2-8 ianuarie 2012

Luni, 2 ianuarie
Începem săptămână cu un tonus aparte. Luna şi Mercur, cu puţin timp înainte ca Soarele să răsară, se întâlnesc într-un trigon şi ne îndeamnă spre a comunica, a ne împărtăşi gândurile, a schimba impresii, a vorbi, a ne dezlănţui într-un dialog interior, în care nu toate sunt bune, dar pe care le putem controla din atitudine, din selecţia volitivă sau din raportarea la un etalon. Întreaga zi vom fi dominaţi de această dispunere planetară şi, dacă de dimineaţă ne vom preocupa mai mult cu acel tip de transfer de informaţii, care nu presupune şi o informaţie corectă, nu ne obligă la o aprofundare a conţinutului acesteia, cu cât de apropiem de seară, cu cât intrăm mai mult în fereastra opoziţie Lună-Saturn, cu atât ne este cerută o şi mai mare seriozitate. În felul acesta, înclinaţia spre a dezlănţui imaginaţia, spre a acţiona în conformitate cu logica, intuiţia, onestitatea raportate la tendinţa de a obstrucţiona libertatea de expresie sau de a o duce într-o zonă periculoasă, ne va duce spre o uşoară inhibiţie. Cuvântul, chiar dacă va fi inspirat, nu va putea să cuprindă atât de multe înţelesuri, nu va reuşi să acţioneze concomitent pe mai multe fronturi şi, uşor, uşor, ne va duce spre o rigidizare a gândirii şi a faptelor.
Aceasta devenire de la jovial, comic, relaxant, la rigid, fals, tendenţios ne face să traversăm multe elemente de comportament, într-o plajă magnifică. Judecând după această trecere într-un registru dur al segmentului afectiv, gândul se îndreaptă către meseriile ce implică schimb de informaţii, de valori. Sunt afectate deci profesiile de jurnalist, editor, curier, reprezentant în teritoriu al unei instituţii ce vizează recrutarea de personal sau administrarea unui fond financiar important. Chestiunile de patrimoniu sunt însă menţinute în sfera relaţiilor personale, adică ne vom preocupa mai mult de achiziţii noi pentru apartament, casa de la ţară, cabana de la munte, pentru a face un cadou, decât de ceva din sfera achiziţiilor publice.
Opoziţia Lunii cu Saturn, împlinită spre seară, este un eveniment dur al zilei care ni se va înfăţişa ca un duş rece după bucuria pe care am simţit-o în noaptea dintre ani. Se va pune, deci, problema reevaluării, a refacerii unui calcul, a schimbării direcţii spre care ne deplasăm, a reajustării schemei, a comportamentului său a dinamicii relaţiilor interpersonale. Această greutate ni se va înfăţişa sub forma unei oboseli, a unei devitalizări accentuate şi orice sarcină programată în acest segment al zilei ni se va părea că o caravană prin deşert, adică expusă în permanenţă pericolelor.
Dacă în ceea ce privesc evenimentele, opoziţia Lunii cu Saturn rupe armonia şi ne responsabilizează, împlinirea acestui unghi în aplicaţia sextilului Luna-Neptun, ne conferă o uşurare a simţirii şi ne dezleagă visarea pentru a o lăsa să patineze între două puncte. În felul acesta, se revine din nou la emoţie, dar impactul opoziţiei Lună-Saturn va lăsa urme şi, oricât de motivaţi vom fi, să lăsăm deoparte gândurile negre, frica de viitor, grija că lucrurile nu pot merge în direcţia dorită, că nu mai putem fi ca dimineaţă, că nu mai dispunem nici de atâta energie, nici de tonusul afectiv pentru a fi pozitivi. Vom confunda astfel hiperemotivitatea, medumitatea, tendinţa de a da curs unor gânduri pe care nu le elaborăm, ci doar le canalizăm, de a integra în atmosfera de grup o stare neobişnuită de “comun”, “laolaltă” care ne duce spre deschideri sufleteşti masive. Cea mai înaltă realizare a acestei seri va veni din faptul că oamenii vor începe să discute despre durerile şi nemulţumirile lor, despre stresurile de peste zi sau despre agresiunile la care au fost supuşi şi care i-au marcat. Dacă auditoriu este bine intenţionat, rafinat, momentul de deschidere va fi de-a dreptul terapeutic care ne permite eliberarea sufletului de toxinele energetice despre care ştim că sunt promotorii afecţiunilor fizice.
Prin urmare, începem săptămână într-un ton terapeutic. De dimineaţă nu vom şti că ziua urmează să se finalizeze în acest ton şi nici că spre seară, traversarea opoziţiei Lună-Saturn ne va expune întreaga fiinţă la un efort şi mai mare. Tocmai de aceea, pentru că ştim cum sunt unghiurile, oricât de tentant ar fi, să lăsăm spre seară soluţionarea unor probleme de natură personală, să ne mobilizăm şi să finalizăm totul până în preajma orelor 17,00 pentru a ne pregăti să întâmpinăm, în preajma orelor 21,00, opoziţia Lună-Saturn. Dacă am rezerva în această după amiază şi puţin tip odihnei, fie în mod activ prin lectură, meditaţie, relaxare, fie pur şi simplu prin somn, atunci tensiunile opoziţiei se vor reduce ca număr şi intensitate şi vor fi vizibile doar cele ce s-au născut din intrigi majore şi care promit în orice moment descinderi sociale importante.
2 ianuarie este o zi în care lucrăm cu sufletul, cu emoţiile profunde şi, ştiind acest lucru, înţelegem că recomandarea ei este aceea de a nu uita că viaţa îşi extrage izvorul din suflet şi că fără emanaţiile sale Universul nu ar fi existat sau ar fi fost anost.

Marţi, 3 ianuarie
Trecerea Lunii în Taur aduce un contact puternic, incisiv, cu Luna neagră pe care Jupiter şi-a adjudecat-o în perioada asta ca prietenă. Facem acces la variantele de rezervă, devenim pătimaşi în a ne exprima gândurile cele mai ascunse, ceea ce nu am afişat nici în limbaj, nici prin gesturi. Acea latură a personalităţii pe care în continuare ar trebui să o ţinem departe de privirile celorlalţi ne va compromite iremediabil. Până în prima decadă a lui martei 2012, când aspectele planetare tind să se separe şi se intre într-un nou registru comportamental, de fiecare dată când Luna trece prin această ipostază sau prin alt semn de pământ generează probleme de comportament, o atitudine neadecvată faţă de anturaj, faţă de slăbiciunile pe care le descoperim. În felul acesta, durerile şi suferinţele sunt exagerate, ruşinea sau totala ei absenţă este expusă în vitrină ca pe un produs ieftin. Judecând după faptul că sfera gândurilor, cu Lună în Taur, oricum este afectată de necesitatea unui confort material, de a avea bani, o funcţie sau de a avea o stabilitate ce derivă din acestea întâlnirea cu Jupiter, apoi din cea cu Lilith în conjuncţie, apoi din cea cu Chiron în sextil şi în a doua parte a zilei din cea cu Pluton în trigon, ne duce într-o zonă în care să invocăm tiparele culturale, calitatea morală a oamenilor, forţele naturii sau efectele ce survin în momentul unui dezechilibru emoţional, ca subiecte de discuţie, ca mijloc de a folosi aspiraţia ori ca devenire a fiinţei umane spre o zonă confortului psihic, înainte de a-l obţine pe cel emoţional. Luna în Taur este semn al devenirii prin atingerea stabilităţii, o necesitate impusă în special celor care au accentuate semnele de aer ori pe cele de foc. Se pot invoca aici relaţiile de familie, cunoaşterea individuală cea care vine prin “mă simt bine”, “îmi place” pentru a lăsa impresii false, de familist, devotat prieteniilor, funcţiei ori instituţiei. În realitate, Luna în Taur nu aduce îndemnul de a construi valori universale, ci de a le plasa pe cele individuale într-un cadru major, de a obţine un statut social prin acestea şi de a-l menţine doar prin intermediul lor. Când nu există confuzia între eu şi celălalt, între valorile personale versus valorile sociale, Luna din exaltare nu are de ce să-şi reveleze latura sa întunecată şi se implică în acţiuni diverse în mod egal, având acea cunoaştere a limitelor sale şi beneficiind în permanenţă de bucuria şi plăcerea ce derivă din “eu fac”. Fiind compromisă de Lilith, prin afişarea defectelor în public, prin compromisuri sau prin afectarea imaginii sociale într-un mod greu de reparat ce poate genera, la rândul ei, efecte negative pe termen lung, Luna ne introduce într-o zonă periculoasă pentru sănătate. Afectarea Taurului duce la afectarea hrănirii prin calitatea alimentului, nu prin implicarea proceselor digestive. Ideea de bogăţie devine astfel sinonimă cu acumularea, fără a implica aici discernământul sau calitatea proceselor, ajungându-se relativ uşor la blocaje de natură nervoasă sau la disfuncţii provocate de ingerarea unor substanţe periculoase şi prin calitatea lor, dar şi prin cantitate.
Toate acestea se consumă în prima parte a zilei şi aduc vieţii o notă dramatică, tristă, apatică, lipsită de vlagă care nu ne permite să ducem la bun sfârşit ceea ce ne propunem. A insista pe această latură a acţiunii în forţă, dinamice, a consuma multă energie pe întâlniri, discuţii, studiu sau a iniţia din nou o serie de acţiuni cu titlul de “distracţie” ne duce organismul într-o zonă critică şi primele semne ale epuizării sale se vor arăta chiar de seară.
Pentru cei care nu se implică în acţiuni speciale, dinamice, pentru cei care nu preferă petrecerile în sens clasic, ci se mulţumesc cu abordarea acestora prin întâlniri izolate, răzleţe, dar intense, contextul astral al acestei zile îi duce spre o zonă a conversaţiilor periculoase. Ei îşi vor canaliza energia distrugătoare a conjuncţiei Lună-Lilith, nu prin intermediul lui Jupiter, ci prin intermediul lui Chiron, fiind extrem de tentaţi să judece, să emită pretenţii, să realizeze comparaţii între tipare psihologice, între situaţii, persoane şi să invoce necesitatea unor etaloane speciale de viaţă. Pentru că gândirea este puternic afectată şi teama de a pierde sau de a fi compromisă este imensă, mesajul va fi răstălmăcit, sensul său deviat şi dintr-o simplă remarcă, o simplă observaţie se poate ajunge la a compromite o întâlnire sau chiar o relaţie de prietenie.
Prin urmare, 3 ianuarie ne aduce în faţa unor conjuncturi ciudate. Cu cât intrăm mai mult în anul 2012, cu atât mai tare simţim tendinţa sa de a ne balansa între extreme, de a nega valorile simple, viaţa plăcută şi caldă ce ne vine din abordarea căii de mijloc. Pe aceste unghiuri ne pierdem uşor cumpătul, şi nu dintr-un îndemn negativ, ci dintr-un exces de zel, din dorinţa de a ne ridica standardul, de a obţine mai mult, de a fi mai bun, mai corect sau mai apreciat. Se spune că drumul spre iad este pavat cu bune intenţii şi tocmai aceste intenţii sunt invocate azi, tocmai acestea devin prioritare şi în jurul lor sunt adunate cele mai importante acţiuni. Ne vom privi unii pe alţii şi ne vom acuza de rigiditate, de distanţă, dar în realitate fiecare nu va face decât să retrăiască teama de a nu-şi vedea viitorul împlinindu-se decât prin schimbări majore. Întreţinând această stare proastă, relaţiile, indiferent de natural lor, sunt supuse unui risc. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a face apel la raţiune cu insistenţă şi să ţinem cont de mesajele sale chiar dacă negativitatea desprinsă din înţelegerea anturajului acum pare reală sau perfect justificată. Azi totul este disimulat şi ascuns, iar raţiunea are rolul ei în a declanşa discernământul sau al menţine într-un registru al respectului faţă de valori.

Miercuri, 4 ianuarie
Multe din suspiciunile de ieri devin azi realitate, multe intră pe făgaşul unor complicaţii relaţionale şi pentru că iau înfăţişarea conduitelor, exemplele de viaţă vor fi apreciate, vor zdruncina minţile celor tineri şi îi vor pune în dificultate pe cei care au trecut de 30 de ani, adică au parcurs cel puţin o reîntoarcere a lui Saturn la poziţia natală. Această maturitate, pentru că îşi susţine baza pe experienţe negative, pe învăţăminte extrase din conflicte, pe adevăruri spuse la nervi, din dorinţa de a epata sau de a jigni, valorile sextilului Chiron-Lilith se vor situa la cote minime şi, dacă vorbim de calităţi, acestea se adună în jurul dorinţei de a fabula, de a inventa situaţii, de a gestiona un fond fictiv şi de a-l prezenta ca pe unul real. Totuşi, este important de luat în calcul că acest sextil Chiron-Lilith, care leagă două zodii între care se construieşte un canal de comunicare special, intervine în separaţia trigonului Lună-Soare, ceea ce este de bun augur. Trigonul Lună-Soare, în primul rând, vine să repare ceea ce s-a stricat ieri, ceea ce nu s-a putut soluţiona şi să elimine ceea ce ne-a îmbolnăvit ceea ce a complicat relaţiile profesionale şi ne-a dus spre o zonă extrem de limitată ca informaţie sau exprimare efectivă. Dezvoltarea personalităţii, înţelegerea mecanismelor de relaţionare, încălzirea atmosferei căminului, stimularea inspiraţiei şi dezvoltarea unei atitudini de simpatie faţă de tot ceea ce este colorat, străluceşte sau atrage atenţia, vine să compenseze concursul evenimentelor care ne maschează maturitatea cu tristeţea, melancolia şi distanţa. Mulţi nu vor reuşi să guste prea mutl din trigonul Luna-Soare, nu vor reuşi să înţeleagă natura, esenţa bucuriei pentru că având încă Luna în Taur va predomina o înclinaţie spre stabil, fix, fidelitate, consecvenţă şi aceştia nu se vor putea desprinde de primul gând, acela de a lua în serios teama şi angoasa. Motivele ce vin din partea sextilului Chiron-Lilith, tocmai pentru că este vorba de Lilith, nu sunt reale prin elementele pe care le invocă, dar este important să nu fie ignorate în totalitate pentru că ea ne vorbeşte, într-un limbaj greoi, îmbâcsit, despre intenţii, atitudini, care, în cele din urmă sunt reale. Evenimentele sugerate nu sunt reale şi nici nu vor fi, dar baza, elementul ce susţine sau atitudinea de acum sunt reale şi de ele trebuie să ţinem cont.
Fiindcă Soarele se apropie de Pluton, vom oscila între tendinţa de a ne opri asupra înţelegerii superficiale, de a ne bucura de puţinul pe care îl avem aproape sau de a cădea pradă frământărilor, de a ne lăsa preocupaţi de ceea ce a fost, de perspectiva unor evenimente. Fiind vorba despre aspectul de separaţie al conjuncţiei, ne vom declara atotştiutori, înţelepţi în ceea ce privesc evenimentele la care am participat în finalul lunii decembrie 2011. Evident, ca şi în cazul lui Lilith, cu care Pluton are multe afinităţi, în special cele legate de atitudine, multe sunt adevărate, dar perspectiva a ceea ce s-a consumat în acel interval este învăluită într-o ceaţă totală, este ascunsă, disimulată, refuzând să-şi arate şi pentru simţuri chipul pe care îl va avea în viitor. În felul acesta, mijlocul zilei, când Luna şi Venus se întâlnesc într-un careu ni se va înfăţişa ca o înclinaţie spre a lua decizii, spre a picura în evenimente puţin reproş, puţină nemulţumire sau spre a considera că lipseşte ceva unui eveniment, unei întâlniri, chiar dacă pregătirile au fost abordate cu mare simţ al detaliului.
Spre seară, lucrurile par să se mai îmblânzească orientându-se spre armonizarea fondului afectiv, spre îmbunătăţirea tonului, inclusiv a celui fizic, stabilindu-se într-o zonă a confortului material, al celui desfăşurat în sânul familiei. Din acelaşi segment face parte şi schimbul de idei abordat sub forma unei competiţii tonice născute dintr-o împărtăşire a experienţelor, o destăinuire într-un cadru liniştit, calm. Prin acest schimb, protagoniştii descoperă că au multe în comun şi, pe baza acestor informaţii, ajung să descopere pe ce schimb se pot baza, pe ce tip de relaţie să se axeze în viitor pentru a face din această chimie o relaţie constructivă.
Prin urmare, descoperim în această a 4-a zi a lunii ianuarie că valorile superioare, cele care ne ridică nivelul de cultură, care ne îndreaptă spre studiu, spre înţelegerea evenimentelor vieţii cu profunzimea spiritului cercetător, au în ele o componentă negativă, una tendenţioasă şi una temătoare într-o combinaţie variată, ducând la complicarea relaţiilor personale sau la administrarea deficitară a fondului afectiv. Dacă prin trigonul dintre luminarii sau prin cel Lună-Marte ne putem gândi la ideea de paradis terestru, atunci, în mod obligatoriu, acesta trebuie să fie împrejmuit de un gard înalt, chiar foarte înalt, menit să ascundă realitatea din afară nu pentru că ea ar fi diferită de ceea ce ştim, încă din 2011, ci pentru că acum vedem totul deformat, ca printr-o sticlă de ceas, mai mare sau cu liniile deformate care ne transformă florile în obstacole şi firele de iarbă în spini.
Recomandarea pentru această zi vine cu un avertisment, acela de a nu ne structura planurile de viitor pe baza a aceea ce descoperim acum, a ne lăsa observaţiile şi analizele pentru alte zile când vom beneficia de mai multă linişte sau de o mai mare flexibilitate.

Joi, 5 ianuarie
Pe ultimul segment din zodia Taur, Luna are de împlinit o opoziţie cu Junon şi un careu cu Neptun, iar, după ora 12:44, când trece în Gemeni, se va întâlni cu Uranus într-un sextil şi cu Chiron într-un careu. Începem deci ziua cu o continuare a dimensiunii afective dezvoltată anterior apoi vom beneficia de mai multă acţiune, de mai mult suspans cu cât firul evenimentelor ne apropie de seară.
Dacă opoziţia cu Junon se împlineşte noaptea şi, deci, o parte din acţiunea ei se estompează, manifestându-se mai mult ca impulsuri potenţiale, memorate de corp, de structura mentală şi inserate în dinamica zilei, careul Lună-Neptun împlinit la 10:46 ne blochează circuitul mental, fluiditatea gândirii, curajul de a comunica un anume mesaj şi, pentru cei care sunt obligaţi prin statut să lucreze cu cuvintele, cu sensurile, acest careu îi duce spre îndoială, diminuarea atenţiei, tendinţa de a fura, de a beneficia de foloase nemeritate, de a acţiona în fals, sub ton, timid. Se observă deci că ultimul segment al Taurului nu poate predispune decât tensiune şi suspiciune, iar pe acestea le vom încadra foarte bine într-o albie a evenimentelor anterioare. Având deja conştiinţa lucrului făcut într-un anumit fel, a dimensiunii pasului, a tonului, a intensităţii cuvântului, tendinţa de agrava transferul mesajului duce la stricăciuni, la diminuarea eficienţei în proiectele implicate, dar şi atingerea unui crepuscul în ceea ce priveşte respectarea programului. Pentru cei care sunt deja la serviciu, care doresc să-şi respecte programul şi care, pe lângă asta, le este cerut să muncească eficient, chiar dacă atmosfera sărbătorilor încă se mai păstrează, acest careul pe care Luna şi Neptun îl împlinesc aduce, prin tensiunea sa, decepţii, neputinţa de a folosi un talent acum când solicitarea este mai mare. O nevoie de odihnă va fi puternic vizibilă în mijlocul acestei zile, şi asta nu din oboseală, ci dintr-o nevoie de a fugi de la locul faptei, de a evada, de a abandona programul, schema, ritmul, obişnuitul.
Trecerea Lunii în Gemeni schimbă registrul comportamental şi multe din sensurile pe care, în prima parte a zilei, nu le-am observat, spun unii, din neatenţie, somnolenţă sau dezinteres, acum devin vii, se evidenţiază faţă de celelalte şi în parte ne revin, şi optimismul, şi cheful de treabă, şi dinamismul, şi luciditatea.
Împlinind sextilul Uranus, Luna îl transformă pe acesta în planetă meditatoare opoziţiei sale cu Junon şi, schimbarea de registru, va fi susţinută şi de soluţii venite din anturaj. Se va pune, aşadar, problema ca, în a doua parte a zilei, să luăm contact cu informaţii noi, să comunicăm pe un alt nivel şi să permitem, prin această deschidere, transferul de valori şi contactul cu persoane situate la mare distanţă. Munca devine acum mai plăcută, efortul mult mai uşor de suportat şi coşmarul din prima parte a zilei se sublimează într-o dinamică plăcută, deconectantă. Soluţiile care ne vin acum nu sunt simple ecouri ale contextului astral, ci avertismente care ne introduc în atmosfera extremelor specifică anului 2012, cu care am luat contact din 20 decembrie 2011, când, practic, s-a schimbat considerabil vibraţia şi anul 2011 a rămas în urmă. Mulţi se vor arăta îngrijoraţi de puterea lor de rezistenţă, de tipul de relaţie pe care urmează să-l dezvolte cu prietenii, cu familia, cu colegii de serviciu şi vor fi tentaţi ca intuitiv să ia de referinţă seria întâmplărilor de acum. Pentru că Luna şi chiron au şi ele un cuvânt de spus, prin careul pe care-l construiesc, teama lor, doar dacă este aprofundată şi nu confundată cu agresivitatea implicită specifică aceşti perioade (adică Lilith) devine un exemplu pentru viitor.
Încadrând acest final dinamic în schema generală a zilei, vom observa că vibraţia astrală se împarte pe mai multe sectoare. Ea va acţiona în sfera medicală, avertizându-ne cu privire la anume afecţiuni ce survin prin epuizarea fizică, secătuirea de resurse, hrănire defectuoasă, gândire eronată, dar va acţiona şi în sfera profesională localizând pe domenii de acţiune o serie de tensiuni ce ţin de lucrul bine făcut, evaluarea muncii într-un anumit sector, viteza de reacţie, gradul de înţelegere şi integrare a sarcinilor, echilibrul emoţional.
Prin urmare, ziua ne oferă prilejul de a trece de la un registru comportamental la altul şi de a înţelege ambele direcţii pentru o pregătire serioasă în faţa evenimentelor anului 2012. Dacă începutul zilei se dovedeşte a fi stângaci, nepotrivit sarcinilor pe care le avem de îndeplinit, fie că ni le stabilim, fie că ne sunt atribuite de un superior ierarhic, dinamica socială ne solicită mult şi ne tulbură tendinţa de a ne izola, de a ne separa. Multe dintre acestea le facem dintr-o teamă disimulată, ascunsă în oboseală şi apatie, în incertitudine şi lipsă de perspectivă, însă, în a doua partea zilei, când împlinirea sextilului dintre Lună şi Uranus ne intensifică orice formă de activitate mentală, chiar până la limita în care să ne dorim un salt spre putere, spre o formă de exprimare pe care nu am cultivat-o până acum.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne redefini ideea de gândire pozitivă pentru a ne stabili care sunt parametri prosperităţi şi din ce izvor ne extragem puterea.

Vineri, 6 ianuarie
Avansând în tranzitul său prin Gemeni, Luna se depărtează de configuraţia numită Vaporul la care cele mai multe dintre planete participă, având la bază opoziţia Saturn-Jupiter. Mesajul ei în această zi vine mai curând printr-o formă de inspiraţie negativă, o formă de înţelegere subtilă pe care oamenii o au în momente de cotitură a vieţii lor. Trecând prin Coada Dragonului ea ne reaminteşte de anumite perioade din 2011 când am suferit şi am avut parte de lipsuri, când nu am avut suficiente informaţii, când nu am beneficiat de atenţie, de susţinere sau de o anume înţelegere, localizată azi punctual pe un anumit proiect sau demers cu caracter social. Relaţia de opoziţie între Jupiter şi Saturn este una agresivă care aduce o proastă administrare a banului public, o relaţie deficitară cu autorităţile locale, cu instituţiile statului, o tulburare a raporturilor profesionale pornind de la injurie, o imagine proastă, un conflict, o stricăciune. În felul acesta, se intenţionează o servitute, ca un subsidiar aplicat intenţiei de a domina cu forţa un anumite sector prin ofensă, jignire, acuze, agresivitate. Pe baza acestui aspect multe din cele care se desfăşoară pe zonă publică nu sunt aşa cum par, tocmai de aceea apelul la atributele raţiunii este adesea invocat de astrologi pentru a indica traseul cel mai simplu şi accesibil omului comun. Cei care lucrează cu energia sau sunt familiarizaţi cu instrumentele abstracte au parte acum de provocări care îi vor ajuta să-şi purifice fiinţa şi să se poată ridica deasupra condiţiei de muritor de rând spre un nivel superior de cunoaştere. Ceea ce se întâmplă acum, prin întărirea Vaporului (configuraţie ce presupune utilizarea unor talente pe baza condiţionărilor, prin impunere, conform unor reguli, a schemelor prestabilite, a prejudecăţilor), va fi de referinţă pentru bună înţelegere a anumitor demersuri ce ni se înfăţişează la acest început de an. O mare parte dintre cele pe care le urmărim acum, cu care ne confruntăm şi pe care dorim să le finalizăm îşi vor atinge punctul terminus în martie, în prima parte a lunii, eliberându-ne de povara cu care luăm contact acum. Ceea ce vedem acum, ceea ce gândim şi, prin acestea, perspectiva întregului an 2012, se încadrează într-o stare negativă. Am invocat de multe ori în ultimele luni teama ca motiv principal şi acum, de asemenea, facem apel al aceeaşi trăsătură de care nu ne putem separa. Ea va deveni acum cu atât mai intensă şi puternică pentru că balansul evenimentelor este mult mai mare decât în 2011, chiar dacă media se păstrează în acelaşi registru, chiar dacă valoarea de mijloc de acum se aseamănă cu valoarea de mijloc a anului anterior. Atingând această intensitate stranie a extremelor, evenimentele au puterea, ceea ce nu s-a întâmplat în 2011, de a genera efecte noi. Această noutate, această schimbare a gândirii, structurii, funcţionarului sau această trecere pe un nou mod de relaţionare, sperie. Scheme noi de organizare a structurilor administrative ne încurajează deschiderea spre informaţii noi, însă balansul sentimental, obiceiurile greşite, dificultatea de a învăţa, asimila noi valori, de a ne orienta spre noi etaloane se constituie ca motivaţii în favoarea susţinerii acestui sentiment distrugător: frica.
Pe acest fundal, conjuncţia Lună-Coada Dragonului devine una menită să ne ofere informaţii, să ne îmbogăţească patrimoniul educativ, să ne indice o posibilă finalitate şi în acelaşi timp să ne spună care ne sunt poverile cele mai mari şi de ce anume trebuie să ne debarasăm repede pentru a ne ridica nivelul în luna martie.
Lucrând relativ bine cu informaţiile, dar existând în mod pregnant tendinţa de a cădea în derizoriu, ziua de 5 ianuarie, înainte de a ne aduce mai aproape informaţii valoroase, ne pune în faţa unor paradoxuri teribile. Vom fi departe de dilema bine versus rău, pentru că Luna în Gemeni nu are puterea de a ne îndrepta spre discernământ, dar vom gusta din plăceri extreme, într-un interval scurt, ipostază deosebit de dificilă pentru cei care ştiu că au tulburări de comportament, care ştiu că se situează la graniţa dintre normal şi patologic.
Prin urmare, ziua de 6 ianuarie ne aduce o lumină stranie, o înţelegere ciudată pe care nu vom reuşi să o apreciem pe măsura valorii sale pentru că obiceiurile, schemele vechi de acţiune, lipsa flexibilităţii, viteza de lucru scăzută, nu ne permite să luăm contact cu seminţele acestor informaţii şi să ne alegem cu culorile lor periferice, adică să luăm contact cu avertismente, fără să fim în vreun fel ajutaţi să le depăşim. A cunoaşte viitorul când nu-l poţi ajusta sau modifica este o anatemă şi asta se va întâmpla azi cu trecerea Lunii prin Coada Dragonului. O formă de sancţiune ne face să spunem “Ah, m-am ars!” pentru că Nodul de sud al Lunii reprezintă locul unde erorile de gândire, reziduurile îşi găsesc un culcuş cald şi de unde ajung să invadeze întregul spectru al trăirilor dacă nu revenim asupra lor periodic pentru a ne recupera energia din trecut şi, în felul acesta, a deveni mai puternici pentru că am trecut printr-un eveniment, nu mai slabi, mai temători sau mai confuzi.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi energia pentru a ne flexibiliza gândirea, spre a învăţa să spunem DA sau NU în cunoştinţă de cauză, nu ca un subterfugiu.

Sâmbătă, 7 ianuarie
Ultima zi de Gemeni ne aduce, nu doar o varietate de aspecte pe care Luna le ridică, dar şi două sextile pe care Mercur le împlineşte cu Saturn şi respectiv Neptun, de o parte şi de alta a zodiei Săgetător, cea prin care trece acum Mercur, desenând un triunghi minor, semn al forţei psihice, al gândiri metodice, al ideilor structurate şi al afirmării sociale prin talentul vorbit ori prin cel scris.
Totuşi, aşa cum se indică şi în analiza aplicată zilei de 6 ianuarie, acum suntem marcaţi de un Vapor, configuraţie care aduce utilizarea unor abilităţi sau talente sub presiunea unor condiţionări. Pe acest aspect, descoperim nevoi noi ale minţii, plăceri intelectuale, cele pe care anterior, prin durerile şi neînţelegerile pe care tensiunea impusă de Luna neagră au predispus-o, nu le-am înţeles sau nu le-am atins. Devenirea personală, cea subtilă, cea care depinde de ambiţia de a depăşi condiţia actuală, nu cea care vine ca o consecinţă a karmei pozitive, ne aduce azi o lărgire a câmpului conştiinţei spre a asimila idei noi, spre a vorbi altfel, mai frumos, mai corect, spre a aşterne pe hârtie ceea ce ne inundă sufletul sau spre a ne destinde prin preocupări curate, pure, elegante legate de jocul cu culorile, cu cromatica, jocul cu formele, cu designul, cu înţelegerea ideilor abstracte, cu sensurile filosofice sau cele ce ţin de manipularea energiei într-un chip nou.
Împlinindu-se în separaţia trigonului Luna-Venus şi respectiv careului Luna-Marte, îndemnul de a ne lăsa în urmă haina veche şi a ne preschimba discursul, de a ne antrena energiile subtile pentru a ne obişnui cu o practică rafinată, cea care ne va duce negreşit la progres, se va lovi de plăceri şi temeri care amândouă, deopotrivă, sunt obstacole în calea progresului. Că ele se concretizează iniţial prin a distrage atenţia de la preocupările de bază, prin bucurie sau tristeţe, prin plăcere sau tensiune, este doar începutul, pentru că, păşind în dimensiunea culturală a dezvoltării personale, adică alegându-ne un autor sau preferând un anumit tip de practică, valorile devin direcţii greşite, finalităţi iluzorii, animate de deziderate care întunecă mintea şi spiritul ori pur şi simplu îl ţin departe de esenţial.
Înclinaţia spre o distracţie a gândirii sau spre a comunica într-un limbaj riguros, cel de care Saturn nu se desprinde niciodată, înseamnă a ne deschide spre dimensiuni care ne scot din viaţa comună şi ne duc spre eleganţă, rafinament, care ne purifică structura subtilă şi o fac pregătită pentru noi înţelegeri, cele care se ascund în spatele încercărilor, care nu reprezintă încercările în sine, dar care nu pot veni în contact cu fiinţa umană decât după ce ea se ridică la un anumit standard, decât după ce structura sa vibrează într-un anumit fel. Vorbim aici despre dinamica volitivă, despre căldura inimii, despre curajul de a spune adevărul în circumstanţe delicate, de a iubi adevărul şi a îndura procesele intermediare ce survin de la ivirea şi până la întronarea sa, la fel cum vom invoca aici ideea destinului care, privit prin ochii impuri, întunecaţi de dorinţe materiale şi distructive, pare tragic şi umilitor.
Pe acest fundal, gândul, structura, metoda, echilibrul acido-bazic, speranţa de a ne ridica spre o nouă dimensiune a vieţii, fără a o atinge încă, ne animă sufletul cu un entuziasm plăcut şi tonic. Iniţial, acest îndemnul ne duce spre a ne căuta oamenii cu care ne asemănăm, în prezenţa cărora ne simţim bine, care ne solicită gândirea şi ne-o duc spre studiu care ne încurajează şi, prin asta, ne ajută să ne deschidem sufletul spre a ne cultiva talentele, aşa cum ne-am propus înainte de a veni aici.
Chiar dacă îndemnul spre a trăi pare mai puternic decât cel de a calcula, încadra şi stabiliza, înclinaţia spre ordine ne învaţă că şi în lumea spirituală există severitate şi indulgenţă, şi acolo entităţile sunt subiective şi acolo există forţe antagonice, însă ele nu se amestecă, iar alegerile au o forţă retractilă implicită, ele nu au un caracter atât de categoric, acela pe care îl găsim aici. Implicându-l pe Saturn (severitatea) într-o relaţie de sextil cu Mercur din Săgetător (abnegaţie) şi judecând că Saturn, maleficul, se află încă în exaltare, iar Mercur în exil, putem asista la un proces interesant, acela de inversare a valorilor, a fluxului, prin care personajul negativ să ofere dovezi benefice, să ajute, să susţină, să protejeze, iar cel apropiat să dezamăgească, nu prin intenţia clara îndreptată în sensul acesta, ci pentru că i se pune pe umeri o sarcină prea mare, pentru că avem de la el aşteptări prea mari.
Ulterior împlinirii acestor aspecte, Luna se va întâlni cu Saturn şi Neptun în câte un trigon şi, spre seară, într-o opoziţie cu Mercur, semn că norocul, şansa, elementul pozitiv al zilei are conotaţii sociale, colective, şi că nimic personal nu trebuie căutat în aceste evenimente. Puţini vor fi cei care vor putea să se detaşeze şi să nu interpreteze laudele ori acuzele în sens personal, să nu se modeleze în raport cu stimulii aceştia, înainte de a judeca precis şi corect dacă interferenţa, contactul, le era adresat sau l-au atins doar cu titlul informativ, fără a se intenţiona producerea unor efecte.
Prin urmare, 7 ianuarie ne tentează cu sensuri majore, cu valori arhetipale, punându-ne în situaţia de a gândi pentru grup, pentru familie, pentru un prieten şi de a acţiona în cunoştinţă de cauză. Multe din demersuri sunt susţinute pe regulă, metodă, pe scheme studiate din timp, pe un tip nou de comunicare, însă, în timpul derulării, pentru că se face apel la vibraţii noi, la persoanele noi, la atitudini noi, la informaţii noi, calitatea faptelor se schimbă şi multe din finalităţi nu mai sunt atinse aşa cum stabilisem iniţial. Fiind vorba despre Mercur, putem invoca aici nu numai traseele mentale, ci şi călătoriile fizice, deplasările între localităţi, ieşirile spre staţiunile montane, vizitarea unor prieteni etc.
Ceea ce ne aduce această zi este cu adevărat spectaculos şi vine din invitaţia subtilă de a participa la ceva magnific. Nu se ştie dacă mesajul de azi se va finaliza în forma în care se prezintă el, dar în mod sigur ceea ce va răscoli va avea un rost, ne va ajuta să ne înţelegem mai bine impulsurile, frământările şi să fim în stare, pe viitor, să luăm decizii mult mai corecte.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lasă în voia inspiraţie, chiar cu riscul de a părea ciudaţi pentru a explora această zonă a sensibilităţii şi a o recunoaşte atunci când, pe viitor, intrăm în contact cu ea sau când o vedem la alţii.

Duminică, 8 ianuarie
Trecută în domiciliu (Rac) din seara zilei anterioare, Luna ne incită azi simţurile cu o partitură nouă. Ne duce întâi în faza de sextil cu Jupiter, apoi careu cu Uranus, trigon cu Chiron şi sextil cu Lilith, lăsându-ne impresia că ne putem folosit voinţa, că avem un cuvânt de spus în demersurile ce ţin de exprimarea liberă, impresii sau de idealuri. Încadrând între cele două sextile Lună-Jupiter, Lună-Lilith, careul Lună-Uranus şi trigonul Lună-Chiron tot ceea ce vine spre noi în noaptea de sâmbătă spre duminică poartă amprenta compromisului, fiind lezat, incomplet sau tendenţios. În mod obişnuit, aceste unghiuri ne duc cu gândul la relaţii de factură socială, însă cei mai mulţi îşi vor rezerva noapte pentru odihnă. Cei care şi-o vor petrece lucrând sau distrându-se sunt avertizaţi în a fi reţinuţi în declaraţii, în a-şi demonstra priceperea, forţa, cunoştinţele, în a folosi tehnica modernă (telefoane, maşini, calculatoare etc.) pentru ca toate acesta intervin cu un evident factor de risc. Nu există parte bună în acest eveniment care să nu se termine prost, cu o dispută, cu o dezamăgire, cu un reproş, tocmai de aceea cei care se ştiu colerici, care nu tolerează la ceilalţi ceea ce ei au din abundenţă sunt sfătuiţi să evite ieşirea pe zonă publică în acest interval.
Un alt eveniment special al acestei zile este ingresul lui Mercur în Capricorn, ce survine dimineaţa la 8:33, după care, în mijlocul zilei, Luna i se opune lui Pluton, iar, spre seară, Mercur, abia intrat în Capricorn, ridică un trigon karmic împreună cu Jupiter din Taur.
Cu Mercur în Capricorn intrăm în zona studiilor, a profunzimii gândirii, a cercetării documentare, care ne plasează într-o nouă atmosferă, una în care nu predomină acumularea de noi cunoştinţe, ci cea în care le organizăm pe cele pe care le avem, cea în care forţa şi gândirea îşi dau mâna şi se pun în slujba păcii, a pacifismului, a armoniei pentru a găsi o cale paşnică de soluţionare problemelor cu care am luat contact chiar din dimineaţa acestei zile, când Mercur încă nu era în Capricorn sau nu se acomodase încă în noua albie.
Relaţia de trigon dintre Mercur şi Jupiter este un semn de exprimare condescendentă, de desfăşurare a optimismului, de aplecare asupra structurilor legale tangente la avocatură, magistratură ori cele susţinute pe comunicare interetnică, religie, cunoaştere holistică. Dacă schimbul se realizează pornind de la o planetă cu viteza cea mai mare, Mercur, mobilizând calitatea de a simţi şi înţelege cu o mare fidelitate şi printr-o mare diversitate de canale, raportând la o judecată morală, la o schemă psihologică verificată în timp, spre planeta cu viteză mai lentă, Jupiter, care în Taur ne trezeşte plăcerea pentru a acumula, a strânge, a îngriji un patrimoniu, a împlini discret dorinţele materialiste, schema trigonului ne va aduce o deplasare de la gestionarea fondului personal, privat, spre cel public, printr-o abilitate, un talent, o pricepere. Partea dificilă vine abia acum, pentru că opoziţia Lună-Pluton pare să lase deoparte tensiunea socială, ecoul negativ venit din zona comunitară şi să aducă îndoială, lipsă de susţinere, indecizie şi teama de ieşi dintr-o schemă cunoscută bine. Renumită pentru agresivitatea sa, opoziţia Lună-Pluton îi va face pe oameni să se agreseze prin negaţie, prin refuz, chiar refuzul de a practica, folosind un talent, de a vorbi despre el, de a uza de o şansă, o întâlnire sau de a da curs unui moment de inspiraţie sau unei intuiţii speciale.
Cu Luna în Rac planetele acum sunt împrăştiate şi, în afară zodiei Leu, toate au câte un musafir în tranzit, ceea ce aduce o risipire masivă în proiecte de mică anvergură sau în cele care nu se pot finaliza rapid. Fie că ele ţin doar de sfera mentală sau de cea acţiunilor în plan concret, din prima secundă ele tind să se ramifice, să se extindă fără a avea un control riguros pe extindere, ci doar pe mesaj. Cum este de înţeles, a nu avea control pe extindere duce la risipirea energiei, ideilor şi timpului.
Aşadar, în 8 ianuarie avem o şansă, dar este atât de bine ascunsă printre conjuncturi, în plasa de unghiuri, încât numai un priceput, numai cel care a mai trecut prin aşa ceva le poate identifica şi folosi cum se cuvine.
Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce o schimbare substanţială de vibraţie, o nouă formă de a gândi, gestiona resursele pe care le avem, o nouă orientare, poate chiar spre un nou cerc de prieteni, un nou domeniu de activitate, o nouă perspectivă. Totuşi, nu doar împrăştierea planetelor este de vină pentru insuccesul ce l-am putea comporta, ci şi relaţia încă activă a lui Jupiter cu Luna neagră, care ne va compromite ceea ce ne vine din zona inconştientului sub formă de instinct, impuls, vorbă negândită ş.a.m.d.
Contextul astral, aşa cum îl putem citi din dispunerea generală a planetelor, este însă mult mai complex decât ceea ce se împlineşte într-o zi, pentru că, spre exemplu, seara acestei zile nu poate fi separată de careul Mercur-Uranus, care se împlineşte la puţin timp de la miezul nopţii, în ziua următoare, sau de Luna plină care atinge momentul de maximum în 9 ianuarie la ora 9,29.
Rămânând însă în sfera acestei zile, chiar dacă eroarea şi/sau realizarea ei vor avea repercusiuni ample asupra întregii perioade, până în prima jumătate a lunii martie, o parte din dezicerile de acum, ce vin ca invitaţie apoi ca desprindere pe ideea “mă invită, dar nu pot”, “mă implică, dar nu e treaba mea”, vor fi uitate acum şi rememorate în mai 2012 şi apoi, pornind de la luna mai, invocate din nou în ultimul cadran al anului 2012.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne respecta gândurile, de a le urmări direcţia şi de a vedea cum sunt zdruncinate sentimentele sau cum sunt susţinute pentru a înţelege de ce în mai sau în ultimele trei luni ale anului 2012 vom reacţiona aşa cum vom reacţiona.

1 thought on “2-8 ianuarie 2012

  1. otilia spune:

    la multi ani cu sanatate va urez mai intiii… citind analiza zilei de 3 ianuarie, am primit un sfat pretios, potrivit mie… multumesc d.le coser

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.