19 – 25 decembrie 2011

Luni, 19 decembrie
Începem săptămâna cu un îndemn spre profunzime şi seriozitate. Azi Luna se va afla în sextil cu Capul Dragonului, pe finalul ciclului draconitic, iar Soarele îşi va împlini sextilul cu Saturn aducând în centrul atenţiei o formă de gândire matură, seriozitatea acţiunilor, pasiunea pentru ştiinţele exacte, dar şi o atracţie către aspectele concrete ale vieţii fără a leza în vreun fel sensibilitatea, visul.
Sextilul Lunii cu Capul Dragonului se produce în momentul când Mercur şi NN intră în fereastra conjuncţiei ceea ce va aduce demersurilor finale un plus de luciditatea, o uşurinţă în exprimare şi o îmbinare interesantă între util şi plăcut. Veleităţile organizatorice pe care Luna din Balanţă le aduce, prin faptul că poate pune pe picior de egalitate elemente incompatibile, poate discuta egal orice subiect şi pune în aplicare orice soluţie, chiar şi pe aceea care este împotriva sa, devin acum exemple de bună practică sau sugestii pentru cei care se află la început de drum. În felul acesta, înţelegem că prima parte a zilei va fi încărcată de un tonus tineresc, de o atracţie către lucruri însuşite, moştenite, de a ne desprinde de caracterul particular al vieţii şi de a reuşi să ajungem în punctul în care greutăţile vieţii pot fi uşor echivalate în experienţe. De această preschimbare este răspunzător Mercur, cu aerul său tineresc, dispus acum, când este remarcat, adică atins de conjuncţia cu Capul Dragonului, să impresioneze şi să ridice nivelul vibraţiilor. A impresiona prin modul de a gândi, prin viteza de lucru, prin curajul de a stabili ţinte îndrăzneţe şi de a le atinge este la fel de valoros ca o experienţă acumulată în condiţii extreme, de exemplu de a rezista fără hrană şi apă într-un mediu agresiv, de a parcurge repetate deposedări de bunurile proprii sau de a fi atins de o boală necruţătoare. Semnul de echilibru devine azi, prin Balanţă, semnul în care direcţiile tind să se uniformizeze prin valoare, nu un balans in faţa spectatorilor realizat spre deliciul privirii.
Această calitate cu totul specială de a uniformiza extremele pentru a nu se mai face diferenţa între fiinţe, pentru a nu încuraja comparaţia în a ascunde mediocritatea sau a o evidenţia prea mult, vine din zodia Balanţă, dar nu doar de la Luna situată acum în acest semn, ci de la Saturn. Modul special, tainic, efervescent prin care sunt combinate elemente care până acum nu păreau să aibă vreo legătură unele cu altele sunt aduse în punctul în care devin prietene, surori intru religie, fraţi de cruce.
Pe acest fond, sextilul lui Saturn cu Soarele, înainte de toate, vine şi combate abandonul, lipsa de implicare, superficialitatea, instabilitatea, urâţenie, abandonul. Scopul nu este însă acela de a egaliza trăirile, ci acela de a descoperi elementul comun celor care, aflaţi sub impusul destinului, ajung să descopere legături adânci, că sunt cunoştinţe vechi, că au prieteni comuni, că viaţa nu i-a adus degeaba împreună. Astfel, elementul superior, cel de supervizare, de extindere a sferei gândurilor spre o zonă a realităţii situată dincolo de realitatea imediată este paradoxul care se transformă în realitate imediată în secunda în care este atins. Această reprezentare oarecum abstractă este pusă în practică ori de câte ori se caută înlăturarea ataşamentului. Mulţi dintre căutătorii adevărului, dintre cei care îşi doresc să-şi uşureze sufletul de greutăţi inutile, ajung, prin practică, să considere că abuzul, indiferent că este motivat de teamă sau de necesitate, este un element josnic şi el trebuie combătut prin toate mijloacele. Aprofundând aceste noţiuni, practicantul descoperă că luptând împotriva abuzului va ajunge să se comporte asemenea celui pe care îl acuză, nu prin raportarea sa la un sistem superior în faţa căruia pare impur sau atins de aroganţă, ci prin menţinerea atenţiei la nivelul la care cel combătut acţionează, consumând timp şi energie pentru a-i arata celui în cauză ceea ce acum nu vrea, nu poate sau nu-l interesează ori nu este deloc treaba interlocutorului să înlocuiască efortul susţinut al practicantului persistent în greşeală. Ideea de liber arbitru este şi ea inclusă în această schemă de gândire însă nu ca deziderat „fiecare este liber şi, prin libertatea sa, devine răspunzător de faptele sale”, ci prin atingerea limitelor superioare.
Unde se finalizează liberul arbitru personal şi de unde începe a celuilalt? Acesta este punctul final în care căutătorul adevărului descoperă că destinul este o înlănţuire de cauze şi efecte şi cel care doreşte să se ridice deasupra condiţiei muritoare îşi poate eficientiza accelerarea căutării spirituale printr-o atenuarea a efectelor, nu prin neutralizarea lor. Acesta este un mod special prin care Saturn, în intransigenţa sa bine cunoscută, combină compasiunea, cunoaşterea şi severitatea evoluţiei pentru a genera un produs nou, o creaţie specială care, raportată la realitatea imediată a vechii stări a lucrurilor, deci în faza incipientă, nici nu putea fi concepută, dar care devine aievea imediat ce este atinsă de graţia conştiinţei extinse.
Prin urmare, prima zi a săptămânii ne coordonează faptele şi ni le modifică pentru a descoperi nuanţe noi ale vieţii, puteri noi, reacţii noi, dar nu noi prin inedit, ci prin preschimbare. Vechile relaţii ne apar azi în cale, descoperim un rpieten pe care nu l-am văzut de mult timp sau ne simţim atraşi de viaţa privată şi publică ale popoarelor antice, ale celor care au trăit în Evul Mediu sau care se află pe alte continente şi care par, la prima vedere, atât de diferite.
Totul ia înfăţişarea unei cercetări, a unei aventuri care depinde mult de ascuţimea minţii, de nivelul de cultură şi de experienţele anterioare. Nu, categoric nu este aşa, pentru că implicându-l pe Saturn într-un unghi atât de blând şi sever în acelaşi timp oamenii sunt coordonaţi de destin, nu ei conduc evenimentele, sunt pus în fata experienţelor, nu ei le selectează. În felul acesta, descoperă că o parte a vieţii lor este coordonată, unii spun că este predestinat, şi se simt bine că poate în întunecată schemă ascunsă privirii lor se găsesc şi doritele lor împlinite. În realitate, ceea ce este ascuns şi pare predestinat ţine de latura inconştientă a fiinţei, deci şi a destinului, care este privit de ezoterism ca o emanaţie a fiinţei, asemenea cometei care nu se poate separa de coada sa.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia destinului, dar de a şi explora sfera gândurilor sau cea a sentimentelor pentru a „fura” din zona inconştientului ceva substanţial pentru a fi mai bogaţi cu o lumină sau mai înţelepţi cu o stea.

Marţi, 20 decembrie
Ceea ce aduce ziua de 20 decembrie este din capul locului una dintre cele mai neobişnuite combinaţii astrale ale anului. În aceeaşi zi Jupiter se întâlneşte cu Lilith în conjuncţie, Venus îşi schimbă semnul, trecând în Vărsător, iar Soarele împlineşte un sextil cu Neptun cu aproximativ o oră înainte ca ziua să se termine. Şi pentru că niciodată nu este suficient, aceste aspecte se împlinesc la grad perfect când Luna se află deja în cădere (Scorpion) şi după ce împlineşte, la ora 13:12, două opoziţii cu Jupiter şi Lilith, ce îşi vor împlini la grad perfect conjuncţia jumătate de oră mai târziu. Acest tablou astral seamănă cu un tablou al lui Picasso, când cu „Domnişoarele din Avignion”, când cu „Trei muzicanţi”, când cu „Bătrânul chitarist”, când cu „Figuri pe plajă”.
Arhitectura stranie a acestei zile porneşte însă cu Luna în Balanţă, până la mijlocul zilei, împlinind patru aspecte: conjuncţie cu Saturn, sextil cu Soarele, trigon cu Neptun şi careu cu Venus. Această schemă ne aminteşte de simţul răspunderii, de lucrarea colectivă la care participăm, de riscul şi exprimarea personalităţii într-un mod ambivalent: putere – slăbiciune, curaj – frică, echilibru – dizarmonie. În afara lui Marte, situat la mijlocul Fecioarei, toate celelalte planete se situează între finalul Balanţei şi primul grad din Taur, conjunctură ce indică un simţ special al proprietăţii, nu doar orientat spre obiecte fizice, ci şi spre fiinţe, tipuri de relaţii sau funcţii, decoraţii, aprecieri, recunoaşteri. Aşadar, prima parte a zilei ne aduce înainte principiile, dorinţele pe care nu le-am putut îndeplini şi pe care nici nu vom reuşi să ni le împlinim pentru că nu dispunem de timpul necesar.
Trecând în Scorpion, Luna ne pune în faţa unor decizii dificile. Va trebui să alegem între a ne împlini un ideal personal sau de a ne abandona proiectele individuale şi a ne implica într-un proces social, într-un demers amplu ce ţine de funcţie, rang, faimă, schimbare de domiciliu, de locaţie, de comportament sau de disimularea unor impulsuri personale prin ascunderea lor în aburul interesului de grup. Primele efecte vin prin explicaţii de ordin personal, prin destăinuirea unor aspecte ale vieţii care nu sunt aşa în realitate, dar care vor putea fi văzute în felul in care sunt prezentate pentru că istorisirea este singura atingere pe care o primim din partea realităţii. Se impune atunci un subsidiar, o activitate psihică secundară ţelului ce depinde mult de forma de exprimare, schema de gândire de care poate dispune cel în cauză acum. Acest îndemn apare ca un foc de paie, ca o explozie de activitate, ca o formă spectaculoasă prin care simţim că norocul ne surâde, că avem o şansă, aceea de a ne depăşi condiţia, de a rezolva o problemă, de a folosim cu maximum de eficienţă inteligenţa şi spiritul practic.
Această exprimare complexă ne parvine din conjuncţia lui Jupiter cu Lilith şi are menirea de a ne încerca limitele puterii fizice, a tactului, diplomaţiei, a calităţii intenţiilor, a moralităţii. A încălca un legământ, o regulă, a depăşi o limită a bunului simţ sau a invada intimitatea cuiva doar pentru a ne satisface o curiozitate sau a da curs unei nevoi, de a pretinde de la viaţă cu lăcomie acel „mai mult” care ne va prisosi înseamnă a ne compromite întâi ca informaţie, apoi ca statut sau persoană.
Pe acest fond, îndemnul real ce ne vine din conjuncţia Jupiter-Lilith, nu doar ca influxuri pregătitoare, este aceea de decădere, imoralitate, scandal cu substrat administrativ, bănesc, furt din patrimoniul public, din casa cuiva, din sectorul privat al cuiva (site, e-mail etc.) sau agravarea unor relaţii conflictuale şi extinderea lor spre o altă zonă (divorţuri care se fac la tv, reclamaţii prin intermediul presei etc.). Ceea ce este nefiresc în această conjunctură este aceea de inversare a regulilor cu păstrarea respectului pentru structură, doar că de această dată se manifestă prin alt conţinut. A se acordă clemenţă unui funcţionar pentru că îşi face meseria într-un mod gregar, dar de a da exemplu de dreptate şi corectitudine cu altul din cauza unei erori minore de timp sau adresare ceea ce reprezintă un modest exemplu al acestui proces. Într-o reprezentare prozaică, această conjuncţie ne sugerează că 20 decembrie este ziua când cei certaţi cu legea fac legea, iar aici se includ nu numai cei care au primit un avertisment juridic, nu doar cei sancţionaţi, care sunt în mod vizibil pătaţi, ci toţi cei care trăiesc bine prin faptul că ei nu respectă ceea ce pentru ceilalţi reprezintă o barieră de netrecut.
Dacă până seara, în preajma orei 21:25, când Venus trece în Vărsător, Luna se grăbeşte să împlinească un trigon cu Chiron, aducând o tentă pozitivă sensibilităţii, o înţelepciune conjuncturală, un moment de inspiraţie, ulterior acestui moment, sextilul Soare-Neptun va dezlănţui o sensibilitate cu totul specială, pe care o vom putea explica, încadra în reguli, în scheme şi care va putea fi reprodusă.
Apelând la Picasso, fără a intra în detaliu, putem face o analogie cu cubismul pe care le-a reprezentat atât de bine. În felul acesta, el a renunţat adesea la formele înfăţişării obişnuite pentru a da imaginii o transpunere tridimensională la nivelul bidimensional al tabloului. La fel, acum, cele trei mai dimensiuni astrale pot fi raportate la această mişcare artistică de avangardă care este cubismul. Se ştie că pictura nu fost niciodată o fotografie, tocmai pentru că a interpus elementelor reale structuri născute din imaginaţie pentru a produce impresii, a crea stări sau a forţa gândirea să-şi depăşească propriile bariere. Tocmai de aceea pictura nu a concurat fotografia ori viceversa, nici când aceasta se ocupa de latura artistică.
Într-un tablou bidimensional cu elemente tridimensionale, schema astrală a conjuncturilor de azi ne aduce în faţa a trei direcţii: emoţiile, gândirea, perspectiva. Transpus pe cele trei aspecte avem: emoţiile, reprezentate de sextilul Soare-Neptun, gândirea, de ingresul lui Venus în Vărsător, iar perspectiva este cea dată de conjuncţia lui Jupiter cu Lilith. În felul acesta, descoperim că aceste conjuncturi nu păstrează ordinea de succesiune a celor trei dimensiuni, ci le răstoarnă şi, prin asta, va produce un efect dezastruos asupra vieţii private cu repercusiuni ample asupra vieţii sociale.
Perspectiva, prezenta mai puţin în perioada antică, s-a dezvoltat mult în perioada Renaşterii, oferindu-i nu doar calitatea prin care se reda obiectul în spaţiu, ci era şi inserată o anume iluzie a adâncimii ce s-a păstrat printre preocupările pictorilor până în secolul al XIX-lea. Această iluzie redă aparenţă nu realitatea şi permite artistului să-i poată transpune propria viziune asupra imaginii, ce ar putea fi o realitate ajustată, îmbunătăţită sau care nu există. Conjuncţia Jupiter-Lilith ne oferă acum iluzia adâncimii, a profunzimii, a mobilizării dinamice, a succesului atins printr-o contracţie stranie situată dincolo de cunoscut. Plasând această percepţie dincolo de realitatea imediată, elementele pe care le manipulează devin semne ale unui hiperrealism ce bruschează emoţiile nerafinate, pe cele şubrezite de încercări sau drame. Partitura acestor unghiuri va fi deci redată mai mult prin perspectivă aeriană, adică prin acele procedee care modifică deopotrivă mărimea şi forma obiectelor, dar şi culoarea, valoarea sau claritatea lor. A pune într-o această relaţie deformată raporturile sociale impure înseamnă a da importanţă unor direcţii neclare, a pune în balans seriozitatea unei aspiraţii sociale formulată în mod realist şi a o devia spre o iluzie, o creaţie a minţii, o închipuire care este reală prin urma lăsată de pensula unui pictor priceput.
Trecerea lui Venus în Vărsător este indiciul că intrăm într-o perioadă în care suntem atinşi de dorinţa de libertate, de a ne exprima emoţiile după bunul plac, de a ni le ţine încuiate în idei abstracte sau reguli morale în care alegem să credem cu tărie pentru că aşa este firesc, normal, la modă sau doar aşa ne putem acorda importanţă într-un mod cât se poate de subtil, disimulat. Totul este însă gândit, schematizat, încadrat, apreciat, cântărit şi nimic nu scapă fără să i se pună eticheta în funcţie de rostul pe care îl poate avea într-un context. Fiind vorba, nu doar de Vărsătorul “cel cu capul limpede”, ci şi de Venus, întruchiparea frumuseţii, gândirea se exprimă prin cuget, iar cugetul prin estetică: “o estetică nu se scrie nici pentru cel care creează frumosul, nici pentru cel care-l contemplă, ci, exclusiv pentru omul de cugetare” (Nicolai Hartmann). În felul acesta estetica prin care se exprimă cugetul şi implicit gândirea are drept ţintă contemplaţia, adică a urmări imaginea din perspectiva profunzimii sale, aceea ce-l duce la crearea unei atitudini filosofice. A gândi filosofic este însă o mare problemă a omului modern, agasat de bogăţia de informaţii. Tocmai de aceea estetica implică în mod obligatoriu existenţa unui sistem de valori pe care utilizatorul să-l folosească din abundenţă pentru ca la final, când îşi admiră opera, creaţia sa de devine etalon pentru următoarele sale expresii sau construcţii.
Inserţia socială a acestor informaţii legate de ingresul lui Venus pune la grea încercare gândirea superficială, cea care produce bucurii simpliste, cea care se pune în slujba simţurilor, adică lucrează sub valoarea sa. A fi liber şi a lucra sub standardul optim de valoare implică a gusta din decădere, adică a duce raţiunea spre un somn adânc şi periculos care poate da naştere unor monştri teribili.
În final, sentimentul exprimat în conjunctura astrală a acestei zile prin sextilul Soare-Neptun ne oferă valori cu mult peste standardul comun, pe care mai puţin le vom înţelege, dar pe care vom reuşi relativ simplu să le încadrăm într-o schemă cunoscută, în reguli ştiute din timp, în modele de analiză subapreciate. A lua contactul cu sentimentele înseamnă a te expune unei trăiri puternice care te schimbă iremediabil, adică de a fi, aşa cum A.S. Exupery spunea “clădit pentru a lua foc”, adică dispus să arzi total în transformarea pe care ţi-o conferă aprinderea emoţiilor. Relaţia de sextil dintre Soare şi Neptun este atinsă azi de melancolie, poezie, sensibilitate indiferent de stimul. Totul în jur pluteşte, se consumă, se încălzeşte, are un sens şi îl ridică pe cel în cauză spre o ţintă subtilă pe care iniţial nu o cunoaşte. Maniera specială, comună, obişnuită, uşor de recunoscut prin care suntem invadaţi de emoţii pozitive va face din acest ultim aspect al zilei o formă dinamică de expresie personală, una care ne poate face să ne blocăm pe mulţumire. Finalitatea nu este însă mulţumirea, dar necunoscând-o, cel în cauză se poate păcăli descoperind că de fapt a folosit totul pentru confortul personal.
Toate acestea trei direcţii, dincolo de interpretările standard ce pot fi consultate relativ uşor dintr-un manual de astrologie, intervin asupra acestei zile cu patimi noi, cu finalităţi neclare, cu modele de gândire greu de menţinut sau integrat în societate, deci cu complicaţii, ghinioane, efort, suprasolicitare. Seamănă însă cu o perioadă de instruire, de cursuri, de pregătire suplimentară în care ne plângem că nu e în regulă ceea ce învăţăm, ne bucurăm că aflăm lucruri noi sau privim totul cu surprinderea celui care se gândeşte în permanenţă: “Cum voi aplica eu toate astea?”. Analogia cu pictura este abordată pentru a uşura înţelegerea modelului complex născut din întrepătrunderea acestor vibraţii.
Prin urmare, 20 decembrie ne pune în faţa unor evenimente speciale. Unii vor părea nedemne de noi, în faţa altora ne vom vedea pe noi înşine nedemni de a lua parte la aşa ceva. Vor exista însă şi persoane care vor parcurge această zi cu confuzia că nu înţeleg nimic din ceea ce ia cuprins, că sunt obligaţi să lucreze la un nivel total diferit de cum se aşteptau şi că orice tip de interacţiune le complică viaţa într-un mod iremediabil. Cu toate acestea vor avea puterea să-şi privească viaţa cu luciditatea, să-i vadă acesteia beneficiile şi să se aleagă şi cu un câştig nimic, dacă îşi învinge teamă şi discută, dacă îşi exprimă gândurile sau împărtăşeşte din experienţele proprii. Oricât de complicată va părea această structură, totul se va rezuma doar la disponibilitatea de a interacţiona, plăcerea de a gândi pentru grup şi bucuria de a ne extinde arealul, sfera gândirii sau ţinta emoţiilor.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita azi la hrana spirituală. Gândurile, emoţiile sau viziunile pe care le avem ne duc la succes sau decădere, dar nu oricum, ci prin manipularea dinamică a contextului astral, aşa cum se întâmplă azi.

Miercuri, 21 decembrie
Cele trei aspecte pe care Venus le împlineşte azi (careuri cu Jupiter şi respectiv Lilith, sextil cu Uranus) ne pun la grea încercare răbdarea, sinceritatea, bunele intenţii, respectul faţă de muncă, faţă de rezultatele ei, dar şi respectul faţă de cel de lângă noi care se implică într-un proiect personal ce pare deosebit de important pentru realizarea sa profesională. Aceste trei aspecte sunt îmbrăţişate de două sextile pe care Luna le realizează cu Pluton, în primul minut al acestei zile, şi respectiv cu Marte, în a doua parte a zilei, punând curajul în lista primelor motivaţii pentru devenirea şi succesul social.
Prin careul dintre Venus şi Jupiter, din zodii fixe, nu poate ieşi o atitudine sănătoasă, nu se poate naşte o dorinţă plăcută, echilibrată, iar finalitatea nu poate fi una care să întreţină şansa, echilibrul sau normalitatea. În felul acesta, se duce o luptă împotriva a ceea ce are nevoie de răbdare, de timp pentru a se finaliza şi se agresează un tip de conduită care este cel mai bun în aceste momente, dar căruia i se atribuie întreaga vină a suferinţei sau neîmplinirilor. Rezultatul nu poate fi altul decât o dezordine a vieţii personale, cauzată de o acută lipsă de coerenţă, de disconfort, de incapacitatea de a tolera greşelile celorlalţi şi de a da vina pe ei pentru lipsa de consecvenţă, de profunzime sau pe neputinţa de a atinge un ţel. Putem invoca aici şi abuzurile alimentare, cele legate de substanţe interzise, nu doar de lege, ci chiar de medic sau de familie, chiar cele cărora nu li se atribuie un statut privilegiat.
Fiind vorba de un dublu careu, prezenţa lui Lilith alături de Jupiter ne compromite orice şansă şi ne duce într-o zonă în care simplele divergenţe de opinie pot trece drept atitudini tulburătoare. De partea cealaltă, Vărsătorul va face o vrajă şi tot ceea ce nu este bun ne va speria şi ne va crea impresia că ne poate distruge o şansă. Ca apărare, vom acoperi totul cu o atitudine degajată, cu o prea multă libertate, cu prea multă îndrăzneală, cu prea mult tupeu, aspect care ne va strivi chiar şi ultimele şanse de a ne ridica deasupra celor care se vor lua la întrecere în concursul “cine face cele mai multe gafe”.
Dacă lipsa de empatie, de încredere sau din cauza dezinteresului total în ceea ce priveşte ajutorul pe care suntem datorit să-l oferim, prin statutul de fiinţe pe care îl deţinem, sextilul cu Uranus ne pune în polul celălalt şi ne convinge că aşa deformat cum gândim este minunat, este perfect şi de bun augur. Mulţi vor greşi şi chiar nu vor realiza ce se întâmplă în sufletele celorlalţi şi neînţelegând vor considera că totul este în regulă, că totul se desfăşoară într-un registru al beneficului, într-o schemă corectă. Putem însă invoca aici şi motivul transmutării, a preschimbării materiei în energiei şi a sublimării ei pe un nivel superior. Această preschimbare, privită ca modalitate de a soluţiona o problemă ivită pe moment va avea repercusiuni majore asupra celorlalţi, asupra destinului.
Ziua se încheie într-un ton condescendent, în care vom dezvolta cât de mult respect putem, cât de multă înţelegere ne încape în suflet şi cât de profunzi putem dovedi că suntem în stare să atingem prin gândurile şi sentimentele pe care le avem. Conjuncţia Luna-Junon pe Scorpion nu este una dintre cele mai bune pentru că nu poate gestiona sentimentul fără să picure puţină ambiţie, puţină gelozie sau indecenţă, dar poate oferi însă un contrast şi, fiind vorba de o zodie fixă, îl poate menţine suficient de mult încât să conteze ceea ce predispune, chiar dacă e firav şi plăpând.
Prin urmare, 21 decembrie ne aduce în faţa unei ţinte, în faţa unei arme şi, dintr-un paradox al naturii, nu există un trăgător, ci noi înşine ne ţintim şi tot noi apăsam pe trăgaci, dacă nu dispunem de un antrenament special în a ne feri de aparenţe. A lupta azi cu aparenţele nu înseamnă a sta deoparte de emoţii puternice, de durere, nemulţumire sau egoism, ci a gusta din toate acestea dar cu măsură. Tentaţia de a ne risipi în bucurii superficiale, care nu au nimic de-a face cu expresia personală, cu destinul, cu anvergura unei fapte esenţiale pentru o dezvoltare profesională face din această zi o ciudăţenie a lunii decembrie în care plouă din cer cu evenimente importante, iar noi ne petrecem timpul cu banalităţi.
Mai multă importanţă vom acorda azi elementelor care nu sunt importante, pentru că Lilith este cea care decide împotriva tuturor şi grăbeşte lucrurile pentru a nu mai lăsa timp atenţiei şi a transfera forul interior sub directa influenţă a sextilului Venus-Uranus care dinamizează, protejează, susţine ceea ce este pregătit deja. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva timpul pentru a cerceta, a studia, pentru a asculta şi a împărţi cu cei dragi ceea ce avem, pentru a refuza lucrurile uşoare doar pentru că ştim că este loc şi că aşa ne spune comoditatea.

Joi, 22 decembrie
Trecerea Soarelui în Capricorn, pe tema de ingres, îl aduce pe acesta pe axa interceptată Capricorn-Rac, iar pe Saturn, guvernatorul acestui semn zodiacal, în casa a X-a, în Balanţă, aflat încă în relaţia de careu cu Venus, pe care cerul acestei zile o plasează, asemenea Soarelui, în sectorul care interceptează. În plus, ziua mai conţine un trigon pe care Soarele şi Jupiter îl împlinesc în a doua parte a zilei, dar şi cel pe care Soarele şi Lilith îl împlinesc târziu spre finalul zilei. În tot acest timp Luna, după ce împlineşte un careu cu Neptun, aducând îndoieli mari asupra propriei persoane, temeri că demersurile mari cad în derizoriu din cauza unor erori de gândire, fapte cu caracter îndoielnic, trece în Săgetător, aducând bucurii false, împlinite împotriva seriozităţii, a faptelor esenţiale, a tot ceea ce are consistenţă sau maturitate. În felul acesta, fundalul zilei este în aparenţă dihotomic, pentru că aspectul negativ din prima parte este reanalizat şi ajustat în a doua parte pentru a indica un singur traseu, acela care ne îndeamnă să ne depărtăm încet, încet de probleme esenţiale ale vieţii personale, în ideea de a fenta destinul, de a anula o condiţie, aceea a experienţei severe, a muncii, a seriozităţii.
Trecând în Capricorn, Soarele ne duce mai aproape de prudenţă şi ne oferă premizele unei mai bune concentrări pe proiectele individuale. În Capricorn, nu muncă este elogiată, aşa cum se întâmplă în Fecioară, un alt semn de pământ, ci rezultatul ei, motivul definitivării creaţiei proprii. Înţelegem astfel că această zodie ne aduce semnul unei finalităţi, a încheierii unui ciclu, a finalizării unor demersuri care, prin disiparea lor, ne sugerează povara karmică, ne reduce nivelul ambiţiilor şi implicit ni se cere un mai mic efort de gândire sau de acţiune. Capricornul devine astfel un semn al pacifismului, al acţiunilor într-un calm amplu care radiază prin stabilitate, siguranţă, protecţie. Imaginea dură pe care o impune se naşte dintr-o contradicţie interioară. Capricornul, în special în această ipostază a Soarelui, ca semn cardinal, aduce dinamismul ca o condiţie dezvoltată împotriva dorinţelor personale. Acest mister duce fiinţa într-o zonă a contradicţiilor născute din războiul pe care dorinţa îl duce cu realitatea şi autocontrolul. Simte că i se cere să acţioneze pentru că poate, dar nu este pe deplin convins că trebuie să facă asta de vreme ce simţirea sa este alta. Tipul Capricorn cu Venus în Vărsător este însă un vizionar şi tocmai de aceea finalitatea pe care ne-o anunţă acum ingresul solar în acest semn este una binefăcătoare pentru grup, ansamblul destinului personal, nu pentru realitatea imediată.
Observăm însă că, apropierea lui Lilith de Jupiter, când acesta îşi întâlneşte prietenii tinde să acapareze din ce în ce mai mult din segmentul social rezervat idealuri superioare. Azi Lilith compromite forţa vitală, lumina interioară, vitalitatea gândurilor şi forţa credinţei. Compromisul, o consecinţă a acestei situaţii, va răsări sub forma scepticismului său a pesimismului şi ne va oferi siguranţa că, devenind prieteni cu suferinţa, vom fi mai puţin afectaţi de ea. Teama de a nu fi dezamăgiţi ne va duce azi în postura de a ne arăta înţelepţi, înţelegători cu reţinerile venite din partea celorlalţi, cu refuzul lor, cu jignirile.
Totuşi, nu este o zi a eşecului, ci una în care luăm contact cu o dimensiune matură a gândirii, care, cum bine ştim, în aspectul ei negativ, dă naştere pesimismului şi melancoliei deviante care pot duce, în cazuri extreme, la negări severe a fiinţei, la refuzul de a trăi şi asta nu ca o consecinţă karmică, ci prin acţiuni deliberate, abordate, aşa cum aminteam anterior, sub impulsul fricii de a nu fi rănit. A fi prieten cu suferinţa îi poate duce pe unii şi spre a se împrietenii cu torţionarii, cu hoţii, cu vampirii energetici, cu lipitorile, cu căpuşele, cu cei care nu pot să trăiască prin forţa proprie, iar dacă luăm în calcul relaţia Soare-Jupiter şi cea construită între Lună şi Venus, dar şi prezenţa Micului Benefic în Vărsător, putem spune că această predispoziţie este semnul unei alinări, a unei sublimări a mâniei, a unei iertări motivată de teamă, care poate avea consecinţe magice asupra vieţii. Se spune adesea în învăţătura creştină că “iubirea cu frică atrage pedeapsă” şi această dinamică, acest set de fapte pe care îl vor aborda, ca urmare a trecerii Soarelui în Capricorn, poate atrage din anturaj un recul pe care l-am evitat anterior şi de a avansa în cunoaşterea de sine, în înţelegerea mecanismelor sociale, în avansarea pe calea unui demers. Prin această forţare a contextului, ceea ce se deschide nu este Cutia Pandorei, dar este o cutiuţă personală în care am ascuns ceea ce nu am putut ierta sau înţelege. Acestea vin din profunzimi şi ne invadează obligându-ne să le trecem şi pe ele prin apa iertării. Din nefericire, Capricornul are, asemenea Racului, o latură vulgară pe care şi-o ţine ascunsă şi care îi defineşte partitura personală mai mult decât se poate deduce din aparenţă şi care este cu atât mai amplă, cu cât încearcă să şi-o reprime sau să şi-o ascundă mai bine. Iertarea este un sentiment rafinat, ea nu vine prin vulgaritate şi, tocmai de aceea, a ne lăsa prinşi în mrejele gândurilor de răzbunare, a clemenţei alimentată de neputinţa de a face, nu de acceptarea lui “nu este nevoie să fac, pentru că iert”, înseamnă a rata momentul elevării.
Nu toţi sunt interesaţi de cercetarea spirituală, nu toţi sunt practicanţi ai tehnicilor de autocunoaştere, tocmai de aceea pentru aceştia ratarea momentului nu înseamnă prea mult. Tocmai de aceea este important să înţelegem că lecţia iertării este, în faza incipientă, una cumplită. Cu timpul, ea ne conferă o înţelepciune atât de personală încât ne umple viaţa fără să putem spune concret ce eveniment ne inundă sau ne oferă senzaţia de deplinătate. Când eşti invitat să ierţi, ţi se oferă o graţie, un privilegiu şi nu trebuie să pui bariere cu mintea gândindu-te că de iertare, în forma aceasta, au nevoie doar cei care vor mai mult de la viaţă. Trăim pentru a ne eleva, muncim pentru a ne înnobila sufletul şi cerem de la viaţa mai mult pentru a urca pe scara evoluţiei. Nu contează dacă ne sunt familiare tehnicile de cercetare spirituală, de vreme ce trăirea, gândul, percepţia sunt universale. Aşa că provocarea iertării este una generală şi este important să o abordăm azi cu maximă seriozitate, indiferent dacă suntem practicanţi ai unei căi spirituale sau nu. Mânia ucide dragostea, la fel cum frica ucide puterea. Consecinţa menţinerii acestor stări viciate este dezastruoasă pentru sănătatea fizică, mentală sau pentru cea spirituală. A ucide dragostea înseamnă, printre altele, a ucide gradat funcţia pancreasului, a afecta echilibrul de zahăr din sânge care în timp va afecta, circulaţia sângelui sau vederea. De partea cealaltă, mânia menţie tensiunea în imediata apropiere şi grijile exagerate aduc iniţial un deficit de atenţie apoi ne lasă să alunecăm pe panta concepţiilor eronate atingând punctul în care se poate contura un tablou simptomatic specific afecţiunilor psihice de graniţă, apoi cele de sine stătătoare. Suntem ceea ce gândim şi efortul de a ne menţine în sfera sănătăţii ne aparţine în totalitate. Să începem deci prin a nu mai oferi tribut mâniei, fricii, să începem prin a alege să privim în faţă cu demnitate, cu iertare şi cu mulţumirea fierbinte ca viaţa ne oferă ocazia să învăţăm o lecţie atât de preţioasă.
Prin urmare, azi citim din cartea vieţii. Concepţii despre lume, despre evenimentele pe care destinul le include, atunci când lucrează în autonomie, devin dureroase şi ele duc la dezechilibrul forţei vitale, iar consecinţele asupra sănătăţii sau inserţiei sociale devin dezastruoase. A ne educa să iertăm, să ne desprindem de tributul pe care îl oferim negativităţii înseamnă să ne ridicăm din nori şi să ne aplecăm chipul spre luciul apei. Imaginea pe care o vedem acolo ne poate speria, refuzând să credem că suntem spectatorii propriilor chipuri, dar, în timp, vom învăţa să discernem lumina de întuneric, curăţenia de murdărie şi împrietenindu-ne cu liniştea, calmul, iertarea, înţelegerea, profunzimea, descoperim lumina ochilor, luciul obrazului, surâsul extatic al chipului care se reflectă spontan în apa cunoaşterii. Totul porneşte de la iertare şi evenimentele sociale sau personale, pe care le abordăm azi, sunt fire ale destinului care se contorsionează în căutarea iertării. Prin iertare devenim puternici pentru că ne lăsăm inundaţi de lumină şi reproducem modelul universului care aplică fiinţelor aceeaşi stare, de vreme ce în acelaşi loc pot coexista fiinţe aflate în stadii diferite de evoluţie. Exemple avem, dar nu ne vor mulţumi azi. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi se îndreaptă spre acele tehnici de autoiertare pe ideea lansată de Gandhi “Fii tu schimbare pe care vrei să o vezi în lume”. Întinşi în pat, pe o canapea sau jos pe o pătură respiraţi de voie, amplu, câteva minute. Eliberaţi-vă mintea de gânduri agitate şi îndreptaţi-vă atenţia asupra propriei fiinţe. Puneţi-vă amândouă mâinile pe abdomen şi repetaţi încet, în armonie cu respiraţia, “Mă iert!”. A descoperi iertarea în ritmul respiraţiei este unul din paşii pe care îi obţine un practicant al tehnicilor continue (să fim în rugăciune 24 de ore din 24, aşa cum ne învaţă Filocalia). Şi totul este cât se poate de simplu şi firesc. Nu ai nevoie de pregătire personală înainte, ci doar de intuiţia de a accepta simbioza dintre gândul iertării şi respiraţie.

Vineri, 23 decembrie
O altă zi importantă a acestei săptămâni este cea de 23 decembrie în care Soarele se întâlneşte cu Uranus într-un careu şi cu Chiron într-un sextil, în momentul în care Luna, trecând prin conjuncţia cu Capul Dragonului, declanşează un nou ciclu draconitic. Într-un ton mai puţin sever decât cel perceput în zilele anterioare, ceea ce vine azi spre noi se consumă prin lecţii de viaţă, prin conjuncturi complicate, diverse, diferite între ele ca intensitate sau mod de acţiune.
Având un careu între două planete masculine, dar nu oricum, ci pe zodii cardinale, se va pune problema de patrimoniu într-un mod conceptual. Ideea de titlul nobiliar, de decoraţie, distincţie ca semn al aprecierii rangului, statutului sau nivelului de cultură devine azi o încercare majoră. Aşa cum se va pune problema recunoaşterii se va pune şi problema nerecunoaşterii, a desconsiderării a ceea ce este util, viabil puternic sau eficient, a ceea ce a trecut testul timpului. Acum se impune un nou test, cel al schimbării, al extinderii aprecierii la un cadru mai larg, spre o zonă mult mai întinsă. A lansa o idee, a o populariza prin mijloacele tehnicii moderne (tv, internet, radio) ţine de sfera de acţiune al lui Uranus, dar, pentru că azi el primeşte un careu din partea Soarelui, maniera prin care se va face acest lucru va lăsa de dorit. Cel implicat va considera că nu este susţinut, că primeşte o opoziţie agresivă din partea anturajului, a maselor sau că obţine ecoul scontat. Pentru că totul se face sub directa supraveghere a începutului de ciclu draconitic, totul devine un test al vieţii. În general, viaţa ne încearcă, iar lupta pentru supravieţuire, prin acest concept, ia forme nebănuite. Azi ne luptăm cu ideile şi acestea, pentru că ne reprezintă, sunt, ca în filmele ştiinţifico-fantastice, dronele sau roboţii care mor în locul nostru sau care reuşesc să învingă un inamic abil şi capabil să se reconfigureze, să se adapteze noilor condiţii.
Tema ciclului draconitic îl aduce pe Marte din Fecioara drept guvernator, ceea ce ne sugerează că, în aparenţă, lecţiile de viaţă vor îmbrăca haina disputelor de natură administrativă, a luptei între cel mai curat şi cel mai murdar, între gândul simplu şi îndreptat spre un apropiat pentru a ajuta, a servi şi egoismul atroce prin care se refuză orice formă de maleabilitate, orice umbră de dialog cu acesta. Avem nativi ai acestei zodii (Fecioară) în funcţii importante ale statului şi, din nefericire, acesta este momentul când năframa de fiinţe calde şi docile le va cădea şi vom vedea dincolo de manierele studiate ce oameni chinuiţi sunt, cât de multe condiţionări există în spatele deciziilor pe care le iau. Înţelegem din această urzeală de forţe că implicarea socială are azi justificări diferite faţă de implicarea în viaţa privată şi asta nu pentru că avem de-a face cu două sectoare diferite, ci pentru că trecutul, cel care ne-a construit, educaţia, nivelul de cultură, statutul, încercările vieţii au construit o bază pe care acum o vom folosi din plin. Fecioara întotdeauna va acţiona din teamă, din reţinere, iar curajul ei, atunci când îl vedem ridicat la rampe, nu este altceva decât o bravură îmbrăcată în costum popular, cu motive geometrice desenate cu minuţiozitate sau abnegaţie.
Relaţia dintre Lună, personajul principal al ciclului draconitic, şi Marte, guvernatorul acestei teme, este una de careu, adică un unghi menit să cerceteze buna purtare, sinceritatea sentimentelor, seriozitatea idealurilor şi profunzimea pentru a le critica sau anula. Valorile ancestrale, cele care ne vin din casa a IV-a, vor fi în următoarele aproximativ 30 de zile agresate de relaţia cu străinătatea, de solicitări venite de pe zona străinătăţii şi care ţin de folosirea banului public, de gestionarea unor resurse sau de administrarea unui împrumut. Toată această direcţie vine să susţină o nouă împărţire spaţială, o nouă delimitare, chiar geografică, nu doar a zonelor de interes, după false reguli morale, după cifre interpretate eronat sau interpretate corect, dar neîmpărtăşite la valoarea lor reală. Venus, aflată la distanţă egală de Jupiter şi Saturn şi patronând casa parteneriatelor şi casa hrănirii, agresează simţul social prin ruperea unei înţelegeri, prin surparea elementelor din interior, prin generarea unui disconfort care se alimentează pe neîncredere şi suspiciune. A pune bazele unor evenimente, a-ţi programa viitorul prin suspiciune înseamnă a-ţi ridica o casă pe teren mlăştinos sau a-ţi construi un turn pe nisipuri mişcătoare. Statutul social, funcţia, demnitatea, cea care va fi uşor invocată în acest context, reprezintă punctul cel mai sensibil şi elementul care poate provoca decăderea totală. Nu se recomandă ca în următoarele 30 de zile să se facă apel la puterea provenită de la funcţie pentru că asta atrage forţa negativă a acestei conjuncturi în acea direcţie. Pentru cei care sunt atinşi de sentimentul eroic, pentru cei care aleg uşor în favoarea celorlalţi, dintr-o căldură sufletească aproape nepământeană, a atrage spre ei o greutate, un rău, pentru a-i proteja pe ceilalţi este o supremă graţie. Eu am întâlnit oameni care ar trebui să poarte nume de flori, de arbori, de munţi sau ape, atât de ascunşi sunt şi de departe de lumea zgomotoasă a modernităţii. Aceste minunate fiinţe hrănesc binele şi mulţumirea celorlalţi şi tot timpul se raportează la perfecţiunea pe care Divinitatea o răspândeşte peste tot în natură.
Spre seară, când Soarele şi Chiron se întâlnesc în sextil ne amintim de ei, ne vin în minte imagini calde ale acestor fiinţe minunate despre care am citit în istorisiri celebre sau pe care, printr-o graţie specială, i-am întâlnit. Fiind atât de luminoşi, atât de curaţi şi de atinşi de graţia spiritului astrele ne spun că simpla lor rememorare face parte dintr-un program planetar de respiraţie subliminală, de descoperire a respiraţiei pranice, adică de a gândi şi a respira lumina prin vibraţiile aurice. Chiar dacă aceste noţiuni multora le par abstracte, ele sunt prezente în viaţa noastră, fie că le înţelegem, conştientizăm sau le vedem cu ochii subtili.
Prin urmare, 23 decembrie ne ajută să ne depărtăm puţin din existenţa laică şi să oferim vieţii un sens spiritual, o formă de devenire pe care prin mijloacele materiale am putea fi în stare. Teama, incertitudinea, îndoială sunt elemente care ne pot zdruncina structura minţii sau cea a sufletului dacă alegem să le acordăm acestora o importanţă mai mare decât cea pe care o au în mod curent. A deţine o funcţie este un privilegiu, a abuza de ea este o încercare şi, meditând la acest aspect, 23 decembrie ne pregăteşte pentru mari schimbări pe care anul 2012 le deţine pentru noi.
În afara acestor noţiuni de terapie spirituală, ziua este încărcată de contradicţii şi, prin acestea, de conflicte pe care le putem anula sau înlătura prin vocaţie. În funcţie de cum alegem să fim, realizăm că scăderea temperaturii poate fi răcoare, deci confort, sau îngheţ, deci suferinţă.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că viaţa pe acest pământ este, în primul rând, o suită de experienţe, pe care, la un moment dat, punem piciorul pentru a ne ridica şi a depăşi bariera, zidul, gardul pe care îl avem în faţă. Nesfârşirea universului nu este o simplă metaforă, ci o realitate pe care o putem atinge printr-o severă practică. A ne aminti azi că “viaţa este ceea ce trăieşti” este doar începutul, a fi însăşi viaţa, este finalul, dar asta doar pentru ceea ce avem aici, doar pentru ceea ce reprezentăm aici, în această frântură de timp şi spaţiu.

Sâmbătă, 24 decembrie
Trecerea Lunii în Capricorn o aduce pe aceasta în preajma Soarelui şi deci în postura de a construi cu acesta un nou ciclu lunar. Luna nouă de azi se plasează într-un colţ al trapezului (configuraţie numită vapor) format cu Saturn, Neptun şi Jupiter. Calitatea pe care o au luminariile acum este una cât se poate de importantă şi nu este mai prejos de celelalte configuraţii pe care le-a deţinut această săptămână.
Ultimul sector al Săgetătorului, pe care îl parcurge Luna o pune pe aceasta în postura de a se întâlni cu Saturn şi Neptun în unghiuri de câte 60 de grade (sextile) aducând un elan prea mare pe o zonă alunecoasă, deci posibilitatea de a patina în derivă pe un sector periculos. Există însă o emoţie specială, o trăire sufletească pe care suntem dispuşi să o consumăm acum şi care ne face să dăm vieţii un sens pozitiv, că ne amintim de iubirile din copilărie, că ne întâlnim cu persoane despre care am crezut că sunt încărcate de negativ şi le descoperim acum altfel, că suntem dezamăgiţi de prieteni cu care am împărţiţi o mulţime de amintiri. Ideea de eşec în aprecierile trecute face din prima parte a acestei zile una intensă şi dispusă să ne ofere evenimente ample şi diverse.
Trecând în Capricorn, Luna va trece prin trigoanele cu Jupiter şi respectiv Lilith, careul cu Uranus şi sextilul cu Chiron înainte de a se întâlni cu Soarele într-o conjuncţie specială. Această dispunere duce la semnarea de contracte, de atingerea momentului în care oameni îşi fixează legăminte, îşi fac promisiuni şi nu se sfiesc să-şi deschidă sufletele unii altora. Plasată pe casa a V-a, Luna nouă ne vorbeşte despre dragoste, urmaşi, despre demnitate, idealuri fierbinţi şi ceea ce trebuie să dăruim pentru a ne menţine existenţa în echilibru. Din nefericire, Pluton se află în preajmă şi oricât de siguri ne-am afişa, oricât de multă putere am fi dispuşi să afişăm, bucuria nu poate fi întreagă şi orice umbră de vanitate sau orgoliu, poate fi sancţionată. Aceeaşi poziţie poate fi şi semn de creştere, de înălţare, de elevare, de identificare a acestui ideal care ne pune în mişcare sângele şi ne face să ne simţim importanţi şi puternici. Acest semn de creştere poate fi împotrivă şi semnul destrămării pentru cei care se extind fără a dispune de calităţi care să le susţină demersul. În final, casa V-a conferă luminariilor un simţ umanitar special, pentru că deţine puterea de a sacrifica Eul pentru a lansa mesajul şi a ajuta această structură personală să dăinuie într-o continuitate ideologică prin faptă, mesaj, urmaşi. Este semnul în care Dumnezeu rupe cortina care separa altarul de sala enoriaşilor pentru a-şi arăta faţă de toţi, în mod egal, inima şi sentimentele. Pentru unii această deschidere şi dăruire poate fi semnul unei deconspirări, însă infecţia care înroşeşte o parte a pielii dacă se adună şi se elimină prin binecunoscuta secreţia numită puroi poate indica semnul unei vindecări. În funcţie de cât de amplă este boala, aceasta poate indica vindecare finală sau una parţială.
La capitolul evenimente, Luna nouă ne va surprinde prin situaţii inopinate, prin conjuncturi în care se cere exprimare la scena deschisă, să se facă dovada generozităţii sau a sacrificiului faţă de un ideal, o idee, un concept. Actele umanitare, donaţiile, promovările pe linie ierarhică, prin grad de rudenie sau susţinere administrativă face deliciul multor încurcături ca şi cum destinul are un mesaj clar “Nu asta este ceea ce trebuie să faci!”.
În realitate, nu evenimentul în sine este important, ci reacţiile pe care le avem în faţa acestor multiple situaţii. Azi uităm de iertare, dar ne gândim cât de spectaculoasă este medicina energetică, tehnicile de channeling, meditaţiile transcedentale, zenul sau isihasmul. Citind despre acestea, simţim că sufletul se înnobilează, dar vom rămâne deficitari la capitolul practică. Cei care nu sunt preocupaţi de aceste aspecte ale vieţii se vor axa pe transferul informaţie pe sectorul public: au păreri, îşi împărtăşesc viziunile lor faţă de oameni şi spera într-un viitor asupra căruia să aibă mai mult control
Prin urmare, 24 decembrie ne aduce o formă de cunoaştere aproape sterilă, dacă urmărim să culegem roade imediate. A citi, a ne documenta, a câştiga încrederea cuiva sunt elemente care ne sublimează dorinţe mai vechi, dar nu ne aduc împliniri imediate. Se ştie că roadele educaţiei nu apar niciodată imediat, iar dacă apar atunci ele sunt superficiale, nu au continuitate, nu persistă şi pot fi uşor înlocuite de impresii, păreri subiective ce nu întreţin moralitatea şi nici nu conferă un statut special vieţii.
Luna nouă de azi este creatoare pentru grup, societate, generoasă în a oferi experienţe, dar incapabilă să ne convingă că trăim pentru un rost. Ne poate sugera asta, ne poate mobiliza pentru asta, dar nu ne poate oferi indiciul clar că suntem învingători în acest sector. Chiar dacă multe din cele pe care le experimentăm pe zona publică ne înalţă spre zone spectaculoase, nu sunt uşor de controlat, ba mai mult vin spre noi cu tot arsenalul de informaţii, stări sau fapte. În felul acesta, mulţi se vor vedea conduşi de viaţă, trăiţi de ea şi vor avea impresia că nimic din ceea ce li se întâmplă nu poate fi oprit, controlat sau ghidat. În mare parte aşa este, şi asta pentru că efectele imediate nu sunt rodul acestei zile, ci, prin graţia casei a V-a, ele fac azi un arc peste timp şi sămânţa de azi aduce peste timp falnici arbori ce pot deveni seculari dacă mesajul lor este unul solid.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lua în serios viaţa, dar nu în ceea ce privesc rezultatele imediate. Tocmai de aceea este important să medităm azi la efectele pe termen lung a acţiunilor noastre şi să încercăm pe cât posibil să ne temperăm dorinţele care cer rezultate imediate.

Duminică, 25 decembrie
Ultima zi a săptămânii ne oferă un moment de respiro, în comparaţie cu multitudinea de aspecte pe care le-am parcurs de-a lungul întregii săptămâni. Azi Luna trece prin conjuncţia cu Pluton apoi, la aproximativ 20 de ore distanţă, împlineşte un trigon cu Marte reeditând trigonul Marte-Pluton care s-a împlinit cu o lună în urmă.
Trecând de la instinct la curaj, de la reţinere motivată de necesitatea încordării cu scopul de a eficientiza, prin extensie, procesul de cunoaştere şi expansiune emoţională, la explozia de calităţi şi informaţii, adică de la conjuncţia cu Pluton, la trigonul cu Marte, Luna din Capricorn devine semnatara uneia mode culturale. Că ea se manifestă prin vorbire sau prin scris, că preferă o mişcare anume, o înclinaţie spre un anumit segment literar şi că asta presupune atât jocul inteligent al cuvintelor, propoziţiilor, frazelor sau beţia de cuvinte, cadrul care se construieşte azi este unul cunoscut, comod, liniştit, deloc solicitant, ci, poate, cel mult determinant, pentru cei care dispun de un temperament dinamic şi a sta, a lenevi sau a desfăşura activităţi fără o implicare fizică sau psihică majoră reprezintă suprema suferinţă.
Beţia, de cuvinte sau de licori bachice, este azi o formă de a ne păcăli că încă suntem dinamici, că suntem vii, că putem acţiona, dar şi că, dacă situaţia ne ajută, de ce să nu profităm de un pic de distracţie, de relaxare, de pierde-vară, pentru a ne dezlănţui acea parte a personalităţii, poate chiar una vulgară, pe care de regulă o ascundem sau o controlăm.
Ceea ce este negativ din aceste unghiuri vine dintr-un egoism rece, dur, avansat ca argument şi experimentat ce ne rupe de anturaj, de căutare şi ne pune în faţa unei clepsidre vechi şi prăfuite care loveşte la stânga şi la dreapta într-un ritm egal, măsurând un timp personal, nu unul universal. Timpul, cu măsurătoarea sa, succesiunea momentelor de transformare, evită să se supună acum universalului, evită deschiderile, evită gândurile celorlalţi, evită schemele universale, exemplele venite prin tic-tac – urile altor orologii şi ajunge să sufere datorită acestei izolări.
Prin urmare, înţelegem că dorinţa de a trăi în bucurii simple şi personale reprezintă, pe conjunctura astrală a acestei zile, modelul tipic de izolare, de desprindere de societate, grup, familie, chiar şi de simbiontul intern, cel care ne suflă la ureche ce alegeri trebuie să facem şi cât de drastic. Goliţi de acest conţinut, în absenţa unui îndemn astral cult, ezoteric, superior, emoţional, ci doar pentru a da curs unui concept modernist, cosmopolit, metrosexual (“Am nevoie de relaxare, altfel mor!”) oamenii ajung să se izoleze, să-şi savureze relaxarea, dar să o plătească scump.
Relaţiile dintre Lună, Pluton şi Marte au la bază un confort afectiv, nu unul senzorial şi cei care confundă acest fapt cu nevoia de relaxare, cu sfidarea muncii de până acum îşi rarefiază şansele şi se rătăcesc într-o pădure pe care nu vor reuşi să o vadă din cauza copacilor.
Recomandarea pentru această zi este ceea de a ne oferi azi o relaxare activă, una care să nu fie foarte diferită de ceea ce a însemnat cea pe care am abordat-o de-a lungul întregii săptămâni, indiferent că ne referim la întâlniri, alimentaţie, vise ori speranţe.

11 thoughts on “19 – 25 decembrie 2011

 1. Mihaela spune:

  Într-o exprimare liberă, aş zice: de când am pus eu ochii pe perioada asta!!!! De la 22 nov, când ai postat-o….

 2. Victor Ion Arnotescu spune:

  Buna dimineata!
  M-a impresionat felul in care ati descris conjunctia Luna Neagra-Jupiter din primile grade ale taurului. Un element de promiscuitate/intriga/delapidare/minciuna/coruptie va distorsiona calitatile lui Jupiter (patronul justitiei). Si… regasim confirmarea analizei dumneavoastra in evenimentele din spatiul public. Ma refer la procesul intentat de Oana Zavoranu vrajitoarelor escroace. Recursul Oanei se judeca astazi la Tribunalul Bucuresti; iar conjunctia Luna Neagra-Jupiter va livra o hotarare judecatoreasca favorabila vrajitoarelor&camatarilor.

  Coplesitoare puterea dumneavoastra de a anticipa evenimentele!

 3. violeta spune:

  Am citit pe net Cristian Ganescu -Marele mister…intrebarea mea vulgara este:ce se mai poate citi pe net …mai aproape de adevar si practica ?Multumesc pentru sfaturile aflalte printre peviziuni, recunosc nu intotdeauna accesibie intelegerii-pregatirii mele.

 4. doina.pascal spune:

  Crăciun fericit, dle Coşer, să vă dea Domnul multă sănătate şi putere de muncă.
  RAOUL BUNA SARA LUI CRACIUN videoclip original 2008 http://www.raoulromania.ro
  http://www.youtube.com/watch?v=EdZ79pc98fM

 5. elena spune:

  Craciun frumos si linistit !

 6. Ionel spune:

  Zilele de Marti si de Miercuri s-au petrecut exact cum ati zis dumneavoastra in cazul meu, multumesc pentru eforturile depuse.
  Craciun Fericit! si astept cu nerabdare analiza pe 2012

 7. Va multumesc pentru urari si eu, la randul meu, va doresc sa aveti parte de lumina, intelegere superioara si, chiar daca exista un context astral agresiv ce se continua cu mult dincolo de 1 ianuarie 2012, sa faceti in asa fel incat reactia sa va fie dreapta si incarcata de curaj.
  Pentru ca stiu ca le asteptati, previziunile pentru 2012 le voi publica in cursul saptamanii viitoare.
  Sarbatori cu bine!

 8. carsim spune:

  Va transmit cele mai bune ganduri, cu respect si admiratie. SARBATORI FERICITE!

 9. gabriela spune:

  Multumesc domnule Coser pentru ceea ce faceti,sarbatori fericite,sanatate si numai bine!

 10. Semn' spune:

  Domnule Coser: In primul rand Sarbatori Fericite!Eu niciodata nu am fost prea deschis,dar pot acum sa recunosc influenta pe care o aveti dumneavoastra in viata mea. Si chiar daca tatonez in orb si nu fac prea multe schimbari in comportamentul meu,eu inca car dupa mine cuvintele de pe site, imprimate, puse in folie protectoare de plastic, indesate intr-un ghiozdan murdar.Sunt zile,saptamani intregi in care uit sa arunc ochiul peste ele si atunci ratacesc cel mai mult,apoi ma intorc fara putere incercand sa prind ce am pierdut.Pana la lumina descrisa de pe foaia de hartie ,eu am mult de mers, totul imi pare cateodata un simplu SF.Si eu stiu ca venind dintr-un SF urat pe care mi l-am creat eu ,am cerut ajutor am cerut sfaturi,am cerut un profesor.Mi-aduc aminte bine de acel moment,cand eram atat de obosit de prostie si incoltit de propria saracie de informati,imi spune-am singur …Eu inca nu am inceput sa traiesc…si repetam si repetam si marea era sub mine ,vantul batea si eram singur pentru ca valurile erau aceleasi se repetau,ma inganau…. Aceastea fiind si la propriu si la figurat.Domnule Coser va rog frumos sa primiti multumiriile,salutarile mele si urariile de Sarbatori.As fii vrut sa scriu mai multe, in special ce am patit in noapte de 24 spre 25, dar ma orpesc aici. Sarbatori Fericite tuturor!!!!!!

 11. Si eu va multumesc pentru cuvintele voastre, si cele pe care le scrieti aici, si cele pe care mi le scrieti pe email si va garantez ca ajung acolo unde le trimiteti.
  Ma inclin cu respect in fata voastra pentru atentia pe care o acordati acestei stiinte, pentru dorinta voastra de elevare launtrica, dar si pentru ca participati, in simplitatea absoluta, cea invocata de Univers in aceste vremuri, la aceasta minunata lucrare care este: „Fii tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” (Gandhi)
  Sa aveti un an bun, mult mai bun decat ni-l arata previziunile.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.