4 – 10 martie 2013

Trăsăturile acestei săptămâni, cele care sunt desprinse din unghiurile ce se împlinesc acum, se aşează în jurul ideii de necesitate. Nevoia de a comunica, de a împărtăşi un sentiment ori de a împărtăşi lucruri importante sunt decisive pentru mersul lucrurilor pentru că ele ne indică acum până unde suntem dispuşi să mergem cu efortul, cu relaţiile interumane sau cu necesitatea de a ne desprinde de o dramă personală. Această dramă personală, marcată de trecerea lui Junon pe ultimul segment al zodiei Capricorn şi care ne-a învăluit de la începutul lui februarie până acum, se încheie, trece într-un alt cadru, se mută pe un alt nivel şi va urmări să ne descrie finalităţi care mai de care mai neobişnuite.
În această săptămână se împlineşte al doilea sextil dintre Saturn şi Pluton, cu Saturn retrograd, ceea ce face din intervalul pe care-l traversăm unul menit să ne răscolească şi să ne aducă la lumina problemele cele mai importante. Combinaţia celor două planete ne îndeamnă să ne raportăm la modele mari, ample care cer soluţii prin efort supradimensionat ori care se consuma prin efort suplimentar. Filmul vieţii nu mai este privit acum prin evenimente reprezentative, ci prin cele care au mai multă greutate afectivă, ori care manevrează ideile cele mai îndrăzneţe. Acum, în acest interval, în privinţa modului cum ne raportăm la ceilalţi, trecerea lui Junon de la Capricorn la Vărsător, ne îndeamnă să fim mai curajoşi în a ne asuma greşelile trecutului, dar şi în a ni le ascunde pentru a ne menţine un anume nivel de trăi. În general, oamenii au de ales între aceste două direcţii, însă acum are loc o rocadă. Ceea ce părea de schimbat cere modificare, iar ceea ce dorea schimbarea se va dovedi conservator, sperând în ambele cazuri că, fie lăsăm în urmă o greutate şi, prin schimbare, ne îndeplinim dorinţe la care am lucrat, fie opunem rezistenţă modificărilor agresive care se impun asupra noastră pentru a ne găsi echilibru şi prin odihnă să ne conservăm puterile pentru vremurile complicate care vor veni spre noi, în special din a doua jumătate a anului 2013.
Această săptămână nu ne promite schimbări majore, pentru că nu vine cu modificări ample, ci cu tentaţii spectaculoase, cu ţinte îndrăzneţe. Finalul săptămânii ne va spune, ca şi în săptămânile anterioare dacă rodul muncii este util, eficient ori dacă am fost inspiraţi atunci când am luat anumite decizii. Nu este săptămâna faptelor şi tocmai de aceea este indicat să nu ne risipim în acţiuni motivând că asta vrea viaţa de la noi, pentru că nu este aşa. Destinul ne cere în această săptămână să înţelegem, să ne punem ordine în gânduri, să aşezăm sentimentele după priorităţi şi să vedem mai mult mulţumirea, decât tristeţea care se ridică din eşecurile trecute, ca aburul fin al picăturilor de ploaie care ating vara asfaltul fierbinte.
Forţele contrare care se manifestă printr-o extindere dovedesc azi că pot încălca drepturi, că opinia nu este ascultată şi că probatoriu pe care-l aducem nu va fi luat în considerare. Acesta va fi elementul de referinţă al săptămânii prin care suntem invitaţi să vedem totul. Nu ne va ajuta dacă luăm în sens personal, oricât de personalizat este atacul, critica ori imixtiunea. Sensul vieţii acum ne îndeamnă să privim în interior. Acolo stă ascuns un glob de cristal, care poate deveni fiinţă dacă îi permitem. Gândul, tradus prin accept ori prin respingere, ne va face părtaşi la evenimente remarcabile ori ne va transforma în colecţionari de eşecuri.
Pentru că fiecare zi a acestei săptămâni are mesajul său de sine stătător, ni se cere seninătate, adică de a face apel, aşa cum am mai făcut, prin selectarea episoadelor pozitive. Traversam o perioadă de resetare a voinţei colective şi tocmai de aceea nu trebuie să uităm că sfera preocupărilor de acum va trebui menţinută în acest cadru. Dacă trecem la acţiune pe baza câtorva zvâcniri de voinţa atunci acelea vor fi zonele cele mai vulnerabile, cele mai triste şi cele mai delicate. Pentru că ştim că fără o pregătire necesară acest îndemn rămâne unul abstract şi deci inutilizabil, orice moment de exaltare, de încântare ori de întoarcere la solitudine trebuie lăsat în voia manifestărilor şi gândul care compară, analizează ori pune etichete de bun, impur, corect ori real, să mai ia o pauză. Cel care, de-a lungul întregii săptămâni, va reuşi să menţină atitudinea martorului, va fi cel mai câştigat.

Săptămâna debutează cu o conjuncţie Soare-Mercur pe zodia Peşti care ne invadează mult mai tare decât ne aşteptam, căutând să împlinească evenimente care nu s-au putut finaliza în săptămâna anterioară ori să ne pună în fața unor decizii neplăcute, dureroase. Aceasta este ajutată de careul dintre Venus şi Jupiter şi de Ultimul Pătrar.
Din nou se va vorbi azi despre muncă, despre efortul de a aşterne pe hârtie gânduri, de a pune la dispoziţia celorlalţi păreri, concluzii, însă de a nu fi apreciate. Oamenii se simt azi defazaţi, încercând să se păcălească unii pe alţii că nefericirea le vine de la ceea ce le lipseşte, că se tem să se exprime aşa cum sunt de fapt pentru că sunt lucizi referitor la finalitate, că ştiu prea bine unde vor ajunge. În realitate, totul se construieşte ca o imensă prejudecată în care oamenii îşi proiectează unii altora preconcepţii, fantezii, idei false despre viaţă, despre mersul evenimentelor. Unii le mai şi uită cursivitatea, că nu degeaba Mercur este retrograd, şi se văd în postura de a inventa, de a lipi, de a cârpi zonele pierdute pentru a da întregului edificiu un înţeles de sine stătător, viabil, puternic şi, mai ales, credibil.
Conjuncţia Soare-Mercur este un semn de forţă mentală, de penetrare a minţii, de sondare a subconştientului, de forţă, de acces la informaţii valoroase care să confere individului o anume calitate, un rol, poate chiar un ascendent asupra celorlalţi. Prin Mercur retrograd, aceste informaţii sondează eficient trecutul, îl pun pe individ în postura de a renegocia un contract, de a se reîntoarce la locul copilăriei, de a reveni asupra unor decizii, de a se retrage din viaţa publică şi a porni o altă căutare, una menită să-l ducă spre înţelegeri profunde sau spre experienţe inedite. Acest lucru nu se produce simplu şi nici prin voinţă proprie, ci printr-o constrângere.
Fiind vorba despre careul dintre beneficii Venus şi Jupiter, această constrângere este una de ordin interior şi este motivată de nevoia de mai mult, de bine, de confort, de interesul pe care oamenii îl manifestă faţă de siguranţă, mai mult decât de drumul, deplasarea sau excursia în sine. În acest joc, cel care consideră că traversează o perioadă de lipsuri, doar pentru că nu are ceea ce vede în curtea altuia, se va minţi pe sine că ceea ce-i lipsește este exact ceea ce l-ar face fericit şi în fața acestui obstacol sufletul său se blochează, se opreşte din a pulsa, din a emite, din a se manifesta. De aici și până la nefericire nu mai este decât un pas şi cei mai mulți se vor arunca în braţele acestei tristeţi adânci, lăsându-se păcăliţi de iluzia că traversează o perioadă de lipsuri esenţiale, refuzând să vadă clar și lucid că, de fapt, au în jurul lor tot ceea ce i-ar împlini.
Lumea fizică este marcată de lipsuri pentru că nu poate conţine esenţa, ci doar o poate ascunde, de aceea a ne permite să aducem esenţa, gândul care ne luminează şi să-i spunem “Ionel”, “Popescu”, “Maria”, “Simona” sau “maşina”, “bani”, “haine”, “statut”, “avere” etc. înseamnă a face un pact, a ceda în fața iluziei în postura în care era nevoie de încă un singur pas pentru a atinge adevărul, liniştea, confortul, rezolvarea problemei.
Conjuncţia Soare-Mercur în Peşti include acest schimbări radicale, aceste pierderi de memorie în faţa uşii şi episodul următor să fie tragic sau hilar, penibil sau periculos, în funcţie de rolul pe care ni l-am atribuit în faţa acelei uşi. Dacă batem şi uităm cine ne va deschide, uităm pentru ce am ajuns acolo, fiind captivaţi de prima imagine care ne apare când se deschide uşa şi lăsându-ne copleşiţi nu de colorit, ci de faptul că nu avem, că suntem săraci, nu facem decât să ne punem singuri etichete pe care, apoi, greu ni le vom mai dezlipi. Dianetica le numeşte pe acestea engrame, iar maniera în care acţionează este una extrem de variată, însă în toate cazurile caracterul lor limitat nu ne permite să accedem spre subconştient, spre înţelegerile profunde ale fiinţei umane, adică să fim aşa cum nu ne vom simţi azi: puternici, curajoşi, bogaţi, siguri, încrezători în sine şi în ziua de mâine, talentaţi şi puternici.
Careul dintre beneficii Venus şi Jupiter ne diminuează puternic accesul spre acest gen de înţelegere şi ne pune în faţa unei ipostaze ipotetice pe care cei slabi o vor considera reală. O rană la un deget poate fi pentru unii o banală zgârietură, pentru alţii începutul unei complicaţii care se va finaliza cu amputarea sa. Conjuncţia Soare-Mercur, cea care ne pune la dispoziţie instrumentele gândirii, dar nu ne spune nimic despre mecanismul pe care trebuie să-l folosim, ne expune azi uşor riscurilor foarte mari în care să distrugem un bine, să trecem pe lângă el, să-l înlăturăm din lista priorităţilor şi să nu înţelegem că procedăm aşa. În popor, aceasta este exprimată prin: “Vai de omul căruia Dumnezeu i-a luat minţile”.
Minţile, adică judecăţile, raţionamentele, mecanismele mentale care prelucrează informaţia, o încadrează şi o transformă în date ne pune azi în faţa unui ideal pe care nu-l pot manevra.
Dacă pe careul dintre Venus şi Jupiter relaţiile dintre oameni trec printr-o răceală, aceştia devenind brusc mai critici, mai suspicioşi, mai reticenţi la schimbare, când mintea conferă acestora putere, oamenii se simt îndreptăţiţi să se separe, să îmbrăţişeze izolarea, dar nu ca pe un îndemn pozitiv, ci sub impulsul unei frustrări, a regretului, a umilinţei şi respingerii.
Nimeni nu are motive să se simtă respins ori înlăturat azi, însă cel care se va simţi aşa va dovedi că mintea lui nu este suficient de sănătoasă, pentru că pe ascuns, poate chiar în subconştient, doreşte să deţină o funcţie pentru a hrăni orgoliul (careu Venus-Jupiter), dând curs unor atitudini regretabile, acelea care par tangente la competiţie, întrecere, dar care se susţin pe orgoliul de a deţine întâietatea, de a fi o autoritate care produce în jur ropote de aplauze.
Asta înseamnă gesturi făcute cu mari aşteptări din jur şi azi observăm că nu va conta cât de sincere sunt ori cât de sublim este gestul şi cât de aproape este el faţă de sacrificiu, pentru că obiectivitatea vieţii pune totul într-un straniu balans şi ceea ce nu atinge sacrificiul încă, ci doar este tangent la el, ceea ce nu atinge adevărul, ci doar se apropie la un pas de el, face parte din aceeaşi categorie a iluziei. Asta face ca deşi oamenii care se mint pe ei înşişi şi care se împart pe categorii, după funcţie gradul şi intensitatea acestei atitudini, în fața rezultatelor cam toţi sunt la fel, toţi sunt păcăliţi că ştiu, înţeleg sau văd adevărul, toţi devin victimele propriului refuz al finalităţii.
Dincolo de aceste idei, care ţin de practica spirituală, de procesele de autocunoaştere, de înțelegere a propriului mod de a gândi şi simţi, elementul cel mai puternic al acestei zile pe care îl vom face cu cea mai mare greutate va fi ceea ce misticii numesc a fi: “coborârea minţii în inimă”.
Idiograma inimii este adesea stilizată în prin două triunghiuri, unul cu vârful în sus şi altul cu vârful în jos. Mulţi, care o preiau aceste informații aşa cum aud şi le ţin in gând în această formă primară oricât de sus s-ar urca pe treptele evoluţiei, neschimbându-le, nici ca explicaţie şi nici ca utilizare, spun: inima, adică iubirea, reprezintă punctul de echilibru dintre forţele masculine şi cele feminine. Cei care se află într-o poziţie favorabilă, pot merge mai departe îmbogăţind această noţiune cu detalii comportamentale în care să atribuie energiei feminine, cât şi celei masculine, o serie întreagă de echivalente în planul vieţii concrete ori în cea spirituală. În realitate idiograma inimii constituie punctul de echilibru între urcare şi coborâre, între aspiraţia spre transformare şi nevoia de a aduce în locul din care urci puterea şi lumina spre care tinzi. Acest proces al evoluţiei face ca iubirea să fie un element atât de important pentru evoluţiei şi un element, pe lângă multe altele, care o dată cu trecerea în alt plan se va schimba şi, la rândul ei, ca multe alte instrumente. Iubirea universală, cea pe care mulţi rătăciţi pe calea evoluţiei spirituală o invocă, are o cu totul altă înfăţişare, o adâncime şi o expresie care nu poate fi lipită de două triunghiuri, nici chiar atunci când acestea personifică elementul cel mai important al devenirii spirituale.
A îndrepta gândul și spre sferele superioare şi a coborî lumina împreună cu mentalul (acest minunat vehicul) în locul de unde s-a ridicat înseamnă a manifesta aspectul perfect al creaţiei, atât cât se poate în această lume. Creaţia este mult mai mult decât sus-jos, decât evoluţie-involuţie şi chiar dacă intuim relativ uşor asta, de simţit, de văzut nu vom avea cum decât prin desăvârşire.
Conjuncţia Soare-Mercur şi, implicit, careul dintre Venus şi Jupiter, ne pune în faţa acestor noţiuni, ce-i drept pe trepte diferite de observare şi înţelegere. Explorându-le putem vedea ce se află în spatele evenimentelor sociale banale, de ce avem anumite reacţii, cât de puternici suntem când spunem adevărul sau când minţim şi, mai ales, de ce. Azi, va fi mai puţin important că mesajul va fi tulburat, că traseele sunt închise, că întârziem, că ne pierdem de grup ori că dorim să completăm cadrul general cu o idee şi ne rupem complet de ceea ce am construit până acum. Nu va fi importantă nici măcar slăbirea accentuată a vitalităţii, nici uitarea selectivă, motivată de durerea atribuită unui episod, ci va conta să înţelegem de ce ni se întâmplă toate acestea.
Prin urmare, debutul săptămânii se va face în tonul unei căutări dureroase. Mulţi îşi vor vedea episoadele vieţii într-o mare viteză, urmărindu-le ca şi cum ar fi ale altuia, ca şi cum ele nu înseamnă prea mult. De această desensibilizare, retrogradarea lui Mercur se va face direct răspunzătoare. Pentru că azi Mercur se va afla în conjuncţie cu Soarele această desensibilizare se va comporta ca şi cum unui câine i se dă jos botniţa. Nu ştim dacă el va muşca ori dacă va linge mâna stăpânului, însă în fața ridicării acestei interdicţii, în fața înlăturării acestei restricţii oamenii se pierd. Impulsurile primare, cele care strică, acelea pe care încercăm să le explorăm şi prin controlul cărora ne mândrim că am reuşit să construim o societate vor deveni monştrii acestei zile.
Luna, aflată în plin tranzit prin Săgetător, va căuta să acopere aceste îndemnuri şi să le confere imaginea unei lupte, a unei confruntări, a unei combateri. Sunt combătute bolile cu antibiotice, sunt amputate părţi ale corpului, sunt reduse fondurile pentru anumite programe, apar fisuri în funcţionarea unei firme, survin separări, segmentări. Fiecare va avea impresia că-şi face dreptate, să spună ceea ce până acum nu a putut, să vrea să schimbe ceva în mediul în care trăieşte invocând prea des azi ideea: “Aşa nu se mai poate”.
Da, aşa nu se mai poate, este nevoie de o rafinare a gândirii, o cizelare a sentimentului pentru a rezista în faţa unei forţe sociale menită să decadă prin fiecare lucru nou la care lucrează. A fi mai luminos înseamnă a permite ideilor superioare să se exprime aici şi acum, cu limpezimea cu care au fost percepute pentru a le descoperi caracterul vindecător, benefic şi în planul vieţii concrete, nu doar în cel al ideilor. Dacă, în tumultul vieţii de azi, ne trece prin gând ideea că un adversar nu este vinovat de ceea ce-l acuzăm să avem curajul să-i spunem, fără a avea aşteptări şi fără a ne bloca sufletul în eforturi inutile de a acorda importanţă corpului ca şi cum ar fi etern, fără a ne fi ruşine ori de a ne speria de consecinţe. Consecinţele, aşa cum el vedem azi, sunt sumbre şi, printr-un paradox astral, ceea ce este sumbru constituie şi elementul cel mai fragil cu care se ascunde adevărul.
Tocmai de aceea este indicat ca azi să sfidăm teama, incertitudine, conflictul dintre oameni, grijă ca perspectiva lucrurilor este incertă ori negativă. Motivul pentru care aflăm de toate aceste lucruri negative este doar acela a le preîntâmpina. Coborârea minţii în inimă, indiferent prin ce mijloace, proceduri sau tehnici, este elementul care ne aduce în faţa unei înţelegeri care nu este rezervat de astre acestei zile, adică ne face un fel de Prometeu care fură focul din cer şi-l da oamenilor.

Soluţiile pe care le îmbrăţişăm azi sunt construite pe nevoia de mai bine. Deşi, în mare parte, abstractă, cel puţin în dimensiunea explicaţiei, nevoia de mai bine este adesea îmbrăcată în speranţă, iar speranţa ne indică omul care nu s-a realizat încă. Acest cerc, acest perpetuum mobile îi motivează pe unii să se apropie de ceea ce nu cunosc, de acea latură a personalităţii în care înţelegerea durerii ori a contextului social neplăcut devine un scop, o finalitate. Când sunt jos, loviţi, înstrăinaţi ori pustiiţi oamenii speră, chiar și atunci când au obosit să se tot bucure de ceea ce nu-i împlineşte.
Diferenţe între oameni care speră la fel, care tind spre un ideal similar, rezidă în experiențele pe care le au. O parte din aceste experienţe şi le-au cerut şi, nu ştim care solicitarea au făcut-o prin trăsături bune sau rele, ştim însă că speranţa de acum ascund speranţe mai vechi care s-au dovedit inutile. Astfel, dintr-un mecanism într-altul, de la o perioadă la alta, de la o vârstă la alta oamenii aşteaptă ca mersul firesc al lucrurilor, natura, universul să le îndeplinească dorinţe, să le ofere de la sine ceva. Această situaţie tristă cere, cum este de aşteptat, vindecători pe măsură. În felul acesta, descoperim că soluţiile pe care le avem în jur sunt pentru a ne vindeca sufletul, pentru a ne echilibra mintea şi nu pentru a ne îndeplini dorinţele care ne spun că traversăm lipsuri care ne fac să suferim. Realitatea de dincolo (adevărul din spatele cortinei) este diferit de ceea ce vedem, pentru că văzul este dresat să vadă doar roşu ori doar galbenul din spectrul rogvaiv şi nu fluxul alb, imaculat cel care purifică, acela care înalță sufletul şi îl face să înţeleagă spre ce se înalță şi ce anume să planteze aici, în urmele de paşi pe care le lasă pe pământ, care este chipul triunghiului cu vârful în sus şi care este cel cu vârful în jos din idiograma inimii.
Venus azi, traversând conjuncţia cu Chiron, aduce asteroidul spiritualităţii, pe vindecătorul Chiron, în postura de a fi în conflict interior cu aspiraţia. Jupiter, cel care încălzeşte materia şi o contractă pentru a o pregăti pentru salt, ne spune că substanţa pe care o avem, gândul ori sentimentul, că structura mentală ori că întregul edificiu al vieţii este bolnav şi că nu va rezista la o presiune atât de mare. Dacă prin Chiron oamenii află azi ce-i doare, care le sunt slăbiciunile, iar, în relaţii, descoperă care este elementul cu care se stresează unii pe alţii, prin Venus ei se simt tentaţi să-şi caute asocierea, să se unească în grupuri, în asociaţii, să se caute unii pe alţii şi să-şi vorbească despre ceea ce nu au, despre ceea ce le lipseşte unindu-se în speranţă.
Unii vor considera aceasta o atitudine primitivă, dominată de teamă şi care este alimentată de un instinct primar, gândind că, fiind aşa, nu poate cere drept finalitate decât împlinirea unui element ce ţine de simţurile fizice, de plăcerea lumească. Chiron doreşte să vindece lumea prin înţelegere, prin adâncirea percepţiei, prin cercetare, prin cunoaştere, prin purificarea sufletului, prin transmutarea naturii inferioare, nu prin satisfacerea ei. De aici şi conflictul dintre aspiraţie şi necesitate, dintre nevoia solicitată şi cea îndeplinită.
Printre învăţăturile creştine circulă adesea conceptul că Dumnezeu nu dă niciodată omului ceea ce cere, ci ceea ce are nevoie şi prin asta îl face privilegiat. Despre asta va fi vorba azi, despre a primi ceea ce ne este necesar şi care se va dovedi a fi în disonanţă cu ceea ce cerem.
Mulţi dintre cei care practică astrologia când dau peste aspecte stresante sunt, adesea, confuzi şi temători în a emite păreri clare despre ceea ce pot predispune acestea, mistificându-le încă din stadiul de definiție, nu pentru a le pune în slujba sufletului, ci pentru a ascunde carenţa de înţelegere. Careul şi opoziţia sunt aspecte stresante care pot face referire la aceleași trăsături, diferenţa constând în faptul că o cuadratură va indica o problemă de factură interioară, sufletească, personală, care se consumă în interiorul grupurilor, iar opoziţia o scoate pe acestea în afară, o expune, şi împreună cu ea ceea ce poate slăbi rezistenţa individului sau a grupului. Când avem careuri şi opoziţii avem şi tensiuni interioare, dar și complicaţii sociale şi din tandemul acestora, din balansul născut din raportarea tensiunii interioare la un obstacol exterior se naşte înţelegerea realităţii. Tocmai de aceea, absența careurilor ori a opoziţiilor din temă este văzut de astrolog ca un neajuns. Până să ajungă să fie văzute ca nişte provocări careurile şi opoziţiile enervează, creează repulsie, nemulţumire, poate chiar revoltă. Deşi mulţi consideră că tensiunea în sine este provocarea, că altfel, nu am ajunge să înţelegem dacă nu există stimul, ea nu face referire la funcţie, ci la anatomie, adică un anume organ nu ştie să secrete substanţa care i se cere şi dacă s-ar axa pe asta ar fi perfect, însă (şi aici intervine cuadratura sau opoziţia) oamenii se stresează la maximum că nu pot face şi, în timp, uită să mai şi facă. În felul acesta, pierd timp arătându-se nemulţumiţi, în loc să muncească pentru a obţine ceea ce le lipseşte ori să-şi însuşească deprinderea pe care nu o au. Doar aşa careul şi opoziţia sunt provocări, altfel sunt surse de suferinţă şi decădere şi în analize facem clar diferenţa între cele două direcţii.
Astfel, conjuncţia dintre Venus şi Chiron ne îndeamnă să vedem în orice ajutor din jur un mijloc de a ne combate stresul plictiseala, suferinţa, boala, însă, în realitate, careul acestora cu Jupiter, ne spune că în sfera interioară, în adâncul sufletului, nu credem în nimeni şi nimic, nu acceptăm, respingem ceea ce ne invită la efort, la muncă, la studiu. Dacă ne revoltăm şi considerăm că, ascunzând aceste atitudini, suntem protejaţi ori, mai rău, suntem îndreptăţiţi să le avem, atunci când le scoatem pe zona publică, dăm peste opoziţia Lunii cu Lilith, nu pentru că ne căutăm singuri probleme, ci pentru că, gândind că suntem nedreptăţiţi, căutăm în afară oameni care se simt la fel şi fuzionăm cu ei pe o energie dizarmonică (Luna se afla în Săgetător, guvernat de Jupiter). Observând că eşuăm ori dând peste o nemulţumire şi mai mare, ne întoarcem din nou în intimitate unde vom da peste careul Lunii cu Marte, care ne va personaliza nemulţumirile şi ne va îndemna să-i acuzăm pe ceilalţi din jur de problemele noastre.
Privind în ansamblul său, acest mecanism poate fi cauza unor compromisuri puternice pe care le vom realiza azi şi cine se va strădui să-l înţeleagă, cine va dori să-l integreze corect va renunța la a mai pierde timpul gândindu-se că toată lumea este împotriva sa, la a-şi plânge de milă, la a se adânci în dezamăgiri şi va face totul pentru a-şi schimba gândul, sentimentul, viziunea de ansamblu. Uneori este greu, alteori este cumplit de greu să te ridici când povara de pe umeri îţi este mai mare, dar asta înseamnă autovindecare, asta înseamnă conjuncţia Venus-Chiron, asta înseamnă depăşirea unui obstacol şi înţelegerea diferenţelor dintre provocare şi decădere, dintre a ni se oferi şansa de a înţelege un tip de experienţă şi a ne arăta imaturi în faţa vieţii.
Conjuncţia dintre Venus şi Chiron, care ne pune la încercare răbdarea şi disponibilitatea spre efort, se manifestă când Luna din Săgetător se află în Perioada fără direcţie, ceea ce înseamnă că nu vom fi constrânşi să o luăm pe calea cea bună, nu vom fi ajutaţi să ne îndreptăm spre lumină, chiar dacă o vedem. Această Perioadă fără direcţie se va traduce sub forma unei oboseli accentuate, una mentală, afectivă, ca o stare de saţietate faţă de o prezență, o atitudine, un tabiet ori faţă de viaţa însăşi. Perioada fără direcţie a Lunii este, în acelaşi timp, de un real folos pentru că ne menţine în interior, ne ţine acolo unde de fapt este problema cea mai mare. Sigur, aşa va fi pentru cei care vor dori să-şi exploreze adâncimile sufletului. Cei care caută împliniri, care urmăresc mersul astrelor pentru a şti din vreme ce li se va întâmpla, care nu vor fi tentaţi să mişte nici măcar un deget pentru a ajusta tensiunea ce vine asupra lor prin unghiurile de azi vor traversa o zi cu confirmări negative. Vor pierde vremea citindu-i pe ceilalţi şi spunând “Am avut dreptate”, urmărindu-le comportamentul şi arătându-se atotştiutori ori reuşind astfel să transforme o provocare a destinului într-un mijloc de a accentuare a suferinţei.
La nivel comun, evenimentele acestei zile vor aduce o anume tensiune în cuplu, un consum suplimentar pe sarcini profesionale, o respingere a obligaţiilor ce ne revin prin atribuţiile profesionale ori datorită unui element care a fost omis, că a întârziat ori a fost înlăturat sau restructurat.
Prin urmare, 5 februarie ne pune la încercare sinceritatea şi înţelegerea fenomenului vieţii. Prin ceea ce ni se întâmplă azi oamenii devin instrumente pentru îndeplinirea unor solicitări, mijloace pentru a ne pune în valoare, expresii ale tristeţii ori a bucuriei şi de la sine ei nu-şi vor putea observa calitatea pe care o deţin. Că se lupta cu sine ori că se împacă mai mult sau mai puţin cu ceea ce îi frământă.
Puţini înţeleg că de fapt problemele exterioare sunt expresia unor tensiuni de ordin interior şi atunci când refuză să-şi înţeleagă puterea personală şi direcţia spre care se îndreaptă destinul ajung în ipostaza în care întreaga viaţa să le fie dată peste cap ori canalizată într-o direcţie neplăcută. Ceea ce repară este de scurtă durată, compromiţător şi, deci, totul va fi menit să justifice această tendinţă de a trai o viaţă plină de privaţiuni, insatisfacţii ori boală. Mulţi dintre acestea nu acceptă să li se spună că, prin gândurile şi sentimentele pe care le întreţin, menţin boala, eşecul, nefericirea şi tristeţea într-o zonă accesibilă şi dacă, dintre aceştia, câţiva, mai curioşi din fire, se apucă de meditaţie, de studiul ştiinţelor ezoterice, zona tristeţii este ţinută aproape, este invocată de fiecare dată când procedurile pe care le aplică nu dau rezultate. Utilizând această întoarcere la profan practicantul nu-şi dă seama că de fapt se vulnerabilizează mai mult decât ar face-o un începător care se implică din când în când în activităţi sacre.
Ghizii, instructorii, maeştrii consideră că alegerea căii spirituale să se facă după depăşirea unor încercări. Acesta este, de fapt, mesajul întregului univers, cel care găzduieşte fiinţe în diferite stadii şi nivele. Problema apare când omul comun, obişnuit să practice după articole postate pe internet, după diferite cărţi ori sub îndrumarea unor schizofrenici care îşi disimulează foarte bine adevărata natură, confundă încercarea cu suferinţa şi persistând în lucrul cu energia, fără a avea maturitatea necesară, acumulează o experienţă periculoasă care, la un moment dat trebuie resetată. Aşa ajung mulţi să retrăiască o serie de evenimente fără să înţeleagă de ce acestea vin din nou asupra lor, cu întregul arsenal de stări şi gânduri, de ce toate vin iar şi iar şi nu rămân acolo în istorie.
Într-un mod cu totul şi cu totul magic, azi conjuncţia dintre Venus (cea care ne aduce Ştiinţa Cerului) şi Chiron (vindecătorul) obstacolele devin profesori, chipurile lor sinistre se dezbracă de măşti şi, pentru o zi, îngheaţă și ne ajuta să înţelegem. Nu trebuie decât să fim interesaţi de acest lucru, să fim puternici în a îmbrăţişa înţelegerea, adică lucrurile noi care ne întâmpină, nu recunoaşterea, adică lucrurile vechi îmbrăcate în straie noi.
Aşa după cum vedem multe dintre elemente de ordin interior se răsfrâng asupra vieţii sociale şi devin obstacole. Azi obstacolul interior ne vorbeşte despre chipul pe care şi l-a uitat în sufletele noastre. El devine Duhul din Lampa lui Aladin, cel care poate face orice mai puţin să fie liber, pentru că Lampa, chipul său din interior (promisiuni, jurăminte, angajamente, datorii, ambiţii, orgolii), îl ţine captiv.
Gama evenimentelor, pe acest fond, este extrem de variată pentru că mecanismul încurajează elementul individual să se exprime după cum îi este rostul. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi de lumina spiritului. Nu am venit aici ca să uităm cine suntem, asta este doar o consecinţă a interacţiunii cu planul fizic, ci pentru că, făcuţi după chipul şi asemănarea Domnului, suntem, asemenea Lui, Creatori. A fi Creator în uitare înseamnă a genera haos, adică suferinţa, însă nimeni nu se deplasează prin acest labirint în van. Încurcarea traseelor, ca azi, ni se întâmplă atunci când confundăm provocarea cu suferinţa şi ne considerăm condamnaţi.

Trecerea Lunii în Capricorn ne aduce din nou în postura de a ne întoarce la lucrurile cele mai importante şi necesare, la a ne diminua îndrăzneala, a cunoaşte ori a dori de a ne ridica foarte sus. “Caracterul fără inteligență poate multe, însă inteligenţa fără caracter nu valorează nimic.” spunea Cicero şi azi pornind de la această explorare a nevoii de a avea un caracter, de a fi utili celor din jur, de a ne ridica la nivelul aşteptărilor, însă nu prin extensii ale zonelor afectiva ori mentală, ci printr-o recunoaştere a valorilor care există în jur, printr-o stabilizare a criteriilor de expresie, printr-o înţelegere adecvată a vieţii şi a oamenilor care participă la formarea ei.
În prima zi de Capricorn (Luna în Capricorn), Luna împlineşte nu mai puţin de şapte aspecte din care cinci sunt sextile (Lună-Neptun, Lună-Chiron, Lună-Venus, Lună-Saturn şi Lună-Mercur) aducând un elogiu inteligenţei practice, explorărilor intelectuale, dezvoltării gândirii într-o direcţie constructivă menită să ne încurajeze spre a folosi discernământul asimilat în zilele anterioare. Luna, prin greutatea pe care o va pune pe experienţă, va susţine tendinţa de a ierarhiza criteriile, de a face o ordine în gânduri, în priorităţi, de a face ordine printre lucrurile din dulap, pentru a sesiza în ordine fişierele din calculator, pentru a vedea relaţiile sociale pe baza importanţei ori a utilităţii.
Prin aceste nevoi, impulsuri ne întoarcem spre bunul simţ, spre comportamentul de bază pentru că simţim că nimic nu ne mai obligă să ne manifestăm în afara terenului cunoscut, în afara a ceea ce ştim şi putem să facem simplu. Unii vor vedea această dinamică astrală ca o întoarcere la un simţ, ca o revenire la ritmul de lucru pe care-l aveau cu luni sau poate ani de zile în urmă sau ca o reîntoarcere la modul agitat şi greoi de a percepe viaţa.
Pentru că sextilele domină în seria aspectelor de azi, inteligența, schimbul de valori şi flexibilitatea sunt elementele care ne vor ajuta să înţelegem lumea, oamenii şi să le acordăm acestora importanța după ceea ce au reuşit să probeze anterior. Pentru că ştim care este calitatea societăţii în care trăim, energia cu care vor lucra sextilele va fi extrasă din zonele inferioare ale gândirii, de acolo de unde credem că ne vin educaţia și spiritul practic.
Ca şi în cazul relaţiei dintre careu şi opoziţie, relaţia dintre sextil şi trigon va urmări acelaşi şablon. În timp ce sextilul face referire la trăsături care se manifestă în interior, trigonul scoate calitatea, talentul, abilitatea, intenţia, acţiunea şi le duce spre exterior. Cele cinci sextile la care participă Luna, dintre care două sunt cu Saturn şi Mercur în mers retrograd ne smulg un surâs de durere în faţa unor adevăruri care ni se vor perinda azi prin faţa ochilor. Cugetăm, manevrăm uşor ideea şi, prin intermediul ei facem acelaşi lucru şi cu cuvântul, însă ceea ce descoperim este neplăcut. În felul acesta, descoperim că inteligența şi caracterul sunt elemente care coexistă, nu se confundă şi când se completează aduc fiinţei abilitatea de a se pune în valoare, de a găsi cele mai potrivite mijloace pentru a se exprima, pentru a-şi cultiva creativitatea, pentru a face din gânduri şi, deopotrivă, din sentimente, cel mai potrivit mijloc pentru a ridica, pentru a se pune în valoare.
Dacă sextilul Lunii cu Neptun ne ajută să ne valorificăm sensibilitatea, cel cu Chiron să o împărtășim prin expresii, noţiuni, prin mijloace care să ne permită o repararea a corpului, a minţii, a sufletului, a relaţiilor, sextilul Lunii cu Venus ne va face să le exprimăm pe acestea printr-un rafinament aparte, prin căldură, prin ingeniozitate, prin senzualitate. Toate acestea, privite ca un complex de elemente psihocomportamentale ce fac trimitere la plăceri personale, bucurii intime, cele pe care nu dorim să le facem cunoscute celorlalţi, ci doar să le trăim cum putem mai bine şi mai personal, atunci când întâlnesc planetele Saturn şi Mercur, aflate acum în plin mers retrograd, survine o contracţie, o interiorizare, o adâncire în confirmări negative, o pătare a acestor trăiri prin apelul la evenimente pe care nu le-am înţeles, care strigă acum din trecut şi care nu ne ajută să trăim în prezent. Aceste sextile vin spre noi cu evenimente ce reprezintă o urmare a înţelegerii de ieri, aceea de a face distincţie clară între încercare şi suferinţă, între a vedea clar şi lucid greşeala, a o recunoaşte cu sinceritate şi a reuşi să ne iertăm pe sine pentru a permite mentalului ori modului de a simţi să se compromită în felul acesta.
Este lesne de înţeles, că ideea de compromis are acum alte conotaţii, una se înţelegea, pe vremuri, prin compromis şi alta înseamnă azi şi asta nu pentru că omul, ca individualitate, a reuşi să modifice sistemul de percepţie, ci pentru că societatea în sine lucrează prea mult cu energii inferioare, că lipsa disciplinei, a seriozităţii, a muncii face din sfera gândurilor şi a sentimentelor un teren fertil pe care sunt crescute nu flori frumoase şi parfumate, ci buruieni perene.
Sextilul Lunii cu Saturn înseamnă stabilitate, cel cu Mercur sugerează mobilitate şi fuziunea acestora în sfera interioară înseamnă traversarea unui proces de du-te – vino, o agitaţie sufletească în care valorile stabile nu mai sunt stabile pentru retrogradarea lui Saturn ne spune că a venit momentul să le reparăm, iar informaţiile nu mai sunt de actualitate, nu se mai potrivesc procesului ori sunt pierdute, uitate, anulate.
Aşadar, ne rămâne doar bucuria de a deţine o experienţă incompletă pe care nu avem cum să o reparăm pentru că paradoxal şi îndemnul şi structura sunt în declin, sunt lezate, şubrezite, supuse suspiciunii ori nepotrivite pentru a fi abordate aşa cum suntem tentaţi să o facem acum. Ceea ce ne îndeamnă azi poarta eticheta “De acest lucru nu trebuie să te atingi”. Privind în fata lucrurile de care nu ai voie să te atingi pentru că vârtejul te trage înapoi, dar nu dispui de cele necesare pentru a îndeplini acest îndemn, te simţi în fața fructului oprit. Cei care ştiu să-şi controleze gândurile, care obişnuiesc să fie selectivi cu ceea ce le trece prin minte şi dacă prin voinţa proprie nu reuşesc să se controleze atunci întind mâna spre o carte unde găsesc cele necesare înţeleg că se află în faţa unui impas. Păcatele tinereţilor îi îndeamnă spre reculegere, spre reparare, spre regrete, nu-şi permit să se scufunde acum în melancolie, dar ştiu că viitorul, cel puţin cel al următoarelor aproximativ şapte zile, până la conjuncţia Lună-Uranus, este incert, neplăcut, apăsător şi menit să-l îndrepte pe individ spre muncă, efort şi implicare. Rezultatul va fi o altă confuzie, de această dată una menită să tulbure legătura dintre viaţa privată şi cea publică, ceea ce va întări tensiunea interioară şi ne va spune că aşa nu mai putem merge, că oricât de dureroasă este acţiune sau hotărârea, va trebui să alegem.
Prin urmare, 6 martie ne aduce prea multe gânduri, prea multă informaţie şi prea puţină posibilitate în a alege corect. Mulţi se vor speria în faţa acestei diversităţi şi nu dori să accepte compromisul, izolarea, solitudinea, refuzul acţiunii, liniştea ori detaşarea de consecinţele problemelor. O simplă greşeală a trecutului cere azi reflecţie, meditaţie, acţiune ori schimbarea priorităţilor ca şi cum episodul din trecut, cel care la vremea aceea s-a consumat într-un mod pe care acum îl considerăm greşit, s-ar fi împlinit altfel. În felul acesta, suntem parte dintr-un imens paradox în care deşi trecutul nu poate fi schimbat, deşi o vorbă spusă nu mai poate modifica prin nimic adâncimea rănii produsă încercă iar şi iar că poate până la urma ceața produsă de defecţiunea aparatului se risipeşte şi prin minune totul îşi revine.
Episodul astral al acestei zile este o puternică lecţie de gândire, una care îl va pune pe individ în dificultate, care îi va arăta multe episoade, multe întâmplări, dar dintre acestea doar una singură poartă informaţia reală a viitorului. Abia vineri vom înţelege care este secretul viitorului, ce ne ni se prefigurează, care sunt partenerii de dialog, de viaţă, de afaceri, care este poziţia pe care o ocupăm şi cum se prezintă structura materialului pe care dorim să-l ajustăm.
Multe se vor petrece la interior acum, astfel că în mod sigur cu toţii vom traversa o zi în care avem nevoie de ajutor, să nu fim siguri, să nu ne atribuim cu aroganţa roluri de învingători, să nu ne încredem peste măsură în puterile pe care nu le-am mai probat în situaţii de genul acesta, să nu ne implicăm în tratative, relaţionări, schimburi de idei fără a avea în jur persoane care să ne împărtăşească opinia. Efortul individual se pare că este elementul cel mai vulnerabil al zilei şi el se va desfăşura pe baza mecanismului descris mai sus.
Recomandarea pentru această zi, ca abordare individuală, este aceea de a gândi mai mult ori înainte de a ne desfăşura într-o direcţie. Cei mai puternici oameni au probat asta prin control, prin înţelepciune, prin spirit practic, printr-o siguranţă de sine care nu a fost niciodată un fapt întâmplător. Liniştea se cultivă, la fel ca şi iubirea, înţelegerea, toleranța sau profunzimile sufletului. Oricare dintre acestea sunt elemente de progres în mâna unui individ bine intenţionat care atunci când se uită în interiorul său vede lumina, nu monştri de care fuge cu teamă şi repulsie. Lumina în interior se aprinde uşor, doar dacă se găseşte elementul care va arde, adică pasiunea care ne va face mici Prometei la fiecare gest pe care-l facem, cu fiecare atitudine pe care o avem ori prin orice faptă în care să ne consumăm.

Venus şi Mercur devin azi vedete. Venus, împlinind două aspecte cu Pluton (sextil) şi respectiv Saturn (trigon), iar Mercur implicându-se în trei aspecte, conjuncţie cu Venus, trigon cu Saturn şi sextil cu Pluton. După cum vedem pe cerul acestei zile toate aceste planete sunt dispuse în vârfurile unei configuraţii numită Triunghi minor, cu Pluton planeta focar. Într-un colţ îl avem pe Saturn, iar în celălalt, avem o grupare de mai multe planete ce au în mijloc pe Venus şi pe Mercur aflate în conjuncţie. Acestea aduc alături de ele pe Chiron, pe Neptun şi, de asemenea, Soarele. Asta înseamnă că vârful acestui Triunghi minor aduce zilei o greutate foarte mare şi pentru că solicită celelalte planete din celelalte două vârfuri foarte mult, dar şi pentru că reprezintă un punct într-o altă configuraţie numită Aripi de pasăre, alături de Pluton, de Uranus şi de Jupiter.
După cum vedem, aspectele acestei zile sunt grupate, sunt strânse în jurul unui ideal, sunt supuse unor încercări majore. Asta înseamnă că evenimentele şi lucrurile vor merge pe două direcţii, fie oamenii se vor arăta azi lipsiţi de inspiraţie, dispuşi să se implice în activităţile care le vin la mână, în ceea ce au de îndeplinit rapid cu instrumentele pe care le au alături de ei, fie se implică în demersuri foarte mari, foarte ample, complicate şi care nu duc nicăieri. Dezamăgirea este elementul principal al acestei zile însă în cea mai mare parte, datorită unghiurilor împlinite acum şi intensităţii magnetismului astral, această dezamăgire poate avea şi un rezultat pozitiv. Nu poate fi desprinsă conjunctura aceşti zile de contextul întregii săptămâni. Suntem îndemnaţi să ne folosim ideea, sentimentul, pentru a clădi, pentru a construi, pentru a ne da seama cât de departe suntem de ţinta pe care ne-am propus-o. Acest ideal, această formă de manifestare, de comportare îi împarte pe oameni în două categorii.
În prima categoriei sunt cei influenţaţi de triunghiul minor, cu Pluton focar, care sunt siguri pe ceea ce au de făcut şi care sunt tentaţi să se implice în activităţi cu finalitate imediată. Aceştia sunt oamenii care uzează de tot ceea ce au în jur, care pot greşi foarte uşor încercând să transforme o situaţie negativă într-una pozitivă, considerând că dispun de experienţa necesară, de puterea necesară sau că în sfârşit destinul le oferă ocazia să demonstreze că nu au trăit degeaba, că nu au învăţat degeaba, că nu au parcurs în ultima perioadă anumite experienţe degeaba. De partea cealaltă, sunt indivizii care se axează pe aripile de pasăre şi care sunt motivaţi de confuzie.
Confuzia, privită de ei ca un semn de întrebare, ca o suspiciune menită să le îmbogăţească bagajul de cunoştinţe sau să-i facă să se îndoiască de ceea ce este incomplet sau superficial, le complica azi viaţa mai mult decât cred. Pentru că se axează în general pe careul dintre Uranus şi Pluton ceea ce demarează azi are o durată de viaţă de aproximativ şase zile. Luna ieri a fost în conjuncţie cu Pluton şi până miercurea viitoare se va afla în postura de purtător de lumină. Poartă mesajul complicat şi dur al nevoii de explorare, a nevoii de înţelegere a propriilor gânduri şi de identificare a abilităţilor şi puterilor personale pe care să le folosească în scopuri benefice, nu împotriva individului şi nu pe baza unor traume pe care nu şi le-a înţeles. Acest element stă la baza atitudinii pe care cei mai mulţi dintre oameni o manifestă atunci când traversează crize în relaţiile personale. Chiar dacă nu se împlineşte la grad perfecte azi, traversam, pe lângă unghiurile indicate mai sus, şi un sextil între Marte şi Junon. Junon pe ultimul grad din Capricorn caută dezamăgirea din jur pentru a-şi justifica solitudinea şi inadaptarea pe care le-a dezvoltat în ultima perioadă. Ceea ce se demarează pentru această categorie de oameni astăzi şi se va finaliza săptămâna viitoare miercuri are la bază şi această dezamăgire. Pe asta se bazează practic cele două careuri care participă la formarea configuraţiei numită Aripi de pasăre. Pe de o parte, această dezamăgire faţă de oameni din jur, de structurile statului, de mersul vremurilor, faţă de tot ceea ce am acumulat până acum şi, de partea cealaltă, teama că viitorul nu ne va putea oferi nimic bun.
Această categorie de oameni va fi şi cea mai vitregită dintre toate pentru că va pune la bătaie o experienţă la care nu trebuie să o folosească acum. Vor face apel la cunoştinţe pe care nu le-au înţeles suficient de bine, la noţiunile care nu s-au sedimentat, ori la acumulări, depozite, rezerve la care nu trebuie să umble.
Dacă în primul caz avem de-a face cu “Eu sunt făuritorul propriului meu destin” în al doilea caz cel mai potrivit dicton este “Crede şi nu cerceta”.
Este de la sine înţeles că, iniţial, cele două categorii de persoane nu se vor deosebi foarte clar pentru că ambele au la bază o ambiţie, aceea de a demonstra, în faza incipientă aceasta va fi confundată cu ambiţia de a supravieţui. Cu cât avansează mai mult în desfăşurarea evenimentelor cu atât oamenii se vor arăta diferiţi, se vor diferenţia mai mult unii de alţii. Suntem încă în perioada în care activează gruparea de planete din Peşti şi nu trebuie să uităm ca orice tip de experienţă pe care-l traversam trebuie încadrat în context, trebuie dezvoltată în raport cu viziunea de ansamblu. Nimic nu se întâmplă pentru a fi păstrat, încuiat în sfera intimă, ci în permanenţă ceea ce simţim, ceea ce gândim, ceea ce vine spre noi, oricât de personal este trebuie raportat la contextul în care se manifestă, la grup, la societate, la rasa umană în ansamblu, la evenimente similare, la contextul istoriei, la tot ceea ce se află în jur.
Luna va face azi un joc periculos. Ea se va afla în sextil cu Capul Dragonului neputând să medieze tendinţa Nodurilor, asta înseamnă că astăzi ne confruntăm cu un nou paradox. Indiferent de categoria în care ne aflăm avem impresia că facem lucruri importante şi că de fapt sfidam ceea ce ne deranjează, ceea ce ne consuma, ceea ce ne umileşte ori ceea ce ne limitează cel mai mult. Procedând aşa, vom fi tentaţi să credem că suntem pe linia destinului şi că undeva acolo în ceruri, în adâncul sufletului se acumulează o experienţă aflată în consonanţă cu menirea sau scopul pe care ni l-am propus. Este posibil să ne înşelăm pentru că aplicaţia sextilului dintre Marte şi Junon ne aduce o tentaţie mult mai dificilă şi mai complicată decât ne frământă de câteva luni bune Lilith în Gemeni, aceea de a ne îndoi de calitatea alegerilor. Dacă Lilith în Gemeni ne va spune că o alegere proastă este bună, sextilul dintre Marte şi Junon ne face să ne îndoim de alegerile bune pe care le-am făcut. Diferenţa dintre cele două este dată de calitatea acţiunii, nu de impresia pe care o avem despre acţiunea aleasă sau săvârşită. Deci vom pune îndoială pe profunzimea lucrurilor, pe adâncimea lor, pe acea scânteie care există între oameni, pe parfumul unei fapte pe care nu o mai putem repeta. Procedând aşa este foarte posibil, la cea mai mare parte dintre oameni, să facem alegeri, să ne implicăm în acţiuni care sunt împotriva destinului. Dacă având în față memoria clară a unei acţiuni spunem că nu ne folosesc beneficiile acesteia, pentru că nu le înţelegem, la fel de simplu putem să alegem beneficii care nu sunt utile destinului, dar pe care le înţelegem. Acest paradox ne duce în ipostaza în care să săvârşim azi fapte care sunt superficiale, prea de suprafaţă, prea plăcute, prea comode, prea interesante, prea uşoare, dar care sunt lipsite total de conţinut sau de esenţa care ne este necesară pentru a da curs unui îndemn al destinului.
Pentru că planetele sunt grupate, vom avea impresia că evenimentele se consumă mult mai repede decât ne aşteptam, mult mai urgent decât s-a programat şi cu un consum de energie mult mai mare decât am calculat iniţial. Această percepţie va fi reală însă, ca în cazul multor ipostaze confuze ale acestei luni, spre exemplu, în care prinzi hoţul cu minciunea şi nu-ţi foloseşte la nimic adevărul, această percepţie nu influenţează cu nimic mersul evenimentelor, nici direcţia spre care se îndreaptă şi nici nu le poate modifica acestora durata şi modul cum se succed.
Indiferent de categoria în care ne aflăm, trebuie să luăm în considerare faptul că sunt accentuate trei zodii reci, Scorpionul, Capricornul şi Peştii şi, de partea cealaltă, Berbecul şi Gemenii, prin sextilul care se construieşte între Uranus şi Jupiter, în ipostaza în care Jupiter nu mai este lezat de o conjuncţie pe care să o exploreze cu Lilith, modul în care ne folosim inteligenţa, modul cum apreciem experienţele de viaţă, tipul de acţiuni spre care ne îndreptăm vor fi impulsionate de o puternică ambiţie şi va răscoli în adâncul sufletului mult mai mult decât pare la prima vedere. De aceea, pentru a nu strica este important să fim serioşi şi implicaţi în acţiunile care vin spre noi. Atât Scorpionul, cât şi Capricornul, dar şi Peştii sunt zodii care cer spirit practic în elementul pe care-l patronează. Scorpionul doreşte putere, Capricornul vrea să-şi vadă ambiţia împlinită, iar Peştii vor căuta tot timpul confortul în expansiune, în diversitate. Toate acestea, se adună într-un regal de forţe prea mare şi prea greu pentru spaţiul unei zile. Este important să ne aşteptăm azi ca multe din episoadele care vin spre noi să se întindă până la toamnă, până când Saturn şi Capul Dragonului vor fi în conjuncţie, moment în care vom înţelege de ce am traversat aceste episoade, de ce ni s-a-ntâmplat acum anumite lucruri şi de ce am reacţionat într-un anumit fel.
Prin urmare, direcţiile acestei zile se vor ocupa de elementele de stabilitate. Tocmai de aceea oamenii se împart în două categorii: cei care sunt siguri pe ceea ce au obţinut şi cei care nu sunt în stare să-şi vadă obiectiv realizările de până acum. În faza incipientă, cele două categorii nu se deosebesc foarte clar, însă cu cât acţiunea este mai avansată cu atât mai mult se va citi în conţinutul ei motivaţia pe care o are la bază.
Cu toate acestea, dincolo de aceste motivaţii există nişte experienţe, iar modul cum sunt selectate experienţe care vor fi folosite ca substrat pentru diverse motivaţii ne îndeamnă pe noi astăzi să închidem cercul acţiunilor şi să spunem că tot ceea ce trebuie să fie eficient, tot cea ce este benefic, tot ceea ce înnobilează sufletul omului, are nevoie de expansiune, are nevoie de o anumită trăsătură a expansiunii, aceea de a raporta toate elementele personale, la contextul la care se manifestă, ca şi cum am analiza cercurile produse de o piatră aruncată în apa unui lac faţă de cea aruncată în apa oceanului. Lucrurile sunt diferite şi numai raportându-le la context ne dăm seama de amplitudinea lor, de durabilitatea lor şi de seriozitatea celui care le-a generat.
În sensul comun, cel desprins din calitatea unghiurilor care se împlinesc azi, 7 martie va fi o zi în care individul se va confrunta cu ceea ce îi place cel mai mult să facă, cu ceea ce-i conferă o anume stare de confort, cu ceea ce îi înnobilează sufletul. Asta înseamnă că unii vor constata că îşi amintesc mult mai bine ce s-a-ntâmplat, cu mai multe detalii şi pot judeca la rece situaţiile pe care le-au parcurs. De asemenea, în privinţa trecutului, a istoriei personale, oamenii vor fi implicaţi şi eficienţi, însă nu vor reuşi să facă acest lucru când vine vorba despre perspectiva evenimentelor pentru că, obsedaţi de nevoia de confort, nu vor şti cum se vor simţi mâine, poimâine, peste câteva zile. Pot să anticipeze suita gândurilor, pot să anticipeze anumite motivaţii care stau la baza alegerilor, însă nu pot anticipa cum se vor simţi peste câteva zile nici dacă îşi programează în detaliu acest lucru. Această carență informaţională este întreţinută azi de retrogradarea planetelor Mercur şi Saturn, iar asta înseamnă că oricât de mult am încerca să ne separăm de dinamica şi de complexitatea contextului în care acţionăm azi, tot aici ajungem, tot la nevoia de a trăi prezentul cu ceea ce avem în jur, însă de a ne raporta în permanenţă la context, iar a ne raporta la context implică, în primul rând, a respecta experienţele pe care le avem şi a privi încrezători spre cele viitoare, chiar dacă ne putinţa de a ne păstra starea de confort pune în adâncul sufletului o picătură de teamă. Teama de viitor poate fi argumentată azi în multe moduri, unii sunt chiar inspiraţi să le fie frică de un anumit episod, de un eveniment care urmează să se consume, îl vor privi cu grijă, cu reţinere şi aduc argumente raţionale, logice pentru ceea ce simt. Alţii, invocă o teamă nedefinită, aceea care îi tulbură pe oameni şi îi fac asemenea unui pom plin de roade să-şi piardă toata bogăția fructului la o zdruncinătură puternică.
Acesta pare să fie elementul ce mai delicat al zilei şi virusul care se poate răspândi asupra evenimentelor viitor pentru a le compromite. Ceea ce se întâmplă azi, dar şi în următoarea perioadă, are o perspectivă de câteva luni, adică finalul şi înţelesul major vor veni spre noi în luna septembrie când Saturn şi Capul Dragonului se vor întâlni într-o conjuncţie. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a trăi totul fără teamă. Orice umbră de teamă, de reţinere, de grijă, de suspiciune, de îndoială, de răscolire negativă a gândului ori a sentimentului trebuie înlăturată pentru a lăsa evenimentele să se desfăşoare în propria voie, după cum le este scris.
Zodia Peşti, cea care are un mare cuvânt de spus aici, nu este o zodie de acţiune, ci una de observare, de constatare, una care ne ajută în conturarea viziunii, în îmbogăţirea patrimoniului sufletesc sau în regăsirea lui în situaţii în care acesta a fost pierdut. Aşadar, a fi lipsit de teamă înseamnă pur şi simplu a fi în armonie cu ceea ce se întâmplă în jur şi în acelaşi timp înseamnă a percepe prin starea de martor toată această calitate minunată.
Chiar dacă unii vor considera că tristeţea, suspiciunea, efortul, munca, îndoiala nu au nimic de-a face cu caracterul minunat al acestei lumi, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne reaminti că am venit în această lume pentru o experienţă şi oricât de mult am fugi de ea, până la urma tot experienţa este cea care înnobilează sufletul.

Luna trece azi în Vărsător, dar înainte de a schimba semnul împlineşte o conjuncţie cu Junon. Intrată în noul semn, Luna va împlini un sextil cu Uranus, guvernatorul Vărsătorului şi un trigon cu Jupiter, reuşind să participe la construirea unui alt Triunghi minor, de această dată cu Uranus, ce devine planeta focar. Însă nu acesta este elementul reprezentativ pentru 8 martie, ci faptul că acum se împlineşte sextilul dintre Saturn şi Pluton, fiind al doilea împlinit de când Saturn a intrat în Scorpion. Acest unghi nu se adresează în mod special zilei de 8 martie, ci perioadei, anului 2013. De această data Saturn este retrograd, iar asta înseamnă că, fiind expus, scoate în evidenţă o problemă. Relaţia dintre o planetă retrogradă şi una directă este abordată frecvent în manualele de astrologie şi ipostaza aceasta (Saturn retrograd şi Pluton direct) este prezentată ca fiind momentul în care este identificată problema, durerea, nemulţumirea, complicaţia, pentru că la următorul sextil dintre cele două, care se va împlini în septembrie 2013, să abordăm soluţia. Relaţia dintre problemă şi soluţie, scoate în evidenţă azi şi, implicit, anul acesta relaţia dintre cauză şi efect. Cauza este abuzul de putere, soluţia este diminuarea. Lucrurile sunt simple mai ales că azi Luna este în Vărsător şi mintea se limpezeşte, mai ales când Junon traversează ultimele minute din Capricorn şi încet încet îşi stinge teama de singurătate şi nemulţumire şi privaţiunile la care am fost supuşi. Acest sextil între Saturn şi Pluton, pe acest context, aduce un strop de înţelegere şi lumina în sfera complexă a vieţii sociale din care puţini au înţeles ceva. Chiar dacă invitaţiile ori tentaţiile au fost foarte mari, chiar dacă evenimentele ne-au învăluit cu insistență, puţini sunt cei care au înţeles ceva din ceea ce li se întâmplă. Nu sunt vinovaţi pentru asta, pentru că până şi neînţelegerea face parte din experienţa vieţii. Astăzi, când Saturn este retrograd ne uităm în urmă şi investigăm toate episoadele în care am suferit mai mult şi primul gând care ne vine în minte va fi acela că nu am înţeles ce ni s-a-ntâmplat. Azi considerăm că neînţelegerea este cauza suferinţei, că ignorarea anumitor informaţii vin dintr-o aroganță, dintr-o nevoie de a folosi puterea, de a obţine puterea fără experienţă. În mod normal, această relaţie dintre Saturn şi Pluton ar trebui să ducă spre flexibilitate. Însă acest tip de observaţie, de identificare este maxima flexibilitate de care putem să dăm dovadă azi.
Dacă ne referim la perioade mai mari de timp sextilul Saturn-Pluton aduce acum ipostaza, momentul, secunda în care găsim o soluţie la crizele relaţionale pe care le traversăm. Soluţia va fi însă foarte complicată şi explorând-o realizăm că de fapt nu poate fi pusă în aplicare şi, pentru că s-a mai încercat asta fără rezultat, vom înţelege acum că eşecul anterior a fost provocat de deficienţe în sistemul mental, tulburări de gândire, accesul impropriu la memorie, refuzul ideii îndrăzneţe doar pentru că era blocată pe starea de confort. Ştim cu toţii că Saturn în Scorpion exagerează în ceea ce priveşte puterea. Indiferent că este financiară sau militară, că este economică sau politică, puterea este elementul cu care individul va fi tentat în această perioadă. A traversa un sextil între Saturn şi Pluton înseamnă a flexibiliza mecanismul de acces către putere, adică de a îmbrăţişa o anume diplomaţie, de a folosi tipare care şi-au probat eficiența în timp, invocarea motivelor lansate de alţii şi ignorate de-a lungul vremii pentru a le face acum de actualitate chiar dacă ştim că rezultatul ar putea să nu fie unul bun. Călătoria în trecut, călătoria la aceste informaţii este elementul reprezentativ pentru acest sextil.
Acest mecanism care ascunde o mare confuzie nu va fi însă un impediment în a ne implica în viaţa socială, ci dimpotrivă, ascunzându-l, ne păcălim ca lucrurile merg spre bine. O parte dintre acestea chiar merg spre bine, însă cele care au nevoie de o perioadă mai mare de timp pentru îndeplinire, de luni poate chiar ani, acelea nu merg spre bine, ci traversează acum o perioadă delicată de criză, de îndoială asupra propriului conţinut, de autodevorare. Dacă ne referim la relaţii dintre grupuri atunci sextilul dintre Saturn şi Pluton aduce frământare în interiorul grupului, construirea unei rezistențe, a unei opoziţii, ce are ca scop adjudecarea puterii pierdută cu ceva timp în urmă. Totul se va roti în jurul acestei dorinţe de putere pentru că Pluton fiind direct tentează mintea răsucita a celui obsedat de putere cu resurse abundente, cu un nou statut pe care ar putea să-l aibă individul atunci când va adjudeca ceea ce promite Pluton: resurse, bani, putere de influenţă.
Dacă toate aceste frământări se produc în interior grupurilor, acolo aciditatea este la cote foarte ridicate, conjuncţia Mercur-Chiron pe zodia Peşti, ne aduce o altă problemă a acestei zile pe care o vom explora mult mai intens şi mai uşor de înţeles. Conjuncţia Mercur-Chiron înseamnă gândul care vindecă sau îmbolnăveşte, înseamnă informaţia care ne poate elibera de o tensiune sau ne poate adânci în explorări negative. Fiind retrograd, posibilitatea ca un diagnostic să fie pus greşit, ca un tratament să fie abordat greşit este foarte mare. Beneficiem azi de tranzitul Lunii prin Vărsător şi mintea este limpede. Însă limpezimea aceasta este artificială. Această formă artificială de claritate ne spune că ideile celorlalţi sunt mult mai bune decât propriile idei şi în aceasta consta limpezimea, în a evalua, aprecia ce se întâmplă în afară, însă în a traversa ipostaze penibile în care să nu avem încredere în ideile proprii, să ne temem de propria umbră şi să explorăm această teamă până la limita patologicului. Această ipostază poate însemna şi întoarcerea spre studiu, efort, munca, izolarea de grup sau abandonarea planurilor personale pentru ca îndemnul care vine din afară, sugestiile, sfaturile, planurile pe care le au ceilalţi sunt mult mai bune. Trigonul Lunii cu Jupiter ne spune că există o protecţie în exterior, că sfatul, recomandarea, intenţiile bune, cele care se văd de la prima secundă că sunt benefice ajuta individul spre afirmare, spre a se pune în valoare, spre a cultiva un talent, a-şi împărtăşi din experienţe pentru a se îmbunătăţi imaginea socială şi nu numai imaginea socială, ci şi patrimoniul, averea, bunurile, conturile din bancă, depozitele. Gândindu-ne că elementul personal, ceea ce se întâmplă în interior, este supus riscului şi ceea ce se întâmplă în afară are mai multă credibilitate, a vedea conjuncţia Mercur-Chiron prin intermediul sextilului Saturn-Pluton înseamnă a aduce un grav prejudiciu grupului, a emite păreri, a fura o idee sau a anula un ideal, a anula datele contractuale sau a nu mai ajunge la o înţelegere în situaţia în care se duceau tratative, fie din punct de vedere economic, financiar sau diplomatic, pentru buna înţelegere dintre două grupuri sau două regiuni. Frământările interne, cele care sunt cel mai mult lezate azi vor lăsa un gust amar evenimentelor sociale şi despre ele vom afla mai târziu. Fiind vorba despre Saturn în Scorpion, multe dintre cele care corodează puterea din interior pentru a preschimba ierarhia socială sau a modifica centrele de putere se desfăşoară dincolo de privirea curioasă a cetăţeanului, dincolo de ceea ce ar putea să vadă şi să interpreteze opinia publică despre evenimentele care se consumă. Istoria care se scrie acum va fi citită mai târziu şi nu doar atât, ci va fi înţeleasă şi evaluată după vibraţia timpurilor de atunci.
Prin urmare, 8 martie este o zi de confuzie, de plictiseală, de refuz a tot ceea ce ar putea să vină dintr-un for personal şi îmbrăţişarea a tuturor elementelor care se consuma în exterior sau vin din afară. Tot ceea ce vine din exterior este bun, corect, toate sfaturile care ne sunt oferite, toate recomandările sunt mult mai bune decât propriul sistem de percepţie. Nu este de mirare că pe un asemenea context, sextilul Saturn-Pluton care se împlineşte azi, va lua un traseu negativ. Nu vom şti precis cum anume puterea este pierdută, cum anume se fisurează şi ce compromisuri viitoare vor trebui să facă viitorii lideri pentru a se menţine însă putem şti că totul se consuma sub forma unei crize, tot ce iese în afară este de fapt vârful unui iceberg care îşi ascunde cea mai mare parte din volumul său sub luciul apei. În interior totul fierbe, totul este caustic, totul este dureros și tot acest efort care consumă individul nu duce nicăieri. Lupta pentru putere nu oferă azi garantul obţinerii ei, ci doar scoate în evidenţă acest proces firesc al vieţii, această trăsătură a luptei pentru supravieţuire, această nouă formă de a explora sau de a ne însuşi noi resurse.
Cei care sunt preocupaţi de fenomenul social vor fi interesaţi şi nu doar azi, ci de-a lungul întregii săptămâni referitor la conflictele care apar pe scena vieţii sociale. Aceste conflicte sunt cu atât mai grave cu cât vehiculează ideea de administrare, cu cât aduc în discuţie termeni ca: zăcământ, bani, resursă, preţ al unui produs sau noi taxe și impozite. Aceste elemente sunt privite de sociologi drept reprezentative pentru modele culturale moderne, ele comportând diverse modulări de-a lungul secolului trecut şi, după cum se poate observa, această tendinţă se mai păstrează şi acum. Faptul că se vorbeşte despre bani, despre resurse, nu este nou, însă modul în care va fi abordată această discuţie va fi elementul nou şi va divulga, va spune multe despre calitatea grupurilor, frământările pe care acestea le traversează şi următoarele etape ale crizelor pe care aceste ale vor parcurge. Saturn în Scorpion înseamnă şi criză a resurselor, modul haotic, necuviincios de administrare a acestora sau abuzurile care se fac la adresa vechilor deţinători ai resurselor.
De asemenea ziua de 8 martie, datorită conjuncţiei Mercur-Chiron devine o zi a vindecărilor prin cuvânt, prin idee, prin noţiune, prin informaţie. Cei care lucrează cu energia sau care sunt obişnuiţi să folosească instrumentele abstracte vor avea o zi benefică din acest punct de vedere şi se vor comporta ca şi cum au atins un ultimatum. Sunt constrânşi de o necesitate de ordin interior să acţioneze în direcţia purificării structurii sufleteşti, a relaxării, a revigorării unei anumite părţi a corpului sau a întregului organism pentru a obţine o revitalizare sau acumulare suplimentare de energie.
Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a lua în considerare ceea ce vine spre noi pentru soluţionare, de a nu considera că traversăm un context mult prea complicat sau tulbur pentru a interveni. Să nu considerăm că suntem prea mici pentru contextul acesta mare, ci să ne implicăm în toate aceste acţiuni pentru că rezultatul lor este marcat, stabilizat sau văzut printr-o vindecare. Vindecarea are azi un termen foarte larg, foarte extins şi nu se referă numai la armonizarea unei structuri cât la a descoperi elementul de echilibru dintre individ şi destinul său.

>

Când ştii, ţi se pare foarte simplu să transferi o informaţie, când ai avut o experienţă, consideri că este obligatoriu să o împărtăşeşti şi celorlalţi. Există o întreagă serie de reacţii care ne vin din corp, minte ori din suflet şi care ne îndeamnă să procedăm în felul acesta. Astăzi când Junon îşi schimbă semnul, trece din Capricorn în Vărsător, pe o relaţie destul de încordată dintre Luna din Vărsător şi Saturn împreună cu Capul Dragonului din Scorpion, suntem puşi în situaţia de a lansa avertismente. Asta înseamnă că facem apel al experiențele neplăcute ale trecutului şi nu oricum ci cu scopul de a extrage din acestea un înţeles corect, benefic, util.
În Capricorn, dar în special în ultima parte a tranzitului, adică în aceste prime zile ale lunii martie, dar şi de-a lungul lunii februarie, Junon ne-a pus în faţa unor episoade nefericite. Relaţiile au trecut prin crize, s-au acutizat şi au lăsat impresia că s-au desfăşurat şi în trecut în modul în care s-au arătat acum, doar că nu am fost în stare să vedem adevărul, esenţa sau realitatea a ceea ce ni s-a înfăţişat în ultima perioadă. Şi aceasta este o experienţă, însă una neplăcută pe care o încercam azi şi, de azi până la finalul anului, să extragem un înţeles pozitiv, util, care să se afle în opoziţie cu nemulţumirile sau tristeţea produse de aceste crize ale relaţiilor. Tot anul Junon va sta în Vărsător, trecând în Peşti la finalul lui Decembrie. În tot acest an va trece printr-o perioada de retrogradare în intervalul 18 iunie – 26 septembrie asta înseamnă că ceea ce se iniţiază acum cu intrarea lui Junon în Vărsător ne va pregăti pentru o perioadă de refacere, de reanalizare, de recorectare a nevoii de exprimare, manifestată în timpul verii şi care va avea ca finalitate episodul consumat în a doua parte a lunii septembrie când Saturn şi Capul Dragonului se vor afla în conjuncţie. Multe dintre evenimentele care se iniţiază acum, în această lună, vor avea finalitatea atunci, mai ales că multe se vor consuma prin implicarea Soarelui pe axa Fecioară-Pești.
Construirea unor evenimente prin implicarea Soarelui pe axa Fecioară-Pești poartă emblema nevoii de a împărtăşi. Nu se invoca generozitatea, nici exprimarea, ci împărtăşirea. Nevoia de a împărtăşi din experienţa proprie devine azi, prin intermediul axei Fecioară-Pești, canalul prin care trecem de la particular, la general, prin care adunăm toate elementele întregului şi construim un organism unic, o individualitate, o nouă imagine socială, un nou Eu cu care să lucrăm întregul an 2013. Junon în Vărsător înseamnă în primul rând acceptarea relaţiilor libere, îndreptarea spre acele persoane cu care se poate construi o relaţie bazată pe independenta, pe exprimare neîngrădită, pe alegerea propriului mod de exprimare şi traversarea unor episoade extrem de relaxante şi destinse fără constrângeri, fără niciun impediment. La un nivel superior, această relaţie depăşeşte graniţa raporturilor dintre oameni şi păşeşte în sfera energiei, acolo unde putem să găsim noţiuni noi, informaţii noi despre destinului individului, despre cunoaştere sau chiar entităţi, pentru cei care sunt înzestraţi cu o sensibilitate aparte şi pot percepe energia în formă ei pură.
Obsesia libertăţii în relaţiile pe care le dezvoltăm, constituie de asemenea şi impedimentul acestei perioade şi obstacolul pe care foarte puţini vor reuşi să-l depăşească. Asta înseamnă că nu tot ceea ce ne îndeamnă spre libertate este bun, constructiv şi benefic, ci tocmai pentru că se face apel la experienţele anterioare, tocmai pentru că Soarele, creând un arc peste timp de pe axa Fecioară-Pești, adică de acum până la toamnă, şi care ne îndeamnă să trecem de la particular la general, insistă pe utilitatea suferinţei. Suferinţa începând de azi are o altă conotaţie, nu mai este privită prin aspectul ei complicat, greu, apăsător, imposibil, ci este privită ca o diversitate, ca o atenţionare, ca o spaimă, ca o mască urâtă aşezată într-un colţ care ne aduce aminte de fiecare dată care este chipul răului. Prin avertismentele acestei zile nu atingem chipul răului, suntem departe de el şi din punct de vedere afectiv şi mental, dar şi din perspectiva evenimentelor. Totul se construieşte ca un avertisment, ca un apel la o serie de experienţe pe care va trebui să le vedem azi dintr-un alt unghi. Privite aşa, vor părea mult mai clare şi chiar dacă nu se vor separa de aspectul lor tragic, apăsarea şi durerea vor lipsi şi suferinţa va părea mai curând o constrângere, o blocare sau o avertizare.
Ne va face plăcere să ţinem cont de aceste lucruri pentru că separarea de caracterul apăsător şi tragic al evenimentelor ne face să considerăm că am suferit, dar am învăţat ceva din asta, am pierdut, dar am înţeles că am fost deposedaţi de ceea ce nu ne este util. Toate acestea sunt acumulate, înţelese şi împărtăşite celorlalţi cu o înţelepciunea aparte, într-un mod plăcut, original şi încărcat de o anume semnificaţie.
Sigur, din punctul de vedere al marcajului care se manifestă din zodia Peşti, intrarea lui Junon în Vărsător înseamnă accesul la informaţii ascunse, răscolirea subconştientului, adâncirea în informaţii care nu pot fi împărtăşite în totalitate în această lume şi care trebuie trăite acolo unde sunt observate, constatate, traversate. Asta va scoate în evidenţă o trăsătură delicată a sextilului Saturn-Pluton, cel pe care-l traversăm în această perioadă, şi care îl va face pe individ să creadă că tot ceea ce simte şi este îndemnat să facă pare să fie îndemnat împotriva propriului destin. Este un moment delicat de nesiguranţă, unul în care minciuna plăcută, delicată, formulată elegant şi dulce, va fi mult mai agreată decât orice alt mod de a împărtăşi o experienţă sau de a pune la dispoziţia cuiva un obiect, o informaţie, un proiect.
Din fericire nu acesta este scopul pentru care tensiunea se orientează în această direcţie, ci scopul principal al conflictului interior pe care-l manifestam azi este cel de a cunoaşte. Cunoaşterea, în sensul comun, implica accesul la informaţii noi, înţelegere, o anume inspiraţie în a selecta ceea ce este valoros de ceea ce nu are utilitatea imediată, dar şi o anume dezvoltare a unei inteligențe practice, aceea care implică acceptarea obstacolului, ca un avertisment. Mulţi vor înţelege azi că a se opri înseamnă a rememora, a ieşi din ritmul alert în care am acţionat în ultima perioadă şi a ne întoarce spre adâncimile sufletului care, după semnalele care ne vin azi, pare să fie destul de tulburat. Vărsătorul este, de asemenea, un semn dual şi, dacă într-o parte avem tendinţa de a îmbrăţişa tot ceea ce este nou, de a schimba rapid priorităţile, persoanele şi, prin asta, de a oferi vieţii un suflu nou, de partea cealaltă dezvoltăm un conservatorism straniu.
Vărsătorul vine asupra noastră cu o trăsătură inedită, aceea de a ne face să ne simţim bine cu noi înşine. În situaţia în care îndemnul este acela de a explora, instabilitatea, mobilitatea, viteza de reacţie şi, în partea cealaltă, conservatorismul, starea de confort cu sine însuşi pare să constituie marele mister al acestei zile. Nu vom putea să ne explicăm printr-o informaţie, printr-un argument, printr-o propoziţie, ce anume ne face să ne simţim bine azi, în ce constă starea de confort, cum de în tot haosul sau agitaţia pe care le traversam reuşim să ne mai oferim câteva momente de confort. Acest confort este real, nu este o iluzie, chiar dacă Luna din Vărsător traversează un trigon cu Lilith din Gemeni. Această Lună neagră, neavând puterea lui Jupiter, se exprimă în subsidiar, adică acolo unde oamenii îşi depăşesc atribuţiile, îşi pierd controlul, sunt lacomi şi uită că starea de confort se manifestă de la sine, ea nu este impusă, ci este ce mult invocată.
Astăzi cei care-şi impun starea de confort îşi coboară nivelul de vibraţie, se întorc la un mod de a se comporta care nu le-au adus prea multe beneficii în ultima perioadă şi cu toate acestea consideră că sunt protejaţi făcând un pas înapoi sau întorcându-se din drum, cu alte cuvinte mergând pe acelaşi traseu pe care au tot mers în ultima vreme. Este clar că aleg prin asta să bată pasul pe loc, să se risipească, să-şi piardă o parte din idei, să le abandoneze şi să se întoarcă la altele care au dovedit deja că nu pot mai mult, că nu sunt flexibile, că nu aduc satisfacţii. Faptul că se mişcă într-o zonă cunoscută le oferă acelora care pretind confortul azi că sunt protejaţi.
Un alt element care vine cu configuraţia acestei zile şi care este generat de intensificarea zodiei Vărsător (doar azi prin intermediul Lunii şi a lui Junon) este curajul. Vărsătorul are semnul eroismului, al sacrificiului ultim făcut, nu ca Peştii, ca efect al înţelegerii lumii, al nevoii de a salva, ci dintr-un gest care nu poate fi explicat şi care nu poate fi încadrat în nicio regulă. Sacrificiul de sine este unul din marile mistere care ne vin din această zodie, un sacrificiu care este ascuns dincolo de extravaganțele care ne vin din această zodie şi care reuşesc în cazul multora să ne lasă impresia că dincolo de ciudăţenii această zodie nu are nimic. Fiind un semn dual le poate menţine pe amândouă şi se poate manifesta trecând de la o trăsătură la alta, de la calităţi la defecte ca şi cum ar sări din stânga în dreapta pe nişte scări situate pe nivele diferite. Calitatea eroismului prin Vărsător devine azi elementul care dă rost suferinţei, constrângerilor şi aduce o anume ingeniozitate evenimentelor acestei perioade. Prin eroism, prin acest curaj nebun extins dincolo de limitele cunoscutului toate se pot explica, toate au un sens şi mai ales un scop. Cunoscând faptul că zodia Vărsător în 2013 are un rol cu totul special vibraţiile care ne vin din acest semn şi care ne afectează pe noi toţi este un mare beneficiu al acestei perioade. Dacă am înţeles ceva din ceea ce am trăit până acum vom reuşi să apreciem ceea ce vine spre noi, azi ne vom separa de tentaţie cu atât mai mult cu cât ni se va părea mai clară, mai evidentă, mai mare mai prezentă.
Prin urmare, 9 martie vine spre noi cu îndemnuri complicate. Tendinţele contrare, opuse, diferite care ne vin din zodia Vărsător dau azi sens vieţii şi aduc episoadelor comune, obişnuite un farmec aparte. O plimbare prin parc, drumul până la o anume locaţie, pe care facem periodic, devine unul plin de însemnătate, plin de evenimente, de episoade, vedem multe, ceea ce nu am văzut până cum sau întâlnim în drum tot felul de episoade stranii în aşa fel încât să depăşim cadrul banal în care acţionăm până acum şi să îndrăznim mai mult cu gândul său să înţelegem că însemnătatea unui episod vine atunci când îi este scris, chiar dacă episodul s-a consumat, chiar dacă ajungem să considerăm că am învăţat totul de la viaţă, suntem departe de a mai asimila ceva, de a mai fi surprinşi, de a mai vibra la un sentiment sau o întâlnire remarcabilă. Viața este plină de surprize, iar prin Vărsător orice lucru banal devine un element extraordinar.
Chiar dacă de mâine vom regreta că am întâlnit anumite persoane, că ne-am implicat în anumite demersuri, că am dat curs unui anumit îndemn, că am gândit într-un anumit fel, că ne-am exteriorizat, că ne-am dezvăluit, azi nu ne vom confrunta cu bariere obişnuite, aceste bariere care ţin de neîncredere şi nesiguranţă ni se vor înfăţişa în mod diferit de cele pe care le-am traversat până acum. Suntem constrânşi de o limită biologică, de un cadru fizic, dar nu de unul intelectual sau volitiv. Vom avea impresia că putem să facem orice şi că ne este şi permis. Mâine vom regreta acest lucru, dar azi, în special în a doua parte a zilei, când Junon va trece în Vărsător, vom considera că elementul definitoriu al naturii umane este libertatea de expresie. Ne uităm în jur şi vedem bucurii şi necazuri care coexistă, iar asta înseamnă că de undeva de sus, dintr-un for superior, ne este permis să ne exprimăm oricum. Nu ne este permis să ne exprimăm oricum, pentru că nu totul este la voia întâmplării, oricât de haotic ni se va părea, însă acesta va fi gândul reprezentativ şi prin acesta ne vom acorda libertăţi speciale. Elementul care ne va oferi o anume doză de echilibru va fi cel legat de eroism. 9 martie este o zi a eroismului în ceea ce privesc sentimentele, emoţiile, raporturile şi le vom cultiva pe acestea în raporturile personale în care ne vom implica. Îndrăznim mai mult, să depăşim o limită sa ne consumăm într-un sentiment care până cum nu aveam nicio relevanță. Acum are rost, are însemnătate şi prin intermediul său viaţa ne va fi substanţial îmbogăţită.
Ceea ce ne constrânge va lua amploare doar dacă vom dicta acest lucru, doar dacă vom spune că neavând bani înseamnă că destinul s-a compromis, pentru că fericirea ne venea doar prin intermediul lor, că neavând parte de împărtăşirea sentimentelor dintr-o anumită zonă socială ori din direcţia unei persoane indicată în mod clar, înseamnă că totul se năruie pentru că întreaga fericire a vieţii stă în această relaţie. Toate acestea capătă sens prin comanda pe care o dăm, prin ceea ce dictăm, prin ceea ce alegem să gândim şi să simţim acum.
Stă în alegerea noastră să privim această constrângere ca pe un obstacol de netrecut. El, în realitate nu ne blochează atât de mult, ci ne frânează puţin şi prin faptul că intervine cu o forţă diferită de ceea ce am traversat până acum ne oferă o anume diversitate. Ne trage într-o parte sau chiar ne opreşte dintr-un demers pe care-l făceam în mod automat în virtutea inerţiei sau fără a mai fi conştienţi că am uitat să ne mai şi oprim.
Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a privi viaţa cu încredere. Multe din evenimentele care ne cuprind au în ele sămânţa succesului însă obiceiuri vechi ne îndeamnă să le punem acestora etichete şi să le transformăm în eşecuri. Ele nu sunt eşecuri prin definiţie, ci sunt elemente care se manifestă într-un alt ritm. Dacă cineva din jur nu este de acord cu opinia pe care o aveam, nu este un duşman, ci doar un partener într-o discuţie în contradictoriu, dar poate deveni unul în momentul în care am comandat acest lucru, în momentul în care am construit această comandă mentală.

Aceea notă dominantă de alegeri între bine şi rău va fi vizibilă şi în cursul zilei de azi. Azi Mercur şi Jupiter sunt în careu iar Soarele va fi în careu cu Lilith. Cele două careuri de azi par să ocupe un taler al balanţei, iar de partea cealaltă Soarele în trigon cu capul Dragonului, reuşind, prin asta, să medieze tendinţa Nodurilor, împreună cu trecerea Lunii din Vărsător în Peşti şi, traversarea a două conjuncţii cu Neptun şi Mercur, par să ocupe celălalt taler al balanţei.
Cele două careuri ne aduc o judecată restrictivă. Teama de a vorbi în public, de a ne exprima gândurile ne îndemnă în primul rând să regretăm că am procedat aşa, că ne-am exprimat, ne-am desfăşurat în zilele anterioare. Dacă pe de o parte careul Mercur-Jupiter, amplifică această latură caustică a personalităţii prin faptul că ne selectează doar ceea ce ne este neplăcut pentru a ne ocupa zona accesibilă a memoriei, de partea cealaltă careul Soare-Lilith ne aduce o formă de revoltă împotriva a ceea ce nu este corect, legal, împotriva aceea ce nu este plăcut sau care se îndreaptă în această direcţie. Acest aspect negativ al zilei este conturat de expresia “Nu mai pot”. Nu mai putem să gândim clar, nu mai putem să găsim în jur echivalentul pozitiv, benefic al sentimentelor şi toate acestea ne bulversează cu atât mai mult cu cât încercăm să le rezolvăm. Nu suntem lipsiţi de putere, nu suntem lipsiţi de idei, ci doar lipsiţi de un anume discernământ, acela care ne ajută să selectăm gândurile şi sentimentele şi să le exprimăm pe acelea care au în mod real prioritate.
Jocul acesta va fi însă unul periculos pentru că Mercur, fiind retrograd, pe de o parte ne duce în trecut spre evenimente care s-au consumat în prima jumătate a lunii februarie, iar pe de altă parte ne constrânge să acţionăm după cum considerăm acum mai bine. Este ca şi cum am încerca să combinăm uleiul şi apă la zero grade.
Mercur nu poate judeca prezentul prin instrumentele care vin spre el acum şi a încerca să emită o judecată cu instrumentele de acum, pe evenimente care s-au întâmplat în trecut, considerând că aşa îşi face dreptate, greşeşte foarte mult. Rezultatul îl observăm din careul său cu Jupiter – autoexcludere sau dezvoltarea unei atitudini negative faţă de anturaj şi singurul care să aibă de suferit din aceasta să fie individul în cauză.
Pentru că tabloul să fie complet, careul Soare-Lilith ne îndeamnă să fim încrezători în aceste aspecte negative în sensul că vom fi încurajaţi că este reală atitudinea, revolta, nemulţumirea, că această selecţie negativă a episoadelor este de fapt produsul unor secvenţe de viaţă, a unei înţelepciuni. Din nefericire nu este aşa şi acest lucru îl consultăm din trigonul Soarelui la Capul Dragonului în postura în care se mediază tendinţa Nodurilor. Asta înseamnă, pentru omul obişnuit, greutatea de a înţelege ceea ce a refuzat până acum, iar pentru cel care este obişnuit să lucreze cu instrumentele abstracte ipostaza în care va reuşi să identifice o probleme principală de comportament. Nu va reuşi să o rezolve azi pentru că Mercur nu va reuşi să-i rezolve instrumentele mentale, energetice, cele menite să optimizeze comunicarea, dar faptul că această problemă este identificată ne ajută foarte mult în a înţelege o anume sensibilitate, o anume inspiraţie care vine spre noi în special în a doua parte a zilei când Luna şi Neptun îşi vor împlini conjuncţia lor.
Cei care sunt superficiali se vor limita doar la a explora gama trăirilor rezervată acestei zile. Cei care urmăresc să înţeleagă ceva de la viaţă, vor observa că toate aceste tensiuni au un scop precis. Nu acela de a se rezolva pe moment, ci acela de a fi dezvăluite, descoperite, exprimate, identificate în întreaga lor amploare şi desfăşurare.
Pentru că Soarele mediază tendinţa Nodurilor, dar prin intermediul Cozii Dragonului, episoadele trecute, acele experienţe pe care înţeleptul va încerca să le minimalizeze sunt de asemenea importante. Acestea constituie materialul, energia de bază care trebuie modelată. Celelalte sunt elemente de comportament prea fragile, prea delicate, prea simple şi prea vulnerabile pentru a reuşi să dea acestei perioade, acestei săptămâni şi implicit acestei zile un sens pozitiv. Nu trebuie să uităm că traversăm ca săptămâna în care Saturn şi Pluton îşi încheie sextilul lor şi ne voia de a veni cu o soluţie miraculoasă pune pe conjunctura acestei zile, pe teama, nesiguranţa şi stresul acestei zile o greutate mult prea mare.
Ceea ce pare să se contureze azi ne îndemnă pe noi spre exemplele marilor maeștri în care aceştia au reuşit să-şi atingă stări superioare de conştiinţă prin explorare suferinţei. Suferinţa este o mare ciudăţenie a devenirii spirituale pentru că ea este un profesor foarte bun şi mijlocul prin care individul reuşeşte să se cizeleze, să se şlefuiască şi să devină după chipul şi asemănarea exemplului pe care şi-l ia. Având conştiinţa întregului, orice modificare a acestui întreg se produce prin suferinţă. A ne învăţa cu suferinţa este iarăşi o lecţie deosebit de delicată, complicată şi periculoasă în acelaşi timp. Nu suntem îndemnaţi de marii maeştri să iubim suferinţa, să o căutăm, ci atunci când vine, pentru că ea vine singură, să nu o alungam şi să-i acordăm toată atenţia de care suntem în stare. Suferinţa este un profesor foarte bun pentru că ea ne scoate în evidenţă cele mai multe răni, zonele care ne sunt vulnerabile, pentru a ne dovedi nouă înşine că nu suntem perfecţi. Această logică funcţionează perfect la omul superficial care nu este încă pregătit să evolueze, pentru a se simţi confortabil cu eşecul, cu întoarcerea şi a înţelege că nu a sosit încă momentul să-şi iasă din matcă. Pe cel care urmăreşte evoluţia, contactul cu suferința îl îndeamnă să-şi schimbe modul de a gândi, de a simţi, statutul social, nivelul, să-şi abandoneze casa, familia, să se mute în altă zonă, să treacă de la o vârstă la alta să-şi atribuie alte roluri pe o perioadă mult mai mare de timp. Argumentul care ar sugera că nu a sosit încă momentul pentru gesturi mari tocmai pentru că vine din suferință, pentru tipul evoluat, nu are logică și deci va fi ignorat, va fi alungat, fiind înlocuit de o altă formă de suferinţă – suferinţa spirituală, cea care vine din hrănirea Ego-ului spiritual. Ego-ul spiritual, cel care ne spune că individul este salvatorul, protectorul, cel care se erijează în reprezentantul binelui, este cel care aduce o suferinţă mai mare decât cea care ne vine din această lume. Este vorba despre suferinţa sufletului, cea care trebuie, mai mult decât suferinţa din această lume, luată în considerare. Ego-ul spiritual este unul dintre cele mai mari obstacole în calea regăsirii de sine. El ne răstălmăceşte expresia “Eu Sunt”, el ne redefineşte imaginea personală şi ne separă de întreg oferindu-ne un loc pozitiv. Legea dual acţionează în Creaţie și asupra acestui element şi tocmai de aceea fiinţa, pentru a fi completă, ori trebuie să îmbrăţişeze ambele variante, ori trebuie să se desprindă de amândouă. Nu este un secret faptul că marii maeştri aveau în lista de recomandări şi aceea de a ne desprinde de fericirea pe care o obţinem în stări profunde de meditaţii sau de rugăciune. Pentru mintea obişnuită acest lucru este absurd. Nu are logică, însă pentru cel care urmăreşte atingerea desăvârşirii, care dă curs chemării spiritului, acestea sunt reguli de aur de la care nu doresc să se abată.
Prin acestea, a fi în Lumină înseamnă a lăsa Lumina să vorbească prin tine, adică a fi deschis şi liber şi, mai mult decât atât, a te lăsa modelat de ea pentru a păși dincolo de limita confortului personal aşa cum l-am cunoscut şi l-am explorat până în acel moment. Lumina spiritului este un mare pericol pentru materie şi pentru etaloanele pe care le dezvoltăm aici prin intermediul materiei. Lumina spiritului nu întreţine bunăstarea şi beneficiul materiei, ci dimpotrivă o expune pe aceasta adevărului ultim pentru a-şi vedea propria natură şi a se dizolva.
Cei care consultă previziunile astrale doar pentru a vedea dacă vor trăi mai bine sau pentru a li se spune când să iasă din casă şi pe cine să sune la mijlocul zile, vor avea o mare surpriză în această zi pentru că multe acţiuni obişnuite concrete, ce ţin de comoditatea acestei lumi, vor fi sfidate atât de mult încât să atingă un punct neplăcut al suferinţei, acela care se situează în afara zonei de confort.
Această idee este susţinută de cele două careuri Mercur-Jupiter şi respectiv Soare-Lilith, pe de o parte, şi de sensul pe care îl primesc acestea prin trigonul pe care Soarele şi Capul Dragonului îl împlinesc, de partea cealaltă. Pentru a menţine echilibrul între aceste două tendinţe va trebui să explorăm nemulţumirile şi disconfortul, durerea fizică, durerea sufletească, momentele de criză, tulburările de personalitate, răvăşirea gândurilor şi a sentimentelor, deci o anume stare de revoltă împotriva a ceea ce părea bun, corect şi echilibrat pentru a descoperi ceea ce se afla dincolo, adică de a vedea cam cum se prezintă finalitatea.
Mulţi vor încerca, însă, fiind vorba despre un mecanism foarte delicat şi rafinat, nu toată lumea va reuşi să vadă care este finalitatea lucrurilor ce se întâmplă azi. Unii vor rămâne la a explora, a trăi, a-şi aminti de 10 martie că de o zi ciudată, neobişnuită, penibilă, în care îl s-au întâmplat tot felul de lucruri fără logică şi fără rost. Nu aceste lucruri nu sunt fără logică şi nici fără rost, însă pentru a li se vedea finalitatea li se cere oamenilor un efort care se susţine pe o experienţă de viaţă, nu în ceea ce privesc evenimentele, ci în ceea ce priveşte abilitatea de a trece de la un episod la altul al vieţii. Am mai invocat de multe ori această ipostază ca fiind una crucială pentru a înţelege mecanismul vieţii. Mulţi trebuie să înveţe că fiecare eveniment are o finalitate şi după această finalitate se intră într-o nouă serie de evenimente care, la rândul lor, au finalităţi. Trecerea de la un episod la altul este o formă de vid în care individul se regăseşte cu el însuşi şi în care este ghidat nu de materie, nu de experienţele venite din lumea fizică, ci de forţa spiritului ce-şi urmăreşte propria regăsire. Aceste ipostaze sunt momente de gol în care mulţi involuează, se reîntorc la obiceiuri greşite sau facă alegeri eronate intrând pe alte trasee decât îi sugerează spiritul. De asta este nevoie de cercetare spirituală, de asta este nevoie să ne ascultăm vocea interioară, pentru a nu ne deplasa într-un perpetuum mobile al suferinţei veşnice. Ignoranţa, iadul în asta constă.
Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni ne pune în faţa unor decizii pe care trebuie să le adoptăm însă fără a fi ajutaţi să întrezărim cât de cât finalitatea lor. Deciziile au la bază dificultăţi de limbaj, probleme de comunicare, neputinţa de a face conexiuni elementare între episoade ale vieţii, adică de a traversa o perioadă de bulversare psihoemoţională ca şi cum nu ne foloseşte la nimic ceea ce a m trăit sau ceea ce am gândiţi.
Astăzi prin balansul realizat între cele două careuri Mercur-Jupiter, Soare-Lilith şi, de partea cealaltă, trigonul dintre Soare şi Capul Dragonului, împreună cu cele două conjuncţii pe care le împlineşte Luna cu Neptun şi respectiv Mercur ne anunţă că ne aflăm la finalul unui episod şi că urmează o perioadă de gol în care spiritul ne şopteşte într-o limbă numai de el ştiută care va fi următorul drum. Este o zi delicată, dureroasă, neplăcută, dar care ne poate înnobila cu alegeri majore, magnifice, impresionante, dacă îndeplinim o condiţiei absolut necesară, aceea de a asculta strigătul din interior, de a pune urechea şi de a suporta o captare neplăcută a informaţiei, adică de a intra în contact cu ceea ce ne doare şi ne deranjează cel mai mult.
Un alt îndemn al acestei zile, acela care include şi tensiune aşi aspiraţia este cel al frământărilor. Frământările metafizice au o anume însemnătate pentru căutătorul adevărului pentru că ele conţin frânturi de îndoieli şi speranţe, atitudini pozitive care-i spun individului că se află la cumpănă dintre perioade, dintre intervale, la trecerea de la o experienţă la alta în care este îndemnat, ca şi altădată să-şi asculte vocea spiritului.
10 martie va fi o zi în care tulburările de comunicare şi abuzurile ni-i indică pe oamenii care refuză să evolueze. Cel care, aflându-se în această ipostază recunoaşte că a greşit, că a trăit în eroare, că anumite alegeri pe care le-a făcut în viaţă au fost eronate, dictate de orgoliu nu de Eul autentic, acela este principalul beneficiar al trigonului dintre Soare şi Capul Dragonului, adică acela este capabil prin înlăturarea învelişurilor false, prin dezbrăcarea de mintea falsă, prin abandonarea unor obiceiuri greşite să vadă primele raze de lumină.
Episoadele trecute, cele de care ne dezvelim, au rolul a ne creiona conturul minţii pe care o folosim, conturul structurii emoţionale pe care o utilizăm însă nu sunt în stare să ne spună unde ajungem atunci când le folosim pe acestea. Deci ne uităm în trecut şi ne amintim cine am fost, dar nu putem să ştim ce vom deveni doar uitându-ne acolo. Atracţia către trecut este o mare încercare a acestei zile şi în acelaşi timp o mare capcană.
Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să ne descoperim acea înţelegere pe care oamenii o refuză – înţelegerea care ne vine din vocea spiritului. Există o voce interioară aceea care nu articulează, care nu strigă şi nici nu impune, ci care vibrează la contactul cu spiritul universal şi ne spune, în limba ei şi prin mijloacele specifice, că acolo trebuie să ajungem.

11 thoughts on “4 – 10 martie 2013

 1. monica spune:

  Ma incanta recomandarile!
  Cu respect si recunostinta, Monica.

 2. Daniela spune:

  Ce inseamna ”atitudinea martorului”?

 3. Monica,
  iti multumesc!

 4. Daniela,
  Atitudinea martorului este un set de reacţii pe care le explorează un individ atunci când, într-un anumit episod, secvență ori întâmplare, se situează în afară cauzelor care le produce și, deopotrivă, în afara aşteptărilor față de ceea ce urmează, dar observă, printr-o atenţie activă, întreaga suită de secvenţe de transformare ce se desfăşoară în faţa sa.
  Adică, mai simplu, ceea ce simte martorul când participă la un eveniment prin atenţie activă.

 5. Daniela spune:

  Multumesc!

 6. mona spune:

  Buna ziua , domnule Coser,

  V-am mai scris odata, si la momentul acela m-ati incurajat sa nu-mi pierd increderea in mine. Ok! merg cu Dumnezeu inainte!
  Revin acum sa va intreb tocmai acest lucru. Unde este Dumnezeu in astrologie? sau mai exact de ce se interzice credinciosilor sa creada in „cititorii in stele”?

  Am citit ca prin credinta pot fi combatute efectele lui Lilith. Eu inca mai traiesc efectele lui Lilith in Taur – 2011. Cred totusi ca m-a ajuntat credinta sa-i diminuez efectele, dar ele inca se mai fac simtite. Cate cicluri Lilith va mai dura asta, imi puteti spune?

 7. Mona,

  Dumnezeu este pretutindeni şi nicăieri. Nu ştiu cine poate să-ţi interzică să gândeşti liber, dar în mod sigur este o persoană care ar avea de pierdut dacă se întâmplă asta sau, la rândul ei, trăieşte în confuzie. În astrologie nu trebuie să crezi, la fel cum nu trebuie să crezi în nimic altceva. Credinţa este un dialogul pe care-l ai tu cu Dumnezeu. Restul sunt instrumente de lucru, sunt reprezentări ale diferitelor ipostaze pe care le parcurge o persoană în evoluţia sa. Credinţa nu trebuie amestecată printre altele. Ceea ce citeşti aici nu este doar astrologie tocmai pentru că domeniile sunt strâns legate între ele, atât cele sociale cât şi cele spirituale. Frica este singura care interzice, iar când ea vine din religie mesajul său se răspândeşte foarte mult.

  Puterea lui Lilith creşte atunci când există un deficit de înţelegere, când frica domină spectrul gândurile, când până şi iubirea este privită prin teamă. Lilith stă 9 luni în fiecare zodie şi ea ne aduce la fiecare 9 luni o nouă încercare pe modul de a iubi. Acum când este în Gemeni traversăm tentaţia de a iubi cuvântul care minte sau cel care spune adevărul, făţărnicia sau îndurarea. Trecând în Rac, Lilith va tulbura simţul matern, ataşamentul faţă de ceea ce am primit, moştenit, hrănit, născut, creat. La fel, sfera intimă poate constitui o mare problemă. Unii se vor sătura de ei înşişi ori de cei din jur sau, de partea cealaltă, se vor implica în activităţi care le vor rafina şi mai mult structură spirituală. Între tranzitul de acum şi cel care va începe din 9 iunie există diferenţe în privinţa instrumentelor de lucru. Dacă minciuna este cea care îi defineşte pe unii, acum vor minţi pe toată lumea, din iunie vor prefera să-i mintă pe cei cu care au o relaţie specială, poate chiar intimă, cei spre care nutresc anumite sentimente. Există clare diferenţe între tranzite însă toate ţin de această manieră înşelătoare care ne motivează să alegem varianta cea mai simplă şi să nu ne gândim la consecinţe. Uneori lucrurile devin mult mai grave, trecând în sfera tulburărilor de conştiinţă. Aici nu mai este vorba doar de Lilith, ci şi de cum gestionăm resursele pe care le obţinem din partea celorlalte planete. Lilith s-ar putea să exploreze anumite defecte înainte ca noi să le descoperim. Pentru asta avem nevoie să lucrăm cu sine, nu neapărat prin astrologie, ci prin orice instrument care ne ajută să ne cunoaştem mai bine şi să ne rafinăm. Cine preferă să interzică dreptul la libertatea de alegere, motivând că alege el pentru alții, abuzează de această slăbiciune a omului care nu s-a regăsit încă pe sine.
  Este posibil că efectele lui Lilith în Taur să le trăieşti toată viaţa, dacă nu eşti lăsată în pace de minţile tulburate să gândeşti liberă. Aşa cum ducem cu noi probleme din copilărie sau chiar din alte vieţi, la fel această problemă, de vreme ce există acest obstacol, ar putea să nu treacă prea uşor. Fii încrezătoare în ceea ce simţi şi fereşte-te de orice judecată care îţi îngrădeşte mintea. Învăţătura luminează mintea şi înnobilează spiritul. Când nu se produce asta înseamnă că fie nu e vorba de învăţătură, fie s-a interpus un obstacol.
  Eu nu-ţi recomand să crezi în nimic altceva decât în Dumnezeu, dar nu la modul comod şi suficient, ci aşa cum ne spun Marii Maeştri prin modelul lor – până când se topesc pietrele.
  Eu nu sunt un „cititor în stele”, ci un căutător al Adevărului, de asta-ţi spun ceea ce-ţi spun.

 8. victorita spune:

  Buna ziua,
  Citesc cu interees postarile dvs si as avea o intrebare.Care sunt efectele lui lilith in gemeni in tranzit in tema unei femei care il are pe marte natal in gemeni. Traversez o perioada foarte tulbure in plan sentimental ( minciuna, tradare neincredere) si as vrea sa stiu daca o data cu plecarea ei din gemeni relatia noastra va fi ca inainte sau se va termina?
  Multumesc

 9. mona spune:

  Buna seara!
  Multumesc pt raspuns, si pt lamuriri! Poate fi vorba in parte de ceea ce spuneti dvs., dar poate fi si vorba despre faptul ca imi cunosc f bine adversarul. Ii stiu puterea, si atunci am considerat ca tot punandu-ma cu el nu voi face decat sa-i dau satisfactie.
  De fapt, v-am detaliat pe mail situatia, pt a avea o imagine completa a peisajului de care vorbim.

  Multumiri!
  Noapte frumoasa tuturor!

 10. Victorita,

  În mod sigur minciuna şi trădarea nu stau doar pe umerii lui Lilith, dar fiind în Gemeni, acolo unde îţi este dorinţa (Marte), înainte de a te gândi că eşti trădată şi minţită, prin această conjunctură, ar trebui să vezi cu ce persoane te asociezi. Dorinţa uneori îţi poate întuneca mintea şi te poate face să vezi deformat realitatea, adică aşa cum ţi-ar plăcea, nu cum este. Consider că înainte de a suferi de pe urmă trădărilor, ar trebui să te bucuri că îi vezi pe oameni aşa cum sunt, pentru că acesta este un beneficiu care depaşeste contextul vârstei, educaţiei sau epocii în care trăieşti. Această parte dură, agresivă a Lunii negre este greu de înţeles şi de acceptat, dar, aşa cum se ştie, constituie o scurtătură spre a asimila experienţe de viaţă pentru care, în alte situaţii şi pe alte conjuncturi, ar fi nevoie de un timp îndelungat, poate chiar de o viaţă. Dacă din multitudinea de episoade complicate şi dure Lilith le alege pe acestea şi ţi le arată în felul acesta înseamnă că sunt importante pentru tine, pentru ceea ce va veni spre tine în 2014 şi consider că ar trebui să ţii cont de ele, indiferent cum vei depăşi această situaţie.
  Luna neagră nu pune oamenilor minciuni pe buze, ci le scoate de acolo de unde ei le ascund. Aşadar, ar trebui să-ţi pui un puternic semn de întrebare dacă vei prefera o minciună frumoasă sau un adevăr dur.
  Nu ştiu dacă lucrurile se vor schimba, pentru că nu cred că doar de la Lilith îţi vin astea, dar trecând în Rac, din 9 iunie, ele vor fi mai puţin incisive, însă îţi vor alimenta în continuare suspiciunea şi neîncrederea.

 11. victorita spune:

  MULTUMESC mult pentru lamurire, vroiam sa stiu efectele lui lilith.
  Astept cu interes sa mai postati si alte articole precum cele postate in forumul vechi.

Dă-i un răspuns lui mona Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.