-o listă sau o banală cifră statistică.
Fiţi liberi, gândiţi liber, purtaţi-vă liber, dar nu vă depărtaţi de bunul simţ!

Miercuri, 17 august
Între ultimele grade din Peşti şi trecerea în Berbec, Luna aduce azi o mediere prin ingres, un transfer de lumină, aşa cum se întâmplă când trece de la un aspect la altul. Separarea predispoziţiilor astrale impuse de Lună prin ingresul său în Berbec împlineşte printr-un eveniment social, pus pe seama unei decizii, elemente ce vin din conjuncţiile lui Mercur cu Venus şi respectiv cu Soarele apoi le încadrează după conjuncţia sa cu Uranus din preajma prânzului, careurile cu Pluton şi Marte, dar şi a opoziţiei pe care o împlineşte cu Junon. Aşadar, din nou se împlineşte crucea cosmică pe semne cardinale, din nou ne revine teama de a nu fi ales corect, de a nu fi fost sub impulsul inspiraţiei atunci când am decis.
Jocul pe care îl face Luna acum, vine însă să ascundă tulburarea de gândire pe care a predispus-o ieri. Nu trebuie să uităm că încă de ieri Luna a fost în perioada fără direcţie, că prin acest apel la fond, context general, a înclinat spre a ne depărta de lucrurile esenţiale, spre a nu putea înţelege care este miezul problemei, dar spre a oferi dezlegare marilor decizii ale căror efecte ne vor urmări toată viaţa. Azi, intrând în Berbec ne va oferi indiciul că, în ciuda faptului că alegerile de ieri au fost tulburate de o întunecare stranie a minţii, destinul, atunci când îşi pune în funcţiune rotiţele, poate declanşa un proces de autoconservare, de protecţie pentru a da vieţii un rost şi de a o face plăcută şi utilă.
Pe ideea plăcerea şi prostia se plătesc, 17 august ne aduce confuzie de termeni, imagini ale unor situaţii din trecut înţelese răsturnat, decizii argumentate subiectiv şi tendinţa de a trăi viaţa prin bucurii iluzorii, prin poezie, prin nostalgie, printr-un romantism artificial indus de neîmpliniri sau de o nevoie prea mare de sensibilitate într-un context care ne îndeamnă la spirit practic sau raţiune.
Cei care sunt obişnuiţi să-şi judece viaţa, să-i înţeleagă impulsurile şi să şi le explice vor vedea o legătură stranie între ziua de azi şi cea de ieri prin fatalitate. Această componentă a destinului este adesea confundată cu destinul în sine, tocmai pentru că a înţelege că acţionăm sub impulsul unei megaconstrucţii subtile depăşeşte adesea puterea de cuprindere sau nivelul de intuiţie şi invocarea fatalităţii nu reprezintă decât apelul la slăbiciune, la neputinţă, la starea de învins pe care o formă de lăcomie rafinată o dezvoltă.
Pasul înapoi pe care îl facem azi prin relaţia cu Mercur ţine deci de înţelegere sau de absenţa ei. A simţi şi a nu înţelege, adică a nu avea faţă de sine acel feedback, unul în absenţa raţiunii, ce ţine tot de intuiţia care a produs percepţia sau cunoaşterea, înseamnă a rătăci în întuneric, înseamnă a murit înainte de a muri şi de a trăi fără viaţă printre cei vii. Azi înţelegem că toate acestea ne vin din minte, din gândire, din mecanismul care ne forţează să ne integrăm cuvintele, ideile, formele şi ceea ce reprezintă acestea într-un sistem de valori pe care apoi să-l utilizăm în viaţa comună, dar şi în cea socială fără a avea un alt criteriu de comparaţie, ca modalitate de control. Pentru lumea întreagă ceea ce se întâmplă acum şi în fizic, nu doar în subtil, reprezintă o formă de manifestare a legii dual, pentru că lumea pe care o percepem cu simţurile cere după percepţie şi un ecou uman pentru a ştii dacă se afla în contact cu o fiinţă vie, dotată cu inteligenţă şi voinţă proprie sau cu o marionetă a unui lider, ghid spiritual, ori o altă fiinţă charismatică.
Nu trebuie să ne simţim jigniţi dacă lumina astrală azi ne arată ceea ce este neviu, ceea ce menţinem în stare de activitate, dar fără viaţă, ideile false, idealurile absurde, conflictele inutile, relaţiile păguboase. În felul acesta, vom înţelege cât de artificiali sunt acestea, în ce domeniu activează şi care este intensitatea cu care ne implicăm în desfăşurare evenimentelor, care este dinamica subtilă pe care dorim să o implicăm în a ne menţine pe axa acţiunii conştiente. Tot ce ţine de seriozitate, putere, ambiţie, dorinţa de a învinge, cunoaştere, certitudine şi iniţiere de proiecte noi vine azi cu un nou elan care ne va tulbura şi mai mult percepţia realităţii. Refuzând ideea că percepţia este şi reală, mulţi vor trăi azi cu sentimentul confuziei, dar îşi vor încuia acest gând într-un locaş ascuns al sufletului, refuzând să arate cât sunt de nesiguri atunci când sunt răscoliţi de viaţă sau când dau cu pieptul de necunoscut.
În sectorul evenimentelor relaţia lui Mercur cu Venus şi cu Soarele ne face să ne concentrăm eforturile pe probleme mai vechi. Este o zi a eficienţei pe probleme mai vechi, deoarece anterior când Mercur a trecut prin Leu nu a fost suficient timp pentru a le soluţiona, deplasarea făcându-se prea repede. Acum suita de evenimente ne lasă impresia că multe ne sunt aduse la picioare, că ne vin cuvintele în gură fără să mai fie nevoie să le gândim, că le şi putem spune fără să avem probleme, că sentimentul potrivit survine în momentul prielnic şi că nu suntem solicitaţi mai mult decât putem oferi. În realitate, mulţumirea survine pentru că nu suntem în stare să înţelegem că dilemele pe care le trăim cu intensitate, că momentele de sincronizare a unor procese pe care nu le controlăm, dar nici nu recunoaştem asta faţă de noi înşine sau faţă de ceilalţi, se petrec în timp real cu noi şi cu ceilalţi în egală măsură.
Dacă în acest proces am avea dorinţa şi luciditatea de a ne opri asupra a aceea ce ne iese bine prin sincronizare, nu prin determinare directă, asupra a ceea ce destinul, prin magia sa, ne pune la dispoziţie într-un mod foarte aproape de elaborarea finală, am descoperi imperfecţiunile sistemului de gândire, ideile false pe care le avem despre sine şi neputinţele pe care le ascundem faţă de ceilalţi prin şansa şi norocul acestei conjuncturi. Dacă prin dinamica zilei de ieri a spune „Sunt cel ce sunt” implică o formă complexă de înţelegere, azi gândul de a construi o oglindă clară ne ajută să ne vedem într-o clipă şansa conjuncturii de a se consuma singură în virtutea unei inerţii subtile, dar şi absenţa acelui proces mental, absenţa acelei idei care ne convinsese deja că suntem singurii făuritori ai procesului.
Fiind vorba de un proces subtil determinat de Venus şi de Soare multe din cele ce se întâmplă sunt pozitive şi ele ne ajută să devenim mai puternici prin înţelegere. În ansamblu, ceea ce se consuma azi ne aduce, indiferent de durerea pe care ne-o provoacă, înţelegerea că nu suntem atât de complecşi, dar nici atât de puternici pe cât ne-am crezut. Finalul acestui proces poate fi totuşi unul pozitiv, iar experienţele acestei zile, cu toate procesele de înţelegere intermediare, vor lăsa o amprentă pozitivă evidentă, sub forma unei conştientizări, a unei speranţe, a unor schimbări care, în viitor, nu acum, vor fi mult mai uşor acceptate de ceilalţi sau chiar privite ca soluţii salvatoare.
Prin urmare, 17 august ni se înfăţişează ca o zi tulburătoare, periculoasă pentru cei care doresc să fie veneraţi ca lideri absoluţi, tulburătoare pentru cei care şi-au încuiat înţelegerea continua într-un sipet şi au uitat de ea. Evenimentele care se vor consuma azi vin după o perioadă de intense eforturi interioare, după o zi în care am fost puşi să mergem pe sârmă, după ce ne-am confruntat cu întâmplări ce ar fi putut deveni periculoase dacă ar fi fost scăpate de sub control. Controlul, ieri, nu ne-a aparţinut, însă cine şi-a mai pus problema asta când se afla în faţa admiraţiei sau dezamăgirii totale. Judecând după efect cu toţii am considerat că suntem făuritorii sau coordonatorii direcţi ai mecanismului.
Azi apare prima eroare. Primul eşec, primul semnal că mecanismul are nevoie de o altă minte pentru a funcţiona, primul indiciu că nu suntem potriviţi pentru funcţia deţinută, pentru statut, pentru nivelul pe care ni-l atribuim şi nici pentru gradul de credibilitate pe care-l deţinem. Dacă ne referim strict la evenimentele sociale, soluţia nu poate veni acum, ci ea este cârpită pentru ca zâmbetul să fie larg şi convingător.
Prin relaţiile de conjuncţii pe care Mercur la împlineşte cu Venus şi respectiv cu Soarele se continua azi ideea de pagube colaterale, ideea de război dur, rece cu privire la o dominare a lumii, la ideea că un asociat puternic a vândut, iar vândutul, deşi până acum nu a avut suflet chiar dacă s-a crezut viu, trebuie să supravieţuiască în condiţii austere sau de agresiune strategică maximă.
Nu greşim dacă invocăm din nou ideea că pe aceste unghiuri lumea se schimbă, centrele de putere se reaşează şi că pe nesimţite, dar nu pentru că nu s-ar vedea asta, ci pentru că nu avem acel simţi social al înţelegerii marilor evenimente, puterile îşi negociază zonele de interes după nivelul meschin la care se situează acum. Lărgind puţin cadrul şi intrând în sectorul destinului social, răul de acum reprezintă în realitate forţa care distruge un obstacol asemenea tăriei de caracter pe care o are chirurgul care taie pentru a salva corpul într-un caz de urgenţă absolută. Începând din septembrie vom trăi, unii spun, mai bine, mai sigur, dar din punct de vedere astral se poate spune încă de pe acum că vom trăi amputaţi. Unii vor învăţa să meargă, îşi vor dezvolta simţuri noi, vor inventa mijloace noi de supravieţuire, care vor fi reale şi pozitive, dar fiinţa pentru care sunt inventate aceste noi mijloace nu mai este întreagă.
În sectorul personal ziua este aducătoare de confuzii, tocmai de aceea recomandarea merge în direcţia empatiei. Purtaţi-vă cu cei din faţă ca şi cum ar fi propria fiinţă pe care nu doriţi să o păcăliţi sau să o răniţi.

Joi, 18 august
În mod standard sextilul lui Marte cu Jupiter reprezintă o explozie de vitalitate, o înclinaţie spre artistic, dar într-un mod practic, jovial, printr-o bogăţie de stări sufleteşti şi evenimente care va face din întreaga suită de întâmplări un capitol special în dinamica personală. Prin acest unghi oamenii se laudă unii pe alţii, îşi declară simpatia şi susţinerea, se încurajează spre realizări reciproce, dar în realitate fiecare îşi urmăreşte propriul interes şi îl ascunde interlocutorului.
Acest mic neajuns al sextilului Marte-Jupiter va fi exploatat azi mai mult decât este cazul şi va face din optimism o formă de a spori pagubă sau de a amplifica superficialitatea. Să nu uităm că suntem în perioada mersului retrograd al lui Mercur şi comunicarea nu se situează la cotele cele mai bune, iar argumentul nu se apropie nici măcar puţin de obiectivare. Descoperim astfel ca opoziţia Lună-Saturn, care se împlineşte azi chiar de dimineaţă, nu ne va speria de ceea ce nu putem face, ci de ceea ce nu ne va fi permis, de ceea ce va produce o reacţie agresivă la adresa anturajului. „Iar nu-mi dă voie”, „Iar mă lăsa baltă”, „Iar trebuie să duc muncă de lămurire” vor fi expresiile cu care vom începe orice demers, doar că azi, în secunda imediat următoare vom alege să acţionăm singuri, printr-o cale ocolitoare, printr-o rută nouă, pe un traseu auxiliar pentru a evita dialogul şi a înlocui acest neajuns prin acţiune.
Evident, nu toate acţiunile cer etape preliminare, tratative, negocieri, în special cele din familie, însă acolo unde se doreşte sărirea etapelor, devierea de la calea obişnuită printr-o abordare inedită, ce iese din schemă, efectul va fi exploziv şi purtător de conflict. Relaţia de trigon pe care Luna o împlineşte cu Capul Dragonului, după ce s-a întâlnit cu Lilith în conjuncţie, ne avertizează faţă de erorile de gândire şi decizie pe care le putem lua. Greşeala va veni din lipsă de viziune. Se va dori soluţionare a aceea ce vine din trecut, fără a ne preocupa câtuşi de puţin de perspectivă. Interpunerea lui Lilith în acest aspect benefic, de înţelegere şi soluţionare ce vine dinspre Lună, ne va convinge că trecutul, greşelile pe care le-am făcut anterior, intenţionat sau prin reproducerea schemei la care apelăm acum poartă toată vina insuccesului şi vom trage concluzia că sfidând aceste reguli ne garantăm succesul. Nu poate fi decât o abordare nesăbuită a prezentului care ne convinge că, alegând un anume episod din trecut şi rezolvându-l, am putea să atenuăm efectele unui viitor neclar, eventual dificil ori periculos.
Prin urmare, 18 august este o zi plină de vitalitate ce ne îndeamnă spre acţiuni în absenţa discernământului sau sfidând tot ceea ce anterior a însemnat discernământ sau judecată. Regulile sunt înlăturate şi se construiesc demersuri pe senzaţii, provocări sau dorinţe arzătoare. Tinerii în mod frecvent trec prin aceste situaţii fără să-şi facă griji de consecinţe şi pentru că nu le pot anticipa în totalitate, dar şi pentru că dispun de o vitalitate specială care ne oferă garanţia că pot corecta orice situaţie care le iese în afara schemei gândite sau dorite. Cu timpul însă vitalitatea scade şi multe evenimente nu se mai pot susţine cu atât de multă eleganţă sau dexteritate şi asta nu pentru că avansarea în vârstă înseamnă şi devitalizare, ci pentru că multe din dorinţele din trecut, multe din evenimentele în care ne-am implicat cu tărie şi ambiţiei ne ţin captivi într-un fel de închisoare afectivă care ne consumă din putere şi ne întunecă mintea. Printre ezoterişti circulă ideea că a recupera energia din evenimentele trecute este un proces foarte accesibil şi tot ei susţin că multe din probleme sociale sau chiar de sănătate se rezolvă dacă ne eliberăm structura afectivă sau anumite scheme de gândire pe care şi acum le folosim din prizonieratul resentimentelor, maniilor sau intoleranţei. Azi, pe sextilul dintre două planete expansive, dar care acum acţionează în domenii diferite, descoperim doi sori, unul în interior, hrănind frica de oameni, teama de despărţire sau angoasa insuccesului şi celalalt, mult mai deschis către înţelegere, mai optimist şi jovial, care speră în continuu într-o modificare substanţială a vieţii. Întâlnirea celor două direcţii cere omului puţină flexibilitate, puţină indulgenţă faţă de sine, puţină dragoste şi încredere faţă de judecata pe care a folosit-o în trecut şi cine ştie poate acum va găsi resursele necesare să se detaşeze de ceea ce s-a întâmplat, adică să se elibereze de condiţionarea unei înţelegeri pe care o aduce din trecut. Prezentul, prin îmbinarea celor două, ne oferă o variantă de mijloc, iniţial privită ca un compromis, apoi ca un nou început.
Evident, amintirea rămâne, şi începutul va fi cu atât mai plăcut cu cât ne vom împăca mai mult şi cu uitarea, o trăsătură importantă a condiţiei pe care o avem acum.
Recomandarea pentru această zi ne îndeamnă spre a gusta din sentimentele paşnice, din explorarea acelei laturi pe care o folosim pentru a acţiona, pentru a duce la medic acel organ care nu vrea să fie sănătos, care nu poate să stea locului, de a tempera acele impulsuri care nu s-au oprit niciodată şi de a ne apropia de toate acestea cu sentimentul împăcării pe ideea: „Ajunge cât am făcut!”. Lipsa de măsură, când vine vorba de muncă, ce ne vine prin Marte dinspre Rac, cumulată cu pasiunea pentru respectul faţă de sine, pentru sentimentul confortului, siguranţei şi integrităţii personale ce ne vine prin Jupiter dinspre Taur, ne poate duce fiinţa spre vindecare prin deconectare de la sursa de boală, stres, sărăcie sau orice altă formă de alterare.

Vineri, 19 august
Trecerea Lunii de la Berbec la Taur, de la Marte la Venus, ca guvernatori ai celor două semne, ne aduce o trecere de la confruntare, la bucurie, de la război la pace, însă la o pace sugrumată de teama de a nu pierde o poziţie, un privilegiu, o atenţie.
În prima parte a zilei, când Luna ridică trei trigoane cu Mercur, Soarele şi Venus, dar şi un sextil cu Neptun, variantele pe care ni le propunem spre consum sunt cât se poate de lejere, cât se poate de importante pentru confortul personal, cât se poate de elegante. Din nefericire, două din cele patru aspecte sunt împlinite cu două planete aflate în retrogradare, ceea ce ne face să nu judecăm limpede situaţia, să ne construim bucurii pe schema tristeţilor din trecut, să căutăm să reparăm scheme mai vechi, să cercetăm dezamăgirile din ultima perioadă doar pentru a le soluţiona, nu pentru a vindeca întregul edificiu, nu pentru a schimba întregul din care ele fac parte.
Pentru mulţi dintre noi, apelul la trecut înseamnă apelul la elemente cunoscute şi pe fondul atâtor necunoscute câte am avut parte în această săptămână, ceea ce vine acum oferă plăcerea respectului faţă de muncă, faţă de gând, idee, previziune, faţă de gestul în sine de a îndrepta atenţia spre ceea ce strigă de durere.
În a doua parte a zilei, sextilul Lunii cu Chiron, care este de asemenea retrograd, ne introduce într-o dimensiune mai curând mentală a zilei decât într-una coordonată de acţiune. Această perioadă este încărcată de reflexie, de gânduri edificatoare, de înţelegere ale unor mecanisme subtile, de aflare a unor informaţii despre ceea ce se consumă în spatele observaţiei directe, în spatele evenimentelor directe şi toate acestea duc spre un confort mental.
Chiar dacă în aparenţă cele două intervale ale zilei sunt asemănătoare, diferenţa dintre Berbec şi Taur, în calitate de gazde ale tranzitului Lunii ne apare ca diferenţa între Cruciade şi mesajul opoziţiei pasive lansat de Gandhi.
Prin urmare, 19 august este o zi de segregare. Multe din evenimente ne duc spre trecut, dar nu pentru a ne amplifica tensiunea sau pentru a spori neajunsul, ci pentru a ne repara o întâmplare, pentru a corecta o vorbă spusă necuviincios, pentru a salva o prietenie, pentru a găsi o cale a dialogului şi de a pune pe linia de plutire valori solide ale convieţuirii. Apelul la evenimentele săptămânilor anterioare ne îndeamnă să ne schimbăm vestimentaţia, modul de adresare, să căutăm cuvinte, învăţături, să răscolim amintiri care au o însemnătate comportamentală, să ne lăsăm antrenaţi de acele foloase pe care nu le-am văzut atunci când evenimentele s-au consumat din prea multă determinare, mânie, agresivitate, pasiune sau pur şi simplu pentru că nu am vrut.
Spre seară, mulţumiţi de ceea ce s-a consuma de-a lungul zilei vom înţelege esenţa evenimentelor, vom surprinde elemente delicate de comportament şi asta ne va face să ne simţim bine. Putem să invocăm pe acest fond o stare de linişte, de mulţumire, pentru că ea nu va fi iluzorie. Ea va fi produsul reparării, a iritării, a înţelegerii şi cei care se lasă antrenaţi în mod conştient în valul acestei stări nu vor face altceva decât să-şi consolideze acele elemente de comportament care să-i apropie de armonia comunicării, echilibrul convieţuirii sau stabilitatea în relaţii.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa antrenaţi de valul evenimentelor în direcţia lor firească. Să nu intervenim cu mintea, să le lăsăm să se consume, să ne ducă spre destinaţie fără să intervenim cu reguli, aprecieri sau bariere. A trăi ca apa, aşa cum ne învaţă înţelepciunea isihastă, înseamnă a accepta dinamica valurilor şi liniştea aproape nepământeana a adâncurilor şi de a le integra pe acestea în propria existenţă ca două talere ale unei balanţe ce trebuie să fie în permanenţă în echilibru.

Sâmbătă, 20 august
Fiind în valul de linişte şi acceptare, aşa cum ne-a fost predispus de ziua anterioară, dar şi sub imperiul opoziţiilor pe care Soarele şi Venus le ridică împreună cu Neptun şi Chiron, dar şi sub razele binefăcătoare ale trigonului pe care Mercur îl împlineşte cu Capul Dragonului, pe fondul opoziţiei Marte-Pluton pe final de acţiune, 20 august devine o zi de luciditate.
Azi putem privi în jur cu o mai mare înţelegere, puteam vedea marile evenimente benefice, mari descinderi de forţe, marile întâmplări ale vieţii, dar şi perspectiva lor sau dinamica socială ce ne-a urmărit de-a lungul întregii vieţi. Nu este o zi de retrospectivă, ci o zi în care sentimentul că urmează să se consume evenimente majore ne strânge stomacul şi întâi ne aduce aminte de teama că am putea să nu reuşim şi abia apoi ne pune în faţa unor motivaţii absolut justificate pe care să le avem în minte în următoarele 10 zile, dar şi de-a lungul lunii septembrie pentru a produce, prin intermediul lor, alegeri importante.
Cei care sunt obişnuiţi să-şi judece viaţa, să şi-o înţeleagă, se vor bucura azi că nu au nimic urgent de împlinit, pentru a se delecta cu aceste rememorări sau observaţii.
Totuşi, bucuria deplină a acestei zile este umbrită de judecăţi care tind să întunece o parte din sentimente, să le ducă într-un sector al patimilor sau durerilor sufleteşti, într-un joc perfect justificat al întâmplărilor în care personajele încă mai fac parte din viaţa activă a persoanei în cauză. Pentru că suntem în aplicaţia opoziţiei Venus-Neptun, ce se va împlini mâine, cazuistica nu va folosi toate instrumentele în mod corect şi concluziile la care ajungem, dacă ating regretul sau dezamăgirea, în mod sigur se întâmplă pentru că sunt impurificate de reziduuri pe care nu am dorit sau nu am ştiut cum să le eliminăm.
Luna, prin conjuncţia ei cu Jupiter, se va transforma azi în planetă mediatoare opoziţiei Marte-Pluton şi toate aceste elemente dureroase ale relaţiilor, toate aceste cauze pe care suntem tentaţi să le abordăm superficial sau prin avantajul imediat cu care ne vor tenta, ţin de o anume determinare astrală, de o formă complexă de rezolvare a unor probleme, de detensionare a unor probleme de natură socială. O împăcare realizată azi are mai multe conotaţii decât ar fi avut în altă perioadă a anului, pentru că tind spre echilibru nu doar două inserţii social ale celor implicaţi, nu două fiinţe, ci două zone sociale, două profesii, două sectoare, două areale ce au ales în mod subtil ca acele persoane să le reprezinte. Medierea pe care Luna o aplică opoziţiei Marte-Pluton nu este o noutate, ea este realizată de Jupiter prin demersuri sociale, soluţii de natură financiară sau legată de reinventarea, redimensionarea sau aşezarea obiectelor de patrimoniu pentru a depăşi un moment de impas social, doar că acum, prin trecerea Lunii peste acest punct sensibil, evenimentele se îmbogăţesc cu un feedback pozitiv din partea maselor, cu o reacţie pozitivă din partea unui factor de decizie. Absenţa obstacolului direct, renunţarea la luptă, dezvoltarea unor relaţii paşnice, doar pentru o zi, pe fondul în care Lilith încă se află în opoziţie cu Saturn, ne face să credem că soluţiile acestei zile, acestei perioade nu sunt viabile şi multe din cele ce le vom face acum sau în această perioadă nu vor avea impactul aşteptat, că sunt îndreptate împotriva noastră sau că sunt periculoase. Aşa cum probabil mulţi se aşteaptă, mesajele Lunii negre ele însele nu sunt confortabile şi nici reale, tocmai de aceea punctul în care se sădeşte îndoiala, elementul care doare cel mai tare, zona care este cel mai ameninţată de dezordine sunt de fapt elementele care cer din partea noastră toată atenţia de care suntem capabili pe ideea: „Ce nu te doboară, te face mai puternic!”
Prin urmare, 20 august este o zi de alegeri dificile. Fiind în aplicaţia opoziţiei Venus-Neptun, dar şi într-un context neobişnuit în care mesajele planetelor pot fi interpretate eronat sentimentele vor fi azi la fel de confuze ca mesajele ce ne vin din social. Impulsul principal al zilei este acela de armonie, însă, în mod cu totul şi cu totul straniu, chiar în adâncimea liniştii sau a relaxării, semne ale unor breşe de siguranţă ce ne vin din societate ne tulbură şi ne duc într-o zonă a nesiguranţei. Menţinându-ne atenţia asupra acestor indicii echilibrul unei zile de weekend se risipeşte şi mulţi vor arunca pe fereastra toate planurile pe care şi le-au făcut azi pentru a se ocupa de ceea ce le tulbură mai mult liniştea. Din acest punct orice eveniment nu va face decât să ne depărteze de zona obiectivităţii, de acel sector de unde am putea vedea tot ceea ce urmează să se întâmple, cât de reale sunt semnalele şi care este perspectiva lor.
Venus, micul benefic, fiind în aplicaţia opoziţiei cu Neptun se va comporta azi ca şi cum este lovită pe la spate, mişeleşte şi tocmai pentru că sentimentele sunt agresate, judecata, axată în mod special pe o anume siguranţă emoţională construită prin dovezi de prietenie ce nu mai pot fi invocate acum, nu mai funcţionează normal.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi azi momentul de linişte programat, de a ne bucura de toate lucrurile pe care le avem în jur şi să lăsăm stresul evenimentelor, confruntarea cu sursa de stres pentru ziua de mâine. Toată săptămâna viitoare este presărată de evenimente asemănătoare celor care ne tulbura azi, tocmai de aceea să încercăm cât de mult putem să nu ne lăsăm antrenaţi azi în situaţii negative, oricât de urgente ar părea.

Duminică, 21 august
Primele reacţii negative ale mesajelor de ieri apar chiar de dimineaţă, când Luna şi Mercur vor împlini un careu. Fiindcă avem un Mercur pasionat de evenimente trecute, prin retrogradarea sa, mulţi se vor uita azi peste umăr pentru a identifica acele probleme care le-au tulburat ieri armonia căminului. Se pare că se va merge mai departe de ziua de ieri sau cel mult ziua de vineri, pentru că o configuraţie numită aripi de pasăre, de această dată atipică, ne aduce soluţii de preschimbare a lumii, reaşezare a societăţii într-o albie pozitivă, cât de pozitivă se poate pentru a nu produce modificări esenţiale.
Ridicată între Pluton, Uranus, Jupiter şi Marte, dar prin careul Uranus-Marte, nu trigon, această configuraţie este neobişnuită, iar aspectul ei apare de construcţie frântă, de aripa lovită, de deformaţie, de anomalie şi ea se va manifesta prin careul Lună-Mercur, prin constrângerile legate de ideologie, împărţire teritorială, repartizarea sarcinilor profesionale, prin caracterul penetrant, obsesiv al unor demersuri, prin rigiditatea cu care se doreşte implementarea unor soluţii care nu au fost îndeajuns de mult studiate. Această deformaţie poate lua forma instabilităţii, a căderilor, a devalorizării, a risipei, a împrumutului fără a avea garantul unei surse de venit pe baza căreia acesta să fie returnat. O formă de conflict pe baza unor declaraţii, a unor mişcări de culisă, pe baza unor evenimente care au fost aduse la lumină în ziua anterioară pare să inducă panică sau o formă neobişnuită de manifestare. Ceea ce se va întâmpla azi este contrar logicii, a judecăţii raţionale şi tocmai de aceea legăturile sociale ce se bazează pe scandal, bârfa, indecenţă, imoralitate, par să aibă un substrat social puternic. Mesajele care ne vin azi nu sunt însă reale, ci doar purtătoarele unor semne acute de pierdere de imagine şi de dezechilibru în aparatele de conducere.
Cu toate că Uranus este implicat în ciudata configuraţie aripi de pasăre, pentru că aspectul nu este nou, ci azi doar se finalizează pentru că Marte de mâine iese din limita maximă a toleranţei pentru careu, apetitul pentru aventură, ce s-a tot consumat de două săptămâni încoace, impulsul de a striga cât mai tare şi cât mai urât pentru a rămâne în istorie, va face din această zi una uşor dizgraţioasă, negativă, care va murdări ceea ce am avut mai preţios şi mai frumos.
Situându-ne într-o zonă a decepţiilor, a incapacităţii de a percepe evenimentele prin prisma realităţii nu a ataşamentului sau reziduurilor relaţionale ori afective, ziua de 21 august ne aduce o formă de revoltă ce este mai curând tangentă ilegalităţii, aberaţiilor afective, indecenţei, decât spiritului revoluţionar, cel pe care îl tot experimentăm de la începutul anului încoace.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne va tenta cu sonorităţi ciudate, cu finalizări neobişnuite ale unor demersuri pe care nu vom reuşi să le vedem decât prin prisma jignirilor, a tentaţiilor pe care le-am avut de parcurs în zilele anterioare. Ceea ce vine azi spre noi pare absurd şi se consumă în împrejurări ciudate, pare dispus să ne defăimeze, să ne mintă, să ne ducă într-o zonă unde să ne pierdem controlul şi, la fel ca mulţi alţii din jur, să ieşim în stradă şi să spargem vitrinele magazinelor din care nu ne-am permis niciodată să facem cumpărături.
Ceea ce este şi mai neplăcut vine dintr-o deformare a realităţii care va aduce planurilor de viitor un caracter costisitor, chiar păgubos ceea ce poate compromite funcţia, imaginea socială, statutul în familie sau stabilitatea financiară.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti, dacă tot suntem atraşi puternic spre trecut, doar de ceea ce a fost frumos, doar ceea ce s-a consumat într-un context echilibrat, cu pasiuni normale şi aspiraţii realizabile. Ziua ne zdruncină credinţa, ne tulbură sufletul cu îndoieli pe care le-am crezut stinse sau despre care nu am ştiut, tocmai de aceea să nu luăm nimic în sens personal şi să căutăm cel mai potrivit argument pentru a înţelege ieşirile celorlalţi pentru a nu intra în ritmul lor dizarmonic.

5 thoughts on “15 – 21 august 2011

 1. Mirela spune:

  Domnule Coser, iata-ma din nou in situatia de a apela la bunavointa Dvs.
  Dupa pretioasele sfaturi pe care mi le-ati dat si pe care, urmandu-le, am reusit sa-mi regasesc drumul in viata…in prezent viata mea curge lin si frumos cu multe reusite si impliniri, multumesc Domnului, am acum o ocazie pe care imi doresc s-o valorific; este vorba de un gen de avansare, de o schimbare la locul de munca: eliberandu-se un post, am oportunitatea de a il prelua avand si recomandarile colegelor si in special a unei noi prietene care mi-a dat Dumnezeu sa mi-o fac…predestinare?…este vorba si de o marire de salariu, nu neaparat asta ar fi important…importanta ar fi schimbarea…crede-ti ca am vreo sansa sa fiu aleasa de sefa mare pentru acest post? crede-ti ca am ocazia de a o face mandra pe prietena mea de alegerea ei? Iar daca nu voi fi eu „aleasa” sefei mari pentru acest post sa-mi para rau sau sa merg mai departe?
  Daca aveti putin timp sa va uitati peste mesajul meu si rabdarea de a ma citi…poate imi dati aceleasi pretioase indicii pentru pasii mei catre implinire..
  Va multumesc pentru tot, aceeasi, sincera Mirela

  (06.03.1968/12:55/Bucuresti)

 2. bill_sag spune:

  Imi cer scuze Mirela dar „crede-ti” se scrie legat.Te-ai adresat politicos domnului Coser- persoana II a plural.In ceea ce priveste alegerea, e bine ca uneori sa te lasi in voia sortii.Ce ar fi daca ne-am conduce viata dupa astrograma?Uneori in viata noastra pot interveni evenimente neasteptate, care nu tin cont de nici un sfat, bun sau rau!Trebuie sa iei promovarea ca pe o provocare!

 3. Mirela spune:

  Domnule Bill, (presupunand ca sunteti Domn…) crede-ti….se scrie asa cum l-am scris…credeti-ma!….(vb a crede la pers. a III a sg, forma de politete …a crede+Dvs…), iar in ceea ce priveste „sugestia” Dvs…eu am cerut parerea Dlui Coser si nici decum parerea Dvs…
  Cu tot respectul, „eu”

 4. Mirela,
  bill_sag nu a gresit cand ti-a corectat eroarea de gramatica. In limba romana pronumelui de politete „dumneavoastră” cere întotdeauna ca acordul cu predicatul să se facă la plural, deci se aplica prs. a II- plural.
  Bun, dar nu conteaza asta, cel putin nu in contextul acesta in care mesajul este cel edificator.
  Insa, nu doresc sa se inteleaga gresit, dar si referitor la continutul mesajului subscriu la ceea ce ti-a sugerat bill_sag: lasa-te in voia destinului. Daca tot spui ca multe sunt in regula, adica atat de in regula incat esti multumita si atunci cand trebuie sa intervii stii cum sa o faci si observi ca o faci bine, atunci fii libera de conditionarile pe care ti le faci cu intelegerea astrologica de acum. Nu faptul ca ai fi sau nu coordonata dupa astrograma ar fi periculos, ci faptul ca inlocuind intuitia cu aceasta forma de solutie, cu acest raspuns, poti stagna sau chiar decide eronat.
  Nu pot sa-ti dau un raspuns care contine atat de multe intrebari ce teoretic ar trebuie sa fie legate intre ele. Citind de ceva vreme astrologie iti dai seama ca, dupa cum ai pus problema, elaborarea raspunsului depinde de multe variabile si nu mi-e rusine deloc sa-ti spun ca nu stiu.
  Cand esti fata in fata cu cel care se uita pe tema ta natala sau pe o tema orara, astrologul iti stabileste incadrarea problemei prin consultare si abia dupa asta iti poate explica raspunsul pe care il ofera sintetic tema. Tu stii ca astrologia nu este un glob de cristal…
  Ca sa ma intelegi mai bine iti pot spune ca am ridicat o tema orara si raspunsul indica faptul ca se repeta o situatie, se reediteaza o conjunctura asupra careia nu poti avea control pentru ca iti lipsesc informatii. Crezi ca stii, dar de fapt ceea ce stii face referire la altceva. In mod normal ar necesita aici discutii despre situatii din trecut, despre datele problemei de acum, despre modul cum au ajuns ele la tine, altele decat cele pe care le-ai spus etc etc etc…deci multe variabile care pot sugera tot atatea finalitati.
  …dar avand incredere in astrologie nu inseamna ca nu ai incredere in tine sau ca esti un „robotel” care priveste cu teama spre niste simboluri, ci insemana ca vrei sa fii pregatita pentru ceea ce va veni. Mi-e greu sa-ti spun si ca vei fi pregatita pentru ce va veni, pentru ca tema orara amesteca ceea ce ai povestit aici cu alte situatii din trecut care au avut un caracter benefic partial si care, in aparenta, nu par sa aiba nicio legatura cu ceea ce ti se intampla acum.

 5. Mirela spune:

  Ca intotdeauna, va multumesc din suflet pentru raspuns, sper ca nu am fost deplasata cu raspunsul meu catre cititorul de mai sus si nu v-am facut o impresie indoielnica asupra caracterului meu, cat despre gramatica si ortografie, poate mai am scapari, in ciuda faptului ca am studii in domeniu (asta poate din motivul ca nu mai o legatura atat de stricta cu acesta, nu mai lucrez in secretariat-redactare, etc.)…in fine, mea culpa si scuzele de rigoare si Domnului mai sus citat si Dvs.
  Cat priveste faptul ca apelez la cunostintele Dvs si la stiinta aceasta atat de „controversata”, aveti perfecta dreptate. Nu imi ghidez drumul in viata dupa horoscoape ordinare, nu citesc rubrici de astrologie din ziare sau de pe site-urile banale, iar daca apelez la Domnia Dvs. o fac pentru a avea sugesti, exact cum ati spus.
  In orice situatie benefica exista si neajunsuri, asta este clar…totul se intampla dupa un plan bine pus la punct de Providenta sau mai exact fie spus, CAND E SA FIE, E sau viceversa. In viata mea mi-am dat seama de un lucru: nimic nu este intamplator, atunci cand castigam pe o parte pierdem in alta, ni se da ceva contra a ceva care ni se ia…
  Orice raspuns pe care mi l-ati dat pana acum mi-a dat „tema de meditatie” si de la raspunsuri si implicit meditatiile mele am ajuns in situatia in care sunt acum…ALT OM…

  Va multumesc din suflet,
  Cu respect, aceeasi, Mirela

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.