25 aprilie – 1 mai 2011

Luni, 25 aprilie
Încet, planetele individuale, care trec acum prin Berbec, ajung să se confrunte cu Saturn, să-l întâlnească în opoziţii şi să-i ofere acestuia vamă, informaţii, să-i garanteze îndeplinirea solicitărilor sale, să-i ducă la finalitate planurile sale dinamice de modificare a conduitei, de ajustare a relaţiilor dinamice pe care le are acum, de impunere a unor limite pe care în 2012, când Neptun va trece definitiv în Peşti, va trebui să le ajustăm din nou, să le reformulăm sau să le înlocuim.
Prima zi a săptămânii este o zi de concentrare pe scopuri precise. Oamenii se simt bine cu noile sarcini profesionale, cu noile planuri, cu gândurile de a realiza ceva concret, cu noile scheme organizaţionale sau cu noile responsabilităţi sociale. Există însă şi un puternic resentiment pe modul haotic cum a fost abordată relaxarea în zilele anterioare, pe nervii şi instabilitatea care nu ne-au permis să ne simţim pe deplin relaxaţi. Conjuncţia lui Venus cu Luna neagră încă este activă şi riscul de a gândi totul greşit sau de a judeca eronat situaţiile prin care trecem este suficient de mare.
Azi avem nevoie de pasiuni psihologice, de demersuri mentale, de expediţii virtuale spre tărâmuri subtile sau de a călători aiurea cu imaginaţia. Unii vor prefera să rămână în sfera concretului şi vor aborda acest îndemn prin folosirea tehnicii moderne, urmărind un film de aventuri, un documentar sau hoinărind pe net fără a avea un scop anume. Există însă un rost în toate acestea, unul ce ţine de o simţire extrem de personală, de o ambiţie intimă de a ridica standardul de viaţă, standardul de gândire sau nivelul de cunoştinţe. Acest îndemn, pe fundalul uşor decadent al acestei perioade, nu ne va putea duce prea departe, nu ne va lăsa să conducem prea mult, să atingem ţinta propusă, să împărtăşim mesajul, să ne finalizăm discursul şi nici să ne descoperim sufletul, adevăratul motiv pentru care suntem în acest foc creator, în acest proces dinamic. Rezultatul va lua înfăţişarea eşecului, dezamăgirii pentru ca va translata sentimentele într-un alt sector, unde există mai multă stabilitate, mai mută siguranţă şi unde nu este imperios necesar să facem modificări.
Dacă în viaţa socială lucrurile nu vor merge azi aşa cum ne aşteptam, viaţa personală va fi azi dominată de necesitatea de a construi ceva original, de a evidenţia o calitate care să ne facă diferiţi de ceilalţi, de a ne arăta revoltaţi pentru a ne face loc sau de a ne linişti acolo unde tensiunea pare să fie cel mai intensă. În viaţa privată azi rolurile se inversează şi nimic din ceea ce se preconizează a se întâmpla de dimineaţă nu devine real.
Prin urmare, ceea ce ne aduce însă această zi este însă o experienţă, un mod special de a lua contact cu lumea, o fuziune între necesitatea de a face ceva magnific, ce ne vine din viaţa personală, si contactul cu magnificul în sine, pe sectorul social. Cine va dovedi suficientă flexibilitate pentru a înţelege noile direcţii va face din această zi un simbol al succesului şi al evoluţiei. Cine nu va putea să facă asta, va fi doar diferit, nu neapărat într-un mod frumos, plăcut sau constructiv.
Evoluţia nu este nicidecum o joacă. Ea trebuie privită cu o mare responsabilitate şi asimilarea noilor cunoştinţe nu trebuie confundată cu recunoaşterea lor într-un context. Noutatea sperie, incită, trezeşte şi cucereşte pe deplin. Cei care nu simt acest foc al cunoaşterii, ce ia, în faza incipientă, chipul noutăţii, au parte de o zi dinamică, plină de pasiuni, încărcată de speculaţii sau intuiţii speciale, dar care nu-i vor scoate din sfera îngustă în care trăiesc.

Marţi, 26 aprilie
Experienţa zilei anterioare va fi pentru lumina acestei zile una foarte importantă. Oscilând între impulsul de a acţiona şi necesitatea de a obţine succesul la nivelul cel mai înalt, 26 aprilie îi va pune pe oameni în mare dificultate. Sentimentul prezentului, al timpului ce ne apare acum, nu ca secvenţe de transformare imposibil de reconstruit sau de reeditat, ci ca relaţie între raţiune şi simţire, cu etaloane clare, ca bătăile unui ceas. Azi ne amintim, prin intermediul situaţiilor, de ceea ce ne-a tulburat cel mai mult luna asta şi, fără să aprofundăm prea mult, ne vom motiva pentru o anumită serie de acţiuni, încercând să acţionăm în această direcţie cu mintea limpede şi voinţa clară.
Multora le va părea o joacă tocmai pentru că iniţial demersurile pe care le vom declanşa sunt simple, uşor de coordonat. Finalul cere însă efort de gândire, putere de creaţie şi o puternică determinare. Este lesne de înţeles că nu tot ceea ce îndeamnă această zi poate fi dus la îndeplinire şi că realizarea acestei condiţii pare să facă diferenţa între curiozitate şi explorare.
Nu se ştie dacă explorarea va fi şi ea constructivă, nu se poate anticipa doar din cerul de acum cât de puternic şi valoros va fi conţinutul acestei zile, însă se poate şti că ideea, gustul, simţul personal, experienţa, cele care strigă de la început după noi experienţe ne duc spre lucruri nemaivăzute, neconsimţite pe care, în funcţie de determinarea de care vom da dovadă, le vom privi ca pe nişte elemente noi sau le vom distruge nimbul special încadrându-le în reguli, în scheme limitate ori le vom anula în totalitate doza de răutate pentru a nu le face probleme şi altora care se vor aventura pe acolo.
Prin urmare, 26 aprilie este o zi de mare încercare. Moralitatea va fi un instrument de lucru sau de tortură, o unealtă pentru evoluţie sau pentru a chinui pe cineva din jur, un mijloc de a descoperi informaţii valoroase sau un element utopic. Acţionând la fel şi în sfera socială şi în cea privată impulsurile acestei zile ne lasă cu mari aşteptări de la viaţă. Unii, aflaţi în izolare pe vârful munţilor, vor striga către grupuri de turişti din vale însă nu vor şti să găsească exprimarea potrivită pentru a le atrage atenţia sau nu dispun de forma necesară pentru a produce sunete capabile să le obţină salvarea.
Se va vorbi azi despre creaţie, despre curaj, despre suferinţă, despre combaterea unor demersuri negative sau a unor obiceiuri proaste, despre rezultatele unor demersuri similare făcute şubred de-a lungul lunii aprilie. A nu face distincţia între realizabil şi irealizabil, înseamnă a schimba un obicei prost cu unul şi mai prost, a alege un alt mod de a fi, desfăşurat într-un context nou, soldat cu aceleaşi rezultate.

Miercuri, 27 aprilie
În preziua trigonului Soare-Pluton, moment de intensă reverberaţie şi exprimare personală, avem parte de un moment de jertfă, de o dezamăgire, de o schimbare negativă care ne va speria atât de mult încât vom ajunge să ne îndoim de bunele intenţii, seriozitatea acţiunii sau succesului.
Trecerea Lunii în Peşti schimbă încrederea şi luciditatea pe simţire, însă dăm azi de o simţire apăsătoare, grea, epuizantă ce ne îndeamnă spre nostalgii, spre sacrificiu şi acesta să fie preţul cu care negociem sau dorim să intrăm pe piaţa de capital.
Sacrificiul are însă un rost azi pentru că el se exprimă prin angoasă, prin lascivitate, prin voluptate, prin sentimente confuze care vor avea doar în prima parte a zilei sorţi de izbândă. Deciziile adoptate în prima parte a zilei sunt deci marcate de fatalitate, mulţi acceptându-şi acum înfrângerea sau adoptând un ultim atac pentru că nu mai văd nimic după.
Ceea ce este interesant la contextul acestei zile vine din penibil. Îndemnul zilei va merge spre a sugruma originalitatea şi a o topi în reguli sociale, în titluri ştiinţifice, în demersuri sociale, doar pentru a nu modifica propriul interior, doar pentru a “Da cezarului ce-i aparţine…”, doar pentru a menţine apele în interior, într-o neschimbare absolută. Azi oamenii se vor vedea unii pe alţii după chipul şi asemănarea proprie şi îşi vor proiecta unii altora dificultăţile emoţionale, tulburările de comportament, neînţelegerile sau limitele într-ale gândirii, raţiunii sau cunoaşterii.
Intrigile acestei zile nu vor fi decât o aducere la suprafaţă, o transpunere într-un context macro a tulburărilor de înţelegere şi a neputinţelor de a accepta alte opinii sau alte tipuri de comportare.
Ziua va fi însă celebră la capitolul denigrare a tradiţiei. Ea va instiga la vandalizare, la compromitere, la desprinderea de trecutul neînţeles, fără a ne preocupa dacă acesta conţine sau nu o valoare, pentru a-l înlocui cu o trăsătură mondenă, cu o vestimentaţie aflată la modă, cu un chip de lut îmbălsămat după tendinţele vremurilor.
Triunghiul minor pe care Luna îl împlineşte azi cu Soarele şi Pluton va deschide un capitol nou în relaţiile personale, în modul cum ne argumentam gesturile, în modul cum ne alegem prietenii, ce tip de comportament alegem să dezvoltăm faţă de ceilalţi şi cum îi influenţăm.
Trigonul Soarelui cu Pluton aduce în mare parte consecinţe benefice, tocmai de aceea, elementul particular al acesteia, care se împlineşte azi prin interpunerea Lunii, aduce o revelare a adevărului într-un mod neplăcut. Dacă mulţi vor vedea faţa neplăcută a unor prieteni, colegi de serviciu sau cunoştinţe, să nu se mire pentru că se întâmplă asta cu un scop benefic. Adevărul care rezultă din toate aceste situaţii este mult mai important decât conjunctura în sine.
Prin urmare, 27 aprilie este o zi de dinamism social şi relaţii încordate. Drama care ne inundă azi este un element suplimentar contextului emoţional pe care l-am experimentat până acum. Totuşi, avem azi “darul” de a amplifica această tensiune pentru că nu vom şti cum să apreciem un gest venit din anturaj, o critică, un impuls, o mustrare. Pentru că tendinţa este aceea de a adăuga o dramă la o alta mai veche, reacţiile vor fi cât se poate de negative şi dure. Se poate vorbi azi de ceartă, dispută, renunţare la un drept, abandonarea unui proiect, schimbarea unor replici dure cu un superior care aplica apoi tactica “Îi arăt eu cine sunt!”, chiar adjudecarea rolului de judecător într-o situaţie care nu-l priveşte pe cel în cauză.
Cu toţii avem multe de învăţat de la această zi, însă nu va fi deloc plăcut ceea ce ni se va întâmpla. Va trebui să dăm dovadă de o mare tărie de caracter, de stabilitate în aspectele benefice ale vieţii personale, de pozitivitate şi luciditate pentru a nu cădea în patima judecăţilor pripite, a răzbunărilor pe reacţii temperamentale.
Ceea ce vine spre noi azi este excepţional, sclipitor, pentru că poartă haina adevărului util, esenţial. Este important să facem un efort de înţelegere pentru a înlătura din abundenţă de drame emoţionale, stările penibile, durerile fizice sau sufleteşti, complexele de inferioritate sau nemulţumirile şi insatisfacţiile pentru a înţelege contextul în care ne aflăm, spre ce ne îndreptăm şi cu ce oameni.

Joi, 28 aprilie
Relaţia dintre viaţă şi moarte, dintre creaţie şi devenire, dintre renaştere şi împlinirea idealului aduce acestei zile o notă specială. Pe de o parte ea vine ca o iluminare, ca o eliberare de tensiunea zilei anterioare, ca o desprindere de sursa suferinţei şi a neputinţei de a acţiona sau de a ne desprinde de durere, iar pe de alta vine din speranţa că, procedând aşa, ne rezervăm un viitor mai bun, poate chiar unui excepţional.
Azi beneficiem de un alt nivel de înţelegere, de o altă formă de exprimare, de alte elemente de comparaţie pe care aşezându-le după cum ne este educaţia ajungem să ne schimbăm părerea despre sine, să credem că suntem buni în ceea ce facem acum, în profesia pe care o deţinem, în talentele pe care le cultivăm sau în deschiderile pe care le abordăm de la începutul anului încoace. Chiar dacă multe dintre ele sunt benefice şi, tocmai din această cauză, par perfecte, valorile sociale în care se vor integra produc ecouri negative şi în timp duc la desprinderi de marile structuri, separări între oameni, dar nu prin agresivitate, nu în mod brusc şi nu forţat, ci gradat, lent, ca şi cum toate acestea ar veni de la sine. Mulţi vor privi această schimbare negativă ca pe un succes al vieţii, ca pe eliberare de o povară pe care corpul, mintea, sufletul, grupul, statul sau planeta nu o mai poate duce. În realitate, lucrurile nu stau aşa pentru că avem de-a face cu un periculos sentiment al dramei ce ne vine din tranzitul Lunii în Peşti, din relaţia Soare-Pluton din semne de pământ, ce dezvoltă o valenţă karmică evidentă, dar şi implicarea în sine a planetei Pluton, care, în general, nu descoperă adevărul, ci îl ascunde, îl trage spre interior, îl ocultează, îl îndepărtează privirii facile şi îi încurajează pe oameni să se desprindă de ei înşişi, să se golească de conţinutul pe care l-au acumulat până acum, pentru a cunoaşte, pentru a învăţa ceea ce este esenţial, pentru a evolua.
În înţelegerea comună îndemnul de a ne desprinde de ceea ce intervine asupra noastră cu un stres, cu o sarcină, cu o povară, cu o greutate în plus faţă de ceea ce avem de la sine de soluţionat sau de dus, înseamnă debarasare, eliminare din câmpul vizual, fugă de oameni, de anumite probleme, schimbarea serviciului, al locului ca o consecinţă al unui demers mai vechi împlinit azi, că, cine ştie, poate aşa ni se schimbă şi norocul. Azi durerea este simţită numai ca semn al unei probleme. Ea nu va doborî pe nimeni şi nu-i va face pe oameni să-şi ia lumea în cap şi să plece la drumul mare. Însă o formă de separare tot va apărea şi ea va avea la bază motivaţii practice sau determinări care vin cu curentul, din viteza apei, în forţa şuvoiului, de la sine, aşa cum vor spune unii.
Acest îndemn le va spune oamenilor că dacă sunt suficient de prevăzători, suficient de puternici şi concentraţi în ambiţiile lor nimic nu-i poate surprinde, nici chiar suferinţa, de care atât de mulţi oameni se tem şi fug. Un asemenea pas li se va părea multora ca un semn de evoluţie şi nu vor dori să refuze, ci se vor modela, vor curge în îndemnurile acestor zile bucurându-se şi dispreţuind la intensităţi egale, ca şi cum nu trăiesc nimic din ceea ce li se întâmplă, ci o altă viaţă, una care seamănă cu a lor şi care până acum a fost ascunsă privirii directe.
28 aprilie nu este ziua opoziţiei faţă de un obstacol, ci al scurgerii pe sub el, dintr-o eroare socială, dintr-o selecţie eronată a metodelor de lucru. Depăşirea în felul acesta a obstacolului nu înseamnă soluţionarea lui şi valoarea evident karmică, aproape mistică, dintre Soarele din Taur şi Pluton din Capricorn ne va aduce în viitor situaţii similare când va trebui să înfruntăm obstacolul, să dovedim putere, abilitate, pricepere, isteţime, nu maleabilitate laconică, nu ataşament faţă de acel segment al Creaţiei care modulează structurile puterii şi le mută dintr-o zonă într-alta.
De partea cealaltă a baricadei îi vom găsi pe cei puţini care aleg să-şi nege binele curgător pe care destinul li-l oferă acum pentru că doresc să înfrunte obstacolul. Opoziţia Luna-Junon, ce apare pe axa Fecioara-Pesti cu prea multă condescendenţă faţă de memoria opoziţiilor Saturn-Uranus pe care le-am tot experimentat din noiembrie 2008 încoace, ne aduce motivaţia ruperii prieteniei, refuzul unei asocieri, acumularea unor valori eronate, sfaturi proaste, eşecuri în a gestiona un conflict, reînvierea unor tensiuni cu intensitatea de altădată ca şi cum între timp nu s-a schimbat nimic.
Prin urmare, 28 aprilie este o zi stranie pentru că nimic din ceea ce va fi bine nu va dura şi nici elementele negative nu vor avea o atât de mare anvergură încât să fie reprezentative. Pluton este retrograd şi inversează relaţia cu martorul, tulburând starea de obiectivitate şi necesitatea care ne determină să o alegem. Indiferent care va fi situaţia prin care vor trece, întâi vom veni cu justificări apoi cu explicaţii raţionale. Azi vom prefera soluţiile cele mai uşoare pentru că ne vom teme de consecinţele imediate sau pentru că nu avem puterea să anticipăm ceea ce se va întâmpla în viitorul îndepărtat. Azi acţionăm şi atât, ne implicăm în demersuri şi ne vom bucura sau mulţumi cu ceea ce obţinem pe loc.
Şi pentru oboseală avem o explicaţie şi pentru epuizarea psihică şi pentru boală şi nimic nu pare să ne oblige să gândim cumva în perspectivă. Ceea ce pare să fie de amploare şi să vină şi de la sine sunt resentimentele, necesitatea de a găsi un vinovat pentru ceea ce parcurgem acum.
Există şi oameni care se pot sustrage acestei alunecări, acestui bine care complică relaţiile şi le duc spre eşec. Aceştia doresc să ştie care este finalul precis al demersurilor de azi, cer dovezi de prietenie, de înţelegere, sunt presaţi de timp pentru a-şi finaliza un proiect şi nu se pot integra nicicum în calmul care pluteşte în jur. Deşi iniţial ei sunt percepuţi şi apoi acuzaţi că sunt negativişti, că strică atmosfera, că lasă în jur o energie negativă, că stresează şi, prin asta, dovedesc gravele probleme de comportament pe care le au, în luna mai a acestui an metodele lor de lucru vor fi preferate, soluţiile lor vor fi lăudate, iar ei vor deveni dintr-odată exemple de bună practică, de obiectivitate.

Vineri, 29 aprilie
Trecerea Lunii prin momentul de careu cu Axa Dragonului ne aduce momente de îndoială aplicate demersurilor casnice, problemelor ce ţin de nevoile personale sau al acelora care nu necesită intervenţia altora pentru soluţionare.
Pe acest unghi se vor acutiza însă complicaţii mai vechi, problemele cu vecinii, cu animalele de companie, problemele cu alţii nu pentru că azi ar face altceva decât au făcut până acum, nu pentru că ar ieşi din ritm, ci pentru că se depăşeşte în relaţia cu sine limita suportabilităţii. Unii vor experimenta o limită fizică a suportabilităţii, alţii una emoţională, cei care vor trece prin această zi cu cele mai mici pericole sunt cei care îşi vor consuma ziua cu probleme existenţiale, încercând să afle secretul nemuririi, ce program au vecinii de la blocul din faţă sau cum îşi trăiesc păsările momentele de despărţire.
Intrarea Lunii în conul conjuncturilor majore, adică în Berbec, ce va aduce chiar din timpul nopţii primele conjuncţii cu Uranus şi apoi Lilith, aduce zilei sentimentul că aceste frământări duc la ceva bun, că preocuparea faţă de ceea ce ne iese acum în cale este o alegere înţeleaptă şi meditând la acestea, preocupându-ne sau lăsându-ne antrenaţi în conversaţii cu caracter edificator, vom reuşi să depăşim acutele momente compulsive pe care anul 2011 ni le presară peste tot.
Prin urmare, 29 aprilie este o zi de respect faţă de sine. Vom trata acest respect cu toată atenţia de care suntem în stare şi ne vom hrăni mintea, sufletul sau corpul cu ceea ce considerăm că ne este mai util. Dacă gândirea ne este răsturnată, dacă suntem în conflict cu ideea de normalitate şi dezvoltăm comportamente deviante, ziua de azi ne va îndemna să le afişăm, să le descoperim, să le susţinem prin idei, explicaţii, demonstraţii, să obţinem prin asta un privilegiu nu prin valoarea în sine, ci prin recunoaşterea ei în mod forţat sau sub impulsul unei erori de gândire.
O teorie modernă a esteticii susţine că dacă nu putem exprima clar o idee se întâmplă pentru că nu este gândită clar, nu este încadrată într-un sistem mental coerent, într-o structură solidă, ci doar plimbată prin minte şi exprimată într-un moment de excitaţie intelectuală. Mulţi vor avea de înfruntata azi asemenea momente de excitaţie intelectuală şi, judecând după cât de serioasă este teoria ce nu poate fi expusă inteligibil, ar fi penibil să se plângă faţă de cei apropiaţi că lumea nu-i înţelege şi că sunt, datorită superiorităţii lor, nişte neînţeleşi.

Sâmbătă, 30 aprilie
Ceea ce ieri a fost doar un proces mental, ceea ce ziua de 29 aprilie ne-a încercat cu simulări mentale ce au făcut trimitere la procese, evenimente sau simple întâmplări incomplet structurate, azi ia înfăţişarea realităţii. Mulţi se vor entuziasma şi vor striga “Ia uite, chiar ieri m-am gândit la asta!”, “Ce mirare, ieri mi-am amintit de tine!” ş.a.m.d.
Ziua nu este însă un simple organ efector al comenzilor lansate anterior, ci este complicată, ca un exerciţiu la bârna şi, evident, încărcată de neprevăzut. Azi dezamăgim cel mai mult în domeniul în care ne pricepem cel mai bine, amânăm proiecte pe care ar fi trebuit să le finalizăm acum şi în schimb ne petrecem mult timp discutând aiurea, hoinărind cu mintea sau invocând un continuu moment de linişte care nu ne poate duce la odihna atât de necesară. Dacă invocăm haosul, lipsa de precizie, dezordinea, erorile de gândire şi acţiune, dacă aducem în discuţie că 30 aprilie este o zi ghinionistă nu greşim deloc pentru că ea de fapt ne trece printr-o mare încercare, una extrem de personală când trebuie să folosim o funcţie, o relaţie, un organ, un proces pe care de regulă nu-l folosim.
Ceea ce ieri doar am simulat şi nu am reuşit să finalizăm, ceea ce ieri am atins cu ideea şi nu a fost niciun pericol dacă nu am putut duce la bun sfârşit, azi va trebui să încheiem cu succes, va trebui să dovedim că suntem buni în ceea ce spunem, că avem competenţa necesară şi că, pe deasupra, conversaţia nu este punctul nostru slab.
Eşecul aduce leziuni pe corp, pe suflet, iar durerile impun zile o formă de atenţie pe care oamenii o obţin numai când suferă. Şi pentru că o problemă nu vine niciodată singură, atât careul Lunii cu Pluton, cât şi conjuncţia acesteia cu Venus, accentuează relaţia de tensiune pe care o au cu Saturn – obstacolul, este clar pentru orice pasionat de astrologie să înţeleagă că viteza cu care se va trece de la probleme de factură personală, la cele de natură socială îi va bulversa atât de mult pe oameni încât vor greşi la tot pasul din zăpăceală, inconsecvenţă sau lipsă de maturitate. În realitate aceasta este cea mai mare încercare a zilei: să nu confundăm dormitorul cu biroul, bucătăria cu sala de şedinţe şi nici baia cu biroul şefului. Hm, cum tensiunea pe care Lună o amplifică trecând în Berbec este în creştere ne încearcă pe strictele necesităţi, chiar dacă ceea ce experimentăm nu este nou, ba chiar am mai trecut prin asta de câteva ori anul ăsta, riscăm să ne comportăm ca nişte şcolari când sunt prinşi cu temele nefăcute: minţim, furăm caietul colegului de bancă, chiulim de la oră, invocăm o problemă de sănătate, sfidăm dascălul şi ne transformăm într-un personaj negativ.
Prin urmare, chiar dacă Soarele a intrat de mult timp în Taur şi teoretic ar fi trebuit ca oamenii să se menţină pe linia înţelegerii şi cumpătării, finalul săptămânii, cât Luna va sta în Berbec, ne aduce o explozie de energie, o suită de întâmplări cu final neaşteptat, toate însă într-o albie asemănătoare celor din ianuarie şi februarie 2011.
Cei care vor greşi cel mai mult vor fi cei care îşi vor da seama de repetitivitatea evenimentelor sau cei care au fost suficient de prevăzători până acum încât relaţiile sociale şi familiale să le fie în bună stare. Nu pot controla însă neprevăzutul, un personaj care le iese în cale, memoria care se activează acum, dinamica lipsită de control pe care va trebui să o înfrunte atunci când cei din jur cedează.
Este important însă să nu adoptăm o atitudine arogantă, nici măcar un aer de superioritate doar pentru că înţelegem mecanismul. Saturn în Balanţă, cu o greutate atât de mare în Berbec, poate trece foarte uşor la sancţiuni rapide, ceea ce nu-i este specific, pentru a salva întregul edificiu. Spre exemplu, doar pentru că există un istoric benefic al activităţii nu înseamnă că un angajat nu poate fi concediat.
Azi ne vom aminti de proverbul “Omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna căruţă!”.

Duminică, 1 mai
A doua zi de Berbec (Lună în Berbec), ultima zi a săptămânii şi prima a lunii mai este una inedită nu doar pentru că împlineşte toate cele trei calităţi dintr-odată, ci şi pentru că aduce o conjuncţie Marte-Jupiter la grad perfect la doar câteva ore de la împlinirea opoziţiei Venus-Saturn, toate acestea într-o singură zi când se mai împlinesc trei conjuncţii, nu atât de ample şi dinamice aşa cum sunt cele două aspecte amintite anterior: Luna-Mercur, Luna-Jupiter şi Luna-Marte.
Deşi în mod obişnuit aceste instrumente de expansiune (aspectele indicate mai sus) ar trebui să ne aducă un nou elan, o nouă determinare, putere, rezistenţă fizică, înţelegere, uşurinţa de a rezolva în timp scurt probleme importante care pe alte conjuncturi ar fi cerut mai mult timp, acum nu va fi aşa. Pentru că energia optimismului şi deschiderii pluteşte peste tot în jur şi nu poate fi îngrădită ne vom delecta azi cu o stare sufletească bună, cu o energie pozitivă intensă, cu o formă de deschidere care ne dă încredere în forţele proprii, nevoie de spaţiu, de extindere, de expansiune, de a desfăşura bucuria şi veselia, de a construi Palatul lui Aladin dintr-o bătaie a palmelor. Aceasta stare nu va putea fi trăită deplin pentru că se va lovi de un disconfort personal, de o neîmplinire în viaţa personală, de o nesincronizare, de lipsa unui obiect, a sumei de bani necesare, a energiei, a stării de sănătate potrivită.
Multe din proiectele care aşteptau primăvara pentru a se împlini, multe din planurile pe care am dorit să le punem în aplicare când ne mai revenim cu vitalitatea, când ne mai limpezim minţile, când vom avea puţin timp liber sau când ne vor veni ajutoarele de la oraş ori din străinătate, nu pot fi împlinite azi pentru că am ţinut numai pentru noi, am mocnit în profunzimile fiinţei această dorinţă şi nu am împărtăşit-o pentru ca la pregătiri să participe cu toţii într-o sincronizare perfectă.
Cine va crede că se poate face primăvara cu un zâmbet şi vede în ziua de 1 mai asta se înşeală.
Când Venus şi Saturn sunt în opoziţie avem într-o dispunere antagonică nu doar principii – principiul severităţii şi cel al voluptăţii – ci chiar două generaţii. Rudele mai în vârstă se revoltă pe cele mai tinere, le lasă să-şi rezolve singure problemele sau cele tinere, cuprinse de elanul tinereţii necoapte, doresc să dovedească priceperea şi succesul atunci când li se cere cel mai puţin. Acest gen de conflict este de fapt o defazare, o nesincronizare, o dispunere pe nivele diferite a oamenilor care ar fi trebuit să interacţioneze, să lucreze împreună pentru un scop comun. Azi nimeni nu lucrează pentru un scop comun, ba chiar ajung să se combată, să se ironizeze, să se submineze, într-un mod nepericulos, dar vizibil, spre deliciul bârfitorilor sau a tabloidelor de scandal.
Pe fondul acestor direcţii, curiozitatea şi înclinaţia spre profit, dorinţa de a şti cât mai multe pentru a deveni un pionier al informaţiei, dar şi uşurinţa cu care se renunţă la toate acestea pentru o plăcere de o clipă, pentru a schimba ordinea, regulile, pentru a impune o lege nouă, un nou statut, o nouă formă de terapie sau un nou ritual poate aduce azi succesul genial sau eşecul lamentabil în acelaşi vas, fără a se amesteca. Nimeni nu va şti dinainte dacă, ducând vasul la gură, va bea din bucurii sau se va înfrupta din necazuri.
Dacă va fi bucurie (conjuncţie Marte-Jupiter) atunci ar putea cunoaşte puterea, succesul, transformarea situaţiilor nefavorabile în situaţii favorabile, achiziţii noi, prieteni puternici, schimbări spectaculoase de situaţii, vindecare a ţesuturilor bolnave, armonizare prin tehnici energetice care vehiculează energia prin scheme, reguli, procedee (Acupunctură, Su Joc, fitoterapia, Ayurveda). Dacă va fi necaz (opoziţie Venus-Saturn) ziua va amplifica situaţiile minore până când le va da o amploare socială. Separările, întârzierile, pierderea unui obiect, degradarea sistemului de protecţie, agresiuni ale sistemului vascular, al pielii, dureri provocate intenţionat ţin de asemenea de acelaşi segment.
Prin urmare, prima zi a lunii mai ne aduce discuţii despre pace, înţelegere, compromis, linişte, însă fără a exista suportul şi resursele necesare, mijloacele aferente îndeplinirii acestui demers. În absenţa schemei de acţiune, se va dezvolta în van o ambiţie foarte mare ceea ce va duce la o contradicţie de factori, la o aducere la lumina a problemelor ce au fost ascunse în primele patru luni ale anului.
Puţini vor fi însă conştienţi de ceea ce le oferă această zi pentru că le va plăcea mult prea mult îndemnul spre acţiune şi nu se vor mai uita pe unde merg, pe cine calcă pentru a se ridica. Valorile răsturnate pe care societatea noastră le cultiva au azi un elan spectaculos.
Încă de la început luna mai va încerca să repare, să corecteze, să vindece rănile primelor patru luni. Azi ne vom opri însă doar la cele făcute în ultima vreme, doar la greşelile săvârşite în a doua parte a lunii aprilie fie prin autoflagelare, fie prin greşeli comportamentale pe care grupul, familia sau societatea nu le pot repara pentru noi.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a aborda azi meditaţia, interiorizarea, cultivarea spiritului prin lecturi profunde, ezoterice sau prin abordarea informaţiei într-un alt mod decât s-a procedat până acum. În felul acesta comutaţi opoziţia Venus-Saturn de pe condiţionări exterioare, care duc la conflicte şi separări, la interior prin slăbirea lanţului ignoranţei. Frământările existenţiale, folosirea voinţei, a energiei, a forţei pentru a cultiva înţelegerea, cunoaşterea şi prin ele spiritul este lucrul cel mai de preţ pe care l-am putea face azi. Nu doresc să spun că a închide ochii şi a ne rupe de lumea exterioară este soluţia, ci a ne lăsa purtaţi de valorile emoţiilor mistice, de sentimentele înălţătoare, de abstract pentru a lăsa în urmă materia care cere mai multă atenţie decât îi este dat să primească.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.