14 – 20 octombrie 2013

Săptămâna 14-20 octombrie 2013 este una dedicată respectului. Mulţi, privind conjuncturile acestei săptămâni, se vor arăta contrariaţi de faptul că nici Marte din Leu sau din Fecioară, nici trigonul lui Venus cu Uranus, nici Luna plină, nici careul lui Venus cu Chiron şi nici opoziţia lui Marte cu Neptun nu-l îndeamnă pe individ către respect. Respectul este elementul misterios, piatra filosofală a acestei săptămâni care se ridică în urma unui proces complicat de transformare personală. Această transformare personală nu se referă numai la a învăţa dintr-o carte, a asculta un profesor sau a-ţi însuşi anumite reguli morale prin practică, ci înseamnă a distruge dezordinea internă, a o ucide, a o abandona sau a ne separa într-un mod categoric şi irevocabil de aceasta pentru a ne descoperi următorul strat, mult mai puternic decât ceea ce am avut şi nu doar atât, ci de a-l folosi după ce-l descoperim. Înţelegem, astfel, că trecerea lui Marte din Leu în Fecioară în 15 octombrie reprezintă un moment decisiv în a ne diminua orgoliul, vanitatea sau importanţa de sine. Înţelegem că omul este fiinţă muritoare, dar nu de bunăvoie, ci prin probleme, prin complicaţii, prin tensiuni sau prin înfruntarea unei agresivităţi care ne vine din jur şi care poartă amprenta nevoii de a dovedi puterea.
Rezultanta este fie expansiunea fiinţei pentru a contrabalansa această agresivitate, fie desprinderea totală din mediul din care aceasta provine. Înţelegem, astfel, că întreaga săptămână se va afla sub patronajul unui exil care chiar din prima zi îl vom simţi ca fiind forţat. Abia la finalul săptămânii vom înţelege că acest exil a luat înfăţişarea unei izolări abordată cu scopul de a ne proteja de o sancţiune sau pentru că nu am evaluat corect fiinţele din jur şi până la urmă s-au dovedit minciunoase, prefăcute sau făţarnice. Păcăleala nu este amprenta definitorie a acestei săptămâni, ci o posibilă ţintă spre care se va îndrepta individul care nu va considera absolut utilă, necesară sau urgentă renunţarea la importanţa de sine.
Chiar din prima zi vom lua contact cu o anume dorinţă de a aventură, gândindu-ne că, abordând-o, la final vom avea parte de un câştig important. În realitate, toate aceste lucruri vin spre noi cu intenţia de a ne maturiza, de a ne ajuta să înţelegem simplitatea, să ne desprindem de frustrările personale sau să descoperim adevăratele puteri pe care le au cei din jur. În această săptămână înţelegem că acolo dne lucrurile merg prost ele sunt hrănite de suspiciuni, de neputințe, neîncrederi personale şi acolo unde merg bine am lăsat în urmă cojoacele groase ale karmei negative şi ne-a îmbrăcat în lumină.
Pentru un căutător al adevărului ceea ce vine în această săptămâna este o graţie cu totul şi cu totul excepţională şi fiecare zi va avea o amprentă specială însă finalul săptămânii, însemnând Luna plină de sâmbătă şi opoziţia Marte-Neptun de duminică, vor veni cu explicaţii creionate pe marginea unor întâmplări apăsătoare sau nefericite. Celui pozitiv şi puternic nu-i va rămâne întâmplarea nefericită, ci ceea ce a înţeles din ea. Aceasta este de fapt şi recomandarea acestei săptămâni, de a extrage din toate aceste lucruri apăsătoare înţelesul real al vieţii, nu cel pătat de dramă.

Nevoie de solitudine. Exil forţat. Terapie prin izolare sau separare de greşeală. Curaj prin cuvânt. Dreptate pentru misiunea proprie. Gust în administrarea unor resurse. Câştig.

În această primă zi a săptămânii Luna îşi încheie tranzitul prin Vărsător, nu înainte de a încheia o opoziţie cu Marte. Întreaga zi ne vom situa între două unghiuri pe care Luna le împlineşte la grad perfect, trigonul cu Soarele şi opoziţia cu Marte. În egală măsură, trebuie luat în considerare și că Luna va intra în fereastra conjuncţiei cu Neptun, unghi care se va împlini la grad perfect în dimineaţă zilei de marți. Toate aceste trei ipostaze esenţiale pentru această ultimă zi de vărsător (Luna în Vărsător) ne îndeamnă către solitudine. Unii vor considera că evenimentele sociale îi forţează spre un exil, alţii se simt bine, mulţumiţi, fericiţi sau privilegiaţi pentru că sunt îndemnaţi, prin ceea ce se întâmpla acum, să se izoleze. Pentru aceştia izolarea înseamnă separarea de o greşeală şi o vor abord acum toată deschiderea şi toată acceptarea de care sunt în stare, în plus, vor explica în modul cel mai curajos şi frumos cu putinţă, cât de importantă este liniştea, cât de important este să o obţinem nu prin privilegii care ne vin din anturaj, ci prin efort propriu. În felul acesta, se va face dreptate în cazul oamenilor care au cerut de la viaţa momente de desprindere de probleme sau de recompensă în ceea ce priveşte mulţumirea sau liniştea sufletească. În a doua parte a zilei când Luna se va afla într-o opoziţie strânsă cu marte sentimentele scapă de sub control şi termenii, cuvintele, noţiunile sau ideile sunt aruncate asupra interiorului, ceea ce înseamnă că se depăşeşte limita limbajului obişnuit.
Chiar dacă gustul pentru aventură va face din ziua de 14 octombrie una încărcată de risc, ieşirea din limite ne îndreaptă către identificarea unor noi resurse din exploatarea cărora să comportăm un câştig substanţial. Nu este o zi în care să solicităm ajutorul, chiar dacă trigonul luminariilor, împlinit încă de dimineaţă, ne încurajează în direcţia aceasta, ci este o zi în care să descoperim ceea ce mai putem face chiar dacă demersurile ne-au convins că în ceea ce priveşte propria persoane am epuizat toate variantele.
Prin urmare, 14 octombrie este o zi de izolare. Mulţi se simt alungaţi de pe moşie, daţi afară din casă, ameninţaţi cu concedierea sau multora li se promit zile libere sau o recompensă care ar putea să-i ducă spre depașirea limitelor dacă mai fac un efort.
Dacă în prima jumătate a zilei acest efort li se va părea cât se poate de normal, văzându-l mai mult ca un privilegiu decât ca o muncă suplimentară, cu cât ne apropiem de împlinirea opoziţiei Luna-Marte cu atât mai mult acest lucru îi nemulţumeşte sau îi duce într-o zonă în care să nu-şi mai ţină promisiunea ori să considere că la mijloc se află o viclenie. Trebuie să se ţină de cuvânt sau dacă nu se ţin de cuvânt în totalitate, ceva din ceea ce au promis va trebui îndeplinit. Procedând în felul acesta, lucrurile pe care le vor adjudeca vor fi pozitive, benefice sau încărcate de un anume câştig.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ţine cont de stările sau de caracterul pozitiv care vine spre noi în dimineaţa acestei zile. În a doua parte a zilei există riscul să nu mai judecăm corect sau să ne încălcăm anumite promisiuni, ceea ce nu este bine nici faţă de noi înşine, nici faţă de ceilalţi.

Invocarea privilegiilor care compromit. Maturizare prin raportare la alte exemple de viaţă. Nevoie de simplitate. Tensiune. Agresivitate care să dovedească puterea. Răceală. Refuz. Curiozitate.

Prima jumătate a zilei de 15 octombrie este dominată de gradul anaretic al lui Marte în Leu. Cumulând această poziţie dificilă cu faptul că Luna, înainte ca Marte să treacă în Fecioară, a trecut în Peşti şi a împlinit o conjuncție cu Neptun, înţelegem că acum nu se mai reproduce schema zilei anterioare în care dimineaţa a fost un sfetnic bun. De această dată, dimineaţa este încărcată de lucruri nefireşti pentru că suntem îndemnaţi să invocăm privilegii care ne îndreaptă către compromis. Chiar dacă maturizarea ar trebui să reprezinte un element definitoriu în ziua de 15 octombrie, ea este abordată numai prin raportarea la alte exemple de viaţă. S-ar putea ca aceste exemple de viaţă pe care le adoptăm în prima parte a zilei de 15 octombrie să nu fie corect aleasă şi, în loc să privim către oamenii care s-au evidenţiat prin muncă, prin seriozitate, prin respect faţă de ceilalţi sau prin devotament ori sacrificiu, să privim pe gaura cheii prin care să vedem tot ceea ce este reprezentativ pentru degradarea societăţii umane.
Cei care doresc să-şi protejeze bunul simţ, educaţia, obrazul subţire, vor avea astăzi nevoie de simplitate. Cu toate că eforturile în sensul acesta vor fi încununate de succes, nu vor fi protejaţi de tensiuni, iar agresivitatea celor care lucrează cu energii dense, care sunt needucaţi, care au carențe severe în buna creştere îi vor incomoda. Aceste personaje nefericite vin spre ei cu atitudini periculoase pentru a-şi dovedi puterea. Asistăm, în felul acesta, la scene revoltătoare în care individul care poate ierta este strivit, călcat în picioare, umilit, jignit sau batjocorit tocmai pentru că refuză să se apere cu aceleaşi mijloace cu care este atacat. Pe fondul acesta, orice rană lăsată pe corp, minte, suflet ne îndeamnă către răceală, către refuz, dar în egală măsură ne stârneşte o anume curiozitate în a explora aceste firi nefericite că, poate, în felul acesta, reuşim să înţelegem ce anume îi determină să fie tot timpul puse pe rele.
Dacă până acum Marte în Leu a fost atras de putere, de strălucire, de viaţă uşoară, de traiul frumos fiind uşor sensibilizat de laude, de făţărnicie, acum, trecând în Fecioară, realizează greşelile pe care le-a făcut anterior şi are nevoie de disciplină. Disciplina lui Marte în Fecioară nu este una dintre cele mai bune şi poate deveni aşa dacă exemplele de viaţa sunt corecte.
Oamenii, acum, cu Marte în Fecioara, se vor modela greu, dar ceea ce este modelat se va situa la baza comportamentului, temperamentului, la bază a ceea ce poate deveni în timp un edificiu impresionant.
Trecând în Peşti, Luna împlineşte multe aspecte importante, în special trigoane cu planetele din Scorpion, însă cel mai important din această gamă va fi trigonul cu Capul Dragonului pentru că ea va media, prin Coada acestuia, tendinţa Nodurilor. Înţelegem că trecerea lui Marte în Fecioară, acum, ne va îndemna să nu ne alegem întâmplător exemplele de viaţă, ci să le căutăm pe acelea pe care am dorit să ni le însuşim dintotdeauna. Mulţi se vor simţi motivaţi să renunţe la toate lucrurile care le-au alimentat, la bucurii superficiale, pentru a se apropia de o formă de asceză care să împlinească fiinţă, cu toate că asta înseamnă traversarea unei perioade de privaţiuni sau de suferinţe. Înţelegem că ingresul lui Marte în Fecioara ne ajută acum, prin concursul altor ingresuri astrale, să trecem pe un nivel superior.
Va fi mai puţin important ca Marte în Fecioară înseamnă plăcere pentru administraţie sau ştiinţele exacte, abilităţi manuale sau atenţie pe lucruri mici care fac un mecanism să funcţioneze perfect, ci va fi important că profunzimile fiinţei au acum susţinere pentru a produce în viaţa individului schimbări remarcabile.
Prin urmare, 15 octombrie este o zi importantă a acestei săptămâni şi implicit a acestei perioade pentru că ne îndeamnă să ne maturizăm prin adoptarea unor exemple de viaţă care ar putea să ne favorizeze un progres foarte rapid. Se va lucra acum cu simplitatea chiar dacă va exista o tensiune provocată de un element care nu-şi poate înţelege caracterul inferior al comportamentului său. Pentru că se face trecerea de la un nivel la altul se deschid porţi către alte zone şi nu se va trece doar de pe un nivel inferior pe unul superior pentru a se obţine progresul, ci este posibil ca, în anumite zone, prin cauze inserate puternic în karma individului (Luna mediază tendinţa Nodurilor prin Nodul de Sud sancţiune, pedeapsa), anumite lucruri să se amestece, adică în încercarea de a evolua să dăm peste indivizi recalcitranţi sau peste ipostaze care să ne descurajeze şi mai mult şi să urmărească prin orice mijloc să ne întoarcă din drum.
În felul acesta, atât curiozitatea, cât şi invocarea privilegiile care duc spre compromis devin element de referinţă pentru vibraţia zilei de 15 octombrie. Cei care sunt siguri pe ei vor vedea în toate ipostazele care se împlinesc acum seminţe ale unor transformări remarcabile.
Cei care lucrează, care sunt obişnuiţi să-şi extragă puterea din contactul cu abstractul, vor putea să înţeleagă că cei din jur se integrează într-un mecanism complex, într-o structură perfectă şi chiar dacă nu sunt conştienţi de mesajul pe care-l transmit astăzi devin canale de lumină pentru a favoriza transformarea în bine a mediului de provenienţă. Este posibil ca datorită tentaţiilor unii să nu reuşească să-şi vadă edificiul împlinit, dar, în egală măsură, este importantă şi participarea la acest proces, chiar dacă nu ajung la linia de sosire.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu maximă seriozitate ceea ce vine spre noi acum pentru a vedea în ce mod se produce saltul pentru că nu pentru toată lumea acest salt se realizează la fel.

Stabilitate prin detaşare. Refuz. Afecţiuni abordate cu răspundere. Frustrare pe lipsuri materiale. Bucurii stranii. Griji care îmbolnăvesc. Tensiuni la locul de muncă. Rigiditate.

16 octombrie vine spre noi cu bucurii stranii. Astăzi, Venus şi Chiron îşi vor împlini careul pe care-l formează de ceva vreme, având ca fundal cea de a doua zi de Peşti (Lună în Peşti) când aceasta va împlini trei trigoane, dintre care două cu Jupiter şi respectiv Lilith din Rac şi unul cu Mercur din Scorpion.
Careul Venus-Chiron reprezintă un braţ al unei configuraţii numită Nicovala construită împreună cu Uranus şi Pluton care se află de ceva vreme în careu. Cei patru protagonişti scot astfel la iveală probleme care au fost amânate din nepăsare, din neştiinţă sau din reavoinţă ori au fost amânate pentru a fi transferate pe umerii altora.
Din fericire, piramida de apa care împlineşte cu poziţia de astăzi a Lunii nu întregeşte, prin impactul lui Pluton, configuraţia numită Zmeul, ci se rămâne doar la nivelul de triunghi regal, care va scoate în evidenţă calităţi adaptate momentului. Chiar dacă problemele sunt vechi, soluţiile sunt noi, chiar dacă frustrările pe grijile materiale sunt apăsătoare şi acumulate în timp soluţiile care vin spre noi astăzi sunt construite pentru a combate toate aceste lucruri vechi. În felul acesta, adoptăm astăzi o poziţie importantă pentru combaterea problemelor pe care le-am acumulat din nevoia de a atinge o stabilitate. De această dată, stabilitatea va fi menţinută prin detaşare sau prin refuz, prin a evita o confruntare directă sau a o pune în faţa unor abilităţi sau în faţa unor talente pe care în trecut, de când am început să acumulăm aceste nemulţumiri sau frustrări, nu am avut ocazia.
Ziua poate aduce tensiuni la locul de muncă, o anume rigiditate şi grijă ca sănătatea fizică, mentală sau afectivă trece printr-o încercare substanţială. Toate aceste probleme care vin spre noi acum cu titlul urgent sunt abordate ca şi cum poartă amprenta unei boli. Relaţiile care nu mai funcţionează sunt privite cu rezervă, cu reţinere ca şi cum ia înfăţişarea unei disfuncţii organice, aceea care scoate în evidenţă o comunicare deficitară între două organe sau funcţionarea deficitară a unui organ. Totul este privit ca o boală şi se vine cu medicamentul cel mai potrivit.
Prin urmare, 16 octombrie este o zi de regret. Astăzi vin spre noi probleme pe care le-am amânat de mult timp, discuţii pe care am dorit să le abordăm departe, în viitor, cu clarificări care ne depăşesc sau ne apasă prin faptul că invoca soluţii pe care nu le putem aplica acum. Neputinţa are acum înfăţişarea unei boli care se îmbracă în frustrări pe griji material. Bucuriile, atunci când sunt invocate, au un caracter straniu pentru că sunt marcate de tensiuni sau construite pentru a contrabalansa o tensiune. Bucuria trebuie să fie liberă şi atunci când nu are acest caracter ea se aşează pe celălalt taler al balanţei, ca un contrast, pentru a hrăni procese mentale care să combată o anume tensiune, generată de probleme concrete. Înţelegem, astfel, că până şi în stările afective benefice, pozitive, sublime, dovedim astăzi o anume rigiditate, dar nu vom considera că aceasta este o problemă, ci în cum gândim sau cum alegem să rezolvăm anumite tensiuni. În felul acesta, ne simţim protejaţi de stabilitate pe care o adoptăm prin refuz.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrăzni să mergem astăzi puţin mai departe cu bucuria, de a o smulge din caracterul ei straniu sau de a-i oferi alte motivaţii decât cele concrete, acela care-i dau acum rolul de soluţie. Pentru a vindeca bucuria trebuie să fie liberă.

Nevoie de spaţiu. Curaj. Instabilitate afectivă. Nemulţumire pe colaborări. Informaţii care nu pot fi digerate. Încredere în oameni care deranjează prea mult. Nevoie de a fi acceptat într-un grup, oricare ar fi el.

Dacă lucrurile ne-au dus până acum spre profunzime, chiar dacă plăteam pentru aceasta un preţ foarte mare, începând de astăzi, de când Luna va trece în Berbec, această înţelepciune de viaţă va trece în plan secund şi va fi înlocuită de o atitudine impulsivă, de nevoia de a demonstra sau de a adjudeca o poziţie, un drept, un bun care să demonstreze prin posedarea acesteia forţă şi dominare. Astăzi, Venus şi Uranus își vor împlini trigonul lor (Uranus este retrograd) şi ne va trezi nevoia de spaţiu. Această nevoie de spaţiu ne va pune în situaţia în care să acţionăm prin curaj şi încredere în sine. Din nefericire, vom merge pe două fronturi. Cele care sunt coordonate de mânii vor fi ghidate de opoziţia lui Marte cu Neptun, adică de instabilitate afectivă sau nemulţumire colaborări mai vechi, iar cele care ţin de dinamism expresivitate, gust pentru frumos vor fi pe frecvenţa trigonului Venus-Uranus, punându-ne în faţa unor informaţii care nu pot fi digerate uşor sau deloc.
Încrederea va fi o mare problemă a zilei de 17 octombrie pentru că ea va fi folosită în relaţiile cu persoanele care nu merită. Vom avea încredere în oameni care deranjează prea mult, care sunt recalcitranţi, care sunt avari sau care sunt obsedaţi de lipsurile materiale. Indiferent că parcurgem această zi cu bucurie sau încredere, cu dezamăgire sau tristeţe, unul din obiectivele principale sale este acela dat de nevoia de a fi acceptat într-un grup, oricare ar fi el. Venus, prin trigonul cu Uranus ne îndeamnă să ne exprima liber, să alegem dreptatea, însă dreptatea acestei zile, când suntem în aplicaţia opoziţie Marte-Neptun, ce se va împlini în ultima zi a acestei săptămâni, va răstălmăci lucrurile şi va transforma dreptatea obiectivă în dreptate personală: dreptatea mea este mai importantă decât dreptatea obiectivă, credinţa mea este mai importantă decât credinţa ta sau decât conceptele recunoscute de grupul de apartenenţa.
Ziua conţine evenimente frumoase, constructive, puternice, marcate de eleganță, de rafinament, de o anume fineţe a exprimării, însă se va lovi de aroganța sau duritatea societăţii care nu acceptă un element prea distins, rafinat sau inteligent în mediul de apartenenţă.
Prin urmare, 17 octombrie este o zi în care este apreciat frumosul sau încurajat sufletul să se deschidă către lucrurile distinse, dar, în egală măsură, este bruscat cu tendinţa de a folosi toate aceste elemente pentru un scop îngust, negativ sau compromiţător. Cine îşi va risipi rafinamentul şi gustul pentru frumos în relaţii care nu merită, va risipi o energie foarte importantă care va însemna, prin careul Luna-Pluton, secătuirea unor resurse importante sau divulgarea unor intenţii secrete, ascunse până acum cu mare grijă referitor la anumite planuri de viitor. Prin destăinuire acestea scad în intensitate sau sunt compromise pentru că vor fi furate sau reanalizate, reinterpretate după bunul plac al unora. Creatorul original va fi trecut în uitare şi prin aceasta se va da curs unei devize care vine spre noi în aceste zile şi anume: nemulţumirea pe colaborări.
Combinaţia dintre curaj şi dezamăgire, dintre bine şi rău este atât de intensă astăzi încât dacă ne propunem să câştigăm ceva acum, în această zi, atunci trebuie să ne selectăm cu mare atenţie gândurile, priorităţile şi să urmărim accentul grupului de apartenenţă, nu neapărat refuzul acestuia. Curajul folosit împotriva grupului de apartenenţă ne duce în mod indubitabil la eşec.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face risipă cu binele sau rafinamentul care vine spre noi din unghiurile acestei zile. Astăzi nu suntem un pulverizator care transmite particule foarte fine de bucurie sau rafinament, ci un burete care absoarbe tot ceea ce este necesar din jur sau dintr-o anumită sursă.

Nevoie de argumente raţionale. Convieţuire dificilă. Explozii temperamentale. Refuz al unui ajutor. Pesimism.

18 octombrie este o zi apăsătoare. Astăzi Luna împlineşte două unghiuri la grad perfect, însemnând două careuri, unul cu Lilith şi altul cu Jupiter. Având în vedere că acestea sunt suficient de aproape una de cealaltă să poată fi considerate în conjuncţie, careurile acestora cu Luna înseamnă reactivarea unui careu în T în care poziţiile acestora din Rac să reprezinte focarul, iar la baza acestei să avem Luna plină. Luna plină nu se va împlini astăzi, ci în noaptea de vineri spre sâmbătă. Asta înseamnă că acum ne aflăm în faza ascendentă, iar unghiurile la care participă Luna reprezintă motivaţiile care sunt amplificate sau care se vor aşeza la baza acţiunilor sociale.
Acum avem mare nevoie de relaţionare, avem nevoie de celălalt, să fim susţinut, acceptați într-un anturaj, însă toate aceste evenimente care vin spre noi acum au un element comun: vor face convieţuirea dificilă. Aceste lucruri iau această turnură pentru că vom avea mari probleme în a ne controla sentimentele în a fi revendicativi sau recalcitranţi şi vom considera că nu vrem sau nu putem să ne controlăm toate aceste impulsuri. Exploziile temperamentale constituie, de asemenea, pericolul acestei zile, pentru că ele nu se mulţumesc cu a crea o atmosferă tensionată, ci ne compromit iremediabil, punându-ne în faţa unui refuz important. Astăzi refuzăm un ajutor de la un prieten şi cu cât îl strângem mai mult la piept pe „NU” cu atât vom fi mai pesimiști sau dezamăgiţi.
La nivel social acestea vor lucra cu impresii construite deja. Ziua nu ne întâmpină cu evenimente noi, ci le explorează sau le intensifică pe acelea care sunt deja în desfăşurare.
Prin urmare, 18 octombrie este o zi apăsătoare pentru cei care nu şi-au calculat din timp paşii de lucru care nu doresc să investească în colegii de serviciu, în prieteni, în cunoscuți, în nimic din jurul lor, ci urmăresc să trăiască pe seama acestora, să profite de avantaje pe care le pot primi de la aceştia sau care se bucura foarte mult atunci când sunt întreţinuţi prin bucurii, prin atenţie sau material.
Ziua va fi marcată de explozii temperamentale şi vor striga mai tare aceia care sunt obişnuiţi să nu câștige nimic prin efort propriu, ci să primească totul de-a gata. Cu toţii însă vom fi marcaţi de o energie negativă care ne va compromite un element negativ. Dacă până acum am avut puterea să observăm ceea ce ne este necesar să formulăm de o manieră corectă şi obiectivă, acum, faptul că nu ne este citiţi gândul care cere, ne duce către a refuza ajutorul care ne este cel mai util.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a prefera calmul în toate ipostazele pe care le parcurgem. Cel care este calm va reuşi să treacă cu bine peste toate încercările acestei zile.

Evenimente sociale care rănesc. Tendinţa de a lua totul în sens personal. Laude false. Rigiditate ascunsă. Aer de superioritate. Iluzia puterii prin acceptări false.

Pe tema Lunii pline împlinită astăzi, opoziţia Marte-Neptun, vedeta acestei perioade, se mută pe casele I-VII ale fazei împlinită azi de luminarii, punând o mare greutate pe relații şi accentuând comportamentul antisocial. Mulţi vor spune că evenimentele sociale sunt cele vinovate, că ele, prin desfăşurarea lor, îi rănesc pe oameni. În realitate, traversăm o perioadă în care avem tendinţa de a lua totul în sens personal pentru că nu suntem realişti şi visăm prea mult la poziţiile pe care le-am pierdut.
Soarele din Balanţă în opoziţia cu Luna din Berbec, pe un ascendent al momentului situat pe ultimele grade ale zodiei Leu va încerca să flexibilizeze relaţiile care sunt marcate de conflict. Situaţia se va comporta ca şi cum se pune o picătură de gaz pe focul deja aprins. Dacă invocăm faptul că oamenii nu sunt realiști şi că vizează prea mult la înţelegeri care au dovedit până acum ce fel sunt nu facem decât să readucem în discuţie o parte din probleme pe care sa ne încăpățânăm să o vedem cu alți ochi. Problemele cele mai importante pe care le traversăm acum, aflate în consonanţă cu mesajul solar, sunt accentuate de ceva vreme de opoziţia Pluton-Lilith care atinge acum un vârf al expresiei sale pentru că ocupă casele V-XI, adică axa afectivităţii aceea care ne îndeamnă să dăruim și să primim nu doar sentimente, ci, în cazul de faţă, recomandări, sfaturi sau chiar experienţe de viaţă.
Luna plină din Balanţă ne face uşor de sugestionat faţă de tensiunile grupului. Dacă până acum am opus rezistenţă unor idei care au fost vehiculate în grupul de apartenenţă, faţă de care nu am subscris şi pe care am urmărit să le tratăm cu indiferenţă, acum, pentru că Luna plină se împlineşte noaptea şi pentru că Marte se poziţionează pe casa I, tot ceea ce pare să aibă rezonanţă cu elementul personal, tot ceea ce pare numai că ni s-ar potrivi se inflamează şi ne tulbură într-un mod în care nu ne mai putem linişti nici în timpul zilei şi nici în ziua următoare.
În realitate, evenimentele care se consumă în această zi ar trebui să ne ajute să înţelegem care este direcţia destinului, să acceptăm anumite condiţionări care vin dintr-o zonă a educaţiei sau din partea persoanelor care sunt mult mai bine pregătite din punct de vedere profesional ori cultural. Dacă vom pune accentul pe relaţia în sine şi nu pe transferul informaţional, atunci Neptun din casa a VII-a ne va îndemna către persoanele care ne dezamăgesc sau de la care ne aşteptăm să primi ceea ce nu pot oferi.
În felul acesta, 19 octombrie ne conferă un aer de superioritate pentru că ne hrăneşte cu iluzia puterii susţinută pe acceptări false ale unor informații reale sau pe acceptări reale ale unor informaţii false. Unul din elementele cele mai dureroase ale acestei zile vine din faptul că ne vom confrunta şi cu o rigiditate pe care, prin toate preocupările agresive sau ezitante, vom urmări să o ascundem.
Luna fiind în Taur ne va face mai docili, mai dispuşi să muncim mai mult, să ascultăm mai mult sau să fim atenţi la suferinţele celorlalţi, însă finalitatea nu va fi acum una pozitivă pentru că intensitatea care vine din partea luminariilor (Luna plină) pune sub tensiune chiar aceste tipuri de relaţii. Cu alte cuvinte suntem îndemnaţi să facem lucrurile pe care nu le putem face, dar în privința cărora ne considerăm experţi.
Prin urmare, 19 octombrie readuce în centrul atenţiei probleme pe care nu am reuşit să le rezolvăm de-a lungul acestei săptămâni şi care sunt legate de încrederea în sine sau de încrederea în grupul de apartenenţă. Dacă până acum am dorit şi am făcut tot ce ne stă în putere să ne integrăm într-o structură, refuzul care apare în ziua de azi sau amânarea care poate surveni pe o presiune pe care individul o pune pe decizia de grup se transformă în confirmări negative. Mulţi vor spune „Am ştiut eu că nu voi fi acceptat. Am ştiut că vom fi refuzat/respins. Am ştiut toate aceste lucruri şi nu am putut schimba nimic, deşi am încercat”. Pericolul cel mare la acestei zile vine din faptul că toate aceste evenimente vor ţine sub stres individul şi nu-i vor permite să se adapteze îndemnului care vine din partea grupului. Asta înseamnă că devenim rigizi pentru că nu putem să înţelegem amânarea, refuzul sau ezitarea. Ele au un rol în tot acest demers, acela de a tempera eventualele decizii pripite sau incomplete care ar putea fi adoptate acum din disperare de cauză.
Cei care înţeleg acest lucru reuşesc să se adapteze într-un mod plăcut, rafinat, elegant şi impresionant.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne stinge orgoliul. A hrăni mânia îndreptată împotriva partenerului de discuţie sau a partenerului de viaţă este semnul că ne aflăm pe un drum greşit.

Cade o înţelegere. Opinia individului nu contează. Căutarea simplităţii. Păcăleală. Refuzul realităţii. Teama de sancţiune. Izolare. Zdruncin prin încredere în persoane făţarnice. Frustrări cauzate de lipsa banilor.

Prin unghiurile care se împlinesc azi se obţine un vârf în direcțiile astrale ale acestei săptămâni. Astăzi Marte şi Neptun, înainte de răsăritul Soarelui, îşi împlinesc opoziţia lor, după ce Luna, în prealabil, a trecut prin Coada Dragonului. Nici că se putea o combinaţie mai apăsătoare, mai tristă sau complicată, aceea care este dată de cele două opoziţii cărora li se alătură opoziţia lui Lilith cu Pluton, încă activă. Aceste trei linii care se trasează pe cer acum au un cuvânt important de spus în a distruge un demers. Astăzi cade o înţelegere, iar eşecul de acum este susţinut pe opinia individului răstălmăcită. Mulţi vor invoca motivul lipsei de înţelegere în a refuza această opinie personală, însă, în realitate, lucrurile nu sunt construite agresiv sau dramatic, ci doar conflictual pentru că se caută simplitatea, esenţa lucrurilor, pentru că oamenii sunt păcăliţi atunci când li se spune că au ajuns la finalul drumului.
Dacă trecerea Lunii prin Coada Dragonului înseamnă întâlnirea cu o sancţiune, cu o pedeapsă sau o informare referitoare la o greşeală pe care am făcut-o în trecut şi care ne va urmări mult timp, opoziţia Marte-Neptun înseamnă refuzul realităţii. Pentru fiecare individ în parte, în funcţie de educaţie, adică de modul cum i-a fost descrisă realitatea, această opoziţie dintre Marte şi Neptun, acest refuz al realităţii, ia o înfăţişarea aparte. Unii se vor refugia în alcool, alţii se vor izola de comunitate, iar alţii vor considera că, având o singură viaţă, trebuie să guste din toate plăcerile acestei lumi.
Aşadar, pe de o parte, avem teama de sancţiune (Luna în conjuncţie cu Coada Dragonului), iar de partea cealaltă avem tendinţa de a ne izola de ceea ce ne-a oferit până acum un caracter pozitiv sau ne-a evidenţiat corect, frumos sau rafinat în grupul de apartenenţă (trigon Lună-Pluton). Indiferent pe ce cale o apucăm, traversăm un zdruncin pentru că ne apropiem periculos de mult de fiinţe făţarnice sau, în cazul celor care sunt deja făţarnici, de fiinţe care sunt mult mai ascunse decât sunt ei pe problema pusă de ei acum în discuţie sau cu mai multă experienţă.
Pentru că este vorba despre o opoziţie de pe axa Fecioară-Pești putem invoca aici banii sau probleme cauzate de absenţa lor ori de numărul lor. Fie că anumite sume de bani vin într-un mod nemeritat, fie suntem plătiţi pentru nişte servicii pe care nu le putem realiza. Toate acestea ţin de caracterul periculos sau dramatic al opoziţie Marte-Neptun. Această opoziţie pe axa Fecioara-Pești, pentru că avem un Neptun în domiciliu şi pentru că Marte în Fecioară ne îndeamnă către disciplină, către a învăţa să fim ordonați putem să ne confruntăm astăzi şi cu un element pozitiv dat de unghiul pozitiv al celor două planete. Vom vedea că acest mesaj al suferinţei care înnobilează va veni spre noi şi în prima parte a anului 2014, însă pe alte conjuncturi şi, evident, cu alte conotaţii. Acum înţelegem sau intrăm în contact cu informaţii care ar putea să se ducă spre zona înţelegerii. Acceptăm faptul că absenţa banilor are o însemnătate sau că numărul lor ar putea să sugereze, nu prosperitatea sau progresul spiritual, nu sporirea puterii personale, ci o tentaţie pe care trebuie să o înţelegem şi să o adaptăm condiţiilor pe care le trăim acum şi aici.
Pe fondul acesta, opoziţia Pluton-Lilith de pe axa Capricorn-Rac ne va aduce în fața unor reacţii necuviincioase. Nu suntem încercaţi cu greutăţi mai mari decât am traversat până acum, însă aceste ipostaze complicate vin prin intermediul altor persoane, în general, prin intermediul celor foarte apropiaţi. Unii vor obosi să asculte, alții nu vor mai avea bani să susţină un anumit nivel de trai sau se vor într-un impas financiar pentru că nu şi-a făcut corect calculele. Toate acestea nu-l afectează pe cel care trebuie să investească sau să cheltuiască resurse, ci pe principalul beneficiar.
Prin urmare, 20 octombrie ne pune în faţa unei probleme cu care ne-am confruntat până acum, dar pe care nu am traversat-o în formă în care am traversat-o până acum. Pentru se tinde către plăceri ce nu pot fi plătite sau la care nu se poate ajunge mulţi îşi vor construi mental sau prin ajutorul celor din preajma o nouă realitate. Se vor izola în această realitate crezând că vor trăi în continuare la fel de bine, vor explora bucuria sau încântarea şi, în felul acesta, vor scăpa de o sancţiune. În realitate, se păcălesc foarte mult, chiar dacă vin cu un argument pertinent sau cu unul deosebit de util în orice situaţie: căutarea simplităţii. De această dată nu va mai conta dacă o va găsi sau nu pentru că opinia individului nu va fi atât de importantă. Frustrările acestei zile îi vor îndrepta pe oameni către pesimism sau către a se declara unii împotriva altora până în momentul în care vor obţine bunăstarea pe care şi-o doresc. Dacă bunăstarea pe care şi-o doresc ține de o anume bunăstarea sufletească sau de o anume stare a conştiinţei, în cazul celor care sunt orientaţi pe o cale spirituală, atunci opoziţia lui Neptun cu Marte înseamnă lupta cu dorinţele care ne compromit, iar izolarea va lua înfăţişarea unor reorientări din punctul de vedere al comportamentului sau al modului de a trăi şi simţi viaţa. Îşi stabilesc reguli stricte, canoane, se duc în pelerinaj sau scot definitiv carne din alimentație. Indiferent ce decizie iau, înţelegerile pe care le aveau ei cu cei din jur sau cu destinul propriu, speranţele în care au investit atât de multă energie intră acum într-o criză. Se află într-un impas cu ei înşişi sau cu fiinţă lor extinsă dacă în destinul personal i-au integrat, mai mult cu forţa decât cu bunăvoie, şi pe ceilalţi.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne petrece ultima zi a acestei săptămâni iertându-ne propria fiinţă, propria linie a destinului, propriile creaţii pentru a ne putea elibera de ceea ce am greşit cu mintea, cu gândul sau cu fapta, intenţionat sau neintenţionat.

10 thoughts on “14 – 20 octombrie 2013

 1. Otilia-Rica spune:

  Nu stiu cum le gasesti tu dar, eu am ramas fara cuvinte. Doar MULTUMESC!
  cu tot dragul
  Otilia-Rica

 2. MIHAELA spune:

  Buna ziua, stimate domn.
  Daca as scrie in fiecare zi un mesaj de multumire pentru tot darul pe care ni-l faceti postand pe acest site, nu as simti ca am multumit cum se cuvine.
  Nu pot decat sa va spun ca va multumesc in gand atunci cand adaug in rugaciune numele persoanelor dragi.Si stiu ca aceasta multumire ajunge la ”prietenii nostri de lumina”.Dar suntem oameni si ne manifestam respectul si aprecierea unii fata de altii si prin vorbe, asa ca va multumesc inca o data pentru minunea care sunteti si pe care ne-o oferiti cu atata iubire !Doamne ajuta !

 3. Multumesc pentru aceste cuvinte frumoase.

 4. Monica spune:

  Bună seara!
  Am fost curioasă să ştiu despre vibraţia acestei zile, pentru că am avut un accident de maşină. Aţi pomenit de frumos şi într-adevăr, am simţit nevoia în acea zi să fiu feminină, e drept nu prea aveam unde să-mi şi etalez ţinuta (m-am dus la bazin). Mergând cu maşina, practic nu prea erau şanse să plac cuiva prin ceea ce purtam. Însă soarta a făcut să „atrag” un bărbat, dar nu în modul în care mi-aş fi dorit:un domn a intrat cu maşina lui în maşina mea, provocând stricăciuni de ambele părţi. Aşa am ajuns să-mi etalez ţinuta îngrijită ieşind dintr-o maşină avariată sătenilor curioşi ieşiţi pe marginea străzii, domnului care a provocat accidentul şi celor de la urgenţă, unde m-am dus mai mult spre a-l linişti pe domnul şofer, decât dintr-o nevoie obiectivă. Apoi, am şi renunţat la consult, pentru ca domnul să nu se aleagă cu dosar penal. La etilotest n-am renunţat. Demn de o anecdotă, numele bărbatului care a provocat „apropierea” este Dragoste.
  Apropo, sunt capricorn, şi de un timp Pluto tranzitează în jurul soarelui meu natal, să fi jucat şi el un rol?
  Mulţumesc pentru interpretarea tranzitului de azi, n-aş fi luat în calcul elementul frumosului, al feminităţii, după care tânjeam pus în contrast cu duritatea, bruscheţea dată de accident. Ştiu că poate fi complex prin însemnătate un asemenea eveniment. Însă deocamdată e greu de digerat.
  Încă o dată, vă mulţumesc!

 5. Monica spune:

  Mesajul meu s-a referit la ziua de 17 octombrie.

  1. Monica, draga mea!

   Mă bucur că integrezi mesajul astral într-un mod atât de frumos şi amplu, atât de curat şi profund. Îmi este imposibil să mai adaug ceva la ceea ce ai spus deja. Este esenţial că ai pornit prin rezonanţă şi apoi ai înţeles unde s-a aşezat buburuza care, plecând de la fereastra prinţesei, a sperat altceva. Acesta este unul din rosturile pentru care ne este dat să cunoaştem subtilităţile vieţii prin anticipare: să ne putem adapta. Tu, de această dată, ai făcut mai mult. Ai şi înţeles că limbajul astral nu este o metaforă, ci o exprimare universală care devine personală, individuală prin integrare corectă de către o minte flexibilă.
   Îţi doresc să trăieşti în continuare în simplitate pentru că observaţiile tale îşi au rădăcina într-o frumuseţe a spiritului care prinde bine tuturor celor din jur. Nu întunericul trebuie să ne preocupe, ci cum să ne adaptăm pentru a nu pierde răsăritul care stă să apară. 8 sau 10 ore de întuneric sunt uitate în secunda răsăritului.

 6. Monica spune:

  Dragă domnule Gheorghiţă Coşer!

  Aş fi vrut eu să pot anticipa ceea ce se va întâmpla, să mă adaptez în aşa fel încât să nu ajung să absorb, la propriu, şocul preagrăbitului domn Dragoste. Cum vreau să învăţ din ceea ce mi se întâmplă am căutat, e adevărat, ulterior interpretarea astrală a Dvs (apreciez mult felul minuţios şi profund în care lucraţi) dată acelei zile. Într-adevăr începusem să gândesc metaforic elementele accidentului: direcţiile maşinilor, numele celui care m-a tamponat…
  Totuşi, ceea ce am citit m-a inspirat în a da o tentă tragicomică acelei zile, şi nu m-am putut abţine să nu postez interpretarea mea. Aş fi vrut să ştiu ce să nu mai fac, ce am greşit, dar m-am împotmolit pur şi simplu în interpretare. Dar e o săptămâna a răbdării. Aşa că mă înarmez cu răbdare şi poate răspunsurile vor veni pe măsură ce le trăiesc. Puteam să anticipez ca să mă adaptez?

  1. Monica,

   Liberul arbitru nu este diminuat de niciun proces de anticipaţie a evenimentelor, ci este mult mai bine pus în valoare de acesta. Cei care cred că acceptând posibilitatea existenței unei suite de evenimente prestabilite îşi diminuează posibilitatea de a trăi liber se înşeală. În limita libertăţii prevăzută de Creator pentru lumea fizică, cea în care trăim, nu poţi manifesta un liber arbitru absolut. Când vei putea face asta îţi deplasezi conştiinţa în alte zone ale Creaţiei. Ca în jocul cu o minge. Poţi face cu mingi de mici dimensiuni acrobaţii într-o cameră obişnuită, dar pentru fotbal te duci acolo unde îţi permite spaţiul. Dacă nu respecți limitele impuse de spațiul în care ești nu poti modifica nimic, ci, doar, provoca stricăciuni. Aici, în această lume, liberul arbitru presupune a alege dintr-o serie de predispoziţii stabilite deja. Lucrarea numită Creaţie este însă foarte complexă şi caracterul perfect al Manifestării permite fiecărui individ să nu treacă prin ochiurile largi ale urzelii acestei lumi. Cei care nu doresc să evolueze rămân blocaţi. Faptul că există predispoziţie nu înseamnă că suntem îngrădiţi, ci înseamnă că există o ordine, un program care ne este util pentru a ne ridica nivelul de conştiinţă, nu pentru a ne doborî. Nu am fost creați pentru a fi umiliți, chinuiți sau îngrădiți, ci pentru a arăta Slava Ființei Absolute. Insă toate se fac prin ordine, prin disciplină.
   În cazul de faţă, a existat fondul, a existat intenţia, alegerea pe baza unui cumul de factori (dorinţă, necesitate, putinţă ș.a.m.d.) care s-a putut concretiza doar în modul acesta. Sigur, conexiunile pot merge mult mai departe, în sensul că este posibil ca nevoia ta de frumos să vină pe o tendinţă de a ascunde un defect ori de a nu folosi gândul în modul adecvat. Asta dacă evenimentul se menţine doar în linia sancţiunii şi a pierderii. Însă aceste pierderi trebuie văzute și ca pe o deschidere nouă sau ca pe o bruscare a destinului menită să suplinească un deficit de curaj.
   Deci, eu cred că da, ai fi putut anticipa, dacă ai fi știut că nu ceri un lucru care se obține ușor sau pe care îl obții cu un sacrificiu, cu o pierdere, cu o bruscare, aceea care a suplinit o anume doză de curaj. Probabil ca ai cerut ceva doar în limita confortului și ai pierdut din vedere că îndeplinirea presupunea mai mult de atât.

 7. Monica spune:

  Bună seara Gheorghiţă!

  Te asigur că ai reuşit să atins puncte extrem de sensibile, dar şi „pete oarbe” prin comentariul tău frumos şi adevărat despre posibilitatea anticiparii atunci când recunoaştem şi acceptăm atât nevoile, dorinţele, intenţiile noastre, ceea ce vrem să obţinem, cât şi regulile şi dimensiunile pentru manifestarea liberului arbitru. „Opera” finală va fi pe atât de recognoscibilă pentru noi pe cât de conştient, umil, perseverent, curajos, realist… am participat la crearea ei.

  Îţi mulţumesc foarte mult. Licăresc deja nişte puncte în mintea mea referitoare la accident, la mine şi nu numai. Mă simt onorată pentru că mi-ai răspuns şi binecuvântată pentru ceea ce am primit.
  Manifestări binecuvântate!

Dă-i un răspuns lui Monica Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.