20 – 26 iunie 2011

Luni, 20 iunie
Începem săptămâna cu un sextil între Lună şi Capul Dragonului, cu un trigon între luminarii şi cu un careu Lună-Marte, adică începem cu o tensiune socială argumentată prin amplitudinea curbelor, prin mobilitatea specială pe care dorim să o oferim evenimentelor şi prin lipsa de putere pe care nu dorim să o recunoaştem.
Luna parcurge azi ultima zonă a Vărsătorului şi ne pune la încercare ambiţiile, ne pune în faţa unor dorinţe de libertate pe care nu ştim să le administrăm şi mai ales în faţa unor conflicte pe care nu prea ştim să le gestionăm. În mare, nu este vorba despre o suită de evenimente majore, ci de evenimente mici care contorsionează afectivitatea individului şi îl enervează, îl incită, îi trezeşte dorinţa de răzbunare, de a se impune, de a se arăta într-un fel cum nu este, de a fi agresiv din teama de a nu pierde un loc, o poziţie, un privilegiu.
Având, în a doua parte a zilei, un aspect malefic între Lună şi Marte vom reduce toate aceste tensiuni doar la nivelul relaţiilor personale, doar la nivelul dualului abordat într-un cadru intim, în sufragerie, la birou sau pe acea bancă din parc pe care o foloseam pe vremuri doar pentru întâlniri romantice. Acum tot ceea ce este romantic devine brusc o sursă de stres, tot ceea ce este bun şi nu se poate împlini în prima parte a zilei devine brusc o cauză a nemulţumirii şi o sursă de scandal şi enervare. Se va face apel la ceea ce ar fi trebuit să fie împlinit în grup, în cuplu, prin efort colectiv şi nu s-a realizat din cauza unui element care s-a separat, care nu a reuşit să ţină ritmul sau care nu a dorit să i-a parte la acest demers cu acelaşi entuziasm.
Calitatea de planetă anaretică pe care o îndeplineşte Marte azi în Taur aduce un simţ deformat al proprietăţii, o rememorare negativă a ultimelor două luni şi o abordare greşită a gestiunii, un mod eronat de a pune ordine în viaţă, de a face curăţenie, de a schimba locaţia, poziţia sau de a transforma ori transfera un post, un job.
Prin urmare, începem săptămână într-un ton negativ şi stresant. Cei care sunt mai impulsivi de felul lor se vor bucura de oportunităţi cât nu vor putea duce şi vor simţi că au o perioadă dinamică, un interval care îi va mobiliza şi îi va pune în posturi variate. Toate acestea le vor fi pe plac şi pentru că au exersat această latură dinamică a personalităţii, dar şi pentru că este o zi a bunăstării şi abundenţei prin trigonul luminariilor, vor avea parte de împliniri, de succese, de câştiguri prin duritatea tonului, impunere prin statut, funcţie, demnitate, prin rang ori prin titlul. Succesul, de cei în cauză, va fi pus pe seama efortului, a muncii intense fără să se ştie că în exterior ei nu vor fi percepuţi ca fiind persoane harnice, ci doar capricioase ce obţin ceea ce vor prin stresul pe care îl provoacă celorlalţi.
Cei care se vor sustrage acestui mod de comportare, care vor privi viaţa din altă perspectivă şi vor interveni azi cu alte obiceiuri şi printr-o educaţie specială vor reuşi să confere anturajului în care trăiesc o undă de armonie, un exemplu de stabilitate.

Marţi, 21 iunie
De azi se schimbă strategia, se schimbă principiul la care s-a tot făcut apel, se modifică o direcţie şi cei care, de la începutul lunii şi până acum, au fost agresivi şi au intervenit asupra anturajului prin cuvânt, ordin, sarcină trasată unui subaltern, impunere prin funcţie sau statut, devin victimele propriilor decizii. Cei care au abuzat în primele 20 de zile ale acestei luni vor da acum socoteală faţă de sine şi se vor simţi stingheri, părăsiţi, abandonaţi sau chiar agresaţi.
Pentru că au dezvoltat o energie dizarmonică, pentru că nu au lăsat în urmă ceea ce i-a tentat prin câştiguri imediate, ceea ce nu avea energie pozitivă, ceea ce a provocat suferinţa doar pentru că nu i-a interesat, urmărindu-şi doar scopul şi nimic mai mult, au parte azi întâi de o viziune sinistră asupra perioadei următoare apoi va trebui să se confrunte cu primele semne ale schimbărilor pe care le-au provocat prin nesăbuinţă.
Azi Marte şi Soarele trec în semnele următoare, iar Mercur se va întâlni în careuri perfecte cu Lilith şi respectiv Saturn, ceea ce va aduce zilei o greutate specială. Nu doar pentru că se schimbă vibraţia prin intermediul lui Marte şi a Soarelui, ci mai ales prin calitatea celorlalte două planete, a martorilor, a musafirilor, adică prin calitatea auditoriului. Abia azi înţelegem că luna iunie este o lună a ideilor, a vorbelor, a promisiunilor, a nerespectării termenelor, a răscolirii a tot ceea ce este periculos, a tot ceea ce duce la dispută, confruntare sau pierdere de imagine ori statut.
Trecând în Gemeni, Marte aduce o agresivitate prin cuvânt, prin mişcări de culise, prin ton, prin impunerea unui talent, prin duritatea cu care cere celui supărat să fie bucuros, vesel să răspundă unei solicitări într-o stare pozitivă, adică să facă exact ceea ce nu poate face în acel moment. Asta aduce la lumină un comportament aberant, prin care se apreciază calitatea unui obiect doar după strălucirea sa, nu şi pentru conţinut. Asta implică o zăpăcire a opiniei, o modulare a acesteia prin mişcare, mobilitate, prin arta oratorică, prin informaţii, prin comerţ sau crize de nervi, pesimism, susceptibilitate. Cu această poziţie multe dintre demersuri nu mai pot ajunge la capăt şi asta pentru că nu se urmăreşte conţinutul, profunzimea, ci doar atragerea atenţiei, producerea de impresii, ridicarea tensiunii toate acestea pentru că se mizează pe un efect. Atunci când efectul apare, efortul se evaporă, iar demersul nu va mai fi continuat.
Trecând în Rac, Soarele îi face pe oameni sensibili la valorile personale, interesaţi de propria integritate, hipersensibili la agresiunile din jur, temători în faţa confesiunilor, refractari faţă de cei care cer schimb de sentimente sau împărtăşirea impresiilor. Plaja preocupărilor nu este prea extinsă şi din această cauză nici flexibilitatea nu este prea mare. Ceea ce deţinem acum, ceea ce este bun şi valoros, ceea ce nu ne sperie prin folosire, dar de care ne debarasăm prin uzură, utilizare îndelungată, epuizare prin administrare va fi abordat într-o manieră temătoare sau inhibată. Glasul, tonul vocii, isteţimea gândurilor, vioiciunea, tonusul muscular, vitalitatea, aspiraţia, credinţă, toate acestea sunt mutate într-o zonă a emoţiilor. Din nefericire, nu vom putea primi asistenţă în administrarea lor, pentru că nu vom putea să le folosim decât după ce ne ajustăm coordonatele după un model, după ce trecem printr-o raportare sau prin cursuri de formare. Când vom fi sigur că am fost învăţaţi cum să procedăm, descoperim că deţinem toate ingredientele succesului, însă timpul devine dintr-odată nemilos. Privim în urmă şi descoperim că oportunităţi importante au fost risipite datorită unei căutări asidue a stării de confort. Din dorinţa de a ne simţi bine, de a ne împlini sufleteşte, profesional, social sau material am procedat greşit, risipindu-ne rezerve importante sau pierzând oportunităţi. A continua pe fondul acestor regrete înseamnă a munci cu tristeţe, cu sârguinţa celui care nu doreşte să se bucure de un avut, cu apăsarea celui care nu vede în rezultat ceea ce şi-a dorit pentru că mereu este cu un pas înapoi, mereu privirea îi este aţintită spre o altă direcţie, chiar dacă mâinile pline de bătături muncesc înainte pentru a termina planul, pentru a împlini o regulă sau pentru a menţine o construcţie. Astfel, Racul, prin tranzitul Soarelui, ne va îndemna să ne asumăm o imagine negativă fără să ne deranjeze. Întreaga structură va cădea pradă unui sentiment şi în acela vom crede.
Pe acest fond, a interveni cu declaraţii, scopuri de reorganizare a vieţii, de răscolire a minciunii, reevaluarea unei decizii care s-a dovedit greşită, chiar împărţirea pe criterii etnice, tradiţionale sau făcându-se apel la o schemă a istorică ce şi-a dovedit eficienţa, face din această zi un început prea mare pentru puterea oamenilor de acum, o segmentare prea dură a mediului pentru priceperea celor care vor să-şi revendice sectoarele ce apar în această organizare.
Ceea ce aduce ziua este însă instabil şi chiar dacă anumite soluţii se pot citi din demersurile de acum – finalităţi care vor ieşi la lumină în toamna acestui an – evenimentele dezamăgesc şi produc multă supărare. Multe trebuie învăţate din demersurile acestei zile, multe nici nu trebuie luate în considerare, însă fiecare îi va impune acesteia propria intensitate emoţională. „Omul este măsura tuturor lucrurilor” spune Protagoras şi azi ne vom vedea propria măsură după lucrurile pe care le avem în jur.
Prin urmare, o altă zi interesantă a anului 2011 ne va consuma pe alegeri, aspiraţii şi ambiţii. O mare parte din zi, Soarele va fi anaretic în Gemeni şi, pentru că se va suprapune cu conjuncţia Lună-Chiron, va refuza să ne susţină învăţarea, autoeducaţia, asimilarea lecţiilor de viaţă, acceptarea celuilalt, înţelegerea nevoilor. Adică, nu prea vom învăţa multe de la această zi şi la vedere se va ridica o formă de revoltă lipsită de logică. Că este doar unul vinovat sau că vina o poartă toţi din jur nu mai contează. Nervii sunt întinşi la maximum şi ei vor face azi casă bună cu iresponsabilitatea, cu nevoia de a obţine succes într-o ultimă reprezentaţie.
Ceea ce anunţă însă această zi este de departe ceea ce poate fi cel mai mare pericol al anului. Combinaţia dintre putere şi slăbiciune, dintre teamă şi curaj, dintre oportunităţi şi refuzul şanselor, aduce într-o formă explozivă forţe contrare. Cine va putea să extragă din acestea o experienţă de viaţă viabilă şi va reuşi să se menţină azi în poziţie verticală va reuşi să facă acelaşi lucru şi în toamna acestui an când se vor reedita semnele de acum, dar la alte dimensiuni.

Miercuri, 22 iunie
Azi ne luptăm cu tiparele, cu stereotipurile, cu acele elemente ale comportamentului care ne diminuează viteza de lucru sau forţa, cu structuri eronate ale gândirii pe care azi le vom considera un bagaj în pus, o formă de păcăleală şi care duc fiinţa într-o zonă a regresului sau al lipsei de vivacitate.
Azi Neptun se va afla într-un careu cu Marte şi într-un trigon cu Soarele, oferindu-ne două tendinţe diferite, două impulsuri contrare ca structură şi mod de acţiune. Dacă prin careul Marte-Neptun intrăm în contact cu elementele frauduloase ale vieţii, cu acele forme de revoltă care impun automutilare, izolare în droguri uşoare, alcool, adulter, sfidarea moralităţii sau a respectului faţă de muncă, faţă de ierarhie, trigonul Soare-Neptun ne permite accesul la inspiraţie şi dragoste, la lumină şi înţelegere, la fraternitate, deschidere faţă de sentimentele superioare, faţă de iubire, credinţă, lăsându-ne să savurăm romantismul ca pe o formă a artei şi deopotrivă ca pe un mijloc de a trăi intens.
Atunci când ne referim strict la cele două, binele nu prea poate învinge şi vibraţia generală a zilei decade, ia o formă negativă prin excelenţă, datorită careului pe care Luna îl împlineşte cu Venus, al careului dintre Lună şi Axa Dragonului, dar şi datorită opoziţiei Lună-Junon. Totuşi, binele există azi, chiar dacă mai mult în formă potenţială şi ne poate asista în cele mai complicate întâmplări, lăsându-ne impresia unei încercări pe care depăşind-o soluţionam una dintre marile greutăţi ale anului. Chiar dacă acest bine potenţial se ascunde după colţ şi tremură de frică la întâlnirea cu monstrul pe care l-am hrănit atâţia ani, parfumul său ne inspiră mult azi şi el poate fi perceput peste toate greutăţile pe care le avem de parcurs.
Chiar dacă nu vom simţi că este o zi simplă, spre finalul ei, când Luna îşi consuma careul cu Axa Dragonului, vom realiza că uneori simplu fapt de a trăi, de a respira într-un mediu implică un mare efort şi că adesea aceasta poate fi cea mai importantă provocare a vieţii. Judecând totul după relaţiile lui Marte şi a Soarelui cu Neptun, înţelegem că totul va fi disproporţionat sau chiar răsturnat. Careul, care în astrologia previzională indică impulsul negativ, stresul care stă la baza evenimentului, dar nu evenimentul în sine, în astrologia natală el devine aspectul eliberator, adică acel element care ne ajută să ne înţelegem tensiunea şi să o înlăturăm. Pentru că acestui careu i se alătură şi celelalte aspecte pe care le ridică Luna (şi care nu sunt deloc bune), trigonul (în cazul de faţă trigonul Soare-Neptun), care în astrologia previzională indică faza efectoare a evenimentului, trece în planul secund pentru că va fi acoperit de tensiune, de gânduri apăsătoare, de alte impulsuri şi voci interioare încărcate de nemulţumire sau nervozitate (predispuse de careuri) ce nu vor lăsa şansa şi norocul să iasă la lumină.
Prin urmare, 22 iunie este o zi în care ni se adună toate datoriile, în care trebuie să le plătim tuturor ceea ce le datorăm şi vom constata că nu este deloc puţin ceea ce avem de dat. În învălmăşeala, aglomerarea şi stresul acestei zile vom căuta cu regularitate o oază de linişte şi înţelegere în care să ne izolăm. Fie ca asta înseamnă să ascultăm o piesă muzicală, să ne refugiem între paginile unei cărţi sau să evadăm din realitate într-un spaţiu mirific prin imaginaţie ori vizualizare, totul va găsi un echilibru dacă îl dorim cu tot sufletul. În absenţa unei asemenea dorinţe 22 iunie ne amplifică teama de singurătate, oferindu-ne nenumărate exemple în favoarea ideii că lumea în care trăim este crudă şi nedreaptă, că singura sinceritate este cea pe care o creşti în sufletul tău şi pe care o uzi în fiecare zi cu câte o lacrimă şi căreia îi vorbeşti des până când se va modela după chipul şi asemănarea ta, aidoma modului tău de a simţi şi de a vedea lucrurile.
Ceea ce este bun şi stabil are azi un parfum de vechi sau de rar şi cei care ni le aduc aproape, mesagerii luminii şi înţelegerii le vor impregna cu nostalgia desprinsă din propriile experienţe de viaţă.

Joi, 23 iunie
Trecerea Lunii în Berbec ne aduce azi impusul de a rezolva mult mai rapid problemele care nu au fost soluţionate ieri. Nu tot ceea ce alegem să facem azi este şi corect, nu toate mijloacele pe care le folosim sunt potrivite, însă nu ne va interesa, vor urmări doar să fim eficienţi în mod direct, vom urmări doar rezultatele imediate.
Luminariile sunt în careu azi şi elementul cardinal pe care îl vor mobiliza acum aduce viteză de reacţie, energie nestăpânită, gânduri rapide, mişcări bruşte şi o anume mobilitate socială care ne va face să ne rezolvăm multe din problemele pe care nu am reuşit să le soluţionăm anterior.
Ceea ce este neobişnuit azi vine dintr-o aură negativă pe care obiectele o au şi cu care fiinţele se vor impregna. Se va masca mult simţul proprietăţii aşa cum l-am dezvoltat în luna mai şi acum, când ne aşteptăm cel mai puţin, ceea ce cu mare efort şi sârguinţă am acumulat în mai 2011 vom pierde pe o manevră riscantă, vom risipi la zaruri, la alba-neagra, la loto sau pe un pariu prostesc.
În aspectul său pozitiv 23 iunie ne va invita la o rememorare specială, încărcată de poezie şi bucurie, de stabilitate şi atenţie, de respect şi libertate în aşa fel încât multe dintre cele pe care le vom soluţiona vor fi legate de oameni pentru că, vom spune, le facem pentru ei, de dragul lor sau prin intermediul lor. În realitate, în spatele acestor rezolvări rapide ori miraculoase stă o acută nevoie de stabilitate, de a ne redobândi un statut care nu mai este ca în trecut şi pe care vom dori să-l remodelăm.
Prin urmare, ziua de joi este o zi mult mai liniştită decât sunt surorile ei din această săptămână. Careul luminariilor devine un mijloc de a ridica o barieră, de a răspunde unei provocări începută din ziua de ieri, care, soluţionând-o, să ne ofere privilegii pe care nu le-am avut, fie deloc, fie nu în forma aceasta.
Pentru că multe cer soluţionare rapidă, ne va lipsi azi răbdarea şi atenţia şi în absenţa lor multe situaţii sau obiecte de valoare se vor dovedi casante. Azi nu ne vom preocupa de ceea ce pierdem, ci mai mult de ceea ce câştigăm, iar ceea ce nu câştigăm aşa cum ne dorim ne va amplifica instabilitatea şi ne duce în starea de a consuma şi mai multă energie, şi mai multe rezerve pentru a ne împlini.
23 iunie este o zi de neastâmpăr, de dinamică, de agitaţie. Vom urmări însă să îmbrăcăm toate acestea într-un scop, să le oferim acestora o misiune, o demnitate cu care să ne hrănim mândria sau dorinţa de a trăi bine şi uşor.

Vineri, 24 iunie
A doua zi de Berbec ne duce într-o zonă a confortului în tensiune sau dinamism. Mulţi se vor resimţi după dinamismul de ieri, după tensiunea pe care au dezvoltat-o sau după energia consumată la petreceri sau alte întâlniri.
Azi Luna trece prin două careuri, unul cu Pluton şi celalalt cu Mercur, o conjuncţie cu Lilith şi o opoziţie cu Saturn ceea ce nu este deloc puţin lucru dacă ne gândim că Pluton este retrograd şi că Luna, prin fuziunea cu Lilith, amplifică energia opoziţiei cu Lilith-Saturn, ce se va împlini mâine.
Se poate deci vorbi despre o agresivitate potenţială, despre o formă de regresie, de acceptare a neputinţei, de descurajare în faţa unor demersuri neplăcute pe care ajungem să le acceptăm, nu pentru că ne-am fi maturizat sau că am fi mai căliţi decât ieri, ci pentru că suntem mai slabi, mai temători, mai rezervaţi, mai suspicioşi. Dacă ieri am judeca totul după propriul comportament, încercând prin coordonarea să soluţionăm cât mai multe într-un timp scurt, acum încercăm să înţelegem totul prin intermediul celorlalţi.
Ideea de a reglementa prin neparticipare sau de a participa în calitate de observator într-o situaţie, atunci când ni se cere detaşarea, este o formă de revoltă ori de răzbunare pe care o vom aborda azi. Deşi în perioada asta oamenii nu se simt deloc confortabili retrăgându-se, renunţând la drepturile lor sau cedând locul altora, azi vom prefera să-i urmărim pe cei care ieri s-au lăudat prea mult, pe cei care şi-au supraevaluat posibilităţile şi se pare că vom avea chiar o satisfacţie din a constata că realitatea nu este aşa cum au indicat-o ei. Această luptă surdă, această formă de a agresa prin tăcere sau renunţare este o trăsătură a opoziţiei Saturn-Lilith care reduce totul în jur, care sărăceşte locul, îl îngheaţă pentru a impune prin asta una dintre cele mai grele încercări la care este supusă viaţa biologică: frigul. Frigul moral, afectiv, detaşarea, răceala sufletească ne va duce azi spre izolare. Pentru unii izolarea poate însemna desprinderea de cauzele bolii, suferinţei, de poveri suplimentare, de situaţii pe care nu le înţelegem, deşi ar fi trebuit să le soluţioneze şi asta nu poate fi decât bine. Separându-se de toate acestea se poate spera apoi într-o revenire la echilibru, la linişte sau chiar la vindecare.
Prin urmare, 24 iunie, de Sânziene, cerurile se deschid şi spiritele naturii, Ielele, ne cuceresc cu dansul lor hipnotic şi ne vrăjesc sufletele pentru a ne arăta că în univers există în permanenţă forţe mai intense şi mai puternice decât ceea ce deţinem în acest moment. Încercările la care ne supun Ielele acum sunt cele de natură interioară. O voce a conştiinţei este cea care ne tulbură vibraţia, ne bulversează evenimentele şi ne face să le vedem dintr-o perspectivă negativă.
Cei care obişnuiesc să vadă în tot o forţă magică, un nimb al unei inteligenţe subtile, au ocazia să vadă azi ce se ascunde în spatele zâmbetelor largi ale celorlalţi, ce le motivează de fapt rezerva şi de ce detaşarea lor este uneori doar aparentă.
La capitolul evenimente ziua ne aduce întârzieri în planuri, rătăcirea soluţiilor, a documentelor ori parcurgerea unor serii de discuţii fie de natură administrativă ce ţin de nesincronizarea părerilor, fie de natură tehnică (defecţiuni ale aparatelor, fluctuaţii în funcţionarea lor etc.).
Dacă tot această zi este ca un fel de coborâre în iad, ca un contact cu adevăruri care dor foarte tare, recomandarea merge spre o zonă a detaşării, însă privită într-un alt mod. Este important ca înainte de această zi să ne propunem o atitudine de înţelegere şi să avem încredere că adoptăm această măsura în cunoştinţă de cauză, înţelegând mai mult decât putem vedea azi, în timpul desfăşurării ei. Orice fluctuaţie va apărea azi, mâine, pe opoziţia Saturn-Lilith, se va amplifica.

Sâmbătă, 25 iunie
Ultima zi de Berbec ne aduce şi opoziţia Saturn-Lilith pe axa Berbec-Balanţă, împlinită aproape de miezul nopţii. Luna azi are de împlinit un sextil cu Venus şi un trigon cu Capul Dragonului, după care, aproape de miezul nopţii va trece în Taur, semnul exaltării sale.
Mulţi astrologi nu se tem de această opoziţie deoarece nu consideră că are de oferit prea multe surprize malefice, pe fundalul contextului agresiv pe care deja îl parcurgem. Se crede astfel că nu se va putea depăşi în intensitate careul în T pe semne cardinale împlinit acum între maleficii Uranus, Saturn şi Pluton, cel mult ar putea rivaliza cu aspectul de careu dintre Marte şi Neptun. În realitate nu este chiar aşa.
Luna neagră atunci când trece prin Berbec ne pune în faţa unor limite, ne incita agresivitatea, aducând chiar o formă de autoagresiune, prin care se testează care sunt limitele rezistenţei, până unde se poate merge cu starea de nervozitate, cu reproşurile, cu disputele ideologice, cu intervenţiile, cu manipularea sau impunerea. În acest semn masculin, Luna neagră va considera că valorile feminine nu sunt deloc binevenite şi din această cauză nu sunt utile, că ele nu fac decât să complice situaţiile sau că aduc o şi mai mare dramă situaţiilor. Din teama de a nu reuşi să controleze emoţiile sau de a nu trece prin situaţii lacrimogene acceptă prea uşor agresivitatea, îşi atribuie un rol de salvator, de lucrător, îşi impune printr-o atitudine mesianică rolul de gardian, de protector tocmai pentru a fi protejată atunci când va încălca legile moralităţii, dezlănţuindu-şi agresivitatea.
Când îl întâlneşte pe Saturn în postura de înţelept echilibrat, de pustnic ce a atins stadiul liniştii interioare şi accede cu mai multă sârguinţă spre o nouă etapă de viaţă, ea va dori să-şi piardă identitatea şi se va supune umilă în faţa înţelepciunii lui cerând iertare, vindecare sau exorcizare. În schimbul împlinirii acestei solicitări, Lilith promite că-i va face un imperiu şi că fapta sa va fi cunoscută peste tot în lume.
Nu doresc să extind această reprezentare alegorică pentru că este mai mult decât suficient din cât s-a spus că opoziţia celor două ne aminteşte de cruciade, de războaiele duse în numele lui Dumnezeu, de perioadele istorice în care oamenii s-au măcelărit unii pe alţii pentru un concept religios, o idee filosofică sau un crez. Ceea ce este important de reţinut din această informaţie este aceea că Luna neagră are, în Berbec, mai ales acum când se află în opoziţie cu Saturn – Seiorul karmei, o puternică valenţă intrinsecă şi multe din evenimentele pe care le predispune nu pot fi vizibile din locul în care se consumă, din intervalul temporal în care se desfăşoară şi nici de cei care i-au parte la derularea sa.
Putem exemplifica, aşa cum ne-am obişnuit deja, făcând trimitere la evenimente istorice ce s-au consumat pe ultimele conjuncturi ale celor două planete din 1986 (explozia de la Cernobîl), 1973 (Războiul de Ramadan, şocul petrolului, criza economică mondială), însă cea mai importantă a fost cea din 1923 când cele două s-au regăsit în aceeaşi postură, Lilith în Berbec şi Saturn în Balanţă. Anul 1923 este important în contextul în care îl invocăm prin frământările Germaniei de după Primul Război Mondial, prin Republica de la Weimar şi prin puciul lui Adolf Hitler, un element important în ascensiunea sa pentru preluarea puterii din 1933 – an marcat de careul Pluton-Uranus din semne cardinale, aşa cum se întâmplă şi acum. Aceste doar câteva exemple ne duc cu gândul la faptul că evenimente importante pentru soarta omenirii se vor produce în această perioadă şi despre care vom afla mai târziu, după ce istoricii le vor integra într-un mod inteligibil şi pentru noi.
O altă componentă a opoziţie celor două planete stă în faptul că din fuziunea lor se ridică o forţă subtilă care reduce temperatura, răceşte relaţiile şi ne aduce în planul apropiat o formă de revoltă aproape caustică în faţa căreia simţi teamă cu atât mai mult cu cât eşti mai conştient de realitatea evenimentelor. Ceea ce se întâmplă se aseamănă destul de bine cu intervenţia Ielelor din mitologia românească, însă nu la modul mistic ori ezoteric, ci concret, vizibil prin evenimentele sociale, prin tendinţa de abolire a graniţelor, de sugrumare a acelei tradiţii care dă putere unui popor, de încercare a copiilor prin învăţături proaste, un învăţământ degradat, a adulţilor prin implicarea lor într-un proces de exhibiţionism intelectual ce îi ţine departe de natură, univers, echilibru şi le hrănesc ambiţiile cu idealuri josnice, ţinte ridicole, pofte periculoase, iar bătrânii izolaţi şi lipsiţi de cele necesare, fără speranţa că pot oferi celor tineri învăţăminte pentru a-i ajuta să depăşească mai uşor încercările vieţii. Separând aceste influxuri astrale pe mai multe segmente sociale pentru a obţine o dominare prin degradare, dictonul „Divide et impera”, vizibil în comportamentul social, nu este un element specific doar opoziţiei Saturn-Lilith, ci tuturor unghiurilor stresante ce se ridică acum pe cer între malefici.
Pentru a depăşi aceste predispoziţii se cere o doborâre a limitelor, o dezbrăcare de caracterul infect, o rezistenţă masivă în faţa unui rău care are ego, schemă de lucru şi ţintă, de adoptare a unui alt mod de comportare, dar mai ales de încălzire a inimii, de dezgheţare a sentimentelor şi de acceptare a încrederii în oameni pentru o mai bună convieţuire, pentru o mai corectă înţelegere a vieţii, a scopului pe care îl avem în această existenţă.
Prin urmare, 25 iunie este o zi misterioasă, care va ascunde în spaţiul său multe din evenimente neplăcute ale anului 2011 şi chiar ale perioadei. Că ele se vor consuma azi, când unghiul se împlineşte sau în zilele următoare când el este încă foarte activ, nu contează. Ceea ce predispun însă Saturn şi Lilith în această dispunere astrală ne încurajează să ne pregătim un atac, o formă de revoltă, o schimbare substanţială care să ne ducă în mod indubitabil la conflict, la o pierdere a identităţii, a funcţiei, a statutului, la o reinventare a modului de a fi şi de a înţelege viaţa.
Acest unghi aduce mari frământări sociale, intrigi, deziceri de cauza comună, izolare de un grup şi îmbrăţişarea unor concepte care pot duce la agresarea unui întreg popor sau poate chiar a rasei umane în ansamblu, însă toate acestea derulate într-un plan secund, în culise, departe de privirea curioasă şi profană a opiniei publice. Deocamdată, acest tip de prezent nu-şi poate scrie singur istoria şi nu se poate înţelege prea clar ce ne oferă 25 iunie, însă peste puţin timp, chiar din toamnă acestui an, se va reveni ostentativ la luna iunie 2011 şi la această dată pentru a se explica de ce evenimentele au luat o aşa turnură.
În viaţa personală 25 iunie ne îndeamnă să facem ceea ce nu am făcut niciodată şi ne va plăcea această atingere a imposibilului, a fructului oprit, a ceea ce nu am crezut vreodată că vom integra. Azi ne vom gândi mai mult la cheltuielile pe care le avem de făcut, la faptul că nu dispunem de fondurile necesare pentru a ne achiziţiona ceea ce ne este necesar, că nu avem resursele necesare pentru a face faţă unei socializări venită brusc din anturaj. Cei care sunt puternici şi pozitiv, adică aceia dintre noi care au urmărit să-şi dezvolte un destin corect şi benefic vor lăsa aceste probleme într-o stare de amorţire şi se vor izola într-o formă de afectivitate extrem de abstractă şi benefică. Prin gândurile lor totul este simplu, benefic şi terapeutic.

Duminică, 26 iunie
Ultima zi a săptămânii ne pune, ca şi miercuri, într-o postură duplicitară. Azi Soarele va împlini un sextil cu Jupiter şi un careu cu Uranus, la un interval de aproximativ 10 ore diferenţă. Pe lângă aceasta Junon îşi împlineşte careul cu Axa Dragonului, Soarele sextilul cu Luna, iar Luna va trece, în intervalul 8:00 – 12:20, prin conjuncţia cu Jupiter, sextilul cu Chiron şi respectiv trigonul cu Pluton.
Extrem de intensă, ziua de 26 iunie ne aduce în primul rând o serie de confirmări ale unor întrebări sau dileme pe care le-am avut la începutul acestei luni. Dacă prin aspectele pozitive oamenii vor înţelege că au nevoie de mai multă ordine şi precizie în viaţă, că idealurile în care au investit sunt consumatoare de energie, de resurse şi pentru întreţinerea cărora se cere muncă, odihnă, o gândire practică şi un program respectat cu stricteţe, aspectele negative ne slăbesc puterile, ne diminuează încrederea în sine şi în oamenii de lângă noi şi ne fac să fim suspicioşi la tot ceea ce nu se rezolvă de la sine sau faţă de tot ceea ce se evidenţiază în anturaj prin mers, voce, aspect exterior, idei, rezultate.
26 iunie ne apare ca o partitură muzicală complexă în care mai multe instrumente se îmbină armonios pentru a produce o anume sonoritate, cu instrumente care alternează prin calitatea sunetului sau intensitate, lăsând impresia unei combinaţii între forţa şi liniştea pe care ni le aduc la picioare valurile atunci când îmbrăţişează ţărmurile.
Începem ziua cu sonorităţi calme, dar într-un tempo ritmat, dinamic. În mijlocul zilei schimbăm gama, adăugându-i acesteia expresivitate şi profunzime, întrezărind primele semnale ale unei forme de revoltă pe care abia spre seară în sunete stridente de tobă le vom înţelege şi le vom încadra aşa cum se cuvin.
Lăsând la o parte această alegorie cu muzica, vibraţiile astrale ale zilei de azi, îmbinate cu cele de ieri, ne amesteca firele destinului şi ne duc într-o zonă în care vom considera că dacă decidem este suficient pentru a reuşi. Vom simţi că ne cuprinde ambiţia, reuşita, că suntem suficient de optimişti pentru a ne ridica deasupra condiţiei actuale şi că avem şi resursele necesare pentru asta, dar ne vom lovi de cinismul celor din jur, de obstacole, de situaţii neprevăzute care ne cer mai multă energie, mai multe resurse, mai mult efort şi disperăm în faţa unui asemenea eşec.
Nu sunt multe de spus despre această zi şi nu vom putea să ne spunem nici măcar spre seară când bucuria şi încântarea din prima parte a zilei se va risipi şi când vom reuşi să vedem mai clar ce pericol ascundea jovialitatea artificială sau aspiraţiile lipsite de simţ practic din prima parte a zilei. Nu este cazul însă să fim prea duri, să ne învinuim sau să-i învinuim pe ceilalţi cu ceea ce înţelegem acum. Nici dimineaţă, când am trăit bucuria sau mulţumirea, când am programat un anume demers, dar nici spre seară când le negăm pe toate acestea nu gândim limpede. Abia de mâine încolo, când Soarele şi Marte, care miercuri ne-au tulburat cu senzaţii confuze, cu contracţii, vom avea parte de soluţii practice, de instrumente de lucru pentru ca produsele finale să fie mult mai uşor de înţeles şi cuprins.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne va ridica dintr-odată la un alt standard şi ne va pune în faţa unor situaţii pe care, spre seară, le vom vedea ca pe nişte dileme. Nu se va pune problema să luăm decizii azi, să ne alegem un traseu în viaţă sau să ne lăsăm purtaţi de o recomandare venită din anturaj. Până la mijlocul ei ziua se va dovedi perfectă, adică aşa cum o vrem, ca şi cum o forţă magică ne-ar împlini totul, fie bun sau rău.
Spre seară, ne vor cuprinde remuşcările sau ne vom lăsa antrenaţi de o tensiune ce ne vine brusc în minte. În realitate, nimic nu revine brusc, ci este un element care a fost activ toată ziua, dar pe care nu l-am perceput, nu l-am văzut, iar acum totul devine mai clar. Cine va accepta această tensiune va reuşi să strice totul, să cadă în melancolie şi să se hrănească din nesiguranţă şi teamă.
La capitolul evenimente, totul se va desfăşura azi după regula lui „una caldă, una rece”. Fie că este vorba despre evenimente desfăşurate în social, fie că se va face referire la ceea ce se va desfăşura în intimitate, dorinţa de succes va fi mijlocul prin care ne putem oferi cea mai mare bucurie, dar şi cea mai mare tristeţe. Tocmai de aceea este important să ne stabilim azi ţinte realizabile, obiecte pe care le putem împlini sau să ne implicăm în demersuri care să se sprijine pe spiritul practic şi pe elemente ce ne vin din spaţiul concretului.
Cei care nu sunt realişti azi, în loc să-şi hrănească sufletul cu mai multă pozitivitate, vor încheia ziua în dezamăgiri adânci.

3 thoughts on “20 – 26 iunie 2011

 1. Ioana Binea spune:

  Incredibil de exacta, de frumoasa si de amanuntita analiza zilei de sambata!Nu am cuvinte potrivite sa va multumesc pentru ceea ce faceti!Se naste un adevarat mecanism, subtil, dar puternic de observare a energiilor fiecarei zile citind, sau mai bine zis, absorbind, ceea ce scrieti aici!Presupun ca aceasta energie are legatura cu forta profunda a astrologiei!Multumesc din suflet!O eliberarea incredibila s-a petrecut astazi in viata unui Peste!

 2. Mihaela spune:

  Ioana, subscriu şi eu spuselor tale…
  Pentru mine, toate analizele astrologice citite pe acest bolg au valoare de netăgăduit, baza lor fiind CUNOAŞTEREA celui care interpretează mesajul astrelor..
  La inceput, pe 14 iunie, în ziua publicării, am considerat analiza zilei de 25 iunie o lecţie de astrologie, fascinată fiind pe modalitatea în care a fost interpretată dinamica astrală, mai exact opoziţia Lilith/Saturn pe axa relaţionării…
  Şi cum o lecţie trebuie insuşită şi apoi aprofundată, ieri am lăsat ceea ce trebuia lăsat ” într-o stare de amorţire” izolându-mă „într-o formă de afectivitate extrem de abstracată şi benefică”…iar ceea ce a venit a fost „simplu, benefic şi terapeutic”… 🙂

 3. Cu o mica intarziere…

  si eu va multumesc!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.