5 – 11 decembrie 2011

Luni, 5 decembrie
Începem săptămâna cu un careu între Mercur şi Marte, adică prin dihotomia dintre gând şi acţiune, dintre intenţie şi finalitate. De asemenea, începem săptămâna cu mari speranţe şi tendinţa de a ne consuma toate rezervele pentru a ne împlini dorinţele, chiar dacă unele dintre ele sunt ciudate.
Între careul Mercur-Marte şi trigonul Venus-Marte, adică între viclenie, neîndemânare şi pasiune, căldura, vibraţia celor două tipuri de conjuncturi ne inundă prin capacitatea lor de a disimula şi de a produce fructe cu gusturi opuse ca savoare şi intensitate, dar şi elemente similare prin utilitate, rost, finalitate.
Dacă ne gândim ca Mercur şi Marte ne aduc o dorinţă aprigă de a conduce, de a impune un punct de vedere, dar şi de a diminua puterea de influenţă a celorlalţi sau de a ne complica existenţa cu viclenii, comportamente penibile, iritare, relaţia lui Venus cu Marte, în sfera comportamentelor pe care le conţine societatea noastră acum, în acest moment de răstrişte, aduce un prea mult subiectivism, o prea multă pasiune, o intensificare a dorinţei, o răsturnare a valorilor de dragul senzualităţii. Cele două direcţii devin astfel două feţe ale aceleiaşi monede, iar relaţiile sociale pe care le predispun, ce au ca finalitate, fie dorinţa de a riposta, fie pe cea de a împlini, de a consuma din energie, de a epuiza un fond, ne complica programul de lucru, îl schimbă, îl dă peste cap, îl înlocuieşte şi aduce o diversitate lipsită de consistenţă, însă abundentă ca trăire sau suită de evenimente.
Marte din Fecioara este însă o vedetă a acestei zile şi vibraţia lui impregnează ambele aspecte, nu doar pentru că o implicare direct, ci şi prin faptul că Luna, fundalul acestor predispoziţii, se află într-o relaţie de subordonare cu acesta, atingând în preajma dimineţii şi inconjuncţia cu stăpânul semnului, aducând zilei motivaţii umane, carnale, justificări printr-un comportament ce ţine de statutul de persoană, om, individ, cetăţean şi de argumentare a demersurilor printr-un gen de atac la persoană, acţiune în formă, lipsă de tact, prin agresivitate, impunere.
Această componentă aduce zilei o dizarmonie ce vine dintr-o exagerare a comportamentului său şi care se susţine pe o apreciere subiectivă a comportamentului celorlalţi în a exagera, a prezenta faptele aşa cum nu sunt, însă cu implicarea celui care cunoaşte bine contextul şi pe care îl va prezenta în calitate de personaj principal, de lider de opinie, de strateg, de consilier. Absenţa ordinii, neputinţa de a respecta reguli, de a respecta programul de lucru în ceea ce ne propunem pe loc să facem, dar ocupându-ne de ceea ce nu am reuşit să finalizăm în luna noiembrie, aduce zilei finalităţi contrare. Pe de o parte ne oferim dovada că ceva nu este în regulă la noi înşine, că defectele stau să răbufnească până la limita compromisului, iar pe de alta ne dovedim abilitatea de a gestiona un pachet de atribuiţii ce ţin de funcţia de bază sau care sunt împrumutate conjunctural şi prin care putem duce la bun sfârşit un demers iniţiat anterior. Dacă eşecul ne aduce în ipostaza vizibilă defecte personale, acele trăsături negative de comportament cu care nu ne-am împăcat şi care ne consumă zi şi noapte, deci elemente personale, cele pe care le soluţionăm nu sunt ale noastre sau generează efecte pe care nu ni le vom putea însuşi. Această ipostază are, aşa cum se poate observa, nimbul unui misionarism voalat ori i se conferă statutul de misionarism pentru a ascunde un ego spiritual subtil şi rafinat, o formă de ruşine foarte bine mascată în spatele căldurii contactului, înţelegerii, iertării sau nonataşamentului. Este important de ştiut că în Fecioară, Marte aduce o înclinaţie spre negaţie, spre negativism şi urmărea acestui fapt conferă o fire rigidă, cu gesturi stranii, manifestate la extrem sau contradictorii. Ambiţia nu este nicidecum lăsată deoparte, ea este abordată cu patos şi efervescentă, cu teama de a nu pierde controlul şi cu tendinţa de a impune reguli pentru a nu pluti în derivă în marea vieţii sociale, fără un scop clar, fără un reper social care să inspire protecţie.
Pentru că e şi Venus şi Mercur, versatilitatea ne poate duce spre a dezvolta un interes crescut faţă de bani, acumulări materiale, spre a ne impune punctul de vedere, spre a ne promova un concept, un brand aducând în centrul atenţiei detalii legate de idee, text scris, exprimare, vorbire, prin promovarea detaliilor ca şi cum acestea ar dovedi inspiraţia, creativitatea, ingeniozitatea.
Trigonul Lunii cu Capul Dragonului ne oferă o ipostază socială specială, un beneficiu de care nu am avut parte în luna noiembrie, deşi atunci s-a impus o astfel de şansă. Acest noroc se referă la conjuncturi, contacte, schimburi, procese ce ţin de comunicare prin mesagerie, obiecte, poştă electronică, scrisori oficiale. Toate acestea tind să se îndrepte spre finalitate cu mai mare uşurinţă, însă există un neajuns care se va constitui şi ca explicaţie a faptului că e mai important să se consume acum acest demers şi nu a fost bine să se consuma în luna noiembrie. Trigonul Lunii cu punctul de soluţie pe care îl obţine planeta mediatoare, din calitatea de mediator al Nodurilor, se plasează în Leu, deci sub directa oblăduire a Soarelui, lezat acum de careul cu Marte. Într-un mod straniu vom avea impresia azi că lucrurile vor merge după cum vrem, după cum le-am gândit, adică după cât de tragic şi pesimist am privit contextul, sugerând prin asta faptul că s-a dedus, s-a intuit sau s-a anticipat corect ceea ce s-a întâmplat. În realitate, Marte din Fecioară, cel arţăgos şi veşnic nemulţumit, dispus să critice în orice moment, chiar şi atunci când laudă, anticipează şi conduce evenimente în aşa fel încât profeţia sa să se împlinească.
Există oameni care se implică în acest proces în mod conştient, însă cei mai mulţi vor cădea pradă unui negativism care le va scăpa azi de sub control. În felul acesta, înţelegem că indiferent că e vorba despre plăceri personale, de ambiţii socioprofesionale, schemele de gândire sunt aceleaşi, reacţiile de asemenea şi azi nu vom reuşi să avem discernământul necesar pentru a separa problemele. Amestecându-le, le duce de fapt pe toate în aceeaşi zonă şi, deci, toate vor comporta cam aceeaşi finalitate.
Prin urmare, prima zi a săptămânii ne duce într-o zonă complicată a existenţei în care ni se face o ofertă neobişnuită, nu neapărat prin caracterul novator, cât prin faptul că ni se scot în evidenţă detalii, fie la ceilalţi, fie la noi înşine, şi nu doar cele legate de comportament. Ezoterismul susţine că oamenii sunt valoroşi indiferent de calitatea pe care o pot îndeplini la un moment dat, indiferent de orientarea lor, asemenea plantelor vindecătoare sau otrăvitoare. Indiferent cât de ucigătoare poate fi seva unei frunze, ea, pentru planta din care provine, reprezintă hrană şi Universul îi permite să trăiască. Acest paradox se va desfăşura azi într-o libertate impresionantă, tocmai de aceea vom avea impresia că vulgaritatea sau inconştientă, răutatea sau ranchiuna sunt lăsate libere pe strada, să se împiedice toată lumea de ele.
Totuşi, nu trebuie să uităm că dacă pielea rănită nu se înlocuieşte, zona se infectează, adică nu trebuie să pierdem din vedere că preschimbarea personală, reîntregirea fiinţei care suntem va trebui să se facă imediat, eventual în acelaşi timp cu înlăturarea vechiului. În caz contrar, de la un simplu gând, de la o simplă rana, fiinţa întreagă intră într-un con de umbră, locul se infectează şi totul este compromis. O fiinţă tristă, apatică, irascibilă, aflată mereu în tensiune, chiar dacă se mândreşte cu performanţe speciale, chiar dacă se roagă, îşi respectă familia, îi ajută pe cei nevoiaşi, faptul că nu i se citeşte pe chip o strălucire înseamnă că, aşa cum Maestrul Mikhael Aivanhov Omraam spunea, “se hrăneşte cu ceva putred”.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne raporta la Soare, la viaţă, la tot ceea ce este viu pentru a înţelege care este sursa hranei, ce animă universul şi care sunt valorile cu care trebuie să convieţuim.

Marţi, 6 decembrie
Conjuncţia Soarelui cu Capul Dragonului este un îndemn spre a ne calcula mişcările, gesturile, spre a fi mai atenţi la ceea ce vorbim, la ce marfă vindem, la ce autori citim, spre ce grup de interese ne îndreptăm atenţia. Una din condiţiile pentru ca o persoană să emită judecăţi corecte este să fie în Lumină, să se lase cuprinsă de ceea ce înalţă, de ceea ce descoperă natura ascunsă a lucrurilor, de ceea ce dă sens prin apropiere sau susţinere. Acest gen de întâlnire, cu Capul Dragonului în domiciliu, cu Luna în exaltare, dar şi cu celelalte planete individuale (Venus, Mercur şi Marte) în poziţii care nu le avantajează, ne invită la o călătorie a sufletului. De această dată, nu este vorba doar de o călătorie prin intermediul lecturii, a sensibilităţi, a gândirii, ci de o călătorie în lumea concretului, printre copaci, pe stradă sau chiar în locul sacre încărcate de un mesaj subtil special. Atracţia către acele locuri care transmit un mesaj special înseamnă de fapt o rezonanţă cu forţe subtile, o magnetizarea a emoţiilor şi o aşezare a lor într-o albie paşnică, aceea care ne impune o altă raportare a vieţii, o aplecare supra curăţeniei sufleteşti, asupra regulilor morale, asupra stimei de sine sau asupra respectului pe care este necesar să-l avem faţă de ceilalţi.
Pe ultimele segmente ale zodiei Berbec, Luna va păşi şchiopătând în urma opoziţiei cu Saturn şi nu va şti dacă această atracţie spre cultură, spiritualitate, spre idei novatoare, spre ceea ce ar putea-o ridica deasupra mediei reprezintă de fapt un semn pozitiv sau este o altă încercare ce o duce la pierzanie. Pe acest fond al fricii, sextilul lui Neptun cu Luna şi conjuncţia acesteia cu Luna neagră pune jar pe foc, amplifică teama de ceea ce este nou, de ocultism, de mister, de acea latură acuzatoare a spiritualităţii prin care este scos în evidenţă caracterul degradat al vieţii laice.
În a doua parte a zilei, când Luna trece în Taur, sentimentele devin stabile, gândurile îşi extrag puterea dintr-un alt izvor, iar ceea ce ne-a cuprins în prima parte a zilei va trece drept o experienţă, fără a şti corect cum să o încadrăm.
Această tendinţă de a oscila între Berbec şi Taurul, de a acţiona pe două direcţii este o trăsătură răspândită în zodiac de Saturn din Balanţă. Această analogie nu se opreşte aici, ci merge mai departe spre o anume investigaţie lipsită de răspundere. Sub pretextul căutării celui mai bun mod de expresie, celei mai interesante exprimări, celei mai eficiente modalităţi de transfer, dialogurile, contactele, abordările pe care le vom avea în această zi vor veni ca un efect al lipsei de stabilitate, cu toate că rostul lor este acela de a împlini o dorinţă. Este şi asta o lecţie, aceea de a oscila şi de a realiza cât de instabilă poate fi mintea, cât de dezordonată poate fi atunci când structurile situate pe nivele inferioare îşi unesc forţele pentru a o solicita în elaborarea de decizii pertinente.
Scopul, privit prin aceste tendinţe, dar şi prin dinamica pe care o impune nevoia de “mai bine”, “mai corect”, “mai sigur” (conjuncţia Soare-NN) pune linie de delimitare între ceea ce putem împărtăşi şi ceea ce nu trebuie să se vadă. Având în braţe un copil poznaş, adică o minte plină de inventivitate în ceea ce privesc temerile personale şi fiind incapabilă să-şi ascundă frământările pe cât îşi doreşte, ne trezim azi ca un actor de pantomimă fără a urmări să sugerăm prin mişcare o trăire sau un gând, fără a fi conştienţi că exprima atât de bine ceea ce ne preocupă. Omul abrutizat devine astfel un factor de stres, un element instabil al societăţii, insensibil şi mereu temător la schimbare. Cu toate acestea, el se consumă în dileme existenţiale pentru că doreşte să scape de tensiune, îşi doreşte liniştea, însă nu lasă în urma reziduurile produse de evenimente conflictuale. Şi le reaminteşte, şi le reinventariază în minte şi orice element nou se adăugă acestora sporindu-le trăsătura dizarmonică. De aceea percepe orice element nou pe ca o greutate în plus, de aceea orice modificare de registru comportamental înseamnă o sarcină în plus, o altă povara pe care trebuie să o adauge celorlalte. Într-un asemenea freamăt intern, evoluţia este o glumă bună, chiar dacă se încearcă abordarea unor tehnici de liniştire a minţii, de stimulare a comunicării, de dezvoltare a unor procedee de psihologie comportamentală, toate vor apărea ca în ipostaza în care un individ refuză sistematic să se spele, dar foloseşte cât de des poate şi într-o mare varietate de combinaţii cele mai scumpe şi rafinate parfumuri.
Prin urmare, 6 decembrie se deschide în faţa noastră cu două direcţii strategice: debarasarea de poverile trecutului şi avansarea spre o ţintă stabilită deja. Dacă în privinţa relaţiei cu trecutul, cei mai mulţi dintre noi sunt repetenţi (poate de aceea a inventat Dumnezeu uitarea), în ceea ce privesc ţintele, trecerea de la mediul conflictual evident, manifestat în prima parte a zilei, la cel selectiv, uşor refractar faţă de dinamică şi schimbare, aduce posibilitatea impunerea în societate printr-o formaţiune, printr-o idee, printr-un grup nou de susţinători, printr-o nouă ideologie, adică printr-o nouă bază. Deşi pare o schimbare ad-hoc, ea nu face decât să aducă la lumină ceea ce anterior, în luna noiembrie, am gândit intens, am căutat mijloace prin care să le punem în aplicare, să le evidenţiem.
Fiecare îşi va folosi însă procesele mentale şi aspiraţiile după inserţia pe care o are deja în societate, însă elementul care se va regăsi ca un factor general va fi acela de extindere spre o nouă zonă, de redimensionare a vieţii personale. Cei care sunt instruiţi să înţeleagă aceste procese, se vor folosi de ele pentru a face un salt, cei superficial se vor implica în simple înlocuiri. Dacă în primul caz Omul este elementul de la care pornesc etaloanele şi pentru care ele sunt elaborate, în al doilea caz se cere ca omul să se supună etaloanelor, să le fie slugă, să dovedească faţă de acestea prea multă obedienţă.
Nu se ştie dacă nu cumva un element predestinat cere, pentru a finaliza o anumită etapă, acest gen de experienţă, această cunoaştere, acest exerciţiu de viaţă, tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a nu reţine absolut deloc ceea ce s-a prezentată aici, ci de a trăi cu spontaneitate ceea ce vine spre noi azi, pentru că, spre seară, comparând cu schema astrală generală, să înţelegem care ne este stadiul cum am reacţionat, care au fost elementele existenţiale care au dominat azi sfera preocupărilor, pentru a evolua. A înţelege implică a compara, iar a compara presupune o libertate psihoemoţională care ne face să ne situăm într-o zonă neutră faţă de experienţele personale şi faţă de informaţiile care ne vin din social.

Miercuri, 7 decembrie
Sextilul pe care Jupiter şi Chiron îl împlinesc, pe fondul celor două trigoane pe care Luna le împlineşte cu Pluton/Venus şi respectiv Marte, adică pe fondul unei piramide de pământ, vibraţia astrală va înclină azi spre reformulări intense, spre a combate clasicul, spre a preschimba o regulă a vieţii, spre a ne însuşi o experienţă nouă, spre a ne finaliza un proiect pe care l-am început din prima jumătate a anului şi care s-a derulat greu, pe alocuri chiar foarte greu şi cu multe impedimente.
Se va invoca azi speranţa de viaţă, continuitatea unei tradiţii, perseverenţa gândurilor, seriozitatea muncii în echipă, chiar desprinderea de o structură mai mare ce nu şi-a onorat dramul de susţinere pe care l-a promis. Toate acestea ţin mai curând de reacţii temperamentale, cum spune expresia “furtuna într-un pahar cu apă” pentru că, în realitate, altele sunt vizate, nu finalitatea acţiunilor, ci dezvoltarea unui nou tip de relaţii. Sextilul lui Chiron cu Jupiter cere o nouă abordare a cunoaşterii, un nou mod de a ne folosi cunoştinţele, de o nouă etapă a unui proiect, de un nou demers social, o nouă formă de implementare prin care să se ascundă sau să se uniformizeze cele două segmente ale vieţii, aşa cum erau ele conturate în ziua anterioară. Azi nu se va mai face diferenţa între oamenii care îşi înţeleg experienţele vieţii şi oamenii care se supun orbeşte regulilor pentru a-şi ascunde deficitul în ceea ce privesc deciziile, ci totul va fi privit ca un tot unitar, în care fiecare se va consuma într-o preocupare, indiferent de tipul sau calitatea ei.
Ceea ce este interesant abia acum vine. Fiind suficient de aproape de Lună, Jupiter participa practic la piramida de pământ pe care Luna cu Pluton, Venus şi Marte o împlinesc, însă nu de unul singur, ci îl atrage pe Chiron şi prin intermediul său şi pe Neptun, spre această autoexprimare, spre această pozitivare a vieţii prin cultivarea unei calităţi, prin consumarea într-o preocupare constructivă, aducând în această ecuaţie veleităţile opoziţiei Marte-Neptun, care în mod direct nu mai este activă. Prin aceste corelaţii, deducem că iniţiativa, îndemnul, motivul pentru care sunt alese azi acţiunile, criteriul de selecţie a personalului, partitura în care vor vibra va avea la bază o frustrare, o nemulţumire, o compresie, o ardere. Pentru că nimic în Univers nu se face fără o ardere, fără o preschimbare menită să producă energie, finalitatea pozitivă pe care o citim imediat prin frumuseţea piramidei de pământ, talentul pe care ne simţim încurajaţi să-l folosim azi, uşurinţa cu care suntem ascultaţi, cu care vorbim, împărtăşim impresii sau suntem acceptaţi într-o organizaţie ori prin care ne formăm propria organizaţie pentru a ne asigura statutul pe viitor, îşi extrage energia dintr-un eveniment nefericit, dintr-o umilinţă, dintr-o nefericită conjunctura pe care acum o vom sublima aşa cum spune poetul “Din bube, mucegaiuri şi noroi/Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.”
A ne întoarce la opoziţia Marte-Neptun acum, când ea nu mai este activă, este un privilegiu astral, un exerciţiu pe care îl putem realiza în solitudine, în aglomeraţiile urbane, în orice loc dorim, fără să fim cumva condiţionaţi. Singura obligativitate este aceea de a nu putea păşi această etapă, însă locul şi mijloacele de expresie ne aparţin în totalitate.
Prin urmare, 7 decembrie ne introduce într-o zonă a experienţelor personale realizate cu efort propriu şi fără prea mult sprijin din exterior. Având parte de o conjunctură atât de specială, de o combinaţie între pozitiv şi negativ într-un mod atât de constructiv, ceea ce vine acum spre noi nu are scopul de a ne slăbi puterile, nici de a ne constrânge să acţionăm într-un anumit registru, să primim efectele acţiunilor trecute, ci ne îndeamnă să ne implicăm în mişcări personale ce au la bază motivaţii complicate, poate chiar negative. A dovedi cuiva nivelul de cunoştinţe, a demonstra abilitatea, talentul său, a spune cuiva un adevăruri pe care nu l-a ştiut au la bază un resort care, judecat separat, nu are un potenţial evolutiv prea mare, însă combinat cu disponibilitatea de a folosi cu generozitate şi eficientă o trăsătură pozitivă de caracter ne rupe de superficialitate şi ne conferă un nou statut. Ulterior acestui moment, nu mai este problema sextilului Jupiter-Chiron dacă vom putea să menţinem pe mai departe ceea ce obţinem azi. În mod cert, azi astrele ne oferă privilegiul de a ne pune în valoare.
Recomandarea este aceea de a medita azi asupra mişcării. Întreţinând anarhia, negativitatea, egoismul mişcarea se reduce şi forţa ei nu mai poate menţine viaţa, nu o mai poate reîmprospăta şi nici nu mai poate întreţine transmutarea energiei inferioare ori deplasarea ei spre zone cu vibraţie superioară. Dacă vrem să ne ridicăm trebuie, înainte de toate, să ne mişcăm. E simplu, nu?

Joi, 8 decembrie
Luna trece azi prin opoziţia cu Junon şi, în mare parte, contextul de ieri se menţine, doar ca micile disensiuni, micile conflicte, divergenţele de opinie nu se mai soluţionează atât de uşor sau de la sine, ci pentru depăşirea lor este nevoie de argument ori de apelul la situaţii speciale, la exemple de bună practică.
De azi Saturn intra într-o opoziţie strânsă cu Jupiter şi pe fondul a ceea ce s-a desfăşurat azi apar alte complicaţii, elemente noi, disfuncţii în aparatul administrativ, defecţiuni în funcţionarea unor procese sau chiar defectarea unor obiecte casnice. Ne va fi însă greu să vedem dacă au sau nu perspectivă pentru că neîmplinindu-se toate la grad perfect, puterea de înţelegere a mecanismului nu este la valori optime şi ne vom consuma energia mai mult sperând că toate se vor disipa de la sine. Mulţi vor ta azi muţi şi vor privi cu gura căscată cum agoniseala de o viaţă stă să se năruie.
Cei care sunt mai conştienţi, care reuşesc să înţeleagă contextul vieţii laice mai bine şi care ştiu că nimic nu este mărunt sau lipsit de importanţă se văd plasaţi între ciocan şi nicovală, irascibili, defazaţi, uituci şi, încercând să repare sau să explice ori să ajungă la un numitor comun cu cei din jur care, la rândul lor, îşi trăiesc evenimentele într-un nou diapazon, îşi aprind paie în cap, se complică şi mai mult şi ajung într-un punct în care se întreabă “Ce are toată lumea cu mine?”.
Noi, cei care ne preocupăm de astrologie, ştim însă că nu doar Luna şi Junon, prin opoziţia lor, sunt vinovate pentru ceea ce se întâmplă, ştim că nu doar prin zdruncinarea din temelii a nevoilor şi plăcerilor oamenii ajung să se dezbine atât de uşor, ci pentru că, intrând în conul de umbră al opoziţiei Jupiter-Saturn, cu Jupiter retrograd la începutul zodiei Taur, relaţia Luna-Junon, de pe aceeaşi axă, tinde să preia din amploarea direcţiei şi să mute în planul social ceea ce ar fi trebuit să se rezolve în familie sau, oricum, într-un grup mic şi nu cu spectacol, ci simplu, discret.
Prin urmare, azi viaţa ne întoarce spre sine, ne pune întâi în faţa unor evenimente pe care le-am crezut rezolvate şi apoi ne lăsăm cuprinşi de gânduri pentru ca, în final, să ne lăsăm în compania unui rezultat care nu ne mulţumeşte deloc. Hm, aşa este în viaţă, uneori pierzi şi poate chiar de mai multe ori ajungi să pierzi decât să câştigi în ceea ce ai intenţionat, dar de fiecare dată când cauţi să raportezi totul la un alt nivel, când schemele de gândire nu sunt lăsate în părăsire sau purtate în piept ca insignele patriotice, ci folosite la maximum, eşti câştigat, mulţumit că ai comportat un câştig, fie el şi mic.
Cei care îşi cunosc limitele, care nu intră azi pe terenul minat al orgoliului, al falsei demnităţi, al minciunii cu intenţia de a păcăli un asociat, o persoană din jur, un cunoscut sunt cei câştigaţi care sunt izbiţi de furtuna de afară într-o încăpere find astfel protejaţi de evenimentele viitoare. Ceilalţi, care pe un asemenea context doresc să-şi tină discursul, sunt luaţi de val şi duşi într-o zonă unde nu mai pot uza în niciun fel de autocontrol, într-o zonă a pericolului.
Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne păstra starea sufletească în albia modestiei, a bunului simţ şi dacă suntem obligaţi într-un moment al zilei să acţionăm, să o facem cu gândul că jignirea noastră poate fi furtuna care îl poate distruge pe cel de lângă noi. Testaţi-vă azi căldura inimii acordându-vă privilegiul de a iubi, nu de a demonstra că iubiţi.

Vineri, 9 decembrie
Trecere Lunii în Gemeni, după ce a împlinit careul cu Neptun în plină noapte aduce, prin sextilul cu Uranus, careul cu Chiron şi opoziţia cu Mercur retrograd, o apropierea de istorie, de evenimente, de conjuncturi, o atracţie spre ceea ce se poate comenta pe marginea unui eveniment, pe ceea ce se poate arhiva, păstra, depune într-un colţ pentru posteritate. Mulţi dintre pasionaţii de astrologie ştiu că zodia Gemeni nu aduce în zodiac această înclinaţie, însă ea are abilitatea de a ne duce spre orice domeniu, dacă există o motivaţie practică. Situându-ne încă sub imperiul conjuncţiei Soare-Capul Dragonului, dar şi sub sextilul Jupiter-Chiron, veleităţile mercantile ce ne vin azi dinspre Gemeni pun capăt unor îndoieli, simplifică mult conduita şi ne informează pentru a ne distrage atenţia de la esenţial.
Dacă de dimineaţă contactul cu această deschidere nu este atât de evidentă, simţindu-ne mai curând revigoraţi, mulţumiţi, bine, ca stare generală sau prin faptul că suntem puşi în gardă vis-a-vis de ceea ce urmează să se întâmplă peste zi, in a două partea zilei contactul cu opoziţia Luna-Mercur ne duce într-o zonă periculoasă. Fie ne complicăm gândirea cu idei inutile pe baza cărora facem promisiuni de fidelitate, legăminte de dragoste, însă toate sub o tensiune suspectă. Cel care îşi îndreaptă des atenţia asupra sa va şti că teama, atunci când pune piciorul în prag şi când dictează omului cum să simtă şi spre ce să se îndrepte, este de fapt momentul când fiinţa intră în decădere, în consum, în autonomie. Aşa că, socializarea pe care o vom aborda în a doua parte a zilei va reprezenta azi un mod de a ne pierde vremea, o formă de refuz a substanţei, de rupere de esenţial, de abandonare a preocupărilor care ne conferă progres, eficienţă sau rezultate notabile pe termen lung.
Nu tot ce vine dinspre Gemeni este negativ, cum nu tot ce vine dinspre Balanţă este pozitiv, tocmai de aceea azi aşternem pe hârtia albă a vieţii imaginea propriei conştiinţe, înclinaţia personală, cea care se desprinde de condiţionările liberului arbitru, cea care ne conferă cea mai mare libertate şi care poate să ne scoată din zona agresivităţii, perfidiei, minciunii, fricii, egoismului. Aceste trăsături ale personalităţii iau înfăţişarea unui resort datorită sextilului pe care Venus şi Junon îl împlinesc. Se pune baza unei forme noi de gândire, se consumă evenimente pe care nu le-am putut anticipa şi care ne conferă senzaţia că putem să ne depăşim o condiţionare, putem să trecem dincolo de negaţie şi să vedem ce ne aşteaptă, până unde putem ajunge, care ne sunt abilităţile active.
Acest sextil îi avantajează pe cei care îşi cultivă creativitatea, care se exprimă în scris, care administrează un patrimoniu cultural şi care pot, prin ceea ce li se oferă acum, să-şi pună mai uşor în valoare calităţile. Azi oamenii se vad mai uşor, se observă, se analizează şi doar în cazul celor care sunt preponderent negativi acestea vor uzurpa conduita, vor agresa personalitatea, vicia şi mai mult gândurile. Acesta este momentul când într-o organizaţie se reconfigurează schema de lucru, organigrama, se reeşalonează efortul depus la un proiect, se lansează idei avangardiste şi ele sunt receptate şi pe alocuri puse în practică.
Prin urmare, 9 decembrie este o zi de mare determinare comportamentală. Dacă a ne consuma în evenimente cotidiene pe baza rutinei, adică a ceea ce facem de luni sau chiar ani de zile, fără a ieşi din ritm, fără să ne extindem orizontul gândurilor dincolo de spaţiul îngust al condiţionărilor sociale, ia pentru cei mai mulţi dintre noi forma unei siguranţe, vibraţiile noi ale acestei zile pun la bătaie calităţi pe care nu le-am folosit din teamă, lipsă de timp sau de motivaţie, necunoaştere. Fiind vorba despre Venus în Capricorn şi de mecanismul amplu al libertăţii de expresie ne putem opri iniţial asupra muncii, serviciului, datoriei, însă nu prin groaza lipsei de perspectivă sau prin chinul pe care îl implică demararea unui proiect nou, acum, în vremurile pe care le trăim.
Azi descoperim că avem puterea să ne îndreptăm emoţiile spre o altă zonă. Să fim mai siguri, mai puternici, selectivi şi să nu mai acordăm atât de multă importanţă tensiunilor, fricilor, chiar dacă, prin relaţiile Lunii cu Uranus şi Chiron, ele ne vor curta.
Nimeni nu este de la sine pozitiv, ci foloseşte un mecanism, o schemă de gândire şi de comportare care îl face să nu părăsească această zona binefăcătoare. Dacă încă nu ne situăm în acest sector şi suntem cuprinşi de dizarmonie, să începem să ne îndreptăm spre noi înşine ceea ce am dori să îndreptăm spre ceilalţi pe ideea “Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi la ceilalţi” (Gandhi). Acordându-ţi iertare, nu indulgenţă, fiind atent, nu îngrijorat, urmărind comportamentul celorlalţi pentru a-i înţelege nu pentru a proiecta asupra lor prejudecăţi sau tensiuni reprezintă recomandarea pe care astrele o rezervă acestei zile.

Sâmbătă, 10 decembrie
Revenirea lui Uranus din mersul retrograd este un element important al acestei luni, pentru că tot merge înapoi de prin 10 iulie. Revenirea sa coincide cu Luna plină din Săgetător, dar şi cu momentul când Luna se află în conjuncţia cu Coada Dragonului şi careul cu Marte. La prima vedere, momentele de tensiune generate de aceste unghiuri par imposibil de controlat, însă ele prin revenirea lui Uranus la mersul direct au un recul spre o zonă care le anulează mult din trăsătura negativă.
Cu alte cuvinte, vom avea azi parte de un moment de respiro, de o orientare a stării de disconfort spre zone pe care nu le putem explora, fie pentru că ţin de latura profesională şi fiind weekend nu pot fi rezolvate de acasă, fie pentru că nu dispunem încă de toate detaliile pentru a le putea soluţiona sau pentru a le introduce pe un făgaş normal. Având Luna într-un semn de aer, în tensiune cu Marte în semn de pământ şi traversând Luna plină în Săgetător, zodie ce distribuie elementul aer creat în Balanţă, trăsătura poziţia a acestei zile ţine de respiraţie, de hrana ce ne vine prin intermediul aerului, ţine de oxigen, de ardere, de procesul de menţinere a vieţii, însă nu doar de atât, ci şi de ceea ce vine din subtil prin intermediul aerului pentru a ne susţine structura spirituală. Prin mişcarea aerului, focul este întreţinut, iar dacă focul este întreţinut multe din reziduurile pe care le tot ducem cu noi dispar, iar fiinţa se eliberează de greutate, poate pluti liberă sau poate intra în contact cu noi informaţii spre binele ei, pentru a se însănătoşi, a trăi mulţumită sau a explora.
Momentul de Lună plină de acum îl aduce pe Mercur retrograd în postura de guvernator, iar Luna în conjuncţie strânsă cu ascendentul. Rolul pe care îl are acum Luna, prin relaţia ei cu celelalte planete, cu Axa Dragonului, dar, iată, şi cu Răsăritul astral (ascendentul), întăreşte ideea că aerul (Gemenii) şi focul (Săgetătorul) devine azi prieteni pentru a ne întări structura sau a ne slăbi acele elemente ce nu ne mai sunt necesare. Se va exercita astfel o anume influenţă în zona muncii, nu pentru a obţine un avantaj, ci pentru a se aşeza printre vechile ruine o altă structură, una nouă, uniformă sub pretextul ca prin această intervenţie se va deschide un nou capitol în existenţa firmei, se înfiinţează un nou departament, iar atribuţiile pe care le au de îndeplinit noii funcţionari sunt cele care vor salva omenirea.
Nu ne vom da seama că azi ne vom înşela, ca gândurile nu sunt atât de bine conturate şi că adevărul de acum nu va fi, în mod absolut sigur, adevărul pe care îl vom trăi peste două săptămâni. Luna plină, dar în special cea din Săgetător, ne incită idealurile dincolo de linia orizontului, dincolo de punctul în care se poate comunica cu baza, cu familia, cu structura şi survine un gol. Puţini sunt cei care, după momentul de gol, reuşesc să se redreseze sau să impregneze structura pe care vor lăsa în urmă. Această forţă de sustragere seamănă cu îndemnul ce ne vine din forţa cumulata aer-foc, ce se consumă până la ultima fărâmă, care nu poate ascunde nimic pentru că nu urmăreşte asta. Deşi pare abstractă, forţa cu care oamenii sunt azi secătuiţi de puteri este mare. Sunt ridicaţi sus, foarte sus şi apoi abandonaţi pentru că revenirea la punctul de unde au plecat să se facă prin cădere liberă. Analogia cu pisica despre care ştim că are abilitatea de a cădea tot timpul în picioare şi zodia Peşti, echivalentul acestui animal în zodiacul european, ne oferă şi soluţia acestei delicate situaţii: diplomaţia. Lucrând într-un tempo moderat, cu scheme cunoscute, fără a ne lăsa antrenaţi de intensitatea noului, ajungem să ne protejăm revenirea. Avertizarea merge însă şi spre sectorul medical unde suprasolicitarea, bucuriile intense, lipsa somnului, nervozitatea devin periculoase pentru că de această dată nu ne mai protejează limita pe care nu o putem depăşi, ci dimpotrivă.
Prin urmare, revenirea lui Uranus la mersul direct şi Luna plină ce se împlineşte azi în Săgetător ne arată un pericol pe care nu-l mai atinge, cu toate că ar părea că ne ajuta să depăşim o situaţie dificilă, în realitate ne duce într-o zonă a lipsei de control. Cercetarea a tot ceea ce pare înalt, a tot ceea ce se situează la un nivel superior faţă de cel care realizează analiza ne ridică tensiune, sporeşte focul intens şi incită spre a înlătura trăsături negative cum sunt gelozia, furia, invidia, egoismul. A arde această formă de întuneric, neluând în calcul că acestea formau pelerina cu care ne-am acoperit atâta timp înseamnă a ne expune brusc la lumină şi urmarea imediată a acestui proces este o stare de durere resimţită ca atare pe corp sau ca o nelinişte intensă dacă ea provine din structurile subtile.
Necunoaşterea, incultura, prostia sunt cele care dor atât de tare când se desprind, nu din propria lor structură, ci din faptul că se extind, că o urmează din ochiuri foarte dese, legând fiinţele între ele pentru un ideal sumbru: sugrumarea iubirii. Când iubeşte omul simte că se înaltă, că poate oferi ceea ce este mai bun şi mai curat din sufletul său şi, uneori, este posibil ca să nu i se răspundă la fel. Aici intervine această ţesătură macabră, convingând că expansiunea este periculoasă, că dorinţa de a iubi este nefastă şi că dacă ea persistă îi duce pe oameni în calea unui destin fatidic. Legătura dintre aer şi foc ne face azi mai vizibilă legătura dintre iubire şi mobilul său, însă nu oricum, ci luptând cu o anumită condiţionare, dar, din neatenţie şi expansiune, lovindu-ne de alta.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de minunatele cuvinte ale Fericitului August „Iubeşte şi fă ce vrei!”. Să nu ne minţim însă că sclifoseala şi dulcegăriile, pretenţiile, plăcere ori senzualitatea ar avea de-a face cu iubirea. Iubirea este cea care te face liber, adică acea stare care te face să te apropii de toate fiinţele, inclusiv de tine însuţi, cu gingăşie şi protecţie, nu pentru a-ţi însuşi ceva, ci pentru a păstra într-o căldură organică pulsaţia unei vieţi ce se extinde dincolo de percepţia directă. De aceea îţi este permis să faci orice, dacă iubeşti.

Duminică, 11 decembrie
Între Gemeni şi Rac, Luna ne oferă azi ipostaze delicate, în care vom fi mult mai atraşi de autoindulgenţă decât de obiectivitate, pentru că aceea, aşa cum ne învaţă maeştrii, nu se obţine direct, ci prin intermediari, ea vine prin oameni, se manifestă prin intermediul lor şi o învăţăm din exemplele pe care ni le oferă ceilalţi. Nu ne referim aici la pacea socială, pentru că ea presupune apelarea la un concept utopic şi nu este locul potrivit să abordăm această ideea aici, ci ne referim la cea sufletească, la acea stare de netulburare mistică, de atenţia calmă în care sufletul pătrunde ambientul pentru a-l îmbrăţişa nu pentru a-i tulbura starea de fapt. În Gemeni, liniştea este întotdeauna aparentă, tonul calm este întotdeauna expresia unui control rece, educat, motivat, la fel şi în Rac. Când Luna trece în aceeaşi zi de la Gemeni la Rac impune o trecere de la aerul card şi fierbinte de afară, la o apă rece din râu. Unii, intrând în apă, răcesc, alţii se simt bine, unii se pierd în plăcerea de a se răcori şi se aventurează în locuri periculoase sau se întâlnesc cu vietăţi care atacă, apărându-şi teritoriul. Propria plăcere este azi un impediment. A ne fi prea cald, a fi încărcaţi de prea multe sentimente, a le amesteca pe toate, sentimentele cu evenimente, gândurile cu aspiraţii, instinctele cu intenţiile ş.a.m.d. ne vom consuma prea mult din timp şi ne va face să ne risipim în nevoi lipsite de sens. Dar lipsite de sens nu ni se vor părea cu o zi înainte sau începând de mâine, pentru că în această zi tot ceea ce ţine de confort devine brusc prioritar.
Împlinind de dimineaţă trigoanele cu Saturn şi respectiv Neptun, Luna va participa, împreună cu Jupiter la împlinirea unei configuraţii numită zmeu în care opoziţia Jupiter-Saturn este elementul central. Nevoia de confort poate fi deci pusă pe seama unei intuiţii speciale, pe seama anticipării pe care o avem azi în faţa unui pericol invizibil. Ceea ce vine de la Jupiter, ar fi trebuit să fie cât se poate de luminos şi clar, dar Luna neagă întunecă această informaţie şi multe din demersurile negative se transmit pe alte canale, nu prin cele accesibile în mod direct. A intui un pericol şi a-l localiza în contextul în care întreaga fiinţă se îndreaptă spre linişte este un indiciu că un conflict stă pe punctul să izbucnească şi el va depinde de rapiditatea cu care este adusă informaţia la lumină. Anul acesta, cât a mai rămas din el, nu poate fi vorba despre o revelare a adevărului şi nici nu se va pune problema vreun intervenţii doar pe baza stimulilor pe care îi avem acum este însă important să ne notăm ceea ce ne îngrijorează pentru că începând din ianuarie să înţelegem cât de precisă este intuiţia, cât de corect putem deduce sau simţit ceea ce urmează să se întâmple.
Acest element de predestinare, pentru că va agasa nevoia de confort, de pace, de linişte, de echilibru, va tulbura anumite procese metabolice din corp şi ne va slăbi rezistenţa la stres. 11 decembrie trebuie să fie o zi de linişte, relaxare, destindere şi tocmai de aceea a nu respecta acest îndemn înseamnă a nu respecta corpul, procesele sale şi a-i impune acestuia să trăiască în spaţiul virtual, după modelul pe care şi-l impune în minte. Pacea nu este o iluzie, dar poate deveni dacă nu înţelegem că ea vine dintr-o bună organizare, dintr-o cultivare a respectului şi acceptării, a obedienţei faţă de ceea ce este vechi şi nou deopotrivă, faţă de un firesc în care să fim acceptaţi nu pe care să-l strivim sub talpă. În felul acesta, descoperim că mintea, corpul şi sufletul au surse diferite de hrană, ca ele, prin natura loc intrinsecă, şi prin acest proces al atracţiei, al înmagazinării, al hrănirii, conferă fiinţei un aspect complex, asemenea universului pe care îl reproduce.
Prin urmare, 11 decembrie este ziua în care ne vom văita când vom uita de fericire, de linişte, de echilibru, vom fi trişti şi abătuţi şi ne vom consuma timpul gândindu-ne la ceea ce nu am obţinut ca şi cum i s-ar fi cuvenit. O parte a acestei temeri vine însă pe cale intuitivă, vine prin deducţie şi ea face trimitere la ceea ce urmează să se întâmple începând cu luna ianuarie 2011.
Fiind însă într-o stare acută de instabilitate şi luând în considerare că azi, nu doar Luna trece prin careul cu Uranus, ci şi opoziţia Jupiter-Saturn devine din ce în ce mai puternică, dar luând în considerare şi faptul că trecem prin directa influenţă a careului pe care Marte îl face cu Axa Dragonului, ceea ce înseamnă imprudenţă, gesturi majore de laşitate, răutate, invidie, adică ceea ce am încercat să combatem de-a lungul întregii săptămâni, totul se va situa într-un balans straniu în care fie totul este bun, fie totul este rău şi în care discernământul umblă cu capul spart şi pantalonii rupţi. Fiind şi în perioada de retrogradare a lui Mercur, azi vom simţi că multe din gândurile ce le-am avut de-a lungul săptămânii se întorc, se răzbună sau devine aievea.
În faţa unei asemenea presiuni şi pe fondul unei acute nevoi de relaxare, de odihnă, mulţi vor ceda şi se vor pregăti pentru întâlnirea cu careul lui Marte cu Axa Dragonului împlinit mâine, coborând nivelul spre vulgaritate, indecenţă, risipă, nervozitate, lipsă de respect faţă de valori. Să nu uităm că pe aceeaşi conjunctură Luna se va opune lui Pluton şi tentaţia care vine spre noi azi este una prea puternică pentru a nu ne zdruncina.
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi de stări sufleteşti pozitive. În general, oamenii îşi amintesc episoade, chipuri, rareori retrăiesc ceea ce i-a consumat în trecut. Să ne amintim azi cum am simţit dragostea, cum ne-am rafinat gândurile când am iertat pe cineva, care este fiorul care ne cuprinde când primim o veste bună şi să ne hrănim de-a lungul întregii zile cu acestea. În felul acesta, ne vom proteja de capcana nervozităţii, cea care ştie cel mai bine să ne ofere iluzia puterii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.