6 – 12 decembrie 2010

Luni, 6 decembrie
Azi Uranus revine la mersul său direct şi, prin asta, conştiinţa colectivă va suferi o modificare importantă la capitolul înţelegere, acceptare, cuprindere a sensurilor noi, dar şi, la nivel de comportament, o diminuare a agresivităţii dezvoltată în ultimele luni.
Nu doar Uranus este cel care îşi ia azi straie noi, ci şi Mercur care, prin conjuncţia cu Pluton, încadrează perfect Luna nouă împlinită ieri, dovedindu-se viteză de reacţie, isteţime şi, în acţiune, un colorit bogat al mişcărilor. Azi, Mercur devine prieten cu Uranus pe ascuns şi sub impulsul acestei alianţe secrete oamenii vor manifesta unii faţă de alţii o atracţie stranie, împotriva a ceea ce au simţiţi şi făcut până acum.
Revenirea lui Uranus la mersul direct opreşte un val de acţiuni ce se deplasa spre o finalitate sigură şi, împotriva a ceea ce se calculase şi se stabilise ca principală prioritate, acum lucrurile se răstoarnă din nou, schema se reconfigurează şi evenimentele sociale întâi, în prima parte a zilei, vor comporta o stagnare, apoi, în a doua parte a zilei, se vor îndrepta spre o altă finalitate decât se anticipase.
Când Mercur şi Pluton se află în conjuncţie, dimensiunea afectivă a vieţii este cea care va avea de suferit. Oamenii se apropie mai mult de raţiune şi, lăsând în urmă sentimentele, se rănesc lansând pretenţii sau păşind pe un teren fragil, cel al îndoielii privită ca spirit critic. Femeia şi deopotrivă ceea ce reprezintă ea ca principiu (compasiune, modulaţie, echilibrul, energie etc.) vor avea de suferit pentru că vor fi judecate într-un tribunal interior şi, pe baza acestor analize rapide, pripite, egoiste, pentru o zi, li se va declara război.
Armele acestui război vor fi cuvintele, judecăţile, ideile. Mercur este cel care iese din ritm, din aglomerarea de planete ce s-a format pe finalul Săgetătorului şi începutul Capricornului, adică ocupând o mare parte din Ophiucus. Asistăm deci la o reiterarea unor lecţii de viaţă, a complicaţiilor relaţionale sau chiar a problemelor de sănătate. Revin multe din elementele dureroase, în acelaşi loc şi cu aceeaşi intensitate, ducându-ne cu gândul spre dezamăgire, deziluzie, neputinţă, incertitudine.
Aplicând o observaţie sintetică asupra revenirii la mers direct al lui Uranus şi implicarea conjuncţiei Mercur-Pluton de pe Capricorn, apreciem ziua de 6 decembrie ca o zi de confluenţa între două sau mai multe dimensiuni. Pe de o parte avem împliniri pozitive ce ţin de demersurile ultimilor zile, care ne mulţumesc şi ne încânta, iar pe de alta aparte o schimbare a finalităţii, o reinventariere a bunurilor care au fost folosite pentru atribuirea acestui traseu, pentru a fi consumate şi pentru împărţirea lor pe mai multe trasee şi pentru mai multe persoane.
Azi ne simţim aglomeraţi cu sarcinile profesionale, dar nu ne va ajunge timpul nici pentru activităţile săvârşite în scop personal, dar nici pentru cele derulate pe spaţiul public, nu pentru că nu ar fi timp, ci pentru că de la o oră la alta adăugăm un nou element în program sau îl reconfigurăm pe acesta.
Prin urmare, prima zi a săptămânii ne solicită pe dimensiunea afectivă a vieţii. Devenim agitaţi şi chiar morocănoşi pentru că simţim puţin, iar ceea ce simţim este confuz sau greşit. Oamenii au dintr-odată un alt rol, iar seriozitatea relaţiilor este acum mutată de pe prietenie, schimb reciproc, bună înţelegere, pe troc, transfer mutual, obligaţie sau datorie.
Nu este însă o zi în care se ating extremele, ci o zi în care se produc schimbări în interiorul structurilor, se iau hotărâri pentru a găsi o cale mai scurtă de soluţionare a problemelor. Necunoscutul este o componentă importantă şi, în intenţia de a depăşi blocajele sociale pe care le vedem azi cu mai multă luciditate, ne lovim de altele. Aici va surveni momentul de tulburare interioară majoră şi tot aici vom înţelege că schimbările majore nu se fac doar prin voinţă, ci şi în timp şi, mai ales, nu se abordează prin suprimarea sentimentelor, pentru că ecoul karmic, cel produs de ideea care a stat la baza acestei atitudini „sentimentul este o povară!”, va întoarce spre individ acele relaţii care au fost complicate chiar din cauza sentimentelor. Acest cerc vicios este azi trăit cu intensitate şi ne va „ajuta” să trecem cu viteza de la încântare şi speranţă, la deziluzie şi suferinţă. Cei care înţeleg că faptele sunt ecouri produse de interacţiunile emanaţiilor personale în comunitate, vor privi cu maximă seriozitate această zi şi nu se vor aventura în a produce schimbări pe ideea „aşa nu se mai poate, hai să schimbăm că mai rău nu poate fi!”. Ba da, poate fi mai rău!

Marţi, 7 decembrie
Trecând în Capricorn, Luna va deveni brusc atentă la grup, anturaj, comunitate. Producându-se acest lucru în aplicaţia sextilului pe care Venus îl face cu Capul Dragonului, vibraţia Lunii va fi benefică şi îi va încuraja pe oameni spre fapte cu caracter practic, spre o regândire a muncii lor, spre o corectare a ceea ce s-a greşit ieri din lipsă de măsură. Luna trece şi ea azi prin conjuncţia cu Capul Dragonului declanşând un nou ciclu draconitic.
Cine va avea curiozitatea să se uite pe harta astrală a acestei zile, va observa cu mare uşurinţă aglomerarea de planete din casa I a Lunii draconitice şi, ştiind că iniţierea acestui ciclu aduce modulaţii sufleteşti şi evoluţie morală, va înţelege că sextilul lui Venus cu NN de azi, ce reprezintă practic un sextil cu întregul grup de planete de la începutul Capricornului, este o imensă şansă de a construi o nouă dimensiune a vieţii, de a face dreptate într-un sector unde nu a fost văzută niciodată lumina adevărului şi unde intenţiile maliţioase erau considerate reguli sau exemple de bune practici.
În viaţa personală această aglomerare de planete ne îndeamnă spre schimbare, spre adăugare, spre împlinire. Mulţi îşi vor cumpăra obiecte noi pentru a-şi redecora locuinţa sau îşi vor schimba look-ul, vor da curs unor idei noi şi se vor lăsa antrenaţi în tot acest joc fără să observe cât de mult îşi vor schimba viaţa prin aceste aspecte aparent banale. Miezul acestor impulsuri, conţinutul faptelor vor fi cele care vor da vieţii o nou înfăţişare, care îi va schimba direcţia şi va îmbunătăţi condiţia morală a individului. Nu trebuie să ne aşteptam la minuni, Mercur în casa I, chiar dacă este temperat de Lună, aduce spirit critic, ton ridicat, agresivitate verbală şi o ambiţie arzătoare. Viaţa ne oferă însă multiple oportunităţi şi este important ca implicându-ne să ne lăsăm loc şi pentru înţelegere, pentru a nu face parte din categoria celor care nu învaţă nimic din ceea ce li se întâmplă.
Pe sectorul social aspectele personale ale vieţii vor avea o mare greutate. Practic, azi, ceea ce este personal va deveni un atribut al grupului. Elementul cel mai bun ce se va manifesta pe spaţiul public va fi cel al imaginii sociale, care va deveni, prin relaţia lui Venus cu grupul de planete din casa I, un mijloc de reuşită, în instrument de a impune o valoare personală ca o trăsătură de grup, de a pune în practică ambiţia de a reuşi. Semnul de putere, de care se apropie acum oamenii, este însă o lamă de cuţit care taie cu ambele margini. Pe de o parte se câştigă încredere şi se stabilizează imaginea socială într-un sector nou, iar pe de alta se ia contact cu noile încercări, cu noii opozanţi, cu noile tipuri de dispute pe care le implică noua poziţie, noul statut, noile realizări. Pentru cei care nu au o viaţă socială intensă, acest grup de planete le construieşte o lume a ideilor solidă şi intensă. Aceştia vor fi atraşi de concepte, amintiri, întâmplări din tinereţe, cărora acum le vor da o mare însemnătate. Tot ceea ce este bine se desfăşoară în imaginaţie, amintire, idee, gând, iar ceea ce este suferinţă se trăieşte în relaţiile, şi aşa simplificate, pe care le parcurgem.
În acest context, sextilul pe care Soarele îl va împlini cu Saturn, aduce un eveniment nefericit ce se va solda cu un final bun. Chiar dacă Saturn este în exaltare, iar Soarele în Săgetător nu are o calitate specială cu care intervine în aspecte, relaţia de tipul Balanţa-Săgetător, este o relaţie neobişnuită pentru că va impune Săgetătorului şi implicit planetelor care îl ocupă, o saturaţie, o aglomerare de intenţii, fapte, pretenţii, care, iniţial, umplu viaţa acestui semn de foc, dar până la urmă va exploda într-un mod drastic, justiţiar, aşa cum le este tipicul.
Pe acest unghi, valorile morale sunt deci încurajate şi, dincolo de aceste trăsături, pe care mulţi nu dau o para chioară, evenimentele merg spre demascare, aflarea unor adevărul ţinute în umbră, oprirea unui demers care se făcea împotriva celui care îl susţinea.
Prin urmare, 7 decembrie este o zi deosebit de importantă atât pentru viaţa personală cât şi pentru cea socială. Norocul se iveşte dintr-odată de după uşă şi ne bucurăm mult că avem o astel de oportunitate, fără să luăm în calcul că asta implică şi noi responsabilităţi. Pentru a primi un ecou negativ nu trebuie să aşteptăm foarte mult, chiar în a doua parte a zilei vom avea de înfruntat primul val al neputinţei de a soluţiona ceea ce implică noua postură.
Azi descoperim elemente care sunt valoroase doar prin calitatea lor, nu şi prin mecanismul în care sunt integrate. Adevărul are azi un aspect urât şi doare foarte tare. 7 noiembrie nu ne transformă în roboţi pentru a construi un mecanism social complex, ci ne îndeamnă să ne sondăm potenţialul şi să aflăm deopotrivă ce putem face şi ceea ce suntem îndemnaţi să facem.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu opune rezistenţă impulsului de a modifica, afla, explora, impune, pentru că acesta este sensul valului vibraţiei astrale. Cu Saturn în casa X a ciclului draconitic ni se promite o poziţie importantă, conform aspiraţiilor, dar şi efortul trebuie să fie pe măsură. Cu aglomerarea de planete în casa I, efortul poate fi haotic, distructiv, periculos pentru cei care sunt mânaţi de dorinţe de răzbunare. Azi avem din nou ocazia să schimbăm ordinea lucrurilor, dar ca să fie şi bun ceea ce facem trebuie să strălucească în plan real, nu prin descrieri sau false impresii.

Miercuri, 8 decembrie
Un alt eveniment astral se produce azi: trecerea lui Marte în Capricorn. Deşi această calitate este controversată (i s-ar fi putut atribui Scorpionul ca exaltare, însă Taurul nu poate fi pentru acesta un semn de cădere), Marte intră într-un semn care îi diminuează agresivitatea şi orientează forţa spre pasiuni interioare, construind din dorinţă un ţel nobil, atât pentru sine, cât şi pentru comunitate. Ideile sunt măreţe, puternice, solide, iar faptele restricţionate sever până aproape de perfecţiune. Pentru că aceste calităţi nu sunt deloc pe frecvenţa planetei Marte, ci mai curând spiritul de cuceritor, pionieratul, competiţia şi dinamismul ca forţă şi exprimare, se consideră că la construirea lor stă o cauză subtilă misterioasă. Elementul karmic devine astfel unul dintre principalele trăsături ale acestei poziţii. Totul are o cauză, nu doar faptele predispuse de această poziţie, însă acum doar prin trăsăturile impuse de astrologia karmică acestei poziţii se poate înţelege mai bine dinamica şi finalitatea faptelor, atât în sfera personală de acţiune, cât şi în cea socială.
Trăsătura karmică principală a lui Marte în Capricorn este autocontrolul, asta înseamnă că tot ceea ce va veni spre noi acum, din această zi şi până în 16 ianuarie 2011, când va trece în Vărsător, este efectul unor situaţii ce s-au desfăşurat anterior şi în care am dat dovadă de rezervă, calm, înţelegere, gândire practică şi autocontrol. Maniera în care evenimentele ne vor încerca, căutând să ne schimbe direcţia, să ne tulbure cu invitaţii în zone pline de forfotă, dinamism, zgomot sau pe un sector competiţional, va indica însă un alt tip de invitaţie, una tangentă la autocontrolul pe care l-am dovedit anterior. Situaţia nu este deloc încurcată, doar că, dacă evenimentul în sine, ce ni-l aduce fapta din trecut cu care va fi, în intensitate, direct proporţional, ordinea şi construcţia ei din prezent, ce ni se va desfăşura prin înţelegere, calcul, va fi invers proporţional cu cea ce a fost în trecut, adică ni se va reedita o situaţie din trecut, dar acum trebuie să ne implicăm mai mult.
Maturitatea şi gândirea profundă sunt atribute care dau bătăi de cap cetăţeanului modern. În viziunea lui, a fi matur înseamnă a fi critic, arogant şi scârbit de tot ce inspiră inocenţă sau bucurie, iar a gândi profund înseamnă a te arăta dezamăgit de tot ceea ce oferă această lume, pe motiv că totul este trecător şi, din această cauză, totul este perimat. Cu Marte în Capricorn lucrurile vor trebui privite dintr-o altă perspectivă. Spre exemplu, copil fiind, maturitatea şi gândirea profundă poate fi regăsită în abnegaţia şi pasiunea pentru studiu. În timp ce colegii nu se ocupă de şcoală pentru că „oricum nu-mi va folosi la nimic”, sensibilitatea subtilă îi atrage pe unii spre studiu cu ambiţia, voinţa, cu dorinţa de a fi cel mai bun sau cu plăcerea de a trăi într-un lume a ideilor, a cunoştinţelor. Confruntaţi cu viaţa dură şi mereu în schimbare, cele două tipuri de personaje se pot întâlni pe un spaţiu comun, de exemplu ca şi colegi de serviciu. Dacă trecutul, karma echivalente, în exemplul nostru, cu dorinţa şi abnegaţia de care dă dovadă individul în perioada de creştere şi dezvoltare, iar atunci el alege să citească, deci să se comporte diferit faţă de cel care bate mingea, întâlnirea celor două tipuri în aceeaşi instituţie, pe posturi improprii studiului pe care l-au abordat anterior, ţine de atributul misterios al lui Marte în Capricorn. Un număr mare de variabile se interpun aici, pentru că forţa şi mulţumirea, acceptarea sau, din nou, voinţa şi abnegaţia, sunt trăsături care, în contextul actual, sunt puternic zdruncinate. Forţa cu care vectorul astral acţionează ne va destăinui acum motivul faptelor anterioare: poate studiul nu i-a folosit sau poate jucându-se şi-a dezvoltat mai mult latura creatoare, inspiraţia. Specificul acţiunilor de azi ne va spune cât de intensă este încercarea. Dacă studiul a fost corect şi a indicat preocuparea potrivită, destinul va veni în întâmpinare cu sarcini uşoare, potrivite educaţiei şi înţelegerii, dacă nu, oricât de pricepuţi am dovedit că suntem, nu va conta, destinul trimiţându-ne la munca de jos, la cea istovitoare pentru a învăţa să fim eficienţi, nu superiori, puternici, nu aroganţi, rezistenţi, nu agresivi.
A învăţa lecţia eficienţei, nu înseamnă a face doar ceea ce este profitabil, ci înseamnă a fi inspirat să faci exact ceea ce destinul te încurajează, fără a resimţi frica, orgoliul, egoismul sau mândria.
Magia lui Marte în Capricorn impune acest slalom printre calităţi şi defecte, printre necesităţi şi bucurii, sub impulsul unei forţe restrictive ce acţionează în permanenţă. Exaltarea lui Marte în hărţile natale nu ni-i indică pe cei care au studiat anterior (existenţe trecute) calităţile spiritului sau care au fost înzestraţi cu virtuţi morale speciale, ci pe cei care au ştiut să facă acest slalom între calităţi şi defecte, care au dovedit atât de multă maturitate încât au vrut să şi strige numele Domnului, în reprezentaţii opulente, dar au şi putut să se împotrivească unei ordini sociale sau genealogice, dacă o chemare interioară spunea altceva.
Acum virtuţile au mai curând rol orientativ şi nu ne putem sprijini pe ceea ce ne îndeamnă, dar putem să ne amintim de alchimia interioară de care am dat dovadă în trecut, când ni s-a întâmplat la fel.
Sextilul lui Venus cu Pluton este azi un instrument periculos. Riscăm să devenim prea ambiţioşi, prea siguri pe ceea ce înţelegem la prima vedere şi să nu dăm deloc dovadă de flexibilitate sau de înţelegere şi să privim totul raportând la propria persoană, în absenţa totală a empatiei.
Prin urmare, 8 decembrie este o zi intensă şi delicată. Dacă nu dăm importanţă evenimentelor sociale, pentru a repara sau a îmbunătăţi ceea ce vine acum spre noi, repetarea istoriei, reiterarea unor întâmplări ce se repetă într-un număr par de ani, ne pune în situaţia de a greşi iar şi iar, însă de această dată cu mai multă patimă şi mai mult egoism. Aşa cum ne-am obişnuit să gândim, legătura dintre Pluton, ca guvernator al Scorpionului, Venus în Scorpion şi Marte în Capricorn, creează dileme adânci celor care au în acest stadiu mici îndoieli legate de calea pe care au pornit, de profesie, de implicarea într-o asociere sau de idealul pentru care au ales să se sacrifice.
În măsura în care suntem dispuşi să ne consumăm energia pentru a ne răspunde la întrebarea „De ce ni se întâmplă toate acestea?” ziua de azi ne va oferi o importantă oportunitate. Însă nu întâmplarea în sine aduce soluţia, ci rafinarea impulsului cu care se va interveni, a dorinţei, a gândului care o va întreţine.

Joi, 9 decembrie
Pe ultimul sector al zodiei Capricorn, Luna va avea de trecut prin trigonul cu Junon şi sextilul cu Uranus, devenind planetă mediatoare opoziţiei celor doi. Această relaţie astrală face trimitere la curaj, iniţiativă, la acel element care să pornească dintr-un vis, dintr-un gând, care să ne trezească din somn sau pe care să-l avem în minte imediat ce ne-am trezit brusc. Se poate vorbi despre desprindere de o legătură periculoasă, de abandonarea unei relaţii care se dovedeşte a fi păguboasă, periculoasă şi care aduce numai probleme. Capul este o zonă sensibil afectată, fie prin atentarea la frumuseţea sa, la forma sa, fie prin deposedarea, în urma unui conflict, de acele podoabe personale, instrumente de înfrumuseţare s.a.m.d.
Pentru că iese din tiparul unei zile obişnuite, 9 decembrie ne aduce bucurii în afara vieţii personale aşa cum o ştim sau în afara sectorului social pe care îl frecventăm.
Abia intrată pe Vărsător, Luna se implică într-o ceartă cu Venus şi, ca efect al acestui unghi nefast, oamenii se jignesc, se lovesc prin vorbe sau chiar fizic, se dovedesc a fi impulsivi nu pentru că simt în interior un îndemn spre agresivitate, ci pentru că, dintr-o slăbiciune interioară, ajung să facă asta pentru a dovedi că sunt puternici.
Tocmai de aceea, diversitatea acestei zile stă în creativitatea fiecăruia, în abilitatea sa de a multiplica valenţele relaţionale şi de a le folosi pentru a spune clar şi răspicat „Tu nu te pune cu mine că eu sunt cineva!”, „Dacă te pui cu mine, ai să vezi tu!”.
Prin urmare, ziua de joi este o zi care ne complică viaţa prin dezlănţuirea orgoliului, invidiei, egoismului, importanţei de sine. Unii dintre noi vor percepe această zi ca pe una incitantă, care îi motivează să se arunce în valurile vieţii, să se lupte cu orice individ care le iese în cale, indiferent că au sau nu ceva de împărţit cu acesta, să provoace pe oricine, chiar şi pisicile care caută plictisite prin gunoaie.
Cei care ieri făceau parte din categoria celor capabili să-şi înţeleagă provocările destinului şi care nu s-au dat înapoi de la efort, dacă acesta nu le-a complicat viaţa, au parte azi de identificări, de evenimente neobişnuite, fericite, stranii care le vor satisface nevoia de mister, inedit, amplu, profund.
Indiferent din ce categorie facem parte sau spre ce ne îndreptăm, evenimentele acestei zile nu vor dura. Ele se produc în ultima zi de mers direct al lui Mercur şi tocmai de aceea ne inundă cu informaţii care ne folosesc, ne tulbură mintea şi, ca efect al acestora, ne precipitam în fapte superficiale sau fără perspectivă.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne diminua instabilitatea minţii şi de a ne preocupa de ceva profund sau constructiv. Nu doresc să sugerez că lectura, mediaţia, studiul sunt singurele preocupări care duc spre profunzime pentru că aş cădea în subiectivism. Personal, le consider pe acestea singurele în măsură să-i redea omului forţa, puterea, încrederea şi profunzimea, însă recomandarea merge spre a asculta vocea interioară, cea care ne spune ce faptă magică putem săvârşi pentru a câştiga ziua, nu pentru a o pierde.

Vineri, 10 decembrie
Azi Mercur intră în mers retrograd pentru 20 de zile împlinind, spre seară, un sextil cu Venus, care ajunge şi ea la mijlocul primului decan din Scorpion. Pe spaţiul acestei zile se mai împlineşte şi un careu Soare-Lilith, periculos pentru cei care lucrează în sistemul medical, pentru cei care se află în călătorie pe apă sau care doresc să întreprindă una, pentru cei care sunt lideri spirituali, care au de transferat idei nobile spre cei care le solicită şi care au nevoie de ele.
Luând în calcul că Luna şi Saturn sunt în trigon, că Soarele şi Uranus de azi intră în toleranţa admisă pentru un careu, lupta dintre bine şi rău, dintre expansiune şi reţinere, dintre impuls şi argument, dintre gândire şi instinct se află la o cotă foarte înaltă.
Retrogradarea lui Mercur în Capricorn afectează structurile de bază, cele care au statut de schelet, sistem de susţinere, cele situate în locuri retrase, neexplorate încă şi cele care se află în adâncimi, dar care sunt cunoscute şi, prin asta, celebre: fosele marine, peşterile vizitate sau explorate etc. Maniera în care se va interveni acum prin retrogradarea lui Mercur va fi una dificil de corectat. Se va rupe o legătură, se va prăbuşi o platformă, se va acoperi o intrare sau se va amâna accesul spre un element, un sit, un obiect situat la mari înălţimi.
În analogie cu acestea, la nivelul structurii umane, ruperea legăturii cu ceea ce ne-a făcut celebri, cu ceea ce ne-a ridicat la culmi ale recunoaşterii şi poate chiar al progresului însemna căderea în anonimat, în păcat sau chiar în autodistrugere. Asta poate înseamnă boală prin epuizare, despărţire pe motive nervoase, crize de personalitate, deconspirarea adevăratelor intenţii prin lipsă de răbdare ş.a.
Elementul benefic al acestei zile este însă secundar. Nu se poate da vina pe societate, pe vecini, pe colegii de serviciu. Nu se poate da vina pe nimeni pentru că, azi, vom strica din proprie iniţiativă ceea ce este cel mai important pentru noi. Judecând după sextilul Mercur-Venus ce se împlineşte spre seară, ne putem aventura să susţinem că relaţiile de prietenie între fiinţe sunt cele vizate, nu cele dinte fiinţe şi obiecte, însă tensiunea, nervii, stresul pot fi consumate printr-o bruscare a acestora ori o utilizare necorespunzătoare: aruncarea televizorului pe fereastra sau a tăvii cu friptură pe pian.
Nefiind principal, elementul benefic secondează fiecare eveniment şi ne curtează, ca un înger, să ne calmăm, să ne echilibrăm şi să lăsăm toată revolta să se scurgă mută în afara corpului. Apropierea lui Marte de Capul Dragonului şi implicit de Mercur şi Pluton, cu care se va întâlni duminică, 12 decembrie (NN) şi respectiv marţi, 14 decembrie (Pluton), dar şi prin stabilirea ascendentului momentului de retrogradare pe ultimul grad în Berbec, aduce următoarelor 20 de zile o energie tulburătoare, un neastâmpăr care nu se va manifesta pe spaţiul social, ci va fi orientat spre ceea ce este mai bun, curat şi paşnic în relaţiile de prietenie pe care le avem, în relaţiile de dragoste, în relaţiile dintre părinţi şi copii, dar şi între colegi de serviciu, acolo unde nu există competiţie sau dominare.
Prin urmare, 10 decembrie ne aduce un pas înapoi, o retragere spre o zonă unde nu ar trebui să mergem, spre un loc periculos, agresiv şi murdar, adoptând un comportament care nu este deloc potrivit îndemnului astral al acestei perioade. Este adevărat că forţa subtilă ne tulbură conştiinţele şi ne lasă lipsiţi de ajutor în mijlocul unei mulţimi dispusă să linşeze pe oricine îi iese în cale, dar nu acesta este elementul asupra căruia trebuie să ne îndreptăm atenţia. Retrogradarea lui Mercur, într-o societate educată şi profundă, înseamnă revenirea asupra unor idei insuficient asimilate, nu uitare, aversiune, inconstanţă sau lipsă de comunicare. La fel careul Soarelui cu Luna neagră, nu ar trebui să aducă un comportament antisocial, ci parcurgerea unor ipostaze de verificare în care este necesar să fie dovedit adevărul şi, prin asta, să se probeze maturitatea individului. De această dată noi suntem cei care, răscolind după adevăr, ajungem să ne pierdem atât de mult în minciuni, încât nu mai ştim ce căutăm şi nici de ce am ajuns să fim aşa. Iată deci cum noi suntem cei care dăm o tentă agresivă vibraţiilor astrale. În realitate el trebuie să ne întărească, să ne ridice sufletele spre un alt nivel, nu să ne chinuie şi mai mult în suferinţe intense sau în sărăcie.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne mobiliza în mod pozitiv voinţa şi de a ne închide urechile la ceea ce este neadevăr sau agresiv. Nu este însă cea mai dificilă zi în care să luăm contact cu minciuna şi perfidia, Luna şi Saturn sunt în unghi bun şi asta înseamnă că în permanenţă ne putem aminti de un exemplu pozitiv, de bune practici, de recomandări, dar modele de forţă şi devotament, de sacrificiu sau de strălucire şi putere care să ne ajute să zâmbim, dar nu maliţios, ci de bucurie şi încântare.

Sâmbătă, 11 decembrie
Cu riscul de a stârni unora zâmbete ironice, putem să declarăm ziua de 11 decembrie ca fiind o zi a vrăjitoarelor. Luna, pe ultimul sector al zodiei Vărsător, trece azi prin conjuncţiile cu Neptun şi Chiron şi spre seară avem şansa să participăm la opoziţia lui Uranus cu Junon.
O zi a vrăjitoarelor nu este însă una a puterii sau a înţelepciunii, ci una în care să se confunde gândirea cu impulsul şi compasiunea cu binele personal. Pentru cei care sunt obişnuiţi cu gândirea mistică sau care au luat deja contact cu ezoterismul, capriciile unei vrăjitoare sunt imposibil de controlat de mintea omului obişnuit, datorită ineditului sau a vicleniei, situându-se deci în afara unui etalon al moralităţii. Vrăjitoarele nu au stăpâni, chiar dacă îi numesc aşa pe cei din subtil, ci doar colaboratori, pe care îi păcălesc şi îi folosesc după bunul plac. În funcţie de deschiderile şi percepţiile lor, vrăjitoarele îşi îndreaptă aceste intenţii spre oamenii din această lume, păcălindu-i şi folosindu-i pentru a-şi consolida un trai uşor şi îndestulat, sau spre cealaltă lume, atunci când sunt mânate de dorinţe mistice ascunse care le vor desfăşura orgoliile până la a se considera prezicători, profeţi sau chiar fiinţe de lumină.
O zi a vrăjitoarelor este deci o zi grea şi plină de piedici şi cele mai multe dintre aceste obstacole sunt cu atât mai puternice cu cât este mai naiv şi mai credul cel care le întâlneşte. O piedică este uitarea, alta este frustrarea sexuală, iar după acestea lenea, frica şi egoismul le găsim încolonate ca furnicile.
Opoziţia lui Uranus cu Junon este un aspect important care aduce libertate de expresie, uşurinţă în a construi relaţii neobişnuite de prietenie, îndrăzneală în a depăşi limitele şi a dezvolta o mare aspiraţie pentru a accede în mediile sociale unde se ajunge greu sau care nu sunt deschise faţă de noi membri. Jocul acesta este, prin unghiurile care se construiesc în această perioadă pe cer, periculos şi tocmai de aceea nu accesul în sine este dificil, ci menţinerea sau găsirea unui alt loc, după ce se va considera că noul membru nu este conform standardelor.
Visul puterii, al controlului poate fi azi împlinit şi nu împlinirea acestuia constituie problema, ci motivul pentru care este dezvoltat. Cei care se lasă purtaţi de aceste ambiţii nu se schimonosesc la faţă aşa cum se întâmplă cu vrăjitoarele din poveşti şi nici nu li se deformează corpul, ci se aleg cu deformări ale sufletului, cu întinarea lui, cu pervertirea sâmburelui de lumină pe care îl mai au. Mulţi nu dau două parale pe astea şi tocmai de aceea privesc tentaţiile acestei zile nu ca pe un element negativ de care trebuie să se ferească, ci ca o oportunitate, ca o recunoaştere a meritelor.
Prin urmare, 11 decembrie ne pune în faţa unor situaţii complicate fără a avea timpul necesar pentru a ne pregăti sau pentru a ne răzgândi. Azi se împlineşte proverbul „aveţi grijă ce vă doriţi pentru că s-ar putea să primiţi” şi prin ceea ce ni se întâmplă rămânem marcaţi.
Trecem însă prin momente delicate de sensibilitate şi vedem în asocieri neobişnuite, întâlniri cu persoanele cu care nu avem nimic în comun soluţia la problemele zilei. Este inutil să mai spun că acest impuls, chiar dacă domină spectrul acţiunilor acestei zile, este unul care nu modelează caracterele, ci le agresează prin asocieri de proastă factură.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsă în voia evenimentelor zilei, dar, în acelaşi timp, de a ne ţine departe de consum. Ceea ce vine spre noi, pentru că îl are pe Uranus implicat, este nou şi ne poate consuma într-o clipă şansă de a trăi simplu, discret sau fericit. Nu risipiţi liniştea de o viaţă pe un zgomot de o zi!

Duminică, 12 decembrie
Ultima zi a săptămânii ne aduce conjuncţia Marte-Capul Dragonului şi ipostaza magnifică a modificărilor de ţintă, obiectiv, scop sau de mutare a centrului de atenţie dintr-un sector personal spre unul public.
Aspectele pe care le conţine ziua se vor împlini până la prânz, ceea ce va da un elan special evenimentelor derulate în a doua parte a zilei. Din Peşti, Luna ridică sextile cu grupul de planete din Capricorn şi un trigon cu Venus construind tot atâtea triunghiuri minore câte planete sunt situate în primul decan din Capricorn.
Toate acestea sunt privite ca oportunităţi, şanse, deschideri şi provocări, pe care le regăsim toate într-o singură zi, graţie Lunii care trece acum prin Peşti. Elegant şi sigur pe el, Marte va concentra acum întreaga şansă ce a fost presărată de-a lungul lui 2010. Ceea ce nu am putut împlini pentru că nu a fost timp, inspiraţie sau nu au fost bani, ceea ce nu s-a putut finaliza pentru că mintea nu ne-a putut ajuta şi poate nici cunoştinţele, nu doar efortul susţinut, nu ne-au fost prieteni în tot aceste an, vin acum să ne ajute să depăşim un moment de maximă tensiune. Da, există multă tensiune în această conjuncţie, dar este una pozitivă, dinamică, o şansă pe care o avem de câteva ori în viaţă. Aflat în exaltare şi trecând prin conjuncţia cu Pluton, ambele în preajma nodurilor, oferă oamenilor o nouă viziune asupra vieţii, o deschidere spre o strategie existenţială cu totul nouă, asupra căruia poate cel mult am meditat, dar niciodată nu am sperat că ni se va înfăţişa în forma aceasta.
Seriozitatea gândurilor şi, ca o consecinţă a acestora, faptele bune, ajutorul acordat celorlalţi sau sieşi, detaşarea de complicaţiile şi tensiunile unui an tulburător pentru întreaga existenţă, ne vor da putere şi încredere. Multora încrederea le va încălzi sângele în vene şi vor dori să-şi facă dreptate. Nu stă în puterea noastră să judecăm azi dacă este sau nu bine, stă însă în puterea noastră să facem în aşa fel încât această oportunitate să nu ne ducă spre violenţă. Marte, chiar şi din Capricorn, nu va reuşi să-şi domolească aspiraţia pentru vârfuri, culmi, către înălţimi ameţitoare de unde să lanseze ordinele cu o voce tunătoare. Tocmai de aceea să dăm gândurilor o formă elegantă, blândă prin scop şi intenţie.
Aspectele dirijoare de karma pe care Nodurile cu regenţii le dau acum ne aduc într-un singur loc binele şi neşansa în părţi egale. Suntem puşi în situaţia de a face alegeri dificile, dar acestea, pentru a-şi menţine caracterul lor corect, trebuie să fie împărtăşite. Înţelegem astfel că evenimentele sociale predispuse acum de planete nu au un şablon general şi că ele sunt efecte ale unor intenţii dezvoltate anterior. Curajul şi iniţiativa, necesitatea exprimării şi dezvoltării unui punct de vedere propriu, a cuceririi, sunt elemente care împlinesc aşteptări nu le construiesc.
Ceea ce se construieşte azi este de mare intensitate emoţională şi are scopul de a ne ajuta să ne definim o nouă dimensiune afectivă a vieţii. Chiar dacă aspectul depinde de poziţionarea Lunii în primul decan al zodiei Peşti şi deci ar putea să nu dea acum amploare evenimentului şi să nu fie pe măsura temporală a predispoziţiilor celorlalte planete implicate, adică pe luni, chiar ani de zile, ceea ce se declanşează acum, dinamica vieţii personale, dar şi cutremurul social pe care îl produce prin impunerea unor noi devize în traiul personal, face din 12 decembrie una dintre cele mai importante zile de peste an.
Nu ceea ce se întâmplă acum schimbă direcţia, ci ceea ce se naşte acum, ideea, intenţia, ambiţia, promisiunea toate acestea dau vieţii un nou mod de a se raporta la elementele din jur. Efectul este o schimbare în profunzime. La lumină se vor observa doar uşoare reverberaţii, o stare de bine, de libertate, de curaj şi iniţiativă. În spatele lor se naşte însă ceea ce ne va ajuta să dăm un sens măreţ vieţii.
Prin urmare, cu 12 decembrie intrăm într-o nouă etapă. Ea se va împlini însă cu calm şi răbdare de-a lungul întregului an 2011, chiar dacă Marte, de această dată, se deplasează foarte repede prin Capricorn, grăbind soluţii şi risipind şansele. Pe aceste unghiuri vor exista beneficii pentru toţi, însă doar celor serioşi li se va oferi şansa împlinirii lor, nu doar a apariţiei de o clipă, asemenea efemeridelor, cum se întâmplă în cazul majorităţii.
Dacă ne gândim ca iniţiativele şi disponibilitatea, forţa şi vitalitatea sunt elemente de bază acum, lipsa de măsură în folosirea acestora ne va oferi un spectacol social interesant de urmărit şi de analizat. Oamenii au obiceiul de a-şi risipi cu bună ştiinţă norocul, de a se încurca în propriile minciuni sau de a consuma în plăceri de o clipă acumulări făcute în ani de muncă intensă. Dacă în general se pun toate acestea pe lipsa de cunoştinţă, de cultură, de experienţă, deci de cunoaştere, azi ele vor fi cauzate de lipsa de control, de siguranţă prea mare în evenimente sociale pe care nu le-am programat şi pe care nu le putem controla. Sesizăm din aceste predispoziţii că acum este mai important să înţelegem ceea ce ni se întâmplă, decât observarea ori constatarea evenimentului în sine.
Cei care lucrează cu energia, care sunt obişnuiţi să analizeze structurile social dintr-o altă perspectivă, vor putea interveni asupra evenimentelor vieţii lor cu forme-gând, cu idei-forţă, cu intenţii care să le confere o accelerare a vitezei de lucru, a sensibilităţii subtile, a înţelegerii pentru a-şi uşura viaţa. Este important de ştiut că nu doar reuşita în sine a ceea ce mobilizam acum este importantă, ci şi seriozitatea cu care ne implicăm în aceste tipuri de modificări pentru a face faţă cu demnitate noilor responsabilităţi, noilor restricţii, dispoziţii sociale sau modificări de statut, ce vin acum spre noi ca efecte, ca împliniri.
Recomandarea pentru această zi este de fapt o invitaţie de a rămâne în propria albie şi de a nu ne aventura mai departe decât ne permit simţurile. Aventura cunoaşterii poate fi periculoasă fără un ajutor, fără o supraveghere, fără o susţinere din partea celor care nu trăiesc pentru prima dată această ceremonie de decorare. Modestia prinde bine oricui, tocmai de aceea să ne străduim să privim dincolo de entuziasm pentru a fi pregătiţi de orice.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.